Monthly Archives: maj 2015

Fader vår

Gästinlägg från Taruna Rettinger, lagom till Mors dag passar det väl att begrunda Gud som Fader 😉

Fader vår som är i himmelendscf3206

Vår käre Fader, vår Gud, vårt allt. Du är vår fader, vår moder, vår livskamrat, vår vän, allt. Du har skapat himmel och jord och allt däromkring. Din skapelse äger rum hela tiden, som ett evigt konstverk. Du har frambringat och alstrat allt levande, även mig …. Jag är Din.

Vår Fader, låt oss vara Dina barn, för alltid.

Du är i Himmelen, Din levnadsplats är där. Du bereder rum hos Dig, för oss som tror och hoppas på Dig. Levande boningar där vi får finnas, vara, precis som Du ville att vi skulle vara.  I Din Himmel finns många platser, många rymder att leva i. Leva med dig Herre. I evighet.

Helgat vare ditt namn

Guds namn ljuder genom hela skapelsen. Allt skapat bugar sig för Hans namn. Han har många namn, alla uttrycker Hans underbara egenskaper och gärningar. Han har också namn som vi inte känner som är så vackra, det finns inget språk på jorden som kan säga eller skriva det. Vi människor vill inte gärna böja oss för Hans namn. Vi har fri vilja och vi vill gå vår egen väg. Trots detta så tvingas vi till slut att ge upp, när allt tas bort ifrån oss……. Vi möter döden en dag…. Gud tar allt ifrån oss…

Herre låt mig överlämna mig till den ljuvliga sången av ditt heliga namn.

redigeradTillkomme ditt rike

Låt Herrens rike komma ner på jorden. Låt oss ge Honom glädje i att göra jorden till en himmelsk plats. Då finns inte längre separationen mellan oss och Honom, mellan oss och himlen. Vi blir en del av allt underbart där. Allt blir ett. Vi behöver inte lida längre. Där finns ingen födelse, död, inget lidande, ingen ålderdom, inget krig. Där dödar man inte djur och äter deras lik. Där lever man av Guds nektar, nektar från hans underbara närvaro. Han föder oss med Sitt namn, Sin sång, Sina ord och Hans glädje. Tillsammans med alla Hans älskade tjänare dansar och sjunger vi och glädjer Herren.

Herre låt mig bli en del av Ditt rike, hjälp mig att medverka till att Ditt rike uppenbaras här.

Ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden

Låt Herrens vilja ske, inte min, inte vår. Låt vår vilja sammanflätas med Hans. Gud blir glad och välsignar oss och tar oss i Sin famn. Då dansar Han med oss i en enda kosmisk dans av glädje. Den vilja som finns i himlen , viljan att alltid glädja Honom, inte vår egensinnighet, våra intellektuella uträkningar, inte vår girighet efter allt mer sinnestillfredställelse. Hans glädje, Hans fröjd är vårt liv i en sådan värld.

Låt mitt sinne bli ett med Ditt, min vilja ett med Din.

Vårt dagliga bröd giv oss idagHan bär våra tårar

Vårt dagliga bröd är givet av Herren, Hans ord är vår källa till näring. Kroppen behöver vad den behöver. Den är vårt tempel där medvetandet bor när vi är här på jorden för att lära oss tjäna Gud. Allt vi intar för kroppens överlevnad, allt offrar vi först till Herren Gud genom Jesus, vår frälsare. Vi tar bara vad vi behöver av markens gröda och tillagar måltider till Gud för att glädja Honom. Han äter först sen ger Han det till oss som en gåva från Honom. Det är vårt dagliga bröd för kroppen, inget annat. Vi kan inte ge döda djur till Gud att äta. Han älskar dom. Varför ska vi hava begärelse till Hans älskade varelser, djuren. Vår girighet tar överhanden, vår önskan att härska och döda för vår överlevnad. När Herren redan gett oss så mycket att föda våra kroppar med.

Herre låt mig ta emot Dina gåvor med tacksamhet. Låt mig bli fri från girighet.

Förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro

Jag misslyckas ofta att glädja Dig, jag bedras av min jordiska tillvaro, här härskar begärets eld som bränner sönder mig inifrån och utifrån. Förlåt mig när jag inte kan uthärda. Jag försöker men det är så starkt. Herre förlåt mig och hjälp mig att tjäna Dig, att glädja Dig. Att alltid se Jesus fötter, Hans fotspår framför mig. Så jag kan gå Hans väg.

Hjälp mig att ha ett förlåtande sinne mot de som behärskas av hatets och illasinnets svärd och gör mig illa. Hur kan jag glädja Dig om jag alltid tänker på ondskan som kommer till mig. Låt mitt inre ljus lysa klart och tydligt så att jag inte dras in i grämelse och bitterhet. Jesus har övervunnit denna världens ondska.

Jesus var mig alltid nära. Skydda mig från min egen och andras ilska.

Inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo

Låt mig inte frestas att följa denna världens lagar, att bli offer för begär, för min egensinniga mänskliga vilja. När jag känner mig ensam, utstött, ledsen, övergiven. Lär mig att alltid gå till Dig, till Jesus. Drag mig till Dig. Låt mig alltid ta skydd av Dig och aldrig kompromissa med sanningen. Jesus är vägen, sanningen och livet. Om så ingen i min omgivning vill gå Din väg så hjälp mig att gå ensam. Stärk min uthållighet med varje steg jag tar emot dig min Herre.

Låt inte ondskan och det världsliga ta över mitt sinne och göra mig rädd. Om jag blir rädd för ondskans hemska gärningar, Herre ta mig i Din stora famn och beskydda mig…..

Tdscf1667y riket är ditt och makten och härligheten i evighet

Allt tillhör Dig Herre, detta rike, alla riken i universum. Du har makten. Du har tillfälligt låtit makten vara hos det ondas herrar. Hur kan vi annars lära oss. Vi behöver se konsekvenserna av mörkret för att frivilligt välja ljuset. Men egentligen kan ingenting hända utan att Du tillåter det. Vi vill följa vår egen smutsiga vilja men Din är makten. Som en fader låter Du oss göra som vi vill ett tag. Sen ingriper Du med Din fasta hand och ställer allt tillrätta. Sådan är Din eviga kärleksfulla nåd. Du vill att vi ska ha möjlighet att älska Dig av hela vårt hjärta. Inte dela hjärtat i två delar, en del för världen och en del för Dig. Nej, Du begär hela vårt hjärta. Sådan är Din härlighet. I evighet är Du den enda makten, den enda härligheten och vi är till för att glädja och tjäna Dig.

Jesus, låt mig tillhöra Guds rike och känna Hans makt i mitt hjärta. Låt mig ge mitt hjärta till Gud utan förbehåll.

amen

Herre låt oss bliva Dina riktiga, sanna tjänare. Att ge Dig all glädje med våra liv.


Bokrecension: Inte utan korset av Stefan Swärd

image

”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.” – Gal 6:14

Jag har nu läst ut den bok som min bloggkollega Stefan Swärd är i full gång att dela ut till ministrar och andra i behov av evigt liv. Inte utan korset är skriven av nyss nämnde Swärd och är i min mening en mycket bra och biblisk genomgång av vad Jesu död på korset innebär, varför det är så viktigt och hur vi predikar budskapet om korset till en värld i behov av frälsning.

Swärd tar avstamp i paradoxen att ett redskap för extremt plågsam avrättning har blivit en symbol för liv och hopp, och belyser sedan Jesu försoning på korset ur en mängd olika vinklar: Jesus som offerlamm, segrare, friköpare, förbundsmäklare, med mera. Upplägget påminner om John Stotts klassiker The Cross of Christ, och lämpar sig bra för både teologisk fördjupning och evangelisation.

Read the rest of this entry

Bibeln + vittnesbörd = sant!

the-bible

Min engelska blogg Holy Spirit Activism ingår i ett internationellt kristet bloggnätverk som heter MennoNerds, ett namn som kommer från Menno Simons, cool pacifistisk reformationsteolog som jag önskar var lika känd som Luther, samt ”nörd” för vi som är med i nätverket är rätt nördiga. Vi har startat en vloggserie som jag har bidragit till! I min första video talar jag om varför jag älskar Bibeln och gav tre saker vi bör tänka på när vi läser Bibeln:

Och i min andra video som jag spelade in i måndags, talade jag om varför jag älskar vittnesbörd. Ett tag runt 2008 vägrade jag läsa några andra kristna böcker än Bibeln, för jag tyckte de flesta försökte späda ut Jesu radikala budskap och anpassa Guds Ord efter sina medelklassliv snarare än tvärtom. Men från 2010 och framåt kom jag verkligen att uppskatta biografier och kristna vittnesbörd som utges på Sjöbergs förlag och annat, för de gör Jesu budskap levande och vittnar om att Han är relevant för oss idag:

Även om Bibeln är viktigast för både lära och liv så kompletteras den bibliska uppenbarelsen väl med det som Gud gör idag i former av mirakler, profetior och vägledning. Bibeln + vittnesbörd = sant!

Vad kan Anden göra i ditt liv?

Hela Pingsten fortsätter Pingst-temat med texten från flyern vi delade ut i Stadsparken igår. Vill du ha den till ditt sammanhang? Du ska du få den!


Helig ande stor Pingsten handlar för kristna om Helig Ande. Varför firar man det? Jesus sa: ”Den som tror på mig, ur hans inre, ska flyta strömmar av levande vatten. Detta sade han om Anden som de som trodde på honom skulle få.” (Johannesevangeliet 7:38)

Det Jesus kom med var en förbindelse med grundvattenkällan, med Gud själv som möter människans djupaste törst. Det var Jesus förklaring till vad som är trons innersida. Djupt inne i hjärtat ger Anden oss frid och tillfredsställelse och upprymdhet.

Vi känner ofta att vi inte räcker till, men Anden kan ge oss ny kraft och styrka – till och med att göra sådant vi inte tror vi hade förmåga till. Det är krafter utanför tid och rum som bryter fram i vårt inre. När inspirationen tryter, kan vi hämta ny entusiasm från källan.

Det är mycket som är fel här i världen. När livet är som mörkast kan vi finna tröst hos vår vän Anden. Han är som ett ljus som lyser upp vårt liv.

Även vi själva kommer till korta. Med Andens hjälp kan vi bli mer som Gud, goda fina människor och göra mindre dåliga misstag och felbedömningar.

Ibland går vi vilse i livet. Då kan vi stanna upp och be en bön och låta Anden gå med oss, leda oss mellan livets stock och sten. Dansa med oss över de öppna fälten.

Anden lämnar oss aldrig, så vi behöver aldrig vara ensamma. Han är någon att lita på, någon som aldrig sviker. Det var budskapet som gavs den första pingsten, och än idag!

Han står idag och knackar på ditt hjärtas dörr – vill du öppna?


Texten inspirerades av denna bloggpost och  även målningen är gjord av min mor. / Sunniva

Glad hel pingst!

Glad pingst kära bloggläsare! Pingsten betyder mycket för mig – jag startade den här bloggen pingstdagen 2009 och bloggens namn innehåller, om ni missat det, ”pingsten”. Eftersom pingsten är mindre firad än kanelbullens dag i det här landet har dock få koll på vad pingsten handlar om, och varför jag vill att den ska vara hel. Därför har jag gjort ett videoklipp som förklarar pingsten i allmänhet och Hela Pingsten i synnerhet:

Anledningen till att jag inte pingstbloggat förrän nu är för att Hela Pingsten har arrangerat pingstfriande IRL i Stadsparken i Uppsala. Min kära vän Sunniva Rettinger tog initiativet till att fira Andens utgjutande med vegansk jordgubbstårta, lovsång och evangelisation.

image

Sunniva höll också ett fantastiskt Bibelstudium om allt du behöver veta om den Helige Anden. Jag filmade rubbet och kommer lägga upp på YouTube så småningom.

image

Julen berättar om att Jesus är Frälsaren. Påsken berättar om hur Han frälser oss. Pingsten berättar om hur Hans lärjungar ska sprida budskapet om frälsningen vidare.

Pingsten är tecken och under, evangelisation och radikal egendomsgemenskap i gudomlig kombination. Vi kan lätt göra detta till en större grej än kanelbullens dag.

Hela Pingsten får fler skribenter

Sedan ett halvår tillbaka har Hela Pingstens Facebooksida haft ett adminteam med ungefär sju personer. Framöver kommer ni få se texter av flera av dem här på bloggen. Om du också vill bidra till Hela Pingsten är det bara att säga till, allt som krävs är att du är frälst och ansluter dig till visionen.

Följande är Hela Pingstens skribenter:

Micael GrenholmMicael Grenholm

Jag startade den här bloggen en vacker pingstdag 2009 🙂 Jag är med i ledarteamet för församlingen Mosaik, pluggar teologi och freds- och utvecklingsstudier samt är ordförande i föreningen Stefanushjälpen som stödjer hemlösa EU-migranter.

Jag är också med i Diakonias aktivistgrupp i Uppsala, evangelisations-organisationen Pannkakskyrkan som sprider Himmel och pannkaka på gator och torg – och så har jag en engelsk blogg på samma tema som denna, Holy Spirit Activism. Läs mer om mig här.

sunnivaSunniva ”Suri” Rettinger

Jag studerar till präst i Svenska kyrkan (men tycker vi alla kristna kan lära av varandra) på Johannelunds teologiska högskola. Är vegan för att djur inte är mat i Guds Rike. Längtar efter att få celebrera mässa, leva i klosterliknande gemenskap, att skapelsens födslovåndor får ta slut och att jag få se Jesus ansikte mot ansikte. Levat på jorden sen 1988 och strävar efter att leva varje dag med Jesus och evigheten för ögonen. Jag skriver om vegetarianism ur kristen synvinkel, om kyrkan, lite bibelmeditationer osv. Det som inte passar här, finner du bland annat på bloggen Ett bräckligt lerkärl.

sirakSirak Amanuel

Hej! Mitt namn är Sirak Amanuel, ex-skåning som bor numera i Stockholm. Jag är 22 år gammal missionär. Jag kommer skriva mycket om församlingsplantering och evangelisation i olika former.

Jag evangeliserar aktivt på Stockholm gator och utomlands, och kommer gärna och håller föredrag och undervisning om evangelisation, Andens gåvor och lärjungaskap.

Följ min egen blogg här.

nicklas

Nicklas Nylander

Jag är född 1987 och har varit gift sedan 2014. Just nu studerar jag till att bli präst inom EFS på Johannelunds Teologiska Högskola med en dröm om att få verka som missionär och evangelist i Sverige. Jag är också taxichaufför och extraknäcker som det ibland. Tillsammans med min fru är jag ledare i en hemgrupp och vi arbetar med gatuevangelisation i organisationen Street Aid. Vi sitter båda i styrelsen för Street Aid och jag har också ansvar för hemsidan. Jag bloggar annars på jesuskonsult.se.

Hela Pingstens Facebooksida skriver förutom dessa fyra även Sara Norén, Marcus Olofsson och Jakob Romeborn.

Bryr sig Gud om vad vi äter? – Ett panelsamtal

Jag och några andra av våra vänner har av Micael bjudits in att medverka här. Du kan läsa om oss i menyn  Om Hela Pingsten ovan. Jag, som heter Sunniva, bloggar annars bland annat på https://ettbrackligtlerkarl.wordpress.com Som en första post som medskribent här bidrar jag med min särprägel direkt. Enjoy! 


pig-2661_640

Har du någonsin undrat:

Vad är ett djur?

Varför skapade Gud djuren?

Är människan också ett djur – är det något som skiljer oss åt?

Kan djuren tala? Vem ska berätta deras berättelse?

Dog Jesus för att djuren ska leva?

Kan vi höja den negativa synen på djuren och antopomorcentriska världsbild vi har? Ska vi det? Räcker det att prata om det, eller ska vi göra något?

Har kristna fattat att djuroffer upphörde som legitim praxis för 2000 år sedan?

Har man rätt att lägga sig i vad andra äter? Hur kan vi lyfta viktiga frågor om djur och människor relation utan att kränka och förolämpa köttätare?

Varför blev James vegetarian?

Är fisk kött?

Vad har människor att tjäna på ett mer djurvänligt sätt att leva?

Ska människan fortsätta äta ”markens örter” så som 1 Mosebok säger, även när marken ger en tistel och törne och det är lättare att döda ett djur?

Vad kan ha hänt med de kristna som slutat följa apostlarnas och Helig Andes instruktion att inte äta blod?

Då ska du titta på denna video, från ett panelsamtal jag var med i för någon månad sen:

Panelsamtal den 15 mars 2015 i Uppsala.

Moderator: Maja Ekström, ordförande i Vildåsnan.

Panelen: James Starr, baptistpastor, lektor i teologi på Johannelund och Doctor of Theology; Sunniva Rettinger, teol kand, student vid Johannelund och THS, prästkandidat: och Ann-Sofie Lönngren, docent i litteraturvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Arrangör: Vildåsnan – kristen vegetarisk förening.

Uppsatsen som refereras till är: https://makemeaninstrument.wordpress.com/2014/06/09/detta-skall-ni-ha-att-ata-this-shall-be-food-for-you/

Andra inspirerande länkar: https://ettbrackligtlerkarl.wordpress.com/lankar-om-vegetarianism/

Evangelisation och aktivism i praktiken!

halleluja

Vår fantastiska minikonferens Frälsning, mirakler och aktivism som gick av stapeln här i Uppsala för en månad sen, var utomhus lika mycket som inomhus. Första mötet var ute i Stadsparken, och under helgen varvade vi seminarierna i mitt kollektivs vardagsrum med aktivism och evangelisation ute på stan. Och jag filmade rubbet!

På lördagseftermiddagen samlade vi in namnunderskrifter tillsammans med Diakonias aktivistgrupp i Uppsala för kampanjen Act now for climate justice. Rika länder orsakade klimatförändringarna – fattiga länder slås sönder av dem. Därför bad vi människor stå med oss i kampen för att rika länder ska ta ansvar för klimatförändringarna, ställa om till hållbara samhällen och öka klimatbiståndet till utvecklingsländer. Vi fick in över 100 namnunderskrifter!

Senare på kvällen gick vi ut och spred Himmel och pannkaka med Pannkakskyrkan Uppsala! Jag är ju en av ledarna där, så det är inget nytt för mig men jag tar med videokameran alltför sällan. Nu kan ni få en inblick i hur de flesta av mina lördagkvällar ser ut och allt skoj vi hittar på när vi delar med oss av Jesu kärlek och smarriga pannkisar.

På söndag hakade konferensgänget på min fantastiska församling Mosaik och vår ”Kom in, gå ut”-gudstjänst! Det är faktiskt allra första gången en sådan filmas. Konceptet är väldigt liknande Pannkakskyrkan, bara att vi har varm choklad och hummusmackor istället för pannkakor och det är en del av vår gudstjänst – först går vi in, sen går vi ut. Här kan du läsa mer om Kom in, gå ut-konceptet!

Tid över? Här är det sista seminariet som jag inte hann ladda upp förra gången jag delade med mig av Frälsning, mirakler & aktivism-videos: Emil Lundberg och David Siekas berättar om hur Gud mirakulöst har förvandlat deras liv, frälst dem och gett dem mål och mening. Emil var en gång nynazist och nu jobbar han på ett flyktingboende. Han är också helandeevangelist och har sett många under och tecken. Gud är god!

Gävleborgspolisen hittar på miljonbelopp

Romer i Rumänien

Romer i Rumänien

Sverigedemokraternas officiella Facebooksida skriver:

”Expressen går idag ut med information om att polisen i Gävleborg larmar om det omfattande organiserade tiggeriet, där ligorna omsätter mångmiljonbelopp.”

De länkar sedan till den här artikeln som har den klickvänliga rubriken ”Polisens spaning visar: Tiggeriet är organiserat.” Om man dock läser själva artikeln, och inte bara spekulerar utifrån rubriken, ser man att det faktiskt inte finns några bevis för ”ligor [som] omsätter miljonbelopp”. Att SD drar den slutsatsen är snarare ett resultat av fördomar och missförstånd staplade på varandra.

Skillnad på organiserat tiggeri och kriminellt tiggeri

För det första, organiserat tiggeri är inte samma sak som kriminellt tiggeri. Detta har påpekats många gånger om av både hjälporganisationer och polis. Det är i själva verket väldigt vanligt att människor som tigger organiserar sig inom familjerna. DN skrev förra året en uppmärksammad artikel om att organisering kan vara ”att de reser tillsammans, att de lånar pengar för att göra resorna, att de kanske har en struktur för vilka platser som används, var de ska sitta, att de kanske cirkulerar på varandras platser för att hålla andra tiggare borta, att de hjälper varandra, att de åker ihop familjer eller hela byar och organiserar färden upp till Sverige för att det ska kosta mindre och bor ihop för att vara mindre ensamma, skydda sig och minska på kostnaderna.”

Vidare skrev de: ”DN… har aldrig påstått att tiggeriet inte skulle vara organiserat (i den innebörden att organiserat betyder just organiserat och inte organiserad brottslighet). Tvärtom har poliser i vår granskning alltid uppgett att det är organiserat men inte på ett sätt som är kriminellt, det vill säga olagligt enligt svensk lag.” Read the rest of this entry

”Ge och du ska få” – en Facebookmegakyrka där alla får vara dem de är

ge och du ska få yeah

Sen ett drygt år tillbaka är jag admin på ”Ge och du ska få”, en kristen Facebookgrupp med 7700 medlemmar där i synnerhet ungdomar delar böneämnen, vittnesbörd, bibelord med mera och får förbön, uppmuntran, uppskattning med mera. Jag minns när jag först blev inbjuden av en kompis och slogs av hur häftigt det var att något sådant finns. Jag kände – och känner – mig alldeles varm inombords när jag såg alla hundratals syskon visa omsorg om varandra och peppa varandra att följa Jesus. Jag fick som sagt efter ett tag äran att vara admin och sköter sen dess om gruppen tillsammans med ett team på sex personer.

Jag tror en av de viktigaste anledningarna till att GODSF blivit en så uppmuntrande och varm plats är att vi inte tillåter diskussioner i loggen. Det är förstås inte ett okontroversiellt beslut – det är många som vill diskutera om Gud från alla möjliga perspektiv och några gånger har vi admins blivit anklagade för censur, men egentligen handlar det i grund och botten om ett sätt att hantera Facebooks algoritmer.

I Facebookgrupper får generellt inlägg med flest kommentarer mest uppmärksamhet, eftersom en ny kommentar gör att ett inlägg hamnar längst upp i loggen. Och det ligger i sakens natur att en diskussion producerar fler kommentarer än ett böneämne eller vittnesbörd. Böneämnena och vittnesbörden drunknar då bland alla diskussionsinlägg, något jag minns från när jag precis gått med i gruppen och diskussionsförbudet inte fanns. Diskussionerna tenderade alltför ofta också att spåra ur i personangrepp, hård stämning och allmänt opeppande läsning.

Read the rest of this entry

Kalla fakta visar att vi behöver hjälpa EU-migranter ännu mer

Jag och Johannes Widlund skriver om detta idag också på Metro Debatt.

Sorin som fick hjälp av Kalla fakta

Sorin som fick hjälp av Kalla fakta

Igår visade TV4:s Kalla fakta hur en 21-årig rumänsk kille, Sorin, tvingades till att tigga av en person som tog mycket av pengarna från honom. De visade också hur de hjälpte honom ur denna hemska situation: de talade med honom och skapade förtroende, åkte med honom till Rumänien till hans fosterföräldrar, och när de misstänkte att utnyttjaren kunde hitta honom där tog de honom till ett center som drivs av EFI Fadder där han fick tak över huvudet och en stabil tillvaro.

På sociala medier kan vi se många människor, inte minst sympatisörer med Sverigedemokraterna, som dels ser Sorins fall som något representativt för de flesta som tigger, och dels på grund av detta vill förbjuda tiggeri. Erfarenheten från ideella organisationer, socialtjänster och polismyndigheter säger dock att ”ligor” och människohandel är väldigt, väldigt ovanligt, något vi har skrivit om tidigare.

Föreningen Hem och Dik Manusch vänner har publicerat utlåtanden där de dels pekar på hur viktigt det är att vi ingriper när människohandel förekommer, dels förklarar hur detta lyckligtvis är väldigt ovanligt. Vår uppfattning i Stefanushjälpen är densamma. Vi har regelbunden kontakt med 20-30 EU-migranter som vi lärt känna väldigt väl, och inte i något fall har vi uppfattat något tvång, utpressning eller kontroll. Däremot har bristen på pengar varit begränsat – fattigdomen är ett betydligt större problem för de flesta av dessa människor än maffior. Read the rest of this entry

Medelhavet, Auschwitz och Godwins lag

Åsa Romson. Bild från asaromson.se

Åsa Romson. Bild från asaromson.se

I dagarna har vi lärt oss att Fort Europas massgrav i Medelhavet, där över 25 000 människor har dött de senaste 20 åren, absolut inte är som Auschwitz. Åsa Romsons uttalande har fått massiv kritik från både politiska motståndare och partikamrater, judiska centralrådet och sverigedemokrater, och hon har tagit tillbaka det och bett om ursäkt. Anledningen till att så många blir upprörda är förstås att jämförelsen bagatelliserar förintelsen, eftersom denna var så mycket större, grymmare och vansinnigare än ett litet tusental flyktingar som drunknar varje år vid världens rikaste ekonomiska union.

Många i vår kultur har blivit rätt så avtrubbade av Godwins lag, inklusive politiker. En brittisk parlamentsledamot sa för några år sedan att kritiken han mött efter att ha spenderat hundratusen pund av skattebetalarnas pengar på sitt privata företag, var ”just like the Holocaust.” Hillary Clinton har sagt att Putins handlingar i östra Europa är precis vad Hitler gjorde på 30-talet. Även gamle goe Carl Bildt jämförde ju Putin med Hitler.

Alla jämförelser behöver dock inte vara dåliga och historielösa. Barack Obama har jämfört förslavandet av afrikaner med förintelsen, och med tanke på att 2 miljoner slavar dog på båtarna och 5 miljoner i ”seasoning camps” i Karibien är det en ganska rimlig parallell. Samma sak kan sägas om Leopold II:s skräckvälde i Kongo, som dödade ca 10 miljoner människor, eller conquistadorernas härjningar i Latinamerika. Och hur många drar inte paralleller mellan Förintelsen och andra folkmord, som folkmordet på armenier eller folkmordet i Rwanda, trots att de senare dödade färre och saknade koncentrationsläger och Zyklon B?

Det är sant dock att i jämförelse med dessa historiska illgärningsdåd når inte Medelhavsdrunkningarna upp till samma nivå. Nu talade visserligen Romson om en framtida situation, ”Vi håller på att, i Europa, bildl… göra medelhavet till det nya Asuchwitz” var det hon bokstavligen sa. Så om situationen skulle fortgå och flyktingströmmarna öka så att 1,1 miljon människor faktiskt drunknar i Medelhavet, är det då Auschwitz? Nej, menar många, och därför har förklaringarna till varför dessa fenomen omöjligen kan jämföras inte bara handlat om antal utan också om tillvägagångssätt och motiv. Read the rest of this entry

Kom in, gå ut! Ny minibok om evangeliserande församlingar

kom in hej

Jesus är så underbar att fler måste få höra om och lära känna Honom!

Detta kan de flesta kristna skriva under på, men ofta saknar våra församlingar modeller som tränar lärjungar i att evangelisera (dela de glada nyheterna om Jesus). Istället utlämnas många kristna att evangelisera själva i privatlivet, och detta kan Gud förstås använda, men bristen på lärjungaträning gör att många inte lyckas särskilt bra.

I denna lilla skrift vill vi presentera den vision som har väglett vår församling ända sedan den grundades: 50/50-visionen, att hälften av det vi gör ska vara utåtriktat. Själva procentsatsen 50 % är inte det viktigaste utan att vi gör både och, precis som den bibliska kyrkan både samlades i hemmen och på offentliga platser.

Vi ber och hoppas att detta kan bli till inspiration för andra församlingar som vill växa och föra människor till tro på Jesus. Om ni vill se hur det fungerar i praktiken är ni naturligtvis varmt välkomna att besöka oss i Uppsala!

Hans Sundberg och Micael Grenholm, Uppsala Mosaik

Ladda ner skriften som PDF: Kom in gå utmosaik glada

Guds kärlek, evangelisation och aktivism

Sirak undervisar om gatuevangelisation

Sirak undervisar om gatuevangelisation

På den fantastiska minikonferensen Frälsning, mirakler och aktivism hade vi fyra seminarier: Guds kärlek, evangelisation, aktivism och mirakler. Vi utsåg talare som fick hålla en Ted talk på ca 18 minuter, för att sedan låta alla församlade samtala om temat och komma med nya tankar och frågor. Det blev riktigt bra! Alla Ted talks spelades in medan vi lät kameran vila under diskussionen för att alla skulle vilja yttra sig.

Min vän Nicklas som är med i adminteamet för Hela Pingstens facebooksida pratade om Guds enorma kärlek och hur denna uttrycker sig i helanden och andra mirakler.

Min vän Sirak som också är med i adminteamet för Hela Pingstens facebooksida talade om gatuevangelisation, något han har mycket erfarenhet av och är en stor förebild i.

Och min vän Sunniva som även hon är med i adminteamet för Hela Pingstens facebooksida talade om aktivism: varför Guds Rike innebär att kristna ska engagera sig för fred, rättvisa och miljö.

Det fjärde seminariet har jag inte hunnit ladda upp på YouTube än men det kommer 🙂

Frälsning, mirakler och socialt engagemang – seminarium på Torpkonferensen

torpseminarium

I år har jag fått äran att hålla ett seminarium på Torpkonferensen! Så här står det i programmet:

FRÄLSNING, MIRAKLER OCH SOCIALT ENGAGEMANG – ATT LEVA PINGSTEN I DESS HELHET
Plats: Ladan ingång 1
Tid: Tisdag 16 juni kl 14.00 – 15.30

Apostlagärningarna beskriver hur den helige Anden gavs ut på pingstdagen och det ledde till frimodig evangelisation, stora tecken och under och ekonomisk utjämning. Ibland är det dock lätt att bara fokusera på en av dessa aspekter istället för att förena alla tre. Hur kan vi med Guds hjälp återuppväcka pingsten i dess helhet?

Micael Grenholm studerar på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala och är med i ledarteamet för husförsamlingen Mosaik. Han driver bloggen Hela Pingsten.