Videopresentation av Jesus var också flykting

Med snart tre veckor kvar till boksläpp har jag nu snickrat ihop en ”trailer” för Jesus var också flykting där jag och Stefan Swärd berättar om vad boken kommer innehålla. Vi går igenom vad både Gamla och Nya Testamentet säger om migration och flyktingskap, vi kritiserar nationalistisk liberalteologi samt bemöter främlingsfientliga myter. Därtill tar vi upp hur kyrkan förhöll sig till 30-talets ”invandringskritiska” rörelse och granskar vad SD egentligen står för och om det är förenligt med kristna värderingar.

Boken släpps 8 april på XP Media och kan redan förhandsbeställas här. Om ni vill att jag kommer över och pratar om boken i april eller maj, säg till!

23 kommentarer

 1. Med det vi lägger in i flyktingbegreppet idag var Jesus inte flykting. I vart fall inte i Sverige.

  Gilla

  1. Hej Hans! Tvärtom, Sverige använder sig liksom alla andra länder av flyktingkonventionens definition av flykting, vilket innefattar var och en som ”owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”

   Eftersom Jesus, Josef och Maria flydde från en despotisk kung som försökte döda Jesus, hade de en välgrundad fruktan för förföljelse när de drog till Egypten och var därmed flyktingar.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Efter att ha arbetat med flyktingar har jag någorlunda kännedom om konventionsbegreppet flykting. Men jag pratar om ”det vi lägger in i flyktingbegreppet idag”.

    I vart fall inte i Sverige… Jesus skulle i den svenska tappningen husera på en flyktingförläggning. I platsen skulle ingå fritt vivre och därtill en dagersättning. Han skulle omgående få språkundervisning, fri tillgång till tand- och sjukvård och hintar om livslång försörjning vari ingår fri tillgång till det svenska pensionssystemet trots avsaknad av kvalificering. Jesu anhöriga skulle komma efter och åtnjuta samma förmåner vid första tåkontakt med Arlanda.

    Om Jesus var missnöjd med mat, trångboddhet eller för många kristna inpå, skulle han få uppleva en internationellt sett fantastisk vilja till anpassning hos de som står för hans försörjning. Han skulle prisa sin Skapare och fråga sig hur någon kunde tro att detta kommer att hålla i längden.

    Jesus må ha varit något som i visst avseende liknar en Libyen-flykting, men det finns inget i hans kända historia som leder tankarna till en meningsfull jämförelse idag. I vart fall inte i Sverige.

    Gilla

    1. Hej Hans!

     Som jag påpekat förut så är mottagandet irrelevant för en persons flyktingstatus – var och en som flyr förföljelse ÄR flyktingar oavsett om de tas emot på röda mattan eller i skitiga flyktingläger. Det är sant att antikens Egypten inte hade ett välfärdssystem, men om du tycker att sådant är dåligt måste du argumentera för att avskaffa det för ALLA, inte bara flyktingar. Du och jag som infödda svenskar har haft tillgång till mängder med sociala skyddsnät sedan vi föddes, vi är otroligt priviligierade och kommer inte dö av fattigdom om vi inte flyttar utomlands och bryter mot välfärdsstaten. Att vilja ha kvar den för infödda svenskar medan man kritiserar att den gynnar nödlidande flyktingar är inte förenligt med Bibelns kärleksbudskap.

     Gilla

     1. Tack för svar Micael!

      Jag är uppriktigt nyfiken: Varför knådar du till det jag säger och får – för att få?- den konklusion du vill ha i stället för den som naturligt följer av det jag faktiskt säger? Vad vinner meningsutbytet på den tekniken?

      Det som är irrelevant för din och FN:s flyktingstatus borde väl ändå inte vara ointressant om ditt svar gäller ”det vi lägger in i flyktingbegreppet idag… När det gäller Sverige. Det VI i Sverige lägger in i flyktingbegreppet görs ofrånkomligen även i mottagarperspektivet, som rimligen inte var lika framträdande på Jesu tid. Eller har du i något sammanhang mötts av total handfallenhet när det gäller mottagandet och hjälpmomentet med hänvisning till konventionen?

      När jag nu insisterar på att diskutera flyktingstatus så som det uppfattas utöver det snävare konventionsbegreppet, vari ligger poängen med ännu en måttning mot smalbenet med en antydan om mina personliga tyckanden om välfärden? Jag tar gärna den debatten men förbehåller mig då rätten att stå för mina åsikter och inte någon annans fördomar kring dem.

      Gilla

  1. Hej Ulrika!

   Det är en bild som föreställer en flykting med sitt barn, den finns på istock photo under kategorin ”refugee”. Dock för den ju onekligen tankarna till Maria och Jesus, varför den passar väl till vår bok.

   All välsignelse!

   Gilla

   1. ”Dock för den ju onekligen tankarna till Maria och Jesus, varför den passar väl till vår bok.”

    Tack för svar,

    Var är Josef? Upplever bilden katolsk.

    Gilla

    1. Där har du en poäng! Kanske inte avsiktligt av författarna, men visst ligger det i tiden.

     Gilla

    2. Alltså… vi har inte fotograferat kvinnan. Vi hittade bilden när vi sökte på refugee på istock photo. Så hur i hela världen skulle vi fått in Josef där?

     Maria avbildas med blått i mycket protestantisk konst också, min barnbibel utmålade Maria på det sättet.

     Överlag tänker jag att om du blir upprörd över den högst okontroversiella titeln och det extremt harmlösa omslaget, så får du hålla hårt i hatten när du läser själva boken 😉

     Allt gott

     Gilla

     1. ”Så hur i hela världen skulle vi fått in Josef där?”

      Genom att välja en bild där Josef är med. Eftersom ni vill utnyttja bibeln för egna politiska intressen kunde ni valt Josef med ett barn och ändrat titel till ”Josef var också pappaledig” 🙂

      ”upprörd över den högst okontroversiella titeln”

      Det finns Gudsnamn som judarna ser som för heliga att ens uttala med sin egen mun. De förstår nog den som reflekterar över hur Gudsnamnen används.

      Gilla

 2. Jesus var flykting i Egypten – men hör hemma vart?

  Hur tog Egypten hand om Jesus? Ville kungen att han skulle stanna där? Nej, det talas det inte om i Bibeln.Det vore ju att framställa Jesus som en falsk Messias – han kom ju för SITT FOLK (Juda och Israel). Gud befriar från slaveriet under synden UR Egypten både i GT och NT.

  Flyktingarna kommer från krig i Mellanöstern idag och kommer till synden och apatin i Europa. Inget fel att hjälpa dem och ge dem evangeliet. Vi ska göra det.

  Men liknelsen ni använder i bokens titel har en viss biton av SD politik, när man drar den till sin slutsats: Jesus var flykting – ”låt flyktingarna återvända hem.” Jesus åkte hem. Flyktingarna åker hem efter en kort vistelse i Europa. Haha!

  För ni menar väl inte att Jesus hör hemma i Egypten? Jo, skulle tro det.
  Hade tänkt spara pengarna och köpa traktat för de 200 kr boken kostar. No offense!

  Men Jesus sade: Välsignade är istället de som hör Guds ord och bevarar det (Luk 11:28).

  Gilla

 3. Det funkar inte att använda (utnyttja) Jesu namn på er boktitel.

  Hur man försöker få till det med titeln ”Jesus var också en flykting” så funkar det inte.

  Och jag vill gärna försöka förklara varför.

  Om man nu, som Grenholm och Swärd inte vill ta hänsyn till att det är en Gudstitel som man använder (utnyttjar) på boken och det orimliga i att skriva att Gud skulle vara en flykting för att enbart hålla sig till den 100% mänskliga delen av Jesus på jorden hamnar man i att Jesus primära uppgift på jorden var just att vara en flykting!

  Om Jesus inte varit förföljd av sina egna skriftlärda med flera hade inte den undervisning han kom för att ge givits tillfälle att ges. Och framförallt., om Jesus inte varit förföljd hade den förutbestämda gärningen, dö och uppstå för oss, inte kunnat ske. Gud hade bestämt förföljelse! Likaså sade Jesus till sina lärjungar att de skulle bli förföljda. Lovade han dem asyl? Lovade han räddning för dem här på jorden? Nej! Han lovar frälsning för den som tar emot Jesus till hans himmel efter livet på jorden.

  Någon skrev: ”Inget fel att hjälpa dem (flyktingarna) och ge dem evangeliet. Vi ska göra det.”

  Ja! Vi ska hjälpa så många vi kan men sluta utnyttja Guds namn och Guds roll på det sätt ni gör. Swärd och Grenholm!

  Gilla

 4. Nu har SD kramaren Hans G gjort en generalisering igen. Hans G antyder
  att flyktingar har det för bra här i Sverige med sina insinuationer.

  Maxersättningen per dag för en flykting är 24 kr och garantipensionen har vissa
  krav för att uppfyllas som t ex bosatt tid i sverige och hemlandet, inte bosatt i
  annat land än sverige förutom hemlandet, ålder mm mm.

  Jag påstår inte att allt är perfekt med vår flyktingmottagning och tillhörande
  regelverk men Hans G:s agenda är oseriös.

  Ett tips till dig Hans G är att läsa fakta och inte förlita dig på vad ”exponerat”
  fabulerar fram. (Pensionsmyndigheten är ett av tipsen).

  Gilla

  1. Rune Persson är fixerad vid generaliseringar och insinuationer.Alltså kopplar han mig till SD och slänger ur sig till en läskunnig krets, att jag låtit förstå att flyktingarnas villkor i Sverige är för bra.

   Eftersom jag arbetat en del med invandrare och deras villkor så är jag lika tacksam för siffror som snickaren för din beskrivning av en spik.

   Det jag har kommenterat här är synen på Jesus som flykting och jämförelsen med en flykting i Sverige i dag. Huruvida villkoren är bra eller dåliga är en annan debatt.

   Inte heller Pensionsmyndigheten är ett bra tips för den som vill veta något om de framtida förutsättningarna. Ledarsidorna.se häromdagen: ”Professor Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning kommenterar de senaste årens migration för Ledarsidorna.se. Det finns, av uppenbara skäl, anledning att börja föra debatten om hur de senaste årens migration kommer att finansieras på lång sikt. Henrekson poängterar även var det politiska ansvaret ligger för dagens och framtidens situation.

   Det finns, som Henrekson konstaterar, en uppenbar risk att det blir framtidens pensioner som trängs undan till förmån för räntor och amorteringar på de lån som regeringen tar idag för att finansiera detta utöver redan kända problem som bostadssituationen i de regioner där jobben finns. Vi står helt enkelt nu inför ett val. Antingen ta debatten redan nu och långsamt anpassar systemen under kontrollerade former. Eller:

   Vi kan fortsätta att som hittills förneka och begrava frågan och därmed hamna i en situation där vi under kort tid måste forcera igenom dramatiska samhällsförändringar i såväl pensionssystem som andra delar av välfärdsåtagandet.”

   Gilla

 5. Mitt slutord i detta trådämne är att du inte vågar stå för de du sympatiserar med.
  Men ok, skäms du för detta så är det i någon mån även positivt.

  Hans G, jag har läst dina inlägg i detta forum i några år, du kan förneka vad du
  vill men din text har redan avslöjat dig.

  Gilla

  1. Om du menar att jag inte kan stå för mina åsikter, så bör du i eget intresse hålla tyst med att du kunnat ta del av dem under flera år.

   Gilla

  1. Du påstår två saker: dels att jag bara antyder och inte står för mina åsikter, dels att det framgår av min text sedan flera år vilka åsikter jag har.

   Gilla

 6. Vill du inte förstå vad jag menar eller gör du inte det, (tillåt mig i så fall tvivla).
  Det är lätt att ”läsa mellan raderna” i din text vilket synsätt du har. Jag påstår
  att du sympatiserar med SD, (givetvis din fulla rätt), men du kan inte stå för
  det utan lägger i vanlig ordning ut dimridåer till svar.

  Gilla

  1. Jag går direkt på det du säger ordagrant, även om du kanske menar något annat.

   Om du gör på samma sätt med det jag säger så slipper du läsa där det inte finns text. Då slipper du dessutom göra dig skyldig till att falskt tillskriva mig en koppling till ett visst parti.

   Jag föreslår i all välmening att du inte läser ut alltför mycket av det du ser som dimridåer.

   Lite trevligt har vi. Du fortsätter som vanligt efter det att du avslutat meningsutbytet.

   Vänliga hälsningar
   Hans

   Gilla

 7. Undantag min herre, undantag…. i förra tråden slutade jag som du kanske
  har förträngt, men när du uttrycker dig så suspekt som ”så bör du i eget
  intresse hålla tyst”, kan jag inte bli svarslös. Men det ska erkännas att jag
  ser en viss komik i vissa av dina kommentarer.

  Gilla

  1. ”… med att du kunnat ta del av dem under flera år.” En viss skillnad.

   ” Du fortsätter som vanligt efter det att du avslutat meningsutbytet.”

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s