Distanskommuniteten

friends

Styrelsen för Jerusalemprojektet har beslutat sig för att starta en kommunitet med fullständig egendomsgemenskap tidigast 2017. Fram tills dess har vi startat en distanskommunitet som bygger på liknande principer och värderingar som vi vill ska råda i den framtida kommuniteten.

Istället för fullständig egendomsgemenskap har denna distanskommunitet ett konto som medlemmar med pengar kan ge till och medlemmar med behov kan få från. Medlemmar i distanskommuniteten följer en böne- och bibelläsningsrytm och läser även en bok gemensamt om kommunitetsliv. Viktiga principer är exempelvis enkelhet, gästfrihet, evangelisation, vegetarianism, ickevåld och engagemang i Kristi kropp på orten.

Läs gärna distanskommunitetens regel. För frågor, kontakta oss.