Monthly Archives: september 2009

Kändisar kommer till min kyrka

Anders Wejryd kommer besöka Uppsala Pingstkyrka den 6 oktober för frukostsamtal, och dagen därpå kommer Ulf Ekman. Pastor Dan Salomonsson kommer intervjua dem och försöka ställa samma frågor till båda för att jämföra svaren. Frågorna kommer bl a handla om ekumenik, bibelsyn, samkönade äktenskap och hur de ser på pingströrelsens roll.

Det är ganska förutsägbart vad de kommer säga. Man har bjudit in en typisk vänsterkristen och en typisk högerkristen (har skrivit mer om vad som definierar sådana här). Jag tycker att båda har rätt i mycket och båda har fel i mycket. Ander Wejryds rättviseiver är mycket god medan Ulf Ekmans framgångsteologi är obiblisk. Å andra sidan delar jag många gånger Ekmans syn på teologiska frågor snarare än Wejryds. Men båda är ute på så fel spår, fast åt olika håll, att jag inte kommer gå för att höra på någon av dem.

Read the rest of this entry

Kristna som dödar kristna

Dagen uppmärksammar att Herrens Motståndarmé (LRA) i Uganda har dödat sju kristna genom inget mindre än korsfästelse. För oinvigda kan det tyckas som simpel förföljelse av kristna som okristna genomför, men så är inte fallet. LRA är en kristen terrororganisation som vill upprätta tusenårsriket Uppenbarelseboken talar om där tio Guds bud ska råda. Jag skrev om dem för någon månad sen här. Visst är det inte rumsren kristendom, den är som Dagen skriver i artikeln uppblandad med traditionell afrikansk religion och trolldom, men man kan inte förneka att detta är kristna som dödar kristna. Låt oss be för dem och deras offer, låt oss be att Gud skapar fred i Uganda.

Rik? Del 9: Kvinnan med balsamflaskan

Detta är del 9 i min bloggserie ”Kan en kristen vara rik?” Läs de andra inläggen i serien här.

När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid. Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen. Amen säger jag er: Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.” (Mark 14:3-9)

På grund av kulturella olikheter är det svårt att greppa hur värdefull den här oljan faktiskt är. Men en denar var ungefär vad en arbetare tjänade för en dags arbete, och oljan var värd 300 denarer. Det kvinnan gör här är ungefär som att idag hälla ett par kilo saffran över någons huvud (även om det skulle uppfattas som kränkande snarare än generöst).

Om överflöd är fel, om vi bara ska nöja oss med det nödvändigaste och inte utnyttja lyxprodukter, vad betyder då den här berättelsen? Syndar Jesus när Han säger att det är okej?

Read the rest of this entry

Healing kostar väl inte pengar?

Blir förvånad när jag läser om kalabaliken som uppstått när det ryktats om att den kristna biståndsorganisationen Trosgnistan ”ägnar sig åt religiös healing med statliga bidrag”, något som organisationen bestämt förnekar. Vadå ägnar sig åt healing med statliga bidrag? Kostar det pengar att be för folk? Visst, tid är pengar, men är det verkligen timtals med bönestunder de anklagas för? Att be för människors tillfriskande är något alla kristna biståndsarbetare bör göra, öppet eller dolt.

Uppdatering 29/9: Dagen skriver idag mer om det här. Som jag fattar det är det tydligen så att Trosgnistan anklagas lika mycket för att de tror på helande som att de låter Sida-pengar gå till det, något som ännu inte kan bevisas har skett (och jag håller fast vid min frågeställning: hur är det möjligt att man överhuvudtaget kan bekosta helande med pengar?) Hela programmet som ”avslöjat” att Trosgnistan tror på helande verkar väldigt vinklat enligt en Dagen-ledare. Sida verkar dock inte så bekymrad över det hela, man ska undersöka lite närmare om deras pengar går till helbrägdagörelse, om inte så är det grönt. Trosgnistan får för övrigt pyssla med vad de vill vid sidan om de projekt som stöds av Sida.

Read the rest of this entry

Krig? Del 6: Hitler

Detta är del 6 i min bloggserie ”Kan en kristen delta i krig?”. Läs de andra inläggen i serien här. Ett argument för att rättfärdiggöra krig som används handlar om att peka på Hitler. ”Hitler var en galning. Hitler ville utrota miljontals människor och dessutom erövra varje land på jorden. Hitler gick inte på något sätt att stoppa med dialog och fredlig konfliktslösning, man försökte, men det var lönlöst. Endast väpnat våld kunde hindra nazismen.”

Intressant nog levde ickevåldsikonen Mahatma Gandhi samtidigt som Hitler, så ofrånkomligen fick han ta ställning till detta. Det sägs att en journalist frågade honom hur i hela världen man skulle stoppa Hitler med ickevåld, varav Gandhi svarade: ”Att stoppa Hitler med ickevåld vore svårt. Mycket svårt. Nästan lika svårt som att stoppa honom med våld.” Read the rest of this entry

Avdop oskyldigt snarare än respektlöst

Dagen rapporterar att Unga humanister förrättar avdop genom att blåsa på folk med en hårtork. Enligt en webbfråga tycker 79 % av Dagen-läsarna att detta är ”respektlöst”. Jag däremot röstade att det var ”oskyldigt”.

Inte för att jag är humanist, utan för att jag är (ana)baptist. Jag tycker deras ceremoni är lika lite respektlös som judars eller muslimers ceremonier när någon konverterat. Det är inte som om de hade skändat Jesus eller gjort en nidbild av dopet, de utför bara en symbolhandling för folk som redan bestämt sig för att de inte vill vara kristna. Som anabaptist tycker jag att det är självklart att man ska välja sin tro själv, och de flesta som kommer till de unga humanisterna är barndöpta som inte har valt att bli det.

Read the rest of this entry

Tecken och under rapporteras från Indien

Detta är en översättning och sammanfattning av texten ”Signs and Wonders Reported from India” på Jesus Army’s hemsida. 

Gud verkar i Indien idag och rapporter från väckelsen kommer nu till västvärlden. Hela byar konverterar till Kristus, ofta mitt under förföljelse 

Indisk kvinna

Indisk kvinna

Vid en pastorskongress för inte så länge sedan beräknades det att i en delstat tar 17000 människor emot Jesus varje dag och att en ny församling grundas var tredje minut.

En blandning av fattigdom, orättvisor och religiöst missnöje har gjort Indien mottagligt för Evangeliet. För tusentals människor är det kristna budskapet om förlåtelse, rättvisa och kärlek verkligen goda nyheter!

Medan evangelister och kyrkor sprider tro och kärlek bland folket sänder Gud mäktiga tecken, enligt följande rapporter.

Read the rest of this entry

Varför är kristna så ointresserade av bistånd?

Jag berättade häromdagen för en kristen broder om att jag är med i en diakoniagrupp. ”Diakonia…” sa han, ”har det med socialt arbete att göra, eller?” Jag förklarade att det var en organisation som hjälpte fattiga. ”Okej… är det inlandsmission eller utlandsmission?”

Man kan väl inte klandra någon bara för att han inte råkar känna till en och annan biståndsorganisation. Men nu gick den här killen tredje året på utbildningen för pingstpastorer! Bör man då inte känna till vad för kristna biståndsorganisationer som finns? Bistånd är en oerhört viktig del i vårt liv som kristna, det är inget tillval utan något man ska engagera sig i. Hur skulle det låta om en pingstpastor sa ”EFK… är det en kyrka, eller?”

Read the rest of this entry

Rik? Del 8: Rika i GT

Detta är del 8 i min bloggserie ”Kan en kristen vara rik?” Läs de andra inläggen i serien här.

Om Gud inte vill att vi ska vara rika, hur kommer det då sig att gudfruktiga personer i Gamla Testamentet var rika? Är det inte samma Gud i GT och NT?

Självklart är det det, och GT är Guds ofelbara Ord lika väl som NT, men förekomsten av rika i GT säger ingenting om huruvida kristna ska vara rika eller inte.

Read the rest of this entry

Krig? Del 5: En beväpnad man anfaller din familj – vad gör du då?

Detta är del 5 i min bloggserie ”Kan en kristen delta i krig?”. Läs de andra inläggen i serien här.

En invändning som jämt kommer upp när man diskuterar ickevåld och pacifism är ”Om en beväpnad man anfaller din familj/fru/dotter/mor – vad gör du då?” Även om frågan i sig inte har med krig att göra, då det under krig råder helt andra förhållanden och skadar så många fler, både själsligt och fysiskt, så är det en fråga som måste besvaras rationellt. Den kände mennonitiske teologen John Howard Yoder skrev en bok som besvarade den här frågan, som helt enkelt hette ”En beväpnad man anfaller din familj – vad gör du då?” Följande text är en sammanfattning av den boken.

Read the rest of this entry

Vad är andedop?

När jag för första gången hörde talas om pingstvänner och frågade vad som skilde dem från andra kristna fick jag svaret ”De menar att det finns två dop, ett vattendop och ett ‘andedop’.” Det lät mycket konstigt tyckte jag. Hur gjuter man ande tre gånger över någons huvud..?

Jag blev väldigt förvånad när jag upptäckte att detta dop fanns i Bibeln! Det var en av faktorerna som ledde till att jag började se den karismatiska rörelsen som den med rätt teologi. Låt oss göra ett Bibelstudium i vad andedop är för något.

För det första har vi Johannes Döparen som predikar: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.” (Luk 3:16). Johannes, den störste vattendöparen av alla, säger alltså att Jesus kommer med ett nytt dop som världen inte tidigare skådat, i vattnets motsats: eld. Detta elddop döptes de första kristna med på Pingstdagen: ”Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:2-4).

Read the rest of this entry

Censurera på bara, Svenska kyrkan!

Svenska kyrkans bönesajt som Dagen skrivit om tidigare (här, här och här) rapporteras nu slopa direktpubliceringen av böner då antisemitism, rasism, sexuella kränkningar och mordhot förekommer i vissa böner till Gud. Det är inte alls underligt, det får man nästan räkna med. Jag bad själv en bön och blev förvånad när jag såg att den publicerades direkt. Det är som bäddat för dem som tycker vrickade saker (eller som låtsas tycka det).

Det är bra att Svenska kyrkan rensar bort sådant, även om man kan tycka att det är kränkande. ”Får man inte be vad man vill?” Ja och nej. Svenska kyrkan kan inte hindra dig att be för etnisk rensning när dusitter ensam i din kammare, men Gud hör bara böner som stämmer överens med Hans vilja (1 Joh 5:14). Man kan inte be vad man vill, bara vad Han vill.

Read the rest of this entry

Varför abort är fel

En kristen syster som jag pratade med en gång frågade: ”Måste man vara emot abort bara för att man är kristen?” När hela samhället är för det kan det vara svårt att gå emot strömmen. Innan jag blev kristen tyckte jag det lär konstigt att det fanns folk som var emot abort, men då hade jag inte reflekterat någonting över frågan. Jag var för abort för att alla andra var det. Idag kan jag inte begripa hur jag kunde vara för abort, då jag finner det djupt omoraliskt även ur ett sekulärt humanistiskt perspektiv. Min kristna tro har stött abortmotståndet ytterligare, då kyrkan har, precis som Stefan Swärd en gång poängterade,  aktivt i 2000 år ända från början motsatt sig abort. Följande är ett utdrag ur en argumenterande text jag skrev i skolan:

Read the rest of this entry

Rik? Del 7: Allt?

Detta är del 7 i min bloggserie ”Kan en kristen vara rik?” Läs de andra inläggen i serien här.

Det jobbigaste med kravet ”sälj allt du äger” är ordet allt. Måste man verkligen sälja allt? Räcker det inte med bara det man inte behöver, allt förutom mat och kläder?

Saken är att i teorin gör det ju det. Syftet med att de rika ska sälja allt de äger är inte att de själva ska lida nöd utan att det ska bli jämvikt, Gud vill inte att någon ska ha mindre eller mer. Han vill ha ekonomisk utjämning.

Och då borde man ju egentligen sälja det överflödiga men behålla det nödvändigaste. Varför uppmanade då Jesus oss att sälja allt, varför sålde lärjungarna i Apg 4:34 inte bara saker man inte behöver utan också saker som hus och åkrar?

Read the rest of this entry

Gud välsigne bin Ladin

Usama bin Ladin har uppvisat nya livstecken skriver Dagen. Någon har kallat honom världens nu levande mest hatade man, och det stämmer förmodligen. Miljoner avskyr honom för det han gjorde för åtta år sedan. En sådan människa förtjänar inte att leva, menar man.

Read the rest of this entry