KD vill införa dödsstraff

360px-Ebba.Busch.Thor.riksmotet2015.15d686.1710040
Ebba Busch Thor (KD)

Igår skrev Ebba Busch Thor och Andreas Carlson på SvD Debatt att asylsökande och flyktingar som begår sexualbrott ska utvisas som straff:

Samhällets reaktion mot sexualbrott måste vara entydig och kraftfull. Straffen för samtliga förövare, såväl svenskar som invandrare, måste skärpas. Personer som söker asyl i Sverige bör vid sexualbrott få avslag på asyl­ansökan och snabb avvisning ur landet. För personer med uppehållstillstånd bör utvisning också bli en betydligt vanligare rättsverkan. Om utvisning inte går att verkställa, exempelvis för att det inte finns något mottagande land, ska utvisningsbeslutet kunna genomföras när verkställighetshindren inte längre finns.

Staten ska inte se hårdare på brott utförda av ­utländska medborgare jämfört med svenska medborgare som begått samma brott men konsekvenserna kan bli olika. Svenskt rättsväsende kan aldrig döma en svensk medborgare till utvisning. Den som döms måste avtjäna sitt straff i Sverige och sedermera förhoppningsvis hitta en väg tillbaka till ett hederligt liv i vårt samhälle. Svenska sexualförbrytare är vårt samhälles ansvar.

Detta är att i praktiken förorda dödsstraff för invandrare. Om någon har fått uppehållstillstånd enligt de nuvarande väldigt hårda och strikta reglerna betyder det att de på riktigt har flytt från förföljelse, krig, tortyr eller dödsstraff i hemlandet. Anledningen till att de får asyl är att de med stor sannolikhet kommer skadas eller dö om de återvänder. Det är det asyl handlar om.

Migrationsverket har vid flera tillfällen utvisat människor till sådana öden för att de trodde att de asylsökande ljög om sina asylskäl. Pastor Jean utvisades till tortyr i Kongo 2012, och jazidiern Khaled Khodena utvisades till nuvarande ISIS i Irak och halshöggs där. Han lämnade en sex månader gammal son efter sig.

Sexualbrott är givetvis avskyvärt och oacceptabelt, men de dubbla straffskalor som KD förespråkar är helt oproportionerliga. Kanske tar de inspiration från det gammaltestamentliga Israel som hade dödsstraff, men då var det inte bara för invandrare: ”Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er.” ”En och samma lag skall gälla för er, den skall gälla såväl för främlingen som för den som är född i landet, ty jag är Herren , er Gud.” (3 Mos 19:34, 24:22).

Som Busch Thor och Carlson påpekar kan svenska medborgare aldrig dömas till landsförvisning hur hemska brott de än begår. Flyktingar och asylsökande vill de dock utvisa som straff även om det innebär att de hamnar i en krigszon eller en stat som vill avrätta dem.

Låt gå att man tycker att de förtjänar det, att de förbrukat sin rätt att vara här och att man tror på ”öga för öga, tand för tand”-principen som Jesus avskaffade. Då borde man rimligtvis vilja att svenskar ska utsättas för samma straff. Men om man tycker att dödsstraff ska vara förbjudet för svenskar medan det är precis vad invandrare förtjänar, då är man rasist. Det är precis det rasism handlar om, och KD döljer inte att det är en sådan utgångspunkt de har när de ser på flyktingar.

34 kommentarer

 1. KD har degenererat till populism, men rubriksättning var väl inte precis den sakligaste jag sett. Jag tycker inte sexuella brott ska särskiljas, men för att få uppehållstillstånd ska man sköta sig. Alla brott som ger mer än två års fängelse eller någon liknande gräns är väl rimligt. Däremot är det inte rimligt att utvisa någon som tafsat och låta en som slår ner någon stanna bara för att det senare inte har sexuell karaktär.

  Nästa problem är att verkställa beslutet och det verkar denna blogg helt bortse från. Där har vi problem redan idag. Vissa personer är så hotade i sitt hemland att beslutet inte kan verkställas (Mula Krekar i Norge t.ex.). Det är otillfredsställande särskilt när det gäller värre brottslingar. Kanske kan man tvinga dem bära fotboja tills utvisning kan genomföras. Något dödstraff kommer det hur som helst inte bli fråga om förrän man bestämmer sig att avvisa folk även om de är hotade i sitt hemland. Det tror jag inte Kd anser (ännu i alla fall).

  Gilla

 2. Problemet är att vi inte vill ha Sharia i Sverige. Det skulle lösa alla problem. Vem vet kanske krista tankesmedjor kan fixa en timeline?

  Bra titel på artikeln: KD är radister. Dödare.

  Gilla

 3. Det märkliga är att åtskilliga av de asyltilldelade flyktingarna som granskats så noga av svenska myndigheter, raskt därefter åker på semester tillbaka till hemlandet, de hårda och strikta svenska asylreglerna till trots. Ack ja.

  Gilla

 4. Ebba Busch Thor säger i artikeln: Staten ska inte se hårdare på brott. STATEN ska INTE se hårdare på brott. Jag upprepar. (Andra spalt första orden). Hon säger också att den som döms ska avtjäna sitt straff. Sverige har inte dödsstraff.

  Varför säger ni då att Sverige ska införa dödsstraff? Försöker ni bevisa att KD är dåliga?
  KD är mot SD. Varför är de så dåliga, jag förstår inte. Men det är bara lilla jag

  Gilla

 5. Vi borde ha ett traditionellt dödsstraff för de som deserterat från kriget mot IS för att istället våldta kvinnor i väst.

  Gilla

 6. Jag

  Vet du inte att alla sk problem som diskuteras i vår tid är myter som inte syns i officiell statistik eller i SVT? Vi mår bra av vår tid och Avpixlat måste tystas ned om åsiktfrihet och demokrati ska ha en chans! Fattig är rik och krig är fred åsikt är statistik och resten kan döda myter med kristen propaganda. Bad vi vill är öppna gränser så människor kan bli fria och älska över alla gränser som Schengen sätter i det onda fästing Europa. Antikoloniala krafter försonar folkgrupper och mitt i detta står Ebba Busch Thor. Jag gillar henne. Hoppas du fattar vad jag menade!

  Gilla

 7. Jaha så om man våldtar någon och blir bestraffad för det och sen utvisad så kan det innebära dödsstraff alltså, men om man åker hem på semester till samma land hur kan det fungera då..

  Gilla

 8. Becke

  Bra slutsats!

  Så här förstår jag logiken som ofta skymtar i resonemangen här:
  Eftersom det finns diktatuter i världen måste de länder som inte är det anpassa sig. Micael ser en värld framför sig där alla lever tillsammans och har allt gemensamt. Om någon våldtar eller beter sig opassande passar han bättre i en mer generös och accepterande miljö som tex Sverige. Att sätta gränser och ställa krav på förövare som inte är etniska svenskar är respektlöst. Borderline radism. Twisted – but true! Vad ska man göra med all laglöshet – klä den i kvasilogik – skön sammetskåp, stilla er och kom överens vare sig du är gruppvåldtäktsbenägen eller lugn och och kristen utan brottsligt register.

  Gilla

 9. Becke och Janne2 har tydligen definitionen vit och kristen så är man
  godheten personifierad men muslimer och flyktingar endast är kriminella
  och våldtäktsbenägna.

  Fanns en annan herre i Tyskland på 30-talet som var vit och kristen,
  han ville också sätta stämplar på olika nationaliteter.

  Gilla

 10. Rune

  Just det: ifrågasätt dagens politik och bli stämplad som radist.
  Inte kan Sverige bestämma över Sverige det blir ju helt fel!
  Det r ju högerextremt! Och som sagt frågan var om det sker våldtäkter och gängrelaterade antastningar och liknande och svaret är nej!
  Tack Rune! Älska flyktingarna. Säger dig det! Tala med dem – alla är inte farliga. Många är trevliga och KD vet det.

  Gilla

 11. Rune

  Haha!

  Verkar det förvirrat?
  Babel talar.

  – Speaking out of both sides of his mouth – KD vill införa dödsstraff!
  Har du också tänkt på det?

  Gilla

 12. Nej, men jag har tänkt på att det vore bra med någon form
  av substans i svaren………..men det tycker tydligen inte
  Janne 3.

  Gilla

 13. Den här artikeln var ett riktigt lågvattenmärke. Vad tycker du att man ska göra med sexualförbrytare som kommer från andra länder. Ska de rehabiliteras på ditt kollektiv?

  Gilla

 14. Det är väl inte krig i alla länder där det kommer asylsökande ifrån. Men vill du verkligen att vi ska utsätta vår egen befolkning för dessa förbrytare?

  Gilla

  1. Vad menar du med ”utsätta”? Om en svenskfödd begår sexbrott hamnar han (för det är ju oftast en han) i fängelse, har du problem med det? Är det att utsätta vår befolkning för en sexförbrytare? Om inte, varför skulle så vara fallet om förövaren är född utomlands? om du tycker att utvisning är ett rimligt straff för sexualbrott, varför inte utvisa svenskfödda? Varför ha parallella straffsystem?

   Och har du tänkt på att de som utvisas släpps på fri fot? Med andra ord, av oss två är det bara du som förespråkar att sexualförbrytare ska springa runt fritt och fortsätta förgripa sig på folk, så det är ursäkta mig DU som vill ”utsätta” folk för sexualförbrytare. Det är inte särskilt snällt.

   Säg att KD hade sagt ”Om en ickejude begår stöld är straffet fängelse, om judar begår stöld ska deras händer huggas av.” Om du då påpekat att en sådan parallell straffskala är antisemitisk och idiotisk är det inte samma sak som att du försvarar stöld. På samma sätt är min kritik av ”Sätt svenskar i fängelse, utvisa utlänningar till döden” inte ett försvar av sexualbrott.

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Vad tycker du att man ska göra med sexualförbrytare som är under asylprocess eller kanske inte ens har för avsikt att söka asyl? Eller de som begår andra brott, exempelvis muslimer som bor på asylboenden och har hotat de som är kristna? Svara på det utan att ställa motfrågor.

    Gilla

    1. Det har jag svarat på i blogginlägget ovan, jag tycker att de ska behandlas exakt som svenskar som begår sexualbrott eller som hotar andra människor. ” Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er.” (3 Mos 19:24) ”En och samma lag skall gälla för er, den skall gälla såväl för främlingen som för den som är född i landet, ty jag är Herren , er Gud.” (3 Mos 24:22).

     Gilla

     1. Du är ju inkonsekvent i ditt resonemang. Gäller Mose lag i Sverige idag? Du skriver ju att ”öga för öga, tand för tand” inte gäller men lagen om främlingar gäller. Men hur som helst så vad betyder ”främlingen som bor ibland er”? Bibelstället i 3 Mos handlade ju om att fira påsk, det är ju inte tillämpligt på s.k flyktingar som kommer hit och begår brott.

      Gilla

      1. Hej!

       Precis detta tar jag och Stefan Swärd upp i vår bok Jesus var flykting 🙂 ”Öga för öga, tand för tand” upphävs i Matt 5, budet om att älska sin nästa breddades däremot till att älska sina fiender. Jesus säger i Matt 25:35 att de som tar emot främlingen tar emot Honom och i Luk 10 är budskapet att vi ska hjälpa alla som lider nöd, inte bara de som delar vår etnicitet. Så principen om att behandla invandraren som infödd och älska alla likvärdigt har aldrig upphävts, det har tvärtom förstärkts av Jesu etiska undervisning.

       Guds välsignelse

       Gilla

       1. Hej,

        Bibelstället om ”öga för öga, tand för tand” är ett bibelställe som används för att framställa GT som mordiskt och GTs Gud som obarmhärtig. En rimlig tolkning av det är att straffet ska stå i proportion till brottet. Inte bokstavligt riva ut ett öga eller hugga av en tand. Att Jesus uppmanade oss att älska våra fiender är att hans efterföljare ska gå ett steg längre. Men observera att det inte har något med hur en statsmakt ska hantera kriminella sexualförbrytare och krigsförbrytare. Hur skulle Sverige ha agerat efter andra världskriget, skulle vi ha tagit emot dessa som dömdes i Nürnbergrättegången? Om Hitler skulle ha rymt från bunkern och tagit sig till Sverige, hur skulle vi ha agerat då.

        Gilla

        1. ”Men observera att det inte har något med hur en statsmakt ska hantera”

         När man läser Rom 12, om den andliga gudtjänsten, tänker jag att det som Paulus säger bara funkar på var och ens närmaste omgivning. Om någon i ens närmaste omgivning är ens fiende så ska man ge den vatten (säkert okej med annan dryck) om den är törstig och mat om den är hungrig. Då samlar man ”glödande kol” på dess huvud. Det innebär inte att man ska skriva i ett partiprogram att man aktivt ska samla på sig fiender för att kunna samla så mycket ”glödande kol-huvuden” som möjligt.

         Gilla

         1. Kanske bättre uttryckt: Paulus brev är till församlingen hur den ska hantera fienden. Brevet är inte avsett vara från församlingen till statsmakten.

          Gilla

          1. Så kan det mycket väl uttryckas! Det gäller att skilja på det, hur vi personligen ska bemöta våra fiender och hur statsmakten ska hantera de som utgör en fara för landet.

           Gilla

 15. Det är ingen som kommer att utvisas till ett land där de riskerar att dö om de kommer tillbaka. Det är inte det KD säger. Det måste du ju fatta själv. Hela artikeln bygger på total villfarelse. Och att försvara detta med att svenskar i så fall också ska utvisas är helt makabert. Utvisas vart? Det handlar ju inte om att kasta ut någon från landet, det handlar om att SKICKA HEM personen ifråga och svenskar är redan hemma.

  Gilla

  1. Hej Kristina! KD säger: ”Personer som söker asyl i Sverige bör vid sexualbrott få avslag på asyl­ansökan och snabb avvisning ur landet.” De som söker asyl är som du säkert vet under utredning om landet de kommer ifrån är livsfarligt för dem. Att ge dem avslag som straff och snabbt utvisa dem är att utsätta många av dem för livsfara, ett dödsstraff i praktiken.

   Svenskar som begår sexualbrott straffas inte genom att skickas hem eller genom att släppas på fri fot, de straffas med fängelse. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att förstå att invandrare borde behandlas på samma sätt? Om asylsökande ska straffas med att skickas till krig borde ju svenskar också straffas med det. Ska vi tända eld på svenska sexualbrottslingars hus och tvinga in dem där? Det är ju vad ”skicka hem” betyder i flyktingars fall.

   Gilla

 16. Nu verkar det som några tar upp den twistade logiken du kittlar läsarna med. Det här är ingen ideologisk lek, det är på liv och död. Vi leker inte ”dödsstraff.” Eller gruppvåldtäkt och knivhugg.

  Länder som tar emot folk utifrån måste ha rätt att screena och kräva pass
  el visa och en hearing procedd innan det kan bli något lverhuvudtaget. Det är ju normalt. Våldtar någon eller tar kål på fiender under asylprocessen kan landet skicka ut personen. Även till ländrer utanför Europa. Går inte detta förfarande att smälta för dig utan en massa retorik så förstår jag inte hur man ska kunna ha ett vettigt resonenang om sakfrågorna. Det här är inte hypotetiska situationer längre utan verkliga situationer, vi har extrem killar i landet och de beter sig som extrema killar brukar. Alla flyktingar är inte strdsdugliga irakiska och syriska killar i tjugofem års åldern. Man kan ju nästan börja tro det när man sitter på nattåget och kollar sig omkring i kupeen. Det är inte synd om dem när de röker och dricker öl, spelar spel och driver med konduktören…har inget emot riktiga flyktingar tvärtom.

  Ser lite konstigt ut när du ”välsignar” dem du förmanar och tillrättavisar!

  Summerar;
  ”Du är helt fel ute – ”Gud välsigne dig!” Que?
  Twistat. Men hur ska jag förstå något? Jag är för gammal för det…

  Gilla

  1. Hej Janne2!

   Om du tycker att det är rimligt att utvisa sexualbrottslingar till krig, vilket krig ska svenskfödda sexualbrottslingar utvisas till? Och om du menar att det inte är dödsstraff, kan du nämna ett krig där det inte dör folk?

   Massa välsignelse!
   Micael

   Gilla

 17. Du för fram hypoteser och vill inte erkänna landsgränser och nationell lag. Eller rätten att lagstifta mot grova brott.

  Verser om gästfrihet för främlingar övertrumfar lag och rätt på något konstigt sätt i sättet du resonerar.

  Främlingen

  Guds lag i GT gällde för främlingarna – samma lag för de som bodde i Israel. Främlingen omskars att hälla Mose lag. Romarbrevet 13 sen: Underordna er makterna för de bär inte sitt svärd förgäves.

  En asylsökande är inte en medborgare än. Hur mycket ”civil rights” och HR man än försöker pressa in för att trumfa över nationerna och deras själsvständighet – och det kommer FN att lyckas med. Kaos blr frukten. Ett ont träd kan inte bära god frukt.

  Babylonierna tog över Israel och mejade ner det och stal guld och silver – för så hade Gud bestämt att folket fick fienden, när de inte längre hade Gud som vän.

  Cities of refuge

  Sen fanns det städer i Israel där en som av misstag blivit mansdräpare kunde fly och man fick inte hämnas dem innan rättegång. Refugee cities. Gick en mandräpare/slayer utanför de sex tillflyktsstäderna kunde man dräpa honom utan laglig påföljd. 4 Mos 35:15-, 26, 27

  Ingenstans står det att utlänningar (babylonier tex) som gjort krigsbrott, och kom in i Israel under GT och forsätter göra det ska dömas av landets lagar dvs Lagen. Där blev det krig mot fienden istället. Har vi svårt att förstå att länder kan försvara sig? Hur förvirrat kan det bli?

  Jeremia och Jesaja mfl profeter erkänner att landet slås sönder av fienderna med rätta. Israel håller sig inte till Gud och förtjänar utelämnas. Detta är en central poäng. Man tar den rättvisa Gud har verkställt.

  Vi ska inte protestera eller välkomna kaos – utan ge främlingar evangeliet och glädjas åt att Gud är Gud och dömer rättvist än idag. Han är den samme. Sverige känner inte Gud. De kristna i Sverige känner knappt Gud!

  För 70 år sedan

  Det börjar närma sig 70 år sedan Israel blev ett land igen. Och Sverige tog emot flyktingar började hösten 1943 (-45) om jag inte har fel. Sedan en tid har vi tagit emot Israels fiender och har medlidande med dem istället. (Jag talar inte om krigsskadade och traumatiserade familjer på flykt som råkar vara muslimer).

  (Citat: wikipedia Sverige under andra världskriget) ”Under 1943 tog Sverige emot nästan samtliga av Danmarks 8 000 judar. Vid upplösningen av den danska regeringen under sommaren 1943, hade de tyska myndigheter beslutat att deportera den dansk-judiska befolkningen till koncentrationsläger. Nästan samtliga judar, över 7 500, transporterades framgångsrikt över Öresund i en omfattande räddningsinsats. Väl i Sverige gavs de asyl och togs om hand. Många kom att stanna i Sverige efter kriget. Aktionerna möjliggjordes av Sveriges neutralitet.”

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige_under_andra_världskriget

  Sverige och EU länderna är i dag ”zoner” underlagd förvirring. I väntan på fullt implementerad internationell lag och rätt. Detta är en dröm som FN har och kommer aldrig bli verklighet. Hur mycket lobby man än sysslar med.

  Herren är vår tillflykt och styrka, en riktig hjälp i nöd. Ps 46 v1

  Jesus: Du ska älska dina fiender, välsigna dem förbannar dig, be för dem som utnyttjar och förföljer er. Matt 5:44

  (Du behöver inte argumentera för ideologiska ståndpunkter och sedan välsigna mig i Guds namn, om du inte bums måste det av något skäl)

  MVH Janne

  Gilla

  1. ”Verser om gästfrihet”

   Många sådana verser i Apg. Judekristna och hednakristna som öppnar sina privata hem för sina egna under resor och för gudtjänster.

   Gilla

 18. Bra skrivet!
  Problematiken är givetvis stor att skicka tillbaka en flyktig kan ibland likställas som dödsstraff dock är det fel att säga att Sverige står skyldiga till dödsstraffet. För sanningen är den att flyktingen i fråga kommer till Sverige och vi tar emot hen. Sedan går hen och bryter mot vår Svenska lag, dessutom genom ett brott som är helt onödigt. Det handlar inte om att få tag på pengar eller på något annat sätt förbättra sin tillvaro utan det handlar om ett sexbrott.

  Det kan jag tycka är så sjukt dåligt gjort att man går och sabbar för sig själv när man inte ens har tak över huvudet. Därför kan jag anse att flyktingen i fråga satt sig själv i trubbel och kan då med all rätt bli avvisad från landet. Detta då vi i Sverige har tillreckligt med jobb vad gäller att hålla ordning på våra medborgares brottslighet, vi har varken pengar eller plats att stoppa in flyktingar i Svenskt fängelse.

  Flyktingen fick sin chans han sabbade det totalt.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s