Så blir du frälst

frälst

Frälsning betyder räddning och befrielse enligt källan till all modern kunskap och även om det numera för vanligt folk kanske mest förknippas med fotbollsspelare så känner nog de flesta till att ordet har en religiös innebörd. Det kommer från ”frihalsa” vilket syftar på hur slavar blev befriade, och användes av de tidiga missionärerna till Sverige på 1000-talet för att förklara hur Jesus kan befria människan från synd, lidande och död. De flesta religioner eftersträvar frälsning, och ofta handlar det om olika saker vi människor behöver göra för att befrias från det onda och försonas med det gudomliga. I kristendomen handlar dock frälsningen om vad Gud har gjort för oss.

Jesus och Botros

Jag var på väg till ett bönemöte med min kompis Botros någon gång i början av 2014 och frågade lite apropå hur han blev frälst. Hans svar gav mig svindel. Han berättade om hur han hade levt ett tufft liv, involverad i mycket skit, men hur han på något sätt till slut hade börjat dras till kyrkan. En söndag befann han sig i Uppsala Pingst, men utan att egentligen ha tagit ställning för Jesus.

Plötsligt såg han en syn. Människorna på plattformen längst fram bleknade bort och istället stog där Jesu kors, med Frälsaren själv uppspikad och blodig. Botros var helt överumplad – ”jag såg det lika klart som jag ser dig nu” sa han till mig. Medan han stirrade på korset lyfte Jesus blicken, såg rakt in i Botros ögon och så hördes en röst: ”För dig, Botros”. Sen försvann synen.

Så blev Botros frälst.

Död och liv

När Jesus dog på korset var det för vår skull. Han tog vår synd, vårt straff och vårt mörker på sig och utplånade det med sig själv. Han dödade döden genom att dö. Så får vi det eviga liv vi inte förtjänar genom att Han dog den död Han inte förtjänade.

”Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.  Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god.  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” – Rom 5:6-8

Detta är den viktigaste aspekten av Jesu död på korset – den är ställföreträdande, i vårt ställe. Syndens lön är döden (Rom 6:23), därmed är Jesus som syndfri den enda som inte förtjänar att dö, men Han dör i vårt ställe så att vi ska få evigt liv. Försoningen mellan Gud och människa innebär att Jesus dog i vårt ställe för synden:

Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.  Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. – 2 Kor 5:19-21

Korset är inte bara en historisk händelse långt bak i tiden utan har största möjliga relevans för oss alla idag. Det var det Botros fick uppleva när Jesus såg in i hans ögon och sa att Han dog för honom. Samma sak gäller dig. ”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.” (1 Petr 2:24)

Genom Hans sår är vi helade

Bibeln säger för det första att syndens lön är döden (Romarbrevet 6:23), för det andra att Jesus var syndfri (Hebreerbrevet 4:15). Synd är när människor går emot Guds vilja och gör det som är ont, och den avskiljer oss från Gud. Synden leder till död för att Gud är liv, och synden separerar oss från Guds liv. Men Jesus var i egenskap av Guds Son syndfri, och därmed den enda människa som inte förtjänade att dö. Han levde i fullständig intimitet med Fadern, de var ett (Johannes 10:30), innebörden av att vara Guds Son var att själv vara Gud. Sonen hade evigt liv för Han var fullkomligt syndfri, eftersom Gud är syndfri. Men Han valde att dö. Inte för sina egna synder, Han hade inga, utan för våra.

”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jesaja 53:4-5)

Jesus tog vårt straff på sig, våra plågor och våra missgärningar. Genom Hans sår är vi helade, det bröd Han ger för att världen ska leva är Hans kropp. Genom att Jesus dog den död Han inte förtjänade får vi det eviga liv vi inte förtjänar. Han dog i vårt ställe för att vi ska uppstå på den yttersta dagen.

”Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.” (Romarbrevet 5:6-10)

Som syndare är vi i en mening Guds fiender, inte genom att inte älskar oss, för Han älskar oss så mycket att Han sände sin Son för att dö för oss, utan genom att vi gått emot Hans vilja och blivit avskilda från Honom. Jesus död på korset kallas av kristna för ”försoningen” utifrån detta Bibelställe, korset gör att fiendskapen som synden orsakat är bruten och vi försonas med Gud och får en återupprättad relation med Honom. Och när vi är försonade med Gud kommer vi bli räddade (vilket ”frälsta” betyder) från döden, Jesus har tagit vårt straff på sig.

Så blir du frälst

För att bli räddad, frälst, och få evigt liv behöver du lämna sitt liv till Jesus, bekänna Honom som Herre och Ledare och tro att Han lever: ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.”(Romarbrevet 10:9). Du behöver inte göra en massa goda gärningar för att kompensera för ens synder, utan det räcker med att tro att Jesus lever (det betyder förstås inte att goda gärningar är irrelevanta, kristna uppmanas gång på gång i Bibeln att göra goda gärningar, men de är inte kravet för att få evigt liv). När du är försonad med Gud och syndens barriär som skiljer oss från Hans sfär är bruten, kommer du uppleva Hans närvaro på ett helt nytt sätt. För att uppleva under måste du passionerat söka Herren, ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakobsbrevet 4:8).

Om du vill uppleva detta och få evigt liv, bekänn att Jesus är Herre, tro att Han lever och be att Han fyller dig med den Helige Anden, då kommer du få gåvor som till exempel helandets gåva, profetians gåva, gåvan att göra under med mera (Apostlagärningarna 19:6, 1 Korinthierbrevet 8:11). Gå med i en församling, läs i Bibeln (börja med exempelvis Markusevangeliet) och berätta för andra om Jesus! Kontakta oss om du behöver guidening. Gud välsigne dig!

 1. Man behöver definitivt utföra vissa specifika saker för att få del av frälsningen. För det första behöver man göra ett synnerligen aktivt val att tro att Jesus dog för oss och att han blev uppväckt från de döda. Eftersom vi inte kan få det bevisat för oss är det en val vi gör att tro på detta. Dessutom måste vi med vår mun även bekänna detta. Det är alltså någonting konkret som måste utföras.

  För det andra måste man döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är den andra högst konkreta handligen som måste utföras.

  Så att säga att gärningar inte är nödvändiga för frälsningen är att töja på sanningen. Men jag förstår att det du avser med gärningar som inte behöver utföras är exempelvis att vallfärda till någon plats eller donera pengar till något. Det är dock viktigt att klargöra vad som faktiskt måste utföras av den enskilde för att kunna frälsas.

  Gilla

 2. Hej Micael!

  ”Jesus tog vårt straff på sig, våra plågor och våra missgärningar.”

  Om du laser hela stycket från Jesaja 53 star det även saker som vi inte förknippar med Jesus.

  ”Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. 4Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad.

  9Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun.

  10Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.

  12Jag skall ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga,
  för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare, när han bar de mångas skuld och bad för syndarna.”

  Tydligen var han vanställd och sjuk och begravdes bland brottslingar. Det stammer inte med Jesus enligt apostlarnas berättelser. Han skall få ättlingar och ett långt liv, stammer heller inte med Jesus. Ej heller att han skall få dela byte med de mäktiga.

  Du säger vidare: För att uppleva under måste du passionerat söka Herren,”. Detta finner jag inget stöd för i bibeln eller hos kyrkofäderna. Massor av människor har genom historien upplevt fantastiska under utan att på något sätt ens hört talas om Jesus.

  ” …be att Han fyller dig med den Helige Anden, då kommer du få gåvor som till exempel helandets gåva, profetians gåva, gåvan att göra under med mera”

  Bara för att det hände när Paulus lade händerna på dem och de fylldes av den helige Ande är det inget löfte att det ska hända varenda person som blir fylld av Anden. Tjänstegåvorna beror på vilken tjänst Gud kallar en till och i vilket sammanhang dessa behövs.

  Gilla

  • Hej Peter!

   Jag håller med om att det var slarvigt formulerat angående under. Generellt tror jag att vi aktivt behöver närma oss Gud för att Han ska närma sig oss, men i sin nåd låter Han oss ibland uppleva saker trots att vi inte aktivt strävat efter det.

   Jag blir förvånad dock att se att Bibeln och kyrkofäderna är en auktoritet för dig, samtidigt som du argumenterar emot att Jes 53 handlar om Jesus. Detta är ju tolkningen som Nya Testamentet (Apg 8, 1 Pet 2:24) förespråkar, tillsammans med alla kyrkofäder som kommenterar texten: https://baylor-ir.tdl.org/baylor-ir/bitstream/handle/2104/8617/Joy_Freemyer_honorsthesis.pdf?sequence=1

   Inga av dina invändningar är särskilt starka motargument mot den klassiska kristna tolkningen. Vem säger att Jesus alltid var frisk? Inte Bibeln i alla fall. Inte heller säger Bibeln att han var snygg. Vi har ofta en Superman-bild av Jesus men den är inte så mycket baserad på Bibeln som den är på medeltidskonst.

   Jesus var definitivt vanställd på korset. Han lades bland de rikas gravar, som inte var särskilt gudfruktiga på den tiden (och sällan är det idag heller). Det finns tydlig rikedomskritik i Jesu egen undervisning som jag skrivit om mycket här på bloggen. Och Han uppstod sannerligen till ett långt liv – ett evigt till och med! Han har massa ättlingar genom att Hans barn (Joh 13:33).

   En fråga till dig är förstås vem Jes 53 syftar på om det inte är Jesus. Den historisk-kritiska tolkningen som förnekar profetiornas övernaturliga dimension säger vanligtvis att Herrens lidande tjänare är Israel. Men det kräver än mer bildliga och metaforiska tolkningar för att förklara sjukdom, vanställning, grav och ättlingar, så då kan man knappast anklaga den klassiska kristna tolkningen för bildlighet.

   Och alla kristna är avslutningsvis kallade till att ivrigt sträva efter Andens gåvor, se 1 Kor 14:1. Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

 1. Pingback: Hur du blir ett helgon | Hela Pingsten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: