Bloggarkiv

Migrationsverkets absurda kristendomsfrågor

De senaste dagarna har det varit tal om Migrationsverkets asylprövningar av kristna konvertiter. Migrationsverket försöker alltså bedöma om människor är ärliga med om de har blivit kristna eller ej. Att bli förföljd för sin tros skull är nämligen ett skäl til asyl, och på många platser i världen är kristna och andra religiösa minoriteter förföljda.

När en person hävdar att hen blivit kristen och därför inte kan återvända till sitt ursprungsland, ställer Migrationsverket frågor om kristen tro till personen. Tyvärr verkar Migrationsverkets förståelse av kristen tro vara ytterst begränsad och fördomsfull. SVT kallar Migrationsverkets frågor för ”husförhörsliknande” och frågorna kritiseras av både jurister och kyrkliga företrädare. Nedan följer ett antal frågor som kristna konvertiter i media uppgett att de fått av Migrationsverket.

Skärmavbild 2017-12-29 kl. 22.13.35

Källa: svt.se

Fråga ett är grymt svår att svara på som nykristen. Jag hade inte klarat den när jag började vilja följa Jesus. En bra överblick av Romarbrevet (som är ett långt brev!) skulle jag tro att jag fick först när jag gick bibelskola som 23-åring. Då hade jag redan följt Jesus i många år. Hur många asylsökande har haft chansen att plugga på bibelskola ett år? Read the rest of this entry

Läs Didaché!

EFS-prästerna Elof och Kristoffer Lignell har gjort en riktigt bra och fräsch nyöversättning av den urkristna skriften Didaché – de tolv apostlarnas träning. Boken skrevs runt år 100 och är en av de viktigaste källorna för tidig kristen undervisning. Och det här är radikal kristendom.

Riktigt radikal kristendom.

Alla som trodde att apostlarna och deras urkristna syskon var ett gäng medelsvensson, bered er på att få er världsbild krossad. Didaché är faktiskt lika radikal som den mest radikala bok jag känner till vad gäller rikedomsbekämpning, pacifism och självförnekande altruism, nämligen Bibeln. Jag rekommenderar er verkligen att gå in på didache.se och läsa.

Read the rest of this entry

Vi behöver mer självförnekelse!

Ett liv i Jesu efterföljd är oförenligt med egoism. När Jesus dog på korset trots att Han inte förtjänade det för att vi skulle få det eviga liv vi inte förtjänar, gjorde Han det för att Han satte oss högre än sig själv. Han hade all rätt att strunta i oss och låta oss få det straff vi förtjänar för våra synder, men Han tog vårt straff på sig på grund av att Han älskar oss förutsättningslöst. I stället för att tänka på sitt eget bästa och vara kvar i Himlen hos Fadern kom Han ner till oss förvirrade, förlorade människor och led och dog för oss. Det är en så oerhört stark altruism i detta. Och eftersom vi i allt ska leva som Han levde (1 Joh 2:6) skriver Paulus:

Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. (1 Kor 10:33-11:1)

Att följa Kristi exempel är alltså att inte söka sitt eget bästa. Han skriver på ett annat ställe:

Fil 2:3 Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Read the rest of this entry