Allt som är sant väger inte lika tungt

katesbaby-10.jpg

Teologer och mer eller mindre glada amatörer debatterar outtröttligt vad som är sann doktrin, vad Jesus egentligen menade och på vilket sätt vi människor bör leva. Ofta hamnar dessa debatter långt utanför det som är bibelns avsikt; att lära känna Guds hjärta och utifrån det få kraft till att leva radikala liv. Vi offrar istället våra syskon på den korrekta teologins altare och glömmer den djupaste sanningen och riktlinjen för våra liv, det som går som en röd tråd genom hela bibeln.

Att älska Gud och älska sin nästa som sig själv.

För alla sanningar väger inte lika tungt. 

Exempelvis lyfter köttälskare ofta fram vissa verser ur NT för att motivera sitt allätande, som kontrast till lagens strikta matregler. Detta kan vi konstatera är en biblisk sanning: Gud har aldrig förbjudit oss att äta animalieprodukter.

Men när vi lever i ett samhälle där vår livsstil är oförenlig med budet att älska sin nästa som sig själv måste vi konstatera att ”ät vad du vill” inte kan väga lika tungt eller tyngre än ”älska din nästa”. Att älska din nästa bör därför i vår tid ta sitt uttryck i att du förändrar din livsstil – att du gör något aktivt för att äta och konsumera hållbart. Det är inte moraliskt riktigt att leva rikt på bekostnad av andra. 

Det finns en frestelse i att gå i detalj och tolka specifika verser utifrån vad som passar oss själva bäst. Typ: ”Gud har aldrig förbjudit oss att äta animalieprodukter, därför kan jag fortsätta min ohållbara livsstil (och alla som säger annorlunda är förmodligen demonbesatta)”. Detta vill jag påstå är missbruk av bibeln. Tolkningar måste ses i sitt kontext, och i sin relation till resten av bibeln. Exempelvis kan några  kontroversiella och omdiskuterade verser i NT tolkas som otroligt kvinnoförtryckande. Men ser man på hur Jesus behandlar kvinnor är det svårt att motivera att Paulus hade kvinnoförtryckande intentioner. I det fallet blir det extra viktigt att vi anstränger oss för att förstå brevets kulturella kontext. Det rimliga är att ha Jesus som riktlinje eftersom Jesus väger tyngre än Paulus. Målet med teologisk diskussion måste alltså vara att försöka förstå Guds hjärta, inte att konstruera regler och lagar.

Var går gränsen?

Det är ett problem att kristna hela tiden vill testa gränser. – Är detta tillåtet? – Hur långt kan jag gå här? – Var går gränsen för fysisk intimitet innan giftermål? – Har Gud verkligen sagt..? – Tillåter Gud köttätande?

Detta är en sorts rebelliskhet, en önskan att leva utan relation. Målet är inte att söka Guds hjärta och ära vår nästa utan att försöka rättfärdiga ett egocentrerat liv. Om du hela tiden vill testa gränser förstår jag att bibeln känns svår och vag – den är nämligen inte menad att förstås utan relation med dess upphovsman. När Jesus sa att han inte längre kallar oss tjänare utan vänner hände något radikalt i relationsbalansen. Ja, Jesus är kung, Herre och allsmäktig Gud. Men samtidigt väljer han att gå ned på vår nivå och vara vår vän. En vänskapsrelation där den ena parten konstant befaller vad den andra ska göra är ingen bra relation. Centralt är istället en önskan om att vara den andra till lags, inte att testa gränserna utan att gå den extra milen för att ära och älska sin vän. 

I en vänskapsrelation med Gud måste alltid kärnan, själva hjärtat, vara önskan att älska Gud och älska sin nästa som sig själv. Den som har dessa två bud i centrum av hjärta och tankeliv frågar inte var gränsen går eller huruvida det är tillåtet att äta kött eller ej. Hen strävar istället, fylld av den helige ande, efter att ära Gud med allt

(För den som vill fördjupa sig i skäl till varför kristna bör vara veganer och är intresserad av hur vi med vår livsstil kan älska vår nästa rekommenderar jag detta fantastiska inlägg av Sarah Stenmark!)

40 kommentarer

  1. Fisken dödas innan du sätter tänderna i den. Ingen levande varelse vill dö. Alla kämpar för sitt liv om de utsätts för fara!

   Gilla

 1. Katarina!

  Du skriver: Men när vi lever i ett samhälle där vår livsstil är oförenlig med budet att älska sin nästa som sig själv måste vi konstatera att ”ät vad du vill” inte kan väga lika tungt eller tyngre än ”älska din nästa”. Att älska din nästa bör därför i vår tid ta sitt uttryck i att du förändrar din livsstil – att du gör något aktivt för att äta och konsumera hållbart.

  Att äta kött, dvs kossa, nasse, fågel, eller fisk är ett hållbart sätt att leva. det är nyttigt och är en ekologisk cirkel där alla tjänar på det. Fast alla tjänar ju inte på det, dvs djuren, de dödas ju, trist.

  Om älska din nästa skulle innebära att avstå från både det ena och det andra, så innebär det ju att vi får avstå från allt och frågan är om det är bibliskt?

  Gud är alla goda gåvors givare, så frågan blir, skall vi avstå från det Gud ger? Ja det kan vi ju göra, men jag tror att det blir en männsklig helgelse/avskiljning som inte Gud har tänkt och jag tror, vilket jag har fått kritik för, att Gud själv måste få individen till att välja bort det som är naturligt för hon. Du vet, Gud verkar i vår vilja och gärning för att hans goda vilja skall ske.

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn!

   Läs gärna inlägget jag länkade till i slutet, där förklarar Sarah lite mer djupgående livsmedelsproduktion och varför veganism är nödvändigt när vi har en ständigt växande befolkning.

   Det är intressant att man möter ett sådant motstånd bland kristna just när det gäller livsstil. Det är uppenbart att ämnet är ganska obekvämt. Jag tror att vi som kristna är kallade till att leva heligt, radikalt och fulla av Guds kärlek, inte bara göra saker som världen gör för att ”Gud gett oss det”. Det är gött att leva för andra och inte bara tänka på sig själv hela tiden! 🙂

   Ha en fin dag!

   Gilla

    1. Hej Matte! Du är fri att äta vad du vill! Personligen vill jag inte äta fisk eftersom en stor del av fiskeindustrin är extremt ohållbar. Dåligt för miljön 🙂

     Gilla

     1. Var det dåligt för miljön när Jesus fiskade i Gennesarets sjö ?
      Är det dåligt för miljön om vi fiskar likadant idag ?

      Gilla

      1. Nej, jag tvivlar på att antikens fiske var så pass omfattande att det var negativt för miljön. Problemet är att vi är betydligt fler idag som ska samsas om planeten 😊

       Gilla

       1. Sarahs inlägg som du hänvisar till säger ingenting om fiske faktiskt…
        Men men…nog om detta/ Hej

        Gilla

   1. Katarina!

    Du skriver: Det är intressant att man möter ett sådant motstånd bland kristna just när det gäller livsstil. Det är uppenbart att ämnet är ganska obekvämt.

    För mig är det inte alls obekvämt, frågan är snarare om jag skall ikläda mig en självpåtagen livstil, eller vandra med Jesus och göra det han manar mig till?

    Helgelse betyder avskiljning från något, ex synd, felaktiga vanor, världen, osv, men helgelsen är ett Guds verk och jag kan inte ta på mig en livsstil som inte Gud verkat fram, det blir bara konstlat och lagiskt.

    När det gäller att vara radikal, så undrar jag vad det innebär, vore tacksam för en förklaring.

    Bb

    Gilla

    1. Jesus är en fantastisk förebild, både när det gäller enkelhet och att leva för andra. Vad skulle han ha gjort?

     Att Gud är den som helgar oss håller jag med om, men ska jag sitta och vänta på att bli ”färdig” innan jag kan uträtta något i Guds rike? Vi helgas inte genom det vi gör, men vad betyder den tro som inte resulterar i gärningar? Ska jag vänta på att klimatförändringarna gått så långt att människor i väst inte längre har mat på bordet innan jag engagerar mig?

     Radikal anser jag först och främst betyder att man vågar älska Jesus med allt man är 🙂

     Gillad av 1 person

  1. Visst kan man förespråka veganism. Men det har inget med kristen tro att göra och det är därför hon har så fel.

   Gilla

   1. Vem bestämmer vad som har med kristen tro att göra? Om vi ska ta skapelseberättelsen på allvar, så bör vi notera att bland det första som Gud överhuvudtaget säger till oss människor är att vi ska äta av det som växer. I paradiset råder fred mellan människor och djur, men också mellan djuren själva – även de äter av det gröna. Hoppar vi sedan fram till paradisvisionen hos Jesaja så ser vi att detta tillstånd har etablerats på nytt. Det är åter fred mellan människor och djur och även mellan djuren själva – vargen bor med lammet och pantern ligger vid killingens sida. Från detta kan vi dra slutsatsen att det finns ett tillstånd som Gud tycker är det bästa tänkbara. Sedan finns även det fallna tillståndet däremellan, där det råder elände, krig och vedermöda och där köttätande förekommer. Det borde vara fullt möjligt för en kristen att utifrån detta dra vissa slutsatser kring vad som är bra och dåligt – i stället för tillåtet och inte tillåtet.

    Gilla

    1. ”Vem bestämmer vad som har med kristen tro att göra?”…..eeehhhh låt mig tänka….Jesus, Paulus,Petrus med flera. Du ä la för go du Johan 🙂

     Gilla

 2. Veganism är en villolära om den kopplas till kristen tro.
  Vill du sprida villolära här Micael ? Du gör som du vill men jag tycker det är lögnaktigt och tråkigt om yngre människor som kanske lyssnar på dig tar åt sig av det.
  Sen kan jag skriva under på att köttindustrin i mångt o mycket är katastrofal.
  Mvh
  Matte

  Gilla

  1. Kärnan i kristet tänkande: Skaffa dig först en åsikt i någon fråga och utgå från den. Leta därefter upp lämpligt stöd i någon lämplig bibelvers. Tillämpbart i de flesta frågor eftersom bibeln är flexibel och anpassningsbar. Lite hårdraget men…

   Göran

   Gilla

 3. Viss är det fördelaktigt att hålla sig till en vegetabiliebaserad diet, ur nästan alla ekonomiska synvinklar och vissa hälsomässiga perspektiv. Emellertid är den inte kopplad till Bibeln eller dess uttalanden.
  Genesis visar att de första människorna fick ”frukten av örter och träd” att äta. Frukt, dvs frön. Medan det gröna var djurens mat. Sedan, efter Noas katastrof, fick vi nya dietdirektiv, som innehöll djur (även ‘djur äter djur’). Vi lever fortfarande i den tiden, Noas barns tid, ännu inväntande den nya himlen och den nya jorden.
  – Vegansk diet är gott och väl.
  – Veganism, läran om att alla som inte är helt veganer är usla, är däremot inte god alls. Dessvärre, det gör mig faktiskt, verkligt, reellt sorgsen, är det kärnan i ditt inlägg: ”äter du animalieprodukter så älskar du inte din nästa (men det gör minsann jag)!”

  Jag lever i ett land som inte kan hålla sin befolkning vid liv på frukter, inkl säd. Där jag är, är förhållandena sådana, och för sådana förhållanden gav Gud Noas efterkommande tillstånd att äta det som finns. Med måtta och förvaltarskap som riktlinje.
  Här kan vi inte leva helt på vegandiet, men vi kan-bör-ska balansera om från lyxätande till hållbart ätande. Tills den nya tiden kommit.
  Varför ska det bli något att bygga lärostrid om?

  PS Det är svårt att väga Guds Ord mot Guds Ord. T.ex., vilken är relationen mellan Matt 22:36-40 och Rom 12:2 – när Gud i allt väsentligt säger precis samma sak men med mycket olika ordval? DS

  Gilla

  1. Sälj allt du äger annars kan du inte vara en lärjunge.
   Lev i egendomsgemenskap annars är du inte en bra kristen.
   Lev enkelt annars är du inte en bra kristen.
   Du bör vara vegan annars är du inte en bra kristen.
   Du ska helst inte ha körkort.
   Du ska ge bort alla dina sparade pengar annars är du inte en bra kristen.
   Du ska inte vara polis eller politiker annars är du inte en bra kristen.
   Du ska vara för obegränsad invandring annars är du inte en bra kristen.
   Du ska avsky ditt svenska pass.

   Exempel på hur jag upplever Micaels åsikter.
   Mvh
   Matte

   Gilla

   1. Hej!

    Du verkar tycka att Micael ska stå för allt som skrivs här. Så har jag inte uppfattat det. Var och en får stå för det de skriver!

    Jag är inte kristen, men tycker att listan ovan är en utmärkt målsättning. Så kan åsikter gå rakt igenom trons gränser.

    Det finns som jag ser det inte ett enda hållbart argument för att inte vara vegan. Och nu talar jag inte bara utifrån speciella bibelställen, utan utifrån uppmaningen att älska din nästa.

    Och visst måste väl din Gud vilja att du gör det bästa för alla?

    Veganism är vetenskapligt bevisat bättre för hälsan än köttätande.
    Veganism är bättre för miljön än köttätande.
    Veganismen är bättre för djuren än köttätande. (För vem vill bli dödad?)
    Veganism är bättre för den globala försörjningen.
    Veganism är bättre för klimatet.
    Veganism är bättre för vattenförsörjningen.

    Ditt argument för köttätande är direkt löjligt. Vi lever i en värld där det sker transporter och handel mellan olika delar av världen. För inte är det väl så att du odlar datorer bakom ditt hus? Och ändå verkar du använda dem?!

    Sanningen brukar vara att köttätaren inte vill avstå från sin biff för att han tycker det är smaskigt. Ett synnerligen dåligt argument. En liknelse: Det finns människor som är pedofiler. Att dessa vill utsätta barn för sexuella övergrepp är inte ett argument för att de ska få göra det bara för att de tycker om det. Argumentet: Jag äter kött för att det är gott är uruselt! Här gäller att ta ansvar, likväl som på andra områden. Ändå vill många göra undantag. Men jag kan meddela dig att din önskan om att inte ta ansvar på detta område tyvärr inte kan beviljas!

    Jag utmanar dig att komma med ett enda argument som inte pekar mot att veganism är det enda hållbara sättet att äta.

    Jag är nämligen övertygad att jag kan bemöta dem alla!

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gillad av 1 person

     1. Hej Matte!

      Ursäkta om jag missuppfattat dig angående köttätande. Du verkar propagera för fiskätande i alla fall? Hade Jesus levt idag hade han varit vegan, det är jag helt övertygad om. För 2000 år sedan var inte moralen lika utvecklad. Om du är intresserad av böcker i ämnet kan jag varmt rekommendera Annika Spaldes och Pelle Strindlunds böcker. De behandlar just detta tema utifrån ett religiöst perspektiv.

      Vänligen,
      Annie Svensson

      Gilla

 4. Hej igen!

  Svaret var även riktat till aquilaxryaetos som verkar anse att vi bara kan äta det som finns här i närmiljön. Min övertygelse är visserligen att detta är möjligt. Men det är ändå ett vanligt argument!

  Annie Svensson

  Gilla

  1. Nej, nej – inte ”kan bara”, men ”bör” är en annan sak. Dessutom, det är sannolikt att vi snart nog inte kan transportera föda som vi gör idag.

   ”Veganism är vetenskapligt bevisat bättre för hälsan än köttätande.” Det finns vetenskapliga undersökningar som säger att 2×70 gram rent kött per vecka är mycket bra för de flesta människor, bättre än helvegansk diet. Allt är bevisat, man bara undrar vem som betalat… I detta fall var det ett brittiskt kött-institut. De borde ha kommit fram till en mycket högre siffra!
   ”Veganism är bättre för miljön än köttätande.” Som vi ‘odlar kött’ idag, ja. Men inte om djuren behandlas och nyttjas i ett uthålligt bestånd. Där mjölk och ägg är viktigt kan man inte äta ko och höns…
   ”Veganismen är bättre för djuren än köttätande. (För vem vill bli dödad?)” Som ovan.
   ”Veganism är bättre för den globala försörjningen.” Ja, i en transportbaserad ekonomi. Nu finns emellertid ett antal faktorer som tydligt pekar på att vi troligen inte kommer att kunna transportera färskt eller fryst så långt länge till.
   ”Veganism är bättre för klimatet.” Ja litet, men en balanserad diet är bättre ändå.
   ”Veganism är bättre för vattenförsörjningen.” I dagens läge: japp, så är det.

   Och slutligen ett citat jag plockat upp, i egenskap av generaliseringsälskare: ”everything that ends with ”-ism” is inherently evil”.
   Kanske inte helt och enkelt sant, men väl värt att reflektera över några dagar eller veckor: varför kommer någon på ett sådant uttalande???

   Gilla

   1. Hej Aquilaxryaetos!

    Angående vegetabiliskt protein som bättre för hälsan än animaliskt, rekommenderar jag att du läser ”Kinastudien” av T. Colin Campbell och Thomas M. Campell. Det är världens mest omfattande näringsstudie. Den omfattar ca 800 miljoner människor som följts sedan tidigt 80-tal, avseende kost och hälsa. Där framgår tydligt att en växtbaserad kost ger en mängd hälsomässiga fördelar. Bland annat kraftigt minskad risk för cancer, hjärtkärlsjukdom mm. Detta är en studie som bygger på internationellt samarbete och har inte gjorts av någon del av ”matindustrin”, utan helt utifrån akademiska premisser. Vilka källor har du som styrker ditt påstående?

    Angående om en växtbaserad föda är bättre för miljön än köttätande och annan animalieproduktion är det ett välunderbyggt faktum att en stor mängd energi förloras i varje näringsled. Den yta mark som behövs för en vegan ska kunna livnära sig jämfört med en köttätare är 90-70% mindre. En enorm besparing av resurser! Ägg och mjölk förutsätter att hanar av djurslaget dödas, då dessa varken kan producera mjölk eller ägg. När det gäller mjölk måste kon föda kalvar med jämna mellanrum för att mjölkproduktionen ska hålla i sig.

    Angående om det ligger i någon levande varelses intresse att bli dödad har du inte anfört något argument alls. Angående mjölk och ägg innefattar även denna hantering att djur dödas, se ovan.

    Angående transporter förstår jag inte alls vad du menar. Vi går hela tiden mot en mer global ekonomi där utbyte sker. För klimatet är det betydligt bättre att äta till exempel konserverade sojabönor som importeras än animaliskt protein som produceras här. När det gäller torkade baljväxter är miljövinsten ännu större.

    Om du inte gillar uttrycket veganism finns flera alternativa benämningar. Att äta växtbaserad kost till exempel. Eller att äta etisk mat. Det är bara att välja!

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

   2. Aquilaxryaetos, här får du några ismer att reflektera över:

    Teism.
    Monoteism.
    Protestantism.
    Annihilationism.
    Evangelikalism.
    Pentekostalism.
    Trinitarianism.
    Anabaptism.

    Gilla

 5. Hej Katarina!

  Tack för en intressant text. Du skriver: ”En vänskapsrelation där den ena parten konstant befaller vad den andra ska göra är ingen bra relation.” Det håller jag med om. Men du missar att vänskapsrelationen till Jesus inte är som andra vänskapsrelationer. Jesus säger faktiskt: ”Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er” (Joh 15:14). Så man kan inte vara Hans vän, utan att lyda hans bud, men den lydnaden bygger på gemenskap och relation.

  Jag håller med dig om att kärleksbudet är det viktigaste budet. det säger ju Jesus själv så det är inte mycket att diskutera. Men det betyder inte att man kan bortse från andra bud eller från Bibelns övriga undervisning i olika frågor. Ta till exempel matfrågan som du diskuterar i texten. Jag får intrycket att du bortser från väldigt mycket av det som Bibeln som säger om mat och låter budet ”älska din nästa som dig själv” avgöra hela frågan. Risken med att göra på det sättet är att man kan försvara sina egna favoritåsikter med kärleken, även om det kommer i konflikt med vad Bibeln faktiskt säger i frågan.

  Nu är det ju så att mat faktiskt inte är någon liten fråga i Bibeln, utan ett stort ämne både i Gamla och Nya testamentet. Allt måste förstås läsas i sitt sammanhang, men jag tycker ändå att det är tydligt att det inte finns någon befallning att äta kött (eller andra animalier) och inte heller finns det något förbud mot att äta detta. Jesus förklarar all mat för ren (Mark 7:19) och Paulus är väldigt tydlig med att vi kristna inte ska döma varandra angående vad vi äter eller inte äter (Rom 14:1-7). Vi kan gärna ha matregler för oss själva (det har jag med), men vi ska inte sätta upp några matregler för andra. ”Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon.” skriver Hebreerbrevets författare (Heb 13:9). Det tror jag är viktigt att komma ihåg.

  Gilla

  1. Hej Jonas!

   Argumentet som jag, Sarah och Katarina har för att kristna i vår tid bör vara veganer är att på grund av den stora befolkningen idag på sju miljarder och klimatförändringarna så dödar vi andra människor när vi äter kött. Det är en situation som inte fanns på Bibelns tid. De texter du citerar handlar om varför kött inte är orent, inte varför kött i tjugoförsta århundradet inte är miljöfarligt eller hungerskapande. Det är detta jag uppfattar att Katarina pekar på i sin text: när att älska vår nästa i praktiken innebär att vi ska avstå från animalier, trumfar det det faktum att det inte finns ett bibliskt förbud mot animalier. De matregler som diskuteras i Rom 14 och Hebr 13 är religiösa matregler, inte miljömässiga. Det är därför knappast någon synd att påpeka att kristna inte bör äta kakao som odlas av barnslavar i Elfenbenskusten eller kött som är den klimatfarligaste ingrediensen som finns.

   Guds välsignelse!

   Gillad av 1 person

   1. Kontemplera detta.
    climatechange,ett verktyg for att pusha varldsregering.
    Las den sista boken i bibeln.

    Gilla

   2. Hej Micael! Jag är mycket medveten om hur ni argumenterar för vegansk kost och det är inte det jag kommenterar här utan hur Katarina använder Bibeln i sin text. Du vet mycket väl att det finns olika uppfattningar om vad som är hälsosam och hållbar kost även bland kristna och ni är i er fulla rätt att argumentera för er uppfattning, men det är inte det jag vill diskutera här. Jag hade tre synpunkter utifrån Bibeln.

    Katarina missar en sak som Jesus säger om att vara hans vän.
    Det finns alltid en risk när man låter ett bibelsammanhang ”trumfa” annan undervisning i Bibeln. Det är inte alltid fel att göra det, men man måste se upp så att man inte gör misstag och läser in sina egna åsikter.
    Rom 14 är tillämpligt i alla frågor där Bibeln inte ger klara bud och där kristna har olika uppfattningar om vad som är bäst. Därför anser jag att även om situationen är annorlunda nu än på Bibelns tid är själva grundprincipen den samma. Vi ska inte döma varandra för olika uppfattningar och livsstilsval, t.ex. för vad vi äter eller inte äter.

    Naturligtvis får ni argumentera för er uppfattning och uppmana andra att göra som ni, men karikatyren och den nedsättande attityden mot kristna som har en annan uppfattning är riktigt störande. I Katarinas text beskrivs den som äter kött som ”köttälskare”, en som vill ”testa gränser”, en som lever i ”en sorts rebelliskhet, en önskan att leva utan relation” och som vill ”rättfärdiga ett egocentrerat liv”. Är inte det att göra en orättvis karikatyr av andra kristna? Är inte det att göra matfrågan till en alldeles för stor fråga? Allt väger ju inte lika tungt!

    Vad säger du, Katarina?

    Gilla

    1. Hej Jonas!
     Köttätande vs veganism var inte min huvudpoäng. Det är inte min intention att skapa karikatyrer eller vara nedlåtande. Tråkigt om du uppfattar det så.

     Att leva på bekostnad av andra utan att reflektera och försöka göra något åt det är att leva ett egocentrerat liv. Punkt.

     Jag kommer inte svara på fler kommentarer här. Glad midsommar!

     Gilla

  2. Så länge matreglerna berör andra är det viktigt att ta med detta i beräkningen. Vid köttätande berörs andra, det vill säga djuren som dödas. Det är ingen privatsak!

   Gilla

Kommentarer är stängda.