Israel/Palestina

Bild från Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice
Bild från Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice

Många kristna i framför allt frikyrkan är övertygade om att det judiska folket måste återvända till Israels land innan Jesu återkomst, och stöder därmed Israels krig mot Palestina och ockupationen av Västbanken och Gaza. Är detta verkligen vad Bibeln säger? Och har vi någonsin rätt som Jesu lärjungar att stödja krig och ockupation?

Jesus står inte för ockupationen av Palestina

Hur är man objektiv när det gäller Israel och Palestina?

När kristna förnekar det humanitära lidandet i Gaza

Varför vill kristna inte lyssna på vad människorättsorganisationer säger om Gaza?

Kristna Israelvänner sprider krigspropaganda

Israels roll – en marginell teologisk fråga

Varför kristna blir sionister

Bibelord som motsäger kristen sionism

Varför Israel inte har evig, gudomlig rätt till Gaza och Västbanken

Skillnaderna mellan Israelkritik, ersättningsteologi och antisemitism

Nedan är ett bibelstudium som jag kallar för Kanaan eller Himlen? Där går jag igenom vad Bibeln säger om Israels land och hur löftet om landet som gavs till det judiska folket i Gamla Testamentet påverkas av Messias ankomst. Bibelstudiet består av tre youtubeklipp på en halvtimme vardera: den första delen är en introduktion och sedan ett bibelstudium om landet från Gamla Testamentet, den andra delen går igenom vad Nya Testamentet säger om Guds förbundsfolk och landets roll, och den tredje delen diskuterar olika ”proof texts” som kristna sionister använder för att belägga sin tes.

124 kommentarer

 1. Många kristna är övertygade om detta eftersom Jesus klart säger det i Matt 23:37-39 och Luk 21:24.

  Det finns ingen rättvisa i att palestinierna ska ha en egen stat eftersom de är ett uppdiktat folk. Detta är inte sionister som säger det utan araberna själva. Dagens s.k. palestinier (före 1948 var det judar som kallades för palestinier) är araber och araberna har redan 22 nationer. Det finns inga som helst spår i historien av något palestinskt folk innan sionismen uppstod. Här är 9 glasklara uttalanden av araberna själva om detta.

  1. ”Det finns inget land som heter Palestina. ’Palestina’ är en term som sionisterna uppfann. Det finns inget Palestina i Bibeln. Vårt land var i århundraden en del av Syrien. ’Palestina’ är främmande för oss. Det var sionisterna som införde det begreppet.” Auni Bey Abdul-Hadi till den Brittiska Peel kommissionen år 1937

  2. ’Vi anser att Palestina är en del av Arabiska Syrien eftersom det aldrig någonsin har varit separerat från det. Vi är knutna till dem med nationella, religiösa, språkliga, moraliska, ekonomiska och geografiska band.” Uttalande från den första kongressen för muslimer och kristna organisationer i Palestina 1919.

  3. ”Palestina är inte något annat än södra Syrien.” Den Palestinske talesmannen Ahmad Shuqeiri i FN:s säkerhetsråd 1956.

  4. ”Jag tror att det finns en arabisk nation. Jag tror inte att det finns en palestinsk nation. Jag tror att det är en kolonialistisk uppfinning… När fanns det några palestinier?…Fram till det 19:e århundradet var Palestina den södra delen av stor-Syrien. – Arabiske Knessetledamoten Azmi Bishara, 1994

  5. ”Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett medel för att fortsätta vår kamp mot staten Israel, för vår arabiska enighet … Bara av politiska och taktiska skäl talar vi idag om existensen av ett palestinskt folk, eftersom de arabiska nationella intressena kräver att vi har ett land för det Palestinska folket för att kunna motverka sionismen. Av taktiska skäl kan Jordanien, som är en suverän stat med definierade gränser, inte göra anspråk på Haifa och Jaffa, men som palestinier, kan jag utan tvekan kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem.” PLOs talesman Zuheir Muhsein, 31 mars 1977

  6. I PLOs egen stadga Artikel 1 fastslås det att Palestina är en del av den arabiska nationen. I den ”arabiska nationen” har det aldrig funnits en stat som kallas Palestina. Araberna är ett semitiskt folk. Filistéerna var hamiter.

  7. Artikel 24 i 1964 års version av PLOs stadgar fastslår att palestinierna inte har några som helst anspråk på varken Västbanken och Gaza, just de områden där de nu vill att världen ska erkänna palestiniernas historiska rättigheter till en egen stat.

  8. ”Uppkomsten av en palestinsk nationell stat kommer som ett svar på Israels påstående att Palestina är judisk.” Jordaniens kung Hussein vid Arabförbundets möte i Amman i november 1987.

  9. ”Det palestinska folket har inte någon nationell identitet. Jag, Yassir Arafat, är förutbestämt av ödet att ge dem denna identitet genom konfrontation med Israel.” Citat ur Alan Hart, Arafat: terrorist eller fredsskapare

  Gilla

  1. Hej igen Lars!

   Det är tydligt att du vill ha en enstatslösning där Israel som judisk stat innehar hela området, inklusive Västbanken och Gaza. Jag hoppas du är medveten om att befolkningen i en sådan stat inom kort skulle vara till majoriteten palestinsk. Hur skulle du då se till att staten var fortsatt judisk? Genom

   1. Etnisk rensning och statlig apartheid (”araberna har redan 22 stater att bo i”)

   2. Avskaffande av demokratin och neka (vissa) palestinier rösträtt.

   Vilket av dessa förslag luktar mest rättvisa?

   Gud välsigne dig

   Gilla

  2. Lars, du som fanatisk vän av Israel har svårt för historiska fakta, sen stärker
   du din argumentation med div. lösryckta citat och gör dessa till någon form av
   absolut sanning. Filisteén var väl ett område som ingår i dagens Israel i högsta
   grad (Gaza och Israels landområde vid kustremsan). Filisteér bosatte sig redan
   vid bronsåldern i bl a Gazaområdet och delar av kusten. Pelest är urordet till
   Palestina och Filisteérna är sålunda en mycket betydelsefull historisk del av
   nuvarande Palestinier.

   Vore klädsamt om du kunde uppbringa någon form av objektivitet i dina
   kommentarer.

   Gilla

   1. Följande är korrekt; ”Filisteér bosatte sig redan vid bronsåldern i bl a Gazaområdet och delar av kusten.”

    Därefter fumlar du om urordet till Palestina.

    I Judeen, Samaria och Idumeen år 66-70 pågick ett stort judiskt uppror som slutade med att Jerusalem förstördes.
    Efter upproret blev Iudaea (som tidigare varit underställt Syrien) en självständig provins styrd från Jerusalem. Provinshuvudstaden rustades upp och ändrade namn till Aelia Capitolina år 130.
    Efter ett uppror år 132-135 lett av Bar Kokhba bytte provinsen namn till Syria Palestina som fortsatte att vara en romersk och sedan östromersk provins tills den erövrades av araberna 638.

    Det historiska i det hela har egyptiska Yasser Arafat fabricerat på sextiotalet när han skapade det ”palestinska nationen”.

    Idag hävdar några PA (muslimska!) läddare att Jesus var den första palestinier….

    Gilla

 2. De enda som klart ut och utan någon som helst blygsel eller skam öppet förespråkar etninsk rensning är de palestinska ledarna. Abbas sa nyligen återigen att i Palestina kommer inte en enda jude att få existera eller sätta sin fot. Det betyder i första omgången att 700.000 judar MÅSTE fördrivas från sina hem enligt DIN tvåstatslösning som DU stöder. I andra omgången betyder det att sex millioner judar måste dödas eller fördrivas från Landet eftersom PLO aldrig tagit tillbaka sitt anspråk på att HELA Palestina tillhör dem. Tycker du det är rättvist och rättfärdigt? Vad har du för slags rättvisepatos?

  De flesta av palestinierna har stora delar av sina släktingar i Jordanien. Andra konflikter i världen har lösts genom en liknande uppdelning av olika folkgrupper. Varför skulle detta vara förbjudet eller otänkbart i just detta fall?

  Dessutom tror jag inte på det scenario du utmålar att judarna skulle bli minoritet i en sådan lösning. Födelsetalen bland palestinierna minskar kraftigt f n medan de går upp för judarna. Dessutom skulle säkert många judar välja att invandra i ett sådant fall.

  Hela världssamfundet beslöt 1921 att judar har rätt att bosätta sig var som helst mellan Jordanfloden och Medelhavet. Detta beslut gäller fortfarande enligt internationelle lagstiftning.

  Gilla

 3. Det kommer att visa sej så småningom hur det blir i Israel, om det blir en två stats lösning eller om Palestina måste böja sej för Israel och stå under dem. Det som GUD har bestämt kan nog inte människor råda över . Det är redan förutbestämt enligt skriften !!!

  Gilla

  1. Trevligt att du funderar över detta. Inte så många som ser något annat alternativ än en tvåstatslösning. Det kan det tänkas bli i ett inledningsskede, men den slutliga lösningen har bara en stat, ”upprättelsen av riket åt Israel”, Apg 1.
   Gud välsigne dig!

   Ps/ Micael, vad tyckte du om intervjun av Ärkemöblerinnan? Jag tycker det var både träffande och humor.

   Gilla

   1. Vid sidan om att ”ärkemöblerinnan” är ett rätt ickeexisterande ord, och att möbelaffärer inte är något jag kan relatera till särskilt mycket, så var den bra 🙂

    Gilla

 4. Det är tydligt att du är inte medveten vem som strävar efter en enstatslösning där Israel överhuvudtaget inte existerar!
  Det är ju ingen hemlighet att Hamas står fast: Israel ska anfallas och utplånas i krig. Läste du Hamas stadga?

  Det otroliga är att PLO är inte bättre än Hamas, Abbas sa nyligen att i Palestina kommer inte en enda jude att få existera eller sätta sin fot.(!)

  Palestinsk stat kommer inte att skapas, tacka Kalifat anhängarna!

  Framtiden skall ge oss svaret om det blir sunnitisk eller shia styrd Kalifat med Jerusalem som huvudstaden.

  Vad händer då med alla kristna när det nya Kalifat bildas?

  Världssamfundet beslut från 1921 att judar har rätt att bosätta sig var som helst mellan Jordanfloden och Medelhavet förvandlas till en värdelös dokument.

  Apropå ”Palestinska nationen” – http://www.youtube.com/watch?v=P3n5-yG-6dU&feature=youtube_gdata_player

  Gilla

  1. Hej Jerry!

   Det är viktigt att göra en distinktion mellan judar och israeler. Många israeler är judar men det är fortfarande en skillnad eftersom alla judar inte är israeler. Abbas sa att han inte ville att israeliska soldater eller bosättare skulle få vara på palestinsk mark om Palestina får en egen stat, detta för att han tycker att bosättarpolitiken och ockupationen förtrycker palestinierna. Det är dock överdrivet att inte låta israeliska civila beträda palestinsk mark, men uttalandet bör ses i kontexten av att bosättare tar palestinsk mark, vatten och resurser och tjänar pengar på dem utan palestiniernas tillåtelse.

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Problemet är att många inte begriper att terminologin israeler refererar till israeliska medborgare i den judiska staten Israel.
    Med andra ord omfattar det judar, araber, kristna judar, muslimska araber samt kristna araber i staten Israel.

    Bosättare är en inflammerad religion rörelse som drömmer om återskapandet av det bibliska kungariket Israel. Detta dessutom utan hänsyn till internationella lagar som gäller även på ockuperad mark som Västbanken.
    Det formuleras av många israeler att dem skäms över deras bröders respektlösa handlingar mot araberna på Västbanken.

    Det är många uttalanden från Mahmoud Abbas sida som bör ses i kontexten som till exempel har Abu Mazen överraskat alla med att han förnekar palestiniernas mest grundläggande rätt att återvända hem. (22 augusti 2013, på Israels Kanal 2.) – http://youtu.be/0ScWv0H26NA

    Gilla

    1. Sedan när blev Israels Gud pliktig att lyda internationella lagar som skapats av ett FN som står emot Guds planer? Är det inte Herren som avgör om något är ockuperad mark eller inte. Det är inte bara Abrahams säd som är löftet, även löftet om Landet för Abraham säd gäller.

     Problemet är istället att palestinierna har förråtts av sina arabiska bröder och används som spelbrickor i ett cyniskt utmattningskrig mot Israel.
     Man kan inte ständigt göra felaktiga val och välja Arafat & Hamas och när dessa sedan gör palestiniernas framtid i botten, så skall de bli belönad för det på Israels bekostnad.
     Den egentliga orsaken som ligger i botten av allt är islams anspråk på Israels mark. Det upplevs som en stor skymf att judar bor på den mark som behärskats av islam.
     Mvh

     Gilla

  1. ”Palestina ska tillhöra palestinierna”, säger du.
   Frågan är om du klarar att definiera staten ”Palestina” eller folket du benämner ”palestinierna”.

   Förmodligen du är också supporter av det ryska del republiken av Ukraina…

   ”En ny judestat. Sydpolen” bevisar din ideologiska ståndpunkt, eller bristande kunskap i ämnet – konflikten mellan araber och staten Israel.

   Gilla

 5. Snacka om att vara en ulv i fårakläder. Här ligger klipp med antisemitiska konspirationsteoretiker till allmän beskådan utan att nån bryr sig. Evangeliska kristna ojar sig över liberalteologer och svenska kyrkans förfall, här har vi en cancer mitt i det som menar sig vara klassisk kristen tro. Skamligt.

  Gilla

  1. Hej Rune! Har tagit bort klippet nu, det trillar in så många kommentarer varje vecka att jag inte hinner gå igenom alla ordentligt. Ber om ursäkt att jag inte tog bort det tidigare.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 6. Snacka om att med löjliga argument radera bort existensen av hebreer som är egentligen ursprung benämningen av det som idag definieras som judar.

  Det är i dagens Italien som man hittar spår hebreernas öde vid tidpunkten som romarna härskade i Mellanöstern.

  Eftersom det enda kända hebreer stammen som hamnade i Rom var Juda stammen, så pratade man om judar.

  Allt detta hände ju långt innan 800-talet då konverterade khaganen och andra ledande män till judendomen och senare konverterade även folket i stort.

  Varför skulle det vara så märkvärdigt att i Sverige har khazariska mynt präglade med Moses avbild återfunnits?
  Khazarer konverteras till judendomen så det är logiskt att Moses avbildas på khazariska mynt.
  Detta tillämpas än idag överallt.
  I Sverige har vi ju avbildning av kungen (fransk härstamning…).

  Trots att det har påståtts att khazarerna är förfäder till judarna i Östeuropa, då kan man fråga sig varför nämns judarna i Qur’an så tidigt som cirka 570-632 talet?

  Judarna i Yathrib accepterade inte Muhammed som profet, och det ledde till att islam mer och mer kom att betraktas som en egen religion.

  Vid denna tidslinje har relationen med judarna förvärrades över tid och nådde sin kulmen då quraysh, tillsammans med andra arabiska stammar, planerade att utplåna muslimerna. Muslimerna ingick förbund med judarna att de gemensamt skulle försvara Medina, men många judar bröt avtalet och slöt sig till polyteisterna. De stridande judiska männen som vänt sig emot muslimerna fördrevs då eller avrättades.

  Än idag hör man många muslimer som visar sin hat mot judar med ”khaibar khaibar ya yahud jaisyu muhammad saufa ya’ud”.
  Khaybar, Khaybar ya yahoud: http://youtu.be/3GhcCdqCz5E

  Gilla

 7. Bäste Micael
  Då du inte lyssnar på fakta och följer de regler som världssamfundet ställt upp så vill jag i alla fall säga Dig följande : Du som så många andra i dagens Sverige är klart påverkad av, och ett offer för den politiska agenda, som vår storebror dagspressen, och övriga media har lagt upp för oss undersåtar. De har gett oss en ordlista, och korrekt beteende m.m som vi väntas följa. Detta är en stor tragedi, då enskilda individer inte längre kan ha en egen uppfattning utan att få obehag. Om Du inte inser det så är Du till men för många som i dag står i valet och kvalet att välja samfundstillhörighet. Många människor känner avsmak för det smygpolitiserande som sker i våra församlingar i dag. Kyrkklockor som ringer för att man inte gillar en viss ideologi, aktivister som arbetar öppet i församlingarna i sina egna dunkla motiv som ej gagnar kyrkan. Jag har inget emot vänstersympatisörer om de arbetar med demokratiska medel, men de skall verka i sina föreningar och hör inte hemma i kyrkliga sammanhang. Varför inte lägga av med Pingsten och hoppa in där du hör hemma ? Sossarna basunerade ju ut att De skulle döpa om broderskaparna. Kanske något för Dig för Då slår Du ju två flugor i en smäll. Både församling och politik samtidigt. Det finns många politiska föreningar som skulle välkomna ditt engagemang. Jag ser Dig mest som en oerfaren unge som saknar erfarenhet. Om det skapas regler internationellt eller nationellt skall vi följa dem. Babbla inte om PLO hit eller dit
  eller Judar hit eller dit. Det är politik Du snackar om och där är Du oerfaren…. läs Ester 13:3 så kan Du se att redan för över tusen år sedan finns beskrivet hur man förföljer Judar i Iran. Det är arkeologiskt och intellektuellt bevisat att de förföljdes. Detta fortskrider med Din medverkan. Du får gärna fortsätta med din verksamhet, men jag anser att Du handlar fel.
  Du kan väl sticka huvudet under armen som många gör nu för tiden, men de flesta som har ansvar för sig själva och andra lyssnar.
  Adjö
  Lennart

  Gilla

 8. Ops jag glömde
  För över tusen före Kristi födelse förföljdes Judarna …….
  Med detta tar jag inte ställning för eller emot, utan pekar bara på det enkla faktum att De förföljdes….. Det är väl det vi talar om eller….??
  Lennart

  Gilla

   1. Vad är fantastiskt med videon?

    Har aldrig begripit mig på judar som har börjat kalla araberna för palestinier, när araberna själva uppfattar sig själva som en del av Umma – palestinians are a myth says hamas member ”they a…: http://youtu.be/XwBSWN4s9JU.
    Samtidigt finns det sådana israeliska araber som gått ännu längre och tycker att Jerusalem skall vara Kalifatets huvudstad – Israeli Islamist Leader Kamal Khatib: Jerusalem W…: http://youtu.be/8pjtbM2Y8Rs

    Gilla

     1. Det värsta jag vet är alla fundamentalister.

      DU undrar vad dom där på MEMRI hittar allt, då vet jag att du läser inte i början av videon om deras källa till materialet du tittar på.

      Inte alla har språkkunskaper i MÖ språk, inte heller läser eller se nyhetsmedia därifrån.

      Man behöver inte lyssna på Normans logik, det räcker med Israelen Dror Feiler logik.

      Gilla

      1. FYI

       Who founded MEMRI?

       The institute was co-founded in 1998 by Yigal Carmon, a former Israeli military intelligence officer and Meyrav Wurmser, an Israeli-born, American political scientist.

       Gilla

 9. Såg att herr grenholm retweetade zacke. Vad menar du med den? Är du påhejare av regeringens beslut?

  Gilla

   1. Hände det oprovocerat? Ska jag länka till andra världskriget och sedan hamas plan för judarna? Låter det rimligt? Gaza kriget var fasansfullt, som alla krig. Att skicka över all skuld på Israel är djupt ohederligt.

    Gilla

      1. Så du argumenterar utifrån en persons åsikter? Jag kan bemöta det, men litar på att de som tittar på filmen själva fattar att det är ren propaganda. ”hamas är snälla och vill egentligen inte förinta judarna. Det är judarna som är hemska. ” Längesen jag hörde sådan smörja. Du verkar köpt det med hull och hår.

       Gilla

       1. ”hamas är snälla”?? ”Judarna är hemska”?? Nej nej va inte barnslig. Finkelstein och Chomsky är ju själv judar.

        Gilla

        1. Det vet jag. Men det säger ingenting. Så vitt jag vet är ju inte finkelstein ens välkommen i landet. Tyvärr hjälper ju inte dina argument så länge som palestinier styrs av en terror organisation. Jag försvarar inte det faktum att civila dör, men tänker inte vara så naiv och tro att alla vill fred. Kolla fredsprocessens historia.

         Gilla

         1. Förresten: ställde en fråga till grenholm. Snällt att du vill svara å hans vägnar. Men svaret kan bara han ge.

          Gilla

          1. Vad menar du? Du hävdar alltså att hamas är frihetskämpar? Att det är helt okej att ha som ett av sina politiska mål att radera en etnisk folkgrupp? Du har rätt att tycka vad du vill, men du visar din antisemitiska hållning här. Eller är du naiv. Tror du hamas är intresserade av fred med det folk som under slutgiltiga jihad ska elimineras? Det handlar inte enbart om politik, utan religiös övertygelse.

           Gilla

          2. Man lägger upp ett klipp med Noam Chomsky och blir kallad antisimit. -Bissart…

           Du har så klart rätt att religösa ideer av olika slag spelar in i denna konflikt och att tro något annat vore naivt. Men det är också så, att de som blåser på de religösa motsättningarna har ett ansvar.

           Gilla

         1. Förresten ; har du inga filmer som berättar om hamas? Eller är deras roll och terror ointressant? Ganska ensidig propaganda….

          Gilla

        1. Vad är det för bisarrt med det? Så bara för att man citerar judar som tar avstånd från sitt land, så är det samma som att man är tolerant och inte antisemit? Det finns många invandrare som röstar på SD och håller med deras åsikter. Är det då ett rumsrent parti utan rasism? Det måste det ju vara eftersom de har invandrare som är aktiva i partiet. Bara för att man citerar en handfull judar, innebär det inte att man de facto inte är antisemit.
         Du lägger skulden på Israel och bemödar dig inte ens att nyansera och väga in det faktum att det palestinska folket väljer in ett religiöst parti som har inskrivit förintelse i sina stadgar.

         Gilla

         1. Jag har inga problem med att kalla medlemmarna i hamas för religösa fanatiker (visserligen folkvalda), så länge du kan kalla kollonierna på ockuperad mark för kollonierna på ockuperad mark.

          Gilla

          1. Gick inte att svara på inlägget nedan här.
           Nämnde jag ens judar? Jag pratar om sionister. Som Joe Biden sa, man behöver inte vara jude för att vara sionist. Det är den sionistiska lobbyn som styr, något som ”äkta” judar verkligen är offer för, dom har fått sin religion kapad. Man ska inte blanda ihop judendom och sionism på det sättet, det är ett mycket allvarligt fel. Vad är semitism förresten? Om det finns antisemitism så borde ju semitism finnas…

           Gilla

         2. Markus. USA styrs av affärsintressen de kan använda religioner när det passar. USA styrs inte av en judisk konspiration, att säga det är anti-semitism.

          Gilla

         3. Förlåt. Ironi är kass. Micael får gärna radera ovanstående inlägg. Gick för fort och inte genomtänkt. Förlåt mig alla ni som blev upprörda eller tog illa vid er. //Martin

          Gilla

 10. Martin och Mattias, ni är verkligen roliga med att hacka på varandra med argument som är helt banala när det gäller konflikten mellan araber och judar.

  För det första måste ni inse att världen har befunnits sig sedan 2001 i ett religionskrig som västvärlden kallar för kampen mott terrorismen….

  Endast nu när en falang av Islamister har lyckats proklamera en Kalifat (IS) och dessutom lyckades göra det INNAN Al-Qaeda, så pratas det om religionskrig.

  Jag varnade att man skall ta på allvar Al-Qaedas krigsförklaring mot västkulturen, och än idag ser jag sådana som ni två som kommer med banala argument och motargument att konflikten är världspolitik som till exempel – ”hamas är snälla”?? ”Judarna är hemska”?? Nej nej va inte barnslig. Finkelstein och Chomsky är ju själv judar.”…
  Varför använder ni er inte av Neturei Karta anti-sionism samt anti staten israel kampen?

  Så nu kommer frågan, känner ni till Messiansk judendom som är en religiös rörelse som tror att Jesus är den återuppståndne judiske Messias.
  Känner ni till en religiös rörelse Neturei Karta* som motsätter sig inrättandet av så kallade ”staten Israel” eftersom enligt (Neturei Karta) den judiska TRO OCH TORAH LAG det judiska folket är förbjudet att ha deras egen stats i väntan på messianska tidsåldern!
  ”Skaparen gav oss det heliga landet för tusentals år sedan. Men när vi syndat, han tog bort och skickat oss i exil. Sedan den tiden vår uppgift är att vänta på honom att sända Messias. På den tiden, Skaparen ensam, utan någon människa att lyfta en hand eller säga ett ord, kommer att föra oss samman och ta oss ur exil. Han kommer också etablera universell fred mellan alla människor och alla kommer att tjäna honom i god vilja.”
  * Neturei-karta är det arameiska ordet för ”Guardians of the City.
  De judiska stammarna utgjorde ett hot mot den nya islamiska församlingen. De två största klanerna var Banu Nadir och Banu Qurayza. Genom att hålla fast vid sin egen religion ifrågasatte de sanningen i Muhammeds uppenbarelse och han förnekades som profet. På grund av detta och det militära hot som judarna utgjorde, fördrev Muhammed de judiska stammarna från Medinaområdet
  Det var också vid denna tid som han bröt med de judiska traditionerna, upprättade en egen fastemånad och började bedja vända mot Mekka.

  Dagen stridigheter är knutna till vad som sägs Enligt Koranen 17:1 gjorde Muhammed en nattlig resa och färdades enligt traditionen från Mekka till Tempelberget i Jerusalem där han blev förd till himlen och fick möta Gud. Den nattliga resan företogs omkring 620.

  För er två konflikter i MÖ har rätterna i världspolitiken, inte i religiösa ideologier.
  Då börjar jag med Islams historia, Enligt deras tolkning föds alla barn som muslimer (fitrah), men beroende på föräldrarnas livsåskådning och uppfostran bestäms även barnets tro utifrån detta.
  Koranen ses av muslimer som en bekräftelse av det som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk.

  Förmodligen ni uppfattar konflikten mellan staten Israel och araberna (palestinierna) med fokus på dess historia (bibliska platser, kolonialism, europeisk anti-semitism/Förintelsen, stormaktspolitik, FN:s ansvar etc) och dess övergripande betydelse i relationerna mellan arabvärlden och Väst är ABSURD – äkta önsketänkande från folk som rättar sig på bibeln och blandar in europeisk anti-semitism och Förintelsen.
  Bekvämt sätt att se på dilemmat mellan araber och judar, som sammanfattas i följande slagord ”KHAIBAR KHAIBAR YA YAHUD JAISU MUHAMMAD SOUFA YA’UUD”

  Herregud att man kan vara så insnöad att komma med påståenden om ”palestinier” som araberna själva förnekar deras existens – det gjorde tidigare Professor Azmi Bishara samt ministern för nationell säkerhet – Fathi Hammad (Hamas) ”palestinians are a myth” says hamas member ”they a…: http://youtu.be/XwBSWN4s9JU

  Som grädde på tortan så har ni israeliska araber som är supportrar av kalifatet – ”Jerusalem kommer inte bara vara huvudstad i den palestinska staten, utan också huvudstad i den kommande rättfärdiga islamiska kalifatet.”

  Gilla

  1. Har jag skrivit att det är en politisk konflikt? Jag är övertygad att det är rent ut sagt på ett andligt plan. Men det är inte så smidigt att argumentera med människor som inte delar den uppfattningen. Dessutom: om man inte har utrymme att skriva a4 om islams eskatologi kontra biblisk och hur det påverkar hela Mellanöstern -konflikten, kanske man håller på sig lite om vad man börjar leda in diskussionen på. Vill dessutom inte påstå att man hackar. Försöker så enkelt som möjligt att problematisera.

   Gilla

  2. Vi har väldigt skilda uppfattningar här. Min tes är att religionskriget startade långt innan 2001. Läser man Judarnas krig av flavius josefus ser man att hatet från Mellanösterns folk mot judarna var extremt tydligt vid templets förstöring år 70. Men hur diskuterar man sånt? Nöjer mig just nu med att försöka visa det banala: hamas hatar judarna. Hur kan det då bli fred?

   Gilla

   1. Martin, din tes är att religionskriget startade långt innan 2001.

    Eftersom Jag känner inte till sådant krigsförklaring från specifik religions grupp skulle jag uppskatta om du är villig att upplysa mig vem och ner vederbörande part har deklarerat krig mot vilka religioner?

    Gilla

    1. Du skrev att du visste mer om islam och kristendom och judendomen än mattias. Då borde du känna till vad Palestina betyder. Att bibeln talar om det folket. Att de som rev templet år 70 inte var italienare utan av andra folk som hatade judarna så mycket att de ordervägrade. Du borde även veta om vad Muhammed sa om judarna. Att islam ser Jerusalem som sitt och att judarna ska fördrivas därifrån. Att detta är inget som startade 2001 utan sekler tidigare. Att is strider med ett öga på Jerusalem och att det inte är ett 13 år gammalt påfund. Eftersom du ”konverterat” till ateism är det ingen idé att ta upp det som profeterna i GT talade om. Men det stödjer tesen att kriget, även om det varit mer eller mindre intensivt, pågått längre tillbaka än George w bush. Även längre tillbaka än 1967 och 1948. Men det är svårt att diskutera i ett kommentarsfält.

     Gilla

     1. Hade ingen aning om att de som rev templet år 70 inte var italienare, Martin du skall ha tack för upplysningen.
      Däremot vet jag att fundamentalistiska judiska israeler kommer med sådana vansinnes projekt http://youtu.be/tB8W0cLM9uA

      Var så vänlig och hjälp mig med vad Palestina betyder.

      Att judarna var och är hatade av andra folk, är ingen nyhet.

      Gilla

  3. Vilken tur att vi träffat på ett sånt orakel då. Du kan ju spela in en video där du läser från Koranen och Bibeln och förklarar hur det igentligen ligger till.

   Gilla

   1. Orakel? Nej,men däremot,som kristen, är det svårt att bara se det som en politisk konflikt. Bara för att jag hävdar att jag har en annan övertygelse än dig, behöver man ju inte håna? Eller? Du har rätt att tycka och tro vad du vill. På nåt sätt förväntar jag mig av någon som verkar ha tilltro till demokrati att den tycker det också. Men det är uppenbarligen svårt märker jag.

    Gilla

   2. Matias, efter att ha läst din kommentar, undrar jag om du är tor bakom öronen.

    För övrigt förmodar jag att min kunskap om kristendomen, islam och judendomen är bättre än din.

    Observera att jag ”konverterat” till ateismen.

    Gilla

       1. Till skillnad av många katoliker som blir ”frälsta” av besöket av Peterskyrkan i det så kallade Vatikanstaten, insåg jag att allt dessa ”religioner” existerar för att ha anhängare som man kan kontrollera än idag.

        Kruxet är att när religionerna ”skapades” av dåtidens ”visa män” var dessa visare än mobben.
        Idag har vi mer tillit i oss själva, och dessutom har vi en ”shrink” istället för prästen som dessutom har ingen rätt att ordinera psykofarmaka.

        Religionen i nutid har blivit rena rama ”geschäft”, samt påminner om Voodoo med inslag av Halloween i sverige de senaste 10-15 åren.

        I ett västerländskt kristet sammanhang firas julen till minne av Jesu födelse, som har blivit rena rama ”geschäft”. På 2000-talet har julhandeln slagit nya rekord flera år, där julklappar står för en stor del av omsättningen.

        Julen är en kristen högtid, man firar barnet Jesus som fick presenter av de tre vise männen, men seden att utdela julklappar har sekulariseras och omfattar även personer utan anknytning till den kristna tron.

        Kristna kan konvertera sig till Islam eller judendom, medan muslimer att lämna islam som religion är enligt traditionell sharialag en brottslig gärning som har påföljden dödsstraff.

        Kort sagt religioner har dessutom fått politiskt inflytande, därför många klassar Islam som en politisk rörelse än en religion, speciellt på grund av att enligt traditionell sharialag en människa kan(får) inte skriva lagar, endast ”lagen av Gud” gäller.

        Jag har fått nog av religioner med sina berättelser om profeten Muhammed som enligt senare muslimsk tradition steg upp till Gud (i eldvagn) med ärkeängeln Gabriel.

        Jesus som har återuppstått, trots att dagens läkekonsten skulle ge en förmögenhet att känna till konsten att vecka de döda.

        Trots att jag själv fått nog av religioner, har jag inget emot att andra praktiserar sina valda trosbekännelser!

        Gilla

 11. Micael Grenholm ,jag är nyfiken varför mina kommentarer Jerry | 27 oktober, 2014 kl. 22:10, Jerry | 27 oktober, 2014 kl. 20:35 har ”Din kommentar inväntar granskning.”?

  Gilla

 12. Martin, Orakel kommentareren va så klart till Jerry… Att stödja det sionistiska projektet är ingen oskyldig handling.

  Gilla

 13. Usch vilken obehaglig hemsida. Samma ande som finns i vänster-och palestinaaktivism finns inom nazismen!

  Gilla

  1. Inte konstigt att det är i samma ande eftersom Nationalsocialism (tyska Nationalsozialismus), även kallat nazism, är en ideologi som i grunden har föreställningen om att folket – nationen – har ett högre värde i förhållande till den enskilde.

   Gilla

      1. Nu hänger jag med, du syftar på judarna som utvalt folk. Varför det?

       Det finns ingen ”utvalt folk”, endast religiösa fanatiker kan komma med sådana absurda påståenden om att vara utvalt.

       Gilla

          1. Ytterst märkligt att Du överhuvudtaget ställde frågan.
           Du tydligen har inte läst Hitlers Mein Kampf.

           Gilla

          2. Ytterst märkligt att Du överhuvudtaget ställde frågan.

           Enligt arkeologer dock israel kulturen inte övertagit regionen, snarare växte ur det Kanaan kulturen.

           Genetiska studier på judar visar att de flesta judar i hela världen bär ett gemensamt genetisk arv som har sitt ursprung i Mellanöstern, den bär sina starkaste likhet med folken i ”bördiga halvmånen” – http://en.wikipedia.org/wiki/Fertile_Crescent#/media/File:Map_of_fertile_crescent.svg

           Den genetiska sammansättningen av olika judiska grupper visar att judar har en gemensam genetisk källa sedan 4000 år, som en markör för deras gemensamma fäderneärvda ursprung.

           Trots deras långsiktiga separation och samt deras gemensamma genetiska ursprung, Judar bevarat också en gemensam kultur, tradition och språk.

           The Jew has always been a people with definite racial characteristics and never a religion.
           – Adolf Hitler (Mein Kampf)

           ”Talmud kritik är ok?”, hur tusan skall man ge sig på kritik av religiös tolkning?
           Det gör teologer.

           Gilla

 14. @ Alexander vid 31 mars, 2015 kl. 15:50
  Återstår att se om min kommentar till dig blir läst av dig eftersom vidare får jag följande; ”Jerry vid 27 oktober, 2014 kl. 20:35 Din kommentar inväntar granskning.”

  Det är många av mina kommentarer från 2013 som inväntar granskningen än…..

  Gilla

  1. Tack för länken men det är väll inte helt rumsrent att citera hitler och tro att det är någon källa att sätta sin tiltlro till.

   Gilla

    1. Alltså att komma med frågor som ”Kanske är judendomen mer som en klan?”, hänvisar till att du har svårt att inse att det är stor skillnad mellan trosbekännelse och folket.

     Det ju som att fråga om Kristendomen är mer som en klan (stam).

     Gilla

     1. Jo men det finns ju många judar som inte är troende bara deltar i symboliska traditionella riter. Jag hörde på teologiska rummet idag om judisk identitet. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/77691?programid=3109
      Lars Dencik verkar ju vare en slags icke troende jude som deltar i traditionella riter. Då är det ju mer som en samlingspunkt att delta i högtidsfirande, ett slags nät-verkande. Och tillhör han verkligen en slags ras om det nu är så fruktsamt att tala om raser?

      Gilla

      1. ”Jo men det finns ju många judar som inte är troende ..”, du pratar ju igen om judar, denna gången i Etnogenes form.

       Vem har sagt att judar skall vara troende?
       Vem har sagt att judar kan inte vara kristna eller muslimer?
       Vem har sagt att judar kan inte vara ateister?

       Inte konstigt att judar vill umgås med judar som har samma kulturella drag och värderingar.

       Gilla

       1. Jag tror inte judarna är en särskild ras, snarare är det en slags gruppering som frimurare , hells angles eller AIK. Har du nån annan referens förutom Adolf Hitler på att dom skulle vara en särskild ”ras”?

        Gilla

   1. Hitlers hat var mot det judiska rasen inte deras religion.

    Muslimer hatade judar redan för 1400 sedan – ”Khaybar, Khaybar, ya yahoud, Jaish Muhammad saufa ya’ud” – innebär i översättning ; ” Khaybar , Khaybar , o judar , armén av Muhammed kommer att återvända .

    Hoppas du känner till slaget vid Khaybar.

    Gilla

    1. Nej jag känner inte till Khaybar. Vad är det? För 1400 var väll knappt Islam uppfunnen.
     Är att tala om judisk makt antisemitism?

     Gilla

       1. Hitler var väll inte muslim. Och hade dom 700-800 tusen människor som blev etniskt rensade 1948 tillhört någon annan religion kan man säkert tänka sig att dom skulle vara ganska ”sura” i alla fal.

        Gilla

  1. Varför skall det vara antisemitism att kritisera omskärelse?

   Både arabiska muslimer och troende judar är omskurna, profeten Muhammed enligt sägnen föddes omskuren.
   Omskärelse bland muslimska araber – Khitan
   Omskärelse i judendomen – Berit mila.

   Gilla

    1. Förväntar du dig att jag kommenterar artikeln ”Frontalangrepp mot judendomen” av juden GÖRAN ROSENBERG?

     Gilla

     1. Prövar att förstå när Israelkritik, kritik mot judendomen eller mot idéer av judisk utvaldhet övergår i antisemitism.

      Gilla

      1. Nu hänger jag inte längre med dig, ena ögonblicket undrar du om
       – ”Är kritik av judendomen anti-semitism?”
       – ”Kanske är judendomen mer som en klan?”
       – ”Jag tror inte judarna är en särskild ras, snarare är det en slags gruppering som frimurare , hells angles eller AIK.”
       – ”Varför skall det vara antisemitism att kritisera omskärelse?”
       sedan hävdar du att jag övergår till antisemitism.

       Gilla

       1. Jag hävdar inte att du har övergått till antisemitism! Det är just som jag säger, jag är ärligt intresserad av att förstå vad som definerar antisemtitism.

        Gilla

        1. Du säger att du är ÄRLIGT intresserad av att förstå vad som definierar antisemitism, därför börjar jag med termen Semiter eller semitiska folket som härrör från Bibeln och betecknade ursprungligen folk nämnda i Första Moseboken 10:21–31 som ättlingar till Noas son Sem.

         De öst semitiska folken består av akkader, amoriter, assyrier, babylonier.
         De syd semitiska folk folken består av amharer och Tigréer.
         De västsemitiska folken består av araméer, fenicier, hebréer, kanaanéer och araber.
         För övrigt hebréer motsvarar dagens judar.

         Idag används begreppet med betydelsen folk som talar semitiska språk.

         Begreppet användes regelmässigt under RASBIOLOGINS storhetstid för att KLASSIFICERA NEDANSTÅENDE FOLKGRUPPER i Mellanöstern och Afrikas horn.

         Antisemitismen kan motiveras genom fientlighet mot verkliga eller inbillade drag hos den judiska religionen eller kulturen eller föreställda RASMÄSSIGA egenskaper.

         Termen myntades av den antisemitiske journalisten Wilhelm Marr år 1879 för att ge det då oftast TEOLOGISKT motiverade judehatet ett sken av vetenskaplighet.

         Begreppet har aldrig syftat på fientlighet MOT HELA FOLKGRUPPEN semiter (exempelvis araber).

         Antisemitismens teman har varierat genom historien.
         De flesta kristna kyrkor brukade förr framställa judarna som Jesu mördare, trots att Jesu själv var jude….

         Gilla

          1. ”.. denna artikel ..”, skämtar du?

           ”Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet(?) perspektiv” samt av lägsta nivå enligt min åsikt.

           Att du besöker sådana källor för att sedan fråga mig ”.. är denna artikel ett exempel på anti semitism” säger mycket om dig.

           Du är inte ÄRLIGT intresserad av att förstå vad som definierar antisemitism, du vill rättfärdiga antisemitism.

           Gilla

   1. Vi kanske ska införa ett nytt begräpp, Judefobi? Rädslan för judisk makt. Har du läst Estersbok? Om den där skojjaren jag länkade till hade refererat till Esters bok istället för Sion Vises Protokoll kanske det inte hade räknats som antisemitism utan bara som Judefobi?

    Gilla

    1. Jag har ett definitiv ett bättre begrepp – Svenskfobi, rädslan för blåögda Besserwisser.

     Gilla

     1. Jerry, vi kanske skulle kunna lämna in ett nytt gemensamt förslag till nästa upplaga av DSM-5 på ämnet fobier:

      Kristofobi: Rädsla för att fundamentalistiska kristna i USA ska starta ett krig i mellanöstern som går över i ett världskrig för att skynda på Jesu återkomst.

      Judefobi: Rädsla för den judiska lobbyn och judisk ekonomisk makt.

      Islamofobi: Rädsla för en demografisk islamisk bomb över västvärden och införandet av sharia lagar.

      Human-Etisk fobi: Rädsla för att Christer Sturmark ska propagera för gudlöshet och där igenom skapa ett moraliskt förfall.

      Svenskfobi: Rädslan för blåögda Besserwisser.

      Gilla

 15. Hej! Jag har ett jättestort arbete i skolan och ska skriva om Israel- Palestinas konflikter mellan Judendomen och Kristendomen och jag förstår inte så mycket vad det handlar om. Jag sökte runt lite på wikipedia osv med det var väldigt otydligt och invecklat. Skulle bli så tacksam för svar! (Jag går i åk 9 och måste rädda mina betyg)

  Gilla

  1. Glömde nämna det absurda;
   PA och Fatah:
   Jesus var en palestinier.
    
   Abbas:
   ”Jesus, en palestinsk budbärare av kärlek, rättvisa och fred ”
    
   PA officiellt:
   ”Jesus Messias är palestinier”
    
   Fatah officiellt:
   ”Jesus, den första palestinier”

   Ignorerar man faktum att kristna traditionen definierar Jesus som en Jude och att det romerska riket bytte namn Judeen till ”Palestina” bara hundra år efter Jesus död, prominenta PA och Fatah ledare har presenterat som historiskt faktum att Jesus och hans mor Maria var palestinier och att Jesus var ”det första palestinska Martyr” och den första palestinska flykting…., (dokumenterats av Palestinian Media Watch).

   Mahmoud Al-Habbash, Högsta Shari’ah domaren och Mahmoud Abbas rådgivare på religiösa och islamiska frågor meddelade:

   ”Julen är också en palestinsk helg, eftersom Jesus, frid vare med honom, var palestinier. Han föddes i Palestina;. Levde och skickades [som profet] till Palestina.
   Därför har julen en speciell palestinsk smak”.. ”

   Vad tycker du om dessa påståenden från deras rådgivare om religiösa frågor?

   Gilla

 16. Hej! Jag har ett jättestort arbete i skolan och ska skriva om israels judendom och kristendom konflikterna och jag förstår inte så mycket. Skulle bli så tacksam om man fick information om de ämnet! (jag går i åk9 och måste rädda mina betyg)

  Gilla

  1. Erika, om du ska skriva om Israel- Palestinas konflikter, då blir det svårt för läraren att sätta RÄTT betyg på.

   Det handlar nämligen om hur läraren (skolan) uppfattar konflikten.

   Det märker du direkt om du skall konfrontera med faktum att ”Palestina” är benämning av Syria Palestina som romarna omnämnt Judeen, Samaria och Idumeen – som (förnedring) straff.

   Alltså med andra ord Palestina har aldrig existerat.
   Efter det judiska upproret blev Iudaea (som tidigare varit underställt Syrien) en självständig provins styrd från Jerusalem. Provinshuvudstaden rustades upp och ändrade namn till Aelia Capitolina år 130. Efter ett uppror år 132-135 lett av Bar Kokhba bytte provinsen namn till Palestina som fortsatte att vara en romersk och sedan östromersk provins tills den erövrades av araberna 638.

   Observera att även Jerusalem fick för att straffa upprorsmän annat namn – Aelia Capitolina!

   Nu tar jag modern tid som utspelas vid första världskriget, då Osmanska riket besegrades och England och blev Brittiska Palestinamandatet, eller egentligen Brittiska Palestinamandatet, var det område av det forna Osmanska riket som Storbritannien förvaltade på uppdrag av Nationernas förbund (NF) mellan 1920 och 1948 i enlighet med ett s.k. NF-mandat. Mandatet omfattade det som idag är Israel, Jordanien och Palestinska territorierna. Redan 1921 bröts den östra delen av territoriet loss av britterna som lät bilda lydstaten Emiratet Transjordanien som 1946 blev ett självständigt kungarike.
   Resten av mandatområdet bestod dock under direkt brittisk kontroll.
   År 1948 upphörde mandatet helt – samma dag som Staten Israels självständighet utropades i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 181 om delning av Palestina.
   Detta ledde till att Arabförbundets stater förklarade Israel krig (1948 års arabisk-israeliska krig). Arabförbundets stater kände sig förolämpade av att mitt i muslimska hemsferen ha en ”judisk ärkefiende”.

   Hänger du med?

   Arabisk-israeliska kriget 1948 handlade egentligen om att araberna hade en gammal ”räckning” med judarna – slaget vid Khaybar.

   Du säkert hört när Araber som anser sig vara palestinier tar en favorit ramsa; ”Khaybar, Khaybar, ya yahoud, jaish Muhammad saufa ya‘ud” betyder i översättning;
   ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé skall återvända.”

   Med andra ord när du hör om det ”stulna landet Palestina”, handlar det om i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 181 om delning av Palestina.

   Jag egentligen tycker inte blanda mig in i konflikten mellan kristna trosbekännelsen och det judiska trosbekännelsen.

   Judendomen är egentligen inte samma som det judiska folket (rasen) – men du lär höra protester i den frågan.
   Judarna anklagas ju har mördat Jesus (en jude), samt andra konspirationsteorier.

   Personligen har jag ytterst svårt att tro på en lösning på konflikten – på fredlig väg.

   Närmare än Oslo övernskommelsen lär det inte bli av enkel anledning – ultra ortodoxa judar (extrem nationalister), samt Islamister (Muslimska brödraskapet).

   För övrigt du hittar Muslimska brödraskapet även i Sverige….

   Lycka till.

   Gilla

  2. För att få lite färsk input kan du se denna föreläsning med Lise Bergh. Jag skulle vara väldigt försiktig med info från ”Jerry”.

   Gilla

   1. Lise vill bidra till lugn på Västbanken.

    Snacka om att vara naiv och tro att hon är bättre än andra med att bidra till lugn på Västbanken….

    Hon säger – ”Det är ett sätt att bidra till en lösning.”

    Hur många år behöver hon för att bidra till lugn på Västbanken – tio eller sextio?

    Gilla

  1. Mattias, vi kanske skulle kunna lämna in ytterligare ett nytt gemensamt förslag till nästa upplaga av DSM-5 på ämnet fobier:
   RELIGIONSFOBI.

   Det är religionerna som skapar fanatiker.
   Avskaffa religionerna, då finns inga hållbara och genomtänkta lösningar.

   Men givetvis har du tänk på andra lösningar….

   Gilla

   1. Att lämna över frågan om Israel till de juden/kristen/sionistiska islam-hatarna är ett svik mot mänskligheten. Vi är alla palestinier. Det är möjligt för alla att se rakt igenom dig Jerry och det är ingen vacker syn.

    Gilla

    1. Vadå ”.. lämna frågan om Israel till ..”?
     ”Vi är alla palestinier”, vilka är ”VI” och sedan när kan DU föra talan för andra?

     ”.. juden/kristen/sionistiska islam-hatarna ..” är en ospecificerat samt komplicerad benämning – vänligen kom med detaljer vilka dessa må vara.

     Varför kommer du endast med ”islam-hatarna”, och glömmer ta kristendomens-hatarna, judendomens-hatarna?

     Hur tusan blandar du religionerna med en Sionism som är en nationalistisk rörelse med rötter i 1800-talet som strävar efter att åstadkomma en judisk stat.

     För övrigt namnet kommer av bergsfästet Sion utanför Jerusalem som symboliserade judarnas längtan tillbaka till landet Israel.

     Även om sionismen är baserad på en religiös tradition som kopplar judarna till Israel, sionism är huvudsakligen en POLITISK RÖRELSE (Sionistunionen är en israelisk valkartell), alltså ett svar på 1800-talets antisemitism och förtryck av judarna i Europa.
     Men det visste du redan, eller?

     Snacka om rasisten som pratar om ”svik mot mänskligheten”.

     Gilla

      1. Ja ja, Mattias du så trött på mig att du kan inte låtabli att nämna för Erika ”Jag skulle vara väldigt försiktig med info från ”Jerry”.

       Du ”.. låter andra läsare dra sina egna slutsatser.”

       Gilla

 17. Så vitt jag kan förstå så vill både Al fattah och Israel ha en tvåstatslösning, medan Hamas vill ha en (Islamistisk) enstatslösning (inte som IS utan ungefär som exempelvis Saudiarabien).

  Om Israel annekterar Gazaremsan och Västbanken (vilket både Jordanien och en FN-resolution ger dem rätt att göra) då får innevånarna där rösträtt till Knesset, men det vill inte Netanyahu. Även om Netanyahu visat dålig förhandlingsvilja (bland annat när det gäller Jerusalem) så är det för närvarande Hamas som är det stora problemet.

  http://israelidag.se/netanyahu-jag-vill-ha-en-hallbar-tvastatslosning/

  Det är viktigt att skilja den sekulära staten Israel och Guds egendomsfolk Israel. Jag hoppas att Jesus dröjer tills alla som hoppas på ett rike byggt på ömsesidig kärlek och förlåtelse ska ha funnit vägen (Bibelns Jesus Kristus Gud Sonen).

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s