Kan en kristen vara rik?

Bild från Christ the King College
Bild från Christ the King College

Rika kristna säger ”ja”. Fattiga kristna säger ”nej”. Frågan är vad Gud tycker. När man lägger bort alla önsketankar och läser vad Bibeln egentligen säger leder det till att hela ens liv vänds upp och ner – men denna helomvändning är precis vad världen behöver!

Del 1: Biblisk översikt

Del 2: Definierandet av rik

Del 3: Rikedomens synd

Del 4: Inställningsteologi

Del 5: Allt-säljande något för alla?

Del 6: Kyrkofädernas syn på pengar

Del 7: Sälja allt?

Del 8: De rika i GT

Del 9: Kvinnan med balsamflaskan

Del 10: Hade Jesus en lyxig livklädnad?

Del 11: ”Jag kan leva i överflöd”

Del 12: Predikaren

Del 13: Resurser för arbete

145 kommentarer

 1. Kristna ska inte va rika, vem skulle vilja ta risken(kamelen och nålsögat). Vi ska inte va förgiftade av världen. Vi ska leva så likt Jesus som möjligt, han va hemmlös, oroade säg inte utan levde på tron…sökte Kunga riket först…
  Apostlagärningarna 4:32 är det ultimate!
  Det känns så meningslöst att lägga ner så mycke tid, resurser och
  energi som en individ eller liten familj på mat, husrum etc.
  Jag vill absolut bo i kollektiv i en snar framtid, med kristen gemenskap. svara mig gärna om ni har ideer.
  Kan man hälsa på er?

  Gilla

  1. Halleluja! Det är underbart att höra, Eva. Jag vill också bo i kommunitet, men gör det inte än – dock är vi några stycken i Uppsala som skulle vilja starta en. Det finns ingen ”officiell” lista på kristna kommuniteter i det här landet, allt jag kan göra är att hänvisa till http://www.speak.nu/forum3/viewtopic.php?f=22&t=561

   Där presenterar sig de flesta kristna kommuniteter jag känner till.

   Gilla

   1. Det är få kommuniteter som fungerar väl, men vill man skaffa sig problem så är det tillåtet. Liksom kummunism så fungerar det bra i teorin, men det mänskliga köttet ställer till det. Amishfolket är ett exempel där det fungerat under lång tid, men då fordras det hård styrning.

    Bibeln uppmuntrar inte till kollektivt liv, utan säger att var och en skall arbeta för sin försörjning och ta ansvar för sin egen familj. Det skall vara tydliga gränser mellan vad varje familj äger. Bibeln stöder istället familjen.

    Att de troende i Jerusalem ”hade allting gemensamt” var ingen befallning från Herren. Problemen kom också senare då Paulus med flera var nödgade att samla in pengar till de ”heliga i Jerusalem”. Om de inte sålt sina åkrar så hade de haft kvar sin försörjning.
    Mvh

    Gilla

    1. Hej SÅ! Det var många fel på en och samma gång. De flesta kommuniteter och kollektiv fungerar väl. Familjen är en form av kommunitet med egendomsgemenskap. Bibeln uppmanar till kollektivt liv, jag är förvånad över att du lyckas missa att samtliga av de apostlar Jesus utvalt, ja samtliga kristna som existerade vid kyrkans födelse, levde i egendomsgemenskap. Det uppmanades visst av Herren, i Luk 12:33. Och denna egendomsgemenskap fortsatte leva i kyrkan i över 200 år, se https://helapingsten.wordpress.com/2009/09/08/rik-del-6-kyrkofadernas-syn-pa-pengar/

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. HeJ Micael, det är en intressant frågeställning tycker jag, kollektiv eller…

      Jag skulle vilja säga så här, eftersom vi har historieböckerna och kan läsa,,,vad hände sen???

      De första kristna hade enheten i tron, en kropp och en ANDE, dvs. en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader. Vad hände sen när det hade gått några hundra år? Jo nikolatiernas lära tog över. antikrist hade på smygvägar kommit in bland de heliga. Det står ju att antikrist har utgått från de troende. Dessa antikristliga krafter tog över mer och mer och så bildades KATOLSKA KYRKAN. Väldigt oskyldigt ibörjan. Bara små förändringar. Med Katolskakyrkan gick läran utför, mindre och mindre sanning ända till den mörka medeltiden.

      MEN det har alltid i tider funnits heliga människor som inte följt den Katolska läran. Paulus fick hedningarna på sin lott att förkunna evangelium. Petrus fick judarna på sin lott.
      Efter dem fick vi andra sanna förkunnare som följt den tidens ljus och inte följde den Katolska kyrkan (antikristliga församlingen)
      Ireneus, välkänd sann troende, Martin av Tours, Columba, Martin Luther, John Wesley, Pingstväckelsen ibörjan osv.

      Lägg märke till att skendet för de hednakristna (alla folkslag) liknar judarnas olydnad mot Gud i Gamla Testamentet. Vetekornet måste ner i jorden och sås vid pingsten. I den sista tiden skall vetet vara färdigt för skörd. Den mörka medeltiden var det väldigt lite ljus kvar av den helige Ande på jorden. I den sista tiden kommer aposlarnas lära tillbaka igen.

      Dopet i Jesu kristi namn har kommit tillbaka igen. Treenigheten är avslöjad, vi tror på en Gud igen som är allas Fader.

      Ja nu kan vi leva i kollektiv på samma sätt som de första kristna gjorde, om vi vill. Det skulle funka utan dispyter, men för oss är uppryckelsen det viktigaste och som vi väntar på.

      Guds frid
      lärjungen

      Gilla

     2. Dessutom finns klosterordnar som bestått i mer än tusen år och som du skriver, är ju familjen en kommunitet i sig. Den utökade familjen, där fler än två generationer ryms och fler än köttsliga släktingar finns är nig som jag ser det, den idealiska ekonomiska enheten. Ensamhushåll är de minst effektiva ur energi- och ekonomisynpunkt. Dessutom är det ”inte gott för människan att vara ensam”.

      Gilla

      1. Dock är klosterliv obibliskt – i det att man typ totalt avskiljer sig från omvärlden. Jesus bad ”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.” Johannes 17:15. Finns mer att säga.

       Gilla

   2. Jag håller inte med trots att jag tror på Jesus
    Det är fel att utnyttja och förtrycka de fattiga
    Men lika fel att tvingade rika som inte vill att dela med sig.
    Jag är emot alla former av tvång.
    Emot all kommunism och läror som påminner om dess lära om egendomsgemenskap
    Jag är inte emot att folk frivilligt lever i egendomsgemenskap, men är fanatiskt emot att tvinga folk in i det.

    Om de själva vill leva så så är det deras ensak, men vi kan aldrig tolerera att dom försöker tvinga andra att leva så. Tvångsåtgärder är både emot all form av frihet och innebär även kärlekens död. Vad är bäst ett samhälle där man tvingar de rika att dela med sig – ett sådant samhälle är diktatoriskt. Eller en demokrati där det är upp till var och en.

    Alla gånger man har försökt tvinga människor att göra det goda med våldsmedel har det slutat på samma sätt med långt mer fattigdom, våld och förtryck mot de som har avvikande åsikter. Ett egendomsdelande samhälle kan bara funka på två sätt i en liten grupp som är överens om att dela allt eller som stort i en diktatur där man förtrycker de som har avikande åsikter. Ty så länge jorden existerar kommer det alltid finnas dem som inte tycka lika i allt.

    Jag har läst mycket i mina dagar och min avsky för kommunismen och kollektivatismen har jag från en skildring där en grupp rika först samlades och började dela med sig (vilket var okej), sedan började utöva tryck på sina familjer för att till sist sprida forma ett samhälle som tvingade sina undersåtar och till och med drog ut i krig för att med våld, hot och ödeläggelse få andra att leva som de tyckte var rätt. Vilken samhälle är mest ont egentligen de som utövar sådana metoder eller de som lever lungt och stilla och försörjer sig och sin familj men inte vill att människor de inte känner ska få det de arbetat för. Ingen har rätt att använda mord, våld eller hot för att tvinga människor att leva som andra tycka att de bör. Det är avskyvärt.

    Det finns fler aspekter. varför arbeta om det som man arbetar ihop går till andra.

    Har du tänkt på att om vi gåvo allt till de fattiga och inte köpte något förutom mat och kläder skulle alla som jobbar med att framställa ska vi säga sånt som inte är nödvändigt att till sist bytta jobb eller bli tiggare själva. har du hört talas om guldsmederna från Geneve

    En av kalvinismens moraliska regler var ett förbud mot att bära smycken. Men en klocka fick man gärna ha för att kunna passa tiden för högmässan, och därför kastade sig de schweiziska guldsmederna in i urmakarbranschen.

    Om dessa guldsmeder inte varit så listiga hade de blivet utan arbete

    Det man praktiskt tagit säger när man vill att folk ska nöja sig med det nödvändigaste är att de som arbetar med alla andra varor och tjänster ert jobb är värdelöst. Byt Jobb! eller bli tiggare.

    Förbannelse över kollektivatismen
    Förbannelse över kommunismen och all egendomsgemenskap som inte är frivillig
    Förbannelse över kommunitetsliv
    Förbannelse över all Asketism

    Om man måste välja mellan frihet och rättvisa är friheten bäst

    Länge leve induvidalismen
    Länge leve kapitalismen som ärdesätter frihet och inte diktatur
    länge leve att människan ska få dela med sig av fri vilja och inte av tvång

    Men utan ditt samtycke ville jag intet göra, ty det goda du
    gjorde skulle ju icke ske såsom av tvång, utan göras av fri
    vilja.

    Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.

    Gilla

  2. Eva… Kristna kan vara rika en dag i taget. Med det menar jag att det finns människor , – kristna ,- som lägger ner all sin kraft, även den andliga som de fått av Gud, för att tjäna SEK 100 000 den ena dagen och ger bort hela summan nästa dag till behövande enskillda, organisationer och församlingar. Och de upprepar detta mönster nästa dag , – i princip.
   Vad det gäller boende och ägande gemenskap, kan jag säga att jag sålde allt jag ägde 1970 och for till Indien som missionär. Det resulterade i några tusen kronor som lämnades till de som behövde. Det jag hade kvar efter försäljning av bohag, kläder, elektronik mm. rymdes i två resväskor. Efter intensiv bön öppnade Gud dörrarna nästan omedelbart till missionstjänst. Sedan dess har jag prövat både egendomsgemenskap och överflödsverksamhet. Det har tagit sitt uttryck i många , många olika typer av verksamhet för att nå ut med Evangelium. I Bibeln ser man ingen strickt uppdelning mellan dem som har, – av de som vunnits av apostlarna, – och de som inte har. Istället är det apostlarna som är tungan på vågen och hjälper till att omfördela. Vad det är som är den springande pungten är inte teologi om ägande eller mer ägande , utan om kärlek i praktiken.( Och detta är ju ett bud vare sig vi känner för det eller ej) Och den kärleken var riktad till Jesus, – för dessa ”rika” som kunde ge mycket i den tidiga kyrkan , såg oftast inte dem de gav till, utan litade på apostlarna som förmedlare. Uppdelning och kategorisering av dessa olika typer av kristna leder till ytterligare splittring av kristi kropp. När denna kategorisering sker, så kommer svagheterna med dem att förstärkas och ”styrkorna ” att skymmas. I egendoms-gemenskaperna ser man bara folk som dräller omkring med ett leende och lever på varandra, – där ofta några få får dra det tunga lasset av arbete. Man glömmer den frid och omsorg om varandra som dessa grupper har för varandra. I överfflödgemenskaper ser man bara girighet och förnäm uppsyn, ranger och titlar, men glömmer de miljontals kronor som flyter genom de ekoniomiska kanalerna till fattiga, tjänster, missioner, kyrkor. Den kritik som finns dem emellan är just bristen, – att an glömmer att VI SKALL ÄLSKA VARANDRA . För det är inte pengar, ägande, arbete mm det handlar om, – utan kärlek. Riktig hjärte känd kärlek är det enda som hjälper, helar och uppenbarar Jesus. När den finns tackar vi Gud för både fattiga och rika. och vi kan hjälpa och vi kan ge till båda kategorier. Den som förlorat sin frihet, vet vad den är värd och hur dyrbar den är. Den som vandrat i genom kärlekslöshetens och därmed ensamhetens skuggiga dal, ser värdet av kärleken. Tills dess är den bara en skimär. Kärleken måste bli en riktig Schikina – Glory igen och det är bara Gud som kan åstadkomma det som ett resultat av våra enträgna längtande böner. Den kostar , – många slitna knän och suckande hjärtan.

   Gilla

    1. Tack Micael, undervisat har jag gjort en del, ochså evangeliserat och utövat förbönstjänst, – men det jag ägnat mig minst åt är nog just predikan. Jag har inte sett under och tecken följa min förkunnelse i den utsträckning som jag skulle önska och så länge jag inte gör det ser jag budskapet som inte varande komplett, Därför understöder jag istället dem som får nåden att se detta som en del som följer arbetet.

     Tackar och tar gärna emot förbön för det.

     Tack för din vänlighet
     Berno

     Gilla

  3. Hej Eva. Vad får dig att tro att Jesus var hemlös?
   För övrigt betyder givetvis inte att ”bli mer lik Jesus” att vi ska leva som Han gjorde när han var på jorden, dvs gå omkring i Israel och tala om för judarna att vi är Gud, för det stämmer ju inte.

   Gilla

  4. Jag respekterar, förstår, och tycker dina åsikter är fina, men jag tycker själv att en Kristen absolut kan vara rik (nej, jag tillhör inte den kategorin själv, och jag naturligtvis ha fel).

   Det är ju vad vi fyller våra hjärtan med som är det viktiga, och använder den finansiellt starke Kristne människan sina medel i enlighet med sitt hjärta så ser jag inga fel i att vara rik, förutsatt att hjärtat är fyllt av Guds kärlek. Dock, jag håller med dig om att risken till att leva jordiskt ökar ju rikare man är.

   För mig är bara tanken i att bo i ett kollektiv helt absurt (känns som flower power hippie-stilen från 60-talet), men har förståelse för att andra vill leva så.

   Käre Eva, vad jag försöker säga är att vi människor är olika och det som känns fel för någon kan kännas rätt för någon annan. Jesus var oerhört tolerant, och det måste vi också vara. Så länge vi inte lever ett liv som strider mot Herrens vilja, och använder pengarna för Guds rike, så är det nog inga problem att vara rik.

   Det beror alltså på hur pengarna används. Jag känner personligen att om jag hade haft mer pengar i fickan så hade jag kunnat göra mer för Guds rike (men det går naturligtvis att argumentera mot det jag skriver, som att Helig Ande kan verka utan pengar osv)

   Jag känner att jag håller på att trassla in mig….usch, det här var en svårare fråga än vad jag först förstod…hehe

   Vänliga Hälsningar
   Mikael W
   Kingdom Kids Club
   http://www.kkc.n.nu/

   Gilla

 2. Klart en kristen kan vara rik. Frågan är om man vill vara det. Att följa Jesus blir svårare. Lojaliteten kan bli delad.
  Men Gud diskvalificerar inte de rika.

  Gilla

  1. Erik, jag rekommenderar dig att läsa igenom den undervisning som jag länkar till ovan. Bibelställen som Luk 3:11, Luk 6:24, Luk 12:33, Jak 5:1-6 m.fl. signalerar inte alls att det är klart att en kristen kan vara rik.

   Först är det viktig att vi definierar rik, se https://helapingsten.wordpress.com/2009/08/20/rik-del-2-definierandet-av-rik/. När Jesus ropar verop över de rika tror jag inte Han syftar på dem som TJÄNAR mycket pengar, utan de som BEHÅLLER mycket pengar för sig själva istället för att ge dem till de fattiga. Om du tjänar en miljard om året och ger en miljard om året till Läkare utan gränser begår du ingen synd. Men om du behåller mer än det nödvändigaste för dig själv handlar du okristligt (1 Tim 6:8).

   Detta visar Bibeln tydligt om och om igen. https://helapingsten.wordpress.com/2009/08/23/rik-del-3-rikedomens-synd/ Att behålla mer än det nödvändigaste för sig själv är synd inte bara för att man tappar fokus på Gud utan för att man inte ger så mycket till de fattiga som man hade kunnat ge. Den syn du lutar åt kallar jag för inställningsteologi, och jag har skrivit varför den inte går ihop med Bibeln här: https://helapingsten.wordpress.com/2009/08/27/rik-del-4-installningsteologi/. I Västvärlden vill vi gärna tro att rikedom är OK bara vi har rätt inställning till det, att vi inte är slav under rikedomen. Bibeln säger att om man är rik – i betydelsen behålla mycket pengar – är man automatiskt slav under pengarna, och dessutom är man skyldig till de fattigas blod om man håller livsnödvändiga resurser från dem.

   Hoppas detta hjälper dig i efterföljelse till Kristus och ett ökat givande till de fattiga.

   Gud välsigne dig

   Micael

   Gilla

   1. Hej,

    Du sa att man kunde se att man inte kunde vara rik i ”Luk 3:11, Luk 6:24, Luk 12:33, Jak 5:1-6”. Ser inte att det står så alls på dessa ställen.

    Gilla

    1. Det beror för det första på hur man definierar rik, se https://helapingsten.wordpress.com/2009/08/20/rik-del-2-definierandet-av-rik/. Dessa Bibelställen säger mycket tydligt att man inte kan samla på sig pengar för sig själv som kristen utan man ska leva på så lite som möjligt och ge resten till de fattiga.

     ”Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt.”

     Alltså kan man inte äga två klädesplagg av samma sort eller samla mat på hög. Rika brukar göra bådadera.

     ”Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst.”

     Jag har svårt att se hur det här skulle vara ”klart” att kristna kan vara rika. Om Jesus ropar verop över rika måste vi se till att sluta vara det omedelbart, annars ropar Han ju verop över oss!

     ”Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.”

     Här säger Jesus till sina lärjungar att dela allt med de fattiga, vilket de gjorde enligt Apg 2:44-45. När man gör detta kan man inte längre kallas rik.

     ”Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.”

     De rika gör något fruktansvärt som undanhåller pengar som de fattiga behöver för att spendera dem på egen njutning och underhållning. Herren kommer straffa sådant beteende. Om man inte ger till de fattiga fast man kan begår man en allvarlig synd (5 Mos 15:7, 1 Joh 3:17). Det medför att alla människor är syndare (Rom 3:10). Tack och lov har Jesus dött för våra synder och gett oss den Helige Ande så att Gud själv kan hjälpa oss att ge allt till de fattiga. Halleluja!

     Gilla

     1. Lite interessant att se att den svenska bibelöversättning som citeras troligen gör en felöversättning. Ärg är en skyddande hinna som coppar kan få och som gör att metallen inte förstörs. I KJV står det rost. Eftersom guld är mycket oxiadationsbeständigt men teoretiskt kan oxideras, och därmed förstöras är det troligare att KJV har skrivit rätt. Jag kan själv inte grekiska. Undrar ifall sådana fel plockas bort när de ger ut nya utgåvor.

      Gilla

      1. En väldigt konstig reflektion över en Guds varning, som mer borde stå som en symbol över rikedomens förgänglighet. Om det i KJV står ”rost” så är det tekniskt lika galet som Bibel 2000:s ”ärg”, eftersom det endast är järn som rostar och koppar som ärgar, medan alla andra metaller korroderar. Men allt detta är löjliga teknikaliteter i modern kemi, som uppstod på 1800-talet. KJV å andra sidan kritiseras i allmänhet för att den baseras på Textus Receptus som anses ha många fel och brister.

       Gilla

 3. Jag anser inte att Bibeln någonstans pekar på att rikedom är något fel i sig.
  Det finns som du säger många uppmaningar att dela med sig, ge till de fattiga etc. men det gäller alla, oavsett hur mycket vi har.
  ”Den som har två livklädnader ska ge bort en av dem” tyder väl på att även den som inte har så mycket ska ha en givande inställning.

  Bibeln varnar för girighet, men säger aldrig att det är fult att tjäna mycket pengar eller att det är moraliskt fel att göra det.
  Tyvärr tror jag att din inställning leder till lagiskhet.
  På samma sätt menar många att det är fel att dricka alkohol, när skriften egentligen varnar för att det kan leda till ett liv i laster och att det inte ska missbrukas.

  Men jag tror att den kristne som har ett bra jobb och tjänar bra, inte behöver ge 95% av sin inkomst till de fattiga.
  Om vi som inte har så mycket pengar ger kanske runt 10%, varför ska de rika behöva ge mer?

  Gilla

  1. Som sagt, läs gärna igenom vad jag har skrivit i blogginläggen jag länkat till ovan. Enligt Bibeln är det som du säger inte fel att tjäna pengar utan att behålla mer än det nödvändigaste för sig själv, se https://helapingsten.wordpress.com/2009/08/20/rik-del-2-definierandet-av-rik/. Om en kristen bara behöver 5 % för sina basbehov ska hon ge 95 % till de fattiga, annars begår hon en synd, se 5 Mos 15:7 och Joh 3:17. Läs även https://helapingsten.wordpress.com/2009/08/27/rik-del-4-installningsteologi/.

   Under de första 200 åren hade alla kristna allt gemensamt, ingen var rik och ingen var fattig, alla delade lika på allt som i Apg 2 och 4. Jag drömmer och ber om att kyrkan gör likadant idag. Vore det inte underbart?

   Gud välsigne dig

   Micael

   Gilla

   1. Hej igen. Jag har läst några av delarna i ditt inlägg. Jag håller med om mycket. Men jag tror att vi får ”agree to disagree” i en del saker.

    Jag är bara rädd för att man lägger ok på människor, dåligt samvete.
    Givande och generositet måste komma utifrån ett generöst hjärta som vill ge. Jag drömmer också om den gemenskap vi läser om i Apg 2, men jag tror att det är något som sker i väckelsens tider.
    Sedan vet jag inte om man måste dela allt som den första församlingen gjorde, det där är en kulturfråga också anser jag.
    Det viktiga är attityden till sina ägodelar.
    Det fanns inget krav på att man var tvungen att dela allt man hade. Petrus säger ju till Ananias och Safira att gården var deras, de kunde göra vad de ville med den.

    De som sålde sina ägodelar och delade med sig gjorde det frivilligt utifrån ett hjärta som var berört av Guds frikostiga nåd.

    Hursomhelst. Min slutsats är att Bibeln förespråkar inget fattigdomsideal, och inte heller ett rikedomsideal.
    Jag har själv växt upp i ett fattigt hem och det har fått väldigt negativa konsekvenser i mitt liv som jag har fått bearbeta i efterhand.

    Det finns kristna som tjänar väldigt mycket pengar, men som också har ett stort givarhjärta. Jag känner till en som tjänar 10 miljoner per år, skänker bort 9 av dessa till Guds rikes verk.

    Inte många klarar av det, men Gud välsigne de som har den gåvan och kallelsen.

    Gilla

    1. Hejsan!

     Folk bör få dåligt samvete för att de behåller pengar för sig själva när fattiga svälter ihjäl, och Bibeln är väldigt duktig på att ge sådant dåligt samvete, det kallas för syndanöd. Det underbara budskapet i Bibeln är att trots att vi är syndare har Gud förlåtit oss genom Jesu blod och skapat i oss en ny människa i rättfärdighet och helighet som vandrar i goda gärninger (Ef 2:10, 4:24).

     På den här bloggen arbetar jag febrilt för ny väckelse i Sverige. Väckelse är kyrkans normaltillstånd, och det inkluderar att ha allt gemensamt. Jag rekommenderar dig att läsa de tidiga kristna källor jag har sammanställt som visar att egendomsgemenskapen praktiserades i hela kyrkan och var bara frivillig i samma mån som det var frivilligt att tro på Jesus – ingen tvingade dig till det, men om du inte gick med i den betraktades du som en syndare eftersom du nekade fattiga människor mat – se https://helapingsten.wordpress.com/2009/09/08/rik-del-6-kyrkofadernas-syn-pa-pengar/. Att Petrus skulle sagt att Ananias kunde behålla sina rikedomar för sig själv och ändå vara en fullt god kristen som alla andra som levde i egendomsgemenskapen är en misstolkning av texten, jag har skrivit om det på https://helapingsten.wordpress.com/2009/09/02/rik-del-5-allt-saljande-nagot-for-alla/

     Bibeln uppmanar oss att både bekämpa fattigdom och rikedom, det var därför apostlarna hade allt gemensamt. Ingen var fattig, ingen var rik. Bibeln uppmanar till ett ideal där man lever av det nödvändigaste och ger resten till de fattiga, se 1 Tim 6:8.

     Jag tror det är en stor illussion i Västvärlden att vi inte klarar av att skänka så mycket vi kan till de fattiga. Munkar och nunnor har gjort det i tusentals år. Åtskilliga andra kristna har gett så mycket de kan. Det är nu när vi är rikare än någonsin som vi inbillar oss att detta är någon slags omöjlighet, men inget är omöjligt för Gud. När Herren Jesus uppmanade apostlarna att sälja allt i Luk 12:33 var det inte för att ge dem ett omöjligt bud utan ett möjligt, och de lyckades genomföra det i Apg 2.

     Detta är radikal undervisning, för Bibeln är en radikal bok. Men det är fullt möjligt att realisera om vi släpper våra blickar på ägodelarna och fäster dem på jesus och de fattiga.

     Gud välsigne dig

     Micael

     Gilla

 4. Att ge bort pengar kan göra mottagaren passiv i sitt arbete med att själv försöka skaffa pengar….

  ”Ge en man en fisk och han äter en dag. Ge en man ett fiskespö och han kan äta varje dag”

  Ibland är goda saker onda då konsekvenserna kan bli förödande i längden…

  Gilla

  1. Hej Calle! Jag håller inte med. En miljard människor hungrar trots att de sliter för sitt bröd. Att då inte hjälpa dem är egoism och synd. Det allra största biståndet går idag ut på att dela ut metspön, inte fiskar, så att metspön behövs är inte ett argument mot bistånd.

   Gilla

 5. Detta är livsförnekelse. Är det inte bättre att njuta av vårt korta jordeliv medan man kan? I helgen köpte jag massor av snygga kläder (långt mer än jag behöver förstås), och det ger mig en fantastisk njutning. Hade jag gett pengarna till de fattiga hade jag ju inte alls fått ut något av det.

  Gilla

  1. Det är snarare livsförnekelse att döda fattiga människor, man nekar dem liv genom att visa på en brutal egoism. Jag har kunnat njuta av livet så mycket mer sedan jag lämnade konsumtionismen och engagerade mig för de fattiga, och jag är övertygad om att du kommer uppleva samma njutning om även du börjar rädda liv istället.

   Gilla

   1. Dessutom kan vi rika välja, det kan inte de fattiga. ”Kläder till mig själv, fast jag redan har för mycket av den varan eller liv till någon fattig” det är en fråga bara vi rika kan svara på. Den fattige har inget val.

    Gilla

 6. Vad bra att du tog upp detta ämne, jag tror Guds rike skulle bryta fram snabbare om vi levde som församlingarna gjorde under apostlagärningarna!

  Jesu rika välsignelse på dig!

  Gilla

 7. ”jag är övertygad om att du kommer uppleva samma njutning om även du börjar rädda liv istället.”

  Återigen: SKITSNACK! Du lever i försakelse och känner dig så otroligt mycket bättre än vi andra, men de ”fattiga” bryr sig inte ett dugg om din insats! Kunde de så skulle leva i lyx också! VARFÖR ska det som JAG slitit, svettats och arbetat ihop gå till folk som slappar hela dagarna?????

  SJUKT!

  Gilla

  1. No offense, men jag tror att de svältande människorna på Afrikas Horn svettas mer än vad du gör trots att de inte får något för det. Jorden har bara X mängd i resurser, och den går att fördela rättvist så att ingen lider nöd, men endast om vi på ett personligt plan väljer att inte roffa åt oss.

   Och tro mig, de fattiga på Afrikas horn bryr sig nog ganska mycket om de kan äta sig mätta och dricka rent vatten. De är inte det minsta likgiltiga för sådan hjälp, även om du vill få det till det.

   Gilla

 8. Bara en liten tanke, även om jag nog i stort håller med dig; ger inte 2 Kor 9:7 en viss frihet för den som är kristen att behålla pengar för sig själv?

  Gilla

  1. Absolut, man ska ge av egen fri vilja, ingen kan tvinga en att rädda liv. Men det förblir en synd om man inte ger av fri vilja. Har skrivit om hur 2 Kor 9:7 förhåller sig till 9:6 tidigare, vänta ett ögonblick…

   Gilla

  2. Och om jag delade ut allt vad jag ägde… men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. (1 Kor 13:3)
   Välgörenhet utan kärlek är värdelöst. Om man inte ger till de fattiga i kärlek utan som en pliktgärning, som ett bevis på att man är generös, så är man en hycklare och har inte vunnit någonting. Bistånd ska inte bedrivas för att man ska få en bra känsla i magen utan för att man ska hjälpa andra. Paulus kallar bistånd för en kärleksgärning.
   När ni nu har överflöd på allting, på tro, tal och kunskap, på hängivenhet och på den kärlek som vi har väckt hos er, så överflöda också i denna kärleksgärning. (2 Kor 8:6-7)
   Kärlek är centralt inom allt-säljandet och inom biståndsgivande överhuvudtaget. Om det inte sker i kärlek kan det aldrig bedrivas fullt ut. Kärleken till de fattiga är det som måste driva processen. Och naturligtvis är det så att liksom bistånd utan kärlek till de fattiga är värdelöst så är kärlek till de fattiga utan bistånd värdelöst. Vad hjälper det att man säger sig älska någon och samtidigt låter den personen lida nöd?
   Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? (Jak 2:15-16)
   Man kan inte säga sig ha Guds gränslösa kärlek i sig om man inte uttrycker den kärleken i att ge de nödlidande vad de behöver.
   Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. (1 Joh 3:17)
   Vi är kallade att älska vår nästa som oss själva (3 Mos 19:18), men kärlek utan handlingar är värdelöst. Det spelar ingen roll hur mycket vi påstår oss älska Gud om vi prioriterar templet framför att tjäna vår medmänniska som ligger halvdöd i diket (Luk 10:25-37), för älskar vi Gud ska vi också älska människor, eftersom de är skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27). Man kan inte prisa Gud och samtidigt förbanna människor.
   Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. (Jak 3:8-9)
   Om vi påstår oss älska Gud måste vi älska människor. Och om vi påstår oss älska människor måste vår kärlek uttrycka sig i handling. Vi kan inte älska en fattig människa och vägra ge honom eller henne av våra resurser. När vi väl har förälskat oss i de fattiga kan vi inte låta bli att göra oss av med all vår rikedom för att rädda deras liv. När vi älskar de fattiga hatar vi rikedomen. Det står inte i Apg 4:32 att de första kristna var ett hjärta och en själ för att de sålde allt de ägde och hade allt gemensamt, utan de sålde allt de ägde och hade allt gemensamt för att de var ett hjärta och en själ. Ekonomisk utjämning blir en naturlig följd av att människor från olika klasser förälskar sig i varandra. Det är inget otroligt eller spektakulärt, det är bara självklart. Det vettigaste man kan göra med sina pengar när man har syskon som svälter är att köpa mat till dem. Det är inte svårt att förstå.
   När vi ger rika förmaningar ska vi göra det i kärlek. Det står att Jesus såg på den rike mannen ”med kärlek” när Han gav honom budet om allt-säljande (Mark 10:21). Att uppmana rika att sälja allt är inte att vi vill lägga bördor på dem, utan kärleksfullt erbjuda dem en väg ut ur deras pengamissbruk.
   Ibland har jag hört rika kristna som har pekat på 2 Kor 9:7: ”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.” Dock är det inte ett försvar för rika kristna som inte förmår ge mycket, utan snarare är det en uppmaning till andra att inte utsätta sina bröder för press, för eftersom bistånd är en kärleksgärning ska det inte genomföras med olust eller av tvång. Självklart vill Paulus att korintierna ska ge så mycket som möjligt, och han poängterar i versen innan att ju mer man ger desto mer andliga gåvor får man av Gud:
   Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. (v. 6)
   Älskar någon de fattiga riktigt mycket ger han eller hon allt. Men vi ska inte tvinga någon att ge mer än vad han eller hon förmår. Man kan inte tvinga någon att älska de fattiga. Även om det naturligtvis är synd att girigheten har så hårt grepp om honom eller henne, så ska vi inte tvinga någon till något, snarare glädjas över det varje person ger så att den glada givaren blir ännu gladare.
   Som kristna kan vi profetera mot de rika, vi kan förmana dem för den plåga de förorsakar de fattiga och varna dem för det straff de kommer få. Men vi ska absolut inte stjäla från dem eller tvinga dem att ge till välgörenhet. För det första därför att sådant är en synd, för det andra därför att det inte leder någon vart. Tvärtom är risken stor att de i förbittring vägrar att ge till välgörenhet i lika stor utsträckning i framtiden.
   Varaktiga förändringar i de rikas hjärtan kan bara Gud skapa, och det genom att låta dem drabbas av glödande kärlek till de fattiga, att förvandla deras hjärtan så att de gladeligen ger bort allt de äger. Bistånd måste ges i kärlek, man måste ge på grund av kärlek och vara glad när man ger.
   Bistånd ska inte ges av olust och tvång, men målet som kristna är naturligtvis att spärren för vad som är olust och tvång ska sjunka till noll. Sker det av olust och tvång händer inga varaktiga förändringar, även om pengarna fortfarande kommer till goda ändamål så har människan alltid mer pengar i behåll för sig själv om hon på allvar inte drabbats av kärlek till de fattiga. Det är den syndiga människans natur: hon ger aldrig mer till de fattiga än vad hon spenderar på sig själv (om hon inte är mångmiljardär förstås, men då är å andra sidan den absoluta summan som hon har kvar för sig själv enorm).
   Så ni som är rika som läser detta (vilket troligtvis 99 % av er är): Det är lugnt, egentligen uppmanar jag er inte att ge mer än vad ni vill. Ge så mycket ni klarar av, ge inte av olust eller tvång. Men be för Guds skull att ni ska kunna ge mycket mer utan att känna olust eller tvång! Att man känner olust av att ge är ingen ursäkt till att man inte ger så mycket, utan det är en varningssignal för att man är girig. Då får man arbeta med att uppliva sin kärlek till de fattiga, så att biståndet går lättare. För bistånd måste bedrivas i kärlek.

   Gilla

 9. Faktaruta, orättvisor

  • Den rikaste femtedelen tar hand om 82,7 % av de samlade
  inkomsterna. Den fattigaste får nöja sig med 1,4 %.
  • Den rikaste femtedelen står för 86 % av världens privatkonsumtion,
  den fattigaste femtedelen står för 1,3 %.
  • Världens 500 rikaste individer har tillsammans en inkomst som
  är större än de 416 miljoner fattigaste. De tre rikaste personernas
  tillgångar är större än den sammanlagda BNP för de s.k. MULländerna
  och deras 600 miljoner invånare.
  • De 225 rikaste äger tillsammans mer än 1000 000 000 000
  (tusen miljarder) dollar. (-97) Lika mycket som årsinkomsten för
  hälften av jordens befolkning.
  • 80-100 miljarder dollar per år skulle ge alla människor på jorden
  tillgång till mat, vatten, tak över huvudet, hälsovård och utbildning.
  Det är hälften av vad de fyra rikaste personerna i världen
  tjänar på ett år.

  Förresten så finns det i dagsläget en matproduktion som räcker till 12 miljarder människor men det är (medvetna) felprioriteringar av världens maktelit som ser till att 18- 30 000 barn dör av svältrelaterade sjukdomar varje dag. Medelsvensson är alltså inte problemet, än hur ”rik” denne än är så är det bara småpotatis i jämförelse med de verkligt rika här i världen.
  Du förespråkar socialism med din tolkning av dessa lösryckta bibelställen.

  Gilla

  1. Ju rikare man är desto mer är man skyldig till att folk svälter, men man kan inte bagatellisera bort medelsvenssons del i skulden. I princip alla svenska medelsvenssons tillhör den femtedel av jordens befolkning som kunsumerar 86 % av jordens resurser enligt statistiken ovan. Det är inte bara ”makteliten” som är skyldig till att maten är orättvist fördelad, Sveriges befolkning slänger en tredjedel av maten vi konsumerar. Befolkningen, inte makteliten.

   Och om man har en hundralapp, och en bra biståndsorganisationen behöver den hundralappen för att rädda liv, men man istället tvärtemot 5 Mos 15:9 och 1 Joh 3:17 spenderar den på något onödigt, då är man medskyldig om den fattige dör. Man kan inte skylla ifrån sig på dem som är ännu rikare, man är fortfarande medskyldig till det.

   Och nej, jag förespråkar inte socialism, jag har inte nämnt politik överhuvudtaget. Jag säger bara att vi ska lyda Jesus och inte gå på myten att egendomsgemenskapen upphörde med Jerusalemförsamlingen, vilket vi vet kyrkohistoriskt inte är sant. Läs gärna igenom alla mina 13 inlägg om detta, jag har skrivit en hel del.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 10. Tycker att denna information som Micael ger bara visar en sak: det är omöjligt att vara kristen….. Helt omöjligt.

  Köper man en pizza istället för att ta gårdagens rester då syndar man…

  Det går inte helt enkelt.

  Gilla

  1. Det är väl i och för sig det kristendomen handlar om: det är omöjligt att vara rättfärdig i sig själv och därmed är man beroende av nåd från Gud. Detta förutsätter dock omvändelse, vilket INTE innebär att man helt plötsligt lever det perfekta liv som Micael förespråkar, MEN att man tillåter sig att successivt med Guds hjälp utvecklas i den riktningen.

   Gilla

 11. Simon: men det går ju inte…. Om man inte ens kan få köpa sig en pizza…. sanslöst….

  Jag känner kristna som nyss köpt sig ett hus, de kunde gett pengarna till fattiga och levt i lägenhet istället om jag förstår Micael rätt så lever de i synd då de gör så…

  Så om man vill bli kristen så måste man:

  Tro på något man inte kan bevisa
  Ge bort ALLT som är mer än vad man behöver
  JÄMT sätta fattiga på afrikas horn (te x) före sig själv
  osv, osv…

  Jag kan väldigt lite om saker som ”rättfärdig” (Vad är det?) men jag tycke att det låter som om man inte alls behöver gud, man får ju göra det mesta själv, eller hur?

  Jag menar att detta är omöjligt för oss vanliga människor. Iaf om man har sambo och ban att ta hand om. Är man ung, som te x Micael är, så är det förmodligen lätt att leva så.

  Sedan kan vi ju se på en del fina predikanter… de lever sannerligen inte som Micael förespråkar….

  Jag intervjuade Ulf Ekman för skolan på 1990-talet och frågade vhur mycket han fick i lön…..

  50.000:- detta va på 90-talet alltså…..

  Så det verkar ju inte vara något fattigdomsideal bland kyrkorna….

  Gilla

 12. Hej Jonas och Hans! Jag förstår inte riktigt hur ni tänker. Inte lever vi i två olika världar? Det är ett faktum, konsekvensen av ren logik, att om man har pengar att ge till de fattiga som kan lindra deras lidande men inte gör det utan spenderar sina pengar på onödigheter, då är man medskyldig till de fattigas lidande. Det är inte något man kommer ifrån bara för att man förnekar att Jesus lever. Människor av kött och blod, människor som vi, befinner sig just nu i denna sekund på Afrikas horn och svälter. På riktigt! Det här är inte teoretiska diskussioner, människor lider och dör just nu, och ni snackar om…pizza?!

  Alla kommentarer ni skrivit hittills har haft till syfte att provocera och egentligen borde jag kanske inte engagera mig i dem, men eftersom jag ändå vet att ni är verkliga personer som sitter bakom dataskärmarna så vill jag uppmana er att vända om. Det är väl alldeles självklart att Gud betraktar det som synd när vi kan hjälpa de fattiga men struntar i att göra det. Men Jesu budskap var inte att de syndfria blir frälsta precis som Simon poängterar. När den religiösa eliten hånade Jesus för att han umgicks med prostituerade, tjuvar och förrädare sa Han: ”Det är inte friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare” (rättfärdig betyder ungefär att man är fläckfri och ren inför Gud). Paulus skriver att det inte är genom gärningar vi blir frälsta utan genom att vi ger våra liv till Jesus (Ef 2:8-10). Alla är nämligen syndare – det är extremt tydligt när man ser hur vi låter fattiga människor hungra, törsta, lida och dö – men Jesus som var syndfri dog för vår skull för att vi skulle få det eviga liv som vi inte förtjänar. Det är därför korset är centralt i kristendomen. Han som inte förtjänade att dö dog för vår skull. Därigenom har vi evigt liv tillsammans med Gud.

  Därför skriver Johannes i 1 Joh 2:1 att syftet med hans skrift är att vi inte ska synda, men om vi syndar så för Jesus Kristus vår talan inför Fadern och förlåter oss. Kyrkan består av usla, misslyckade syndare som mött en barmhärtig och förlåtande Gud. Den består inte av perfekta människor utan människor som erkännit sitt misslyckande. Men Guds kärlek driver dem till att söka helgelse och leva rättfärdiga och heliga liv i betjänande kärlek och utgivande goda gärningar till sina medmänniskor.

  Det är denna kärlek som sätter nödlidnade människors behov framför rika människors begär som ni kritiserar och använder som argument för att inte bli kristen. Att ett liv i Jesu efterföljd innebär att rädda liv och lindra nöd använder ni som argument mot att bli en Jesu lärjunge. På så sätt erkänner ni att Hans väg är god men er är ond. Och så förnekar ni Hans existens och påstår att det inte finns några bevis för att Han lever? Har ni undgått alla de mirakelrapporter som jag pumpar ut på den här bloggen? Jag har till och med gjort en lista på helanden som verifierats av läkare: https://helapingsten.wordpress.com/2011/01/03/medicinskt-verifierade-helanden/

  Gud lever och är verksam, och att Han kallar oss till en osjälvisk livsstil där vi räddar liv istället för att passivt titta på när människor lider och dör, det är ett argument för att följa Honom, inte mot.

  Gilla

 13. ”På riktigt! Det här är inte teoretiska diskussioner, människor lider och dör just nu, och ni snackar om…pizza?!”

  Ja. För det är VANLIGA människors vardag. Du hävdar att om man lägger pengarna på ”vardagslyx” som pizza, då syndar man. Det BEVISAR att det är helt omöjligt att bli kristen. Helt omöjligt.

  Du tror att du talar om ”nåd” (vad nu det är) när du i själva verket visar att ALLTING inom din religion handlar om vad vi själva gör….

  Det är naturligtvis bra att ge till fattiga, men om det är ett KRAV för att vara kristen, varför säge ine kyrkorna det mera?

  ”För att bli kristen måste du inte bara tro utan också göra vissa saker”.

  De som inte gör det ljuger då alltså.

  Du säger hela sanningen och det är iof bra.

  Du talar om mirakler när ”gud” helar tanters onda knän men låter bebisar dö, vad är det för mirakler? Det hände ett par som vi känner, de var kristna och bad jäm för sin son… Han dog ändå. Var fanns miraklet?

  ”På så sätt erkänner ni att Hans väg är god men er är ond.”

  Nej jag erkänner att DIN, väg är OMÖJLIG att gå. Den funkar inte.

  Anser man att om en vanlig, ickerik, människa köper en pizza syndar, ja då visar man på en religion som är totalt omöjlig att följa.

  Om du hade haft lite nyans då hade jag kunnat förstå dig, men du är ju utan vett ibland! En familj som lever nära existensminimum som någonn gång unnar sig lite ”vardaslyx”, skulle de synda?

  SKITSNACK!

  Du skämmer ut din tro genom sånt nonsens!

  DU tror du är god, i själva verket är du ganska självgod… DU gör ”rätt” du har gett bort allting, lätt att göra om man saknar barn och familj….

  Gilla

  1. Hej igen. Förlåt att jag tog i. Jag skrev saker man inte ska skriva och det ber jag om ursäkt för.

   Vi verkar ha hamnat i en pizzadiskussion. Jag har aldrig skrivit något om pizza, men om jag ska göra det så anser jag att det är en väldigt enkel, billig och ganska miljövänlig rätt (förutsatt att den är vegetarisk). Det är inte så nyttigt, dock gynnar man Sveriges ”underklass” genom att handla på pizzeria eftersom det ofta är rätt fattiga människor som jobbar där. Jonas satte dock pizza i opposition till att äta rester. I Sverige slänger vi en tredjedel av den mat vi köper, vår matkonsumtion är gigantisk (maten odlas på en yta nästan lika stor som Sverige självt) och så hamnar en tredjedel i soporna. Det kräver förändringar i vår livsmedelskonsumtion.

   Jag har aldrig skrivit att det finns något krav för att bli kristen. Det jag försökte säga ovan är att kristendomen är en religion för syndarna, för de misslyckade, för de som inte klarar att följa Guds bud. Det spelar ingen roll hur mycket vi har syndat eller vad vi har gjort, Jesus förlåter allt (1 Joh 1:9). Det jag skriver ovan är att ekonomisk utjämning mellan rik och fattig är en konsekvens av att vara kristen, inte ett krav för att vara kristen. Varken jag eller någon kyrka jag känner till har sagt ”För att bli kristen måste du inte bara tro utan också göra vissa saker”. Däremot säger jag att när man har blivit kristen måste man sätta tron i handling för att den ska kunna överleva, ”tro utan gärningar är död” säger Bibeln (Jakobsbrevet 2), samtidigt som den på ett annat ställe säger ”Av nåd är vi frälsta, genom tron. Det är Guds gåva. Det beror inte på gärningar.” (Ef 2). Först kommer tron, sedan gärningar. Man behöver inte göra vissa gärningar för att tro, det finns inget krav för att bli kristen.

   Sen var en annan sak jag försökte uttrycka ovan att ni är negativa till att kristendomen pekar ut något som synd som är omoraliskt i allas ögon, oavsett religion, om man anser att alla människor är lika värda. Det går inte att försvara att man har pengar som man kan rädda liv för men spenderar dem på onödigheter istället för på att rädda liv. Det är självklart att Gud tycker att det är synd när rent förnuft och logik säger att det är omoraliskt, det är väl inget konstigt? Det är ju hemskt att man spenderar pengar på onödigheter istället för att rädda liv på Afrikas horn!

   Varför alla inte blir helade är något jag planerar att ta upp i ett blogginlägg snart, men kortfattat kan jag punkta upp följande:

   Det finns inte bara en Gud utan en djävul. Bibeln säger att djävulen är denna världens furste.
   Guds Rike tränger fram över världen men dess fullbordan sker när Jesus kommer tillbaka. Just nu befinner vi oss i strid mellan mörkrets rike och Guds Rike.
   Att helandet uteblir kan bero på massa saker, inte bara brist på tro
   Vi ser ofta att människor dör som ett misslyckande, medan Bibeln gör klart att det är livet efter detta som är det viktiga

   Tills vidare rekommenderar jag dig att se följande klipp när min gode vän Michael Liliequist tar upp samma sak (från 14:55 i klippet):

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

   1. ”ganska miljövänlig rätt (förutsatt att den är vegetarisk)”

    Hmm, varför är det inte bra för miljön med kött på pizza? I dagsläget är pizzafyllningen för mig vanligtvis köttfärs, salami, bacon och fläskfilé, så isf kanske man borde tänka till om det finns god anledning till vegetarisk pizza (skulle nog ha ganska svårt för detta dock)

    Gilla

    1. ”Forskning finns i överflöd men trots fakta som att 17 procent av köttproduktionen kan kopplas till växthusgasutsläpp motsvarande alla världens bilar så sitter denna okränkbara proteinkälla säker på våra middagsbord.”

     http://www.uppsalafria.nu/artikel/90519?__utma=1.1794472376.1322603137.1322603137.1322603137.1&__utmb=1.4.9.1322603188753&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1322603137.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=fria%20tidningen&__utmv=-&__utmk=241785858

     Hjälp, vilken fyllning! 🙂 Ät quorn.

     Gilla

     1. Ok. Kanske kan vara värt att försöka minska min köttkonsumtion då. Men att sluta helt skulle nog kännas lite väl tungt, även om jag skulle hitta helt vegetarisk mat som jag skulle tycka om (vegetariska köttsubstitut smakar ofta mjöligt tycker jag), så tycker jag man får äta hur mycket som helst om man ska bli mätt på det. 😛
      Men viltkött är det väl knappast något fel på väl? ^^ Är ju så ekologiskt och hälsosamt som kött kan bli.

      Haha, ja det är nog den köttigaste pizzan som finns 🙂

      Gilla

  1. Man kan ju också tycka att det är sinnessjukt att vi nästan slänger mer pengar på underhållning under ett år än vad vi nånsin lagt på bistånd trots att massor med mäniskor svälter ihjäl. Det är detta som är Micaels poäng; det är fel att prioritera sin egen lyx före andras liv.

   Gilla

 14. Enbart de som bor i hyresrätt och de som bor i bostadsrätt/villa med färdigbetalda lån är att betrakta som rika. Vi som bor i bostadsrätt och har lån är i princip fattigare än de personer som har noll kronor. Själv äger jag cirka -900 kkr. Att amortera är alltså att ge till en väldigt fattig person. Detta resonemang är extra relevant ifall man tror att dagens priser – 5 miljoner för en trea, är övervärderat och bubblan snart spricker. Fattigdom är alltså ett svårtolkat begrepp.
  Att även fattiga bostadsrättsinnehavare och husägare kan ge pengar till andra fattiga är ju inte fel det heller. Frågan är dock ifall det är ansvarsfullt att låna 10 kkr av en kompis, och istället för att lämna tillbaks dem ge bort dem till någon annan som behöver dem. Frågan om man kan ge bort andras pengar, och om det är bra att göra så är komplex. Skulle tex herr Grenholm kunna tänka sig att ta ett lån på 100 kkr och ge till välgörande ändamål, tex hungrande i Nigeria eller utveckling av IDF? Den som köpt en övervärderad bostad är ju i ett sådant läge.

  Gilla

  1. Jag har inte fått någon kommentar till mitt inlägg. Skulle Micael, som ägnat tid åt ämnet, och har kloka tankar att bidra med, kunna svara på hur en nyinflyttad till stockholm, som tvingas köpa en övervärderad bostadsrätt i brist på alternativ, och därmed är fattigare än en svältande ulandsinvånare, kan hanskas med sina pengar. Är det moraliskt att ge bort pengar jag lånat av någon annan? Ifall jag lånar 30 000 kr av dig och när jag sparat ihop till 30 000 ger bort dem till någon, och talar om att jag inte kan ge tillbaks dina pengar för att jag gett bort dem, hur skulle du då resonera?

   Gilla

  2. Hej Pierre!

   Jag hoppas att du inte menar allvar med dina resonemang om att de som bor i hyresrätt är rika medan de i bostadsrätt är ”fattigare än en svältande ulandsinvånare”. Du märker ju själv hur knäppt det låter. Vi måste förstås se till den samlade rikedomen under en individs livstid, och då blir en bostadsrättstagare mångdubbelt rikare än en som bor i hyresrätt, för att inte tala än en som svälter. Om man blev fattig av att bo i bostadsrätt skulle ingen göra det, i själva verket är det de rika som gör det.

   För övrigt anser jag att du menar att de som bor i bostadsrätt inte ska spendera pengar på mat, kläder eller mediciner? Allt ska ju gå till ammorteringar, eller?

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 15. Ju mer pengar du har, ju mer kan du ge bort, och fortfarande vara rik. Finns ingen anledning att leva som en medeltida munk-nunna. Kan tänka mig att många rika förr, kung, adel, präster (som då mer verkade predika för att behålla kungarnas makt) och borgare kunde trycka ner folket med att säga ”-Jesus var fattig” och använda religionen som maktmedel.

  Gilla

 16. Har inte läst igenom allt men det är intressant vad som sägs…
  En sak som jag vill tillägga är att det handlar om medlidande och medmänsklighet.
  Alla kan vara rika, ja, även kristna… Ingen ska känna sig tvungen att ge något, det ska ske av fri vilja!
  Det svåra med att vara kristen och rik är att Jesus sa; Du skall älska din nästa som dig själv (står skrivet vid många olika tillfällen!). Och hur kan någon rik, någon som har makten att med sina pengar göra slut på lidandet hos miljoner med svältande människor, för att bara nämna ett av problemen i världen, älska sin nästa utan att hjälpa dem? Om pengarna stannar kvar i personens egna ficka gör dom ingen nytta, det saknas kärlek. ”Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.”
  Vill påpeka att jag inte dömmer någon, har själv en mobil, TV, stor säng och annat som inte hör till det allra nödvändigaste. Jag vill påstå att om jag var full av hundraprocentig medlidande hade jag sålt allt jag ägde som var överflödigt och gett pengarna åt behövande. Men vi människor har tyvärr ofta svårt att fyllas av medlidande för folk vi aldrig träffat, något jag själv behöver ändra på. Något jag är säker på att nästan alla här i västvärlden behöver förändra!

  Brukar inte skriva kommentarer i bloggar/diskutioner/forum för att missförstånd enkelt dyker upp osv… Så om ni tycker det låter konstigt; fråga innan ni drar en slutsats 🙂

  Gilla

 17. Ni som tänker: Då är det ju omöjligt att leva ett fullkomlig kristen livsstil! Ja! det är klart det är det! Om man inte räknar med nåden är det självklart omöjligt. Det är ju därför Gud blev människa och försonade oss med sig.

  Lagen ger insikt om synd så att vi ser att vi är syndare. Att bli kristen är att inse detta och att vända om. Samtidigt som man vet att man aldrig kommer blir rättfärdig i sig själv, utan är totalt utlämnad åt Guds nåd, så har man ändå vänt om och låter sig uppfyllas allt mer av Guds vilja och hans påverkan så att man allt mer lever ut Guds rike här på jorden. Som gästen i surdegen.

  För att dra det till din spets: Vi syndar när vi kör bil för då förstör vi Guds skapelse. Jag är kristen. Jag kör bil. Jag planerar att köra bil imorgon.Jag planerar att synda. Vi lever i ett syndigt system, strukturell synd som tar tid att bryta. Så djupt rotad är synden i mänskligheten tror jag. Vi försår inte till fullo hur otroligt fantastiskt Guds tanke med oss människor och skapelsen är och egentligen kunde vara/kommer att bli.

  Vi har gjort synden alltför ytlig många gånger i kristenheten, vilket leder till att ”atmosfären” i en församling gör det ”syndigare” att ta en snus eller en folköl än att vara rik som ett troll.
  Vi trycker på dessa ”ytliga” synder som är relativt lätta att bryta, för att känna oss lite bättre själva. Det är en viktig insikt att se vidden och djupet av människans synd. Att se att mörkret finns där så djupt även i mig själv.

  Det gör oss ödmjukare och mera villiga att totalt lägga våra liv i Guds hand. Det gör att vi lättare kan umgås med otroende, vi har gemensamma synder,sitter fast i samma trasighet. Vilket ger en samhörighet och ett bättre utgångsläge när vi ska vittna om Jesus, människans syndaskuld och vår frälsning genom Jesu försoningsverk.

  Som N.Mandela sa: En kristen är en syndare som aldrig ger upp. Guds fred!

  Gilla

  1. Josef,Du har rätt i allt det du skriver. Vad jag har fått uppenbarat genom den här bloggen som Micael skapat är något alldeles underbart. Man går liksom från den ena härligheten till den andra.

   När jag kom hit i början och började skriva på denna blogg så trodde jag att jag redan såg det mesta. Jag gjorde som Saulus, använde min sanning till att bekämpa de otroende.

   För någon vecka sen gick jag till ganska hårt angrepp mot vissa.

   Jag läste Gamla och Nya Testamentet nästan 24 tim/ dygn.

   Sen hände nått som jag aldrig varit med om tidigare. (Jag brukar inte drömma, så jag kommer ihåg något och har bara haft en dröm tidigare som jag tror kom från Herren)

   Jag sover och plötsligt är det någon som tar på min rygg (fysiskt), 2 ggr knackar han på min rygg. Absolut ingen inbillning.( Jag har dagarna innan varit i en het diskussion om gudomen med SÅ)

   Jag rycker till av rädsla vid denna beröring och hör mig själv skrika så att min fru vaknar (Hon kan intyga detta) Jag skriker ”SÅ”

   Jag somnar om och funderar sedan under dagen vad detta skulle betyda. Jag och SÅ har ju olika syn på Gudomen.

   Några dagar senare kom uttydningen av drömmen ” Gå inte emot SÅ, han är ett redskap från Gud. Det Gud har påbörjat i Messianska församlingen ska inte motarbetas. Vi ska inte bråka om Jesu Gudom, Herren ska själv uppenbara vad som är rätt, inte vi.”

   Nu ser jag ännu tydligare att Moselag i Gamla Testamentet måste uppfyllas till fullo. Detta kommer ske när Israel tar emot Messias. Man kommer att leva efter föreskrifterna i Mose lag i TUSENÅRSRIKET SOM ÄR ETT FYSISKT RIKE.

   FÖRLÅT MIG SÅ
   lärjungen

   Gilla

 18. Att vara fullkomliga är självfallet någonting som vi alla ska och bör vara eftersom Jesus Kristus sa:

  Matteus 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

  Det betyder att vi har kapacitet att vara just det. (Läs gärna mitt blogginlägg om detta på min blogg.)

  Jesus dog inte på korset för att vi ska låta synden och Satan vara vinnare utan den helige Ande som kan hjälpa oss att stå emot alla frestelser.

  Varför kom lagen? Inte för att visa att vi omöjligt kan hålla den:

  Gal. 3:19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. —22 Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. 23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare[l] fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.

  Varför behöver vi inte någon övervakare nu? För den helige Ande kan leda oss bort från synd.

  Vi kan aldrig bli rättfärdiga utan Jesu blod, men när vi omvänt oss och blivit renade måste VI leva rättfärdigt eftersom Bibeln säger att de som GÖR rättfärdighet är rättfärdiga. Jesus kommer aldrig i livet att leva rättfärdigt för oss.

  Ingenting oheligt kommer in i Guds rike, så varje lära som säger ”vi kan aldrig sluta synda”, ”Jesus lever rättfärdigt för oss”, ”Gud kan inte se vår synd”, ”Gud accepterar oss som vi är”, osv är bara ombeskrivningar på Satans lögn i Eden när han sa att INGALUNDA SKALL NI DÖ.

  Vi syndar inte när vi kör bil och det här med att människan orsakar klimatförändringar är i högsta grad överdrivet (se creation.com).

  Att säga att man aldrig kan sluta synda är att göra synden väldigt ytlig och urvattna den. Det är precis det Satan vill och han jublar för varje kristen som säger att vi aldrig kan sluta synda. Satan vill att vi ska tro att det är ”ödmjukt” att säga ”jag är en stackars syndare frälst av nåd”.

  Gilla

  1. Så du menar typ att vi kan leva ett fullkomligt liv här på jorden genom Jesus död och uppståndelse på ett sätt som de som levde innan Jesus inte kunde? Anser du att det finns eller har funnits någon sådan människa, som från en dag levat utan att synda ända tills döden? Menar du att det är det som är nåden? När Paulus ber Gud att ta bort den tagg som plågar honom och Gud svarar honom: Min nåd är allt som du behöver. Vad menas då?

   Gilla

 19. 1 Kor. 5:6 6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade.Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

  Gal. 5:7 Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen?—9 Lite surdeg syrar hela degen. 10 —Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är.

  Paulus säger att vi ska rensa bort surdegen, vilket betyder att vi kan och ska.

  1 Petrusbrevet 4:18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?

  En syndare är alltid en förlorad själ.

  Gilla

 20. <<Så du menar typ att vi kan leva ett fullkomligt liv här på jorden genom Jesus död och uppståndelse på ett sätt som de som levde innan Jesus inte kunde?

  Alla människor kan alltid välja att inte synda. Vi har alltid det valet.

  <<Anser du att det finns eller har funnits någon sådan människa, som från en dag levat utan att synda ända tills döden?

  Bebisar kan inte synda, men alla som kan synda har valt att synda. Dåligt val helt enkelt.

  <<Menar du att det är det som är nåden?

  Nåden är Guds barmhärtighet att låta oss bli frälsta tack vare omvändelse och rening i Jesu blod, och nåd betyder också en hjälp att sluta synda här och nu (Titus 2:11-12).

  <<När Paulus ber Gud att ta bort den tagg som plågar honom och Gud svarar honom: Min nåd är allt som du behöver.

  Taggen var självklart ingen synd. Det kan ha varit någon form av smärta eller annat aber som Paulus ville bli av med, och det är fullt möjligt att Gud ville att Paulus faktiskt skulle fortsätta med sin tagg för att kunna ödmjuka honom ännu mer och få honom att ännu mer inse sitt behov av den helige Andes ledning. Vi kan bara spekulera vad den här taggen innebar.

  Gilla

  1. Fullkomligt liv i Kristus.

   Ja om vi människor var fylld av Guds ande till 100% så skulle vi inte synda, eller visa syndens frukter, för vad är synd egentligen?

   Synd är att inte tro på Gud. Syndens frukter är ex. ljuga, stjäla osv.

   Som du sa, bebisar syndar inte, nej de vet ju inte vad gott och ont är. Inte heller förståndshandikappade till en viss grad vet vad gott eller ont är.

   Gud ville från början att vi inte skulle veta vad gott eller ont var (läs skapelseberöttelsen). vet man inte vad gott eller ont är så kan man inte heller synda inför Gud.

   För att vi ska klara ett liv med gott och ont så måste vi vara 100% fylld av Guds ande.

   lärjungen

   Gilla

  2. Känns det inte hopplöst varje gång du syndar samma synd igen och igen då(om det nu händer dig) Kan inte en sådan tro bli väldigt kvävande. Att man förtränger sanningen om sig själv så fort man känner syndiga tankar och handlar syndigt. Tror det finns risk att man blir rädd för sina mörka tankar och handlingar att man inte vågar lämna dem till Jesus till slut.

   Då lever man inte i den sanning Jesus uppmanar oss till i t.ex Johannes 1:a brev.
   Jag tror definitivt att den helige ande hjälper oss att leva alltmer fullkomligt, men att förvänta av sig själv att man inte längre behöver be Gud om förlåtelse en vacker kväll nån gång. Det tror jag kan gå åt pipsvängen.

   Gilla

 21. <<Känns det inte hopplöst varje gång du syndar samma synd igen och igen då(om det nu händer dig)

  Vilken synd menar du att jag inte kan hålla för Jesus skull? Jag måste inte stjäla, ljuga, fuska, begå äktenskapsbrott, hata en medbroder, vägra förlåta någon, etc.

  <<Kan inte en sådan tro bli väldigt kvävande.

  Sa inte Jesus att vi inte är honom värdiga om vi inte bär vårt kors varje dag? Är det då för jobbigt att undvika synd? Är det naturligt för en kristen att synda?

  <<Att man förtränger sanningen om sig själv så fort man känner syndiga tankar och handlar syndigt.

  Vi måste inte ha syndiga tankar. Vi kan däremot få frestande tankar (som också Jesus fick exempelvis i öknen när han erbjöds mat) men det är inte synd.

  <<Tror det finns risk att man blir rädd för sina mörka tankar och handlingar att man inte vågar lämna dem till Jesus till slut.

  Du måste tro att den helige Ande är starkare än Satans makt. Måste vi verkligen lyda Satan (som vill att vi ska synda) i stället för den helige Ande som leder oss bort från synd? Är inte Jesu blod starkare än så?

  <<Då lever man inte i den sanning Jesus uppmanar oss till i t.ex Johannes 1:a brev.

  Säger inte Jesus i Johannesbrevet:

  Johannes 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud

  ?

  Men du säger att det är totalt omöjligt? Är "sanningen" att vi är fast i köttet och måste synda?

  <<Jag tror definitivt att den helige ande hjälper oss att leva alltmer fullkomligt, men att förvänta av sig själv att man inte längre behöver be Gud om förlåtelse en vacker kväll nån gång.

  Syndar vi är vi förlorade om vi inte ber om förlåtelse och omvänder oss, men syndar vi dagligen är det ett bevis på att vi inte omvänt oss. Att omvända sig betyder att hissa vit flagg och ha för avsikt att inte synda mer. Allt är möjligt för Jesus och vi kan gå segrande.

  Gilla

  1. Vi har nog lite olika uppfattning om vad synd är. De uppenbara synder du nämner är ju inte särskilt svåra att hålla sig från. Men syndafördärvet går djupare än så tror jag och dess frukter tror jag varje människa faller för relativt regelbundet i någon form, och ifall de då inte skulle kunna räknas som omvända, känner i alla fall inte jag någon som är kristen trots att jag är med i en församling och gått bibelskola.

   Om däremot en person stjäl, är otrogen och ljuger och inte ändrar livsstil nämnvärt så håller jag med om att den inte menat allvar med sin omvändelse och lever i nåden.

   Gilla

  2. Bjorkbloggen du har alldeles rätt. Ju närmare Gud man lever dvs. ”nu lever inte längre jag utan Kristus i mig” desto mindre av syndens frukter kommer fram från människan.

   Nya testamenetet vittnar också om att den helige Ande skall leda oss fram till hela sanningen. Jag tror att det är den beskärda delen av Guds Ande som människan behöver i varje tidsålder.

   I den här tidsåldern är det tufft att vara troende kristen. Det har väl aldrig varit så mycket som har lockat köttet som i vår tid. Till det ska vi också lägga till alla varianter av kristen tro som finns (alla typer av kyrkor och samfund). Jag tror att det här är Sodom och Gomorras tidsålder dvs. den svåraste tidsåldern för mäniskligheten. Satans Eden.

   Jag tror också att de som är ärligt sökande inför Gud finner honom också. Herren ger den styrka och kraft som vi behöver för att klara den här svåra tiden. Det gör han genom att öppna upp Guds Ord ännu mera. Vi identifierar Guds ord som är profeterat i bibeln med denna tidsålder och det ger oss en extra kraft. Ex. Judarna har fått sin egen stat. Det är ett Guds ord för vår tid. Det finns massor med profetiska ord som gäller vår tid och den som är ödmjuk inför Herren så kommer han att öppna upp Bibeln för oss. Det här ger oss en extra kraft från herren eftersom det är bara Gud som kan öppna upp våra ögon för sanningen.

   När ett Guds barn syndar (syndens frukter)så kommer Gud att dra en tillbaka till rättfärdigheten. Herren tuktar den han älskar. Det här är ett bevis på att man är ett Guds barn. Det här händer alla Guds barn mer eller mindre. När man övervinner onskans makter, den ena synden efter den andra, så ger Gud av sin Ande ännu mera. Mer och mer fylld av Guds Ande blir vi då. Allt mynnar ut i att vi förstår Guds Ord mer och mer. Det här ska vi göra till Kristi fullhet för Guds Ord är till för att uppenbaras för oss. Den delen av Guds Ord som tillhör oss, den kan vi få av Gud. kristus är huvudet och vi är kroppen. Vi är förrutbestämda i kristus innan jordens grund lades, därför har vi rätt att få ta del av Guds ord för vår tid som räddar oss från den här tidens onska.

   VI KAN IDENTIFIERA FIENDEN I VÅR TID. Antikrist, påven. ( Det står ju att antikrist har utgått ifrån oss, från den troende församlingen) Det är alltså en falsk lära som försöker lura oss.

   Kyrkorna har ju alltid försökt överskyla synden att det är inte så farligt för Jesu blod finns ju alltid att gömma sig under. Ja det är rätt men då ska man ta emot Guds Ord för vår tidsålder som kan frälsa oss. Det är samma evangelium som apostlarna predikade.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. <<Jag tror också att de som är ärligt sökande inför Gud finner honom också. Herren ger den styrka och kraft som vi behöver för att klara den här svåra tiden. Det gör han genom att öppna upp Guds Ord ännu mera. Vi identifierar Guds ord som är profeterat i bibeln med denna tidsålder och det ger oss en extra kraft. Ex. Judarna har fått sin egen stat. Det är ett Guds ord för vår tid. Det finns massor med profetiska ord som gäller vår tid och den som är ödmjuk inför Herren så kommer han att öppna upp Bibeln för oss.

    Amen, lärljungen. Bra sagt.
    Allt är möjligt för Jesus. Jag tror också att vi som kristna blir tuktade, men det är förstås inte säkert att vi svarar på ett förväntat sätt vad gäller denna tuktan. Jag tror också vi är "förutbestämda" sedan tidens början, men inte förutbestämda till att tro och/eller att var Guds barn. Jag tror däremot att Kristi kropp som sådan är förutbestämd att ärva Guds rike eftersom Kristi kropp är I JESUS. Sen gäller det för var och en att tillhöra denna kropp (som är förutbestämt för riket) och att hålla sig kvar till en sista tiden som är den svåraste.

    Gilla

    1. Bjorkbloggen, alldeles rätt.

     Det där med förutbestämmelsen är lite lurigt. Jag tror inte vi troende ska predika för mycket ang. det för det är lätt att det kan flyga in högmod, lite märkvärdighet. Eftersom inte vi kan döma andra människor så är det inte viktigt att veta förrutbestämmelsen heller. Dock vet Gud genom sitt allvetande vilka som kommer bli frälsta. De är dessa som har sina namn skrivna i livets bok innan jordens grund lades. Vi har en valmöjlighet, även om det är Gud som kallar först och det är genom hans nåd som vi blir frälsta. Vi kan inte påverka frälsningen själva men vi kan tacka ja för bjuda in Herren bär han kallar.

     Det är lite svårt det här med förrutbestämmelsen. Jag vet inte om jag har 100% rätt. Det känns dock inte viktigt för mig, bara tryggt att veta att Gud har allt i sin hand och då kan det aldrig bli fel.

     Som det står i GUDS ORD ” Den som är av Gud, lyssnar till Guds Ord”

     Längtan efter SANNINGEN och ett liv UTAN SYND samt EVIGT LIV.

     Guds frid (intressant att byta tankar med dig)
     lärjungen

     Gilla

     1. Jag skrev fel Bjorkbloggen i senaste meddelandet.

      Texten försvinner och blit gömd ibland när man skriver så det kan bli fel. jag hade skrivit följande som var fel,

      ”Vi kan inte påverka frälsningen själva men vi kan tacka ja för bjuda in Herren bär han kallar.”

      DET SKA JU STÅ ” Vi kan inte påverka frälsningen själva men vi kan tacka ja, för att bjuda in Herren, när han kallar.”

      lärjungen

      Gilla

 22. <<Vi har nog lite olika uppfattning om vad synd är. De uppenbara synder du nämner är ju inte särskilt svåra att hålla sig från.

  1 Johannesbrevet 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

  <<Men syndafördärvet går djupare än så tror jag och dess frukter tror jag varje människa faller för relativt regelbundet i någon form,

  Det finns ingenting som heter syndafördärvet eller syndfull natur. Adam och Eva var skapade mycket goda men trots det så valde de att synda.

  << och ifall de då inte skulle kunna räknas som omvända, känner i alla fall inte jag någon som är kristen trots att jag är med i en församling och gått bibelskola.

  Jag känner massor av kristna som menar att de inte behöver synda och som kan avhålla sig från synd. Tio Guds bud kan sammanfattas i det dubbla kärleksbudet och Bibeln säger att Guds bud inte är svåra. Men jag känner förstås ännu fler kristna som blivit lurade av Luther och Kalvin och menar att vi inte kan råda över synden och att vi måste synda tills vi dör.

  <<Om däremot en person stjäl, är otrogen och ljuger och inte ändrar livsstil nämnvärt så håller jag med om att den inte menat allvar med sin omvändelse och lever i nåden.

  Jesus vill ha hela oss och han har gett oss Hjälparen som kan göra det möjligt för oss att välja Guds väg i stället för Satans väg när vi står inför en frestelse.

  Gilla

 23. Hej lärljungen

  <<Det där med förutbestämmelsen är lite lurigt. Jag tror inte vi troende ska predika för mycket ang. det för det är lätt att det kan flyga in högmod, lite märkvärdighet.

  Jag har upplevt att det är mycket viktigt att tala om det här med förutbestämmelse eftersom det sprider sig läror om att GUD skulle välja vem som ska hamna i helvetet respektive himlen. Att lära ut att Gud inte vill att alla ska bli frälsta och att han stänger dörren för de flesta gör Gud till ett monster värre än djävulen. Därför är det viktigt att hjälpa människor så att de inte ska behöva tro på sådana gnostiska idéer.

  <<Dock vet Gud genom sitt allvetande vilka som kommer bli frälsta.

  Det tror jag också, även om jag inte kan bevisa det.

  <<De är dessa som har sina namn skrivna i livets bok innan jordens grund lades.

  Fast namn kan i och för sig strykas enligt Uppenbarelseboken.

  <<Vi har en valmöjlighet, även om det är Gud som kallar först och det är genom hans nåd som vi blir frälsta.

  Amen

  <<Vi kan inte påverka frälsningen själva men vi kan tacka ja för bjuda in Herren bär han kallar.

  Vi kan tacka nej också, hoppas jag att du menar? För kan vi bara tacka ja så är det inget val 🙂

  <<Det är lite svårt det här med förrutbestämmelsen. Jag vet inte om jag har 100% rätt. Det känns dock inte viktigt för mig, bara tryggt att veta att Gud har allt i sin hand och då kan det aldrig bli fel.

  Jag skulle ha enormt svårt att dyrka en Gud som bara har gett några chansen till att bli frälsta. En sådan Gud är ingenting för mig eftersom det blir han som är skyldig till att människor hamnar i helvetet. Då skulle människor hamna i helvetet INTE pga deras synder utan pga att de tyvärr INTE ha blivit utvalda av Gud att kunna söka och finna honom.

  Gud välsigne dig, lärljungen

  Du uttrycker dig bra

  Gilla

  1. Bjorkbloggen du har rätt att det ska predikas ang, förutbestämmelsen. Jag brukar säga som så att om vissa var bestämda iförväg så skulle ju inte Jesu blod ha behövts. Vi hade inte behövt korsets kraft. Det finns dock krafer som tror på personlig förrutbetämmelse. Det är ju helt fel.

   När jag möter såna krafter så brukar jag nämna kristi förutbestämda frälsningsplan. Det blir ju en helt annan sak då. Då blir ju frälsningen en nåd för oss.

   Namnen i livet bok ja,,,jo jag vet att namnen kan bli utstrykna om vi ser det ur vår synvinkel, men ser vi det ur Guds synvinkel så stryker nog inte han ut några namn. Innan vi födde så visste han vilka som skulle klara provet. Vi lever ju i en skapelse där gott och ont råder och jag tror att vi har möjlighet att välja väg, Herrens väg, då även han har uppenbarat sig inte bara i Guds Ord utan i hela skapelsen. Det finns ju nedlagt i varje människa ett tomrum i våra själar som endast får frid då Guds ande kommer in i oss.

   Helt klart att det går att tacka nej till Herren då han kallar också. Håller med dig.

   Vad tror du om detta då i Efesiebrevet kap.1:13-14
   ”I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, 14vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.”

   och Efesiebrevet 4:13
   ”till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet.”

   Den helige Ande som ett Insegel och vidare säger Paulus säger att vi ska komma fram till enheten i tron OCH I KUNDSKAP OM GUDS SON osv.

   Jag tycker det visar på att Paulus hänvisar och syftar till församlingen i den yttersta tiden. Det finns hemligheter som den första församligen inte fick säga (eller hade uppenbarat) Jag syftar då också på profetsiorna i Uppenbarelseboken som är Jesu Kristi uppenbarelse. Ser vi i Uppenbarelseboken kap.10 så kommer en väldig ängel ned från himmelen och han var klädd i en sky och hade regnbågen över sitt huvud……Han håller i en ÖPPEN LITEN BOKRULLE.

   Kan vi koppla detta att Gud vill uppenbara alla hemligheter om sin Son till de troende i sista tiden? Jag tror det men,,,,här är nog många rädda att spekulera. Isåfall hade ju inte våra avsomnade heliga bröder och systrar, de som levde före oss det HELA predikande evangeliet fullt uppenbarat. De predikade vad de såg i respektive tidsålder men vi skall predika med full insikt. Vad tror du?

   Guds välsignelse
   lärjungen

   Gilla

 24. Hej lärljungen

  <<När jag möter såna krafter så brukar jag nämna kristi förutbestämda frälsningsplan. Det blir ju en helt annan sak då. Då blir ju frälsningen en nåd för oss.

  Bra svar!

  <<Namnen i livet bok ja,,,jo jag vet att namnen kan bli utstrykna om vi ser det ur vår synvinkel, men ser vi det ur Guds synvinkel så stryker nog inte han ut några namn. Innan vi födde så visste han vilka som skulle klara provet.

  Jag tror också att han visste vem som skulle klara provet (men jag kan som sagt inte bevisa det skriftligt), men han varnar människor för att de kan strykas ur Livets bok och det är en risk vi måste tänka på dagligen.

  <<Vi lever ju i en skapelse där gott och ont råder och jag tror att vi har möjlighet att välja väg, Herrens väg, då även han har uppenbarat sig inte bara i Guds Ord utan i hela skapelsen. Det finns ju nedlagt i varje människa ett tomrum i våra själar som endast får frid då Guds ande kommer in i oss.

  Amen!

  <<Vad tror du om detta då i Efesiebrevet kap.1:13-14
  ”I honom haven jämväl I, sedan I haven fått höra sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I nu ock haven kommit till tron, såsom ett insegel undfått den utlovade helige Ande, 14vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.”

  Jag skrev en bloggartikel om det
  http://bjorkbloggen.wordpress.com/category/bibelverser-2/efesierbrevet-1-2-om-val/

  Villkoret är alltså att vi är I JESUS (i vinträdet), och är vi det så listar Paulus upp de löften som är kopplade till det. Vi har en garantisedel, men garantisedlar kan kastas bort.

  <<<Den helige Ande som ett Insegel och vidare säger Paulus säger att vi ska komma fram till enheten i tron OCH I KUNDSKAP OM GUDS SON osv.

  Ja, det handlar om de som är I JESUS. Tack vare den helige Ande kan vi bli ännu mer uppmärksammade på Guds väg och få ännu mer vishet.

  <<Jag tycker det visar på att Paulus hänvisar och syftar till församlingen i den yttersta tiden. Det finns hemligheter som den första församligen inte fick säga

  Ja, i den sista tiden ska Gud utgjuta sin ande över allt kött och söner och döttrar ska profetera osv (Joel).

  << Isåfall hade ju inte våra avsomnade heliga bröder och systrar, de som levde före oss det HELA predikande evangeliet fullt uppenbarat.

  Människorna i GT hade förstås inte Jesus men de kunde bli frälsta pga sin tro på Gud som de visade i goda gärningar.

  Gud välsigne dig i dag!

  Gilla

  1. Hej Bjorkbloggen. Jag ska ut ikväll och kolla din bloggartikel. Vi har mycket gemensamt. Det känns bra.

   Du skrev: ”Människorna i GT hade förstås inte Jesus men de kunde bli frälsta pga sin tro på Gud som de visade i goda gärningar.”

   En fråga: men klippan som profeterna följde i GT var ju enl. Paulus KRISUS, den smorde, Guds ande, utgjuten och möjlig till människan vad jag förstår. Gud hade ju då ännu inte uppenbarat sin SON. Dessa heliga i GT stod upp till evigt liv direkt efter Jesus hade dött. De visade sig för många i staden ,,,som det står. Alltså Jesu blod måste ha varit utgjutet även för dem i GT,,,om jag förstår rätt.

   Guds frid
   lärjungen

   .

   Gilla

  2. Bjorkbloggen: Din blogg var mycket pedagogisk och välskriven. AMEN. Jag har lagt den som en favorit.

   Håller fullständigt med dig ang. människans möjlighet till frälsning. Av tro till tro. Omvända sig med ett uppriktigt ärligt hjärta till den rätta läran, Guds evangelium.

   MEN sen kommer ett löfte från GUD in, efter omvändelsen som har betydelse, alltså av tro (den tro jag hör predikas och vill därefter följa) till tro (den tro Gud ger mig som styrkans kraft för att kunna nå fram till evigt liv)Detta som blev givet den första församlingsdagen på pingsten. (väldigt väldigt viktigt)Kolla nu Guds löfte till oss…
   APG.2:38-39
   ”Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. 39Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.”

   Det här löftet, som är ett Guds löfte att få den helige Ande till alla barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren.

   Det här är en löftesväg som Gud skapat till oss (alla människor)där vi kan få Guds Ande I oss. Jag tror inte att man tagit det här löftet på fullt allvar. Alltså Gud i oss som lär oss att leva ett heligt liv på jorden i kraft och lärande om sin SON till fullhet.

   Självklart kommer vi fortsätta göra fel (köttet strider mot anden) men den helige Ande kommer direkt och säger att ”Det där var inte så bra” och då ber vi om förlåtelse. Vi växer upp i Kristus mer och mer och då blir vi, mindre och mindre, därför att Jesu död på korset blir synligare och synligare. Han dog för oss där på korset.

   Eftersom Ordet och Anden är Ett så uppenbarar han sig i Ordet mer och mer när vi växer i Kristus.

   Frälsningmöjlighet för alla. Absolut. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son….osv.

   SYND: Jag har uppfattat i bibeln att det bara finns en riktig SYND, och det är att inte tro på Gud. Om man se har tagit emot den rätta tron och väljer att därefter förkasta det, så finns det ingen möjlighet till frälsning längre. Man korsfäster då Kristus på nytt. Det står nånstans i bibeln om det där. Hädelse mot den Helige Ande. Tänker man då att ORDET och Anden är ETT. Av tro till tro. Den tro vi får av Gud, om vi förkastar den.

   Syndens frukter blir mindre och mindre ju mer vi får av Guds tro. Alltså inte min egen tro utan den tro som han uppenbarar. Den här tron som Gud uppenbarar är den delen som vi är förutbestämda i Krisus innan jordens grund lades. Håller vi fast vi den så kommer vi få evigt liv. Det kan man säga med tillförsikt.

   Jag tror att du och jag tänker lika, annars får du hjälpa mig.

   Jag har bara gått i söndagskola och har ingen utbildning i det här. Jag har haft hoppet att Gud vill visa mig sanningen bara. Har läst i bibeln på kvällarna i 30 år och har inte varit aktivt ansluten till någon församling. Jag har bara bett till Herren. Så det är lite kul att pröva sina vingar med den tro man har på denna blogg.

   Jag ska läsa mera på din blogg för det fanns mycket gott att läsa där.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 25. << men klippan som profeterna följde i GT var ju enl. Paulus KRISUS, den smorde,

  Bra poäng, för Kristus var verkligen med folket israel under Exodus enligt Paulus i Hebreerbrevet. Jesu blod var däremot inte utgjutet ännu och ingen kände till det här med att Guds son skulle födas in i mänskligt kött (som du också skriver). Så det sätt som människor kunde bli frälsta på i GT var helt enkelt en tro som visades i gärningar. I och med Mose kom också djuroffersystemet där man kunde få förlåtelse för sina synder vid omvändelse.

  Gilla

 26. <<Det här löftet, som är ett Guds löfte att få den helige Ande till alla barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren.

  Ja, det är ett underbart löfte att vi kan få den helige Ande, och han är onekligen hjälparen för oss. Han kan leda oss rätt. Men sen finns alltid risken att vi väljer att såra den helige Ande och även göra motstånd:

  Apg. 7:51 Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige Ande, ni som era fäder.

  Att vi får den helige Ande är alltså ingen garanti att vi en dag kommer att träda in i Guds rike. Vi har visserligen fått en garantisedel men den kan vi kasta bort.

  <<Självklart kommer vi fortsätta göra fel (köttet strider mot anden) men den helige Ande kommer direkt och säger att ”Det där var inte så bra” och då ber vi om förlåtelse.

  Jag är rädd att vi inte alltid ber om förlåtelse direkt efter en synd, och att vi redan har valt att synda är problem nog. Kung David omvände sig inte förrän ca 1 år efter sin grova synd att vara otrogen och att leja en man att mörda en annan. Hade David avlidit under den perioden så hade han inte kommit in i Guds rike, trots att han tidigare levde som en rättrogen man. Köttet strider mot anden men vi har löftet att vi kan gå segrande ur varje frestelses kamp. Det hänger alltså på oss.

  <<Frälsningmöjlighet för alla. Absolut. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son….osv.

  Amen!

  << Jag har uppfattat i bibeln att det bara finns en riktig SYND, och det är att inte tro på Gud.

  Synd är inte bara otro utan att bryta mot Guds lag (tio Guds bud eller det dubbla kärleksbudet):

  1 Johannesbrevet 3:4
  Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

  Uppenbarelseboken 21:8
  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel.

  Men i och för sig har du ju rätt om man tänker på att tror vi på Jesus så lyder vi honom.

  <<Om man se har tagit emot den rätta tron och väljer att därefter förkasta det, så finns det ingen möjlighet till frälsning längre. Man korsfäster då Kristus på nytt. Det står nånstans i bibeln om det där. Hädelse mot den Helige Ande.

  Du kanske tänker på Hebr. .6:6. Kolla gärna upp min bloggartikel om det:

  http://bjorkbloggen.wordpress.com/2012/09/25/omojligt-att-fora-de-som-avfallit-till-ny-omvandelse-hebr-66/

  Är det någonting du inte håller med om i mina artiklar, eller om du har egna kommentarer, får du gärna ta upp en tråd där så kan vi diskutera vidare.

  Det finns fortfarande chans till frälsning även om man börjar leva med Jesus för att sedan försvinna några år, och komma tillbaka OM man verkligen omvänder sig. Man var förstås inte frälst under sin frånvaro men Gud har ett stort hjärta och kan förlåta om man kommer tillbaka. Däremot är det som du säger, att om man hädar den heliga Ande på det sätt som Jesus förklarar, så har man gått miste om sin frälsning.

  <<Syndens frukter blir mindre och mindre ju mer vi får av Guds tro.

  Vi måste lämna den gamla människan helt och hållet och lämna honom i historien och vi kan inte tjäna två herrar. Det är klart att det kan vara knepigt om man kommer från en enormt syndig miljö och tvingas lära om, men den helige Ande kan visa och leda rätt. Synd är i princip att gå emot sitt samvete och Gud ser exakt vad vi vet och inte vet. Han dömer oss helt korrekt.

  << Alltså inte min egen tro utan den tro som han uppenbarar. Den här tron som Gud uppenbarar är den delen som vi är förutbestämda i Krisus innan jordens grund lades. Håller vi fast vi den så kommer vi få evigt liv. Det kan man säga med tillförsikt.

  Jag är glad att du tar med det tydliga villkoret att vi måste hålla fast vid vår tro.

  Hebreerbrevet 11:6
  Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

  <<Jag tror att du och jag tänker lika, annars får du hjälpa mig.

  Det tror jag också i det stora hela, även om vi uttrycker oss lite olika ibland 🙂

  <<Jag har bara gått i söndagskola och har ingen utbildning i det här. Jag har haft hoppet att Gud vill visa mig sanningen bara. Har läst i bibeln på kvällarna i 30 år och har inte varit aktivt ansluten till någon församling. Jag har bara bett till Herren. Så det är lite kul att pröva sina vingar med den tro man har på denna blogg.

  Du skriver jättebra och tydligt. Att du läser Bibeln regelbundet visar på ditt intresse att lära mer av Gud, och det finns förstås människor som går till kyrkan regelbundet men som knappt öppnar sin Bibeln och knappt ber. Den bästa kombinationen är förstås att BÅDE ha en kristen gemenskap och att ha en djup kontakt med Gud. Vi uppmanas i Bibeln att ta del av kristna sammankomster och det vinner både DU på och de som du kommer i kontakt med.

  Hebr. 10:25 Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

  Du som är så kunnig och greppat läget borde dela med dig till andra (det kanske du redan gör) och det finns massor av sätt att gör det på. Det ger stor välsignelse! Jag ber ofta att fler svenska kristna ska förstå det här med synd och omvändelse eftersom Bibeln lär att synd separerar oss från Gud.

  Matt. 5:19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

  Jesus säger förstås inte här att syndare åtminstone kommer in i Guds rike, för medveten synd (när man går emot sitt samvete) är alltid en synd som separerar oss från Gud. Han säger i v 20 att vår rättfärdighet måste överglänsa fariseernas om vi ska komma in i hans rike. Det kanske låter hårt men ingenting är omöjligt för Gud och vi har den helige Ande i våra liv!

  Gilla

  1. Blorkbloggen: Jag skrev ju följande
   ”Jag har uppfattat i bibeln att det bara finns en riktig SYND, och det är att inte tro på Gud.”

   Sen skriver du:
   ”Synd är inte bara otro utan att bryta mot Guds lag (tio Guds bud eller det dubbla kärleksbudet)”

   Jag ser detta att bryta mot Guds lag,tio Guds bud eller det dubbla kärleksbudet mer som syndens frukter, för hade vi tillräckligt med Guds tro (Jesus i våra hjärtan)så skulle syndens frukter avta mer och mer tills att vi blev Kristus lik.

   Jag tror nog att det finns bara en SYND och det är att inte ta emot Jesus kristus, profetsians smorda Ord, det han vill ge oss idag (samma Ord som på apostlarnas tid) Om vi bekänner inför honom uppriktigt de fel vi gör, så renar Jesu blod oss från all synd. Så länge vi befinner oss i köttet så kommer vi göra av syndens frukter. Vi behöver gå ned på knä och be Herren om förlåtelse varje dag. Detta älskar Herren. Då får vi ännu mera av Guds tro i oss. GUD MED OSS – DEN HELIGE ANDE.

   Helt klart som du säger är det viktigt med en gemenskap med församlingen. Jätteviktigt. Där kan man få hjälp av många slag, för nådegåvorna är många och det är inte säkert att man kan få hjälp om man är för isolerad. Dock det predikade Ordet det viktigaste för mig, för det är mat till våra själar.

   Det skulle vara kul och fördjupa sig i detta ämne, med att vara förutbestämd i Kristus innan jordens grund lades.

   Frälsningen är ju möjlig för ALLA människor som bibeln tydligt deklarerar, men om vi tar ett exempel som Johannes döparen som predikade omvändelsen och att himmelriket var nära. Är det inte så att Johannes innan han föddes, han hade inget eget val, han skulle bereda väg för Herren. Johannes sa själv att han var rösten av en som ropar i öknen (Jes.40:3). Att han var förutbestämd för denna uppgift. Judas Iskariot hade ju också fått lotten att föråda Herren. Det finns ju många många profetiska Ord som hänvisar till människor som skall komma i framtiden. Ex. Elia i Mal.4:5-6
   ”Se, jag skall sända till eder profeten Elia, förrän HERRENS stora och fruktansvärda dag kommer. 6Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.”

   Vad jag förstår så vände Johanndes döparen bara fädernas hjärtan till barnen och inget mer.

   På nått vis måste vi få in denna förutbestämmelse i Kristus så Gud blir ärad på rätt sätt, men hur ska man förstå detta?

   Det här är stora djupheter där Gud vet i sitt allvetande vilka som kommer att bli frälst, sen vad han har haft för finger med i spelet, ja jag förstår inte det.

   Guds frid lärjungen

   Gilla

 27. Hej Lärljungen

  <<Jag ser detta att bryta mot Guds lag,tio Guds bud eller det dubbla kärleksbudet mer som syndens frukter, för hade vi tillräckligt med Guds tro (Jesus i våra hjärtan)så skulle syndens frukter avta mer och mer tills att vi blev Kristus lik.

  Kanske vi menar samma sak fast med olika ord? Synda är att bryta mot lagen enligt Johannes. Här är olika exempel på synd:

  Gal 5:19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

  1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTELURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

  Ef. 5: 3. Otukt och all orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, så som det anstår heliga, 4. och inte heller passar sig skamligt eller dåraktigt tal eller gyckel, utan i stället tacksägelse. Ty det skall ni veta, att ingen otuktig eller oren, eller girig, som är en avgudadyrkare, har arvedel i Kristi och Guds rike. 6. LÅT INGEN BEDRAGA ER med fåfängliga ord, ty för sådant kommer Guds vrede över otrons barn.

  Upp. 21:8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

  1 Thess 4:3 Ni vet ju, vilka bud vi gav er genom Herren Jesus. 3. Ty detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt, 4. och att var och en av er vet att ha sitt eget kärl i helgelse och ära, 5. inte i begärelses lusta så som hedningarna, som inte känner Gud, 6. och att ingen förgår sig eller bedrar sin broder i någon sak, ty Herren är en hämnare över allt detta, vilket vi också tidigare har sagt och betygat för er. Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse. 8. Den som föraktar detta, föraktar inte någon människa utan Gud, som har gett oss sin Helige Ande.

  Upp 21:27 Och aldrig någonsin skall något ORENT komma in i den eller någon som gör styggelse eller ljuger, utan de som är skrivna i livets bok hos Lammet.

  2 Tim 3:2 Ty människorna skall då vara egenkära, giriga, skrytsamma, högfärdiga, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, 3. kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, oåterhållsamma, obehärskade, de skall hata det goda, 4. förrädiska, besinningslösa, uppblåsta, de skall älska njutning mer än Gud. 5. De skall ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.

  Upp. 3:15. Jag vet om dina gärningar. Du är varken kall eller varm. O, att du vore kalleller varm. 16. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, skall jag spy ut dig ur min mun.

  <<Jag tror nog att det finns bara en SYND och det är att inte ta emot Jesus kristus, profetsians smorda Ord, det han vill ge oss idag (samma Ord som på apostlarnas tid) —

  Om du läste min vers från Uppenbarelseboken så listas "otro" (en som inte tror) som en av en rad av synder. Det är alltså inte den enda synden. Även demonerna tror ju att Jesus är Messias och Guds son.

  <<< Så länge vi befinner oss i köttet så kommer vi göra av syndens frukter.

  Fast vi kommer att behålla vårt kött ända tills vi för nya kläder i himlen, och vi kan inte säga att vi kommer att synda ända tills vi dör. Vi har alltid valet att inte synda.

  << Vi behöver gå ned på knä och be Herren om förlåtelse varje dag.

  Menar du att pga att vi måste synda varje dag så måste vi omvända oss varje dag? Det är ingen sann omvändelse. Det är snarare ett "hoppsan". En person som syndar dagligen är inte frälst.

  <<Helt klart som du säger är det viktigt med en gemenskap med församlingen. Jätteviktigt. Där kan man få hjälp av många slag, för nådegåvorna är många och det är inte säkert att man kan få hjälp om man är för isolerad. Dock det predikade Ordet det viktigaste för mig, för det är mat till våra själar.

  Amen!

  <<Det skulle vara kul och fördjupa sig i detta ämne, med att vara förutbestämd i Kristus innan jordens grund lades.

  Se bara till att du inte hamnar i kalvinisternas garn (reformerta). Det är de grupperna som menar att vi är förutbestämda till att TRO och bli FRÄLSTA, vare sig vi vill eller inte. Jag har dedikerat ganska mycket tid i min blogg för att varna för kalvinismen.

  <<Är det inte så att Johannes innan han föddes, han hade inget eget val, han skulle bereda väg för Herren.

  Han hade ett val, men det är förstås möjligt att Gud visste om valet. I Johannes fall var det så välbekant att han verkligen skulle vandra i Guds spår så att det profeterades om det. Även Paulus hade valet att INTE lyda Gud:

  Apostlagärningarna 26:19
  Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen,

  <<Judas Iskariot hade ju också fått lotten att föråda Herren.

  Nej Judas behövde inte alls förråda Jesus och han hade hela tiden valet att inte göra det. Bibeln är klar över att det Judas gjorde var en stor synd. Vad som var förutbestämt var förstås att Jesus skulle dö, men det var ingen brist på människor som ville döda honom. Hade det inte blivit Judas så hade det blivit någon annan. Läs mer i bloggartikeln här

  http://bjorkbloggen.wordpress.com/2011/07/30/tvingade-gud-judas-att-forrada-jesus-eller-agerade-judas-emot-guds-vilja/

  <<Det finns ju många många profetiska Ord som hänvisar till människor som skall komma i framtiden. Ex. Elia i Mal.4:5-6

  Ja, något som är känt sedan tidigare. Tidigare känd är inte detsamma som att vara förutbestämd/predestinerad.

  <<På nått vis måste vi få in denna förutbestämmelse i Kristus så Gud blir ärad på rätt sätt, men hur ska man förstå detta?

  Du har kommit rätt. Läs på min blogg 🙂 Alla har en fri vilja och ingen tvingas vandra på den väg som Gud vill.

  Gud välsigne dig

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Jag skrev ju,
   ”Så länge vi befinner oss i köttet så kommer vi göra av syndens frukter.”

   Jag var lite otydlig där och menar följande, vi är människor och har inte helheten som Gud har, eftersom han är allsmäktig och inte vi. Vi kan göra fel, dumma saker fast vi inte vet om det. Vi ligger så att säga kanske tillfälligt utanför Guds planerade plan. Gud vill en sak, men vi ser det kanske inte på ängång. Då kan det bli fel fast vi kanske inte vill det. Jesu menade ju när det gäller Guds barn att om ett lamm går vilse så kommer herden gå ut och försöka leta upp det. När han finner det så blir han mer glad över detta lamm än de övriga för dessa har han ju redan i sin fålla. Han kommer då tillreda en stor fest pga att han fann det förlorade lammet. Vi kan göra fel därför att vi är människor MEN den Helige Ande manar oss hela tiden att leva ett heligt rättfärdigt liv ,liksom kristus gjorde.

   Helt klart vi ska inte försköna synden och dess frukter. Inget vill vi ha. jag håller fullständigt med dig. En människa är FRÄLST då man tagit emot Gud som lärare, Guds Ord. Vi kommer dock pga. av köttet göra vissa felsteg (inte stora), dessa felsteg kommer Anden berätta för vårt inre att det är fel och då går man ner på knä och ber herren om förlåtelse. Ser man inte det här,,,,då är man väldigt farligt ute. Vi kan aldrig bli fullkomliga i köttet, aldrig, bara i TRON kan vi bli fullkomliga.

   Glömde att säga dig,,, visst jag blev barndöpt i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn när jag inte kunde TRO något alls, så jag lät döpa om mig vid 20 års-åldern i namnet istället, i Herren Jesu Kristi namn. Dopet i Anden fick jag några månader efter. Jag hade läst Guds Ord natt och dag och prisade Gud. Plötsligt när jag ber kommer (elden, tungor av eld) en behaglig värme som är koncentrerad först i bägge fötterna, som sakta sakta stiger upp genom låren , upp till magen och sist stannar det och brinner i mitt hjärta. Då visste jag utan tvekan att LÄRAREN hade kommit in i mitt hjärta. Halleluja. Gud har varit god mot mig, men jag har också varit olydig, dvs inte lyssnat till Guds röst. Den han älskar den agar jag, säger Herren. det är också ett bevis på att Herren vill mig nått gott. Guds Ande lever fortfarande i mig och vill mana mig till allt gott. Frälsningen är personlig tror jag och vi är olika lemmar i kristi kropp. Därför ska man nog vara väldigt försiktig att inte döma människor. Organisationer kan vi gå åt lite hårdare tror jag för Gud kommer ha en stor papperskorg utanför himmelen, där han kastar medlemmskort ex. Baptister. Missionare, katolik, pingstvänner. Frälsningen är personlig och jag tror att i denna tid står Herren utanför de flesta församlingsorganisationer och knackar på dörren och vill komma in, men de säger att de redan är rika ,,,osv. Tyvärr, så tror jag det.

   Förutbestämmelsen i kristus: Ja alla människor har möjligheten att bli frälst, helt klart. Jesu ande är profetians ande så ,,, profetians ande, när vi kommer in under den vet vi vad som kan ske i framtiden. profetians ande är det största beviset på att vår Gud är RÄTT Gud, Bibelns Gud. Att Gud har profeterat ang Johannes döpare m,fl. innan han föddes, det kan man nog inte komma ifrån. Hårddrar man det så ,,,nej Johannes döparen hade inget annat val. Hans uppgift var att bereda vägen för Herren.

   Det ligger förutbestämmelser hos Gud ”Himmel och jord skall förgås men mina Ord skall icke förgås” Jag kan förstå att om man inte tror på nått av detta så tror man inte att Israel som löftesland samt att de väntar på Messias också.

   Det finns en förutbestämmelse hos Gud, där det mesta inte blir känt för oss människor. Gud vet och kan berätta för oss det som ligger inom GUDS ORD, inom ramarna för skapelsen. Profetisians Ande (Jesus) sa ju till rövaren. IDAG SKALL DU VARA MED MIG I PARADISET. Jag tror på detta.

   Vi ligger en liten bit ifrån varann i tron när det gäller typ profetsians ord ang Judas Iskariot, Johannes döparen m.fl. Gud är suverän och vi kan inte påverka hans PLAN. Vi är i hans PLAN, men han är PLANEN, ORDET.

   Guds välsignelse
   lärjungen

   Gilla

 28. Hej lärljungen!

  <Vi kan göra fel, dumma saker fast vi inte vet om det.—Då kan det bli fel fast vi kanske inte vill det.

  Det kan jag köpa men då är det å andra sidan ingen synd. Synd är att bryta mot Guds bud och det är vi medvetna om. Vi har den helige Ande, så skulle vi tillbringa tid med att synda utan att ens vet om det så måste vi fundera på hur nära Gud vi är? Men visst kan vi såra andra människor utan att mena det, trots att vi själva tycker att vi verkligen uttryckt oss på ett bra sätt.

  << Jesu menade ju när det gäller Guds barn att om ett lamm går vilse så kommer herden gå ut och försöka leta upp det. När han finner det så blir han mer glad—

  I Matteus version står det inte "när" han finner det utan "om" han finner det.

  << En människa är FRÄLST då man tagit emot Gud som lärare, Guds Ord.

  Ja "frälst" eftersom vi är andligt levande och inte andligt döda. Men slutgiltigt frälst blir vi inte förrän vi faktiskt träder in i Guds rike. Fram tills dess kan vi förlora vår frälsning pga synd.

  <<Vi kommer dock pga. av köttet göra vissa felsteg (inte stora),

  Om du med felsteg menar synd så håller jag inte med, men om du menar med att vi kan uttrycka oss bättre osv så är jag med.

  1 John 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5. och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder, och synd finns inte i honom. 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. 7. Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte gör rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

  << dessa felsteg kommer Anden berätta för vårt inre att det är fel och då går man ner på knä och ber herren om förlåtelse.

  Som sagt, alla går inte ner på knä och ber om förlåtelse direkt. Det finns massor med kristna som under en längre tid lever i otrohet och lögn innan de omvänder sig OM de överhuvudtaget omvänder sig. Kung David var en man av Guds eget hjärta, och ändå tog det ett år för honom att omvända sig.

  <<Vi kan aldrig bli fullkomliga i köttet, aldrig, bara i TRON kan vi bli fullkomliga.

  Inte ens Jesus hade fullkomligt kött eftersom även han kunde drabbas av sjukdomar och köttsliga problem. Jesus bad oss att vara fullkomliga vilket betyder att vi kan. Däremot är det öppet att spekulera vad "fullkomlig" betyder. Vi vet att det inte behöver betyda att ha levt ett syndfritt liv eftersom Jesus sa detta till sina lärljungar som ju redan syndat.

  <<< så jag lät döpa om mig vid 20 års-åldern i namnet istället

  Bravo!

  <<<Jag hade läst Guds Ord natt och dag och prisade Gud. Plötsligt när jag ber kommer (elden, tungor av eld) en behaglig värme som är koncentrerad först i bägge fötterna, som sakta sakta stiger upp genom låren , upp till magen och sist stannar det och brinner i mitt hjärta.

  Fantastikt. Roligt att läsa!

  <<Gud har varit god mot mig, men jag har också varit olydig, dvs inte lyssnat till Guds röst

  Det har jag också och det har vi nog alla, men jag säger bara att varje gång vi väljer att synda så kan vi välja att inte synda. Syndar vi och omvänder oss dagligen så betyder det att vi inte är frälsta. Jesus bad oss att ta vårt kors på oss varje dag så att synda är helt onaturligt för en kristen.

  << Den han älskar den agar jag, säger Herren.

  Amen, men det är som sagt inte säkert att vi besvarara denna agning på rätt sätt.

  <<< Därför ska man nog vara väldigt försiktig att inte döma människor.

  Vi ska döma rättfärdigt. Ser vi en kristen som lever i synd vet vi tyvärr att den personen tyvärr är separerad från Gud. Det finns dock hopp!

  Joh. 7:24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!

  <<Att Gud har profeterat ang Johannes döpare m,fl. innan han föddes, det kan man nog inte komma ifrån. Hårddrar man det så ,,,nej Johannes döparen hade inget annat val. Hans uppgift var att bereda vägen för Herren.

  Johannes Döparen hade ett val. Han behövde inte alls vandra i Guds spår. Men nu visste Gud att han skulle göra det och därför profeterades det så. Att någonting profeteras betyder inte att något är förutbestämt att ske.

  <<Det ligger förutbestämmelser hos Gud ”Himmel och jord skall förgås men mina Ord skall icke förgås”

  Självfallet finns en lång rad med händelser som är förutbestämda.

  << Profetisians Ande (Jesus) sa ju till rövaren. IDAG SKALL DU VARA MED MIG I PARADISET.

  Amen, han visste hur det skulle gå.

  << Gud är suverän och vi kan inte påverka hans PLAN.

  Jag kan bevisa att vi kan påverka hans plan. Varför ens be till Gud om vi inte kan påverka? Läs t ex berättelsen om Jona. Gud ville att Jona skulle berätta ATT Nineve skulle förstöras. Inga om eller men. Men människorna klädde sig i säck och aska och omvände sig, och detta påverkade Gud och han ändrade sig. Är inte Guds önskan och plan att alla ska bli frälsta? Är alla frälsta? Nej, så Guds vilja sker inte alltid. Gud är suverän nog för att skapa oss med fri vilja. Att vara suverän (ett ord som inte står med i Bibeln) betyder inte att Gud detaljstyr.

  Gud välsigne dig!

  Gilla

 29. Bjorkbloggen: Jag återkommer senare ikväll ang. Guds plan och Guds vilja vilket ingen människa kan påverka. Det gäller bara för oss att komma in under hans vilja.

  Jag tror frälsningsvägen är lättare än människan kunde tänka sig enl. APG.2:38-39

  ”Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. 39Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.”

  ”Den som tror och bliver döpt, han skallbliva frälst, men den som icke tror , han skall bliva fördömd.”

  “Ty av nåden ären I frälsta genom tron och det icke av eder själva, Guds gåva är det, icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” (Ef 2:8-9).

  1) Omvändelsen (ärlig och uppriktig omvändelse då man hör hör sanningens ORD enl. APG.2:38-39

  2) Låta sig döpas så fort som möjligt när man nu har denna omvändelse tro. Inte låta djävulen frestas med falska läror.

  3) Gud har med ed lovat den HELIGE ANDE (Guds egen Ande) till den som utfört dessa tidigare handlingar. Då blir det ”AV TRO TILL TRO”

  4) Denna frälsningsväg är beseglad med Guds insegel. Djävulen visste detta, därför var det dopet i Herren jesu kristi namn som han fick bort genom sin list.

  Ja så här enkel är frälsningen egentligen men hur många tror på detta? Gud ville göra frälsningsvägen så lätt som möjligt för människorna. Allt handlar om huruvida vi TROR på Gud.

  Tror du att Gud kunde göra en sån här enkel frälsningplan från punkt 1-4?

  Jag återkommer senare ikväll
  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 30. <<<<Guds plan och Guds vilja vilket ingen människa kan påverka. Det gäller bara för oss att komma in under hans vilja.

  Om vi inte kan påverka Guds vilja så kan vi sluta att bedja direkt eftersom det inte blir någon som helst skillnad. Sanningen är dock att vi självfallet kan få Gud att ändra sig. Förutom historien om Jona kan du gärna läsa Jeremia 18 där det står att Gud kan tänka sig olika alternativ beroende på hur vi människor agerar.

  <<”Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; —-

  Amen, gören bättring är det samma som att omvända sig. Det är ett villkor för frälsningen eftersom de gamla synderna måste bort från våra liv. Ingenstans står det "en gång frälst alltid frälst". Inte heller "en gång rättfärdig alltid rättfärdig".

  <<Tror du att Gud kunde göra en sån här enkel frälsningplan från punkt 1-4?

  Jag har ingenting emot några av punkterna, men det är möjligt att du även vill säga ännu mer i de punkterna som jag inte kan se. Så jag argumenterar inte emot dig alls.

  GVD!

  Gilla

 31. Bjorkbloggen: Johannes döparen var förutbestämd av Gud till sin uppgift.

  Jag har fått lite lugn och ro nu, så jag kan plocka fram min bibel och visa dig att Johannes döparen hade inget val att göra som du sa. Ditt svar på fråga var ju,
  ”Johannes Döparen hade ett val. Han behövde inte alls vandra i Guds spår.”

  Mitt svar på din synpunkt,
  Matt.3:3
  ” Det var om denne (Johannes)som profeten Esaias talade, när han sade:

  ”Hör rösten av en som ropar i öknen:
  ’Bereden vägen för Herren,
  gören stigarna jämna för honom.’”

  Luk.1:12-17
  ”12Och när Sakarias såg honom, blev han förskräckt, och fruktan föll över honom. 13Men ängeln sade till honom: ”Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes. 14Och han skall bliva dig till glädje och fröjd, och många skola glädja sig över hans födelse. 15Ty han skall bliva stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han icke dricka, och redan i sin moders liv skall han bliva uppfylld av helig ande. 16Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud. 17Han skall gå framför honom i Elias’ ande och kraft, för att ’vända fädernas hjärtan till barnen’ och omvända de ohörsamma till de rättfärdigas sinnelag, så att han skaffar åt Herren ett välberett folk.”

  OBS! Johannes är inte ens född här. Ängeln Gabriel uppmanar också föräldrarna att giva honom namnet Johannes.

  Sedan när Johannes blivit född så öppnas ju Sakarias mun, och hans tunga löstes och han börjar profetera enl. Luk.1:76-77

  ”76Och du, barn, skall bliva kallad
  den Högstes profet,
  ty du skall gå framför Herren
  och bereda vägar för honom,
  77till att giva hans folk kunskap om frälsning,
  i det att deras synder bliva dem förlåtna.”

  Sakarias förutsäger om sin son Johannes denna Gudsprofetsia. Johannes kan inte påverka situationen alls.

  Det här är en klockren profetia som förutsäger en människas öde direkt. Judas Iskariot är en annan osv.

  Det finns en sann lära om förutbestämmelsen som vi människor har svårt att förstå. Vi kan tycka att det är orättvist men Gud är allsmäktig. Vi får säga så här,”Ske Guds vilja”. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men alla blir inte det, tyvärr.

  Israel som land är ett annat löfte från Gud som många har svårt med. För att förstå måste vi vara under Jesu Ande som är profetsians Ande.

  Sammanfattning: NEJ Johannes hade inget val enligt Bibeln. Han var förutbestämd av Gud att vara ”RÖSTEN AV EN SOM ROPAR I ÖKNEN”

  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 32. Hej lärljunge

  Jag ser att du fortfarande tolkar ”att känna till i förväg” som ”att bestämma i förväg”. Det är inte samma sak. Självfallet bestämde (predestinerade) Gud en del saker i förväg, men det mesta faller på oss pga vår fria vilja.

  Återigen, Johannes Döparen behövde inte alls lyda Gud men Gud visste (inte förutbestämde) att han skulle göra det. Eftersom han visste en framtiden så var det inget problem att profetera om det.

  Jag brukar använda en inspelad video som exempel på det här med förutbestämmelse. Tänk dig att du spelar in din släkt på en släktmiddag, och att du sedan ser på filmen senare. .Du kanske ser filmen fler gånger och till slut vet du precis vad folk ska göra och säga. Betyder det att personerna på filmen inte hade något fritt val i hur de skulle agera och vad de skulle säga nu när du VET vad de ska säga och göra? Nej, de var fria att göra och säga precis vad de ville. Hade de sagt och gjort något annat så skulle DET vara vad som fastnade på filmen.

  Jag upprepar också att det Judas Iskariot gjorde var en SYND. Han agerade 100% emot Guds vilja och han kommer att straffas hårt för det han gjorde. Jag skrev att det var Jesus död som var förutbestämd men inte vem som skulle döda honom. .Han kunde faktiskt ha tagit sitt eget liv för vår skull men behövde inte göra det eftersom så många andra människor stod i kö för att döda honom. Läste du min bloggartikel om Judas?

  Personligen tycker jag det här med förutbestämmelse och förkännedom inte är svåra att förstå alls men det gäller att i inte blanda ihop dem.

  Gud välsigne dig

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Det är gott att byta tankar mellan varandra. Jag har full respekt för din tro och framför allt din syn på frågan om SYND. Du låter inte onskans andemakter få en millimeter av det goda, även om jag vidhåller att det bara finns en synd och det är OTRO, att inte tro Guds ord. När man inte tror Guds ord så får synden fotfäste i människans hjärta,,, synden slår ROT och det visar att man fortfarande behöver omvända sig och ta emot frälsningens gåva ,,nämligen Gud i oss. När man som nyfrälst har tagit emot Guds Ande i sitt hjärta, dvs. Hjälparen, den inneboende läraren, så ska själen matas med Guds Ord. Först måste den ha mjölk, liksom ett spädbarn, därefter som Guds barnet växer upp i kraft så skall den fasta födan intas.

   Ett exempel som jag sett vissa predikanter gör, när de inte har den totala andliga dimensionen är att predika LAG till nyfrälsta före NÅD, dvs du får inte göra det och inte göra det och inte göra det. För att kunna uppnå Kristi fullhet och ett liv utan synd så måste själen byggas upp från grunden med Guds Ord. KÄRLEKEN skall läggas in först som grund i den kristna tron. Därefter följer succesivt predikningar om Lagen och dess nytta för att växa upp till kristi fullhet. Lägger man Lagen före Nåden och Kärleken så kommer många nyfrälsta att stanna upp eftersom inte själen matas på rätt sätt. Ett nyfött barn skall ha mjölk. En vuxen ska ha fastföda.

   Om en nyfrälst människa som tagit emot Guds Ande begår något fel (syndens frukt) så är man ju fortfarande ett Guds barn, men där är det viktigt att äldre troende kommer in och visar på syndens frukt , att den är inte bra för själen. Detta ska inte slås in med en hammare utan genom jesu kraft och Kärlek. Ty i hans Kärlek finns allt det vi behöver. Jag tror att du och jag ser på samma sätt när det gäller synd, men vi har haft olika banor fram i Guds Andes utveckling med oss personligen.

   Ett exempel. Jag visste (eller trodde) i ett tidigt stadium efter omvändelse (bättring från synderna) samt därefterkommande dopet i Herren Jesu Kristi namn att jag är ett Guds barn. Men hur? Jo Guds Ande vittnar om detta i mig (Ordet och Anden är ETT). Gud är god och jag ser det. Det gäller inte jordiska ting utan gåvor som är eviga som han visat mig.

   Vad gäller förutbestämmelsen så håller inte detta som du säger,

   ”Jag brukar använda en inspelad video som exempel på det här med förutbestämmelse.”

   Ett enkelt svar på detta som visar att du tänker fel är: Man måste tänka på att GUD ÄR EVIG, och allt som är evigt har ingen början och har inget slut. DVS. när du startar upp en bandspelare så visar du själv att den har en början av en berättelse och då har den också ett slut. Du kan inte lägga in en förrutbestämmelse i detta.

   Förutbestämmelse innan jordens grund lades i Kristus, i ORDET som inte har någon början eller slut.

   Återigen, Johannes döparen kunde inte påverka framtiden genom att välja bort Guds plan med honom. Inte heller Jesus Kristus kunde välja någon annan väg än den han tog. Han var förrutbestämd till att ta våra synder på sig INNAN JORDENS GRUND LADES eftersom Bibeln säger detta. Jesus behövde en förelöpare genom Johannes döparen, därför att ORDET, Bibeln säger det och Ordet är till genom EVIGHET.

   Jag tror att du får ta en funderare på det där. Är du en lärare som predikar för människor så är det viktigt att du predikar rätt ,,, annars blir det en synd inför Gud. Då är det en värre synd än om du tog en femöreskola i en butik.

   Min erfarenhet av många Guds dolda tankar som finns i ORDET är att, låt dessa smälta in i lugn och ro. Låt Guds Ande giva LIV åt ORDET. Gud kommer att bekräfta det om det är rätt. Pröven andarna huruvida de är från Gud. Det är bara genom Guds Ord som vi kan få de rätta svaren.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. GÅR VI MOT EN NY FÖRINTELSE ?

    Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner och 6,3 miljoner judar. Utan det långa arvet av antisemitism i det kristna Europa hade en sådan katastrof inte varit möjlig.

    Systematisk förföljelse av judar har ägt rum upprepade gånger i historien och omnämns redan i Bibeln, och senare speciellt i Europa, sedan medeltiden.

    Katolska kyrkan med Påven i spetsen har alltid ansett att judarna måste konvertera till den treenige Guden. De har ansett att judendomen har fel bild av gudomen. För att få evigt liv måste alla tillbe de tre personerna Fadern, Sonen och den helige Ande. Judarna och sin sida har alltid varit trogen att Herren är EN.

    Katolska kyrkan med dess helgondyrkan och där Maria likställs med Jesus enl. de två frälsningsstegarna upp till himlen. Frälsning via Maria anses vara en lättare väg för att få evigt liv i himlen än Jesus som anses vara tuffare. Läser vi Bibeln så förstår vem som helst, att denna lära är mot Kristi lära. Det är ANTIKRIST.

    Katolska kyrkan med de tre gudarna har genom inkvisitionen, samt genom det långa arvet av antisemitism som ledde fram till förintelsen, gjort sig skyldig till många miljoner människors död.

    Många kyrkor och samfund i Sverige har väl aldrig haft så bra gemenskap med den Katolska kyrkan som idag. Man kan fråga sig vart Sverige är på väg åt för håll, när det gäller den kristna tron? Samtidigt växer hatet mot Israel. Vem är egentligen hjärnan bakom detta? Kan det vara Påven och katolska kyrkan igen, Antikrist eller?

    Det är samma djävul nu som då.

    Guds frid
    lärjungen

    Gilla

 33. Den som förnekar Jesu gudomlighet är lärjunge åt djävulen.

  Där dog ”Lärjungen” som trovärdig debatör. Han tillhör sekten och gudsförnekarna messianska församlingen….

  Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

  Gilla

  1. Hellsander: NU ÄR DU UTE PÅ DJUPT VATTEN.

   Du skrev ”Där dog ”Lärjungen” som trovärdig debatör. Han tillhör sekten och gudsförnekarna messianska församlingen….”

   Svar: Jag är inte medlem i Messianska församlingen, men kan dela väldigt många kloka åsikter tillsammans med dem. Det är just i Gudomen som vi skiljer oss åt för Messianska församlingen ser Jesus som skapt människa, den första syndfria människan, den utlovade Messias. Jag ser Jesus som Guds Son, Messias, del av Gudomen, född från evighet av Fadern.

   I Messianska församlingen kan Gud genom sin Ande vara mitt ibland dem, därför att dessa människor har visat sig vara ödmjuka inför Herren. De är beredda att ändra vissa trosuppfattningar om Herren vill visa dem det. De är ensam i sitt slag som kan visa sådan ödmjukhet inför Herren. I Messianska församlingen finns möjlighet till evigt liv, men de TRE GUDARNAS FÖRSAMLING är stendöd i dag. Detta skedde i mitten på 1900 talet. En restaurering tillbaka till apostlarnas lära har skett ex. Martin Luther, GICK UT UR Katolska kyrkan som är ANTIKRIST….väckelser har förekommit hela tiden och gemensamt för dem har varit ”GÅ UT FRÅN SKÖKAN och deras DÖTTRAR”

   Då är det värre med kyrkor och samfund som bekänner sig till de tre personerna i Gudomen (tre gudar). Mitt under Pingstväckelsen som varade under 1900 talet uppenbarade sig ORDET för dem. Församlingen ska tillbaka till apostlarnas tro och lära. Detta ville inte Pingstväckelsen. De gillade bara tecken och under, men när ORDET började predikas så sa de ” Detta är en villolära” Ordet skulle tillbaka till apostlarnas lära såsom, dopet i Herren Jesu kristi namn vilket är samma som Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Treenigheten är en tidig falsk lära som katolska kyrkan tog över. Rätt ska vara ”Hör Israel, Herren er Gud, Herren är EN” Många andra saker har uppenbarats ex. Inseglen i Uppenbarelseboken m.m. Varför? Jo brudeförsamlingen ska ha oljan som behövs för uppryckelsen, men det har inte de ovisa, dvs. resterna av dem som blev kvar i pingstväckelsen. Tyvärr.

   Väckelsens tid är förbi i kyrkorna och samfunden. Gud har redan utspytt dem ur sin mun. Det är redan klart. De kommer däremot att ta emot Antikrists väckelse, därför att Antikrist har fött från början läran om de tre Gudarna, treenigheten. Vet du Hellander egentligen vem du tillber? Det är Fadern (djävulen som vill bli tillbedd) tillsammans med Sonen Jesus kristus. Djävulen accepterar inte sitt slut, dvs. att han inte har del i det eviga livet. Djävulen vill bli tillbedd.

   Guds Andes väckelse har redan påbörjats i Israel, samt de församlingar som fortfarande välsignar Israel. Messianska församlingen är ett bra exempel. Denna församling har kommit väldigt långt i den sanna tron.

   Brudeförsamlingen då? Vi har oljan till uppryckelsen. Han skulle komma som en tjuv om natten. Hellsander, en tjuv smyger väldigt försiktigt och kommer när alla sover, men de finns de som inte sover. Alla de som tagit emot detta maktbud som skulle ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Hellsander,,, DET HAR REDAN SKETT,,, AFTONBUDSKAPET är framför dina ögon men du ser det inte.

   Är du ödmjuk inför Herren så är han nåderik.

   Guds välsignelse med dig
   lärjungen

   Gilla

 34. Hej lärljunge

  <<< även om jag vidhåller att det bara finns en synd och det är OTRO

  Jag tror inte riktigt du menar det du skriver, för hade "otro" varit den enda synden så är givetvis mord, stöld, lögn och otrohet INTE synd. Inte ens att ta vilddjurets märke vore då en synd. Titta återigen på den vers som jag talar om:

  Uppenbarelseboken 21:8
  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

  Ser du att flera olika synder listas som orsakar så att man hamnar i eldsjön om man skulle utföra dem? Ser du att "otroende" (människor som inte tror) är listade som en synd bland många?

  Du och jag kanske ser på synd på samma sätt men om du uttrycker dig med "otro är den enda synden" så tror man direkt att du menar att endast det första budet bland tio Guds bud är en synd.

  <<Ett exempel som jag sett vissa predikanter gör, när de inte har den totala andliga dimensionen är att predika LAG till nyfrälsta före NÅD, dvs du får inte göra det och inte göra det och inte göra det.

  Det första en evangelist måste göra när han pratar med en som inte tror är att låta den här personen få reda på att han faktiskt brutit mot Guds lag och därför är en skyldig syndare. Ateisten måste få veta varför Jesus dog för honom och VARFÖR han måste bli frälst. Först därefter kan man gå vidare och förklara att Gud är villig att förlåta honom trots alla hans synder eftersom Gud är kärlek och vill att alla ska bli frälsta. Sen går man vidare ytterligare ett steg och förklarar det här med omvändelse.

  <<Om en nyfrälst människa som tagit emot Guds Ande begår något fel (syndens frukt) så är man ju fortfarande ett Guds barn, men där är det viktigt att äldre troende kommer in och visar på syndens frukt , att den är inte bra för själen.

  Om du med "begå fel" menar "synd" så är det samvetet som bestämmer hur Gud ser på en person. Om en medkristen syndar och vi ser det så är det mycket viktigt att vi kommer in (helst en person som är nära) och förklarar allvaret för personen. Det är alldeles sant att det kan göras kärleksfullt. Synd separerar oss från Gud så det är mycket viktigt att vi inte tittat åt sidan när vi ser en medkristen vara kvar i synd. Läs vad Jakob skriver:

  Jakobsbrevet 5:20
  så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från DÖDEN och överskyler många synder.

  <<Man måste tänka på att GUD ÄR EVIG, och allt som är evigt har ingen början och har inget slut. DVS. när du startar upp en bandspelare så visar du själv att den har en början av en berättelse och då har den också ett slut. Du kan inte lägga in en förrutbestämmelse i detta.

  Jag förstår inte riktigt hur du menar eftersom jag bara ville förklara med videobandet att Gud ser början och slutet. Det är precis som du säger att Gud är evig och inte har någon början, men poängen med videobandet var inte att förklara det utan snarare att visa på att FRI VILJA hos deltagarna på videon. Jag ville visa att deltagarna visserligen "måste" säga och göra det som du VET att de kommer att säga och göra (du har ju sett videon flera gånger) men det betyder alltså inte att de inte har någon fri vilja och att de inte kunde agera annorlunda. Leta alltså inte efter fel poäng i min liknelse 🙂

  <<Förutbestämmelse innan jordens grund lades i Kristus, i ORDET som inte har någon början eller slut.

  Ja, men förutbestämmelse till VAD? Om några ledare för ett land förutbestämmer från allra första början att mördare ska få livstidsstraff och hamna i fängelse, och sedan vid ett mycket senare tillfälle upptäcker en mördare och bestämmer sig för att kasta honom i fängelse enligt vad de bestämt, så betyder ju inte det att mordet var förutbestämt eller att det var förutbestämt att en person skulle mörda. Det som var förutbestämt var att mördare ska hamna i fängelse och ledarna agerade helt enligt sin förutbestämmelse.

  <<Återigen, Johannes döparen kunde inte påverka framtiden genom att välja bort Guds plan med honom.

  Förklara gärna varför. Jag har förklarat varför Johannes, Judas etc kunde ha agerat på ett annorlunda sätt.

  <<Inte heller Jesus Kristus kunde välja någon annan väg än den han tog.

  Läste du det jag skrev om honom och läste du min bloggartikel? Jag skrev att Jesus inte var tvungen att dö pga Judas. Det var många som stod på kö för att ta Jesus liv och Jesus skulle också kunna ha begått självmord om han inte skulle ha blivit dödad av någon annan. Det som var förutbestämt var hans död men inte vem som skulle döda honom.

  <<Katolska kyrkan med Påven i spetsen har alltid ansett att judarna måste konvertera till den treenige Guden.

  Är det sant det jag hör att du inte tror att Jesus är Gud? Det är mycket allvarligt, lärljungen och du gör mig väldigt förvånad. Om du vägrar att tro att Jesus är Messias och Gud i kött så är det antikrists ande. Under GT kunde man förstås inte krävas på en sådan tro eftersom Jesus faktiskt inte dykt upp på jorden ännu, men idag vet vi att han har det och då måste vi tro att han är den han säger att han är. Jag har skrivit flera artiklar om treenigheten där jag visar att Jesus är Gud i kött. Jesus var med israelerna i Exodus.

  GVD

  Gilla

  1. Hej Bjokbloggen: Jag tar det lite snabbt, för jag måste ut och jobba se. Jag kan ta det ordentligare med bibelhänvisngar ikväll.

   Du skrev
   ”Jag tror inte riktigt du menar det du skriver, för hade ”otro” varit den enda synden så är givetvis mord, stöld, lögn och otrohet INTE synd. Inte ens att ta vilddjurets märke vore då en synd.”

   Svar: mord, stöld, lögn och otrohet m.m är frukter som kommer fram då man inte har GUDS TRO. Hade vi 100% Guds tro dvs. Kristi fullhet i oss så skulle vi inte göra dessa onskans frukter såsom mord, stöld, lögn och otrohet m.m.

   Bjorkbloggen, du vet ju vad som står i skriften,,, det är inte det som kommer in genom munnen som orenar, utan det som går ut ur munnen. Det är våra talade ord som vi tror på som orenar hela kroppen om vi har en falsk lära. Om nu Ordet predikas rätt och människor tror det, omvänder sig, döper sig i Herren jesu kristi namn, så ger GUD löftet tillbaka , dvs vi får den Helige Ande som leder oss bort från ALL SYND. VI kan inte synda som bibeln säger. Vi är Guds barn. Det är däremot anklagaren som gärna vill komma dag och natt och säga ” Du är en dålig människa, du gör ju synd ändå” Då ska den troende säga ” Vi är renade i Herren jesu kristi blod, en gång för alla. Det är redan klart,,,, Satan fly bort från mig ,,,jag är ett Guds barn”

   Det här kan vara väldigt effektivt, för det funkar.

   Jag tror innerligt att inget Guds barn vill ha med syndens frukter att göra.
   SYND är att inte tro Guds Ord. Jesus sa ju ” vi ska se det på deras frukt, alltså de otroende. En falsk lära föder fram syndens frukter. Ex. Att vara lydig Guds Ord (Det kanske inte är viktigt i personlig mening) men det visar om den troende är lydig Gud, här är ett exempel: Hur många församlingar kan man gå in och se kvinnorna ha håret kvar, långt som en slöja. Jag vill inte få fram någon LAG här, utan hur lydig är människan mot Gud. Hoppas din församling också är lydig och tycker att det är bra att lyda Guds uppmaningar där kvinnor får mycket tillbaka från Herren genom att ha håret orört.

   Går den troende igenom den rätta frälsningsvägen till kristus så kan den troende säga
   ” Synden är utplånad, vi är Guds barn, vi lever med kristus därför är våra egna kroppar döda. Nu lever inte längre jag utan kristus i mig.

   Vägen till 100% frälsning där Herren har med sig ett löfte är:

   Omvändelse då man lyssnar till det predikade Ordet, den sanna läran. Man känner då igen sig som denna syndare och vill komma in under Jesu blod som borttager ALL SYND. Man låter döpa sig i HERREN JESU KRISTI namn efter den uppmaning som Jesus själv gav (Faders, Sonens och den helige Andes namn, vilket visar på vad Gud är)
   Nu kommer det viktigaste av allt,,,, Det följer ett löfte från Gud sen. ( det här lär inte kyrkorna ut, inte i den här ordningen) DEN HELIGE ANDES GÅVA, vår hjälpare, läraren som undervisar i Guds Ord osv.

   Bjorkbloggen döper ni i Herren Jesu Kristi namn eller? Det är jätte viktigt med rätt namn. De förbjödo ju (de skriftlärda) de första kristna att använda Jesu namn när de bad. De såg ju att det låg KRAFT bakom NAMNET.

   Återkommer senare ikväll
   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 35. Lärljungen,

  Hur kan Jesus vara del av gudomen samtidigt som treenigheten är falsk? Att tro på treenigheten betyder att man tror på EN Gud och att denna Gud är i form av tre personligheter/tre personer. Bibeln är tydlig med att Gud är EN.

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Var på den här hemsidan och kolla under bloggen” Jesu Gudom är en riktigt viktig lära” Där kan du läsa vad jag skrivit tidigare. Där förklaras Gudomen. Det finns bara en Gud, Herren är EN.

   Frid lärjungen

   Gilla

 36. <<Svar: mord, stöld, lögn och otrohet m.m är frukter som kommer fram då man inte har GUDS TRO.

  "Frukter" är oftast relaterat som någonting mycket positivt i Bibeln. Därför låter det lite förbryllande när du säger "frukter" i betydelsen negativt. Jag tror vi båda är överens om att även sant kristna kan välja att synda, och att dessutom synda i dagar, veckor och år. Tron är det inget fel på (men även demoner tror), men däremot är synderna ett problem. Mitt råd är att du uttrycker dig på ett annat sätt eftersom det du säger mycket lätt kan misstolkas och du tvingas då förklara dig varje gång. Versen jag visade säger att "otro" endast är en synd i mängden av andra synder, så då är det bättre att säga att "otro" ingalunda är den enda synden.

  <<Bjorkbloggen, du vet ju vad som står i skriften,,, det är inte det som kommer in genom munnen som orenar, utan det som går ut ur munnen.

  Amen, och "otro" kommer inte ut ur munnen. Synder kan komma ut ur munnen i form av lögn, förtal, osv.

  <<vi får den Helige Ande som leder oss bort från ALL SYND.

  Ja att den helige Ande kan leda oss bort från all synd är sanning, och också att vi kristna inte alltid väljer att lyda. Väljer vi att inte lyda så betyder det att vi syndar, och då är vi illa ute.

  <<VI kan inte synda som bibeln säger. Vi är Guds barn.

  Kan inte kristna (Guds barn) synda menar du?

  <<Det är däremot anklagaren som gärna vill komma dag och natt och säga ” Du är en dålig människa, du gör ju synd ändå” Då ska den troende säga ” Vi är renade i Herren jesu kristi blod, en gång för alla. Det är redan klart,,,, —

  Så du håller alltså med Satan som säger att vi INTE ska dö om vi syndar? Det sa han till Eva (ett Guds barn och andligen perfekt) i Eden. Jag tror att Satan ljög, men du säger att Satan talade sanning? Du säger att vi är renade i Jesu blod, och då tror du alltså att våra framtida synder redan är renade? Då kan vi alltså ha råd med att vägra förlåta en bror, förneka Jesus, ta vildjurets märke, osv och ändå vara frälsta?

  <<Jag tror innerligt att inget Guds barn vill ha med syndens frukter att göra.

  Många ateister vill inte heller synda och lever mer eller mindre mycket fina liv.

  <<Går den troende igenom den rätta frälsningsvägen till kristus så kan den troende säga
  ” Synden är utplånad, vi är Guds barn, vi lever med kristus därför är våra egna kroppar döda. Nu lever inte längre jag utan kristus i mig.

  Menar du att synden är utplånad samtidigt som en kristen kan fortsätta att synda? Är det endast straffet som vi blivit befriade ifrån? Kan det inte vara så att vi också faktiskt kan stå över synden?

  << DEN HELIGE ANDES GÅVA, vår hjälpare, läraren som undervisar i Guds Ord osv.

  Jag tror ingen kristen säger emot att den helige Ande ges som gåva. Men jag är rädd att du tolkar det som en garanti på att vi kommer in i himlen oavsett hur vi lever. Jag säger att garantisedlar kan kastas bort.

  <<Bjorkbloggen döper ni i Herren Jesu Kristi namn eller? Det är jätte viktigt med rätt namn. De förbjödo ju (de skriftlärda) de första kristna att använda Jesu namn när de bad.

  Det är inte hur den som döper uttrycker sig som är det viktiga utan hjärtat på den som låter döpa sig. Det handlar om ovändelse och att se på Jesus på rätt sätt.

  GVD

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Synd är att inte tro GUDS ORD, att tro på Herren Gud och hans tankar, vilket är nedskrivna i den Heliga Skrift, betyder evigt liv. Den som tror och bliver döpt, han skall vara frälst.

   Kyrkorna har blandat ihop det här med synd och syndens frukter så det är riktigt illa. Roten till allt ONT är att vi har förlite av Guds tro. Om du och jag satt bredvid Herren Jesus (fysiskt) och vi bad Herren att ta bort alla demoner som är runt omkring oss och som vill slå rot i våra hjärtan, som gör att vi får ett begär. Det onda blir en del av oss. En avgud. Då skulle Herren lätt kunna säga åt dessa demoner att försvinna ifrån oss. Vi fortsätter att be till Herren när han nu är närvarande att han alltid skall vara hos oss. Jesus lovar oss att om vi är trogen hans Ord så skall jag alltid vara hos er.

   Bjorkbloggen: Känner du igen dessa ord? Nu skrev jag dem på mitt sätt. Vi kan få kraft mot syndens frukter (tjuva, äktenskapsbrott osv.) bara vi bevarar Guds Ord i oss, dvs. Jesus Kristus i våra hjärtan. Kraften är i Ordet, eftersom Jesus är Guds Ord. Löftet från Gud om den Helige Ande i varje ärlig omvänd människa som döps i Herren Jesu Kristi namn är ett löfte, ett Guds insegel som inte bryts förrän den sista av Gud kallade kommit in.

   Det handlar om att tro eller att inte tro på Herren Jesus Kristus som är Guds Ord. Jesus sa ju själv.
   ” Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst, men den som icke tror, han skall bliva fördömd.” Matt.16:16

   Du skrev
   ”Kan inte kristna (Guds barn) synda menar du?

   Mitt svar: Joh.3:9 ” Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom, han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.”

   Guds säd förbliver i honom, ja Guds säd är ju Guds Ord. Där har vi det igen, det finns bara en synd och det är att inte tro Guds Ord. AMEN.

   Sen kan vi kristna göra fel ibland ,,,helt klart för vi är ju i våra syndakroppar.

   Förutbestämmelsen av Johannes döparen. Jag vill förtydliga mig att Johannes döparen bara hade möjlighet att göra Guds vilja. Sen kan vi alltid diskutera hans valmöjlighet eller inte. Ske Guds vilja och så blev det. Alla människor har möjlighet att välja det goda eller det onda, det vi brukar kalla den fria viljan, men Gud vet iförväg vilka som kommer klara frälsningsprovet. Åt dessa han har berett de eviga frälsningskropparna och inte åt djävulens barn, vilka han också visste innan, att de inte skulle välja frälsningens väg. Detta är förutbestämmelsen. Djävulen syndade och de som följer honom har redan fått sin dom i helvetet.

   Du sa:
   ”Jag tror ingen kristen säger emot att den helige Ande ges som gåva. Men jag är rädd att du tolkar det som en garanti på att vi kommer in i himlen oavsett hur vi lever. Jag säger att garantisedlar kan kastas bort.”

   Mitt svar: Lita på Guds Ord. Har han sagt det som ett löfte att få den Helige Ande så är det så. Den Helige Ande såsom ett insegel. Detta insegel är en underpant på vårt arv. Det himelska, våra himelska kroppar i evighet.

   Den första församlingen efter pingsten följde enl.Apg.2:38-39 och den sista församlingen innan änden gör lika. Helt fullkomlig bild av Gamla Testamentet som är en spegelbild på det Nya testmentet.

   Ok, jag vill inte lägga mig i hur ni döper er. Var och en blir salig på sin tro. Jag har visat min tro. Jag respekterar din tro. Vi får säga tillsammans ”SKE GUDS VILJA”

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 37. Vad gäller gudomen får du gärna kopiera in svaren här (fast gärna kortfattat).
  Om Jesus är en del av gudomen så är han Gud. Det låter som treenigheten.

  Gilla

 38. Bjorkbloggen: GUDOMEN FÖRKLARAD

  Jag vill hänvisa till en av våra kyrkofäder som sammanfattade Gudomen på ett väldigt bra sätt, nämligen Ireneaus, född cirka 130 i Smyrna, död 202 i Lugdunum, var en fransk biskop och martyr.

  ”Detta är vår tros huvudpunkter, byggnadens grundval och den trygga vägen: Gud, Fadern, oskapad, ofattbar, osynlig, en enda Gud, alltings skapare. Detta är den första huvudpunkten i vår tro. Den andra huvudpunkten är Guds Ord, Guds Son, Kristus Jesus, vår Herre, som uppenbarades för profeterna efter deras sätt att profetera och enligt ordningen i Faderns frälsningsplan. Genom honom har allting blivit till och vid tidens slut har han blivit människa bland människor, synlig och påtaglig för att sammanfatta allt, förinta döden, låta livet träda fram (1 Tim. 1:10) och skapa gemenskap mellan Gud och människa. Den tredje huvudpunkten är den Helige Ande genom vilken profeterna profeterade, fäderna undervisade om Gud och de rättfärdiga leddes på rättfärdighetens väg. Vid tidernas ände har han på ett nytt sätt blivit utgjuten över mänskligheten för att över hela jorden förnya människan inför Gud”

  Jag tycker att detta är en klockren beskrivning på Gudomen.
  ”Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är En”

  Jesus fick inte namnet ”Immanuel” eftersom det istället beskriver vem han är. ”Immanuel” betyder ”Gud med oss”

  Slutligen kommer ett bra bibelställe som visar på Gud,

  Ordspråksboken. 8:22-31

  ”HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk,
  i urminnes tid, innan han gjorde något annat.
  Från evighet är jag insatt, från begynnelsen,
  ända ifrån jordens urtidsdagar.
  Innan djupen voro till, blev jag född,
  innan källor ännu funnos, fyllda med vatten
  Förrän bergens grund var lagd,
  förrän höjderna funnos, blev jag född,
  när han ännu icke hade skapat land och mark,
  ej ens det första av jordkretsens stoft.
  När han beredde himmelen, var jag tillstädes,
  när han spände ett valv över djupet,
  när han fäste skyarna i höjden,
  när djupets källor bröto fram med makt,
  när han satte för havet dess gräns,
  så att vattnet icke skulle överträda hans befallning,
  när han fastställde jordens grundvalar —
  då fostrades jag såsom ett barn hos honom,
  då hade jag dag efter dag min lust
  och min lek inför hans ansikte beständigt;
  jag hade min lek på hans jordkrets
  och min lust bland människors barn.

  Ords. 30:4
  Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned?
  Vem har samlat vinden i sina händer?
  Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
  Vem har fastställt jordens alla gränser?
  Vad heter han, och vad heter hans son — du vet ju det?

  Ja detta tror jag på, Fadern (den osynlige, Guds Ande)födde från evighet sin Son, Herren Jesus kristus, Guds Ord.

  Den som då förnekar Fadern förnekar samtidigt Sonen och den som förnekar Sonen han ser heller icke Fadern. Den som förnekar Fadern och Sonen är Antikrist. Amen.

  Guds välsignelse
  lärjungen

  Gilla

 39. Hej Lärljungen,

  <<Bjorkbloggen: Synd är att inte tro GUDS ORD, att tro på Herren Gud och hans tankar, vilket är nedskrivna i den Heliga Skrift, betyder evigt liv.

  Nu tar jag upp versen igen för jag vet inte vilken gång i ordningen och frågar om du kan se att "otroende" är listade som en i rad av många synder. Pass på – här kommer versen igen:

  Uppenbarelseboken 21:8
  Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

  Jag har också gett dig en vers där det står att synd är att bryta mot Guds bud och jag har gett dig andra verser där synder står listade som separerar oss från Gud. När du diskuterar är det viktigt att du fokuserar på verser i stället för att bara säga vad du själv tror. Du behöver förstås inte hålla med min tolkning av verser men då måste du säga varför.

  <<Då skulle Herren lätt kunna säga åt dessa demoner att försvinna ifrån oss.

  Fast vi kan förstås synda igen även om demonerna försvinner. Det är vidare synder som man brukar säga att vi renas ifrån och inte demoner.

  <<< Vi kan få kraft mot syndens frukter (tjuva, äktenskapsbrott osv.) bara vi bevarar Guds Ord i oss, dvs. Jesus Kristus i våra hjärtan.

  Det vore så mycket bättre om du uttryckte dig på ett bibliskt sätt så slipper du förklara vad du menar. Bibeln säger att synd är att bryta mot Guds bud, och Bibeln räknar upp en rad synder. Alltså finns det mer synder än "otro". Nästa gång du svarar på det här, se till att använda dig av verser för att visa hur jag har fel. I det här stadiet hjälper inte dina åsikter.

  <<<< Löftet från Gud om den Helige Ande i varje ärlig omvänd människa som döps i Herren Jesu Kristi namn är ett löfte, ett Guds insegel som inte bryts förrän den sista av Gud kallade kommit in.

  Jag säger återigen att den helige Ande i oss inte är en garanti för att vi ska träda in i Guds rike. Jag säger återigen att en garantisedel kan kastas bort. Jag säger återigen att vi förlorar vår frälsning om vi vägrar att förlåta en broder, förnekar Jesus, tar vilddjurets märke, osv.

  <<Det handlar om att tro eller att inte tro på Herren Jesus Kristus som är Guds Ord.

  Demonerna tror också. De är inte frälsta.

  <<esus sa ju själv.
  ” Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst,

  Ja, men han säger också att om vi älskar honom så håller vi hans bud. Bara för att villkor inte finns listade i detalj i en vers betyder inte att vi kan ignorera villoren i andra verser. Läs hela Bibeln.

  <<Mitt svar: Joh.3:9 ” Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom, han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.”

  Så vilket väljer du? Enligt ovan vers så syndar inte kristna, men enligt vad du sagt tidigare så måste vi omvända oss varje dag för att vi syndar.

  <<Guds säd förbliver i honom, ja Guds säd är ju Guds Ord. Där har vi det igen, det finns bara en synd och det är att inte tro Guds Ord.

  Varför ljuger då Gud själv som säger att otro endast är en i raden av synder?

  <<Sen kan vi kristna göra fel ibland ,,,helt klart för vi är ju i våra syndakroppar.

  Nu säger du igen att vi måste synda. Nyss skrev du att kristna inte syndar. Hur ska du ha det?

  <<Jag vill förtydliga mig att Johannes döparen bara hade möjlighet att göra Guds vilja.

  Det är alltså ingen fri vilja. Han hade alltså inget val om det är sant. Jag säger återigen att bibeln inte säger det.

  <<Alla människor har möjlighet att välja det goda eller det onda, det vi brukar kalla den fria viljan, men Gud vet iförväg vilka som kommer klara frälsningsprovet.

  Att veta i förväg är inte detsamma som att förutbestämma något. Är vi överens om det?

  << Åt dessa han har berett de eviga frälsningskropparna och inte åt djävulens barn, vilka han också visste innan, att de inte skulle välja frälsningens väg. Detta är förutbestämmelsen.

  Nej det verkar inte så. Jag säger återigen att det inte handlar om en förutbestämmelse när Gud känner till något i förväg. Förstår du mig?

  <<Mitt svar: Lita på Guds Ord. Har han sagt det som ett löfte att få den Helige Ande så är det så.

  Vem säger att den helige Ande inte ges som ett löfte? Jag säger att det inte är en garanti för att komma i himmelriket.

  << Den Helige Ande såsom ett insegel. Detta insegel är en underpant på vårt arv. Det himelska, våra himelska kroppar i evighet.

  Ja vi är märkta med den helige Ande. Som ett insegel, pant eller som om vi har en garantisedel. Men jag säger att vi kan kasta bort garantisedeln.

  <<<<Gud, Fadern, oskapad, ofattbar, osynlig, en enda Gud, alltings skapare. —- Kristus Jesus, vår Herre, —-. Genom honom har allting blivit till —

  Ser du hur Ireneaus säger att både Fadern och sonen skapat ALLTING? Noterade du också att ingenstans säger han emot treenigheten?

  <<Jesus fick inte namnet ”Immanuel” eftersom det istället beskriver vem han är. ”Immanuel” betyder ”Gud med oss”

  Jesus är ju verkligen Gud med oss, så ett passande namn.

  <<<Ordspråksboken. 8:22-31

  SFB börjar med "Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg,
  före sina gärningar i urtiden."

  Det viktiga är att vi bekänner Jesus som Messias och GUD. Gör du det?

  GVD

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Du skrev,

   ”Uppenbarelseboken 21:8
   Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

   Svar: Detta bibelställe nämner de som blir förtappade. Dessa tillhör djävulen och följer med honom. Vi är inte intresserad av att följa hans väg, eller hur? Då tittar vi på Guds väg istället för det är ju den vägen som jag hela tiden har hänvisat till vid detta ämne ang SYND. Vad är det för synd vi kan göra mot Gud.

   För att komma in på Guds väg. Tro Guds ORD. För att komma dit måste omvändelse, dop i Herren Jesu kristi namn, sen kommer löftesgåvan, Guds Ande tar sin boning i oss. Då blir det ”Av TRO till TRO. Vi är då förseglad med den helige Ande som är en underpant till det som skall komma.

   Sammanfattning: Man blir alltså rättfärdig genom TRO. Svaret till dig blir: TRO GUD så får vi evigt liv. Då kommer vi vittna om ett heligt liv på jorden.

   Detta ditt bibelställe hänvisar till icketroende. Jag hänvisar till de troende. TRO GUD så får du evigt liv. Det är den enda synden inför Gud. Syndens frukter tillhör djävulens barn. Se detta bibelställe och ge mig istället ett svar på det?

   Joh.3:9 ” Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom, han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.”

   OBS! Guds säd är det samma som Guds Ord. Guds Ord är det samma som Guds Son. Guds Son är Herren Jesus Kristus.

   Sen sa du,
   ”Fast vi kan förstås synda igen även om demonerna försvinner. Det är vidare synder som man brukar säga att vi renas ifrån och inte demoner.”

   Vi kan inte synda igen ifall vi bevarar Jesus i oss, Guds Ord enl. skriften och som jag sade. Du måste läsa min hela mening och inte göra en tolkning efter halva meningen. då blir det fel. Vi kan inte synda enl. skriften. se ovanför Joh.3:9. Jag kan bara tro Guds Ord och om din uppfattning säger något annat så får det vara upp till dig.

   Alltså vi tar det en gång till:
   Joh.3:9 ” Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom, han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.”

   Synd är att inte TRO Herren Jesus kristus.

   Bjorkbloggen, tror du inte på Martin Luther då?

   Rom.3:28 ”Vi hålla nämligen före, att människan bliver rättfärdig genom TRO utan LAGGÄRNINGAR” Där har vi det igen,,,AMEN , försök inte lura på mig någon katolicism.

   Du säger,
   ”Nu säger du igen att vi måste synda. Nyss skrev du att kristna inte syndar. Hur ska du ha det?

   Svar : Vi bär på våra syndakroppar. Kött och blod har ingen delaktighet i himmelriket.

   Nästa svar ang. Johannes döparen, han var ju förrutbestämd till sin uppgift. Han gjorde Guds vilja bara. Inte Johannes vilja. (Obs! det är alltid så med Guds barn, vi vill alltid göra Guds vilja. man kan säga ”SKE GUDS VILJA”

   Nästa fråga,
   ”Att veta i förväg är inte detsamma som att förutbestämma något. Är vi överens om det?
   Svar: Förutbestämd INNAN JORDENS GRUND LADES. Gud visste från evighet innan han skapade himmel och jord. (Bandspelaren funkar inte) Annars kan ju inte Kristus vara GUD. Vi är förutbestämda i Kristus innan jorden grund lades. Bibeln säger detta. Därför är Kristus EVIG.

   Du skriver,
   ””Ja vi är märkta med den helige Ande. Som ett insegel, pant eller som om vi har en garantisedel. Men jag säger att vi kan kasta bort garantisedeln.”

   Svar: Kan bara säga att det är ett speciellt förhållande i ändetiden. (Ett maktbud skall ju ljuda, en överängels röst och en Guds basun) De smorda i ändetiden har ju oljan men inte de övriga. De kommer inte dela med sig av oljan heller. De kommer veta vad som skall ske.

   Du skriver,
   ”Ser du hur Ireneaus säger att både Fadern och sonen skapat ALLTING? Noterade du också att ingenstans säger han emot treenigheten?”

   Svar: Ireneaus var ingen treenighetsförkunnare. Utan att behöva gå in djupare så kan jag fråga dig följande, Hur många synliga tillbedjelseobjekt kommer du att tillbe uppe i himlen? OBS SYNLIGA . Jag tror det räcker med den frågan.

   Nästa svar: Ja jag tror att Jesus är denne Messias, Guds Son, del i Gudomen.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 40. <<Svar: Detta bibelställe nämner de som blir förtappade. Dessa tillhör djävulen och följer med honom.

  Det bibelstället gäller de som väljer att utföra de synderna. Det kan vem som helst välja – även de kristna. Jag berättade tidigare om Kung David som var en man av Guds eget hjärta men som ändå valde att mörda och begå äktenskapsbrott. Är vi överens om att verserna handlar om flera synder varav "otroende" är en av dem?

  <<<<Sammanfattning: Man blir alltså rättfärdig genom TRO.

  Bibeln säger dock:

  Jak. 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och INTE bara genom tro.

  Spelar det någon roll vad Bibeln säger i ämnet?

  <<Svaret till dig blir: TRO GUD så får vi evigt liv. Då kommer vi vittna om ett heligt liv på jorden.

  Det var inte svaret på min fråga.

  <<Detta ditt bibelställe hänvisar till icketroende. Jag hänvisar till de troende. TRO GUD så får du evigt liv. Det är den enda synden inför Gud.

  Du talar emot Bibeln gång på gång. Visst är det väl en synd inför Gud att mörda, begå äktenskapsbrott, förneka Jesus, hata en broder osv? Då är väl inte "otro" den enda synden? Bibelstället gäller alla människor.

  <<Joh.3:9 ” Var och en som är född av Gud, han gör icke synd, ty Guds säd förbliver i honom, han kan icke synda, eftersom han är född av Gud.”

  Håller man sig till den helige Ande gör man inte synd. DU däremot har sagt att vi måste omvända oss varje dag för att vi syndar varje dag. Jag frågar därför hur du ska ha det.

  <<Vi kan inte synda igen ifall vi bevarar Jesus i oss,

  Alldeles rätt, men om vi väljer att inte bevara oss i Jesus då?

  << Vi kan inte synda enl. skriften. se ovanför Joh.3:9.

  Varför säger du då då emot dig själv och säger att vi alltid kommer att synda i våra kroppar och att vi måste omvända oss varje dag? Hur ska du ha det?

  <<Synd är att inte TRO Herren Jesus kristus.

  Varför känner inte Gud till din lära och säger emot dig? Han räknar upp "otroende" som en synd i mängden. Jakob säger att tro utan gärningar är död.

  <<Bjorkbloggen, tror du inte på Martin Luther då?

  Inte ofta.

  <<Rom.3:28 ”Vi hålla nämligen före, att människan bliver rättfärdig genom TRO utan LAGGÄRNINGAR” Där har vi det igen,,,AMEN , försök inte lura på mig någon katolicism.

  Romarbrevet handlar om Paulus försök att få judarna att förstå att de inte är frälsta för att de är födda judar och för att lagen gavs dem. Det handlar framför allt om omskärelse och Paulus förklarar att Abraham faktiskt var rättfärdig innan sin omskärelse. Alltså handlar det inte om de 613 judiska lagarna. Bryter vi en är vi skyldiga och därför är gärningarnas väg inte vägen att bli frälst på. De kan aldrig täcka upp för vår tidigare synd. Betyder det att gärningarna numera inte är så viktiga och att synd inte längre orsakar död? Inte alls! Synd separerar oss från Gud precis lika mycket som tidigare, och Jesus varnar oss och säger att vi kan huggas av vinträdet pga brist på frukt. UTAN de ceremoniella lagarna kan vi bli frälsta. Paulus argumenterar inte emot Jakob som säger att tro utan gärningar är död. Paulus säger även i Romarbrevet att vi DÖR om vi lyder köttet och syndar.

  <<Svar : Vi bär på våra syndakroppar. Kött och blod har ingen delaktighet i himmelriket.

  Så då menar du att vi syndar trots allt? Hur blir det då med din vers som säger att vi inte syndar?

  <<Nästa svar ang. Johannes döparen, han var ju förrutbestämd till sin uppgift. Han gjorde Guds vilja bara. Inte Johannes vilja. (Obs! det är alltid så med Guds barn, vi vill alltid göra Guds vilja. man kan säga ”SKE GUDS VILJA”

  Varför måste vi be "Ske din vilja" om Guds vilja alltid sker? Johannes var inte förutbestämd för sin uppgift eftersom han hade valet att tacka nej.

  <<Svar: Förutbestämd INNAN JORDENS GRUND LADES.

  Ja, men jag frågade tidigare "förutbestämt till vad"? Läs hela meningen.

  <<Gud visste från evighet innan han skapade himmel och jord. (Bandspelaren funkar inte) Annars kan ju inte Kristus vara GUD. Vi är förutbestämda i Kristus innan jorden grund lades. Bibeln säger detta. Därför är Kristus EVIG.

  Menar du alltså att Gud väljer ut vem som ska bli frälst innan världens grund? Det är så du tolkar det? Då måste även Gud välja ut vem som ska hamna i helvetet innan jordens grund. Då hamnar de där pga Guds val. Inte pga synd. Återigen: är vi överens om att förutbestämmelse inte är detsamma som att veta i förväg?

  <<Svar: Kan bara säga att det är ett speciellt förhållande i ändetiden. (Ett maktbud skall ju ljuda, en överängels röst och en Guds basun) De smorda i ändetiden har ju oljan men inte de övriga. De kommer inte dela med sig av oljan heller. De kommer veta vad som skall ske.

  Nu förstår jag inte alls vad du talar om. Är vi överens om att en garantisedel kan kastas bort?

  <<Svar: Ireneaus var ingen treenighetsförkunnare.

  Du får gärna citera honom när han säger emot treenigheten, och/eller att Jesus inte är Gud.

  <<Hur många synliga tillbedjelseobjekt kommer du att tillbe uppe i himlen? OBS SYNLIGA .

  ???

  <<Nästa svar: Ja jag tror att Jesus är denne Messias, Guds Son, del i Gudomen.

  Om du även tror att den heliga Ande är del i gudomen så tror du ju på treenigheten.

  GVD

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Det är klart att Martin Luther vad Guds ljus för den tiden. Han konstaterade ju att Påven och Katolska kyrka ÄR antikrist. Vem tror du annars är antikrist då? Du vill gärna inte svara på mina frågor.

   Du vågade inte heller svara på hur många synliga tillbedjelseobjekt i himlen som du kommer tillbe som Gud? Jag kommer tillbe en synlig person, Herren Jesus Kristus, ty Fadern kan ingen se. Ingen kan se Guds Ande ju, visst. Den Helige Ande och Guds Ande är samma Ande ju. Därmed tillber jag iallafall en Herre och en Gud som är allas Fader. Herren är EN och inte TRE.

   Syndfrågan då. Jag vidhåller att det finns bara en synd inför Gud och det är att inte tro Guds Ord eftersom Jesus är detta Ord. Nu skall jag göra det lite svårare för dig. Jesus säger i Matt. 12:31

   ”Därför säger jag eder: All annan synd och hädelse skall bliva människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten.

   Där har vi det igen ”hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten” Anden och Ordet är ETT. Jesus kristus är Ordet.

   Hebr.6:4-6
   ”Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande, 5och som hava fått smaka det goda gudsordet och den tillkommande tidsålderns krafter, 6men som ändå hava avfallit — dem är det omöjligt att återföra till ny bättring, eftersom de på nytt korsfästa Guds Son åt sig och utsätta honom för bespottelse.”

   Där har vi det igen ”smakat det goda gudsordet” Man måste återigen TRO gudsord. Hela tiden handlar det om TRO Gud.

   Sen det sista jag vill visa dig som borde avgöra den här frågan är enl. Hebr. 10:26
   ”Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder”

   Där har vi det återigen, den enda synden som Gud inte tillåter dvs. ”sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen” Tro gör man när denna kunskap om sanningen tas emot i ens hjärta.

   Sammanfattning: Människan blir rättfärdig genom TRO, exakt som Martin Luther också sade. Han hade genomskådat antikrist.

   Man måste skilja på synd och synd, för det finns synder som de troende gör (syndens frukter) pga.vår svaga syndakropp, men det har inget med den Gudstro som man har. Tro Guds Ord så renar Jesu blod från all synd. Ju mer vi växer i tron, desto mindre av syndens frukter bär vi då fram. Här ett bra bibelställe som just belyser detta att det troende kan synda men tvättas bort av Jesu blod,
   1 Joh.1:18 (Obs! Detta säger Johannes till de troende i kristus)
   ”Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.”

   Obs! Han säger att Gudstron, sanningen kan fortfarande vara kvar fast de troende syndar, men då är det inte fråga om avikelse från deras TRO. Jag tror du förstår nu, visst.

   Det finns bara en synd inför Gud och det är att inte tro på hans Ord, det han vill säga till oss.

   Vi har olika trosuppfattning du och jag, det är två olika andar. Min tro har jag fått med ett insegel från Gud. Det går inte att bryta detta för mig. Jag har blivit frälst i rätt ordning enl. Apg.2:38-39 som är det samma som Jesu dopbefallning Matt.28:19,
   och om jag förstår så strider detta mot din tro, eftersom du tror på treenigheten. Jag tror därför att vi inte kommer längre, men hoppas att jag väckt något hos dig.

   Guds välsignelse med dig Bjorkbloggen
   lärjungen

   Gilla

 41. Hej Lärljungen

  <<<Bjorkbloggen: Det är klart att Martin Luther vad Guds ljus för den tiden. Han konstaterade ju att Påven och Katolska kyrka ÄR antikrist. Vem tror du annars är antikrist då?

  Menar du att man kan definiera en sann kristen baserat på om en person kallar påven för antikrist eller inte? Om en mormon kallar påven för antikrist, betyder det att mormonerna har rätt i sin teologi?

  <<Du vill gärna inte svara på mina frågor.

  Vilka frågor påstår du att jag inte vill svara på?

  <<Du vågade inte heller svara på hur många synliga tillbedjelseobjekt i himlen som du kommer tillbe som Gud?

  Såg du mina frågetecken? Det betyder att jag inte förstår frågan. Vad menar du med "synliga tillbedjelseobjekt"? Jag har inte ens hört termen förut. Jag vet inte ens om man "ber" till Gud när man väl finns i Guds rike.

  <<Jag kommer tillbe en synlig person, Herren Jesus Kristus, ty Fadern kan ingen se. Ingen kan se Guds Ande ju, visst. Den Helige Ande och Guds Ande är samma Ande ju. Därmed tillber jag iallafall en Herre och en Gud som är allas Fader. Herren är EN och inte TRE.

  Jag förstår fortfarande inte var du vill komma. Jag har hela tiden sagt att jag tror på EN Gud, och det är vad kristna i allmänhet gör. Men när Jesus vandrade på jorden bad han väl till sin Fader i himlen? Jesus BAD väl, och inte bad han väl till sig själv? Inte var det väl Fadern som dog på korset? Visst pratade Jesus med sin Fader när han var på korset?

  <<Syndfrågan då. Jag vidhåller att det finns bara en synd inför Gud och det är att inte tro Guds Ord eftersom Jesus är detta Ord.

  Du har sagt det ett antal gånger men det vore bättre om du förklarade de verser som jag visat dig eller motiverar det som du tror på med verser.

  <<Där har vi det igen ”hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten” Anden och Ordet är ETT. Jesus kristus är Ordet.

  Ja, alla övriga synder kan bli förlåtna vid omvändelse, men inte den synden som inte kan förlåtas. Vart vill du komma?

  <<Hebr.6:4-6

  Jag har redan hänvisat dig till min bloggartikel i Hebr. 6:6.

  <<Där har vi det igen ”smakat det goda gudsordet” Man måste återigen TRO gudsord. Hela tiden handlar det om TRO Gud.

  Det är väl klart att vi måste tro. Vart vill du komma?

  <<Där har vi det återigen, den enda synden som Gud inte tillåter dvs. ”sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen”

  Återigen så kan alla synder förlåtas vid omvändelse, utom synden mot den helige Ande.

  <<Sammanfattning: Människan blir rättfärdig genom TRO, exakt som Martin Luther också sade. Han hade genomskådat antikrist.

  Så du menar att Martin Luther har rätt och Jakob har fel? Läste du versen från Jakob? Varför kommenterade du inte Jakobs ord med ett enda ord?

  <<Man måste skilja på synd och synd, för det finns synder som de troende gör (syndens frukter) pga.vår svaga syndakropp, men det har inget med den Gudstro som man har.

  Vers tack

  << Tro Guds Ord så renar Jesu blod från all synd.

  Bibeln å andra sidan säger att vi renas vid omvändelse. Betyder Bibeln så lite för dig?

  <<Ju mer vi växer i tron, desto mindre av syndens frukter bär vi då fram.

  Tidigare gjorde du en stor sak att kristna inte syndar. Du har ändrat dig alltså?

  <<Här ett bra bibelställe som just belyser detta att det troende kan synda men tvättas bort av Jesu blod,

  Vem har sagt att kristna inte kan tvättas rena av Jesu blod?

  <<1 Joh.1:18 (Obs! Detta säger Johannes till de troende i kristus)
  ”Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.”

  Läs gärna min bloggartikel om 1 Joh. 1:8. Versen säger inte emot det jag säger. Inte syndar du väl dygnet runt?

  <<Obs! Han säger att Gudstron, sanningen kan fortfarande vara kvar fast de troende syndar, men då är det inte fråga om avikelse från deras TRO.

  Demoner tror också att Jesus är Guds son och Messias. Är de också frälsta? Gud säger att han spottar ut ljumma kristna ur sin mun (och de TROR på honom) men du säger att Gud har fel?

  <<Det finns bara en synd inför Gud och det är att inte tro på hans Ord, det han vill säga till oss.

  Varför ljuger då Gud och säger det motsatta? Varför kan du inte visa upp en enda vers som stöder det du säger?

  <<Min tro har jag fått med ett insegel från Gud.

  Jag förstår. Så säger man emot dig så säger man emot Gud?

  <<och om jag förstår så strider detta mot din tro, eftersom du tror på treenigheten

  Du säger ju själv att du tror att Jesus är en gudom. Jag frågade dig om du även tror att den helige Ande är Gud, och gör du det så tror väl du också på treenigheten?

  GVD!

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Du skrev,
   ”Vilka frågor påstår du att jag inte vill svara på?”

   Fråga 1. Vem tror du är antikrist?
   Fråga 2. När du tittar på din synliga Gud i himlen, hur många objekt eller personer kommer du då att se, alltså synliga (Guds Ande räknar jag som osynlig)

   Detta är två enkla frågor för en troende att kunna ge svar på, därför att skriften har lovat de troende att kunna identifiera dels sin egen Gud och dels antikrist som är av djävulen, därför bör du kunna ge mig svar på detta.

   Frid
   lärjungen

   Gilla

 42. <<<Fråga 1. Vem tror du är antikrist?

  Ingen aning. När han kommer ska han tvinga oss till diverse saker enligt Thessalonikerbrevet och han ska kunna regera en viss tid. Sedan kommer Jesus och dödar honom på ett ögonblick. Men innan han kommer finns förstås flera andra antikrister på jorden (antikrist med litet a) och det fanns även under apostel Johannes tid.

  <<Fråga 2. När du tittar på din synliga Gud i himlen, hur många objekt eller personer kommer du då att se, alltså synliga (Guds Ande räknar jag som osynlig)

  Jag tänker inte så överhuvudtaget. Jag vet bara att det inte var Gud Fader som dog på korset och att Jesus tillbad honom under sin tid på jorden. Stefanus såg Jesus på sin Faders högra sida när han blev stenad.

  <<Detta är två enkla frågor för en troende att kunna ge svar på, därför att skriften har lovat de troende att kunna identifiera dels sin egen Gud och dels antikrist som är av djävulen, därför bör du kunna ge mig svar på detta.

  Nej, det står inte i Bibeln att vi ska kunna identifiera Antikrist. Det finns vissa detaljer om honom förstås, men än så länge är han i framtiden. Läs gärna min bloggartikel i ämnet. Självfallet kan vi identifiera Gud som kristna. Vi ber ju till honom. Vi behöver däremot inte kunna svara på hur det blir i himlen.

  GVD

  Gilla

  1. Hur Martin Luther identifierade ANTIKRIST i Påvedömet.

   Georg Spalatin , född den 17 januari 1484, död den 16 januari 1545 i Altenburg , var en tysk reformator , Martin Luthers vän och medarbetare i reformationsverket.

   Martin Luther studera profetiska Daniels bok och Uppenbarelseboken och Paulus brev till tessalonikerna där antikrist avslöjas. Spalatin skriver till sin vän: (martin Luther)
   ”Jag är definitivt mer självsäker och jag kan inte tvivla på att påven är antikrist verkliga … så … eftersom allt precis som hans liv, gärningar, ord och bud.”

   Luther var inte den enda ledare av reformationen, som avslöjade identiteten av Antikrist. Hela skaran av reformatorerna avslöja den sanna naturen av påvedömet. De ingår som Thomas Cranmer, John Wycliffe, John Huss, Jerome, John Knox och många andra. Detta är den verkliga anledningen till den romersk-katolska kyrkan mot reformatorerna håller Guds ord så hårt för att bekämpa …

   Martin luther såg Påvedömet som antikrist, genom att ha identifierat skriftens profetsior. Här är två utdrag från bibeln som Martin Luther hänvisade till.

   Daniel 7:25-27

   ”Och denne skall upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga; han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar; och de skola givas i hans hand under en tid, och tider, och en halv tid. 26Men dom skall bliva hållen, och hans välde skall tagas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grund. 27Men rike och välde och storhet, utöver alla riken under himmelen, skall givas åt den Högstes heligas folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skola tjäna och lyda det.”

   Kommentar: Förändra heliga tider och lagar, vilket Katolska kyrkan hela tiden gjort.

   2 Tess. 2:3-12

   ” Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och ”Laglöshetens människa”, fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall ”den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse — honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.”

   Kommentar: Upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Ja påven har ju all makt och kan förändra efter sin tolkning Guds ord.

   Genom Martin Luther kom reformationen även till Sverige vilket fick vårt land att börja blomstra upp från den värsta fattigdomen. Det var Guds välsignelse som blev utgjuten över stora delar av Sverige, eftersom vi tog emot Guds ljus för den tidsåldern. Martin Luther var den tidens sanna budbärare som Gud hade skickat till oss.

   Hur Skökan, Påvedömet får sin dom från Gud , kan vi läsa i Uppenbarelseboken kap. 17 och 18. vilket överensstämmer med det som står i Daniels bok.

   DETTA KOMMER ATT SKE MYCKET SNART

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

  2. Bjorkbloggen: Fråga 1. Jag visste att du skulle svar så. Du vet ingenting.

   Fråga 2. Ditt svar blev ”Jag tänker inte så överhuvudtaget. Jag vet bara att det inte var Gud Fader som dog på korset och att Jesus tillbad honom under sin tid på jorden. Stefanus såg Jesus på sin Faders högra sida när han blev stenad.”

   Mitt svar blir: Du vet inte vilken Gud du tillber och samma säger de flesta treeninghetförkunn

   Djävulen vill också bli tillbedd som Gud. Då har du en sann Gud samt en falsk (Gud) Djävulen.

   Du och jag har inte samma Gud. Vi ser olika på saker och ting i bibeln. Därför är det bäst att vi avslutar detta.

   Gud välsigne dig
   lärjungen

   Gilla

 43. Hur Martin Luther identifierade ANTIKRIST i Påvedömet.

  —-

  Jaha, ok. Ja det var ju intressant vad den här personen tycker. Luther är ju en av dem som ville kasta ut Jakobsbrevet ur Bibeln och som bedrev en häxjakt på judar. Men han har ju inte bara sagt och gjort konstiga saker förstås.

  <<Kommentar: Upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. Ja påven har ju all makt och kan förändra efter sin tolkning Guds ord.

  På vilket sätt har påven satt sig i GUDS TEMPEL? Är Vatikankyrkan Guds tempel? Och vilken av alla påvar är antikrist?

  <<Martin Luther var den tidens sanna budbärare som Gud hade skickat till oss.

  Så du tycker också det är ok att konfiskera judarnas tillhörigheter som Luther? Hur riktigt är det att vilja kasta ut Jakobsbrevet ur Bibeln? Låter det som en sann förkunnare?

  GVD

  Gilla

 44. Hej igen lärljungen

  <<Bjorkbloggen: Fråga 1. Jag visste att du skulle svar så. Du vet ingenting.

  Åtminstone så brukar jag luta mig på Bibelverser….

  <<Mitt svar blir: Du vet inte vilken Gud du tillber och samma säger de flesta treeninghetförkunn—

  I stället för att säga att folk har fel får du gärna säga varför, men glöm då inte att presentera bibelverser. Jesus bad till sin Fader på korset och det visar åtminstone två personligheter i treenigheten. Den helige Ande kan visas vara Gud med hjälp av andra verser. Jag har frågat dig vid flera tillfällen om du inte också är en treenighetstroende eftersom du säger att du tror att Jesus är en gudom.

  Jag upplever att du försöker korrigera Bibeln i stället för att låta dig korrigeras av den. Du behöver förstås inte hålla med just mig, men när du får verser presenterade för dig och du säger "men jag tror fortfarande si, eller fortfarande så", utan att förklara hur du kan parera dessa verser, så säger det mig att du vill gå din egen väg. Jag tycker också att du talar emoet dig själv många gånger, vilket är synd eftersom du uttrycker dig bra och skulle kunna vara en god arbetare för Guds ord om du bara ville ödmjuka dig under ordet.

  Gud välsigne dig

  Gilla

  1. Bjorkbloggen. Jag är förvånad att du inte vet vilken Gud du tillber. Vi tar frågan igen och jag förväntar mig samma svar som treenighetsmänniskor brukar ge. Det här är den viktigaste frågan i hela bibeln, nämligen ”Vilken Gud tillber du”

   Fråga lyder återigen.
   ”När du tittar på din synliga Gud i himlen, hur många objekt eller personer kommer du då att se, alltså synliga (Guds Ande räknar jag som osynlig)
   Jag kan hjälpa dig lite på traven med en fundering över ” Vad heter din Gud, Bjorkbloggen, vad är hans namn eller om det är flera Gudar vad har de för namn.

   Jag väntar ivrigt på ditt svar nu, för du ska betänka det första budet i tio Guds bud. Du ska väl inte falla redan på första budet.

   ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

   Fridens
   lärjungen

   Gilla

 45. <<<<Bjorkbloggen. Jag är förvånad att du inte vet vilken Gud du tillber.

  Nu tror ju du att endast "otro" är en synd som separerar oss från Gud, men själv tror jag att det är en synd att med flit komma med falska anklagelser. Jag vet att du inte kan bevisa att jag inte vet vilken Gud jag tillber, men ändå anklagar du mig för det.

  <<Vi tar frågan igen och jag förväntar mig samma svar som treenighetsmänniskor brukar ge.

  Jag frågar (för fjärde gången?) om inte du också tror på treenigheten nu när du säger att du tror att Jesus är en gudom?

  <<Fråga lyder återigen.
  ”När du tittar på din synliga Gud i himlen, hur många objekt eller personer kommer du då att se, alltså synliga (Guds Ande räknar jag som osynlig)

  Jag har redan svarat. Kommer du ihåg med svar? Titta i tidigare inlägg. Om du inte tycker om mitt svar måste du motivera varför och säga vad du saknar.

  <<Jag kan hjälpa dig lite på traven med en fundering över ” Vad heter din Gud, Bjorkbloggen, vad är hans namn eller om det är flera Gudar vad har de för namn.

  Jag ber till Gud i Jesu namn.

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Bra, jag har fått svaret från dig nu. Du vet inte vem antikrist är. Du vet inte vilken Gud du tillber och heller inte vad han heter. Du är osäker på det mesta. Jag ska inte pressa dig mer, utan be i Jesu namn att jag sått ett frö i ditt hjärta. Tag reda på vilken Gud du tillber?

   Min vän, betänk vad Tomas sade till Jesus i Joh.20:28,

   ”Tomas svarade och sade till honom, Min Herren och min Gud”

   Det finns bara en som är Gud och det är Herren Jesus Kristus, Guds Son som är född av Fadern från evighet. Fadern den osynlige som inget kan se. Sonen som har utgått från Faderns sköte. Fadern är Elohim, Guds Ande, samma som den Helige Ande. Genom Sonen har Fadern blivi oss känd.

   Detta som jag vill visa dig är ingen treenighets lära. Det är inte tre personer i Gudomen utan det är Gud som uppenbarat sig i Jesus Kristus. Därför döpte de första lärjungarna bara i Herren Jesu Kristi namn, vilket är uppenbarelsen av Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Men som du ser det finns en tydlig skillnad mellan Faderns och Sonen. Det är Fadern som fött Sonen från evighet. Det är detta som är Ordet. Sonen och Ordet är samma sak.
   På detta vis kommer Gud den evige, utan början och utan slut, in i skapelsen.

   Guds frid på långfredagen
   lärjungen

   Guds välsignelse
   lärjungen

   Gilla

 46. <<<Du vet inte vem antikrist är.

  Inte du heller eftersom jag visade att han finns i framtiden.

  <<Du vet inte vilken Gud du tillber

  Du fortsätter att anklaga falskt, vilket är en synd.

  <<och heller inte vad han heter.

  På svenska kallar vi honom Gud. Det är också vad som står i våra Biblar.

  << Du är osäker på det mesta. Jag ska inte pressa dig mer, utan be i Jesu namn att jag sått ett frö i ditt hjärta. Tag reda på vilken Gud du tillber?

  Du påstår en massa men som vanligt så säger du inte var jag har fel.

  <<Det finns bara en som är Gud och det är Herren Jesus Kristus,

  Vem har argumenterat mot det?

  <<Fadern den osynlige som inget kan se. Sonen som har utgått från Faderns sköte. Fadern är Elohim, Guds Ande, samma som den Helige Ande. Genom Sonen har Fadern blivi oss känd.

  Jag får detta till tre personligheter i vår Gud.

  <<Detta som jag vill visa dig är ingen treenighets lära.

  Du har inte visat mig någonting eftersom du antingen bara säger att jag har fel, eller också säger du saker som jag redan håller med om. + att du verkar vägra att svara på frågor. Varför vill du inte svara på hur du inte kan tro på treenigheten om du tror att Jesus och den helige Ande är gudomliga?

  <<Det är inte tre personer i Gudomen utan det är Gud som uppenbarat sig i Jesus Kristus.

  Jag har inget problem med det heller. "Guds ängel" i GT är förmodligen en form av Jesus. Jesus är en del av treenigheten.

  <<Men som du ser det finns en tydlig skillnad mellan Faderns och Sonen.

  Det är klart det är en skillnad.

  <<Det är Fadern som fött Sonen från evighet.

  Problemet är att Jesus alltid har funnits med Fadern. Inte den köttsliga formen förstås, men Jesus har alltid funnits med Fadern och ingenting fanns före honom enligt Bibeln.

  Glad påsk

  Gilla

  1. Bjorkbloggen: Jag har den tron att Påvedömet som moderkyrka är antikrist. Jag vill inte tvinga dig att tro det.

   Du säger,
   ”På svenska kallar vi honom Gud. Det är också vad som står i våra Biblar.”

   Mitt svar: Gud är inget namn. Hiduerna har sin Gud. Islam har sin Gud. Judarna har sin Gud som bör vara samma som de kristnas Gud. I Gamla testamentet när Gud uppenbarade sig för Moses i den brinnande busken (2 Mos.3:13-14) så frågade Moses vad Gud hade för namn. Gud svarade med ”Jag Är” (YHWH eller JHWH). Detta namn var dock så högheligt att uttala (man var rädd att missbruka namnet i onödan) så det glömdes mer eller mindre bort, så därför blev det senare bara HERREN. Judarna åkallar alltså sin Gud som Herren eller YHWH eller JHWH. Gud har ett namn och kan därför skiljas från andra (av)gudar.

   Bjorkbloggen du skrev,
   ”Du har inte visat mig någonting eftersom du antingen bara säger att jag har fel, eller också säger du saker som jag redan håller med om. + att du verkar vägra att svara på frågor. Varför vill du inte svara på hur du inte kan tro på treenigheten om du tror att Jesus och den helige Ande är gudomliga?”

   Svar: Jag är påväg att visa dig något,,, Jag tror att Herren i Gamla Testamentet är samma som Herren i Nya restamentet. Tror du det samma? Då är du salig, för då SER du Sonen och tror på honom som ger evigt liv och du kommer uppstå på den yttersta dagen (Joh.6:40).

   Du skrev,
   ” Problemet är att Jesus alltid har funnits med Fadern. Inte den köttsliga formen förstås, men Jesus har alltid funnits med Fadern och ingenting fanns före honom enligt Bibeln.”

   Svar, AMEN

   Tror du att Herren i Gamla Testamenet är samma person som i Nya Testamentet så kommer jag säga AMEN?

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

 47. <<<Jag har den tron att Påvedömet som moderkyrka är antikrist.

  Du får förstås tro på vad du vill, även om det inte passar ihop med Bibeln. Hela påvedömet kan förstås inte sitta i Guds tempel, och kan inte vara "honom", "förtappelsens son", etc.

  <<< Gud är inget namn.

  Jo det är ett namn. Jahve är också ett namn, liksom Elohim. Theos är ett namn också. Vi som svenskar behöver inte uttrycka oss med hebreiska eller grekiska namn, och vi kan använda oss av namnet Gud om vi vill.

  <<Gud svarade med ”Jag Är” (YHWH eller JHWH). Detta namn var dock så högheligt att uttala (man var rädd att missbruka namnet i onödan) så det glömdes mer eller mindre bort, så därför blev det senare bara HERREN.

  Jag har skrivt ganska mycket om detta på min blogg. Vidare skriver du återigen massa saker och jag undrar om du har någon poäng?

  <<< Jag tror att Herren i Gamla Testamentet är samma som Herren i Nya restamentet. Tror du det samma?

  Beror på. Bibeln säger att det endast finns EN Herre, men både Gud Fader och Gudasonen kallar sig Herre. Båda kallar sig dessutom "Herrarnas Herre". Ibland är det endast en av dem som det syftas på, och ibland är det hela treenigheten. Kung David sa "Min herre sade till sin Herre".

  Gilla

  1. Bjorkbliggen: Gud är inget namn, det beskriver bara vem och hur han är, Allsmäktig,kärleksfull, osv. Det finns som sagt var många sk. Gudar, ex. Oden, Tor, Frej osv Hur skiljer du dem åt? Jag gör det genom min Guds namn vilket är Herren Jesu Kristus. Det är ett namn däremot och det är dessutom namnet över alla andra namn.

   Vi kommer inte längre Bjorkbloggen i vårt skrivande gentemot varann. Vi har inget att ge varann om du förstår. Du får dock ha det så gott.

   Guds välsignelse
   lärjungen

   Gilla

 48. Hej lärljungen

  <<Gud är inget namn, det beskriver bara vem och hur han är, Allsmäktig,kärleksfull, osv.

  Vi kan inte se i namnet "Gud" (tre bokstäver) att vår skapare är allsmäktig, kärleksfull, osv. GUD är ett namn, och vi kristna svenskar har hur länge som helst bett till Gud och betraktat det som ett namn.

  <<Det finns som sagt var många sk. Gudar, ex. Oden, Tor, Frej osv Hur skiljer du dem åt?

  Bibeln lär att det finns falska gudar, och även att det kommer människor som säger sig vara "Messias". När det händer, måste vi då sluta kalla Jesus för Messias (eller Kristus) bara för att det kommer nya personer som anammar hans namn? Hur skiljer vi alla som heter Johnny åt?

  <<Jag gör det genom min Guds namn vilket är Herren Jesu Kristus. Det är ett namn däremot och det är dessutom namnet över alla andra namn.

  "Herren" är inget namn. Jesus är däremot ett namn, och "Kristus" betyder "Messias" som också kan betyda "den smorde".

  Jag tror du skulle må bra utav att ansluta dig till en kyrka och träffa andra kristna.

  Gud välsigne dig

  Gilla

  1. Lite fakta vad gäller ”Gud”, Herren och Jesus Kristus.

   Ordet ”gud” är en titel som används som översättning från det hebreiska ”el”. Detta ”el” betyder ”stor”, ”mäktig” och översätts ofta med ”Gud” i vår bibel, men också med ”stark” eller liknande synonymer, beroende på sammanhanget. Pluralformen är ”elim” som kan översättas med ”gudar”, vilket ofta syftar på avgudar. Eloha är en liknande titel som Israels Gud kallas vid på några ställen. Det vanligaste ordet för Israels Gud är elohim, plural av eloha. Ordet ”Gud” i vår svenska bibel är alltså en titel.

   Abraham, Isak och Jakobs Gud har ett namn och det skrivs med de fyra hebreiska bokstäverna yod, hey, wav, hey יהוה (YHWH). Ingen vet med bestämdhet hur det uttalas, eftersom man slutade att uttala ”Namnet” efter det andra templets förstörelse. YHWH betyder (ungefär) ”jag skall vara den jag skall vara”. När det i Tanach (GT) står HERREN så står det YHWH i hebreiskan.

   Jesus är en grekisk anpassning till det hebreiska Jeshua. Jeshua är en senare kortform av Jehushua, vilket också var namnet på Mose efterträdare som kallas Josua i våra biblar. Orsaken varför man inte kunde använda Jeshua i den grekiska världen, berodde på att namn som slutade på ett ”a” var kvinnonamn. I Grekland slutar mansnamn (i allmänhet) på ”s”. Grekiskan har inte heller detta sh-ljud, s det blev Iesus, vilket sedan blev Jesus.

   Kristus motsvarar det hebreiska ”mashiach” som betyder smord. Det har sin bakgrund i den första översättning som någonsin gjorts, den s k Septuaginta (LXX). Den gjordes ca 200 år före kristen tidräkning av judar i Alexandria för att brukas av grekisktalande judar i Romarriket. Kristus kommer från ett grekiskt ord som betyder smörja. Alla Israels kungar var mashiach, d v s smorda. Kristus eller Messias är alltså en titel på en människa. Gud kan aldrig vara Messias eftersom han inte behöver bli smord. Bara en representant för Gud kan vara Messias, t ex Israels kungar eller den specielle kungen som utlovats ”att regera över Jakobs stammar för evig tid”, d v s Jeshua från Nasaret.
   Den som vill studera mer om detta kan göra det på:
   http://www.messianskaforeningen.se/Treenigheten/trinity.htm
   Var välsignade kära vänner!

   Gilla

   1. Tack så mycket ”SÅ” för en korrekt historielektion i detta ämne.

    Jag har också uppfattat det att ordet ”GUD” inte finns i den orginala bibelöversättningen utan det ska vara hebreiskans ”el” som betyder ”stor”, ”mäktig”. Att detta är en titel och inget namn, det råder inget tvivel om. Att Abraham, Isak och Jakobs Gud senare uppenbarar sitt namn med de fyra hebreiska bokstäverna yod, hey, wav, hey יהוה (YHWH) behöver vi inte tvivla på heller.

    Jag var ut och Googlade på ordet Gud och insåg då att alla vi som inte kan hebreiska har blivit lite inlurad av treenighetsläran, att ordet ”Gud” skulle vara ett namn. Jag noterade följade, ”huvudsakligen för att hänvisa till föreställningen om treenigheten”

    Gamla Testamentets Gud måste tolkas genom de orginala (hebreiska) bibelöversättningen.

    Jag skulle vilja ställa en fråga till de som har studerat biblisk historia noggrant, och som kan ge ett ärligt svar. Här kommer min fråga.

    Ordet ”treenighet” som har med gudomen att göra, när dyker detta ord upp först, dokumenterat?

    Ordet treenighet finns inte nämnt i Bibeln, dock finns ett liknade ord som har en helt annan betydelse och som omnämns i Psaltaren 99 ” DEN TREFALT HELIGE”

    Guds frid
    lärjungen

    Gilla

 49. Tack för info SÅ

  <<<Ordet ”gud” är en titel som används som översättning från det hebreiska ”el”.

  Även titlar kan användas som namn, och i många kulturer så har namn också betydelser. Det är alltså inget fel att säga att Gud är en "titel" såväl som ett "namn", och ett ord kan givetvis också börja som en titel och sluta med att blir ett namn. "Gud" översätts förstås från olika hebreiska och grekiska originalord.

  << Gud kan aldrig vara Messias eftersom han inte behöver bli smord. Bara en representant för Gud kan vara Messias

  Ja, Gud Fader kan inte vara Messias, men däremot en människoson. Jesus, del i treenigheten, valde att födas på jorden som människa och som en människa kan han förstås ha vanliga mänskliga egenskaper som Gud i andlig form inte kan ha. Vidare kan man inte se Gud Faders ansikte (eller hela gudomen) och fortfarande leva, men man kan däremot se en annan form av Gud i ansiktet och fortfarande leva. Jesus fanns ju tillsammans med israelerna under Exodus, och vi kan läsa om "Guds ängel" i GT som betraktades som Gud.

  Läs gärna mina bloggartiklar om treenigheten, t ex min senaste…

  GVD

  Gilla

 50. <<Jag har också uppfattat det att ordet ”GUD” inte finns i den orginala bibelöversättningen utan det ska vara hebreiskans ”el” som betyder ”stor”, ”mäktig”.

  Du får gärna gå tillbaka och se vilka hebreiska och grekiska ord som ligger till grund för det svenska namnet GUD som vi använt i alla tider. "Theos" ligger nära till hands från grekiskan, och det var också vad Thomas kallade Jesus.

  <<Att detta är en titel och inget namn, det råder inget tvivel om.

  Kan du ge mig ett bevis för att det är inte är ett namn, tack. (Ingen argumenterar emot att det också är en titel.

  <<Jag var ut och Googlade på ordet Gud och insåg då att alla vi som inte kan hebreiska har blivit lite inlurad av treenighetsläran,

  Nu frågar jag dig för minst femte gången om du inte själv tror på treenighetsläran nu när du säger att Jesus är en gudom. .Varför är du så ovillig att svara? Skäms du över din egen tro?

  <<Ordet ”treenighet” som har med gudomen att göra, när dyker detta ord upp först, dokumenterat?

  Vad har det med saken att göra och på vilket sätt skulle detta tala emot treenigheten? Är det inte mer intressant att se om treenigheten som sådant (inte som namn) finns i BIbeln? Om vi ser att Fadern är Gud, att sonen är Gud och att den heliga Ande är Gud, så leder det väl till en treenighet?

  Gilla

 51. Micael Grenholm; Hur ställer du dig till argumentet att det inte skulle funka om alla sålde sitt överflöd och gav pengarna åt de fattiga, samt slutade köpa nya prylar. Då skulle produktionen stanna av, arbetslösheten skjuta i höjden och till slut skulle vi lida nöd här och bli fattiga. Du verkar ha funderat mycket på detta, så skulle vara intressant att höra ditt resonemang kring detta! Tack för denna blogg, mycket upplivande!
  Guds fred broder!

  Gilla

 52. Josefs fråga är intressant och har tänkt ställa den till dig också Grenholm under en tid. Personligen vill jag ha en värld där fattigdomen utrotas samt att denna närmast masspsykotiska konsumtion försvinner.

  När jag var yngre var jag väldigt svart och vitt. Min fasta övertygelse var revolution. Nu i en ålder av 33 så har jag blivit reformist och hoppas på att människor ska få ett uppvaknade i sitt inre, helt enkelt en revolution i sitt hjärta.

  Men tyvärr är det inte så enkelt att bara sluta konsumera för hela samhället är uppbyggt på det och många människor skulle mista sina jobb. Hyresvärden vill ha sina pengar och Ica-handlaren vill ha betalt för varorna.

  Men har den inre revolutionen ägt rum så man jobbar gemensamt för samhällets bästa, inte roffar åt sig, tar vad man behöver och delar lika. Tex bygger upp växthus och odlar massor av mar runt om städerna som delas ut till var och jobbar för enbart maten av glatt hjärta och hyresvärden i sin tur vill inte ha nån hyra.

  Svävar iväg lite i tankarna och drömmer om ett annat samhälle, men tyvärr tror jag inte vi kommer att få se det på jorden. Säger inte Jesus att kärlekslösheten ska bli ännu värre innan Han kommer tillbaka?
  Även då jag inte tror att det utopiska samhället kommer äga rum på jorden så gör jag vad jag kan för att vara till välsignelse där jag befinner mig och kämpar för rättvisa, kärlek och fred.

  Jesu frid och kärlek önskar jag er.
  Vesper

  Gilla

  1. Vesper: ”Men tyvärr är det inte så enkelt att bara sluta konsumera för hela samhället är uppbyggt på det och många människor skulle mista sina jobb. Hyresvärden vill ha sina pengar och Ica-handlaren vill ha betalt för varorna.”

   – Dina frågor var ställda till M Grenholm, men jag vill ändå ta mig friheten att göra en kommentar.

   Den allmänna inställning som man har när man är ung är att allt är svart eller vitt och ju mer radikalt ju bättre, som du skriver. Detta är inte bara dåligt, utan behövs också för att upptäcka nya saker och för att förändra det som går att förändra. De allra flesta som gjort avtryck i historien, har gjort det som unga. Väckelserörelsernas skapare och kända missionärer har ofta varit mycket unga när de börjat. Men efter en tid har man mognad och justerat sig, vilket är nödvändigt.

   När det gäller att snabbt och radikalt förändra levnadssättet i dagens moderna samhälle, så skulle det skapa massarbetslöshet. Hela det moderna samhället är uppbyggt på att konsumera mer och mer. Det kommer inte att hålla i längden, inga träd tillåts växa upp till himlen. Tidigare kulturer har haft uppgång och fall, men det har ofta följt samma mönster. Idag lever vi på ett sätt som inga tidigare gjort, det handlar om ett experiment-liv som är helt oprövat. Förmodligen slutar det i någon sorts ekonomisk kollaps. Tur att man är så gammal. 🙂

   Det jordbrukssamhälle som fanns för 100 år sedan då de flesta var självförsörjande med mat, går inte att snabbt återskapa. Men på lång sikt blir vi tvungna att återgå till att leva mer naturligt.
   Skulle det ske en stor katastrof som slog ut det mesta av det moderna livet så skulle det bli tvunget att söka sig tillbaka till ett mer jordnära alternativ, men vem vill att detta skall ske.
   Ha en bra dag!

   Gilla

   1. Så och Vesper, ni får komma hem till mig, jag är bonde och har allt det vi behöver, tak över huvudet och mat, samt Guds Ord. SÅ du skrev,
    ”Det jordbrukssamhälle som fanns för 100 år sedan då de flesta var självförsörjande med mat, går inte att snabbt återskapa. Men på lång sikt blir vi tvungna att återgå till att leva mer naturligt.”

    Jag var litet barn på 60-talet och vi bodde tillsammans med farmor och farfar. Vi delade hushåll med dem, bodde tillsammans med dem osv. Vi hade mjölk som kunde förädlas till grädde,ost mm. två grisar slaktades per år. Årlig tradition att plocka blåbär, lingon, ta upp potatis. Vi hade får som farmor tog hant om ullen. Gummorna stickade och virkade olika typer av kläder. Vi bytte mjölk och fick fisk iställer av grannen som var yrkesfiskare ( en av de sista i byn). Skogsarbete för att få ved, till värme i bostäderna, samt timmer som skulle sågas, för att få virke. Allt var naturligt och arbetet följde de olika årstiderna.

    Jag känner mig som den sista länken som har lite kundskap om det gamla bondesamhället kvar. Vi har mycket självhushåll kvar, men skillnaden är att vi har blivit så mycket bekvämare.

    På 60-talet fanns i min lilla by både Baptister och Missionare,de hade egna kyrklokaler. I grannbyn fanns Pingstvänner och jag kom ihåg att jag som 4 åring fick följa med på ett tältmöte som de hade.
    Vilken väckelse, nästan alla på vår ort bekände sig öppet som kristna. Efter 60 talet försvann många småskaliga jordbruk, vilket innebar att människor flyttade in till större samhällen och därmed kom längre bort i från naturen (och kom också längre bort ifrån Gud)

    Vi får vänta på tusenårsriket
    Guds välsignelse
    lärjungen

    Gilla

 53. Blir lite nostalgisk och samtidigt lite skamsen när jag tänker tillbaka på min svart och vita period. Fullkomligt slukade anarkistiska/socialistiska och andra böcker. Jag var riktigt jobbig hade svar på tal i alla diskussioner och fullkomligt körde över mina medmänniskor som hade en annan åsikt än mig.

  Tack och lov trots min arrogans och högmod så gjorde jag också positiva avtryck i människors liv som många unga gör som SÅ skrev. Människor i min omgivning blev inspirerade och intresserade av mina olika åsikter. Blev berömd av mina lärare i skolan att jag stod upp för mina åsikter och de såg att andra lyssnade på mig.

  Naturligtvis var jag vegetarian också och i en ärlig rannsakan som kom senare i livet var det inte pga av att jag tyckte synd om djuren utan ett sätt att inte vara som andra och få uppmärksamhet. Observera jag är inte emot vego-livstil äter ofta vegetariskt och förespråkar mindre köttätande och förbättrade levnadsvillkor för djuren.

  Med vänlig hälsning Vesper fd anarkokommunist. Numera Kristen reformist som längtar efter Jesu återkomst.

  Gilla

 54. Glömde skriva. Tack för en intressant blogg Grenholm. Håller inte med om allt men mycket.
  Önskar dig Guds rika välsignelse.
  Vesper

  Gilla

 55. Hej vänner, tack för era kommentarer!

  Ah, om alla bara slutade konsumera och gav sina pengar till de fattiga… Vilken dröm! Jag är inte så säker på att vi kommer få se det i detta livet men visst är det ett bra exempelscenario för att pröva rimligheten i en biblisk livsstil.

  När ett samhälle tillgodoser folkets basbehov utan att använda hela befolkningens arbetskraft, vilket västerländska samhällen till stor del uppnått, finns det grovt indelat tre saker resten av befolkningen kan sysselsätta sig med. De kan producera saker vi egentligen inte behöver bara för produktionens skull. De kan jobba med tjänster som inte förbrukar så mycket resurser, t.ex. som lärare eller pastor. Eller så kan de jobba med att möta folks basbehov i andra delar av världen.

  I västvärlden satsar vi väldigt mycket på det förstnämnda, och det skadar miljön och samhället oerhört. Om vi slutar konsumera onödiga saker och ger pengar till bistånd, så kommer fler jobb skapas i den sistnämnda kategorin, något som skulle hjälpa oerhört många. Att fortsätta spinna på ekorrhjulen innebär att de fattigas behov inte möts och att vi hamnar i en allt värre miljökris.

  Därför tycker jag att ”folk förlorar jobb” är ett konstigt argument. Det kan lika gärna användas, och har använts, för att bevara prostitution, knarkhandel, slaveri etc. Det är som att det viktiga är att man jobbar, inte konsekvenserna av jobben. som att vi måste fortsätta tokkunsumera för att bevara ekonomin. Sanningen är i själva verket att tokkonsumtion kommer förstöra ekonomin pga resursstopp och klimatförändringar, så därför är en omställning från onödigheter till ökat biståndssektor nödvändig. Det behöver man inte vara ung för att inse.

  Gud välsigne er!

  Gilla

  1. Okej, just det. Tack för att du hjälpte mig vidare i tanken :). För att säga som det är tycker jag att dina åsikter du framför är helt fantastiska och andas Gud lång väg! Så där jobbigt härlig som sanningen ofta är. Tror det är en profetisk röst i denna tid att just
   att sammanlänka det karismatiska med rättvise och aktivistgrejen så det blir bredd och hållbarhet. Guds ande verkar på bredden och djupet och i alla former! Allt som har liv växer och utvecklas som Lewi Pethrus sa.

   Många kristna vet att det ligger till så här med världen och att de är kallade till ett annat liv, men vill inte förändra sig. Man orkar inte ens erkänna att man inte bryr sig typ. Som Bob Dylan sa; Folk gör sällan det de tror på, de gör det som är bekvämt, som de sedan ångrar. Likgiltigheten är en svår och lurig synd. Just för att den verkar indirekt.

   Jag har blivit alldeles pånyttfödd senaste året och blir fylld av någon slags brinnande iver varje gång jag tänker på sådant här. Har börjat SE Guds rike typ. Vet inte riktigt hur och vart man ska börja bara liksom. Men det är sant att man sakta börjar förvandlas genom sinnets förnyelse som vår käre Paulus sa en gång.
   Bara Gud kan göra sådant med en människa! Tack Jesus!
   Fortsätt Micael! Guds fred önskar jag dig. Ber att Gud ska beskydda och styrka dig.

   Gilla

 56. Det är gott och riktigt att hjälpa medmänniskor på olika sätt men glöm för hyvingen inte bort att vi är frälsta av nåd. Vi kan och får inte tro att våra gärningar ska frälsa oss eller hjälpa till lite på traven
  Frid

  Gilla

 57. Psaltaren 23 i bibeln. Psaltaren, 23 Psalmen

  Den gode herden.

  1. En psalm av David.

  HERREN är min herde, mig skall intet fattas,
  2. han låter mig vila på gröna ängar;
  han för mig till vatten där jag finner ro,
  3. han vederkvicker min själ;
  han leder mig på rätta vägar,
  för sitt namns skull.
  4. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,
  fruktar jag intet ont,
  ty du är med mig;
  din käpp och stav,
  de trösta mig.

  5. Du bereder för mig ett bord
  i mina ovänners åsyn;
  du smörjer mitt huvud med olja
  och låter min bägare flöda över.
  6. Godhet allenast och nåd skola följa mig
  i alla mina livsdagar,
  och jag skall åter få bo i HERRENS hus,
  evinnerligen.

  Gilla

 58. Hej Micael. Jag har funderat kring de här frågorna en tid, och har nu läst din blogg-serie men i skrivande stund inte alla kommentarer. Jag har både invändningar och fortsatta funderingar och hoppas på lite konstruktiva svar på bådadera.

  Du är ju ganska ung, och jag gissar att du inte har några barn, inte helt osannolikt att du också är singel. Att bli förälder förändrar ens syn på många saker, och detta är en av dem. Plötsligt finns där en annan människa som du är både villig och skyldig att uppoffra dig för, på ett sätt du aldrig upplevt förut. Du påstod väl i någon post att vi ska behandla all människor exakt lika, men det tror jag är otänkbart för nästan alla föräldrar. Man prioriterar sina egna barn, och jag har svårt att tro att den driften kommer av Syndafallet, utan jag tror det är något gudagivet. Hur tänker du här?

  Men du menar att det är en synd att spendera pengar på saker som håller ens familj säker? Om vi måste ha en bil, så är det synd att köra något annat än den skruttigaste bilen, med de blankslitna däcken och kärvande bromsarna, eftersom den var billigast ÄVEN om det innebär att jag riskerar livet på i första hand mig själv och min familj men också andra på vägen?
  Och om det är billigaste alternativet, så ska man bo i det ruffiga området med regelbundna inbrott, barn som rånas på vägen hem från skolan och flera överfallsvåldtäkter?

  Något mindre drastiskt: Om jag tjänar 30’000+ kr/månad men aldrig någonsin köper blommor till min fru, hur känner hon sig då? Uppfyller jag verkligen Guds plan för äktenskapet då???

  Jag är förvånad att du nämner så litet om tiondet. Hur ser du på det? Var det giltigt i gamla förbundet men avskaffat i nya? Var det missuppfattat? Har Gud ändrat sig?

  Du skriver att som kristen så syndar man om man inte säljer de prylar man har men inte behöver för sin fortlevnad och skänker pengarna. Men hur blir det med personerna man säljer dessa prylar till? Kommer man inte dem på fall? Bidrar man inte till att de kommer längre bort från Gud?

  Hur ser du på att sälja respektive ge bort saker? I vilket läge ska man sälja och skänka pengarna, och i vilket läge kan man skänka sakerna till någon som behöver?

  Gilla

 59. Oj, vilken debatt det blev! OK, Micael du har rätt igen, och folk slingrar sig som daggmaskar på metkrok denna gång. Argumentet om Davids rikedom borde vara ogiltigt eftersom kristna inte lever under det gamla utan under det nya fördraget utsagt av Gud/Jesus själv. Men åtskilliga ”flexibla” kristna väljer ut bibelord som de känner för och ignorerar resten om dessa inte bekräftar deras åsikter. Kristendom är inte lätt utan svårt om man tillämpar det på riktigt. Pizzan spelar ingen roll, det är bara mat för dagen, det är att leva i överflöd utan att dela med sig som ställer till etiska problem.

  Gilla

 60. Tack Micael för många oerhört givande och utmanande tankar! Detta skall jag verkligen ta till mig och fundera på. Det är svårt, men som sagts ovan får man be Gud om hjälp att förändra ens hjärta och ta bort girigheten och fylla det med kärlek istället. Det skulle dock vara spännande om du ville besvara Mattias J:s inlägg ovan (18 juli 2014) eftersom han fångar in många av de funderingar som jag har.

  Gilla

 61. Hej Micael!

  Jag undrar lite kring hur du ser på att bli bjuden på saker/upplevelser? Alltså om pengarna ändå inte hade gått till välgörenhet och om de som bjuder vill att du ska åka någonstans. Säg att du blivit hembjuden till en kompis landsställe och bussbiljetterna dit kostar dina föräldrar kring 200 kr, men att väl där du blir bjuden på mat/boende m.m.. Jag menar, det är inte på något sätt livsnödvändigt att åka dit men det kan vara uppbyggande för vänskapen, avslappnande för sinnet och viktigt för psyket.

  Gud välsigne dig!

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s