Boktips

av Micael Grenholm.

Ett tag ville jag inte läsa några andra böcker än Bibeln. Det var inte särskilt konstigt, det finns väldigt många kristna böcker i västvärlden som är så lama och ägnar all tid och energi åt att bortförklara Bibelns bud istället för att lyda dem. Om du blivit matad av sådant skräp och fått för dig att en kristen livsstil inte ska vara radikal och övernaturlig – öppna Bibeln och läs. Det är den galnaste och underbaraste bok jag känner till, och kyrkan i Sverige skulle må mycket bättre om man läste den och predikade den. Men därtill finns ju människor som har upptäckt Bibliska sanningar och som har upplevt mirakler i sina egna liv och inte bara läst om dem i Bibeln, och ett av de sätt de berättar detta på är böcker. Dock ska man inte läsa för läsandets skull, om du redan håller med om det dessa böcker argumenterar för ska du inte köpa dem utan ge pengarna till de fattiga och gå ut och predika Guds Rike.

Always Enough av Heidi och Rolland Baker. Den här boken sprudlar av kärlek, skriven av ett missionärspar som Gud har använt till att starta en väckelse. Medan kyrkan i Västvärlden diskuterar hur vi ska vara kulturellt relevanta och hur man ska våga prata med sin okristna granne har man väckelse nere i Moçambique där blinda ser, döva hör, döda uppstår och de fattiga får ett glädjens budskap. Heidi är sprängfylld med kärlek till Jesus och kärlek till de fattiga, och hennes vändpunkt var när hon under Torontovälsignelsen fick ett löfte av Jesus att det alltid skulle finnas tillräckligt, som videoklippet ovan berättar. Always Enough berättar om hur den profetian uppfylls dag för dag när familjen Baker får ge tiotusentals människor mat, evigt liv och mirakler i den Helige Andes kraft. Det här är kristendom som den är tänkt att vara.

Power Evangelism av John Wimber. Grundaren av Vineyardrörelsen förklarar i denna bok en av sina mest kända teser – att tecken och under är väldigt viktiga redskap för att sprida Evangeliet. Med många exempel från Bibeln, kyrkohistorien och vittnesbörd från idag visar han på hur evangeliet inte bara ska proklameras utan också demonstreras, och han kritiserar den evangelisationsform som dominerar i Väst när så mycket är baserat kring människors planer och ansträngningar snarare än kring vad Anden vill göra. En av 1900-talets mest inflytelserika böcker inom evangelikal kristendom. Rekommenderas varmt!

Pilgrims of a Common Life av Trevor Saxby. En av få böcker som går igenom egendomsgemenskapens kyrkohistoria. Saxby tillhör Jesus Army i Storbritannien som är en kommunitetskyrka, och med startpunkt i Nya Testamentet skildrar han hur alla möjliga kristna grupper praktiserat total ekonomisk utjämning genom århundradena. Man blir förvånad över hur många som har levt så här och inom vilka skilda sammanhang egendomsgemenskap har förekommit. Boken går att enkelt beställa på Jesus Armys webbshop.

A New Christian Manifesto av Bob Ekblad. En av väldigt få böcker jag lyckats hitta som handlar om att förena tecken och under med fred och rättvisa. Bob skriver väldigt personligt om hur han arbetat för mänskliga rättigheter inom sin organisation Tierra Nueva i 30 år fram till den punkt när han förstod att någonting saknades och blev karismatiker. Han ger flera exempel på karismatisk aktivism såväl som intressanta bibelstudier han har haft tillsammans med fängelseinterner och missbrukare om vad Guds Rike innebär för dem som är mest marginaliserade i samhället.

Pentecostals and Nonviolence, redigerad av Paul Alexander. Jättebra antologi utgiven av Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice som både tar upp hur pingströrelsen från början var en pacifistisk rörelse samt hur fredsarbete och pacifism ser ut i pingströrelsen idag. Många bra artiklar av många bra författare som brinner för att förena tecken och under med fred och rättvisa. Den sträcker också ut en hand till de anabaptistiska fredskyrkorna och ber om att anabaptister och karismatiker ska samarbeta.

Driven av Guds kärlek av Heidi Baker. Skriven åtta år efter Always Enough har Heidi ännu fler mirakulösa vittnesbörd att berätta, något hon mixar med bibelutläggningar, utmaningar och moder Teresa-citat. Temat är hur saligprisningarna blir synliga hos de fattiga i Mozambique men hur de även kan skapa väckelse i Västvärlden. Det som krävs är att vi oreserverat lämnar över oss till herren och bekänner att vi är döda utan Honom, så att vi uppfyllda av Hans Ande kan bota sjuka, uppväcka döda, betjäna de fattiga och predika glädjens Evangelium.

Surprised by the Voice of God av Jack Deere. Deere är cessationisten som överumplades av Andens kraft och blev en väldigt inflytelserik teolog inom den tredje karismatiska vågen (en cessationist är en person som menar att Andens gåvor har upphört). Den här boken är den bästa jag har läst efter Bibeln om det profetiska, och det är ju inte särskilt underligt med tanke på att Deere som professor i Gamla Testamentet citerar friskt ur Bibeln hela tiden för att få sina läsare att söka Guds röst. Han kryddar detta med många exempel på hur han själv och människor i hans närhet har hört Gud (här är ett exempel på det) och flera praktiska råd för hur en sund profetisk församling kan se ut. Jag rekommenderar den här boken väldigt varmt.

Helandets kraft av John Wimber. Helande har alltid vart centralt inom Vineyard eftersom det visar på Guds omsorg och Hans vilja att lindra lidande. I Helandets kraft tar Vineyardrörelsens grundare upp hur Biblisk helande innefattar kropp, själ och ande och hur vi aldrig får skilja på människors fysiska och psykiska välbefinnande. Wimber blandar praktiska erfarenheter med gedigen Biblisk undervisning. I de sista kapitlen beskriver han sin femstegsmetod för bön för helande som hjälpt tusentals att be för sjuka: 1. Intervjua personen, ta reda på vad det är för problem. 2. Fråga Gud vad som orsakat sjukdomen, om det har kroppsligt, psykologiskt eller demoniskt ursprung. 3. Fråga Gud hur du ska be. 4. Be med öppna ögon, fråga då och då under bönens lopp om personen känner den Helige Andes närvaro. 5. Ge råd efter förbön, uppmana till läkarbesök om ni tror att personen blivit helad.

Den oemotståndliga revolutionen av Shane Claiborne. ”Jag vet att många brukar säga: ‘Mitt liv var en enda röra tills jag mötte Jesus, då blev allt bra.’ Gud välsigne dem, men för mig var det inte så. Jag hade ordning och reda i mitt liv tills jag mötte Jesus, då blev allt kaos!” Shanes bok är egentligen en massa one-liners likt denna radade på varandra om hur kyrkan är kallad till att vara en radikal motkultur till Världen, vi ska utan att tveka bli bästisar med fyllona, ge allt till de fattiga och älska våra fiender, precis som de första kristna. Shane har vårdat döende människor tillsammans med moder Teresa, han har besökt Irak under brinnande krig för att sprida fred, han har startat en kommunitet tillsammans med sina vänner i Philadelphias slum för att betjäna de utsatta, men framför allt har han förälskat sig i Jesus, och han vill bara sprida Guds radikala kärlek vidare. Och han vill absolut inte att vi ska uppfatta hans och Jesu livsstil som något exotiskt. Han kallar sig för en vanlig radikal, han gör det enda som är vettigt i en ganska sjuk värld.

Rösten i natten av Surprise Sithole. Vid 15 års ålder hör Surprise Guds röst för första gången, mitt i natten i sin lerhydda i Mozambique. Det blir starten på hans fantastiska resa med Gud, där han får föra tusentals till tro, bota sjuka, uppväcka döda och rädda livet på människor som drabbats av humanitära katastrofer. Han är idag en av ledarna för Iris Global i södra Afrika tillsammans med Heidi och Rolland Baker och är en sann väckelsebärare. Jag har till och med träffat killen och kan garantera att hans passion för Jesus är genuin. Vi behöver fler som honom!

Den växande kyrkan av Carl-Erik Sahlberg. När Sahlberg blev kyrkoherde i S:ta Clara kyrka i Stockholm kom ett halvt dussin på den första Gudstjänsten. Idag är det en av de största svenskkyrkliga församlingarna i Sverige och en stor förebild för många andra kyrkor. I den här boken går Sahlberg igenom fem perioder i kyrkohistorien när kyrkan har växt dramatiskt och undersöker om de har några gemensamma nämnare. Det visar sig att det är det de har, och det visar sig att S:ta Clara delar dessa gemensamma nämnare. Om kyrkan ska växa ska den: 1. Vara öppen för alla. 2. Betjäna de fattiga och utsatta. 3. Utgöra en kärleksfull gemenskap. 4. Predika Kristus. 5. Uppmana till ett heligt liv. 6. Vara beredd att lida. 7. Be mycket. 8. Använda lekmän. 9. Leva i den Helige Andes kraft.

Den himmelske mannen av broder Yun. Undertiteln är ”Bibelns mirakler i vår tid” och även om boken är fylld av berättelser om under är det inte det som i vart fall jag tog fasta på när jag läste den och definitivt inte det som Yun själv fokuserar på. Den här boken handlar framför allt om hur en ung, fattig, kinesisk pojke kallas av Gud till att bli pastor för att därefter spendera 30 år i oavbrutet lidande. Yun har suttit i fängelse åtskilliga gånger, han har blivit skadad för livet av tortyr, han har gjort gigantiska uppoffringar för Guds Rike. I allt så prisar han Jesus, förlåter dem som gör honom illa och för människor till tro. Den kinesiska väckelsen är en direkt återupprepning av urkyrkan, och mot slutet av boken har Yun några väl valda ord till den västerländska kyrkan om dess apati.

Prophetic Evangelism av Mark Stibbe. Stibbe skriver att enligt vad han vet är detta den första boken om profetisk evangelisation, med andra ord är kyrkan i västvärlden rätt så noga med att vi själva ska sprida Evangeliet och inte Gud. Stibbe argumenterar dock för att evangelisationen går så mycket bättre när Gud presenterar budskapet om evigt liv i Jesus, antingen genom att han ber en kristen profetera för en ickekristen eller genom att Han direkt talar till en ickekristen. Stibbe öser rikligt med både Bibliska och nutida exempel på detta, och i slutet ger han praktiska råd för hur man blir en profetisk evangelist.

Mirakler av Niels Christian Hvidt. Klippet ovan visar Myrna Nazzour, en syrisk-katolsk kvinna vars händer och ansikte rätt ofta börjar drypa av olja. Oljan har undersökts av flera oberoende vetenskapsmän och de har funnit det vara äkta olivolja. Detta är bara ett av alla fascinerande mirakler som Hvidt tar upp i sin bok, några andra är s:t Gennaros blod som förvandlas tre gånger per år, den oljedrypande ikonen i Panagia Maleví samt den heliga eldens mirakel i Jerusalem när eld från himlen tänder ljusen i den Heliga Gravens kyrka på påskaftonen. Hvidt redaogör noggrant vetenskapliga undersökningar, han diskuterar miraklets betydelse och ställer sig frågan varför skandinaver tenderar att ignorera mirakler.

Jesus for President av Shane Claiborne och Chris Haw. Under Obama-vs-McCain-hysterin turnerade den förut nämnde Claiborne med sina kompisar och spred en annan valkampanj – nämligen den för kungars Kung. De visar på vilken politisk bok Bibeln egentligen är och hur Guds kallelse till sitt folk alltid har varit att vara avskilda och sprida ett Rike som inte är av denna världen. Politikers maktmedel är vapen, Jesu maktmedel är den trasa Han tvättar sina lärjungars fötter med. Varför har kyrkan gått från att vara pacifistisk till att vara laglydande, varför ropar inte folk om oss: ”De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung” (Apg 17:7)? Claiborne och Haw visar på ett annat, Bibliskt alternativ där vi låter Herren vara vår Statsminister.

Allting är möjligt av Christopher Alam. Christopher är född i Pakistan men flyttade till Sverige när han blev kristen och sedermera USA. Idag är han helandeevangelist och anordnar stora helandekampanjer framför allt i Afrika och Asien för att sprida Evangeliet. I den här boken har han listat några av de största miraklerna han har fått vara vittne till. Döda som uppstår, blinda som ser, handikappade som går för första gången i sina liv, AIDS-sjuka som blir HIV-negativa, en flicka med en hand som såg ut som en fiskfena som förvandlades till en vanlig hand, med mera!

The Myth of a Christian Nation av Greg Boyd. Att vara kristen innebär att vara Kristuslik, och därmed kan staten inte vara kristen eftersom den inte beter sig som Jesus. Detta argumenterar Boyd för och pekar på att medan staten använder ”power over”, svärdets makt, regerar Jesus med ”power under”, tjänande. När han undervisade om detta i sin församling stack hälften av medlemmarna, men idag är Boyd en populär aktivistteolog. Boken är ett riktigt bra exempel på god teologisk och biblisk kritik av nationalism och våldsanvändande.

2 kommentarer

  1. Vi sparar ännu mer pengar om vi inte köper dyra bibelkommentarer och sådant, utan läser dem på internet gratis, och samt många böcker som är tillgängliga gratis på internet som PDF eller liknande. Annars finns det så att man kan köpa böcker till Kindle, då kan man läsa dem i sin smartphone typ – de flesta mer nyare böcker kanske inte är tillgängliga gratis.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s