Monthly Archives: september 2011

Att sälja allt och ge pengarna till de fattiga

Att sälja allt man äger är inte nåt de flesta kristna snackar jättemycket om, och då talar vi förstås om rika kristna. Och när man väl talar om hur Han sa ”sälj allt du äger” till den unge rike mannen (Matt 19, Mark 10, Luk 18) så är man väldigt noga med att betona att det självklart inte innebär att vi behöver sälja allt vi äger. Det vore ju jättejobbigt. Jag själv brukade få lite kalla kårar som nykristen när jag kom till denna Bibelpassage men tröstade mig med att Jesus naturligtvis ville att mannen skulle sälja allt bildligt, dvs. inte värdera pengarna mer än Gud och låta Honom få kontrollen över dem på något mysko, abstrakt sätt, medan han fortfarande kunde behålla rikedomen och gotta sig i den.

Men en dag läste jag i tidningen att ungefär en miljard människor är extremt fattiga. Ca 30 000 dör av hunger varje dag. Jag hade inte fattat att de var så många. Och då slog det mig att Jesus inte bara säger ”sälj allt du äger”.

Han säger ”och ge pengarna till de fattiga” också.

Hur i all världen gör man det bildligt?

Read the rest of this entry

vaddå helande?!

1

David Åhlén bad mig hålla ett seminarium om teologin bakom helandet när Övre Salen besökte Norrköping för snart två veckor sen, och det här blev resultatet:

Det är helt enkelt sju punkter om hur Gud lindrar lidande:

2 Read the rest of this entry

Rädda Alpha!

Dagen larmar om att Alpha har väldigt dålig ekonomi pga. brist på stöd från privatpersoner och församlingar. Nu böejar folk stödja verksamheten lite mer men faran är fortfarande inte överMissionspastorn Pea Karlsson undersökte de tio missionsförsamlingar som växte mest 2003-2006 och fann att Alpha var en gemensam faktor:

– Det är det stora övergångsstället in till kristen tro nu, det är vår tids väckelsemöte. Det är ingen tvekan att det är det mest effektiva sättet, det är ett evangelisationsverktyg av yttersta rang.

Alpha är verkligen jätteviktigt att stötta. I en tid när kyrkorna krymper är det ett av våra effektivaste evangelisationsverktyg som många har kommit till tro genom, tack vare en kombination av god Bibelundervisning, genomtänkt apolegetik och sund karismatik. Gå in här för att stötta dem.

För övrigt något som inte har med Alpha att göra – kanske har ni sett den här bilden i en tidning:

Jag är sedan någon månad tillbaka med i Operation Övre Salen som höll en temahelg om helande i Norrköping 16-18 september. Anledningen till att jag inte skrivit om det sedan dess är att jag håller på och tankar upp filmer från händelsen. Nu börjar de ploppa upp på youtube. Nedan är tre helandevittnesbörd från helgen, och imorgon kommer mitt seminarium om teologin bakom helande.

Guds Rike = betjänande Gudsgärningar, del 2

Läs del 1 här.

Tolka inte mitt tal om Gudsgärningar som att jag tycker att människors gärningar är irrelevanta, Gud har uppmanat oss att dela det vi äger med de fattiga (Luk 3:11, 12:33) och skapa fred (Matt 5:9, Rom 12:18). Min poäng med den här texten är att Gud älskar vårt engagemang för fred och rättvisa så mycket att Han själv vill hålla på med det. Gud är aktivist! Eftersom Andens nådegåvor och den kristna aktivismen vilar på samma grund – barmhärtighet, kärlek och betjäning – är det inte förvånande att de under som finns nedtecknade i Bibeln många gånger har till syfte att mätta de hungrande, rädda de förtryckta, bota de lidande och skapa frid i konflikter.

Uttåget från Egypten återkommer om och om igen som exempel på en storslagen Gudsgärning i psalmerna (t.ex. 44:2, 66:4-5. 95:8-11). Gud befriar de förtryckta på ett fullkomligt övernaturligt sätt. När Israels folk sedan vandrar i öknen får de bröd från Himlen, och eftersom brödet ruttnar för dem som roffar åt sig uppstår ekonomisk utjämning, något som Paulus anspelar på när han uppmanar korinthierna att ge till de fattiga: ”Så blir det lika för alla, som det står skrivet [i 2 Mos 16:18]: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.” (2 Kor 8:14-15).

Read the rest of this entry

Guds Rike = betjänande Gudsgärningar, del 1

Guds Rike var det centrala i Jesu undervisning, när Han påbörjade sin offentliga verksamhet predikade Han: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” När Han avslutade den och undervisade lärjungarna en sista gång innan Han leviterade upp till Himlen var temat Guds Rike (Apg 1:3). Vad begreppet innebär finns i själva orden, det handlar om Guds makt, hur Han regerar, Guds Rike är ett rike där alla Guds goda egenskaper råder: liv, kärlek, fred och nåd, och som vi kan se glimtar av redan här och nu när vi låter Honom regera i våra liv. I psalm 145 står det:

”HERRE, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma skall lova dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De skall kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet.” (v. 10-12)

Read the rest of this entry

När Gud talar till människor idag

Dagen skriver om hur Gud kan tala genom drömmar, vilket är mycket sant, och som tillsammans med syner (”inre” och ”yttre”), Guds hörbara röst, tilltal i tankelivet samt Bibelord utgör de profetiska kommunikationsvägarna mellan Gud och människor. Det är jättebra att artiklarna betonar vikten av urskiljning och att pröva profetior. För er som vill veta mer om det profetiska rekommenderar jag Surprised by the Voice of God av Jack Deere.

En person som har en mycket stark profetisk gåva är Paul Cain. Deere är en god vän till honom, och i sin andra bok Surprised by the Power of the Spirit berättar Deere följande:

Edward och Jewell Lewsin besökte en konferens i Kansas City i juni 1992 där Paul Cain var en av talarna. Båda hade pensionerats och skulle nu flytta från Tustin i Kalifornien tillbaka Iowa där de kom ifrån, ganska sorgsna över att deras pensionering skulle innebära en förminskad tjänst för Gud. Jewell hade också en annan fråga som gnagde i tankarna, hon berättade för Deere att hon någon vecka innan konferensen bett till Gud att han skulle använda Paul Cain till att berätta om vad han ansåg om kvinnor som kyrkliga ledare, hon bad ”Jag vet att jag är för gammal för att göra tjänst längre, men jag vill fortfarande veta vad du anser om kvinnor i kyrklig tjänst (women in ministry)”. Hon bad också att om Gud ville tala till henne genom Pauls profetiska gåva så skulle han använda hennes flicknamn, Jewell Floyd.

Read the rest of this entry

Kraftigt våld mot flyktingar och demonstranter vid avvisningar

Tomas Lundström skriver:

Det senaste året har Migrationsverket i samarbete med polisen utfört upprepade massavvisningar av asylsökande irakier. Sedan förra hösten har det med jämna mellanrum gått specialchartrade flyg från flygplatser runt om i landet fyllda med flyktingar. Dessa transporteras i vissa fall handbojade och drogade. Jag har, tillsammans med ett stort antal andra människorättsaktivister, deltagit i försök att med min kropp stoppa dessa deportationer.

Avvisningarnas tid och plats hemlighålls för de asylsökande i så stor utsträckning som möjligt. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse att det handlar om att försöka undvika att protester och aktioner utförs mot dessa deportationer. Trots hemlighetsmakeriet har olika personer i den asylpolitiska gräsrotsrörelsen fått nys om avvisningarna och vi har då försökt samordna blockader för att förhindra att deportationerna sker.

Read the rest of this entry

David Owour kommer till Sverige igen

För några månader sedan skrev jag hur tragiskt det var att när David Owour, som drar enorma folkskaror i Kenya, kom till Uppsala så var det knappt någon som lyssnade på honom. Jag menar inte att han är fläckfri eller att dit han går blir det väckelse, men jag tycker att vi har större anledning att lyssna på kristna som sprider Guds Rike, för människor till tro, bekämpar fattigdom och ser Gud göra under än på kristna som inte gör det. Många kristna kan resonera och debattera hur länge som helst utan att bära god frukt och utan att Guds Rikes tecken är synliga, och då anser jag att något är på tok. Jag tror att vi har en hel del att lära av Owour när det gäller hängivenhet till Gud, vikten av helgelse och avståndstagande från framgångsteologi, så om ni har möjlighet, försök ta er till något av de möten han kommer hålla nu i slutet av september och början av oktoboer. Och om det var dåligt, manipulativt och skadligt får ni skylla på mig.

Reseschema:

Gnarp:
Friday     30th Sept  7:00 pm Nordanstigs Kristna Center
Saturday 1st Oct 12:00 pm Pastors Conf. NordanstigsKristna Center
………..       7:00 pm Nordanstigs Kristna Center
Stockholm :
Sunday      2 Oct  2:00 pm S: ta Clara Kyrka
Sunday      2 Oct   4:00 pm Int’l Evangelical Mission    Störtloppsvägen 12 Hägersten
Jönköping :
Tuesday     4 Oct   7:00 pm Arme templet   Skolgatan 18
Wednesday 5 Oct 12:00 pm
5 Oct 7:00 pm
Pastors Conf. Arme templet
Arme templet
Uppsala :
Thursday 6 Oct   7:00 pm Brantingsskolan

Heidi Bakers söndagsskola

Dagens artikelserie om söndagsskolans roll inom svensk frikyrklighet är jättebra, och när CH Jaktlund kastade ut frågan hur vi skulle vilja se kyrkans barnverksamhet utformas kunde jag inte hjälpa att tänka på Iris Ministries i Mozambique som leds av missionären Heidi Baker. Där har man startat flera barnhem som idag hjälper tusentals föräldralösa barn, barn som man inte sällan hämtat från soptippar eller prostitutionsgränder. Man ger dem mat och husrum, predikar Evangeliet för dem, ber att de fylls av Helig Ande och tar med dem på väckelsemöten i onådda byar. I klippet nedan ber de tillsammans med Heidi att människor ska bli helade, och när de blir det ropar Heidi förtjust ”Titta! Gud använde er för att hela henne!” Jag skulle tycka en sådan söndagsskola var roligare än dockteater. Skulle inte ni?

Vi får inte leva på andras bekostnad

Jesu bror Jakob skriver: ”Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er… Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron.” (Jak 5:1, 4). Olyckor kommer komma över de rika för de har undanhållit lön till dem som skördade dessa åkrar. Orättvisan kommer inte bestå. Herren har hört de förtrycktas klagorop, Han vet vad de går igenom.

Gäller detta bara de rika på Jakobs tid? Näpp, det är extremt svårt för Västvärldens rika att inte bidra till dåliga arbetsvillkor och låga löner för dem som producerar våra varor. Nästan alla pengar som investeras i oljebranschen hamnar i rika fickor medan de människor som lider av oljeproduktionens miljöförstörande effekter knappt får ut något alls av det:

För att inte tala om elektronikindustrin som jag har skrivit mycket om, i nuläget finns det ingen elektronikproducent som kan garantera att produktionen inte medfört dåliga arbetsvillkor för arbetarna, vill vi vara säkra på att inte bidra till det måste vi köpa begagnat:

Orättfärdiga system accepterar man inte, dem protesterar man emot. Vi kan inte tolerera ett samhäller där vi ligger på lyxbäddar som står på fattiga människors axlar. Ve de rika, men saliga är de som hungar och törstar efter rättfärdighet.

Att föra 23 personer till Kristus på en månad

Sverige behöver brinnande evangelister som sprider det eviga liv Gud vill ge till alla människor som vill ta emot. Detta ska dock inte ske i egen styrka eller kraft, det enda som behövs är ett fullständigt överlåtande till Herren. Ta en titt på följande fantastiska vittnesbörd så förstås ni vad jag menar:

Det här skulle Sverige behöva!

Inkarnationen krossar individualismen

Kristus Pantokrator

Kristus Pantokrator

Ökenfadern har dammat av ökensanden och efter en lång periods vila skrivit en tänkvärd reflektion kring hur kristologin påverkar vår syn på gemenskap:

Ett stort problem idag är att vi talar alldeles för mycket. Vi pratar mer än vi gör. Det kristna budskapet är inte ord utan liv till gemenskap. Redan genom att vi ser på skapelsens mysterium finner vi hur Gud skapar allting i relation till sig själv. Gud som är i sig själv fullkomlig låter sin kärlek flöda över i sin skapelse. Gud vill ha relation med oss och det är Gud som inbjuder oss till relationen. Det är därför Gud själv är relation vilket innebär Guds ekonomi.

Guds ekonomi är den Heliga Treenigheten som är Fader, Son och Helig ande. Gud uppenbarar sin treenighet för oss och detta är Guds ekonomi . Det finns även en inre hemlighet som är Guds Treenighet men endast är i Gud vilket är Guds teologi. På detta sätt förstod kyrkofäderna Treenighetens mysterium.

Read the rest of this entry

Det blir värre på Afrikas horn

DN skriver: ”Drygt 3,7 miljoner människor i Somalia är i akut behov av mat­leveranser, vilket motsvarar hälften av landets totala befolkning. Av dessa 3,7 miljoner har 1,7 miljoner tvingats lämna sina hem vilket skapat en folkvandring av bibliska proportioner. Men det är inte bara Somalia som är drabbat – FN:s samordningsorgan OCHA beräknar antalet människor under akut hot till 12 miljoner över hela Afrikas horn. Situationen kommer att förvärras ytterligare under hösten, spår samtliga bedömare.”

Katastrofen är inte något som ligger bakom oss utan ett fortsatt akut problem. Snälla, ge ännu mer för att få stopp på detta förfärliga lidande. Om ni redan har gett pengar så är det underbart och bra på alla sätt, men vad jag vill är att ni ska tänka igenom vad ni kan skära ner på av lyx, underhållning och skönhetsprodukter för att rädda liv och lindra nöd på Afrikas horn.

Här kan du kräva att politiker ser till att alla katastrofens offer får hjälp och att inget liknande ska få ske i framtiden. Ta också och gå med i Facebookgruppen Stöd till Afrikas horn.

Gör biståndsorganisationer någon nytta då? Jajamen, de stora och seriösa organisationerna är mycket pålitliga:

Röda korset har mobiliserat 120 000 frivilliga från Somaliska, Etiopiens, Kenyas och Djiboutis Röda Kors och Röda Halvmåneföreningar. 162 000 personer har fått nödhjälp. 350 000 personer tilldelas regelbundet vatten från tankbilar. 250 000 personer har fått köksutrustning. 5 500 barn får stöd på särskilda kliniker för undernärda. Somaliska Röda Halvmånen driver 72 hälsokliniker och fyra mobila kliniker som ger vård till 600 000 människor. 18 av klinikerna är särskilda kliniker för undernärda barn. Under perioden mars-juni i år fördubblades antalet personer som sökte hjälp på klinikerna. Svenska Röda Korset har hittills bistått Internationella rödakorskommittén och Somaliska Röda Halvmånen med 7 miljoner kronor (5 miljoner kronor som vi fått från Sida till denna insats och 2 miljoner kronor av våra egna medel). Stöd dem här.

Svenska kyrkan är genom ACT-alliansen med och ger akut katastrofstöd inne i Somalia. De fokuserar på utdelning av matpaket, vatten, tvål, myggnät, konstruktion av latriner och annat som är nödvändigt för direkt överlevnad. Så snart som möjligt ska sedan arbetet komma igång för att hjälpa människor att få igång sin försörjning igen. Lutherska världsförbundet, en av ACT-alliansens medlemmar på plats, samordnar alla internationella organisationers insatser i de tre flyktinglägren i Dadaab, Kenya, och spelar därmed en avgörande roll för att flyktingarna i lägren ska få den hjälp de behöver när de anländer. Slutligen stödjer Svenska kyrkan akuta insatser i Etiopien i form av bland annat mat, vatten och utbildningar i hälsa och hygien i lägren i Dollo Odo. I Oromia-regionen får torkdrabbade på landsbygden akut hjälp med mat, men också omedelbart stöd för att kunna börja odla igen, för att inte missa den regnperiod som förhoppningsvis startar i oktober-november. Stöd dem här.

UNICEF stödjer 800 mat- och näringscenter runt om i Somalia. 500 av dem ligger i de södra delarna av landet där svälten är som värst. Hittills har 7000 barn/månad fått hjälp här, men genom att öka insatserna räknar man nu med att kunna hjälpa 17 000 barn i månaden. 200 000 familjer i månaden kommer att få matpaket under de kommande sex månaderna. Två miljoner barn kommer att vaccineras mot mässling. 300 mödravårdscentraler och barnavårdscentraler kommer att förses med sjukvårdsutrustning, så att de är rustade för att hjälpa upp till 2,5 miljoner kvinnor och barn. Utökade vattentransporter och fler borrade brunnar beräknas ge ytterligare 300 000 barn tillgång till rent vatten. Stöd dem här.

 
Diakonia hjälper 400 familjer som drabbats av torkan med mat, logi och andra nödvändigheter. Efter en analys av läget har Diakonia tillsammans med lokala och internationella organisationer kommit fram till en ”dagsranson” mat som ska ge varje människa ca 2 100 kcal per dag. Denna innehåller t ex ris, socker, vete och matlagningsolja. Andra saker som flyktingar får hjälp med är presennningar som kan fungera som tält, myggnät och filtar. Stöd dem här.

Läkare utan gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 och ger gratis sjukvård i åtta av landets regioner. Över 1 400 lokalanställda, stöttade av ett hundratal internationell personal i Nairobi, bistår befolkningen med gratis sjukvård, kirurgi, behandling för undernäring samt vattenförsörjning och utdelning av akuta förnödenheter till flyktingar. Läkare Utan Gränser bistår också med sjukvård till somaliska flyktingar i Kenya (i lägren kring Dadaab) och i Etiopien (Liben). Stöd dem här.

David Carr om mirakler

I april var jag på en New Wine-konferens om att evangelisera genom att tjäna människor, och huvudtalaren David Carr talade mycket om att vi behöver både Andens frukter och Andens gåvor för att nå ut med budskapet om evigt liv i Jesus, både kärleksfull karaktär och kraftfulla underverk. Hela pingsten, helt enkelt. För att illustrera detta berättade han många historier om mirakler han menar sig ha upplevt. Naturligtvis ska man ta det med en nypa salt, men intressant är att Carrs kyrka, Renewal Christian Centre utanför Birmingham, aldrig kallar ett tillfrisknande för ett helande om det inte verifieras av läkare först. Här berättar han om några sådana fall:

Carr talade också om hur han ibland kan säga saker om människor som han egentligen inte kan veta (han gav några smakprov av detta på konferensen):

Därtill sa han att han och människor han kände hade sett änglar:

Och så sade han att han talat i tungor på existerande språk, till exempel franska. Detta är något som flera vänner till mig också säger att de upplevt:

Seriöst, tänk om kyrkan ägnade sig mer åt detta, inte bara talade om det utan faktikst upplevde det. Skulle samarbete med humanisterna vara möjligt då?

Guds hjärta för de fattiga

Det finns drygt 2000 verser i Bibeln som handlar om fattigdom och ekonomisk rättvisa. The Poverty and Justice Bible har markerat alla dessa med orange färg, och när man ser hur nästan varje blad i den Heliga Skrift lyser brandgult inser man hur Guds hjärta brinner för de fattiga. Här nedan kommer ett axplock ur Skriften som visar på Guds ekonomiska planer. 

 

Guds hjärta för de fattiga

Han räddar från svärdet i deras mun, den fattige från den mäktiges hand. Den nödställde får åter ett hopp, orättfärdigheten måste stänga sin mun. (Job 5:15-16)

Read the rest of this entry