Monthly Archives: augusti 2011

Biståndsarbetare är hjältar

Tyvärr missade jag att uppmärksamma World Humanitarian Day som ägde rum för ett par dagar sedan, men i efterhand delar jag med mig av detta fantastiska klipp som ger en skakande inblick i den hemska och vackra värld som världens hundratusentals biståndsarbetare verkar i. Hur förmår man att inte engagera sig i detta? Hur förmår man att undanhålla sina pengar till detta fantastiska arbete, och istället spendera dem på prylar man inte behöver?

Det är en kristens kall att vara aktivist och förena sig i denna globala skara av radikala medmänniskor:

Kyrkan är Guds egendomsfolk

Läran att Gud tycker att Israel fortfarande har rätt till Kanaans land även efter det nya förbundet, vilket ju medför att den nuvarande konflikten och ockupationen av de palestinska territorierna är välbehagliga för Gud och något kristna ska stödja, var fullständigt icke-existerande fram till för ett par hundra år sedan. Det fanns inte en kotte som tänke så. Om man ser till den tidigaste kyrkohistorien, vad de s.k. kyrkofäderna tyckte och tänkte, finns inte ett spår av s.k. kristen sionism. Och det är inte särskilt konstigt, de var ju inte dispensationalister. De var Bibeltroende.

Petrus applicerar orden ”ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar”, som i 2 Mos 19:5f. och Jes 43:20f. riktades till Israel, på kyrkan (1 Petr 2:9). Faktum är att Israel inte kallas för Guds egendomsfolk i NT, men kyrkan kallas för det (Tit 2:14). Kyrkan kallas i NT för ett heligt prästerskap (1 Petr 2:5), Guds tempel (1 Kor 3:16), ja, till och med ”de tolv stammarna i förskingringen” (Jak 1:1). Hebreerbrevet talar utförligt om att Jesus är den högste översteprästen som gick in i ett tabernakel inte gjort av människohand för att offra sitt eget blod, och därigenom tillhör vi ett nytt förbund där det inte behövs offertjänst och präster längre. Med Jesus har de spelat ut sin roll.

Read the rest of this entry

Var Jesus en dålig evangelist?

John Wimber var en expert på församlingstillväxt, framför allt på grund av hans praktiska erfarenhet: han hade fört hundratals till Kristus. Han började undervisa på Fuller Seminary om att ett av de effektivaste sätten att berätta om budskapet om evigt liv i Jesus är att låta Jesus själv visa att Han lever genom att Han gör ett under. Denna evangelisationsmetod användes väldigt flitigt av Jesus själv och av apostlarna.

John grundade Vineyardrörelsen som växte väldigt snabbt på grund av att Gud gjorde så många under. Johns vision vara att ”utrusta de heliga” (Ef 4:12) och se till att alla kristna evangeliserar i den Helige Andes kraft. Idag är det inte fallet i Sverige idag. Det är väldigt lite prat om evangelisation i den Helige Andes kraft, ”power evangelism”, utanför Vineyardkretsar, och tvärtom finns de det som hävdar att det inte alls är effektivt att evangelisera på det sättet. Jag har redan börjat skriva om power evangelism här och tänker fortsätta med det tills era öron trillar av och/eller när ni går ut och gör detta, inte bara tror på det. Alla kristna är kallade till att döpas i den Helige Anden och att vinna fler människor till det eviga livet.

Read the rest of this entry

Att klä sig i barmhärtighet och godhet

Nyckeln till att lägga bort synden och döda de jordiska begären är att inte tänka på det som är på jorden utan det som är i Himlen, vi ska formas efter den nya skapelse Gud har skapat i oss som är designad efter Hans avbild i helighet och rättfärdighet. Hänger ni med? Det livet ser ut så här:

”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.” (Kol 3:12)

Vi ska klä på oss dygderna, människor vi möter ske kunna se dem tydligt och de ska inte vara tillfälliga utan något som omsluter oss ständigt. De fem dygder som ges här är barmhärtighet, att känna medlidande, godhet, att altid säga och göra gott, ödmjukhet, att inse sin syndfullhet och ge Gud äran för de goda gärningar Han har förberett (Ef 2:10), mildhet, att inte brusa upp i vrede och häftighet oavsett vad människor gör oss, samt tålamod, att låta saker ta sin tid.

Read the rest of this entry

Född till ett nytt liv

Heidi Ojara berättar ovan om hur hennes val att bli kristen förvandlade hennes liv på djupet, hon kunde bli fri från den ångest och det mörker som plågat henne och få ett nytt liv som aldrig tar slut. Hennes berättelse inspirerade min predikan om pånyttfödelse: när man tar emot Jesus som sin Herre får man evigt liv och tron på Honom ger läkedom och styrka:

Uppdaterat: Läs detta gripande vittnesbörd om hur en muslim vände om till Jesus.

Syndakatalogens syfte

Många kristna fördömer ”syndakatalogen” inte sällan så till den grad att de reagerar på uppmaningar till en radikal livsstil och kallar det för legalism och en ny katalog. Och det kan man förstå när man ser vilka virriga livsstilsregler den gamla pingströrelsen ofta hade: att säga hej var synd, att permanenta håret var synd, om en äldstebroder klädde ut sig till jultomte kunde han bli avstängd etc. Men när jag läser Daniel Janssons Är det synd att tro på tomten? som ger en god inblick i syndakatalogen i början av 50-talet slår det mig att många av förbuden hade en mycket god intention, även om det snabbt spårade ur. Syndkatalogen vittnar om en radikal livsstil som bottnar i en längtan till att leva 100 % för Jesus, ha fullkomlig lydnad till Bibelordet och praktisera en stor omsorg om de fattiga.

Jag har skrivit massor om att Bibeln säger att vi ska leva på existensminimum så att vi kan ge så mycket som möjligt till de fattiga, det är inte någon dold grej utan en princip som återkommer om och om igen genom hela Skriften. Om man kan ge till de fattiga och inte gör det syndar man (5 Mos 15:9, Luk 3:11, 1 Joh 3:17). Rika kristna skiter i det. Och för dem blir det en gåta varför Bibeln förbjuder smycken, dyra håruppsättningar och dyra kläder (1 Tim 2:9-10, 1 Petr 3:3) och varför denna lyx står i motsats till goda gärningar. Svaret är att om man äger lyx och överflöd ska man sälja det och ge pengarna till de fattiga (Mark 10:21).

Read the rest of this entry

Tänk inte på det som är på jorden

Lägg Kolosserbrevet 3 på minnet. Det är en kraftfull text om kristen livsstil. Väldigt kraftfull. Jag ryser när jag tänker på vad som skulle hända om vi tog till oss detta budskap och blev Ordets görare. Vi skulle förändra världen, på riktigt.

”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.” (v. 1-2)

Vi ska inte tänka på det som är på jorden utan det som är där ovan, där Kristus sitter på hedersplatsen vid Gud. Jag argumenterade redan för ett år sedan att det inte är för att kyrkan har fokuserat för mycket på Himlen som den har varit så dålig på att ta hand om människors behov här och nu utan för att den fokuserat för lite på Himlen, den har inte insett vad Himlen innebär. Nyckeln till att sprida Guds himmelska vilja på jorden (Matt 6:10) är att inte tänka på det som är på jorden utan på det som är i Himlen.

Read the rest of this entry

”Jag har blivit mirakulöst helad”

Jag filmade människor som menade sig ha blivit helade på konferensen i Malmö jag besökte för några veckor sedan. Observera att detta rör sig om subjektiva uppleveler av helanden, jag har inte tillgång till läkarutlåtanden som kan bekräfta dem. Men att folk tycker sig ha blivit bättre är ju alltid trevligt:

Ett vittnesbörd som dock är väldigt svårt att slå ifrån sig är det från Kerstin Svensson i Vännäs. Hon säger att hon har blivit fullständigt frisk från astma och allvarliga matallergier. Flera jag känner bekräftar att hon haft dessa problem. Jag talade med henne i telefon i en halvtimme och följande är ett utdrag från vad hon sa:

Jag har blivit mirakulöst helad. Jag har blivit helad flera gånger i mitt liv men det här var väldigt speciellt. Jag har haft astma och allergier i åtta år. […] Jag kunde inte äta någon frukt. Litegrann banan bara. Jag kunde inte äta några bär annat än blåbär, men det fick jag ransonera väldigt mycket också. Ingen fisk, inga nötter, ingenting sånt – absolut inte. Jag hade väldigt lätt att få astma, jag hade ganska hög dos, dagligdags. Och jag hade allergimedicin och hostmedicin och allt vad jag nu har haft.

Read the rest of this entry

Människofiskare lämnar allt

Jag tar och fortsätter min genomgång av Lukasevangeliet om Jesu liv. Faktum är att jag påbörjade det med syftet att inte bara skriva om tecken, under, fred och rättvisa på den här bloggen, men det gick ju åt pipan direkt. Kolla bara på de andra inläggen här, Jesu liv är sprängfyllt av tecken, under, fred och rättvisa vare sig vi vill det eller ej, om vi vill leva ett liv med lagom mycket under och lagom mycket aktivism har vi valt fel kille att följa.

Lukas 5 berättar om en gång när Jesus stod vid Gennesaretsjön och predikade för en gigantisk folkmassa som var hungriga efter Guds Ord. För att inte bli nedknuffad i vattnet frågade Han Petrus om Han kunde få undervisa från hans fiskebåt medan folkmassan stod på stranden, vilket Han fick. Sedan står det:

När han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” Simon svarade: ”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.” De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. (v. 4-7)

Read the rest of this entry

Argument mot semicessationism

Cessationism (fr. engelskans ”cease”) är läran att Andens gåvor har upphört, något som är helt och hållet obibliskt. Förut var detta en ganska vanlig hållning i Sverige men nu för tiden har jag inte hittat en enda kristen här som argumenterar för detta, vi har å ena sidan s.k. liberala kristna som menar att under aldrig någonsin skett (en uppfattning som tvingas ignorera alla vetenskapligt verifierade helanden och andra mirakler som finns dokumenterade, se t.ex. här) och å andra sidan kristna som tror att Andens gåvor är i funktion. Däremot har jag upptäckt att många kristna som är så att säga ”öppna” för det karismatiska inte ser många under i sina liv, och de anstränger sig inte särskilt för att se det. Tvärtom motsätter man sig ”för mycket” karismatik. Urkyrkan, församlingen som Jesus tänkte sig den som finns nedtecknad i Apostlagärningarna, blir då rätt obehaglig eftersom många under skedde där. Man tvingas då argumentera för en halv-cessationism, även om Gud i teorin kan göra under, så gör Han det inte i samma utsträckning som Apostlagärningarna, och det ska vi inte klaga på Honom för. Jag blev rätt chockad när jag upptäckte att nästan alla kommentarerna på Stefan Swärds mycket läsvärda inlägg om att kyrkan i Sverige behöver mer under, var negativa. Flera argumenterade för semicessationism. Här är mitt svar mot läran:

Read the rest of this entry

En korsfäst Konung

Efter lägret om Guds Rike som min församling anordnade predikade jag om försoningen, hur Jesus dog för oss för att vi skulle få evigt liv, som är vårt tema nu i sommar. Vi läste helt enkelt passionsberättelsen om när Jesus korsfästes, och det som blir så tydligt när man läser är att försoningen handlar om Guds Rike, det är berättelsen om en Kung som har makt att göra under, men som inte använder denna makt för att vi ska få evigt liv.

Sprid Evangeliet i kraft av tecken och under

Evangeliet, grekiska för ”glada nyheter”, är budskapet om att vi får evigt liv genom att bekänna Jesus som Herre. Detta ska vi sprida vidare till alla människor enligt Jesu egen uppmaning, vi ska göra alla folk till lärjungar (Matt 20:26-27). Hur i hela världen ska vi göra det?

För det första genom att inte ändra på budskapet. Om vi ”förbättrar” Evangeliet genom att censurera obekväma delar av det eller lägga till saker som Jesus inte alls står för – vad är det då för evangelium vi serverar? Den allra första församlingen i Jerusalem där människor kom till tro varje dag ”höll troget fast vid apostlarnas lära” (Apg 2:42), och det ska vi också göra om vi vill se människor ta emot evigt liv.

Dock räcker inte alltid ord, den Bibliska modellen är att även sprida Evangeliet i kraft: ”Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet.” (1 Tess 1:5). Guds budskap är inte beroende av människors retoriska förmåga, Han ger det kraft genom sin Ande. Och vad innebär Andens kraft? Den innebär tecken och under:

”…genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.” (Rom 15:18-19). Read the rest of this entry

Styrkor och svagheter i Randy Clarks och Bill Johnsons teologi

Helandeskolan i Malmö präglades av en stark Gudsnärvaro, lovsången kändes stundtals himmelsk och många fick en starkare tro och/eller upplevde att de blev helade. Nästan alla av dem som hade samlats var nämligen hungriga efter att se Gud verka och de hade stor förväntan. Talarna – Randy Clark, Bill Johnson, Will Hart och Tom Jones – delade denna hunger och såg verkligen till att lyfta konferensdeltagarnas trosnivå så att Gud kunde göra mycket gott.

De hade med sig många böcker, och jag vet att flera som besökte konferensen har lyssnat på mycket undervisning av framför allt Bill, och flera tänkte förmodligen börja göra det ännu mer. Dock ser jag vissa osunda aspekter i Clarks och Johnsons undervisning som finns där tillsammans med allt det goda, och jag skulle rekommendera alla som vill lära sig mer om Andens kraft att hellre läsa John Wimber, Jack Deere och andra ledare inom Vineyard och New Wine (sjävklart finns det goda karismatiska teologer inom andra samfund också, Jonas Melin rekommenderar till exempel pingstteologen David Petts för en sund syn på helande, men jag personligen har bäst koll på de nyss nämnda sammanhangen). Följande är vad jag anser om Clarks och Johnsons teologi (det bör nämnas att jag kan en del om dem sedan tidigare och utgår därför inte enbart på vad de sa på konferensen):

Read the rest of this entry

Helanden i Malmö

Jag och 859 andra besökte en konferens om helande 10-13 augusti i Malmö som arrangerades av New Wine, elva av Malmös kyrkor samt Global Awakening. Huvudtalarna var Randy Clark och Bill Johnson, två av de mest inflytelserika ledarna inom den karismatiska rörelsen i Västvärlden idag. De har en enorm hunger efter Guds gärningar, men tyvärr finns det flera brister i deras teologi, jag återkommer om det i en senare bloggpost. Här och nu tänkte jag berätta om de helanden vi såg. Många hörselskadade kunde höra helt och klart igen, min kompis Anton Flood bad för en gammal man som tog ut sin hörapparat och utbrast att han kunde höra klart. Människor som saknade brosk i knäna, vilket orsakade smärta och/eller rörelsesvårighet, blev återställda. En man vid namn Magnus var med om en bilolycka 1990, fick en metallplatta inopererad i ryggen och hade sedan dess inte kunnat böja denna helt. Clark ber för människor med metall i kroppen på alla konferenser han gör, likaså på denna, och Magnus kunde böja sig helt och fullt. Nackspärr, ryggont, magont – alla möjliga smärtor befriades människor ifrån när vi vände oss till den allsmäktige Guden och bad Honom att förlösa sin helande kraft.
Konferensdeltagare

Konferensdeltagare

Read the rest of this entry

Liv, kraft och kärlek: Väckelse à Apg.

Den första kyrkan kännetecknades av att många blev frälsta, stora under skedde och de kristna älskade alla, inklusive sina fiender, och delade allt gemensamt så att ingen led någon nöd. När kyrkan inte ser ut såhär innebär det att den sover och måste väckas. Detta klipp sammanfattar vad jag försökt förmedla på Hela Pingsten i snart ett år, det är en sådan här väckelse kyrkan i Sverige behöver, en väckelse fylld av liv, kraft och kärlek:

Stora delar av kyrkan i Sverige sover. Detta blir uppenbart när man jämför den med hur kyrkan såg ut i början, vilket finns nedtecknat i Bibelboken Apostlagärningarna. Där läser vi om hur urkyrkan kännetecknades av:

  1. Liv: Kyrkan var levande och glädjefylld och mängder med människor kom till tro på Jesus och fick evigt liv.
  2. Kraft. Gud gjorde många tecken och under som bekräftade att budskapet om evigt liv i Jesus var sant.
  3. Kärlek. Kristna älskade varandra och alla andra som sig själva och delade allt så att ingen led någon nöd.

När kyrkan inte ser ut så här innebär det att den sover och måste väckas. Det är det väckelse innebär, att kyrkan återgår till sitt normaltillstånd. När Guds väckarklocka ringer, då sprider kristna Evangeliet som galningar var de än är, då uppväcker de döda och driver ut demoner, och då står de inte ut med att äga rikedom utan delar allt med de fattiga.

Read the rest of this entry