Att hjälpa i närområdet är ingen anledning till att strypa asylinvandringen

Syriska barn, portade från Europa
Syriska barn, portade från Europa

Varje år dör tusentals flyktingar i Medelhavet eftersom det inte finns lagliga sätt att fly in i Europa. Sedan millennieskiftet har minst 23 000 drunknat, och 700 befarats ha dött bara de senaste två veckorna.

Det är inget annat än ett massmord.

Och det är fruktansvärt i sig, men det finns ännu en viktig aspekt här: de som drunknar i Medelhavet har i regel mörkare hudfärg än de som får stanna tryggt i Europa. Det finns en rasistisk struktur i Europa som värderar européer som mer värda än andra folkslag. Hela Europa har haft hundratals år av rasism som satt stora spår i hur samhället är format, vilka normer och värderingar som råder och hur strukturerna ser ut. Inom EU råder fri rörlighet och öppna gränser, men det är förbjudet för asylsökande människor från Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika att ta sig in i EU. Förbjudet!

Grundproblemet med invandringspolitiken är att vi överhuvudtaget håller på och ska kolla mörkhyade människors ålder och granska om de verkligen blivit tillräckligt förföljda och torterade medan vi släpper in vilka europeer som helst utan betänklingheter. Det faktum att det är olagligt för syriska flyktingar att komma in i Sverige medan vem som helst från Norge eller Lichtenstein kan fara fram och tillbaka utan problem är om något ett tydligt exempel på att det redan råder en strukturell rasism i migrationspolitiken, långt innan de nationalistiska partierna fick inflytande.

Nu har dock de nationalistiska partierna börjat få inflytande, och de vill göra situationen ännu värre. Dock påstår sig SD stå på flyktingarnas sida, eftersom de menar att de kan ersätta sin nedskärning av invandringen med 90 % genom att öka stödet till ”hjälp i närområdet”, dvs. UNHCR:s flyktingläger. Faktum är att något som Jimmie Åkesson och andra Sverigedemokrater upprepar gång på gång är att deras politik skulle hjälpa fler än den politik Sverige idag bedriver. För mig som har läst utvecklingsstudier är ett sådant resonemang obergripligt, och det anser även UNHCR. Här är tre skäl till varför SD:s ”hjälp i närområdet” inte är ett hållbart argument för att kraftigt minska invandringen:

För det första vill SD som enda riksdagsparti minska biståndet med 30%. De ökade anslag till UNHCR som de utlovar tas alltså från andra biståndsprojekt som ska förhindra att människor flyr från första början. Eftersom SD både vill minska invandringen och biståndet handlar deras politik inte om hur vi bäst hjälper ickesvenskar, utan hur vi minst hjälper dem. Istället fokuserar partiet på att hjälpa svenskar och få ännu mer pengar att stanna här.

För det andra går UNHCR själva skarpt emot idén att ökat stöd till flyktingläger kan rättfärdiggöra ett upprivande av asylrätten. Vi behöver förbättra flyktinglägers dåliga standard, men hur mycket vi än investerar går det inte att köpa trygghet och fred – sådant tar lång tid. Därför har vi  kvotflyktingsystem som evakuerar människor från flyktingläger. Idéerna om att man kan hjälpa fler i ett flyktingläger än i Sverige bygger på ett tänk där man förväntar sig usel levnadsstandard och otrygghet åt de man vill hjälpa. Klart att kostnaden för en asylsökande kan ge vatten till mängder av barn i ett flyktingläger (exempel som jag hört sverigedemokrater använda) – men människor behöver mer än vatten! Och vad hjälper det de människor som kommer hit, och på vilken grund kan vi deportera dem till ett land där vi vet att de riskerar förföljelse eller krig?

För det tredje så kommer flyktingströmmen till Europa fortsätta så länge Europa är fredligare och rikare än andra länder, det som verkligen kan stoppa strömmen är jämlikhet och global trygghet, och där är vi långt ifrån. SD:s politik tar oss sannerligen inte dit eftersom de vill minska biståndet, stöder vapenexporten och ökar den globala ojämlikheten. Det enda andra alternativet är som Tobias Billström (M) sa för några år sedan, att Sverige blir ett land som ingen helt enkelt vill fly till: ”Sverige kan naturligtvis minska invandringen till noll genom att bli så oattraktiva att ingen vill komma hit, men det är ingen utveckling som jag och regeringen vill se och jag tror inte att svenska folket vill se sitt land utvecklas till Europas Mordor”.

34 kommentarer

  1. De murar som EU byggt mot omvärlden kan i hög grad ses som rasistiskt beteende då EU gör skillnad på människor utifrån vars man är född. Är man född inom Schengen så är du mer värd än om du är född utanför. Så ja EU är rasistiskt, och även om det inte var tanken med skapandet av unionen så är det dock inte sällan som rasismen kommer farandes i kapitalismens efterdyningar.

   Gilla

   1. Med den retoriken är vi alla rasister. Ett land i exempelvis Mellanöstern som har tullkontroll kan inte ha något annat skäl för den tvångsregleringen än att det är främlingar som vill ta sig in i landet.

    Det är en märklig utveckling i Sverige som skett under senare år: Om en företeelse ”kan” tolkas på ett visst sätt – oavsett de egentliga grunderna – så tas tolkningen som bevis. Kommer denna intellektuella perversitet också att söka sig in i domstolsväsendet?

    Domaren: ”Eftersom gärningen uppfyller de objektiva rekvisiten (att handlingen faktiskt utförts), så anser domstolen att åklagaren kunnat visa att du också uppfyller de subjektiva rekvisiten (att avsikten var den åklagaren tycker att den var).” Detta ska inte förekomma i en demokrati, men i en demokrati med totalitära tendenser kan man inte var helt säker.

    Gilla

    1. Ja, vi alla kanske måste fundera över hur vi lever våra liv. Vi i EU och Sverige tillhör ändå den rikaste delen av världen och vi har i mångt och mycket varit den förtryckande delen av världen med.
     Och ja vi är kanske alla lite rasister, om så är fallet så har vi ett val. Antingen försöker vi förbättra världen och oss själva genom att försöka ta steg bort från rasismen eller så göder vi den mer genom att stänga om oss ännu mera.
     Jag tror på en öppnar värld där vi möter varandras olikheter och på så sätt kan bli mer toleranta och öppna för varandra. En värld utan rasism, kapitalism och förtryck. Vi har en lång väg att gå dit, men jag tror att var och en av oss har ett ansvar att försöka förbättra åtminstone lite grann.

     Gilla

     1. Tar du bort kapitalismen tar du bort biståndet. Som Hans Rosling säger: Frågan är om de rika i Afrika blir tillräckligt rika för att dra de fattiga med sig. Alltså så som skett i Sverige.

      Det är kapitalets frukter som lägger grunden för välståndet, inte den på sina håll så eftersträvansvärda bristen på kapital.

      Gilla

 1. Micael: ”Grundproblemet med invandringspolitiken är att vi överhuvudtaget håller på och ska kolla mörkhyade människors ålder och granska om de verkligen blivit tillräckligt förföljda och torterade medan vi släpper in vilka europeer som helst utan betänklingheter. Det faktum att det är olagligt för syriska flyktingar att komma in i Sverige medan vem som helst från Norge eller Lichtenstein kan fara fram och tillbaka utan problem är om något ett tydligt exempel på att det redan råder en strukturell rasism i migrationspolitiken, långt innan de nationalistiska partierna fick inflytande.”

  – Driver du med oss? Ser du inget problematiskt med att låta vem som helst från muslimska länder komma och bo i Sverige? Har du hört talas om ISIS?
  Din naivitet når nya höjder. När terrordåden drabbar oskyldiga svenskar kommer du att bli tvungen att korrigera dig.

  Gilla

   1. Nog för att SÅ Gårdvall kan svara för sig själv, men ändå: Det är svårt att tidsbestämma. Islamiska Staten är i högsta grad kopplat i vart fall till islam. Muslimer är inte kopplade till Islamiska Staten.

    Som filosofen säger: Av det faktum att alla ryssar är människor följer inte att alla människor är ryssar.

    Gilla

    1. ”Staten är i högsta grad kopplat i vart fall till islam.”

     Vad menar du med det? Är det ISIS man ska bekämpa eller är det Islam?

     Gilla

     1. ”Islamiska Staten är i högsta grad kopplat i vart fall till islam.”

      Rasist är jag inte, så jag ligger lågt när det gäller Islamiska staten. När det gäller islam i stort är det ändå för sent att göra något i det klimat som råder i Sverige sedan en tid. Sverige kommer att islamiseras och det sker via kristenheten, som tror att det är så religionsfriheten måste tolkas.

      Gilla

       1. På liknande sätt som när det gäller andra friheter.

        Det råder som grundregel konkurrensfrihet i Sverige. Inom handeln råder en längre gående klokskap än inom kristenheten i en jämförelse. Om återförsäljare för Volvo börjar finansiera Scaniaförsäljningen så förstår alla vad som händer med överlöparen.

        Nu händer detta naturligtvis inte i praktiken. Konkurrensfriheten gäller själva utövandet, alltså skydd för utföraren. I normala sammanhang finns inget utrymmer för att en frihet, som konkurrensfriheten, skulle tolkas som en uppmaning till en part att underlätta för den andra – alltså motsatsen till konkurrens.

        En viktig skillnad är att inom handeln kan man inte smita undan självklarheter genom att åberopa högre makter för den egna uppfattningen.

        Gilla

      1. ”Sverige kommer att islamiseras”

       Hur tänker du där egentligen? Kan du nämna några tecken på det?? Jag har inte sett något som helst som skulle tyda på att sverige håller på att islamiseras. Tvärtom. De islamska grupperna håller sig inom väl avgränsade områden med sitt religionsutövande. Vi tar inte upp några muslimska högtider. Muslimer får inte ledigt för att fira muslimska högtider men de har ledigt då vi firar kristna högtider. Så på vilket sätt islamiseras sverige?

       Gilla

       1. Hej,

        bara så du inte tror att jag undviker att svara: Jag har just svarat dig med en rad exempel på det du ifrågasätter Vad jag kan se har det fallit bort.

        Vänliga hälsningar
        Hans G E

        Gilla

    2. Där Islam växer och får inflytande växer också extremismen. Den följer i kölvattnet. Det är bara de med strutsmentalitet a la Micael som förnekar detta. Dax att vakna Micael!!!

     ”DANMARK/DET ISLAMISTISKA HOTET En talesman för den ökända Grimhöjvej-moskén i danska Århus säger i en intervju öppet att han sympatiserar med den islamistiska terrororganisationen IS. Han försvarar IS urskiljningslösa, brutala våld och stödjer organisationens försök att upprätta ett kalifat i Syrien och Irak.”

     Gilla

 2. Micael, du har säkert goda intentioner, men din beskrivning vilar nog tyvärr mer på ideologi än på fakta och verklighet. Läs och begrunda den här sakkunniga och tänkvärda bloggartikeln. Ett utdrag:

  ”I valrörelsens asyldebatt virvlade en mängd befängda påståenden omkring. Ta till exempel diskussionen kring SD-s förslag om att vi (svenska skattebetalare) ska hjälpa flyktingar i deras närområde, snarare än att bereda plats åt dem i Sverige.

  Det sågades totalt av samtliga övriga riksdagspartier. Partiledarna försökte övertrumfa varandra i att slå fast hur galet, ogint och rasistiskt detta förslag var.

  Låt mig då berätta att jag som journalist i drygt trettio år har ägnat mig åt rapportering från Mellanöstern och Afrika. Jag har besökt en mängd flyktingläger i mina dagar. Jag har haft timslånga samtal med flyktingar och flyktingsamordnare. Folk som jobbat inom FN eller frivilligorganisationer.

  Jag har hittills inte stött på enda människa som har tyckt att det är en dålig idé att hjälpa flyende människor på plats, i deras närområde. Alla – och då menar jag alla – som jag har pratat med har kategoriskt slagit fast att det naturligtvis är en fördel om en flyende människa får stanna under fredliga former i sitt eget kulturområde, med sitt eget språk och med möjlighet att relativt enkelt resa tillbaka till sitt hem när kriget upphört.

  Att det också skulle vara oerhört mycket mer kostnadseffektivt för Sverige att satsa på hjälp åt flyktingar i deras närområde är bara en extrabonus. Att fler blir hjälpta, alltså.

  I DN den 22/9 citeras UNHCR-s medarbetare Kilian Kleinschmidt som besökte Sverige för att tigga pengar till FN-s verksamhet. Han duckar för DN-s fråga om hur han ställer sig till SD-s förslag. Han svarar bara generellt att all hjälp behövs.

  Det gör han alldeles rätt i. Om han sade som det var – som jag har hört mängder av hans kolleger göra i flera decennier – så skulle han omedelbart avfärdas som rasist av den svenska tyckareliten.

  Jag undrar när den svenska asyldebatten ska nyktra till.”

  http://www.ethnopress.se/?p=1215

  Gilla

  1. Hejsan Bengt!

   Som du kanske vet läser jag utvecklingsstudier och har i flera år haft ett stort intresse för biståndsfrågor, i synnerhet humanitärt bistånd, så jag vet mycket väl att de allra flesta humanitära insatser tyvärr är underfinansierade, och det gäller även UNHCR. Jag har stött på Bengt Nilsson många gånger, och han är ju en av de främsta biståndskritikerna i Sverige (tillsammans med Fredrik Segerfeldt) och har flera gånger argumenterat för att svenskt bistånd inte gör nytta och ska sänkas. Så att han stödjer SD, som är det enda riksdagsparti som vill sänka biståndet, är inte så konstigt. Desto mer förvirrande blir det när han, liksom Åkesson, använder brist på biståndspengar som argument för att minska invandringen.

   För det är förstås fel att som Nilsson klumpa ihop alla icke-SD-partier och påstå att de tycker samma sak. I synnerhet MP och V har varit väldigt kritiska till Alliansens urholkningar av biståndet, som idag uppgår till 10%. De tycker att UNHCR och andra biståndsorganisationer ska ha mer pengar. Både MP och V vill att klimatfinansieringen inom UNCCC inte ska gå via biståndsbudgeten (vilket var precis det som förhandlades fram vid COP15 i Köpenhamn) – vilket gör att två miljarder till kan gå till biståndet. Så det är helt ogrundat att påstå att de andra partierna kritiserar SD för att de vill öka stödet till UNHCR.

   Nej, kritiken handlar ju om att de använder detta som en anledning till att minska invandringen med 90%. Kritiken handlar om att de samtidigt som de talar om ökat stöd i närområdet så vill de som enda riksdagsparti minska biståndet med tio miljarder. UNHCR behöver mer pengar, från Sverige och många andra håll, men att använda det som skäl att riva upp asylrätten är något UNHCR själva vänder sig emot och det vore som att utvisa judar till Nazityskland under andra världskriget med hänvisning till att det fanns flyktingläger i Schweiz.

   Gud välsigne dig

   Gilla

 3. Tack, Hans G, för din klokskap i den här tråden. Inte minst de här styckena är lysande:

  ”Det är en märklig utveckling i Sverige som skett under senare år: Om en företeelse ”kan” tolkas på ett visst sätt – oavsett de egentliga grunderna – så tas tolkningen som bevis. Kommer denna intellektuella perversitet också att söka sig in i domstolsväsendet?

  Domaren: ”Eftersom gärningen uppfyller de objektiva rekvisiten (att handlingen faktiskt utförts), så anser domstolen att åklagaren kunnat visa att du också uppfyller de subjektiva rekvisiten (att avsikten var den åklagaren tycker att den var).” Detta ska inte förekomma i en demokrati, men i en demokrati med totalitära tendenser kan man inte var helt säker.”

  Gilla

 4. Är det inte så att Jesus talade om sådant som för världen är en dårskap.
  Vad menade Jesus med den där Dårskapen i världens ögon, tror ni?Det är väldigt mycket Världen, Klokskap och Köttet i diverse ”kristna” kommentarsfält. Inte för att det är oviktigt, men pekade inte Jesus mot något ännu viktigare?

  Gilla

 5. ”Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna.”

  Det är alltid vanskligt med motsatstolkningar. Ska jag tänka ”följaktligt”, måste jag anlägga en viss dårskap för att rätt förstå det du säger. Det vi gärna bortser från är att det som för världen är dårskap faktiskt också KAN vara dårskap.

  En personlig reflexion med annan anstrykning, som gör sig gällande då och då är: Hur kan personer som har så stora kunskaper begripa så lite?

  Gilla

 6. Skulle du bli upprörd om det skulle sitta en islamist i Sveriges riksdag som dessutom sitter i Riksdagens försvarsutskott som ansvarar för militära frågor och samhällets krisberedskap?
  Om du skulle bli upprörd av detta, så är det dags att bli upprörd eftersom det är sant. Han är Moderaternas riksdagsman Abdirizak Waberi som är företrädare för det Muslimska Brödraskapet i Europa bl.a. i egenskap av vice ordförande i FlOE (Federation of lslamic Organisations in Europe).

  Micael, någon kommentar?

  Gilla

 7. Men herregud människa, menar du på allvar att det är rasism från oss att flyktingar försöker ta sig mellan länder med rangliga båtar? Inte så att vi har bett dem komma hit.

  Och så försöker du säga att det är rasistiskt att kolla upp asylsökandes ålder och flyktingskäl, att vi gör detta för att de är bruna? Du tycker vi inte ska ha någon som helst koll alltså på vem som kommer hit och får vår hjälp? Terrorister och mördare ska kunna få en fristad i Sverige, och 30-åriga män ska kunna komma och leva som ”ensamkommande flyktingbarn”, bli daddade med och omhändertagna av svenska låtsasföräldrar i deras egen ålder? Gå i skola med svenska 13-åringar?
  Om du tror att jag bara svamlar nu så behöver du verkligen samla på dig lite mer kunskap om hur saker ser ut, läs lite rapporter från folk som jobbar på Migrationsverket, och från våra grannländer som utför ålderstester.

  Gilla

  1. Hej Julia! Ja, det bygger på en rasistisk struktur eftersom sådana kontroller aldrig görs på norrmän eller fransmän som kommer hit, trots att de också kan vara kriminella. Likaså behöver polacker eller danskar inte ta sig hit i livsfarliga båtresor över Östersjön, för det är lagligt för européer att åka flyg, båt eller bil in i Sverige, medan det är olagligt för människor från Asien, Afrika och Latinamerika att ta sig hit om syftet är att söka asyl – därför måste de ta sig hit via smugglare.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Micael,

    det är äventyrligt att definiera rasism så som du gång på gång är inne på. Ska du ha samma metod när det gäller att bedöma andra företeelser i samhället, så har du oöverstigliga problem.

    För egen del har jag, utan att kanske direkt tänka på det, en helt annan attityd mot ordföranden hos Jakt- och fiskesamerna än mot Mogens på Bondens dag i Lomma.

    Som barn slog det mig att min djupt religiöse far hade ett annat språk och förhållningssätt mot pastorn i församlingen än mot arbetskamrater som pratade öl och brudar. Rasister? Kan det vara så att vi är det om personerna i exemplet har olika hudfärg?

    Det är hög tid att ta itu med hysterin på det här området.

    Gilla

 8. Vill vi rädda livet på så många som möjligt så måste våra (trots allt) begränsade resurser läggas i närområdet. Invandring är tjugoelva gånger dyrare och löser inga problem i de nödsatta länderna; Fattigdomen minskar inte och den kvarvarande befolkningen får det inte bättre.

  Tyvärr är det en kostnadsfråga. Om vi skickar tillbaka tio flyktingar så kan vi med de pengar vi sparar hjälpa hundratals (inklusive de tio flyktingarna) människor på plats. Hjälp människor i sina hemländer. Man bekämpar inte fattigdom genom att evakuera folk.

  Gilla

  1. Alla från Syrien – direkt eller med Syrien som genomgångsland – garanteras asyl i Sverige. Vi tror att det bara är krigets offer som har den lilla förmögenhet som betalas till smugglarna. I själva verket kommer även bödlarna. De stridande blir naturligtvis inte personlighetsförändrade vid gränsövergången. Vad säger att de stridande på alla sidor i konflikten blir goda klasskamrater på SFI och goda grannar i förorten?

   Stridigheterna kommer alltså att flyttas från Syrien till Sverige med allt vad det innebär i form av otrygghet och säkerhetskostnader. Bevakningen av judar kommer inte att vara lika prioriterad av politiska skäl med den S-MP-regering vi har. Judar kommer att fly från Sverige. Jagade av personer som beviljats asyl med motivering att de skrämts iväg från sina hemländer. Absurt? Absolut inte enligt den nya normaliteten.

   Den här självklarheten kan självfallet inte uttalas av någon som inte är fundamentalist, rasist, islamofob, råkapitalist, kristen höger och allmänt stollig. Utanför landet kan vem som helst säga det uppenbara utan att bli mobbad.

   Gilla

  2. Hej Gustav!

   Jag håller med om din passion för bistånd, och som jag skriver ovan är det därför jag inte stödjer SD eftersom de vill minska biståndet med 30%, inte öka det. Men har du inte hört talats om remitteringar, eller ”dolt bistånd”? Dvs de pengar som invandrare skickar till sina hemländer. Enligt Världsbanken uppgår detta till en summa tre gånger större än allt officiellt bistånd: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dolt-bistand-allt-viktigare_3153809.svd

   Detta nämner inte Roy Beck alls i sin populära gumballs-föreläsning, men den ställer hela grundtesen på ända: biståndet ÖKAR av invandring, det handlar inte om att invandring leder till MINDRE bistånd.

   Vidare kan din tes om att invandring ger hjälp för tjugoelva gånger mer pengar än bistånd omöjligen vara sann, för det finns ingen valuta som är så kraftigt låg i jämförelse med kronan. Det stämmer om och endast om den hjälp du vill ge med bistånd är SÄMRE än den hjälp asylen ger. För det är klart att sämre hjälp är billigare. Om du däremot vill ge människor i flyktingläger samma trygghet, levnadsstandard och framtidsutsikter som en asylinvandrare (eller än bättre, som dig själv) så kan du inte bara betala för deras mat och vatten.

   Allt gott!
   Micael

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s