Vilken kvinnosyn rådde under Jesu tid? – 17 citat av framstående Rabbiner, greker och romare

Det finns saker som Bibeln inte tar avstånd ifrån men som i våra ögon är uppenbarligen ont. Slaveriet är ett exempel. Jesus uppmanar oss aldrig att sätta ett stopp för slaveriet. Under imperialismens dagar fanns det också kristna som inte var emot slaveriet (exempelvis George Wittfield). Men även om Jesus inte säger att slaveriet ska förbjudas så ger han oss ett exempel att följa. Om vi frihetsberövar, kränker säljer och förslavar vår nästa älskar vi denne då?

För att förstå att Jesus är banbrytande i vissa frågor behöver vi dock sätta oss in i den kontext han levde i. Hur såg samhället ut? Vilka föreställningar fanns? Denna texten syftar göra just det gällande kvinnosyn. Var Jesus och de första kristna banbrytande när det gäller behandlingen av kvinnor? Här kommer ett antal citat med syfte att spegla den rådande kvinnosynen.

Grekiska tänkare och formandet av kvinnosynen i det antika Grekland och Romarriket

”Jag ska gissla dig randig. Kommer du inte ihåg när jag hängde dig i höjden, hur dina fötter blev snarade av två städ och hur dina handleder blev fångade av band av guld som inte kunde brytas. Och i skyn bland molnen hängde du.”

Guden Zeus till sin fru Hera (enligt legenden var äktenskapet fullt av misshandel och otrohet.)

Kvinnan skapades som ett straff och en förbannelse för mannen. Innan dess levde männen lyckliga utan kvinnor, i ett paradis. Kvinnor är roten till allt ont.

– Poeten Hesiod i han klassiska verk ”Teogonin”

”Kvinnor är underlägsna mäns godhet.”

– Platon

Alla dessa varelser (kvinnor) frambringades som män, vilka visade sin feghet genom sina gärningar och som spenderade sina liv i missgärning för att sedan förvandlas i sin, andra inkarnation, till kvinnor… På detta sätt blev kvinnor till och hela det kvinnliga könet till.”

– Platon

”… med tanke på att staten var full av sexuellt upphetsade unga män… köpte (Solon) några kvinnor och placerade dem på särskillda platser där det var meningen att de skulle vara offentliga och gjorde dem tillgängliga för alla. De står där nakna. Titta ordentligt på dem, pojke. Låt dig inte luras. Är du tillfredsställd? Redo? De är de också. Dörren är öppen; priset är en obol. In med dig. Det finns inget fuffens, skitsnack eller lurt här. Du bara gör det du gillar och på det sätt du vill. Nu kan du gå: säg hejdå till henne. Hon har inget mer krav på dig.”

– Grekisk författare om politikern Solons lagar om statsprostituerade som förde in pengar till staten.

”Mannen är av naturen överlägsen och kvinnan underlägsen, mannen regerar och kvinnan är undersåte.”

– Aristoteles

Smarta kvinnor är farliga.”

– Eteoles i ett verk av Aiskylos

Så är en man mer värdig än tiotusen kvinnor att få se himlens ljus.”

– Ifigenia i verk av Euripides

”Kvinnor, även de som är fullvuxna, borde stå under förmyndarskap eftersom de är virriga.”

Gaius

Om du kommer på din fru med att bedra dig, kan du döda henne utan att bli straffad; hon, å andra sidan, har aldrig rätt att lägga ett finger på dig om du skulle bedra henne, inte heller står det så i lagen…”

– Cato den äldre (234 – 149 f.kr), romersk författare, statsman och senator.

Rabbiner och Talmud*

*Talmud är nedtecknade lagar och läror av rabbiner och är efter den hebreiska Bibeln, judendomens viktigaste skrift.

Jämfört med Adam var Eva mer lik en apa än en människa”

Talmud, Bava Batra

”Det är viktigare att rädda en man levande än en kvinna, och det är viktigare att hans förlorade egendom blir återuppförd än att kvinnans blir det.”

– Talmud, Horayot

”Även om en man har en exklusiv rätt till hustruns sexualitet, så är hustruns rätt till mannens sexuella funktion aldrig exklusiv. Hon kan inte legalt förhindra sin man från att ta extra fruar eller från att ha sexuellt umgänge med ogifta kvinnor.”

– Återgett av Wegner i sin analys av kvinnans status i Talmud (Mishnah).

”Ty kvinnor är onda, mina barn… Herrens ängel har sagt mig, och undervisat mig om, att kvinnor lättare än män blir fångade av otuktens ande.”

Tolv patriarkernas testamenten (apokryfisk skrift)

En man kan (i samlaget) göra vad han vill med sin hustru… Kött som kommer från slaktaren kan man ju äta saltat, grillat, kokt eller rökt.”

– De blödande fariséerna (en särskild falang fariséer som fick sitt namn av att de krockade med saker till följd av att de gick med slutna ögon för att slippa se på någon kvinna.)

”Låt hellre Torans ord brinna, än att de ges till kvinnor.”

– Talmud, Jerusalem

”Kvinnan var början till allt ont.”

Filon, grekisk-judisk filosof (cirka 25 f.kr – 40 e.kr)

Med hjälp av boken Why not women av David Joel Hamilton och Loren Cunningham

Foto av Adam WilsonUnsplash

Kategorier:

5 kommentarer

 1. Hej Julia, Jag undrar vilken/vilka målgrupper din text vänder sej till. Den här bloggens undertitel är ”Hjälper dig följa Jesus”.

  Gilla

  1. Hej Ulrika!

   Nja, texten ligger under kategorin ”övrigt”. Jag håller med om att det inte direkt ger en indikation på textens målgrupp 🙂

   Den vänder sig till alla som nån gång funderar över kvinnans värde.

   Jesu frid!
   Julia Schönning Landin

   Gilla

   1. Jesu frid Julia,

    ”Den vänder sig till alla som nån gång funderar över kvinnans värde.”

    En text om kvinnans värde som följt på senare tid är den där Petrus (Aposteln och en av de första judekristna) predikar så här: (1 Pet 3;7) ”På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.”

    Oj vad man önskar att Petrus sagt några meningar till om varför han sade som han sade:”så era böner inte blir hindrade ”. Vad menade/menar han med det? Utifrån textens ”helhet” om hur mannen och kvinnan ska visa varandra aktning och respekt, visserligen talat om mannen och hustrun men det finns givetvis ingen skiljelinje avseende respektgivande mellan kön utanför äktenskapet, så tänker jag gärna att Petrus menar att om mannen inte visar kvinnan aktning så känner inte heller Gud för att visa mannen aktning avseende mannens böneönskningar. Jag vill tro att Gud vill se att mannen visar aktning för kvinnan först innan mannens böner höres. I annat fall blir mannens böner hindrade.

    En sådan tolkning går lite i linje med ” Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren, och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen: Du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. ” (Matt 5:23ff).

    Det blir liksom lika ”stopp i maskin” när man försöker ge en gåva utan att försonats med den man gjort fel emot som att söka Guds hjälp om man inte hjälper sin kvinna genom att visa henne aktning. Man ser hur allvarligt Gud ser på respekt, aktning, försoning och ödmjukhet inför varandra mellan könen och mellan människor av båda könen i texterna tycker jag.

    Gillad av 1 person

 2. Hej Julia!

  Om man vill få reda på vilken kvinnosyn som rådde på Jesu tid så ska man varken citera Platon (född 428 fKr), Hesiodos (född 750 fKr), Solon (född 630 fKr), Aischylos (född 525 fKr) mfl. Det är som att låta Leonardo da Vinci förklara dagens genusteorier eller låta Nostradamus representera kristna tjugohundratals-mystiker, eller gå till Magnus Ladulås… ja du fattar.

  Jag förmodar att syftet med ditt inlägg är att lägga in feministiska teorier mellan bibelverserna. Eftersom Jesu samtid var så kvinnofientlig så kan vi hävda att Bibelns budskap är mycket mer feministiskt än vad verserna ger uttryck för vid en rent bokstavlig läsning? Är det så vi ska tolka ditt inlägg? Men nu är det jag som försöker läsa mellan raderna på ditt inlägg, och min tolkning kanske är felaktig. Men du har en agenda, eller ett syfte, som du inte är helt öppen med. Vart vill du komma?

  Det här var ett märkligt inlägg. Menar du att Jesus sanningar skulle vara färgade av samtiden och inte lika gällande för alla tider?

  Gilla

  1. Hej Martin!

   Förstår upplevelsen av otydlighet i texten. Min tanke var att skriva ett mer omfattande inlägg men jag har inte kommit så bra överens med varken orken eller tiden på sistone.

   Mitt syfte är att ge en mycket översiktlig bild av 3 grupper som haft inflytande (hur stort eller litet går att diskutera) på kvinnosynen i det judiska samhället på Jesu tid. Den första två gruppen är, likt du noterat, inflytelserika personer/tänkare/författare i det grekiska och romerska riket. Med anledning av den romerska ockupation judarna levde under på Jesu tid. Syftet är att visa på en långvarig negativ kvinnosyn i dessa rikena. Är det en förenkling av verkligheten? Delvis; det är en mycket kortfattad ÖVERSIKT. Ja Hesiodos föddes 750 år f.kr, Cato den äldre föddes ca 500 år senare och har inte en trevligare kvinnosyn bara för det. Detsamma kan sägas om den tredje gruppen jag nämner: vissa grupper lärare och skriftlärda i det judiska samhället.

   Vad är min agenda med texten? Att väcka tankar och funderingar kring hur bibeln ser på kvinnan och på vilka sätt det skiljer sig från historien. Jag har inte så mycket till övers för att argumentera angående feminism som jag har att utforska om Gud råkar ha en högre bild av kvinnan än historien haft.

   Hoppas det för tydligare lite! Med önskan om välsignelse.
   Julia Schönning Landin

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s