Monthly Archives: mars 2015

Vi vill konsumera bort tiggeriet

Min församling Mosaik delar ut fika till EU-migranter

Min församling Mosaik delar ut fika till EU-migranter

Idag publiceras en gästkrönika av mig på Dagen Seglora om en frustration jag mött hos flera medmänniskor när det gäller att hjälpa folk som tigger: frustrationen över att de oftast fortfarande behöver hjälp efter att man har gett.

Jag beskriver hur jag tror att detta grundar sig i att vi egentligen anser oss köpa en tjänst av dem som tigger, och sedan blir besvikna på att de inte levt upp till det utlovade resultatet. Det är därför vi är så noga med vad de gör med sina pengar trots att vi vanligtvis bryr oss ganska lite med vad folk lägger sin inkomst på.

Saxat från krönikan:

I vår kultur är vi konsumenter mer än medmänniskor, och vi är vana vid att vi som kunder kan ställa krav på försäljarna genom vår konsumentmakt. Tiggaren erbjuder en väldigt bra affär – vi får betala precis vad vi vill för att döva vårt samvete – och om han eller hon sedan hade gått upp i rök hade vi inte funderat mer på det än vad vi funderar över vad expediterna på Coop eller Apple Store ägnar sig åt på fritiden. Men när de sitter kvar och fortsätter vara fattiga och kräver ännu mer pengar blir vi upprörda och kräver reklamation. Vi hade faktiskt en deal här! Read the rest of this entry

Kommunitetsliv är inget nytt

image

Kommuniteten Oikos i Göteborg, där jag hängde i helgen

Kontaktannons publicerad i Dagen och Sändaren:

Vid månadsskiftet februari—mars sedan åtta år tillbaka möts människor från olika delar av landet, i olika skiften av livet men med en gemensam längtan: ett vardagssammanhang där det är enklare att vara kristen.
Träffen är en bön om att Gud ska bana inre och yttre vägar för dessa sammanhang att bli till. Det är en möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter och för mer rutinerade kommuniteter att utbyta erfarenheter med varandra. Under sammankomsterna slås vi av hur unikt och naturligt ekumenisk vår mötesplats är. Från skilda samfund och med olika församlingstillhörigheter sluter vi upp för att under några dagar dela tankar om liv i Kristi efterföljd i vår vardag.

Kommunitetsliv är inget nytt, redan i Apostlagärningarna ser vi hur den tidiga kyrkan levde tillsammans dagligen, delade jämlikt på sina ägodelar och använde sina hem för bön och nattvard. På 200-talet gick män och kvinnor ut i öknen för att fasta, söka Gud och leva enkelt. Till Sverige kom klostren på 1100-talet. Under tiden den lutherska reformation pågick under 1500-talet, tvingade statsmakten alla kloster att lägga ned verksamheten och en lucka uppstod i svensk kyrklighet som inte riktigt kunde fyllas förrän på 1900-talet och framåt, när traditionella kloster tillsammans med fristående kristna kollektiv och kommuniteter växte fram.

Kloster, kommuniteter och andra närboendegemenskaper har i tusenden år varit frizoner i världen, växtplatser för det inre livet, träningsarenor för den gemenskapsutopi vi hoppas på och det ”ljus på berget” som Jesus talar om i Bergspredikan.

Read the rest of this entry

Att vara som ett barn

Gästinlägg av min vän Désirée Kjellin

Désirée Kjellin

Désirée Kjellin

Den kristna tron är så enkel. Så fulländad i sin enkelhet.

Allt går ut på att vi ska var som ett barn. Ja, det är till och med en förutsättning för att komma in i Guds rike!

Att vara som ett barn!

Under många år har jag varit fånge. Fången i en hierarki byggd på mänskliga traditioner och inte på Jesus Kristus.

Jag har trott att jag inte kunde prata med Gud, att jag inte hörde hans röst, att jag inget kunde. Det var de som varit frälsta länge, helst ända från barnsben, som visste och kunde.

Jag fick veta att jag var beroende av andras böner som beskydd, annars skulle jag stå ensam, övergiven och ett lätt byte för satan. På ett visst sätt skulle jag vara. Vara inordnad.

Read the rest of this entry

Sju anledningar till varför alla kristna kan och bör evangelisera på gatan

Min husförsamling Mosaik evangeliserar

Min husförsamling Mosaik evangeliserar

Jag är glad och tacksam för att få tillhöra en församling som ser gatuevangelisation som lika självklart som att be eller läsa Bibeln inomhus. Vi har en 50/50-vision som innebär att hälften av det vi gör ska vara utåtriktat, och som jag skrivit tidigare ansåg också den bibliska, apostoliska kyrkan att gatuevangelisation skulle vara inbakat i församlingens liv. De samlades inte bara i hemmen utan på offentliga platser såsom det judiska templet, synagogor och allmänna hörsalar:

Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias.
 (Apg 5:42)

Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om Vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord.
 (Apg 19:8-10)

Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen (Apg 20:20)

I detta klipp från min Youtubekanal Holy Spirit Activism har jag sammanfattat sju anledningar till varför jag anser att alla kristna – hela församlingen – kan och bör evangelisera på offentliga platser och se gudstjänster inte bara som inomhusaktiviteter utan som en tjänst som tränar lärjungar i evangelisation. Vi blir bättre på att dela evangeliet om Jesus privat om vi får träna i grupp. På så sätt kan vi vänja oss vid evangelisation även om vi inte ser oss själva som evangelister, och forskning visar att församlingar som evangeliserar mycket riktigt växer och leder människor till tro. Let’s do it!

Klaga inte på dem som tigger, klaga på de rika

Jesu ord till de rika (Luk 6:24, Mark 10:24)

Jesu ord till de rika (Luk 6:24, Mark 10:24)

Vi har ofta lättare att kritisera de fattiga än de rika, även när det borde vara tvärtom. Jakob, Jesu bror, skrev:

Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädde och säger: ”Varsågod och sitt, här är en bra plats”, men till den fattige: ”Du kan stå där” eller: ”Sätt dig här vid mina fötter ” – har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv?

Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som hånar det sköna Namnet som har uttalats över er?
 (Jak 2:1-7)

En kristen syster och vän klagade på Facebook igår över att EU-migranter som tigger får pengar, hon skrev att de är som ”vildkatter” som bara vill ha mer och mer och att pengarna borde gått till barn och pensionärer i Sverige. Jag skrev till henne:

Jag såg det du skrev om tiggande EU-migranter. Jag blev väldigt ledsen att se att du jämförde dem med vildkatter och vill att de ska lämna Sverige. Jag känner ett 50-tal EU-migranter och de är några av de mest fattiga och utsatta människor jag någonsin träffat. De är väldigt diskriminerade och har gått igenom många lidanden. Sverige är dubbelt så rikt som Rumänien, så det är nog rika rikskapitalister man ska skylla på när det saknas pengar till barn och pensionärer, inte urfattiga EU-migranter.

Read the rest of this entry

En romsk EU-migrant berättar – bjud in Cristi Cantaragiu som föreläsare!

En romsk EU-migrant berättar – om sitt liv, romernas situation och varför man väljer att tigga. Cristi Cantaragiu är en av de hundratals rumäner som kommit till Sverige för att be om pengar på gatan, men olikt de flesta andra har han lärt sig flytande svenska och siktar nu på att han och hans familj ska bli svenska medborgare. Inom ramen för Stefanushjälpen kommer han åka ut och föreläsa runtom i landet.

Bjud in Cristi som föreläsare på din skola, arbetsplats, församling eller annat sammanhang! Boka honom genom att använda nedanstående formulär:

Sprid gärna vidare!

en romsk eu migrant

Netanyahu och hans ickelösning på konflikten

Benjamin_Netanyahu_2012I mina freds- och utvecklingsstudier läser jag nu en delkurs om konfliktlösning, och ska skriva ett PM på en konflikt som det verkligen är på tiden att lösa, nämligen Israel-Palestina. Något som gör min analys av läget lite enklare men förmodligen fredsprocessen svårare är det faktum att Benjamin Natanyahu och hans högerparti Likud oväntat vann tisdagens val i Israel. Detta därför att Netanyahu kort innan valet uttryckligen sa att han inte stödjer en tvåstatslösning och därmed kommer förhindra att en palestinsk stat bildas.

Detta är en tydlig kursändring från Netanyahus sida jämfört med hans tal på Bar Ilan-universitetet 2009 där han sa att hans vision är att en palestinsk stat ska uppstå vid sidan om Israel, om än demilitariserad. Nu säger han dock “You can’t carry out the things that were laid out in the Bar Ilan speech… when all you have on the other side is terror. There are no forces for peace, no partner for peace.” Ett ganska magstarkt sätt att uttrycka sig om Mahmoud Abbas, som tydligt stödjer tvåstatslösningen och tar avstånd från våld, men enligt Netanyahus övertygelse kommer det numera fredliga PLO kuppas av Hamas eller IS – eller både och – och föra krig mot Israel.

Den kristne bloggaren Tommy Dahlman tycker det är bra av Netanyahu att ta avstånd från tvåstatslösningen:

”Tyvärr är den övriga världens mantra om en [tvåstatslösning] en slags berusning som från det judiska perspektivet nästintill är omöjligt att ta på allvar… Genom att mer eller mindre dagligen använda begreppet tvåstatslösning som ett mantra tror många nationer, även kristna människor, att om Israel bara ger bort delar av landet kommer det att bli fred i Mellanöstern. Men det kommer inte att hända.  Araberna kommer aldrig att nöja sig med en tvåstatslösning eftersom det är hela Israel man är ute efter. Västbanken är bara ett avstamp för att sedan ta resten av Israel…

För den som vill hålla det skrivna ordet högt vet hur det framtida scenariot kommer att se ut. Jerusalem är enligt den Israelvänliga teologin ”lyftesstenen” som kommer att orsaka det tredje världskriget, därefter kommer domen. Någon tvåstatslösning ingår inte i dessa profetiska vyer. På den punkten ligger Benjamin Netanyahu närmast sanningen. ”

Well, majoriteten av israeler stöder en tvåstatslösning, och detsamma gäller palestinier. Det finns palestinier som vill ha hela landet (dit hör de flesta som är engagerade i Hamas) och det finns israeler som vill ha hela landet, eller åtminstone de existerande bosättningarna på Västbanken och som inte har större problem med fler bosättningar. Det är liksom detta som konflikten går ut på – två folkgrupper kräver ensamrätt på samma landområde. Om de hade krävt olika landområden hade det inte varit någon konflikt. Read the rest of this entry

Från altare till köksbord – Herrens måltid som en riktig måltid

Min församling Mosaik firar Herrens måltid

Min församling Mosaik firar Herrens måltid

Idag skriver Rickard Cruz på Dagen debatt om att Herrens måltid ursprungligen var en riktig måltid i kristna hem, inte en ritual i kyrkobyggnader som det ofta är idag: ”Faktum är att Nya testamentet (NT) inte säger något om att det skulle behövas en kyrkobyggnad, en präst eller pastor eller en perfekt liturgi för att fira Herrens måltid. De sakerna är snarare ett hinder om man vill fira Herrens måltid på det sätt som beskrivs i NT.”

Denna tes driver Rickard i sin nyutkomna bok Middag med Jesus (XP Media). Jag har läst litegrann i den och ska skriva en recension efter att jag tagit en noggrannare titt. Men redan för ett år sedan gjorde jag en intervju med Rickard om bokens tema via Google Hangout, som ni kan se här:

Jag kommer ju ursprungligen från Svenska kyrkan, och länge reflekterade jag inte över hur annorlunda vårt nattvardsfirande var jämfört med Bibeln. Jag läste om bröd och vin och tänkte att det stämmer ju, det kör vi också på. Men efter mer noggrannare läsning av Bibeln och med en större förståelde för hur urkyrkan funkade vet jag nu att den bibliska ”nattvarden”, Herrens måltid, åts i hemmen där församlingarna samlades, den krävde ingen präst som läser instiftelseorden och det var en gemenskapsmåltid med ett kraftfullt socialt budskap att alla är ett och lika värda i Kristus (i antiken uttryckte ju måltid vänskap, vilket förklarar varför fariseerna blir så upprörda över att Jesus äter med syndare i evangelierna). Read the rest of this entry

Gud är grön, del 6: Biblisk, enkel livsstil

IMAG4683-1

Denna text är skriven som en del av Diakonias projekt för att inspirera till klimatteologi. Delta i vår kampanj för klimaträttvisa här! Och fler inlägg i Gud är grön hittar ni här.

Kristna skapade klimatförändringarna, så nu är det vårt ansvar att stoppa dem.

OK, det är en sanning med viss modifikation – ickekristna östasiater, oljeschejker och för all del sekulära västerlänningar har bidragit med sin del av den smutsiga, stinkande utsläppskakan – men det är svårt att förneka att industrialiseringen och kapitalismen uppstod i det nominellt kristna Europa, och att väldigt många som eldat på den globala ojämlikheten och miljöförstöringen har kallat sig för kristna.

Många har gjort det i god tro naturligtvis, och visst har det industriella samhällets ekonomiska tillväxt gett oss ökad livskvalitet genom saker som penicillin, tåg och Facebook. Men det mesta i det kapitalistiska samhället kommer ju med en prislapp, och det gör även kapitalismen själv, nämligen den största ekologiska katastrofen i mänsklighetens historia, som enligt IPCC riskerar att drabba miljontals människor med död, fattigdom och konflikter. Och trots att vi vetat detta i decennier så ökar konsumtionen, utsläppen och ojämlikheten både globalt och i Sverige.

Faktum är att Svea rike trots sin skengröna hipstersjälvbild har det tionde största ekologiska fotavtrycket i världen, vilket innebär att om alla levde som svenskar skulle vi behöva 3,7 jordklot. Vi har bara ett. Vi är helt enkelt för rika i Sverige, eftersom vår rikedom förutsätter andra människors fattigdom.

Men Bibeln presenterar en annan väg. Read the rest of this entry

Varför kristna idag ska leva som i Apostlagärningarna

Apg 29

Bibeln utgörs av de judiska heliga skrifterna, Gamla Testamentet, och apostlarnas skrifter, Nya Testamentet. Kriteriet för att en bok skulle hamna i NT var att den var skriven av en apostel eller dennes lärjunge. Nå, hör och häpna så innehåller NT uppmaningar till att vi ska följa Jesus såsom apostlarna följer Honom. ”Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.” (1 Kor 11:1).

Jesus säger själv ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matt 28:19-20) Jesus lärde apostlarna att göra samma saker som Han, och Han uppmanar dem att lära sina lärjungar att göra samma saker som de, och så vidare.

I detta ingår förstås Hans uppmaningar att vi ska predika om Guds Rike (Luk 9:2), leva enkelt (Matt 6:19ff) och leva i egendomsgemenskap (Luk 12:33, Joh 13:29). Så levde Jesus och så uppmanade Han sina lärjungar att leva. Vi ser dem göra detta i Apostlagärningarna, som jag skrev om i mitt förra blogginlägg.

En del kristna idag tror på cessationism, läran att ett fenomen har upphört med apostlarna. Det appliceras vanligtvis på Andens övernaturliga gåvor men det går att applicera det på de saker jag nämnde i det i blogginlägget: evangelisation, husförsamlingar, egendomsgemenskap. Read the rest of this entry

Hur Hela Pingsten kan bli en kyrklig folkrörelse

Hela Pingsten punkt wordpress punkt com

Hela Pingstens vision är att dagens kristna återuppväcker den bibliska kyrkan så som den såg ut i början, på pingstdagen år 33, som den är beskriven i Apostlagärningarna:

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen , brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. (Apg 2:42-47)

Detta inkluderar apostolisk undervisning (v. 42), många under och tecken (33), ekonomisk utjämning (44-45) och daglig evangelisation (46-47). Som jag brukar säga, tecken och under förenat med fred och rättvisa. Och evangelisation. Och pingstens ytterligare fyra ben. Hm, får fundera på en klatschigare slogan.

I vilket fall, mitt budskap har varit ända sedan den här bloggens födelse för sex år sedan att många restorationistiska (eller apostoliska) rörelser fastnat i att försöka uppväcka en aspekt av pingsten: pingströrelsen fokuserar på andedopet och de mirakulösa andliga gåvorna, anabaptismen och den nymonastiska rörelsen fokuserar på fred och rättvisa, och så vidare. Detta trots att de flesta av dessa rörelser från början ville uppväcka hela pingsten, och det är det jag också vill. Det är på intet sätt en ny tanke, jag håller på och skriver en kyrkohistorisk bok om kristna rörelser som förenar frälsning, mirakler och aktivism och de är sannerligen många! Jag har ju till och med gjort en halvtimmes lång video där jag berättar om många av dem. Read the rest of this entry

Pandita Ramabai – den andedöpta kvinnorättskämpen

panditaDag till ära talar jag och prästen Michael Rastas i ovanstående videoklipp om Pandita Ramabai, en av de första pingstvännerna som brann för Jesus, diakoni och kvinnors rättigheter. Hon grundade Mukti Mission i Puna som hjälpte hemlösa, ogifta gravida kvinnor och föräldralösa flickor, och hon kämpade för att kvinnor skulle få rätt till utbildning. 1905 utbröt en pingstväckelse på Mukti där bland annat en ung flicka som inte kunde engelska började tala flytande engelska när hon talade i tungor. Ramabai var också en passionerad evangelist som förde många till tro på Jesus. Jag drar paralleller från Ramabais liv till kvinnor som moder Theresa, Malala och Heidi Baker.

För mer info om Mukti Mission och hur ni kan stödja dem, gå in här.

Läs gärna också min artikel om Pandita Ramabai på min engelska blogg.

5 lärdomar från Deboras ”esperanto-story”

David Wellstam skriver om vad vi kan lära oss från Deboras upplevelse 🙂

Kingdom blog

1976953_517162908404265_1488360057_n Debora Lundqvist

Micael Grenholms blogginlägg om Debora Lundqvists vittnesbörd från senaste Kingdom Culture har delats många gånger på Facebook och har berört hundratals människor. En tjej berättade för mig att hon läser det flera gånger om dagen för att det berört henne så djupt. Debora själv berättar hur personer på hennes skola som ännu inte följer Jesus läst storyn på internet och sökt upp henne och ställt nyfikna frågor. Aldrig har det varit så lätt för henne att få berätta om Jesus! När jag var i kontakt med henne härom dagen sa hon att hennes bön till Gud är att så många som möjligt ska bli uppmuntrade och välsignade genom berättelsen om vad Han gjorde i hennes liv.

Naturligtvis är vi alla unika och Gud verkar på olika sätt i våra liv. Vi kan därför aldrig använda andra människors andliga erfarenheter som mall. Men jag tror att vi alltid kan lära oss från det Gud gör, så här kommer…

View original post 1 076 fler ord

Föreläsning: Hur kan vi hjälpa EU-migranter som tigger?

Vilket genomslag vittnesbördet om tungotal på esperanto fick! Över 1000 interaktioner på Facebook. Några vill ha lite mer info om händelsen och jag ska försöka fiska fram det – jag var ju själv inte med när det hände utan förmedlar vad vänner som jag träffade i Kristinehamn berättade för mig.

eu migranterEfter jag varit i Kristinehamn tittade jag förbi Kaggeholms folkhögskola och höll en föreläsning om EU-migranter som tigger pengar på våra gator. Jag talar om romernas historia och hur dagens situation med östeuropeiska romer och andra fattiga som tigger på Sveriges gator har uppstått, jag bemöter myter och vandringssägner och presenterar olika sätt som vi kan hjälpa tiggande EU-migranter på. Här kan ni se hela föreläsningen:

Anledningen till att jag blev inbjuden för att tala om detta är förstås att jag är ordförande i en förening som heter Stefanushjälpen, som hjälper hemlösa EU-migranter. Jag har tidigare hållt ett föredrag som är betydligt kortare (13 minuter) på samma tema som ni kan se här.

Debora talade i tungor på esperanto

Debora

Debora

I helgen var jag som sagt i Kristinehamn och träffade där bland annat Debora Lundqvist, en 15-årig tjej med ett väldigt stort hjärta för Gud och människor. Hon berättade för mig om hur hon var på Kingdom Culture i Örebro för några dagar sen, och blev totalt uppfylld av Guds Ande. Någon såg en ängel som hällde vatten över henne, i samma stund började hon ivrigt tala i tungor. I timmar. Hon fick till slut bäras ut ur kyrksalen, fylld av Guds kärlek och kraft.

De beslöt sig för att försöka uttyda tungotalet, med hjälp av Google Translate 🙂 De tryckte på ”identifiera språk” och skrev in orden som Debora uttalade. Google Translate sa att det var esperanto och översatte orden till följande:

jag känner dig, din kropp
jesus kommer snart
våra hjärtan-lika jesus
han kommer snart
forma era hjärtan
läsa bibeln
kontrollera så att hjärtat är rent
tiden är inne, snart
Pratar bara om Jesus i skolan. Alla timmar jag är vaken pratar jag bara om Jesus, de reagerar olika.
Vi kommer få lida också
Vi får inte gömma oss.
Vi ser att det är ett för stort uppdrag, men vi måste göra det. Våga ta utmaningen, våga gå.
det kommer bli en jobbig tid, snart, vi kommer plågas mycket, men vi har vårt pris i Herren.
detta är början på en jobbig tid
Vi behöver nå fram till alla människor

Read the rest of this entry