Är påven liberal eller konservativ eller både och – eller ingetdera?

Dags för min dagliga kommentar till en Dagen-artikel. Idag har vi en lång, vinklad men ändå bra artikel om Romersk-katolska kyrkan och om kampen mellan konservativa och progressiva krafter inom denna. Denna kamp kan för utomstående bli förvirrande, inte minst när det gäller att luska ut vilken sida kyrkans överhuvud står på. Från artikeln:

Benedikt XVI beskrivs ofta som en konservativ påve med hänvisning till sitt motstånd mot aborter och preventivmedel. Men kan man verkligen kalla påven konservativ när han i sin senaste encyklika (påvlig rundskrivelse), på ett närmast vänsterorienterat sätt, propagerar för ekonomisk solidaritet, mot konsumism och kortsiktiga vinstintressen och skriver att de fattiga inte är en börda utan en resurs?

Svaret är naturligtvis att vänster-höger-begreppet är förlegat och irrelevant när det gäller kristen tro. Senare i artikeln säger den katolske religionshistorikern Per Beskow att han hellre använder begreppen traditionalist och progressiv än konservativ och liberal, pga de senares politiska klang. Folk förutsätter att man är konservativ i allt bara för att man är emot aborter och preventivmedel. Men är då påven, liksom jag själv när det gäller de här frågorna, liberal och konservativ på samma gång? Snarare är vi ingetdera, vi står utanför höger-vänster-skalan. Det Evangelium vi följer skrevs 1700 år innan begreppen konservativ och liberal uppfanns.

Som sagt, påven och jag har olika åsikter om många saker, men när det gäller såväl abort och preventivmedel som ekonomisk solidaritet och ickevåld (Catholic Peace Fellowship har publicerat ett tal han höll på världsfredsdagen där han propagerar för att ickevåld är i centrum för Evangeliet) är vi överens, och jag är glad att han leder en kyrka med en miljard medlemmar i den riktningen. RKK börjar närma sig, sakta men säkert, den kyrka vi läser om i Apostlagärningarna. Gud välsigne påven och hans kyrka.

PS: En sak jag reagerade på i Dagenartikeln: ”Katolska kyrkan är dessutom, i sig, ingen enhetlig kropp. Den rymmer en hel uppsjö av väckelserörelser, från karismatiska till dem som blickar tillbaka mot kyrkofäderna…” Skulle det vara en motsägelse?

Uppdatering: En till Dagenartikel om ämnet. Uppdatering 2: Påven kräver respekt för invandrare – apropå de rasistiska bråken och dess motreaktioner i Italien.

21 kommentarer

 1. Micael:
  Jag är inte säker på att RKK är på väg åt rätt håll. Påvarna
  heligförklaras nu på löpande band, vilket var nästan otänkbart tidigare. Maria blir mer än ett helgon, tillbes nästan en gud. Och detta har skett det senaste århundradet.

  Men som alltid finns det givetvis goda krafter inom kyrkan som kämpar i starkare eller svagare motvind. Reformationerna kom på sitt sätt delvis inifrån RKK genom munkar som läste bibeln lite bättre och såg bibeln som enda rättesnöret, kanske efter att ha mött fria kristna.

  Trots alla reformationer, än idag styr de gamla obibliska traditionerna kyrkan. Kyrkan (se Arborelius´uttalanden) lär än idag att ”inte bibeln utan RKK:s tolkning av bibeln är Sanningen”.

  Men vissa präster, biskopar och kardinaler har erkänt andedopet och säkert även upplevt det. Men vi skall vara på vår vakt när det gäller att erkänna kyrkan bara för det. Det kan snabbt förändras. Och om det inte för förändra kyrkan så är det bara en tillfällig framgång.

  Vad kyrkan och påven har lärt sig är att prata så att det låter bra. Det är klart att det finns sådant som är bra i RKK, som t ex abortmotståndet och motstånd mot HS-äktenskap. Men i stort sett är RKK samma gamla förfallna och gudsfientliga kyrka som den alltid varit.

  Detta hindrar inte mig att se på enskilda katoliker med kärlek. Varje Jesustroende kristen är min broder, som jag älskar. Och jag samarbetar givetvis i samhällsmoraliska/politiska frågor.

  RKK kommer enligt profetiorna förmodligen att skapa en allians inom hela kristenheten, kanske t o m tillsammans med islam som fär ett monopol på tron.

  Den yttersta tiden kommer de bibeltrogna som vägrar gå med att bli förföljda igen, precis som alltid tidigare. Så ser jag på framtiden när jag läser bibeln. Så säger mig också Anden.

  Gilla

  1. Helgontillbedjan och upphävande av Bibelord pga traditionen är några av de saker jag ogillar med RKK. Det jag menade var att den börjar närma sig urkyrkan i förhållandet till bl.a. ekonomisk utjämning och pacifism. Jag visste inte att upphöjandet av Maria hade ökat på senaste tiden. Jag hoppades att även det skulle försvinna i och med de andra förändringarna. Vi får be för RKK.

   Gilla

 2. Dagenartikeln är minst sagt dålig, tyvärr…

  Att påstå att ”en katolik som använder sig av preventivmedel och är för fri abort, är vän med ett homosexuellt par men tycker samtidigt att det är helt okej att prästen är och förblir en man, och att vännerna, om de vill gifta sig, får göra det i Stadshuset” skulle tillhöra mittenfåran är ju helt felaktigt.

  Man kan inte som katolik vara för abort, då är man inte i kommunion med Kyrkan, och användning av preventivmedel är mig veterligt en döddsynd (även inom äktenskapet förstås).

  Du är förstås varmt välkommen hem till Katolska Kyrkan, Micael 😉

  Gilla

 3. Håller med om höger-vänster-grejen!

  Sen är det förstås svårt att få ihop fredspratet med alla dom vapen och den ”säkerhet” som omgärdar påven och vatikanen. Det gäller ju förstås även rikedomen. Minst sagt…

  Gilla

    1. Jag menar att schweizergardet är något RKK bestämt ska tillhöra påveämbetet, och att enskilda påvar inte kan upphäva det utan tvingas ha livvakter även om de inte vill det… fast det är klart, egentligen borde han kunna ryta ifrån om han ville.

     Gilla

 4. …Du håller med påven i frågan om preventivmedel?
  Jag håller visserligen med om att preventivmedel snarare är en lösning på symptomen än på sjukdomen (promiskuiteten), men tror nog inte att det är synd att förhindra konception. Så länge det sker inom ett äktenskap och är beredd att ta hand om det eventuella barnet om något skulle gå fel.

  Gilla

  1. RKK har varit dåliga med att betona i Afrika t ex att om man inte klarar av avhållsamhet ska man definitivt använda preventivmedel om man har AIDS, något som ibland fått katastrofala följder. Men i regel ska man aldrig använda preventivmedel utan bara ha sex om man vill ha barn. Det är så kjag tolkar Bibeln, se här. Detta har också hela kristenheten lärt ut tills för ca 100 år sedan.

   Gilla

    1. Jag håller på att klura på ett svar. Men det satte igång lite tankeverksamhet. Ska också kolla igenom 1 Kor 7:5 enligt grundtexten. Sorry att det tagit tid med svaret 😉

     Gilla

 5. Micael. Jag menar, han kan ryta ifrån och om det inte hjälper (vilket det nog inte gör) så kan han bryta upp och lämna vapnen och rikedomen bakom sig och ansluta sig till dom små och fattiga efterföljarna. Må så ske.

  Gilla

 6. Det finns ju rimligen ingen anledning för Kyrkan att tro att det är något fel på den Apostoliska Traditionen. Varför skulle man ge upp tron som har bestått i 2000 år till fördel för en viss protestantisk tradition som tex pingsttraditionen som är ca 100 år gammal?

  Maria en gud? Tillbedja Helgon?
  Andedop och karismatiska gåvor ifrån den Helige Ande är för övrigt inget som uppfanns av pingströrelsen utan är en del av den Apostoliska Traditionen som vi har erhållit av just Apostlarna och bevarat genom generationerna i mer eller mindre påtaglig grad. Det finns ju inte heller någon anledning att bygga sin tro på uppror och individualistisk sekterism.
  Petrus har fortfarande nycklarna och hela den auktoritet som Iesus Själv har förmedlat till Kyrkan i Petrus. Utan gemenskapen med Herrens herdar (som Petrus leder) så är man fortfarande ett vilset får.

  Gilla

  1. Karismatik är precis som du säger inget som Pingströrelsen uppfann, men snarare nåt vi återupptäckte. Även om många inom både katolska och ortodoxa kyrkan fortsatte vara karismatiska var de flesta inom dessa kyrkor inte det.

   Det där med Påveämbetet är ännu en sak som skiljer oss åt. Uppfattningen om påven hade större auktoritet än biskoparna var något som delade kyrkofäderna. De som ansåg att så var fallet vann förvisso, men jag anser mig ha goda grunder att anse att de hade fel. På samma sätt anser jag att bön till Maria och andra helgon saknar biblisk grund. Jag skulle inte kalla det avgudadyrkan, eftersom ni själva inte anser det vara det, men definitivt något komplett onödigt och farligt eftersom det faktiskt kan leda till ren avgudadyrkan. De läror jag vänder mig mot inom katolicismen är de som inte är 2000 år gamla utan yngre. Pingströrelsen må vara 100 år men den ursprungliga Pingströrelsen omfamnade alla urkristna läror. De kan man upptäcka utan handpåläggning i rakt nedstående led.

   Gilla

   1. Har du inte hört talas om Katolska Karismatisk Förnyelse tidigare? Vet att ganska många ungdomar i Sankt Lars i Uppsala har åkt till Stockholm för kursen de har haft. Tyvärr kunde jag inte gå på den då det har krockat med studier.

    Gilla

 7. Du är fortfarande förvånandsvärt respektfull:)
  Jag lämnar lite länkar om de tidiga kristna:
  http://www.catacombe.roma.it/indice_se.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sub_tuum_praesidium

  Detta handlar om tiden innan det fanns en komplett Bibel och de kristna fortfarande var förföljda i romarriket.

  I Uppenbarelseboken (Upp 8:3-4) läser vi att Johannes i en vision ser änglar och helgon som frambär böner till Gud. I gamla testamentet (1 Mos 20:7, 17) läser vi att Gud säger till Abilemech att be Abraham be för Abilemech. Gud bönhör Abrahams bön och Abilemech helas. I första Timotheosbrevet (1 Tim 2:1-4) uppmanar Paulus starkt de kristna att be för många olika saker, och denna text är inte unik. Paulus ber på flera ställen personer att be för honom (Rom 15:30–32, Ef 6:18–20, Kol 4:3, 1 Thess 5:25, 2 Thess 3:1) och han försäkrar dem att han ber för dem med (2 Thess 1:11). Ännu mer grundläggande, Jesus själv kräver att vi ber för inte bara de som bett oss om det utan även våra fiender (Matt 5:44).

  Hela Upp kap 7 …Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”…

  Här finns dels det gamla förbundet och det nya förbundet representerade i lovsång och bön till Gud under tiden som människorna fortsätter i sin ondska på jorden.

  Luk 16:19-31 …Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasaros att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga, jag plågas här i lågorna…

  Här ser vi att de döda inte lever i nirvana utan är dels medvetna och dels ber och dels svarar på bön. Abrahams bönesvar bevisar inte att Helgonuppenbarelser är omöjliga utan att de i detta fall inte är Guds vilja, men i andra fall som tex på Förklaringsberget både är möjliga och enligt Guds Heliga vilja. Dessutom så straffas inte den rike mannen mer för den vanligt protestantiska beskyllningen ”tillbedjan av döda människor som inte är Gud”.

  Mvh Clemens

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s