Ingen bryr sig längre om klimatet

Ankin Ljungman
Ankin Ljungman

Jag har varit på aktivisthelg med Diakonia, och där höll Ankin Ljungman, policyrådgivare på Diakonia, en lysande föreläsning om klimatförhandlingarna inför toppmötet i Durban 28 november till 9 december (COP17). Det är dött. Att Köpenhamn (COP15) var ett fiasko lär inte ha undgått någon. Konsekvenserna begränsades dock inte till ett urvattnat protokoll, utan att engagemanget för klimatet närmast slocknade i en tid när det absolut inte fick slockna. Förhandlingarna går som de flesta vet ut på att hålla jordens uppvärmning under två grader celsius. Om uppvärmningen stannar på två grader minskar riskerna för en global klimatkatastrof, men riskerna uteblir inte helt och hållet. I dagsläget är vi påväg mot en uppvärmning på fyra grader, vilket innebär en säker katastrof. Engagemanget för att stoppa detta har drastiskt minskat.

Detta gäller framför allt Sverige. Vi ansågs vara drivande i klimatförhandlingarna i Köpenhamn, vi kom med radikala krav, statsministern åkte ned dit för att visa sitt engagemang, vi såg ner på hur andra länder och påpekade hur dåliga de var. Ankin berättade att idag betraktas Sverige som ett av de mest passiva länderna när det gäller klimatet. Politikerna har slutat bry sig. När hon ställde Finansdepartementet till svars för att den senaste budgetpropositionen knappt tog upp klimatfrågan ursäktade de sig med att de bara tänkte på eurokrisen. Durban är oprioriterat, Europa är större än planeten.

Lena Ek var en ivrig påhejare av att EU skulle öka sitt utsläppssänkningsmål till 30 % istället för 20 % (som långtifrån räcker) när hon satt i Europaparlamentet, men när hon för inte så länge sedan blev miljöminister har hon backat från det kravet.

Om man går in på DN:s hemsida och söker på ”klimat” eller ”Durban” hittar man ytterst litet. Ankin frågade DN varför de inte kommenterade Durbans förberedande möte i Panama med mer än två artiklar från TT sa de ”Men det händer ju inget!” Det om något är ett argument för att skriva om det. Vi har med en politisk skandal av gigantiska mått att göra. Sveriges regering bryr sig inte längre om klimatet. Skillnaden mellan engagemanget inför Durban och inför Köpenhamn är milsvid.

Diakonia har precis som många andra organisationer fokuserat på klimaträttvisa. Kortfattat innebär konceptet att klimatfrågan är en rättvisefråga, eftersom de rika länderna har störst skuld till utsläppen medan de fattiga länderna drabbas absolut värst av klimatförändringarna. Det innebär att de rika länderna måste betala störst del av notan, och hjälpa de fattiga länderna att ställa om till klimatsmart produktion genom att ge dem pengar till detta. Sådana pengar utlovades i Köpenhamn, och även om det var mycket mindre än vad som behövs så var det ändå något. Idag, sa Ankin, har endast 8 % utbetalats – och samtliga pengar har tagits från de rika ländernas biståndsbudgetar. Det innebär att de som betalar för fattiga länders klimatomställningar inte är de rika länderna, inte heller de fattiga ländernas regeringar – det är de fattiga. Detta trots att pengarna skulle vara ”new and additional” enligt Köpenhamndokumentet, och trots att när Diakonia frågade representanter från riksdagspartierna om huruvida pengar för klimatanpassning i utvecklingsländer skulle vara andra pengar än de en procent av BNI som finns i biståndsbudgeten svarade alla ja (utom Moderaterna som inte svarade på frågan).

Men det finns hopp.

Till skillnad från apatiska Sverige pågår en bred folkrörelse för klimaträttvisa och ett starkt avtal i Durban. Kampanjen heter We have faith – act now for climate justice och kommer utmynna i en stor aktion i Durban där tusentals samlas för att kräva detta. Rörelsen samarbetar med Time for Climate Justice där Diakonia och Svenska kyrkan är med. Vi samlar in foton på människor som håller ett budskap de vill föra med till politikerna som träffas i Durban. Dessa kommer lämnas över i flera fotoalbum när förhandlingarna kommer igång. Sätt press på de passiva politikerna – gå in här och ladda upp ditt foto!

Ägna er gärna också åt följande nätaktivism:

1. Var med och väck våra politiker genom att skriva på vårt upprop för klimaträttvisa före 11/11/11 (11 november 2011): http://globalrattvisa.nu/uppmana-politikerna-att-agera-for-klimatrattvisa Än så länge har fler än fem tusen personer ställt sig bakom uppropet. Vårt mål är 11 111 personer.

2. Hjälp oss att låta denna budkavel för klimatet sprida sig till så många människor som möjligt. Uppmuntra 11 till 111 personer att skriva under för klimaträttvisa före 11/11/11 och bjud in dem till detta Facebook-event: ”Budkavel och dikter för klimatet – System Change,not Climate Change!”, http://www.facebook.com/event.php?eid=279186732114642. Längst ner på denna sida finns även en namninsamlingsblankett som man kan skriva ut: http://globalrattvisa.nu/u ppmana-politikerna-att-age ra-for-klimatrattvisa

3. Vi samlar nu ihop klimatdikter, klimattankar och klimatslogans. Skriv en dikt/tanke/slogan till miljöminister Lena Ek som ett inlägg påhttp://www.facebook.com/event.php?eid=279186732114642. De mest klimattankeväckande dikterna/orden/slogans kommer vi attläsa upp för Lena EK när vi överlämnar namninsamlingen före hennes avresa till Durban. Resten av inläggen får hon med sig digitalt som kvällslitteratur. De bästa bidragen publiceras sannolikt i… en tidning nära dig.

9 kommentarer

    1. Ok. I den första länken stod det: ”Rapporten [från UNEP] fokuserar på vilka minskningar som behöver göras fram till 2020, eftersom författarna menar att de globala utsläppen måste börja minska innan dess om vi ska kunna nå tvågradersmålet.” Att färdplanen som spikades i Durban inte startar förrän 2020 förutsatte jag att du visste. Efter att ha gett denna länk kom jag på att du kanske undrade vad det fanns för empiriska bevis för en global uppvärmning överhuvudtaget, och gav därför två länkar om det. Siffran fyra kan givetvis dikuteras, den var hämtad från Oxfam: http://www.oxfam.org.uk/applications/blogs/pressoffice/2011/12/12/durban-platform-leaves-world-sleepwalking-towards-four-degrees-warming/ Poängen är att jordens klimat kommer med Durbans färdplanen bli varmare än två grader.

     Gilla

     1. Du/Ni hänger upp er TRO på halmstrån. Visst, de globala temperaturmätningarna visar att temperaturerna globalt sett, sannolikt har stigit några tiodels grader sedan 1800-talet. Men kopplingen till koldioxid finns helt enkelt inte där. Den går inte att isolera statisitiskt/matematiskt från den uppvärming som skett under de senaste 200 åren. I längre tidsperspektiv är det NORMALA att temperaturerna varierar. De senaste århundradenas temperatursvängningar faller inom dessa normala variationer. Att koldioxid skulle vara boven är extremt långsökt, oavsett om det råder ”konsensus” bland de forskare som tillåts komma till tals i media eller som är utvalda av IPCC att förse dem med propagandamaterial för att uppnå sitt politiska syfte (syftet med IPCC är inte att objektivt utreda klimatat, det är i stället att söka finna stöd för hypotesen att koldioxid driver det globala klimatet, dvs vinklat så det förslår).

      Sedan satellitmätningarna startade 1979 går det inte att statistiskt säkerställa någon temperaturökning. Det går heller inte att se att koldioxidnivån i atmosfären påverkar temperaturen under denna period (koldioxidkoncentrationen har ökat, men temperaturen har inte ökat), ännu mindre går det att finna ens några spår av de alarmistiska temperaturökningar som förutspåddes för det första årtiondet under 2000-talet, i slutet av 1990-talet. Bevisbördan ligger på AGW-förespråkarna, men någon realistisk bevisföring finns inte. Dessutom är de globala sammanvägda temperautrmätningen extremt osäker. Osäkerheten i AGW-modellerna är så omfattande att det är fullständigt huvudlöst att kasta en massa resurser på åtgärder (reducering av koldioxidemissioner) utan att veta om de gör någon nytta alls.

      För mer objektiv belysning av klimatdatan, rekommenderar jag denna sajt:

      http://www.climate4you.com/

      Konsensusdiskussionen är ungefär lika relevant som att fråga om det råder konsensus bland kyrkobesökare om de tror på Gud. Ja, det gör de sannolikt, men det övertygar ju ingen som inte tror på Gud om Guds existens.

      Du får givetvis TRO vad du vill, men för att övertyga mig i denna fråga krävs att dels temperaturen faktiskt går att koppla till koldioxiden, och dels att alarmisternas temperaturprognoser infrias. Verklighetens data visar inget av detta.

      /RD

      Gilla

      1. Hej igen Ragnar! De 95% som menar att det pågått en global uppvärmning pga mänsklig aktivitet är inte av IPCC eller de som kommer till tals i media utan av alla aktiva klimatologer: http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-intermediate.htm Det innebär att extremt få klimatskeptiker forskar på området.

       Att IPCC håller på med ”propaganda” är lögn: http://www.skepticalscience.com/ipcc-scientific-consensus-intermediate.htm

       Den pågående uppvärmningen faller inte in i jordens normala temperaturskiftningar: http://www.skepticalscience.com/climate-change-little-ice-age-medieval-warm-period-intermediate.htm

       Att koldioxidutsläppen inte påverkar den globala uppvärmningen var det värsta jag hört, det är extremt välbelagt: http://www.skepticalscience.com/empirical-evidence-for-co2-enhanced-greenhouse-effect-advanced.htm

       Temperaturen har visst ökat sen 1979: http://www.skepticalscience.com/global-cooling-intermediate.htm

       Och till skillnad från IPCC är climate4you en propagandaapparat för förnekande av vetenskapliga data.

       Hoppas du finner sanningen.

       Gud välsigne dig!

       Gilla

       1. ”Det innebär att extremt få klimatskeptiker forskar på området.”

        Undrar hur det kommer sig… vilka får ”funding” och vilka får inte??

        I övrigt kan jag skicka samma hälsning tillbaka: Hoppas du också finner sanningen en dag!

        /RD

        Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s