Jeff Jansens bilokation

Här är Jeff Jansens vittnebörd om hur han var på två platser samtidigt i youtubeformat.

Uppdatering: Metodistpastorn Berndt Isaksson (som jag respekterar djupt för sin iver för Evangeliet) hänvisar till detta blogginlägg och skriver att bilokation är obibliskt och osunt. Skälen till att det är osunt framgår inte så tydligt, det verkar som om Isaksson är mer kritisk till Jansen än bilokation. Han skriver: ”lägg märke till hur han inte en enda gång nämner namnet Jesus, men hänvisar till alla möjliga ‘änglauppenbarelser’ han gjort.” Han uppmärksammar även att Jansen fick en av sina änglauppenbarelser när han ägnade sig åt soaking, vilket Isaksson verkar mena är att flirta med det ockulta.

Jag vill poängtera för Isaksson och för alla andra som läser detta att ovanstående klipp är ett komplement till den här texten om bilokation som jag skrev för en halv vecka sedan där jag går igenom fall av bilokation inom katolska kyrkan, framför allt padre Pios bilokationer. Jag avslutade med att hänvisa till klippet med Jansen för att visa att det även förekommer inom protestantiska samfund. Jag hade förstås tänkt att publicera det som ett youtubeklipp men jag hittade det inte på youtube förrän igår, så då gjorde jag ett nytt inlägg med videon i.

Jag tror det är mycket viktigt att inse att den Helige Ande inte är begränsad, och att gåvan att göra under (1 kor 12:10) kan uttryckas på fler sätt än de som finns nedskrivna i Skriften. Om Jesus kunde förvandla vatten till vin bör vi inte beteckna det som obibliskt om Han en annan gång förvandlar det till juice. Om Gud kan transportera Filippus i rekordfart (något som även skett med den kinesiske pastorn broder Yun) är det inte konstigt om Han en annan gång låter en lärjunge befinna sig på två platser samtidigt. Man kan förvisso fråga sig vad som händer med kroppen, själen och anden när man är på två platser samtidigt – padre Pio uttryckte det som att de vidgades – och det är därför katolska kyrkan har utvecklat en avancerad teologi kring vad bilokation innebär (se här).

Om ett mirakel däremot går emot Skriften eller hånar och smädar Gud kan det omöjligen vara från Honom, då bör man beteckna det som osunt. Men de bilokationer padre Pio och Jeff Jansen varit med om har vad jag vet bara lett till uppbyggelse, omvändelser och fördjupad tro på Jesus. Padre Pio kom nästan uteslutande till människor i stor nöd och hjälpte dem på olika sätt – med en uppmuntran, en bön eller ett löfte om helande. När Jeff Jansen befann sig på konferensen i Cincinatti innan han så att säga befann sig där bad han för människor och tjänade dem på olika sätt – allt till Guds Rikes uppbyggande. Hur kan något vara osunt om det leder till fördjupad tro på Jesus?

Jag känner inte till så mycket om Jeff Jansen men jag vet att han nämner Namnet Jesus många gånger. Att han inte gör det i den här videon är i och för sig rätt dåligt, vittnesbörd om mirakler bör alltid åtföljas av evangelisation och undervisning om Jesus, och man bör alltid vara noga med att se till att man själv inte får äran (padre Pio var otroligt noga med det, liksom han dolde sitt stigmata med handskar sa han ofta till folk som sett honom dyka upp och frågade om de varit med om en av hans bilokationer ”Ja, jag var där, men berätta det inte för någon” (men eftersom vi vet om att detta skedde gjorde många det efter ett tag)). Om Jeff Jansen medvetet inte vittnar om Jesus för att själv ta åt sig äran bör han absolut tillrättavisas för det. Å andra sidan nämner Johannes inte heller Jesu Namn i sitt tredje brev.

Isaksson är oerhört kritisk mot den Vineyardbottnade förnyelsen och betecknar den tillsammans med trosrörelsen för ”falsk karismatik”. Jag tror det fanns en hel del osunt under Torontovälsignelsen som smusslade sig in, men jag tror också det fanns mycket gott. På frukten känner man trädet. Jag har mött flera som blivit väldigt fördjupade i sin Gudsrelation och utrustade i Andens kraft att predika Evangeliet pga förnyelsen på 90-talet och i Lakeland. Sen tror jag att djävulen dras dit Gud är aktiv och tar med sig mycket ont. Men hela rörelsen kan inte svartmålas på grund av det. Tvärtom påminner den skoningslösa kritik som finns mot Vineyard och 90-talets förnyelse väldigt mycket om kyrkans kritik mot den tidiga pingströrelsen.

Det jag vänder mig starkast emot är dock Isakssons spekulationer kring att Jansen hittat på sin historia om bilokation. Det är extremt osannolikt. Det är en sak att hitta på att man fått en profetia, en annan att säga till hela världen att man har mer än 40 vittnen till att man varit på två platser samtidigt (de på konferensen plus de andra på mötet i Nashville). Dessutom har vi hundratals vittnesbörd från hela världen om att padre Pio varit med om bilokation. Nej, det finns bara två alternativ, ett verk av djävulen eller ett verk av Gud. Isaksson tippar då på det förra: ”Men inte har hans vittnesbörd något med Gud att göra – därom är jag fullständigt övertygad.” Jag skulle vara väldigt försiktig med att säga något sådant med tanke på faran med att häda den Helige Ande. Och återigen vill jag påminna Berndt Isaksson om att det är stor skillnad mellan att säga att Jeff Jansen är en falsk profet och att bilokation aldrig kan vara av Gud för att det inte förekommer i Bibeln – för mig är det ungefär som att säga att Gud inte kan hela cancer, eller att alla utombibliska dokumenterade under är av djävulen.

20 kommentarer

 1. Ja du min vän, skulle vilja uppmana dig att läsa bibeln med en inre bön i ditt hjärta att Gud ska uppenbara sin sanning för dig. Soaking är ett fenomen inom New Age och hör inte hemma i sann biblisk kristendom och det gör naturligtvis inte bilokation heller. När Guds Ande har uppenbarat för dig vad som ingår i sann biblisk kristendom så kommer du att inse detta. Jag ber dig ödmjukt, sök Gud med ett ärligt hjärta så ska han låta sig finnas och du kommer att få uppenbarat för dig vad som är vad. Håller fullständigt med Bernt Isaksson om det djupt osunda i detta!

  Gilla

 2. Håller med Micke i det han säger ovan. Ditt svar till Berndt Isaksson var verkligen skrivet i en kärleksfull och ödmjuk ton, jag lyfter på hatten för det för många kristna häver ur sig allt möjligt om de är av annan åsikt än någon broder. Därför uppmanar jag dig precis som Micke säger att ärligt söka Gud och fråga Honom om detta är sann kristendom eller inte. Du förlorar ju inget på det och om du söker Honom ärligt och är beredd att rannsaka dig själv så kommer Han att svara dig.
  All Guds välsignelse önskar jag dig!

  Gilla

 3. Paulus skriver om heliga hemligheter och mysterier i sina brev om dom vore kartlagda klart och tydligt i skriften så vore dom inte hemliga för människors omedelbara ögon och förstånd..jag ska avslöja en hemlighet för er säger han vid något tillfälle och visar därmed att dessa hemlighet på något sätt kan hämtas fram från den osynliges värld.

  På detta område är den västerlänska fri kyrkan abslut svagast (enligt min mening) man klänger sig fast vid att gud kan förstås genom enkla skriftutredningar, skriften blir gud.

  Men dom ortodoxa och katoliker är starka på dessa områden man ger rum för att gud är så mycket mer än människors begränsade förstånd

  Gilla

 4. Hej!

  Med repekt för din tro.
  Berndt Isaksson liksom ”Elvor och Janne” och Bibelfokus är mycket fokuserad på Jesu återkomst. Jag själv är mycket intresserad av det eskatologiska skeendet.
  Det jag kan se, är att ju närmare vi kommer Jesu återkomst desto mer kommer djävulen att försöka förleda de troende.

  Mark 13:22
  Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.

  Vi måste vara nyktra och försöka förstå varför vi gång på gång varnas för falska profeter och falska under. Inte är det för att dessa profeter och under är uppenbart falska, isåfall skulle vi inte behövas varnas för dem.

  Angående New Age fenomenet Soaking, så tillhör soaking samma ådra som Onessblessing, Tikva yoga m.m.
  Gällande onenesseblessing så är grunden i hinduismen, se nedanstående länk.

  http://onenessnordic.ning.com/page/visionen-1

  Detta är vad många kyrkor oreserverat tar in i sina församlingar.

  Guds Frid

  Gilla

 5. Vänner, som ni säger ska jag söka Gud i detta. Men jag vill uppmana er att göra detsamma. Jag har läst texten om soaking på Bibelfokus och jag tycker att argumenten för att det har med new age att göra är väldigt svaga ärligt talat. Det påminner om saker inom new age, men det gör bön och Nattvard också.

  Jag är väldigt kritisk till att man i kyrkor praktiserar oneness-blessing (se https://helapingsten.wordpress.com/2009/11/05/annu-ett-steg-i-avfallet/) för då är det så väldigt tydligt att målet är att mixa ihop religioner. Men de som praktiserar soaking för att komma närmare Gud och säger sig komma närmare Gud, samtidigt som de inte ett dugg vill ha med new age att göra, tycker jag inte att man kan anklaga för att praktisera new age. OM någons intention är att praktisera new age-metoder bör den personen skarpt tillrättavisas och, om han/hon inte ångrar sig, uteslutas ur församlingen (Matt 18). Men jag tvivlar på att ens 99 % av de som ”soakar” vill ha något med new age att göra. De har hittat ett nytt sätt att vara i Guds närvaro som de finner effektivt (sen att de uppmanas att inte be har jag inte hört tidigare, men det verkar ju gå emot 1 Tess 5:17).

  Sen verkar ni inte läst vad jag skrev ovan om bilokation. Det har inget med soaking att göra (Jansen soakade inte när han upplevde det och Padre Pio, Frans Xavier och alla andra helgon som upplevt det soakade aldrig). Varför hör det inte ihop med Biblisk kristendom, varför är det djupt osunt? Kan någon förklara detta? Håller ni inte med om att ”det finns inte i Bibeln” inte kan vara ett tillräckligt argument? På Azusa Street återupptäckte man dopet i den Helige Ande, tusentals började tala i tungor och tusentals blev helade. Många som talade i tungor talade på spanska, franska, zulu, hindi och massa andra språk som inte finns uppskrivna i Apg 2. Alltså var det av djävulen? Många sjöng i Anden, dvs. de sjöng en himmelsk melodi på ett himmelskt språk. Detta finns inte i Bibeln, alltså var det inte av Gud? Många blev helade från cancer, en man med ett amputerat ben fick det tillbaka och stora bölder och utväxter försvann på några sekunder. Detta finns inte heller i Skriften, så därför var det onda andemakter som utförde det?

  Jag nedvärderar inte på något sätt Skriften, men jag tror ni själv inser att det vore mycket märkligt om Gud begränsat sig själv genom att bara kunna göra de specifika under som finns nedskrivna där så att alla dokumenterade under som förekommer i vår tid även inom kristna kretsar därmed måste komma från djävulen, vilket i praktiken gör honom mäktigare än Gud. Att bilokation har skett är, särskilt i padre Pios fall, ställt utom allt rimligt och orimligt tvivel, läs gärna en biografi om honom. Gud förmår göra sådant. Varför måste Biblisk kristendom innebära frånvaro av vissa sorters mirakler, mirakler som på intet sätt går emot Skriften (de råkar bara inte finnas där). När apostlarna talade i tungor på Pingstdagen hade det aldrig förekommit förut, det fanns inte någonstans i GT. Ändå skedde det, för Guds Ande ville ge dem språk att predika Evangelium på. På samma sätt förekommer bilokation inte i Bibeln, ändå har det skett flera gånger inom kyrkohistorien, för att Guds Ande ville att vissa lärjungar skulle befinna sig på två platser samtidigt av en eller annan anledning.

  Jag tycker helt ärligt att det är mycket onödigt att strida om detta. Det gör mig bedrövad att Berndt Isaksson skriver så mycket om den ”falska karismatiken” men oerhört lite om sann karismatik. Kan ni gissa vad resultatet blir? Många som söker efter Gud och vill ha en bekräftelse på att Han lever finner de överväldigande bevisen för bilokation som ett sant glädjebudskap som gör att de kommer till tro på Jesus. Det ljuset vill jag sprida. Att däremot ägna sig åt att smutskasta viss karismatik som man inte gillar men inte visa på alternativet leder till att inte en enda själ kommer till tro. och vad är anledningen till att smutskasta bilokation? Det finns inte någon anledning. Inte en enda anledning.

  Gilla

 6. Ja, Ja, det var en uppmaning i all välmening men vill du inte så vill du inte men jag vill en sista gång vädja till dig. Läs bibeln och sök Gud i bönen med en ärlig längtan i ditt härta, i Jesu Kristi namn, och han kommer att låta sig finnas. Tänk på att bibeln är Guds ord och har han utelämnat något i skriften så är det för vårt bästa. Vi som kristna ska hålla oss till det som står i bibeln, inte det som inte står där. Läs nya testamentet under ärlig längtan efter sanningen så kommer Herren själv att uppenbara sanningen för dig.

  Gilla

 7. Jag är så gammal så jag vet inte ens vad soaking är 😛 slog upp det på nätet:

  en bönemetod, ett sätt att be, som spridit sig inom kristenheten. Metoden innebär att sitta eller ligga, och låta sig beröras av Gud. Bedjaren slappnar först av, fokuserar sedan genom att lyssna på lovsångsmusik, och ska sedan ta emot ”ord” (ofta bibelord från minnet) eller ”bilder” (på näthinnan) som ska ge större insikt om Guds kärlek.

  och tänkte oj oj det är ju så jag har ägnat tid med gud var dag sista 15 åren 🙂 🙂
  är jag new age nu ??? 😛

  Gilla

 8. Hej!

  Soaking är en relativt ny företeelse inom kristenheten. I Soaking uppmanas man till att INTE be, utan bara ta emot.
  Att tömma sig själv och att tömma tankarna och att bara ”ta in” används inom Yoga och meditation.
  När ”vanlig” bön inte räcker utan man måste ”krydda” sin tro med hjälpmedel och dessa hjälpmedel dessutom har sin grund i NewAge. Då skall man dra öronen åt sig.

  Frågan igen är:
  Varför räcker inte vanlig bön längre?

  Jes 2:6
  Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av
  Österlandets tänkande

  Informativ sida om soaking
  http://bibelfokus.se/ytterligare_steg

  Gilla

  1. Jan-Åke, Lars säger något viktigt här nedan. Jag skrev ovan att jag inte finner att Bibelfokus på ett övertygande sätt visar att soaking har med new age att göra. Och jag är övertygad om att majoriteten, om inte alla, av de kristna som använder soaking inte vill ha med new age att göra. Som sagt tycker jag att uppmaningen att inte be går emot 1 Tess 5:17, å andra sidan har de som jag hört använda soaking jämföra det med kontemplativ bön – som ju är en bönemetod där man inte använder ord som kyrkan använt i tusentals år. Det är bra att ryta ifrån om kyrkan hämtar inspiration från new age och inspireras av det – för det är sannerligen avskyvärt – men det är farligt att anklaga folk för att inspireras av new age när de inte gör det.

   Gud välsigne dig

   Gilla

 9. Åhh det var ju bra att veta jan -åke att en gammal gube som jag ägnat mig åt demonism i 15 år…långt innan new agarna ens uppfann soaking….ramlar av stolen IGEN i skratt kramp.

  Gilla

 10. Med andra ord om en gamal gube som jag ber och öppnar mig för gud med hörlurarna på huvudet …skriker och skuttar demonerna av glädje. och WOPS ännu en ramla ner i helvetet.

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  Gilla

 11. Jansen är mycket tydligt en falsk profet. Varje sund och sann kristen bör ställa sig följande frågor när något ”nytt” uppträder. 1 Vad säger bibeln? 2 Till vilken nytta är detta? 3 Vem blir förhärligad av det här, vem kommer i centrum? Var och en med förståndet i behåll och som själv inte kommit under demoners inflytande. Det är förvånande hur lättlurade kristna är. Det är tydligt att många har tappat fotfästet p g a andliga förförelser, detta till en följd av att man inte håller sig till Ordet utan vill hellre ha andlig underhållning. Lyssna gärna på dom profetiska varningar som finns på min hemsida http://www.bornagain.se

  Gilla

  1. Jag håller helt och hållet med dig Erik om att vi alltid ska ställa oss de tre frågorna. Jag har dock inte funnit något som tyder på att Jeff Jansen gör något som går emot Bibeln, är till skada för människor och sätter honom i centrum istället för Kristus. Kan du visa mig någon källa som visar detta? Gud välsigne dig 🙂

   Gilla

 12. ”uppmanas att inte be” Hmm. Vad är då definitionen av att be? Hur gör man när man är i Guds närvaro och inte ber? Innebär bön per definition att man formulerar ord?

  Jag tänker att bön är kommunikation med Gud. Mellan människor brukar man säga att kommunikationen är 60-90% ickeverbal (jag har hört ett antal siffror på det där, men de landar alltid mellan 60 och 90%). Kan det inte vara samma sak med Gud? Måste kommunikationen med Gud innehålla ord för att klassas som bön? Måste min kommunikation med mina vänner innehålla ord, eller räcker ögonkontakt, ansiktsuttryck och fysisk beröring för att den ska ”räknas”?

  Om bön definieras som formulering av ord när man ”uppmanas att inte be” kan jag hålla med om poängen (dock inte formuleringen). Ska jag hela tiden ha något att säga till Gud kommer jag ju bli helt utbränd bara av att försöka ”hålla samtalet igång”.

  Gilla

 13. Gott folk under dom år jag var ett jehovas vittne så mötte jag massor av sånt här ni talar om att kristna inte får ha skägg eller hur till vida jogging byxor var lämpliga att bära på fritiden för en kristen, vilken musik man inte fick lyssna på osv osv allt sådant kallas för legalism att man genom biblen försöker utarbeta vad kristna inte får och sedan hur man måste leva sitt liv, men en sådan legalistisk kristendom tenderar aldrig bli speciellt barmhärtig och kärleksfull fast än bibeln talar om andens frukter och kärleken som det viktigaste . så jag köper inte sånt här trams och hoppas inte micael låter sig tryckas ner av er .

  Gilla

 14. Hej Lars!

  Jag ser en liten antydan till raljering i din kommentar 😉

  Jag är övertygad om att Micael är en sann kristen som är driven av att vinna människor för Jesus. Jag tror också, att jag liksom Micael inte har hela sanningen (vem har det, när det finns så många olika församlingar).
  Men jag tror att vissa feltolkningar får större konsekvenser än andra feltolkningar.

  Man kan inte hänvisa till att, bara för att Gud kan klara av att utföra en bilokation, så är en sådan från Gud.
  Vi vet från bibeln, att i den sista tiden skall många bedras och att djävulen går fram som ett rytande lejon för att få oss på fall.

  Bibeln pekar också på att falska profeter skall göra tecken och under för att bedra de kristna.
  Jag har samtalat med många kristna som anammar uppenbart falska profeter, och de kan för sitt liv inte ta in bibliska argument för att dessa profeter är falska. De ser bara vad de falska profeterna gör och är förblindade av deras under och tecken.

  Matt 24:24 Ty falska messias gestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

  Varför varnar bibeln gång på gång för falska profeter. Är det för att de uppenbart är falska eller är det för att det kan vara svårt att se skillnad på äkta och falskt?

  Jag har själv ingen praktisk erfarenhet från NewAge, men vet vilken agenda de har när det gäller att infiltrera (”frälsa”) oss kristna, och att deras tidplan siktar in sig mot år 2011-2012.
  http://onenessnordic.ning.com/page/visionen-1

  Detta gör att jag har tagit avstånd från allt som tar sin teknik och hämtar sin inspiration från NewAge, och själv ber jag bara till Gud på ett traditionellt okryddat sätt.

  Åter igen, vill du sätta dig in i vad NewAge har för agenda och hur långt de har kommit i sin strävan att nå sitt mål, så rekommenderar jag starkt att lyssna till Lennart Jaretegs undervisningar.
  När du väl har satt dig in i NewAge, så garanterar jag dig att du också kommer att ta avstånd från obibliska företeelser. Om du struntar i att lära dig mer om NewAge så är jag rädd att du kan köpa mycket ”Gud som glimmar”.

  http://www.bibelfokus.se

  Ps.
  Detta är skrivit i all välmening

  Gilla

  1. Tack för förtydligandet, Jan-Åke. Jag vill bara poängtera att jag inte argumenterat för att en bilokation aldrig kan vara från djävulen utan jag har argumenterat emot uppfattningen att den aldrig kan vara från Gud. Det är två skilda debatter här. Dels hävdar folk att Gud aldrig kan utföra en bilokation för att det inte förekommer i Skriften, vilket jag ser som en absurd uppfattning. Dels hävdar folk att Jansen är en falsk profet. Det vet jag inte, men av de anklagelser jag hittills läst är alla kraftigt överdrivna. Men jag vet mycket väl att det finns falska profeter. Betoningen i min text om bilokation är dock på Padre Pio, som jag läst mer om och lugnt kan säga inte är en falsk profet. Filmklippet med Jansen hänvisade jag bara till för att visa att bilokation förekommer även utanför katolska kyrkan.

   Gilla

 15. ja det gör jag kanske raljerar men den friheten tar jag mig när en sk broder menar att jag pysslar med demonism för att jag ber till lovprisnings musik och började med långt innan ens new agarna kom på det. och jag är glad att jag möter människor som michael i kristna kretsar som hellre vill bygga anden än att läsa bibeln för att själva bli rättfärdig och kunna dömma, så är det med den saken.

  Gilla

 16. Ibland undrar jag om inte det värsta med New Age är vad den skrämmer upp alla kristna till att ta avstånd från, snarare än vad det gör i sig själv…

  Ja, det är djupt suspekt när man tar in övningar och metoder direkt från österländska traditioner utan reflektion. Definitivt. Men det betyder inte att vi bör springa från allting som New Age har använt sig av. Det är inte så enkelt.

  Till exempel: Profetia och helande finns inom New Age. Hur förhåller vi oss till det? Jo, vi ser till att rätt andliga principer används – att Jesus och Gud Helige Ande är den som verkar och står bakom det hela, och att allting sker till uppbyggelse och utan osunda bindningar till personer. Samma principer borde kunna appliceras på saker som ex. Mindfulness, soaking och djupmeditation. Vi ser på vilka moment som finns i det som görs, och ser vad de förmedlar.

  Jag ser den viktigaste skillnaden mellan hinduiskt/buddhistiskt tänkande och kristet tänkande vara att österländskt tänkande upphöjer det opersonliga och uttömmandet (i alla fall i meditation osv), medan den kristna tron är CENTRERAD kring en person. Meditationen som buddhister har använt den ses som ett sätt att släppa sitt jag, och stannar vid att tömma sitt sinne, ser det som ett mål i sig.

  Men betyder detta att all typ av meditation, kontemplation och ”uttömmande” är positivt? Nej. Vad det betyder är att ett viktigt moment är att vi tömmer våra tomma och syndiga tankar för att se på Kristus och låta Honom fylla vårt inre med Hans tankar, glädje, frid och sanning.

  Snälla, tänk efter lite. ”Urskiljning” är inte att se någonting som påminner om någonting, för att sedan kasta ut bebisen med badvattnet. När kyrkan kastar ut alla typer av verktyg som påminner om det man använder i österlandet, blir tyvärr ofta resultatet en praktisk kristendom som inte ger människor faktiska verktyg att kunna uppleva Jesus som verklig. Vad Jesus har gjort för oss är redan sant – men jag tror inte att Gud är någon som jobbar automatiskt i oss, utan vårt samtycke. I så fall vet jag inte varför han hade gett oss fri vilja till att börja med (nej, jag är inte kalvinist).

  För mer om det här rekommenderar jag Woodland Hills Church’s serie om Imaginative Prayer, deras Q&A om det, samt deras serie om New Age, som förklarar vad New Age är och inte är.

  http://whchurch.org/sermons-media/sermon-series/animate
  http://whchurch.org/sermons-media/other-media/qa/imaginative-prayer-qa
  http://whchurch.org/sermons-media/other-media/qa/new-age-qa

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s