Tack och lov har ingen den ”traditionella” synen på kvinnligt ledarskap idag

De som motsätter sig kvinnligt ledarskap i kyrkan menar sig ofta stå för en traditionell kristen position, något kristna ledare har förkunnat i hundratals år. Men med undantag för några få extremister har dagens motståndare mot kvinnligt ledarskap en helt annan bibeltolkning än den som vanligtvis har använts genom historien. Faktum är att den inte har mycket mer än 40 år på nacken.

För de som tolkar Paulus ord om att kvinnan ska tiga i församlingen och förbjudas att undervisa (1 Kor 14:34-35, 1 Tim 2:11-15) som eviga, universella bud snarare än kontextuella och tidsmässigt bundna, infinner sig snart ett problem. Vad är orsaken till att detta tillhör skapelseordningen? Varför ska kvinnor inte leda och undervisa?

Genom kyrkohistorien har det vanligaste svaret varit att kvinnan helt enkelt är inkompetent. Hon har inte mannens intellekt utan är en mentalt svagare varelse. På så sätt är undervisingsförbudet egentligen ingen inskränkning av kvinnans förmåga, utan en anpassning till den: hon kan inte leda därför att hon är skapad som en idiot.

Kyrkofadern Origines skrev:

”Män ska inte sitta och lyssna till en kvinna… även om hon säger beundransvärda saker, eller till och med heliga saker, spelar det ingen roll eftersom det kommer från en kvinnas mun.” (Fragm. 1 Kor).

Augustinus höll med:

”kvinnan gavs till mannen, kvinnan som har låg intelligens och som kanske lever mer i enlighet med det underlägsna köttets begär än enligt det överlägsna förnuftet… Är detta varför aposteln Paulus inte tillskriver Guds avbild till henne?” (Gen. Lit. 11.42).

Den medeltida teologen Thomas Aquino gav en liknande bild, han menade att

”kvinnan har enligt naturen mindre styrka och värdighet än en man”

…samt spekulerade i att

”en kvinna är bristfälligt och oavsiktligt orsakad, för spermans aktiva kraft försöker alltid skapa något som helt liknar sig självt, något manligt” (Summa 1.92.1).

Även Martin Luther delade övertygelsen att kvinnor var korkade:

”Ty kvinnan verkar vara en varelse något olikt en man, i att hon har annorlunda lemmar, en annan form och ett svagare intellekt än mannen… För liksom solen är härligare än månen, även om månen är en högst härlig himlakropp, så är kvinnan ett vackert verk av Gud men inte av samma höga härlighet som den manliga varelsen har.” (Gen. 2.5.27).

Att betrakta kvinnor som mentalt handikappade ger ett förnuftigt skäl till att förbjuda dem från ledarpositioner. Om de inte har samma intellektuella kapacitet som män vore det snarast grymt gentemot dem att försätta dem i positioner där intellektuell kapacitet behövs.

Problemet är att Bibeln aldrig säger detta. Vi ser i Nya Testamentet hur kvinnor betraktas som kompetenta, rationella och mentalt jämlika med män. Marta och Maria, Magdalena, Priscilla, Foibe och Junia är några exempel. Idén att kvinnor skulle vara inkompetenta är något kristna ledare senare hittar på, med inspiration från aristotelisk filosofi, för att rationalisera övertygelsen att Paulus bud om att kvinnor inte ska undervisa är eviga och universella.

Under 1900-talet blev denna ”klassiska” position ohållbar när det för alla blev uppenbart att kvinnor har samma intelligens och ledarskapsförmåga som män. Under 1970-talet utvecklades därför en ny teologi fram, komplementarianismen, som lärde att män och kvinnor är lika i värde och förmågor men har olika ”roller”. Det är alltså möjligt för kvinnor att leda i kyrkan, men de ska ändå inte göra det för det är inte Guds vilja och skapelseordning.

Komplementarianismen har närmast fullständigt tagit över den roll som inkompetensteologin hade för att motivera exklusivt manligt ledarskap. Men genom att betrakta kvinnor som kompetenta har man uppoffrat rationaliteten i att förbjuda dem att undervisa. Om kvinnor kan leda Guds församling lika bra som män, vad gör att han inte vill det?

Svaret som ges är ofta saker som ”Guds vägar är outgrundliga” och ”Vem är vi att ifrågasätta Gud?” Men det är att komma undan för lätt. Gud framstår som ganska irrationell om kvinnor bevisligen kan vara fantastiska kristna ledare – se bara på Marie Monsen eller Heidi Baker – men ska istället ersättas av mindre kompetenta män.

Dagens motståndare mot kvinnligt ledarskap betraktar tack och lov inte kvinnor som idioter, men frågan är hur de betraktar Gud?

Fler kvinnofientliga citat från kyrkohistorien.

Kolla in vår resursbank om kristen feminism!

14 kommentarer

 1. Hur ser de kriterier ut som används när vissa Bibelord bestäms vara tidsbundna medan andra bestäms vara evigt gällande? Hur kan vi exempelvis avgöra om nedskrivna fördömanden av homosexuella handlingar speglar Guds eviga vilja eller om de bara råkar spegla tiden och kontexten i vilka de skrevs ned?

  Gilla

 2. Bara för att det finns kvinnor som Heidi Baker och andra, som Gud använder, betyder inte att han kallat dom att leda över män bara för det.
  Det är lite som att säga att Kenneth Copeland har fått ett privat flygplan och massa annat från Gud bara för att folk blir helade genom hans ministry. Du kan inte använda en kvinnas ministry som mall för att styrka att allt som hon gör är rätt.

  Sedan, bara för att teologer i historien har nedvärderat kvinnor, sagt att de är inkompetenta osv, och argumenterat att de inte ska leda utifrån det, betyder inte att synen att kvinnor inte ska leda inte är biblisk alls, bara för att folk haft felaktiga grunder.

  Det är tydligt att det Paulus säger inte är ”kontextuella och tidsmässigt bundna,” utan eviga, universella, då han kopplar det till skapelseordningen, vilket är evigt. Precis som ordningen att bara man och kvinna ska bli ett kött är evig, och att bara de utgör ett äktenskap.
  Vem är du att säga vad som är kulturellt/kontextuellt?

  Att argumentera för att kopplingen är felaktig för att du och vissa andra inte förstår varför det tillhör skapelseordningen är ologiskt.
  Även om vi inte skulle förstå det är det fortfarande Gud som inspirerat Paulus och det är Guds design som framställs här.

  Du har missat viktiga verser som är kopplade till verserna om kvinnans roll i församlingen. Efesierbrevet 5:21-33 talar om ordningen i ett äktenskap, där mannen skall vara huvudet. Varför skulle kvinnan vara huvud i församlingen men inte i äktenskapet? Äktenskapet är ju en bild av relationen mellan Kristus och församlingen. Alltså är principen samma i församlingen, det är mannen som ska leda och utöva auktoritet.
  Alla 12 apostlar var män, och vi ser att alla andliga ledare i bibeln var män förutom enstaka tillfällen Gud rest upp kvinnor när män inte tog sitt ansvar, t.ex. Deborah, vilket är undantag, inte någon riktlinje för hur det ska vara vanligtvis.

  Här ser vi ett tillfälle där en kvinna undervisar, och det förleder män och Jesus personligen tillrättavisar den församlingen.

  [B]”Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer.”[/B] Uppenbarelseboken 2:20

  Gilla

 3. Dessutom är många sekter genom historien, även i tidig kyrkohistoria, grundade av kvinnor. Vilka stärker det som Paulus talar om utifrån skapelseordningen, att kvinnan blev förledd först, alltså att kvinnor lättare blir bedragna andligt.

  Sedan har du bara tagit med dåliga citat från kyrkohistorien, när det även finns citat från tidiga kyrkofäder (t.ex. Tertullianus), som talar emot kvinnligt ledarskap, utan att nedvärdera kvinnor. Så det är inte alls något som kommit till nyligen, utan kristna har alltid varit emot kvinnligt ledarskap.

  Gilla

 4. Får faktiskt hålla med Jonte. Tycker argumenten är rätt dåliga, som du radar upp. Det är samma teknik politiker använder för att polarisera och dra tydliga skiljelinjer. Använda hyperboler om meningsmotståndare. Denna fråga anser jag är viktig, därför kan den inte dribblas bort genom att peka på ytterligheterna i de som är skeptiska eller motståndare till kvinnliga pastorer. Om Paulus utgångspunkt i resonemanget är skapelseordningen så borde rimligtvis din argumentation utgå från samma text och berätta varför Paulus skrivelse var knuten till en specifik kontext och inte till skapelseordningen som han själv hävdar.

  Gilla

  1. Hej Martin! För det första: Ovanstående inlägg är inte Allt Micael Grenholm någonsin har skrivit och kommer skriva om kvinnligt ledarskap, utan jag bemöter ett specifikt argument från den komplementära sidan – att de står för den ”traditionella synen” som de flesta kristna någonsin stått för, och det jag vill visa är att det inte stämmer: den traditionella synen är inkompetensteologi.

   Mycket mer material som går in på exegetiken av Paulus finns som sagt här: https://helapingsten.com/feminism/ Jag kan inte i ett kort blogginlägg ge alla argument för kristen egalitarianism, och det var inte heller syftet.

   Jonathan (Jonte) kör på ett ”shotgun”-teknik, att nämna en massa argument som blir svårt och tidskrävande för motdebattören att svara på. Men varken han eller du säger emot eller tycks ens förstå min tes ovan: att komplementarianismen är en nymodighet. Ni verkar uppfatta mig som att jag säger ”kvinnligt ledarskap är rätt för att många som varit emot det har varit dumma”. Nej, det jag säger är att komplementarianismen inte är den traditionella synen på kvinnligt ledarskap, utan de två dominerande idéerna fram till 1970-talet var

   1: inkompetensteologi: kvinnor får inte leda för de kan inte leda
   2. Egalitarianism: kvinnor får leda för de kan leda

   Komplementarianismen lär:

   3: Komplementarianism: kvinnor kan leda men får inte leda

   Och så tänkte kristna inte innan 1970-talet, vad jag vet. Om det är det Bibeln säger tog det nästan 2000 år för bibelläsare att inse det. Vilket är teoretiskt möjligt, men väldigt osannolikt. Jehovas vittnen tog det vara 1850 år för att komma på sina ”bibliska” idéer.

   Vad som är bra argument är subjektivt förstås men flera saker som Jonathan nämner tycker jag är riktiga lågvattenmärken.

   ”Det är tydligt att det Paulus säger inte är ”kontextuella och tidsmässigt bundna,” utan eviga, universella, då han kopplar det till skapelseordningen, vilket är evigt.” – Paulus hänvisar explicit till kultur och seder i 1 Kor 11:6, 14, 14:33, 35. ”Skapelseordningen” är inte ett begrepp som förekommer i Bibeln. Det Paulus skriver om kvinnor som Priscilla och Poebe är inte förenligt med synen att han ansåg att kvinnor aldrig någonsin ska leda eller undervisa: https://www.godswordtowomen.org/Fees2.htm

   ”Alla 12 apostlar var män”, de var också judar. Betyder det att bara judar får vara pastorer, eller är detta en parallell till Jakobs tolv söner?

   ”Här ser vi ett tillfälle där en kvinna undervisar, och det förleder män och Jesus personligen tillrättavisar den församlingen.

   [B]”Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel, hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudaoffer.”[/B] Uppenbarelseboken 2:20”

   Det här är ett katastrofalt dåligt argument som FÖRUTSÄTTER att det alltid är fel för kvinnor att undervisa, inte bevisar det. Att den kvinnliga ledaren var dålig i Tyatira betyder inte att de ALLTID är det, i synenrhet när du Jonathan medger att exempelvis Heidi Baker används av Gud! Marie Monsen förde tusentals till tro på Jesus, var hon en Isebel???

   ”Dessutom är många sekter genom historien, även i tidig kyrkohistoria, grundade av kvinnor.”

   Ännu ett uruselt argument, de flesta sekter är grundade av män, inklusive mormonismen, jehovas vittnen, Folkets tempel, Westboro baptist, Österns blixt (en kvinna utpekas som Jesus men sekten leds av mannen Zhao Weishan). Och än en gång: Jonathan erkänner att det finns kvinnliga ledare som används av Gud!

   ”Sedan har du bara tagit med dåliga citat från kyrkohistorien, när det även finns citat från tidiga kyrkofäder (t.ex. Tertullianus), som talar emot kvinnligt ledarskap, utan att nedvärdera kvinnor.”

   Alla jag känner till i kyrkohistorien innan 1900-talet som argumenterade mot kvinnligt ledarskap kopplade det till att kvinnor är inkompetenta, INKLUSIVE Tertullianus, som finns med i Marg Mowczkos artikel jag länkar till ovan:

   ”And do you not know that you are (each) an Eve? The sentence of God on this sex of yours lives in this age: the guilt must of necessity live too. You are the devil’s gateway: you are the unsealer of that (forbidden) tree: you are the first deserter of the divine law: you are she who persuaded him whom the devil was not valiant enough to attack. You destroyed so easily God’s image, man. On account of your desert—that is, death—even the Son of God had to die. And do you think about adorning yourself over and above your tunics of skins?”
   De Cultu Feminarium (On the Apparel of Women), Chapter 1

   Det finns väldigt mycket redan skrivit om detta på Hela Pingsten och jag kommer inte ha tid att svara på särsklt många fler shotgunsalvor. Men jag vill göra det tydligt för läsare av detta kommentarsfält att det inte direkt saknas motargument mot det Jonathan skriver, inte heller verkar någon kunna argumentera mot det faktum att komplementarianismen är en nymodighet.

   Gilla

   1. Men sä här då.

    Gud skapade kvinnan för att vara mannens medhjälpare. Skulle Gud ha skapat en medhjälpare som inte är mannen värdig, typ knäpp, främmande och mysko?

    Gillad av 1 person

   2. Men nu var det skapelseordningen jag syftade på. Du avfärdar bibelorden väldigt lättvindigt. Tycker bibelordet som gäller skapelseordningen är ett av de svårare. Har hört en uppsjö teologer försöka förklara de verserna med olika utgång. Det du väljer är ju en pragmatisk väg. Och det kan ju vara okej. Sen tycker jag det är intressant att du ofta delar in argument i fack. Ex ”shotgun”-argumentation. Det är ett rätt billigt knep att avfärda dem som inte tycker som du. Övriga argument från Jonte går jag inte in på. Jag håller inte flera av dem som giltiga argument utan väger rätt lätt.

    Gilla

   3. Mikael argumenterar utifrån rationalitet och historia/kultur. Oavsett hur kvinnans roll varit i historien och vilka argument de haft, så måste vi se vad bibeln verkligen säger, och här görs ingen hänvisning till några kulturella omständigheter. Om det som sägs om kvinnan skulle vara kulturellt, varför skulle inte allt som sägs om mannen också vara det? Då har vi ju ingen tydlig undervisning om biblisk och kvinnlig manlighet.

    Det står i bibeln att en församlingsledare, församlingstjänare, äldste ska vara ”en enda kvinnas man”, att han ska ta väl hand om sin familj för att kunna ta hand om Guds församling. Att han är en ”man värd respekt”, ”en man som barn tror på” (1 Tim 3:2; 3:12, Titus 1:6).

    Det förutsätts här att denna tjänst enbart kan innehas av en man, som är gift och föredömlig i hur han leder sin familj. På samma sätt som mannen är ledare i familjen, som återspeglar evangeliet, ska han också leda församlingen väl, som också återspeglar evangeliet och över vilken Kristus är huvud.

    En kvinna kan inte återspegla evangeliet på detta sättet då hon inte är huvud över mannen. Alltså om hon leder församling går hon emot budet om att underordna sig och går därför emot Kristus som hennes huvud.

    Därför är det problematiskt och ologiskt, motsägelsefullt om du tror att kvinnan behöver underordna sig sin man i äktenskapet men inte i församlingen.

    Det blir även problem om en kvinna ska leda församling då det kommer innebära att hon kommer ha enskilda samtal, förbön för män, vilket är väldigt olämpligt och inte gudfruktigt, utan öppnar dörrar för sexuell förförelse och frestelser.

    I Titus 1 ser vi om kvalifikationerna för en församlingsledare/äldste, och det talas om män.

    I kapitel 2 talas det om kvinnans roll och det enda vi ser är att kvinnor kan undervisa är: yngre kvinnor. Det står att äldre kvinnor ska fostra, undervisa yngre kvinnor.

    Om detta är deras kallelse, varför förminska det i ”jämlikhetens och feminismens namn”, snarare än att se hur vacker och viktigt kallelse de har i detta. Om de gör detta, hur ska de samtidigt ha tid för att leda församling? Ska mannen vara hemma och ta hand om barnen själv? Det vore oansvarigt.

    Vi ser exempel på kvinnans kallelse att undervisa pojkar och flickor, i denna vers, där Timoteus som barn blev undervisad av sin mor och mormor:

    ”Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig, den tro som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunike och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig.” 2 Timoteusbrevet‬ ‭1:5

    Det nämns dessutom inget om att förbudet mot kvinnor att undervisa har med deras avsaknad av utbildning att göra. Isåfall uppfyller inte lärjungarna kraven heller, då de flesta av dem kom från bakgrund utan utbildning, som fiskare t.ex.
    Staden Efesos var känd för sitt tempel till Artemis, en falsk grekisk/romersk gudinna. Kvinnor hade auktoritet i att lovsjunga Artemis. I 1 tim nämns aldrig Artemis, och inte heller nämner Paulus något om lovsång till gudinnan i 1 Tim2:11-12.

    Gilla

    1. Vad gott och befriande att få veta vad vi kvinnor är kallade till. Det har varit ett sådant överfokus genom åren på vad vi inte är kallade till vilket mest lett till låsningar och konflikter.

     Gilla

 5. Hej Micael,

  Jag vill ifrågasätta ditt antagande att vi måste kunna förklara orsaken bakom ett bud i Bibeln för att vi ska kunna tillämpa det. Gud har gett oss ett förstånd som han förväntar oss att vi ska bruka, ja, men vårt beroende av honom och vår lydnad till honom är inte avhängigt vårt förstånd. Vi måste lyda Gud oavsett om vi förstår varför han vill att vi ska göra eller inte göra en sak, annars kommer våra liv att präglas av olydnad för vi kommer aldrig att förstå orsakerna bakom alla Guds befallningar.

  Så även om du inte tycker att ”för att Adam skapades först och sedan Eva” ger en tillräcklig förklaring på Paulus förbud, så ger det dig inte rätten att ignorera det.

  Gud välsigne dig!

  Gilla

  1. ”Vi måste lyda Gud oavsett om vi förstår varför han vill att vi ska göra eller inte göra en sak”

   Det är nog viktigt att genom exempelvis samtal förankra en förståelse för varför Gud vill något samtidigt som du har en poäng i att lyda i väntan på ökad förståelse. Paulus är ang församlingsledare tydlig?

   ” Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt.Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?
   Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. ” 1 Tim 3:1-7

   I början av trosvandringen var det inte helt lätt att ta till sej denna text. Med åren har förståelsen för Guds vilja i texten ökat och jag har längre inga problem med den utan har snarare problem med att en kvinna skulle leda min man. Liksom jag skulle ha problem med att en man som inte är som det föreskrives i texten skulle göra det.

   Hur kan det vara ett problem att låta en så fin man som den i texten leda oss? Till och med till välsignelse? 🙂

   Gilla

 6. Menar du att alla som fram till 40 år sedan lärde att kvinnan inte är kallad till det offentliga predikoämbetet gjorde det för att de menade att kvinnor generellt var inkompetenta? Det låter som en väldigt ytlig läsning av dogmhistorien. Som ett konkret motexempel kan jag ta Franz Pieper, vars verk ”Kristen Domatik” länge använts som den huvudsakliga läroboken i systematisk teologi inom bl.a. den lutherska Missourisyniden. Han nämner – och avvisar – teorin om att kvinnan skulle ha ”ringare naturkunskap” än mannen.

  Och även om han eller andra teologer skulle ha varit av uppfattningen att kvinnor generellt är mindre intelligenta, betyder det inte att deras argument mot kvinnliga pastorer står och faller med detta. I så fall skulle deras argumentation se ut ungefär så här:
  (1) Ingen som är ointelligent får vara pastor.
  (2) Kvinnor är ointelligenta.
  Alltså: (3) Kvinnor får inte vara pastorer.

  Jag kan inte på rak arm komma på någon klassisk teolog som argumenterat på det sättet; istället har dragit slutsatsen (3) direkt från Bibeln. På frågan om varför Paulus skulle förbjuda kvinnliga pastorer så är svaret: Det behöver vi inte veta. Det räcker med att Gud har befallt något, så är det bindande för oss, även om vi inte förstår anledningen till Guds befallningar.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s