Monthly Archives: september 2010

Mission och bistånd går hand i hand

Evangeliska frikyrkan har nu bestämt sig för att inte längre vara en av biståndsorganisationen Diakonias huvudmän (de andra är Missions, Baptist, Metodist och Allians). Det är inte för att de ogillar Diakonias projekt utan främst för att de har egna biståndsprojekt som är mer förankrade i församlingarna. Dessa innebär ofta att man predikar Evangeliet och bygger upp församlingar i kombination med att man ger folk materiell hjälp. EFK tycker att Diakonia har en annorlunda missionssyn:

– Det finns en värderingsfråga som gäller synen på mission. Diakonia är en renodlad biståndsorganisation medan vi som missionsorganisation har ett helhetsperspektiv på människan. I en renodlad biståndsorganisation försvinner den missionerande aspekten anser vi, förklarar Anders Blåberg som berömmer Diakonias arbete i övrigt.

Så långt inget nytt. Jag är ju själv med i Diakonia som aktivist, och medan Diakonia är en tydligt kristen biståndsorganisation med bakomliggande teologi för sitt arbete, kyrkor som huvudmän och aktivisthelger med andakt och gudstjänst så bedriver organisationen ingen evangelisation, i bemärkelsen predika de glada nyheterna om Jesus för människor. Och det ser jag inte som ett problem.

Read the rest of this entry

Hans Sundberg: Jesus är mer än en profet

Vi i Uppsala Mosaik har en predikoserie på temat ”Jesus – svaret på vem och hur Gud är”. Marcus Sandströms predikan om korset var ett led i detta. Följande predikan höll Hans Sundberg igår, ganska mycket basic kanske erfarna teologer tycker, men jag tror många kan behöva detta för att inse var allt i vår tro kretsar kring – och för dig som är nyfiken på kristen tro eller just blivit kristen rekommenderar jag verkligen att se detta.

Bra kristna bloggar: Blebb

Många bloggar upptäcker jag först när de länkar till mig, så är även fallet med Emelie Hallbergs blogg Blebb. Emelie skriver fantastiskt engagerat och ärligt om hur kyrkan och samhället kan hamna på rätt väg igen. En blogg som vänder sig mot främlingsfientlighet, krig och ekonomiska orättvisor och för Guds Rike som bryter fram enbart genom att kapitulera inför Kungen. Ett exempel på en välsignad text från bloggen:

När bibeln säger att Jesus är Kung och Herre, menas inte att Han är en av alla våra kungar och herrar – det menas att Han är den ende (dock slår bibeln fast att man ska böja sig för överheten, typ att man ska betala skatt och inte göra väpnat uppror när kejsaren avrättar ens församling..).
Och då vi nu slagit fast att Jesus är Herre, kan inte längre vi vara våra egna herrar – eller någon annans herre! Vi är inte satta på den här jorden för att styra och ställa över varandra. Vi är satta att älska varandra, tjäna varandra och med våra liv peka på Honom som är Livet. Att älska Honom och ge Honom ära, helt enkelt (och om någon undrar hur det ser ut i praktiken så är mitt hetaste tips att hjälpa grannungarna med matteläxan, inte att sjunga vackra sånger med texter som ”Jesus, du är underbar” (inte för att det är direkt fel… man bara kommer inte så långt med det.. (säger en tjej som sysslat ganska mycket med lovsångsledning de senaste två åren och fortfarande brinner kraftigt för det) tro utan handlingar är död, Jak 2:17, 2:26)).

Vi behöver mer självförnekelse!

Ett liv i Jesu efterföljd är oförenligt med egoism. När Jesus dog på korset trots att Han inte förtjänade det för att vi skulle få det eviga liv vi inte förtjänar, gjorde Han det för att Han satte oss högre än sig själv. Han hade all rätt att strunta i oss och låta oss få det straff vi förtjänar för våra synder, men Han tog vårt straff på sig på grund av att Han älskar oss förutsättningslöst. I stället för att tänka på sitt eget bästa och vara kvar i Himlen hos Fadern kom Han ner till oss förvirrade, förlorade människor och led och dog för oss. Det är en så oerhört stark altruism i detta. Och eftersom vi i allt ska leva som Han levde (1 Joh 2:6) skriver Paulus:

Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. (1 Kor 10:33-11:1)

Att följa Kristi exempel är alltså att inte söka sitt eget bästa. Han skriver på ett annat ställe:

Fil 2:3 Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Read the rest of this entry

De oprioriterade

120 miljarder dollar krävs de kommande fem åren för att uppnå millenniemålen, enligt FN.

EU – världens största biståndsgivare – lovar då att ge 1,3 miljarder dollar.

Tagna från andra biståndsprojekt.

Har vi inte råd?

120 miljarder dollar krävs för att uppnå millenniemålen.

345 miljarder dollar har vi det senaste decenniet spenderat på parfym.

1,5 biljoner dollar spenderas på all världens militär varje år.

2 biljoner dollar kommer spenderas på underhållning och media nästa år.

18 biljoner dollar gav västvärldens regeringar till banker på ett enda år under finanskrisen (nio gånger mer än allt bistånd som någonsin utbetalats till fattiga länder)

Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden! Ni har gött er på slaktdagen! (Jak 5:4-5)

Guds Rikes kraft

Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. (1 Kor 4:20)

När Paulus skrev detta till församlingen i Korinth hade han i åtanke lokala ledare som han kallar ”självsäkra” och ”uppblåsta”, som troligtvis opponerat sig mot vissa områden i Paulus undervisning och medfört att församlingen splittrats (1:10-11). Paulus skriver att han snart kommer komma till församlingen, ”och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden utan med kraften hos dessa uppblåsta människor.” (4:19). Att tala stora saker hjälper inte om man inte har kraft. Faktum är, som vi ser ovan, att Guds Rike inte består av ord utan kraft.

Vad är då det här för kraft som Guds Rike består av? Är det makt, ära och rikedom, en häpnadsväckande show som väcker alla människors största beundran inför de personer som innehar kraften? Näpp, Paulus själv måste ju ses som en av de största ambassadörerna och spridarna av Guds Rike, och han skriver tidigare i samma kapitel:

Read the rest of this entry

Främlingskärlek och fiendekärlek

3 Mos 19:33 När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom.34 Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är HERREN, er Gud.

Det är inte konstigt att Gud, som älskar alla människor och står emot förtryck, uppmanar till särskilt omsorg om främlingarna. De är tillsammans med faderlösa och änkor de som i forntidens alla kulturer inte bara var extra utsatta för fattigdom men också förtryck, hån och hat. När Bibeln uppmanar oss att älska alla människor och göra gott mot alla har fattiga och invandrare en särställning inte i meningen att vi ska älska dem extra mycket, men att de är i behov av det mer än andra eftersom Världen ofta förtrycker dem.

5 Mos 10:18 HERREN skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. 19 Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.

5 Mos 27:15 Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: ”Amen.”

Jesu radikala budskap är dock att vi inte bara ska älska de förtryckta utan även förtryckaren. Vi ska inte bara göra gott mot de goda utan också de onda. Vi ska älska främlingsfientliga lika mycket som främlingar!

Read the rest of this entry

Herrens tjänare Stefanus – del 2

Fortsättning från detta inlägg.

Apg 6:8 Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. 9 Då uppträdde några från den synagoga som kallades ”De frigivnas”, folk från Cyrene och Alexandria, Cilicien och Asien och började diskutera med Stefanus. 10 Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade. 11 Då intalade de några män att säga: ”Vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud”. 12 Och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och dessa överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför Stora rådet. 13 Sedan lät de falska vittnen träda fram som sade: ”Den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. 14 Vi har hört honom säga: Jesus från Nasaret skall bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss.” 15 Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels.

Direkt efter detta håller Stefanus ett tal som täcker nästan hela Apostlagärningarna kapitel 7 och som i runda drag sammanfattar Lagen, som svar på anklagelserna mot honom. Han visar att han inte är en fiende till Lagen utan tvärtom väl förtrogen med den, och avslutar talet med en briljant vändning där han istället säger att det är de som är fiender till Lagen eftersom de dödade Messiar, Lagens fullkomning.

Read the rest of this entry

”Därför tänker vi som Jesu lärjungar inte rösta”

Så här skriver tre av mina syskon om tro och politik:

Lars:

Olika bibliska profetord som daniel 2:44 berättar om när Guds rike tar över makten och att den rådande politiska makten krossas och förintas, lika så i uppenbarelseboken talas det i 19:19 hur jordens kungar och deras härar församlas mot ryttaren på den vita hästen (Kristus). Det är inte svårt att se att politiken alltmer drar åt hedonistiskt matriellt håll och det är väl bara en tids fråga innan vi kristna anses vara en allmänfara som bör utrotas. Dom kristna som vill snacka in sig med makten tror jag begår ett super misstag. Skökan i uppenbarelse boken vem är hon ? Risken finns att det är bilden av en kyrka som är trolovad med kristus men delar bädd med stadsmakten. Och som profetian berättar kommer skökans älskare till sist att få avsmak för henne och plundra henne och utblotta.

Själv tycker jag att det finns folkrörelser och visionärer som är intressanta, i mitt fall den gröna rörelsen som jag tror har ett stort mått paradislängtan och vill se något annat än ett materialistiskt samhälle. Men att snacka in sig med dom stora makthavarna och tro man ska smygpåverka dom med bibeln tror jag kommer att visa sig vara en rejäl felsatsning i slutändan. Att odla anden och tala utifrån andlig kraft och kunskap och påverka nere i från ja det tror jag på.

Read the rest of this entry

Marcus Sandström: Korset

I min församling Uppsala Mosaik höll en av pastorerna  idag en ruskigt bra predikan om hur Jesu kors befriar oss, att vi är kallade till att bära våra egna kors och att det måste göras i ödmjukhet. Den finns återgiven i klippen nedan. En väl spenderad halvtimme. 🙂

I Jesu Namn

Matt 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24 Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem.

Det är svindlande när man läser om alla de fantastiska saker Jesus gjorde, om alla mängder med helanden, demonutdrivningar och andra under, och sedan läsa det Han säger under sin sista måltid:

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

Read the rest of this entry

Rösta på tomma stolarnas parti 19 september!

Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. (Fil 3:20)

Att kristna som himmelska medborgare och fiendeälskande ickevåldsförespråkare inte kan vara politiker innebär inte för alla kristna med denna uppfattning att det därmed är fel att rösta. Även om man anser att kristna inte kan delta i statens blodiga aktiviteter (som jag skrev i mitt förra inlägg är staten per definiton en våldsorganisation) poängterar man att kristna ska ta sitt samhällsansvar och rösta på den i vart fall minst dåliga kandidaten. Jag hade själv denna syn för inte så länge sen och blev konfunderad när vissa av mina kristna syskon rev sönder sina röstkort. Men jag hade då inte insett att staten förändrar samhället endast med våld som maktmedel och att det finns många alternativa oblodiga sätt att förändra samhället på än att lägga en lapp i en låda vart fjärde år.

Problemet med att rösta som kristen pacifist är att oavsett om man röstar på en kandidat med goda, sunda, kristna värderingar sprider denna sina värderingar med hjälp av polisiärt och militärt våld. Den ”minst dåliga” kandidaten är fortfarande en som använder våld. Och faktum är att det därmed inte är den minst dåliga kandidaten ur kristen pacifistisk synvinkel, utan den bästa riksdagskandidaten är den som inte använder våld, dvs. inte utnyttjar våldsmakten i Riksdagen. Vi kristna som menar att kristna inte kan vara politiker bör rösta på människor som inte vill vara politiker. Det är den minst dåliga kandidaten.

Sådana kandidater finns inte, kanske man tänker. Men faktum är att de finns. Tomma stolarnas parti vill mobilisera soffliggare och genomdriva en reform som gör att blankröstarnas röster räknas, helt enkelt genom att inte gå till Riksdagen om de blir inröstade. ”Vi söker inte makten! Vi vill inte ens ha den!” skriver de på sin lilla hemsida. En vanlig blankröst (eller sönderrivet röstkort) innebär bara att makten övergår till någon annan. Men om tillräckligt många kristna pacifister röstar på en kandidat som använder ickevåld, dvs. inte befinner sig i Riksdagen, kommer det bli uppenbart för världen att här är tusentals Jesuslärjungar som inte förändrar samhället med svärd utan genom trasa och fotbalja (Joh 13), som engagerar sig i civila organisationer istället för politiska.

Read the rest of this entry

Varför kristna inte kan vara politiker

Jesus kallade dem till sig och sade: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Matt 20:25-28).

Read the rest of this entry

Lama går då och nu

Ett av de första miraklerna Jesus gjorde under sin verksamhet var att hela en förlamad man:

Markus 2:1 Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, 2 samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för dem. 3 Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. 4 Men när de för folkmassans skull inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. 5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” 6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7 ”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” 8 Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10 Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.” Och han sade till den lame: 11 ”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!” 12 Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: ”Något sådant har vi aldrig sett.”

Read the rest of this entry

Hur kan en god Gud tillåta lidande?

Andreas Engström på Bloggradio tipsade om den här filmen: