Monthly Archives: juli 2011

Kingdom Camp

Jag har just kommit tillbaka från ett sommarläger som min församling Mosaik arrangerade tillsammans med den spansktalande församlingen Kyrkan för alla i Sollentuna. Temat var Guds Rike som många olika talare behandlade på både spanska och svenska. Naturligtvis har jag filmat alla predikningar och kommer lägga upp dem på youtube, några kommer ni ser här på bloggen, men redan nu finns alla gudstjänster, inte bara predikningarna, på Ustream tack vare Kyrkan för allas flitige mediearbetare Joël Acevedo. Man kan sammanfatta veckan med att vi fick smaka på Guds Rike, den Helige Ande föll och många, riktigt många, berördes av Gud. Jag fick flera nya vänner, och det är så gott att se människor från olika stammar och språk dela en gemensam hunger efter mer av Guds Rike.

Jag kommer som sagt lägga upp ett urval predikningar, här följer lägrets första predikan som hölls av KFA:s pastor Renzo Noé, ett fantastiskt budskap levererat på ett fantastiskt eldigt sätt:

Read the rest of this entry

Jesus dog för oss

För några månader sedan träffade jag en man som hade haft ett väldigt äventyrligt och ofta rätt så stökigt liv, han var ett tag en av de bästa svenskarna inom boxning och ett annat tag satt han i fängelse för olika försyndelser. Han berättade att en gång när han befann sig i ett fängelse i USA och var ute på gården såg han plötsligt en syn av Golgata, platsen där Jesus korsfästes. Han såg med sina fysiska ögon hur romerska soldater torterade Jesus och spikade fast Honom.

Den här mannen var inte särskilt ickevåldslig av sig, han tänkte omedelbart gå fram och slå ner soldaterna, men innan han hann göra något såg Jesus på honom – och han blev oförmögen att röra sig. Jesu blick sa tydligt till honom: ”Hindra dem inte.” Sedan försvann synen. I flera år undrade den här mannen vad synen kunde betyda. Han hade med egna ögon sett sin egen Frälsare bli brutalt sönderslagen, och han fick inte hjälpa Honom.

Jesus sa i Joh 10:11, 17-18: ”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren… Jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja.” Jesus har – av egen fri vilja – gett sitt liv för oss, och sedan uppstått från de döda. Han har dött för vår skull för att vi skulle få dela Hans uppståndelse.

Read the rest of this entry

Glöm inte att ge pengar till Afrikas horn

Här kan du kräva att politiker ser till att alla katastrofens offer får hjälp och att inget liknande ska få ske i framtiden.

Ge så mycket ni kan för att hjälpa dem som drabbats av torkan på Afrikas horn. Ge till UNICEF, Läkare utan gränser, Röda korset, Svenska kyrkan, Diakonia, eller Plan. Sprid vidare den här länken till era vänner. Vi snackar om liv och död nu, faktiskt.

Följande är ett utdrag från Läkare utan gränsers nyhetsbrev, mixat med filmer från World Food Program. Det ger en liten inblick i vad dessa organisationer gör på plats:

 
2011-07-15 KENYA | Undernäring

Alarmerade undernäring i Dadaab

Läkare Utan Gränser utökar nu sina insater ytterligare efter alamerande nivåer av undernäring bland somaliska flyktingar som anländer i utkanterna av det överfulla flyktinglägret i Dadaab i nordöstra Kenya.

Tusentals människor är på flykt undan konfliken i Somalia. Den svåra torkan har lett till en extrem brist på mat och drabbar människor som redan genomgått hårda prövningar, utsatts för extrem värme och brist på tillgång till mat, rent vatten och sanitet.
Foto: Valerie Babize

Foto: Valerie Babize

Överfulla läger

Dadaab är världens största flyktingläger och är just nu överfullt. Lägret består av tre områden; Ifo, Hagadera och Dagahaley och nyanlända flyktingarna måste bosätta sig i provisoriska tält i utkanten av lägerområdet. Antalet personer i lägret närmar sig 400 000 människor trots att det är konstruerat för att rymma 90 000. Och antalet nya migranter ökar för varje månad. För närvarande anländer runt 500 nya människor varje dag. 25 000 människor bor utanför lägret och antalet förväntas öka.

Höga nivåer av undernäring

I början av juni öppnade Läkare Utan Gränser ett nytt mottagningscenter i Dagahaley där man genomför hälsokontroller av de nyanlända flyktingarna. Höga nivåerna av undernäring har upptäckts och resultaten är långt värre än man befarat.

En undersökning av cirka 500 barn mellan sex månader upp till fem år visade att 37,7 procent var akut undernärda. 17,5 procent var i så dåligt skick att de låg i riskzonen att dö. Även barn upp till 10 år visade på höga nivåer av akut undernäring.

– Vi är mycket oroliga över situationen, säger Monica Rull, landansvarig för Läkare Utan Gränsers projekt i Kenya och Somalia.

Trycket ökar både på sjukhuset i Dagahaley som drivs av Läkare Utan Gränser och på de fem vårdcentralerna. Över 1 600 barn med akut grav undernäring får idag behandling. Varje vecka regristreras 700 nya patienter, de flesta nyanlända flyktingar.

Stöd Läkare utan gränsers akutfond här.

Hata inte Breivik, förlåt honom

Nu när den förfärliga känsla som utgjorde drivmedlet i Anders Behring Breiviks massaker riktas i oerhört hög grad mot honom själv, nämligen hatet, är det värt att dra sig till minnes massakern i West Nickel Mine School för fem år sedan. Den var lyckligtvis inte lika förödande, gärningsmannen sköt tio flickor i åldrarna 6-13 varav fem dog, men det som de flesta betraktar som spektakulärt var inte blodsutgjutelsen utan det som skedde efteråt.

Skolan drevs av Old Order Amish i Nickel Mines, och flickorna och deras familjer var amish. Amish är kända för att ha stannat på 1600-talet för att de anser att civilisationen har spårat ur totalt, och många hånar dem för det, å andra sidan borde vi hånas för att vi lever i en civilisation som spårat ur totalt. Vad amish är mindre kända för är att alla är radikalpacifister och tar Jesu ord om att vända andra kinden till och älska sina fiender på allvar.

Read the rest of this entry

När Jesus griper in

I denna video berättar människor som tilhör eller har besökt min församling Mosaik om när Jesus gripit in – under och tecken som visar på Hans kärlek och omsorg. Han kan göra det omöjliga – det är fullkomligt underbart.

Försonade till evigt liv

Här håller jag en predikan om evigt liv mitt i smeten av folk i stadsparken.

Bibeln säger att det är grundläggande för den kristna tron är att Gud kan ge de döda liv:

”Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men […] om de döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått som den förste av de insomnade” (1 Korinthierbrevet 15:12-19)

Read the rest of this entry

Stöd Unicefs arbete på Afrikas horn

Man kan undra varför det inte skrivs mer om hungerkatastrofen på Afrikas horn i de största tidningarna. Här är i vart fall ett nyhetsbrev från Unicef. Stöd deras katastrofarbete här.

Förra veckan landade UNICEFs sändning med katastrofhjälp i flyktinglägret i Baidoa, södra Somalia. Lasten innehöll fem ton med näringstillskott och mediciner till svårt undernärda barn, samt utrustning för att kunna rena vatten. Fler leveranser är på väg. Förnödenheterna behövs för att kunna rädda livet på barn som drabbats av torkan

Läget på Afrikas horn är världens mest akuta humanitära katastrof. Flest människor är drabbade i Somalia. Över två miljoner barn i regionen lider av undernäring. I Somalia är över en halv miljon barn i skriande behov av vård och näring. I vissa delar av södra Somalia gäller detta vart tredje barn.

Sverigetouren fortsätter – till fots

Som sagt var jag på Sverigetour med Pannkakskyrkan i tre veckor, och där fick vi se många beröras av Guds kraft och några tog emot evigt liv i Jesus. Jag fick många nya vänner, bland annat Inece, en tjej som har en imponerande hunger efter Gud. Hon och två andra vänner, Alex och Joel, beslöt sig för att fortsätta touren till fots. De skulle ”börja gå”. Destination: Gud vet. Inece uppdaterar vad som händer på bloggen Ett ”nytt” äventyr som jag rekommenderar er att följa. Och då menar jag inte bara att ni ska trycka på ”följa”-knappen, utan att ni ska följa deras exempel och själva gå ut och bota de sjuka, driva ut demoner, predika evangeliet och betjäna människor. Som de själva skriver:

En bönevandring runt Sverige, ett äventyr att lära sig ledas av och lita på Herren Jesus Kristus, att vara beroende av att Gud har omsorg över resan – för allt vi har med oss på vandringen är några få kläder, en mobiltelefon som för det mesta är avstängd och biblar. Det är inget nytt äventyr, det är ett äventyr Jesus lärjungar levde i, och eftersom Gud är densamme också nu 2000 år senare, så måste det ju vara möjligt också idag…

Read the rest of this entry

Rädda liv på Afrikas horn

Här kan du kräva att politiker ser till att alla katastrofens offer får hjälp och att inget liknande ska få ske i framtiden.

Den nuvarande torkan på Afrikas horn beskrivs av FN vara lika allvarlig som den i mitten på 80-talet när en miljon människor dog, och redan har många dött på grund av törst och hunger. DN skriver:

FN varnar för att en av tre somalier är i behov av humanitär hjälp. Ett av tio barn riskerar att dö av svält i de värst drabbade områdena. Två år i rad har regnen där uteblivit och därmed även den livsviktiga skörden. Människor har till slut tvingats äta upp utsädet. Men när även det tagit slut fanns inget alternativ. De tar sig an en flera veckor lång vandring till vad som blivit världens största flyktingläger, med tomma händer och redan utmattade kroppar.

– De svälter redan när de börjar gå, säger Sofia Malmqvist.

Till skillnad från dem som flyr från större städer har de flesta på landsbygden inget att sälja som kan betala en bussresa eller uppehälle på vägen. De har inte heller vanan att gå långa sträckor eller kameler som kan hålla vatten.

Tre av Musleema Adens barn dog under vandringen.

– Jag har förlorat lite av mitt förstånd efteråt, berättade hon för Antonio Guterres, chef för FN:s flyktingorgan UNHCR, när han nyligen besökte lägret.

De som lyckas ta sig fram till Dadaab anländer till ett läger som passerade bristningsgränsen för länge sedan. Redan för tre år sedan fanns 180.000 människor – som framför allt flytt konflikten i Somalia – i lägret, från början byggt för 90.000 människor. I slutet av förra året hade det svällt till över 300.000 och nu trängs närmare 400.000 människor där.

– Det är ett par hundra som får dela på en toalett. Människor har också mindre vatten — många kan ens inte tvätta sig, säger Sofia Malmqvist.

Ändå är livet i lägret värt att ta sig till. Väl här får flyktingarna ett tält och lite mat och vatten. När de har registrerats av kenyanska myndigheter kan de söka vård på sjukhusen i staden som växt upp runt lägret och skriva in barnen i skolan. Men numera kan det ta tre veckor att bli registrerad. Och sjukhusen är överfulla.

Klicka på bilden för att få den större

Klicka på bilden för att få den större

Ge så mycket ni kan för att lindra den här fruktansvärda katastrofen! Ge till UNICEF, Läkare utan gränser, Röda korset, Svenska kyrkan, Diakonia, eller Plan. Sprid vidare den här länken till era vänner. Vi snackar om liv och död nu, faktiskt.

Ta också och gå med i Facebookgruppen Stöd till Afrikas horn.

Nedan är ett nyhetsbrev från Unicef som beskriver situationen och vad de gör i katastrofområdet.

UNICEF SverigeKATASTROF I ÖSTAFRIKA 18/7 2011

Skicka vidare brevet

Katastrof i Östafrika

Hej Världsförälder!
Du har säkert läst och hört om att den svåraste torkan på 50 år har drabbat länderna vid Afrikas horn – Somalia, Etiopien, Eritrea, och Djibouti. Miljontals människor riskerar nu att dö i undernäring och sjukdomar.

Barnen drabbas, som alltid, värst i katastrofer. Över två miljoner barn under fem års ålder är i akut behov av hjälp. Vi finns på plats och gör allt vi kan för att rädda barnens liv. Som Världsförälder är du med oss och kämpar för de här barnen.

Varje vecka kommer runt 10 000 personer till flyktinglägren i Dadaab i Kenya från Somalia. De flesta har gått i en månad genom öknen, utan mat och vatten.

Tillsammans med UNHCR och andra hjälporganisationer arbetar vi för fullt för att rädda liv i Dadaab. Men behoven är enorma. Tillgång till rent vatten, mat, sjukvård och skolgång brådskar.

Det här har vi bl.a. gjort hittills:

  • försett 12 000 svårt undernärda barn i Kenya och 70 000 undernärda barn i Somalia med näringsbehandling,
  • sett till att 900 000 personer i södra Somalia fått tillgång till sjukvård och att över en miljon människor har tillgång till rent vatten, sanitet och latriner,
  • distribuerat mat till 34 000 svårt undernärda barn och säkrat tillgång till vatten och sanitet till över 280 000 människor i Etiopien.

Läs gärna mer om katastrofarbetet här.

 

Ett år sedan katastrofen i Pakistan

Den 28 juli är det ett år sedan Pakistan upplevde de värsta översvämningarna i modern historia. Över 20 miljoner människor drabbades.

Tack vare er Världsföräldrar och alla andra som stödde vårt katastrofarbete har vi sedan dess kunnat hjälpa miljoner barn och kvinnor med hälsovård, näring, skolgång, vatten och skydd. I nästa utskick berättar vi mer om arbetet i Pakistan.

Stort tack för ditt stöd.
Vänliga hälsningar,

Malin Svensson,
UNICEF Sverige
Mer information på unicef.se eller häng med oss på:facebook twitter youtube flickr

DN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SvD: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dagen: 1, 2. Expressen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aftonbladet: 1, 2, 3, 4, 5, 6. SVT: 1. SR: 1.

Global ekonomisk utjämning

Klyftor i Rio

Klyftor i Rio

”Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde.” (Apg 4:34-35)

Idag är skillnaderna mellan fattiga och rika inte så stora i vårt rika land. I storstäder finns visserligen flera hemlösa, men de är inte offer för den värsta graden av fattigdom.

Nej, idag är klyftorna globala. En miljard människor lever i extrem fattigdom (7 kronor om dagen), lika många har brist på rent vatten, lika många går till sängs hungriga varje kväll. Epidemier som AIDS och malaria dödar miljontals. Vi måste få ett slut på det här! Jesus uppmanade en rik man att sälja allt han äger (Mark 10), vi har kristna i vårt land som är mycket rikare än de rika på Jesu tid, som inte ens vill ge tio procent till de fattiga.

Read the rest of this entry

Frälst!

De hade inte pratat mer än en minut förrän hon bröt ihop. Hon hade kommit glad till Tomas, upprymd efter att få ha känt Guds närvaro i bön, och när han började berätta om hur Gud skakat om hans liv och om hur Jesus är den mest underbare vän som finns började hon gråta häftigt. Hon kunde inte förklara det. Hon grät och grät, enligt Tomas minst 40 minuter. Han fortsatte berätta om Jesus, hur han hade fått se Honom hela en kvinna som hade haft obotlig ryggsmärta, hur han hade fått se Honom tala ord in i människors liv, och hur han visste att Han hade dött för hennes synder så att hon kunde få evigt liv. Inget är så underbart som att bli frälst från döden av Jesus, inget är så underbart som att följa Honom. Christian kom fram och engagerade sig i samtalet, och snart började han profetera över hennes liv. Hon grät ännu mer. ”Vill du bli frälst?” ”Ja, det vill jag!”

Jag kommer aldrig glömma Tomas och Christians ansiktsuttryck när vi mötte dem. ”Gläd er med oss, en tjej har blivit frälst!” Det var sista dagen på Peace & Love med Pannkakskyrkans Sverigetour. Kvällen innan hade vi fått se många anmärkningsvärda helanden, och jag hade bett att vi skulle få se ännu större saker denna dag. Det fick vi verkligen. Förutom den här tjejen ville två till ta emot Jesus som sin frälsare innan kvällen var slut.

Read the rest of this entry

Uppdatering från fältet

Vi har sett fantastiska saker med Pannkakskyrkan på Peace & Love, tre har tagit emot Jesus, många har blivit helade och jag har personligen bett för typ 200 personer. Läs mer här. För övrigt skrev Dagen på ledarplats för några dagar sedan att David Åhlén skrivit på den här bloggen att Ship to Gaza är ett krigsprojekt, uttrycker Israelhat mm. Det stämmer inte, det är Christer Åberg på Apg29 som skrivit detta och denna blogg tar helt och hållet avstånd från det uttalandet.