Lars Enarson-quizet – fråga 9

Rätt! Enarson skrev i tidningen för Nordens kallelestund:

Skillnaden mellan Andens enhet och mänskligt organiserad enhet likt SKR är bokstavligen avgrundsdjup. Över den första befaller Gud sin välsignelse. Över den senare faller Guds obarmhärtiga dom.

Skärmavbild 2020-03-27 kl. 17.20.46

Sveriges kristna råd (SKR) är en samordnande ekumenisk organisation för kristna samfund, samfund och församlingar verksamma i Sverige. I den ingår bland annat Evangeliska frikyrkan, Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska alliansmissionen.

Fråga 9

Vad anger Enarson som bevis för att Sverige snart kommer vara en diktatur under Ryssland eller Sharia-kalifatet?

Hemlighetsstämplade dokument som han har grävt fram från regeringskansliets databas.

Mystiska koder som de gnostiskt insatta kan urskilja ur stjärnbilder och kaffesumpar.

Ett citat från Håkan Juholt.