Monthly Archives: september 2014

Respons på Aletheias ”allvarsord om Sverige”, del 1: Mångkultur

Guds multietniska, mångkulturella folk (Upp 7:9)

Guds multietniska, mångkulturella folk (Upp 7:9)

Aletheia är en av Sveriges största kristna bloggar, och nu efter valet har dess skribenter jobbat aktivt för att övertala kristna om att SD inte är så farliga utan att det kan vara logiskt för en kristen att stödja deras politik. Daniel Forslund har debatterat mot Stefan Swärd om detta i P1, och Andréas Glandberger som jag känner privat och är facebookkompis med har uttryckt detta tydligt på fejjan. Och det blir ställt utom allt rimligt tvivel när de publicerar en serie bloggposter vid namn ”Ett allvarsord om Sverige” i fyra delar, där den tredje delen radar upp massa argument för att kristna ska rösta på SD. Därtill innehåller bloggserien väldigt tveksamma bibeltolkningar och en otroligt fientlig beskrivning av muslimer.

Blogginläggen är inte skrivna av någon av Aletheias skribenter, utan en viss Daniel S. Enligt Glandberger har hans texter spridits via mail, och Aletheia har inte ens bett om lov att publicera texterna på sin vällästa blogg. Även om Glandberger poängterar att syftet är att väcka frågor och att han visst bryr sig om flyktingar, så är publicerandet av dessa radikala texter ändå ett tecken på att de sympatiserar med flera av idéerna Daniel uttrycker. Men de här idéerna hör inte hemma på någon kristen blogg överhuvudtaget i min mening, och jag ska förklara varför i tre blogginlägg.

Bloggseriens första del inleds med orden ”Sverige har i tusen år varit ett kristet land som välsignats med en enastående välfärd.” Att 800 av de åren inte kännetecknats av välfärd direkt och att det inte funnits religionsfrihet under minst 900 av de åren i det ”kristna Sverige”, nämns förstås inte. Daniel verkar ha en konstantinsk världsbild där det är bättre att staten och kyrkan går hand i hand än att folk är fria att antingen vara kristna, muslimer eller ateister. Han berättar att han vaknade för ett år sedan med ett (profetiskt?) varningsord till Sverige: ”Förberedelserna för antikrists maktövertagande sker nu med hast i Sverige genom införandet av ‘det mångkulturella samhället.’”

Den centrala tesen i första blogginlägget är alltså att antikrist tar över Sverige genom att införa det mångkulturella samhället, vilket måste stoppas (varför kristna därmed, enligt blogginlägg nummer tre, ska rösta på SD). Att vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det få som förnekar, men frågan är hur i hela världen Daniel kopplar mångkultur till antikrist? Han citerar både bibelord och kyrkofäder om hur antikrist i den sista tiden ska göra falska under och ta över jorden innan Jesus kommer tillbaka och besegrar honom, men misslyckas med att koppla detta till mångkultur eftersom varken Skriften eller kyrkofäderna kopplade ihop antikrist och mångkultur. Inte heller kan han koppla detta till nationalstaten Sverige – om antikrist ska ta över världen så råder där redan mångkultur, och det verkar Daniel S inte argumentera emot eftersom hans intresse är monokultur i Sverige, inte att hela världen ska kännetecknas av en enda kultur. Read the rest of this entry

Inandning och utandning med den Helige Anden

På vår fina möteshelg Frälsning, mirakler och aktivism i Norrköping talade jag bland annat om andlig andning. För att vårt andliga liv ska fungera behöver vi både andas in och ut – andas vi bara in så blir vi som uppblåsta grodor, andas vi bara ut blir vi torra skelett. Med inandning syftar jag på att ta emot kraft, inspiration och uppenbarelse från Gud, genom bland annat Bibelläsning, gudstjänstbesök och att ta emot förbön. Med utandning menar jag när vi sprider Guds Rike vidare, genom evangelisation, aktivism och att gå i Andens mirakulösa kraft i vardagen.

Ofta har kyrkan fokuserat mycket mer på inandningen än utandningen. Att läsa Bibeln, gå på gudstjänst och be ses som obligatoriskt för alla kristna, vilket jag håller med om, men evangelisation, aktivism och att gå i Andens kraft anses vara för ”vissa”, för de som är ”kallade”. De flesta gudstjänster är tydligt anpassade efter inandningen, medan församlingsmedlemmarna förväntas andas ut privat, om de känner sig kallade.

Detta står i stor kontrast till den apostoliska församlingen i Jerusalem, som hade två sorters gudstjänster (Apg 2:46). Dels inandningen i hemmen, där man bad tillsammans och åt nattvard, och dels utandningen i templet, där man tillbad tillsammans med de som inte kände Jesus, bad för sjuka och predikade Evangeliet. Att tro att båda mötena var någon slags inandning, och att mötena i templet (och i andra städer synagogorna) är att jämföra med gudstjänster i kyrkobyggnader, är att missta sig – dessa möten var inte introverta i egna byggnader, utan evangeliserade i andra människors byggnader. Jag har skrivit mer om detta här.

andningDet här var bara en del av min predikan på konferensen. Om ni vill se hela så är det bara att kolla här:

Daniel Pashas mirakler i vardagen

Daniel Pasha

Daniel Pasha

För ganska precis ett år sedan stod jag och evangeliserade med min församling ute på Fyristorg här i Uppsala, när en man vid namn Hamid dyker upp och tackar oss för att vi sprider budskapet om Jesus. Han berättar om sin kusin som hade fört honom till tro efter att hon själv blivit dramatiskt omvänd. När han berättade hennes historia insåg vi att Hamids kusin var den berömda kvinna här i stan som hade blivit frälst på Atlas guld.

Av olika skäl hade hon beslutat sig för att ta sitt liv. Hon hade varit muslim hela sitt liv men upplevde inte att Gud hörde henne, och livet var så jobbigt att hon inte längre ville vara med. Hon hade beslutat sig för att hoppa framför tåget. Men av någon anledning går hon in i guldbutiken i närheten av stationen, varav mannen i disken, Daniel Pasha, frågar ”Varför vill du ta livet av dig?”

Hon stirrade på honom. ”Hur vet du det?” – ”Det är Gud som säger det till mig.”

Read the rest of this entry

Att hjälpa i närområdet är ingen anledning till att strypa asylinvandringen

Syriska barn, portade från Europa

Syriska barn, portade från Europa

Varje år dör tusentals flyktingar i Medelhavet eftersom det inte finns lagliga sätt att fly in i Europa. Sedan millennieskiftet har minst 23 000 drunknat, och 700 befarats ha dött bara de senaste två veckorna.

Det är inget annat än ett massmord.

Och det är fruktansvärt i sig, men det finns ännu en viktig aspekt här: de som drunknar i Medelhavet har i regel mörkare hudfärg än de som får stanna tryggt i Europa. Det finns en rasistisk struktur i Europa som värderar européer som mer värda än andra folkslag. Hela Europa har haft hundratals år av rasism som satt stora spår i hur samhället är format, vilka normer och värderingar som råder och hur strukturerna ser ut. Inom EU råder fri rörlighet och öppna gränser, men det är förbjudet för asylsökande människor från Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika att ta sig in i EU. Förbjudet!

Grundproblemet med invandringspolitiken är att vi överhuvudtaget håller på och ska kolla mörkhyade människors ålder och granska om de verkligen blivit tillräckligt förföljda och torterade medan vi släpper in vilka europeer som helst utan betänklingheter. Det faktum att det är olagligt för syriska flyktingar att komma in i Sverige medan vem som helst från Norge eller Lichtenstein kan fara fram och tillbaka utan problem är om något ett tydligt exempel på att det redan råder en strukturell rasism i migrationspolitiken, långt innan de nationalistiska partierna fick inflytande.

Read the rest of this entry

Rapport från möteshelgen Frälsning, mirakler och aktivism

image

Jag är just nu på den fantastiska möteshelgen Frälsning, mirakler och aktivism i Norrköping. För redan två år sedan fick jag en längtan efter är arrangera en konferens på just detta tema, men av  praktiska skäl blev det aldrig av. Nu är det dock verklighet, 20 personer har samlats i Vidablickskyrkan för att lära sig mer om hur  evangelisation, engagemang och ett liv i Andens kraft hänger ihop.

image

image

Read the rest of this entry

Problemet är inte massinvandring, utan att SD vill tvångsutvisa människor till förföljelse och död och splittra familjer

Utvandrare lämnar Göteborg för att emigrera till USA, 1905

Utvandrare lämnar Göteborg för att emigrera till USA, 1905

Under 1800-talet lämnade 1,3 miljoner människor det konservativa, mörka och statskyrkodominerande Sverige för att leva ett friare liv i USA. Många baptister och andra frikyrkokristna köpte enkelbiljett på Atlantångaren, liksom entreprenörer, minoriteter och rena lyckosökare. Under detta sekel femtondubblades USA:s befolkning, från fem miljoner år 1800 till 75 miljoner år 1900. I praktiken rådde närmast fri invandring från Europa till Nordamerika. Snacka om massinvandring.

USA har blivit, tycka vad man vill, världens rikaste och inflytelserikaste land. Jag stödjer inte allt USA pysslar med men rikast är de onekligen, och med en befolkning som utgörs till 99% av invandringsättlingar är USA ett tydligt exempel på att massinvandring inte är ett hot, det är en möjlighet. Det medför utmaningar, men ju mer befolkningen växer desto mer växer ekonomin, landets betydelse och samhällens möjligheter att utvecklas.

Vad är det då som gör att Ulf Christiansson, den kristna rockikonen, varnar för massinvandring och säger att det är förståeligt att så många röstar på SD även om han inte gjorde det själv? Och varför väver han in islam i det hela och varnar för islamsk extremism? De flesta invandrare är ju inte muslimer (de flesta är europeer)? Jo, för han har svalt SD:s världsbild om att det är muslimsk invandring som är hotet.

Som jag redan har påpekat vänder sig SD inte emot att norrmän eller amerikaner kommer hit, och är således varken invandringskritiska eller främlinsgfientliga. När Erik Almqvist blev avslöjad som rasist och tvingades avgå utvandrade han till Ungern. Nej, det SD har problem med är vissa invandrare, nämligen muslimerna, araberna och romerna. Därför är deras politik inte invandringskritisk eller ens främlingsfientlig, utan rasistisk.  Read the rest of this entry

Minskar vi SD genom att minska invandringen?

Syriska flyktingar, bild från ABC News

Syriska flyktingar, bild från ABC News

Igår var alla besvikna utom Sverigedemokraterna. Med fördubblat väljarstöd är de nu utan konkurrens Sveriges tredje största parti och har en vågmästarroll som ställer till stort besvär för de blockvana partierna. Många frågar sig hur detta kunde ske, och jag har sett flera röster som menar att för att återgå till status quo och minska SD:s storlek så måste vi göra som de vill och minska invandringen. Det talas om att de andra partierna har blundat för problemen med invandringen och att de nu måste lyssna på SD:s väljare och bedriva SD-politik för att minska SD:s inflytande, eller nåt. Men förhåller det sig verkligen på det sättet?

Vi måste komma ihåg att både SD och de rödgröna (och Fi) protesterar mot regeringens bild av att det mesta är frid och fröjd i Sverige och att de har skött välfärden bra. Valresultatet pekar på att en majoritet av väljarna ser ett hot mot välfärden och är kritisk till Alliansens politik. Men de rödgröna och SD har ju två helt olika lösningar: partierna åt vänster talar om att utjämna klassklyftor, höja skatten för de rika för att betala välfärden och stoppa vinstslöseriet i välfärden, medan SD väldigt tydligt utpekar invandrare, framför allt asylinvandrare, som syndabockarna och menar att Sverige tjänar miljarder och åter miljarder om man stoppar invandringen, i synnerhet asylinvandringen.

På kort sikt är det förstås en kostnad att ta emot asylsökande, men på lång sikt blir det förstås en vinst eftersom få människor i Sverige går arbetslösa hela livet. Faktum är att det tar ungefär sju år för en invandrare att få jobb, vilket förstås bör jämföras med en infödd som tar åtminstone femton år på sig – ibland tjugoen, tjugofem eller ännu mer – för att få jobb, medan de får gratis skolgång, gratis sjukvård, och mycket mer. SD bedömar utlandsfödda med helt andra måttstockar än inlandsfödda, och räknar dem som en belastning både om de får bidrag och om de arbetar.

Grundproblemet är förstås att man tar sig rätten att kunna bestämma över människor med ett annat ursprung på ett sätt man aldrig skulle göra mot infödda. Alla människor kostar i början av sin vistelse här – för infödda gäller det när vi är barn – men efterhand om vi lyckas komma in på arbetsmarknaden och betalar skatt så blir vi resurser. Det är så för alla. Och faktum är att människor som inte arbetar inte är ett dugg mindre värda att få vara här för det – alla sjuka, funktionsnedsatta och pensionärer har ett fantastiskt egenvärda helt oberoende av hur mycket cash de genererar. Ett ofta missbrukat bibelord är 2 Tess 3:10: ”den som inte vill arbeta ska inte heller äta”. Många glömmer det viktiga ”vill” och får det att låta som om alla som inte förmår arbeta ska svälta, men Paulus instruktioner till denna egendomsgemenskapspraktiserande församling är att vi ska se till människors intentioner. Read the rest of this entry

Varför stödjer kristna Alliansen?

alliansenImorgon är det val, och båda våra kära kristna dagstidningar berättar vad vi kristna bör göra då. Dagens ledarsida varnar oss för att vara soffliggare utan ber på rösta på det parti som vi framför allt delar ideologi med, som tänker som oss i vissa sakfrågor och möjligtvis, i sista hand, som gynnar oss personligen. Världen idags ledarsida är lite mer frispråkig: det kristna sättet är att rösta borgerligt – rädda alliansen! Detta baserar Lukas Berggren på att de tre viktigaste frågorna enligt honom är familjen (i klartext: få pappamånader och mycket vårdnadsbidrag (för framför allt kvinnor)), religiösa friskolor och att handla varor från Israels ockuperade områden.

När det gäller religiösa friskolor tenderar jag att hålla med Berggren, även om det finns risk för att dessa försvårar missionen och ökar segregering så bör de inte förbjudas. Men hur blev de andra två frågorna självklara kristna  ställningstaganden? Den kristna sionismen som blundar för Israels ockupationspolitik har jag kritiserat i många blogginlägg, och hur i hela världen kommer man fram till att det är okristet att pappor och mammor tar lika mycket tid till sina barn? Vill man forcera kvinnor till mindre lönearbete och därmed mindre inkomst i Jesu namn?

Världen idag är proppfylld med annonser och debattartiklar från kristdemokrater (och en del kristna värdepartister), så få argument kan rucka på deras övertygelse. Men deras och andra kristna konservativas propaganda funkar: de flesta frikyrkokristna röstar på alliansen, särskilt KD. Jag visade dock i denna debattartikel för inte så länge sen att KD:s värderingar och ideologi skiljer sig väldigt mycket från vad Jesus, apostlarna och den tidiga kyrkan ansåg om rikedom, fattigdom, krig och fred.

Grejen är ju att när jag ser på Jesus så ser jag en i högsta grad politisk kung som proklamerar sitt valmanifest för Guds Rike och som hjälper folket i praktisk handling med den Helige Andes kraft. Hans Rike är inte av den här världen (Joh 18:36), det bygger på tjänande istället för härskande (Matt 20:25-26) och ickevåld och fiendekärlek istället för våld och vapen. De tidiga kristna ville inte organisera en väpnad revolution mot överheten utan underordnae sig den: samtidigt byggde man ett eget kyrkligt samhälle under maktmännens radar där man hade allt gemensamt så att ingen led någon nöd (Apg 2:42-47).

Read the rest of this entry

Simon Ådahl: ”Det här har ateister väldigt svårt att förklara”

Vad är oddsen för detta?

Simon Ådahl berättar i detta klipp om hur han hade tagit ett svårt beslut och bad Gud om bekräftelse: ”Låt någon ringa och säga ‘Så säger Herren: Du har gjort helt rätt'”. Samtidigt i Askersund är Sune Sjöberg på väg till ett bönemöte, och får till sig att han ska ringa Simon Ådahl och, utan hälsningsfraser eller liknande, säga ”Så säger Herren: Du har gjort helt rätt”. Simon är helt överrumplad över hur tydligt Gudsingripande detta är, och i slutet av klippet kör han sin låt ”Jag talar liv i dig” som handlar om hur Gud ser oss och vill ge oss evigt liv.

Jag har sagt det förut och säger det igen: antingen är Simon mytoman, eller så finns Gud.

simon ådahl talar

Klippet är inspelat på ett utomhusmöte arrangerat av mina vänner Dag och Mary Järnmark som brinner för evangelisation och väckelse.

Därför är Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti

Bild av Max Gustavsson

Bild av Max Gustavsson

Jag minns hur jag för fyra år sen, vid förra valet, upplyste min kära mor om att SD inte är rasister. ”Är de inte?” sa hon förvånat. ”Näpp, för de talar inte om raser eller att göra skillnad på hudfärg, de talar bara om kultur. Om någon anpassar sig efter den svenska kulturen spelar det ingen roll om de är mörkhyade, då får de stanna. Det är fel förstås, men det är inte rasism.”

Så fel jag hade.

Min uppfattning hade jag förstås fått genom att lyssna på Sverigedemokraters egna beskrivning av sin ideologi och genom att kolla på SD:s principprogram. Jag tyckte naturligtvis att det var viktigt att förstå mina meningsmotståndare för att kunna argumentera mot dem, vilket är sant, men jag hade dels missförstått vad rasism innebär, och därtill blint litat på att SD skulle veta vad det innebär. Partiet har betonat att de inte alls är rasistiska nu i slutet av valrörelsen med en film där två personer med utländskt påbrå tillsammans med Jimmie Åkesson säger att rasism är hemskt men Sverigedemokraterna är bra. Men är SD verkligen så antirasistiska?

Faktum är att det finns en oerhört stor uppsjö med rasistiska uttalanden från SD-politiker, alltifrån Riksdagen till kommunal nivå. Bloggen Inte rasist men har listat ett hundratal sådana uttalanden,  men låt mig bara ge några exempel: Riksdagsledamoten Markus Wiechel kallade afrikaner för ”satans jävla aphelveten”, Erik Almqvist kallade Soran Ismail för ”babbe”, rasistslang för babian, och sa att Sverige inte var hans land den där ökända kvällen för fyra år sedan, SD:s toppnamn i Stockholm Christopher Dulny avslöjades så sent som igår för rasistiska och xenofobiska kommentarer på Avpixlat och i tipsmail till Politiskt Inkorrekt, och självaste Jimmie Åkesson argumenterade i Ring P1 för bara några dagar sedan för att etniskt splittrade samhällen är skadliga, och förespråkade således ett etniskt monotomt samhälle.

Read the rest of this entry

Panelsamtal om kristen anarkism, utomparlamentarisk aktivism och ickevåld

Som jag tidigare nämnt talade jag med min vän Alice Hägg på Örebro Missionsskola i torsdags om kristen, utomparlamentarisk aktivism och anarkistisk teologi. Både jag och Alice är aktiva i nätverket Kristen Underjord som talat om de här frågorna i många år. I panelsamtalet eller vad man nu ska kalla det pratade vi om hur vi följer Jesu bud om att älska våra fiender och vända andra kinden till (Matt 5:38-44), hur vi ska lyda Gud mer än människor (Apg 5:29) och hur Jesus säger åt oss att vi inte ska härska som denna världens kungar och presidenter utan istället tjäna varandra (Matt 20:25-26). Vi fick även svara på frågor om hur vi tolkade Romarbrevet 13 och hur vi såg på Gamla Testamentets krig. Se och njut!

örebro

Vem vågar vara som Lewi Pethrus idag?

Good ol' Lewi Pethrus

Good ol’ Lewi Pethrus

Idag är det 40 år sedan pingstaposteln Lewi Pethrus gick hem till Gud, och både Dagen och Svenska Dagbladet har publicerat minnesreportage som jag varmt rekommenderar. Lewi drabbades av pingstväckelsen direkt efter att den bröt ut på Azusa Street, och jag minns hur jag läste i hans självbiografi om när han beskrev den norske pingstledaren Thomas Baratts andedop: tungor som av eld dök upp ovanför hans huvud när han började tala i tungor för första gången. Som jag skrivit om många gånger förut kännetecknas den tidiga pingstväckelsen av mängder med mirakulösa vittnesbörd – folk som talar i tungor på existerande språk, övernaturliga helanden, profetiska syner och uppenbarelser, med mera.

Lewi brann för att fler både inom kyrkan och utanför skulle uppleva andedopets mirakulösa kraft. Han var inte den svenska pingströrelsens grundare, men utan tvekan dess mest inflytelserika ledare under många decennier. Dock motsatte han sig samfundsbildning och centralisering och betonade hur pingströrelsen måste vara kongregationalistisk och gräsrotsbaserad för att behålla väckelseelden. Ironiskt nog blev han ändå i praktiken som en biskop.

Förutom betoningen på andedopet och tecken och under så är Lewi ihågkommen för hans stora samhällsengagemang och aktivismen för missbrukare och andra nödlidande. LP-verksamheten, som har sitt namn efter Lewis initialer, finns kvar än idag, liksom nyhetstidningen Dagen som Lewi initierade och som i mitt tycke är Sveriges i särklass bästa kristna tidning – ja bästa tidning överhuvudtaget. Och så var Lewi förstås också en av initiativtagarna till Kristen demokratisk samling, senare Kristdemokraterna, som förstås påverkat samhället oerhört.

Read the rest of this entry

Fyra felformulerade frågor i fvensk fpolitik

Det är tydligen nåt val på gång, och om två dagar ska jag få tala på Örebro Missionsskola tillsammans med min kära kompis Alice Hägg om utomparlamentarisk aktivism och hur vi kan påverka samhället utan att använda statens våldsmonopol.  Jag skulle också vilja kommentera den politiska debatten som pågår för fullt nu: jag tycker att i vissa diskussionämnen förekommer inte bara konstiga åsikter, utan överhuvutaget konstiga frågeformuleringar. Som bekant finns det ju vissa frågor där alla svar är problematiska på grund av att själva frågan är felformulerad, och jag skulle vilja ge fyra exempel på detta:

1. Sverige ska bli bäst i världen på…

När politiker säger att Sverige ska ha världens bästa skola eller att vi ska ha lägst arbetslöshet i EU, suckar jag och frågar mig själv vad som är så hemskt med att Finland har bäst skola eller att Österrike har lägst arbetslöshet? Varför måste de tillsammans med resten av världens 200 länder vara sämre än oss? Jag förstår att man har något konkurrens-tävlingstänk där alla OECD-länder ska försöka övertrumfa varandra så att vi tillsammans blir bättre och bättre, men det groteska är ju att det finns länder utanför OECD och EU som har fruktansvärda skolförhållanden och skyhög arbetslöshet. Att då bara glo på oss själva i konkurrens med andra rika länder är egoistiskt och orättfärdigt, som min smarte kollektivkamrat Johannes skrev på sin blogg häromdagen så måste politikens högsta mål rimligtvis vara ”att skapa ett samhälle som, om det skulle kopieras över hela världen, skulle innebära att vi alla kunde leva ungefär lika gott.”  Eller som Paulus sa, ”Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras.” (Fil 2:4)

2. Vi måste stärka välfärden!

Detta är ett mål som åtfinns åt både höger och vänster, och visst är det inte särskilt konstigt att man vill stärka vård, skola, omsorg och andra fina saker. Men problemet är återigen att det är Sverigeorienterat – det är inte Afrikas välfärd vi snackar om, det är ju biståndsfrågor. Och hur mycket ger vi biståndet nu igen? En ynka procent av vårt rikedomsberg, minus massa avdrag för migrationskostnader, skuldavskrivningar och Gunnila Carlssons (M) lön.

Problemet med välfärdsdebatten är att det är som när de vita i Sydafrika diskuterade deras egna samhällssystem i apartheidstäderna medan mängder med människor utanför murarna tvingades leva med obefintlig välfärd. Och värst blir det förstås när vi använder vår välfärdspengabinge som argument för att inte ta emot flyktingar eller hjälpa hemlösa EU-migranter, när vi försöker framställa ett av världens rikaste länder, Sverige, som ett land som inte skulle ha råd att hjälpa de fattiga. Det är desto mer sympatiskt att kritisera hur rika riskkapitalister snor åt sig miljoner från välfärden medan pensionärer och barn lider nöd, men om målet bara är att välfärden ska återställas inom Sverige kvarstår den globala välfärdsojämlikheten. Read the rest of this entry