Monthly Archives: januari 2015

Den tidiga kyrkans syn på rikedom och egendomsgemenskap

En vanlig missuppfattning jag möter är att den egendomsgemenskap som praktiserades i apostlarnas församling i Jerusalem (Apg 2:44-45) endast praktiserades i denna församling, och att den radikala syn på ekonomisk utjämning som Jesu första lärjungar hade var ett naivt ideal som inte krävdes av efterkommande generationer kristna. Detta stämmer inte alls.

Följande är en liten sammanställning av vad flera viktiga fornkyrkliga auktoriteter sa om rikedom, fattigdom och att ha allt gemensamt, som jag skrev när jag läste en kurs i patristik på Newmaninstitutet. Jag har redan publicerat här på bloggen andra PM som jag skrev i samma kurs, nämligen de tidiga kyrkofädernas syn på försoningen samt Tertullianus och militärtjänsten. Nedanstående text finns också på PDF, Den tidiga kyrkans syn på rikedom.

Den tidiga kyrkans syn på rikedom och egendomsgemenskap

Micael Grenholm

Pachomius tar emot sin klosterregel från en ängel

Pachomius tar emot sin klosterregel från en ängel

De tidiga kristna levde i ett samhälle som kännetecknades av djup ojämlikhet. I Romarriket tillhörde 3 % av befolkningen den rika eliten, ytterligare 7 % hade mer än det nödvändiga medan resterande 90 % låg knappt över, på eller under existensminimum (Longenecker 2010, ss. 329-32). Ca 25 % av dessa var i behov av gåvor för att överleva: tiggare, änkor, funktionshindrade, fångar.

Hur förhöll sig de kristna till rikedom och egendomsgemenskap i en sådan kontext? Det är vad detta PM mycket kortfattat vill försöka svara på, genom att göra nedstamp hos några av de viktigaste kyrkofäderna och kristna skrifterna under 100- till 400-talet. Vad samma fäder säger om de fattiga och fattigdom, samt vad Nya Testamentet säger, hade gett en kompletterande bild men faller utanför ramen för denna studie – till detta rekommenderas litteraturen i referenslistan.

De apostoliska fäderna

När rika och rikedom nämns i de apostoliska fäderna, de skrifter som tidsmässigt är närmast Nya Testamentet, är det i regel i negativa ordalag, och de rika uppmanas ofta att göra sig av med sin rikedom genom att dela med den till de fattiga. Didaché som brukar dateras till omkring år 100 uppmanar till ekonomisk jämlikhet: ”Du skall inte vända dig bort från den som behöver utan ha allt gemensamt med din broder och inte säga, att det är ditt eget. Ty om ni har gemenskap i det oförgängliga, hur mycket mer bör ni inte ha det i det förgängliga!” (Did. 4:8). Nästan samma formulering finns i (det förmodligen senare) Barnabasbrevet (Barn. 19:8). Vad som i praktiken åsyftas med denna egendomsgemenskap är svårt att svara på, kanske något i stil med det som utmålas i Apg 2:44-45 och 4:32-37, men det är tydligt att Didachés ideal är att de rika inte har mer än de fattiga. Read the rest of this entry

Helande och fattigdomsbekämpning på Jesusträffen!

IMG_20150124_163611

I lördags besökte jag Jesusträffen, uppföljaren till fantastiska farfarsträffen där folk som var trötta på religion men hundriga efter en relation med den levande Guden träffas på en restaurang för att be, sjunga, vittna och käka mat. Träffen ägde i flera år rum på Farfars restaurang i Gävle, men när deras lokal blev för liten och fenomenet började spridas till andra städer ändrades namnet till Jesusträffen. Bra namn. Urban Thoms från tidningen Dagen var också på plats och rapporterar:

Ute i kylan trängs folk vid ingången som vore det rockkonsert eller hockeyderby. Men inne i värmen väntar Jesusträffen, en brokig samling som skulle kunna beskrivas som en ovanligt utdragen kärleksmåltid där det är fritt fram att ta ordet… Mikrofonen är öppen för alla som har något på hjärtat. Jesusträffen annonserar aldrig några talare. Det ingår i konceptet, att det är namnlöst.

Mötet pågick i över sju timmar, och en av de starkaste stunderna var när Maria från Härnösand berättade om hur hon blev helad från cancer. Hon hade en tumör på levern stor som en clementin, som läkarna inte kunde råda bot på. Hon besökte (motvilligt) ett kristet möte där Simon Ådahl profeterade in i hennes liv, bad för henne och bad henne ta sig till sjukhuset och undersöka sig. Efter att läkarna undersökt henne konstaterade de förvånat att tumören skrumpnat ihop och ett nytt blodkärl hade bildats som gick runt tumören, och efter att ha konstaterat att det saknades en medicinsk förklaring sa Marias läkare att en högre makt nog varit inblandad.

Read the rest of this entry

Reformation 2.0 – hur Svenska kyrkan kan bli biblisk igen 

Denna artikel publicerades i senaste numret av Svensk pastoraltidskrift.

Foto: David Castor, Creative Commons

Foto: David Castor, Creative Commons

Varje god lutheran måste kunna erkänna att Luther på vissa punkter hade fel. Med tanke på Luthers egna betoning dels på sin och alla andra kristnas ofullkomlighet, dels på Skriftens vikt framför traditionen, så förefaller det mig tydligt att lutheraner inte ska betrakta Luther som den ultimata sanningssägaren – detta är enbart Jesus Kristus. Och bäst bild av Jesu lära får vi förstås genom evangelierna och de andra nytestamentliga skrifterna.

Faktum är ju att lutheraner alltid kallat sig evangeliska, just för att betona att de går tillbaka till urkunderna för den kristna tron. En sann evangelisk lutheran måste därför våga granska Luther själv mot evangeliernas vittnesbörd.

Reformera synen på mirakler

Ett exempel är cessationismen, läran att Andens mirakulösa gåvor upphörde med apostlarna, som Luther argumenterade för tillsammans med Jean Calvin i respons till katoliker som undrade, varför Gud inte gjorde mirakler bland protestanterna. Luther menade att de bibliska miraklerna inte längre förekom, utan att det väsentliga är det andliga mirakel som sker när människans synd blir förlåten.

Detta har lett till att mirakler inte har stått högt i tak i den lutherska traditionen, vilket i sin tur öppnade för den liberalteologiska läran om att mirakler inte bara har upphört utan aldrig har existerat – ens på Bibelns tid. Detta har bland annat förespråkats av ärkebiskop emeritus K.G. Hammar.

Cessationismen har dock inget bibelstöd. Nya Testamentet gör ingen distinktion mellan ”mirakulösa” gåvor och ”ickemirakulösa” såsom tro, kunskap eller undervisning. Allt detta är andliga gåvor som kristna enligt Paulus ska ivrigt sträva efter (1 Kor 14:1). Att vissa av dessa gåvor skulle försvinna medan andra finns kvar finns det inget bibliskt stöd för överhuvudtaget. Read the rest of this entry

Hatet mot romerna som ledde till förintelsen

gypsy-kids

Idag är det 70 år sedan Auschwitz befriades av sovietiska trupper, tillika förintelsens minnesdag. Det vansinnesdåd när nazister och deras sympatisörer massmördade sex miljoner judar, en halv miljon romer och över 250 000 funktionsnedsatta, homosexuella och andra ”icke önskvärda”. I mitt arbete i Stefanushjälpen har jag kommit i kontakt med många romer som fortfarande blir diskriminerade och åsidosatta i Östeuropa, och tar sig till Sverige för att be om pengar på gatorna.

På grund av detta engagemang blev jag inbjuden till mitt gamla gymnasium Katedralskolan idag för att föreläsa om romernas situation historiskt och idag. Ni kan se hela föredraget i videoklippet ovan. Jag talade om hur romerna var slavar i Rumänien fram till 1850, hur nazisterna i Tyskland spred hatretorik och myter om de romer som tvingades tigga, och hur illa ställt det är för romer i Rumänien idag:

  • En av sju unga romer i Rumänien har aldrig gått i skolan.
  •  30 procent av romerna i landet kan varken läsa eller skriva.
  •  Färre än 30 procent har ett jobb.
  •  84 procent saknar antingen el, avlopp eller rinnande vatten där de bor.
  •  Risken att tvingas gå och lägga sig hungrig är fem gånger så hög bland romer som andra rumäner.

Read the rest of this entry

Så blir du frälst

frälst

Frälsning betyder räddning och befrielse enligt källan till all modern kunskap och även om det numera för vanligt folk kanske mest förknippas med fotbollsspelare så känner nog de flesta till att ordet har en religiös innebörd. Det kommer från ”frihalsa” vilket syftar på hur slavar blev befriade, och användes av de tidiga missionärerna till Sverige på 1000-talet för att förklara hur Jesus kan befria människan från synd, lidande och död. De flesta religioner eftersträvar frälsning, och ofta handlar det om olika saker vi människor behöver göra för att befrias från det onda och försonas med det gudomliga. I kristendomen handlar dock frälsningen om vad Gud har gjort för oss.

Jesus och Botros

Jag var på väg till ett bönemöte med min kompis Botros någon gång i början av 2014 och frågade lite apropå hur han blev frälst. Hans svar gav mig svindel. Han berättade om hur han hade levt ett tufft liv, involverad i mycket skit, men hur han på något sätt till slut hade börjat dras till kyrkan. En söndag befann han sig i Uppsala Pingst, men utan att egentligen ha tagit ställning för Jesus.

Plötsligt såg han en syn. Människorna på plattformen längst fram bleknade bort och istället stog där Jesu kors, med Frälsaren själv uppspikad och blodig. Botros var helt överumplad – ”jag såg det lika klart som jag ser dig nu” sa han till mig. Medan han stirrade på korset lyfte Jesus blicken, såg rakt in i Botros ögon och så hördes en röst: ”För dig, Botros”. Sen försvann synen.

Så blev Botros frälst.

Read the rest of this entry

Jesus är bättre

Gästinlägg av Street Aid-evangelisten Simon Johansson, hämtat från hans fantastiska blogg Fool for Jesus:

jesus rocks

För ett tag sedan läste jag Hebreerbrevet. Det är ett brev som jag verkligen gillar, och en av de få böcker i Bibeln man inte riktigt vet vem som har skrivit. Det handlar om att Jesus är bäst – bättre än profeterna, bättre än änglarna, bättre än Moses, bättre än Lagen, bättre än prästerna, bättre än Templet, bättre än Jerusalem, bättre än Sabbaten (judarnas heliga vilodag).

Författaren försöker få läsarna att förstå detta, och att inte vända sig tillbaka till de gamla traditionerna, att inte börja kompromissa med det rena evangeliet – nämligen att Jesus är allt de behöver. De behöver inte Jesus plus prästerna eller Jesus plus en helig byggnad… Jesus räcker!

Ett högst relevant budskap även idag. Genom kyrkans historia har man gång på gång lagt sig till med gammaltestamentliga vanor som egentligen inte behövs längre. Och än värre: vanor som tar fokus bort från det väsentliga – vem Jesus är, vad han gjort och vad det betyder för oss idag.

Templet har ersatts med kyrkan (i bemärkelsen en byggnad), Sabbaten med söndagen, prästerna med ”kristna” präster och pastorer. Det är farligt när dessa saker blir vad det innebär att vara kristen, när sakramentalism och former blir vad man hakar upp sin tro på. Då kan man helt plötsligt vara kristen utan att vara kristen och kristendomen ter sig som vilken annan religion som helst, med heliga platser, heliga byggnader/tempel, heliga dagar/högtider och speciella heliga män/kvinnor. Read the rest of this entry

Varför egendomsgemenskap äger

Huw Lewis

Huw Lewis

Som flera av ett vet besökte jag Jesus Army i Storbritannien förra året, en karismatisk kyrka som praktiserar egendomsgemenskap, och jag ska åka dit igen i augusti tillsammans med ett tiotal svenska syskon som längtar efter radikalt lärjungaskap. När jag var i Jesus Army filmade jag en hel del, och i ovanstående video får ni se hur det ser ut i kommuniteten Holy Treasure samt höra Huw Lewis, en av Jesus Armys ledare, när han förklarar varför de lever i  egendomsgemenskap.

Huw säger att det hela började på 70-talet med ett kraftfullt utgjutande av den Helige Ande i ett litet baptistkapell på den engelska landsbygden. Människor blev helade, såg syner och talade i tungor.

De älskade att vara tillsammans i Guds närvaro, och många kände sig mer och mer obekväma med att behöva skiljas åt hela tiden och gå till sina privata radhus och lägenheter. De läste i Apostlagärningarna om hur den första andeutgjutelsen ledde både till karismatiska erfarenheter och egendomsgemenskap:

Read the rest of this entry

Min andliga resa

Den 24 november intervjuades jag i Valsätrakyrkan här i Uppsala på ett event som de kallar för Sunday Night Live om ”min andliga resa”. Jag fick berätta om hur jag kom till tro på Jesus, om mirakler jag har erfarit och om varför jag började engagera mig för fred och rättvisa. Håll till godo!

jag

Ha den äran anabaptismen!

Grattis!!

Idag för exakt 490 år sedan anabaptismen föddes, en radikal kristen rörelse som inspirerat mig väldigt mycket. Jag är medlem i Nätverket Anabaptist och vår kontaktperson Jonas Melin har idag skrivit ett inlägg om anabaptismens ursprung som jag varmt rekommenderar.

”Ana-vadå?” kanske någon tänker nu. Tyvärr är anabaptismen inte så känd i Sverige. Därför har jag gjort ett kort youtubeklipp om vad anabaptismen är för något, där jag också presenterar boken A Living Alternative som jag är medförfattare till:

Jajamen, jag har skrivit en bok! Den finns på Adlibris om ni vill läsa den, det är jag och 19 andra anabaptister som förklarar varför anabaptismen äger – medan Luther och Calvin var för statskyrkosystem, våld och ekonomisk ojämlikhet drog anabaptisterna reformationen till sin spets och bildade lärjungatränande husförsamlingar, vägrade använda vapen och utjämnade klyftor mellan rika och fattiga. Som jag sjunger i Youtubeklippet, de tyckte att våld var dåligt och att ojämlikhet var dåligt medan religionsfrihet var bra 🙂 Read the rest of this entry

Pannkaksparty med sylt och helande!

uppsala vårpremiär

I lördags kickade vi igång en ny termin för Pannkakskyrkan Uppsala. Jag har varit aktiv i föreningen i snart fem år, och jag är otroligt tacksam till Gud för vad Pannkakskyrkan fått betyda för mitt liv när det gäller att sprida evangeliet, connecta med andra ungdomar och se gatan som en lika naturlig plats för kristna att vara på som en kyrkobyggnad (eller ja, snarare mer naturlig eftersom Jesus och de tidiga kristna aldrig besökte kyrkobyggnader men var fett ofta ute på gatorna, torgen och landsbygden).

Genom Pannkakskyrkan har jag fått se flera komma till tro,bli helade, upprättade och fått möta Guds kärlek. Mycket nice!

Efter att ha ätit pannkakor (förstås) och sjungit lovsånger till Gud så frågade jag de församlade vad jag skulle predika om, och Andreas sa Johannes kapitel 1 så då talade jag om Johannes kapitel 1, om hur Jesus är Gud, blir människa, förkastas sorgligt nog av flera människor men åt dem som tog emot Honom gav Han rätten att bli Guds barn. Vi är Guds barn. Och vi vill ha syskon!

Read the rest of this entry

Dags att stoppa den globala ekonomiska ojämlikheten!

global inequality 2

De 80 rikaste människorna på jorden äger lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste, rapporterar SVT idag. Organisationen Oxfam har tagit fram en rapport om den globala ojämlikheten lagom till World Economic Forum i Davos, och de fakta som presenteras där är skrämmande. De 80 rikaste människorna äger ca 1,9 biljoner dollar tillsammans, dvs, ungefär 24 miljarder per person i genomsnitt. Hälften av världens befolkning äger alltså lika mycket, vilket blir ca 540 dollar i genomsnitt. En genomsnittslig Oxfam-miljarder äger därmed 44 444 444 gånger mer än en genomsnittslig person som tillhör världens fattiga befolkning.

Johannes Döparens tal om att den som har två av någonting ska ge till den som inget har (Luk 3:11) steppades plötsligt upp litegrann. Den som har 44 444 444 av någonting, kanske också ska dela med sig lite, eh?

global inequality 1

Oxfam visar också att om vi till dessa 80 supermiljardärer lägger resten av den rikaste procenten äger de en gemensam rikedom på ungefär 35 biljoner dollar, vilket är nära hälften av världens samlade rikedom och därmed nästan lika mycket som övriga 99 % av världens befolkning äger tillsammans. Faktum är att Oxfam beräknar att ”the top 1 %” kommer gå om övriga 99 % så tidigt som nästa år. Här snackar vi ojämlikhet, mina vänner.

Read the rest of this entry

Problemet med sommarstugor

image

Bild från wikipedia

Men var ska alla bo???!! Detta är något jag ständigt hör när jag argumenterar för att vi inte ska kicka ut krigsflyktingar till krig eller när jag påpekar att vi inte borde låta hemlösa frysa ihjäl. Jag drog mig till minnes pappas gamla sommarstuga i Lövånger där vi lätt fick plats med tio pers samtidigt (jag har en stor familj) som stod tom tio månader om året, och kollade upp hur många sommarstugor, eller fritidshus, som finns i Sverige.

400 000 ungefär.

Med anledning av detta skrev jag följande facebookstatus för några dagar sedan:

Det finns uppskattningsvis ca 40 000 hemlösa i Sverige.
Det finns också över 400 000 fritidshus/sommarstugor. See what I’m seeing? 😉

Som kristen har man två val om man äger en sommarstuga: sälja skiten eller fylla den med folk som behöver bostad. Mark 10:21, Rom 12:13.

Det var en kontroversiell facebookstatus. Även fast en hel del gillade och höll med fanns det andra som argumenterade emot. Låt mig bemöta några motargument.

Read the rest of this entry

Varför jag skrev på det SD-kritiska pastorsuppropet

Jag i egen hög person :)

Jag i egen hög person 🙂

Denna debattartikel publicerades i Dagen idag:

Jag tackar Gud för att uppropet för ett generöst välkomnande av flyktingar, som formulerades av Stefan Swärd och Sven-Gunnar Hultman, fick ett så stort stöd från hundratals pastorer och samfundsledare (Dagen 19/12). Vi är många Jesus­lärjungar som inser att vårt uppdrag är att älska i­nvandraren som oss själva (3 Mos 19:34), vara ivriga att visa gästfrihet (Hebr 13:2) och dela med oss så att den som har två av något ger till den som ingen har (Luk 3:11). Guds v­ision är att det ska vara lika för alla (2 Kor 8:13–15) så att ingen behöver lida nöd (Apg 4:34), så det är förstås en självklarhet att Sverige inte ska sparka ut människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom med hänvisning till att vi skulle ha slut på resurser – i själva verket är ju Sverige ett av världens r­ikaste länder!

Jag är också tacksam för att trots den kritik som Martin Kroon (Dagen 22/12) och T­homas Forslin (8/1) riktat mot pastors­uppropet, så är de överens med oss om att en kristen u­tgångspunkt är att välkomna och hjälpa invandrare eftersom Jesus kallar oss till medlidande och aktiv omsorg om dem som lider nöd. Deras kritik handlar mer om formuleringar i uppropet och realpolitik. Jag kan inte uttala mig för alla andra som skrev under pastorsuppropet, inte heller kan jag kommentera allt som sagts i kritiken, men jag vill ändå ge ett bidrag till debatten.

Både Kroon och Forslin skriver att invandrare är överrepresenterade när det gäller kriminalitet och arbetslöshet och att invandring leder till islamisering och ”ghettoisering”, och de menar att pastorsuppropet avfärdat detta som ”myter” trots att det går att belägga som statistik. Det är inte helt sant. Formuleringen i pastorsuppropet som de hänvisar till lyder:

”Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna.”

Read the rest of this entry

”Det värsta kommer att hända… men det är lugnt”

Andreas "Preacher" Lundström

Andreas ”Preacher” Lundström

Varje kväll har vi andakt i vårt kollektiv Kollektivet, där vi sjunger en eller två lovsånger, ber och läser ett stycke ur Bibeln. De flesta kvällar faller lotten på Andreas att hålla en minipredikan utifrån bibeltexten – och han gör det med excellens! Johannes episka pianospel gör det ju inte sämre. I videon ovan talar han utifrån Mark 10:32-34:

32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan, och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de tolv och började berätta för dem vad som skulle hända honom: 33 ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, 34 som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter tre dagar kommer han att uppstå.”


Jesus ser sina lärjungars rädsla, men Han förnekar inte farorna med något fluffigt gulligull och pep-talk, utan Han säger att det värsta kommer hända – Han kommer dödas. Men det är lugnt. Efter tre dagar kommer han att uppstå. Döden har ingen makt över Jesus eller dem som följer Honom. Halleluja.

Från Paradise Hotel till ett liv med Jesus

Otroligt inspirerande gästinlägg av Paulina Bohlin, som även finns publicerad på hennes egen blogg.

Innan Frizon
En junimorgon när Tobias vaknade upp hade han en känsla av att han borde åka på roadtrip till Öland. Något inom honom pekade på den kristna campingen Lötorp och han förstod att han borde gå på ett av deras möten. Detta har han aldrig tidigare varit intresserad av.

Samma kväll har barndomsvännen Miguel åkt till campingen med sin mamma. Han behövde en paus från vardagen och tyckte att barndomsstället var en bra plats att spendera helgen på.
Killarna får syn på varandra. Efter 9 år.

Miguel säger: ”När jag kommer in i tältet ser jag en kille som är sjukt lik mig, jag känner igen honom i mig själv och skrattar lite för mig själv. Killen har solglasögon precis som jag, han har samma outfit! Samma frilla och båda två har tatuering över hela armen!! Jag blev fundersam på vem det var men försökte fokusera på själva mötet & Gud”.

När mötet är slut går Miguel ut ur tältet och stöter då på killen som han tidigare uppmärksammat. Han ser, till sin förvåning, att det är Tobias som han umgicks med på denna camping när han var liten. Ett skratt bröt ut. De kände direkt att Gud hade ett finger med i spelet. Sedan föll det sig ganska naturligt att de fortsatte umgås på campingen. Tillsammans sökte de Gud och frågade vad han ville med deras liv. Read the rest of this entry