Tecken, under och mirakler – föreläsning på Credo Uppsala

I slutet av maj hade jag äran att få hålla en liten föreläsning på studentföreningen Credo här i stan om tecken, under och mirakler. Hela föreläsningen går att se i klippet ovan och presentationen finns tillgänglig här.

I de allra flesta kulturer genom världshistorien har en övernaturlig världsbild där mirakler, andeväsen och bön anses självklart, varit dominerande. De flesta människor världen över tror fortfarande på detta idag, men i Västvärlden har denna världsbild utmanats av den naturalistiska världsbilden som säger att mirakler är omöjliga. Naturalismen fick sitt genombrott under upplysningstiden på 1700-talet, och det inte många vet är att dess tidiga pionjärer inte var ateister utan panteister och deister.

Panteister, som exempelvis filosofen Voltaire, menade att Gud är allt, inklusive naturen, och därför kan Han inte bryta mot naturlagarna för då bryter Han mot sig själv. Deister, som exempelvis USA:s grundare Thomas Jefferson, menade att Gud dragit sig tillbaka från världen efter Han skapat den och därmed sker inte mirakler av den anledningen. Den ateistiska naturalismen fick sitt genombrott först på 1800-talet med David Hume. Niels Christian Hvidt har skrivit bra om detta i sin bok Mirakler.

Det är ingen hemlighet att det finns en uppsjö av händelser, tillfrisknanden och fenomen som vi inte kan förklara. Mängder med människor inte bara tror att mirakler teoretiskt kan ske utan menar sig ha upplevt dem själva. När jag var i Sydafrika mötte jag många som sa att de sett döda uppstå, blinda få sin syn tillbaka, sett änglar, fått språk övernaturligt, med mera. Naturalisten utgår från att detta inte kan stämma och har olika sätt att bortförklara det:

 • Genom att säga att det alltid finns en naturlig förklaring, vi kanske inte bara känner till den än. Här brukar man ofta hänvisa till att vi nu känner till hur saker fungerar som man inte visste för tvåhundra år sedan.
 • Tillfrisknanden förklaras ofta med placeboeffekten, där människor blir bättre enbart genom att tro att de blir bättre utan att de egentligen fått någon verklig behandling.
 • Ibland menar man att de som menar sig har upplevt övernaturliga händelser helt enkelt ljuger, överdriver eller omedvetet förvrider sanningen.
 • När det gäller mirakler i Afrika, Asien och Latinamerika får jag ibland höra att deras kulturer är underutvecklade och när de får tillgång till mer utbildning som vi i Väst så kommer denna skrock försvinna.

Det finns dock problem med alla dessa fyra argument:

 • En positivistisk förhoppning att allt har en naturlig förklaring för att saker vi förut trodde var övernaturliga visade sig vara naturliga är obevisbar. Att blinda ser och döda uppstår efter att de fått förbön anses rätt så övernaturligt både då och nu.
 • Placeboeffekten är begränsad, rätt svag och kortvarig. Den kan absolut inte användas som universalförklaring till alla helanden som äger rum när kristna ber för sjuka.
 • Teoretiskt kan alla människor vara mytomaner, men om vi utgår från att religiösa trots allt är som människor är mest så talar de flesta sanning största delen av tiden.
 • Detta kallas för orientalism och är ett väldigt nedvärderande sätt att se på andra kulturer. Många afrikanska teologer har kritiserat termen ”Upplysningen” för att den indirekt beskriver andra kulturer som förmörkade.

I videon ger jag också några exempel på medicinskt verifierade helanden, och därefter går jag igenom kristen teologi om mirakler som försöker besvara frågor som varför mirakler inte alltid sker och hur man vet vilken gudom eller ande som står bakom miraklerna.

I evangelierna är mirakler väldigt centrala, och syftar till kraftmätning, bekräftelse av budskapet samt att göra gott för människor. Jesus och demonerna är i ständig konflikt med varandra men Jesus beskrivs hela tiden som den starkare parten. På korset gör Jesus inte något mirakel för att överleva vilket får många att tvivla på honom, men därefter uppstår han och ger lärjungarna kraft att göra mirakler

I Bibeln hänger mirakler tätt samman med profetisk uppenbarelse. Miraklerna ”bekräftar” Guds ord (Apg 14:3), och ordet förtydligar vem som gör miraklerna och varför. Miraklerna har både ett egenvärde (t.ex. att bota sjuka) samtidigt som de åtföljer ett budskap om frälsning och Guds natur.

Uteblivna mirakler och uppenbarelsr tolkas ofta i Gamla Testamentet som att folket har syndat och/eller försummat Gud. På samma sätt kunde Jesus inte göra så många mirakler i Nasaret för att de hade brist på tro (Mark 6:4-5). Samtidigt visar Jobs bok att ibland drabbas även de rättfärdiga av lidande utan att Gud griper in. Jesus själv led och sa att de som följer honom också kommer att lida (Luk 14:27). Enligt den bibliska eskatologin kommer Guds Rike bryta igenom fullständigt först vid Jesu återkomst. Innandess lever vi i en värld där det både finns lidande och helande, både smärta och mirakler.

16 kommentarer

 1. Så… när kommer Du och de andra »helarna« till ett barnsjukhus och helar dem? Under kontrollerade former förstås, så att skeptiker har så liten anledning som möjligt att tvivla på de mirakel som sker. Väntar också på att mer synliga helanden sker, t.ex. att amputerade lemmar återväxer framför ögonen på oss. De flesta helanden verkar vara sådant som är lätt att dölja om det handlar om bluffar: Blindhet, dövhet, ont i huvud/rygg/ben, illamående, depression…

  Gilla

  1. Hej Kiwi!

   Det blir lite självmotsägande när du försöker argumenterar för att kristna med helandets gåva är inaktiva samtidigt som du erkänner att de är aktiva. Det finns ingen direkt brist på kristna som ber för sjuka, oavsett om det sker på sjukhus, på gatan eller i kyrkbänkarna. Min vän Joel är en kille som ber för sjuka överallt i vardagen och som får se många helanden:

   Simon Ådahl likaså:

   Marc Dupont berättar här om hur han bad för en kvinna med cancer på ett sjukhus:

   Här berättar Surprise Sithole hur han och Heidi Baker bad för barn på ett koleracenter i Afrika:

   https://holyspiritactivism.wordpress.com/2013/02/24/healing-the-world-combining-the-gift-of-healing-with-poverty-reduction/

   På mitt församlingsläger Kingdom Camp bad vi förra året för dottern till en av lägerdeltagarna som har blödarsjuka. Hon hade fått blodförgiftning och var på väg att dö. Vi bad intensivt att Gud skulle gripa in, och fick höra att redan nästa dag hade hon varit uppe på benen igen. Nu i år fick jag träffa henne och familjen och de berättade att läkarna varit mållösa, de hade ingen förklaring till varför hon överlevde.

   Här finns en medicinsk studie som visar på hur barn i Mozambique med syn- och hörselnedsättning faktiskt blir mycket bättre efter förbön https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/14131 World Christian’s Doctor’s Network har mängder med exempel på helanden som har dokumenterats, se http://www.wcdn.org/02_divinehealing/case/case.asp

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Tack för svar. 🙂 Nu tror jag inte att ett kommentarsfält är någon optimal plats att föra en sådan här diskussion på, men vi kan ju försöka.

    Först och främst är jag glad över att Du, till skillnad från många andra troende vars bloggar och alster jag läser, faktiskt tar upp frågan om hur Du/ni kan veta att det som sker verkligen sker. Att Du går igenom några av de motargument som finns. Tidigare har det känts som att Du hör talas om ett mirakel och sedan direkt, utan att reflektera över sanningshalten, köper historien och för den vidare som ännu ett bevis för Guds existens.

    Men att döma av sättet Du angriper motargumenten på, så tycks det kritiska tänkandet ändå ligga långt borta. Jag förstår att Du är troende, att Du tror på helanden och andra mirakel. Att bota någon från blindhet är väldigt naturligt för Dig. Men det innebär inte att man inte kan eller ska vara skeptisk. Att man borde tillämpa källkritik.

    Du tycks basera nästan alla Dina exempel på så kallade anekdotiska bevis. »Jag hörde om…« och »Min gode vän sade…« och liknande. När Du då ska kommentera möjligheten att folk kanske ljuger, överdriver eller omedvetet förvränger sanningen, så skriver Du: »Teoretiskt kan alla människor vara mytomaner, men om vi utgår från att religiösa trots allt är som människor är mest så talar de flesta sanning största delen av tiden.«

    Man undrar ju vad Du baserar det där på, att de flesta människor talar sanning största delen av tiden. Och även om så vore, så säger det egentligen ingenting om sanningshalten i vad de säger specifikt om mirakel.

    Du säger att det inte finns någon brist på kristna som ber för sjuka på sjukhus. Jag har inte läst i Läkartidningen eller i Dagens Medicin att folk blivit helade på sistone..? Eller är det någon ond kartell av icke-troende som aktivt tystar alla glädjebudskap om hur folk mirakulöst hoppar ur sjukhussängen efter ett besök av en god kristen?

    Jag vill återkomma till det faktum att de allra flesta helanden tycks röra problem som egentligen inte syns. När Du och Pannkakskyrkan är ute, så handlar det om sådana »mirakel« som att hela folk som har ont i fingret, ont i foten, ont i ryggen, mår illa, har lite svårt att se, inte kan sträcka ut en kroppsdel hela vägen, har tinnitus…

    Men har ni någon gång gjort så att en amputerad kroppsdel vuxit ut? Fått en cp-skadad man att återfå total rörelseförmåga? Eller något liknande, där man kan vara hundraprocentigt säker på att det inte bara handlar om placeboeffekten eller att folk vill vara snälla och säga att »jo, jag känner mig nog lite bättre«, för ni vill ju bara hjälpa till och det vore ju synd om ni skulle bli besvikna.

    För Gud är ju rimligen skillnaden mellan att ta bort det onda i en fot eller att låta växa ut ett amputerat ben lika liten som om man själv väljer att klia sig på hakan med det högra eller det vänstra pekfingret. Ändå tycks Han, åtminstone för Pannkakskyrkan, vilja klia sig med det högra pekfingret (ont i foten) än med det vänstra (amputerat ben). Aldrig funderat över varför? Eller är Guds vägar outgrundliga?

    Till sist hänvisar Du till en medicinsk studie. Det är bra! Det har ju ändå gjorts vissa studier inom detta område. Problemet är att PIP, Proximal intercessory prayer, är svårt att studera objektivt. Ett dubbelblindtest, alltså där varken givaren eller mottagaren vet om vad som innehåller »den aktiva substansen«, är en viktig del av ett experiment eftersom det minskar möjligheten att påverka någon av dem. Annars kan ju givaren ha förhoppningar på de personer som hen vet borde bli bättre, och tolka resultaten till sin egen fördel, eller mottagaren känna sig bättre. En annan viktig del är att ha en kontrollgrupp, dvs ett antal människor som står utanför experimentet och som man också jämför med.

    Den medicinska studien ifråga har inget av detta. Antalet testobjekt var dessutom väldigt lågt. Som grädde på moset står tydligen den kända Templetonstiftelsen bakom studien, som en del av deras »John Templeton Foundation Flame of Love Project«. Därmed inte sagt att studien är påverkad och därmed värdelös, men det hjälper inte direkt med sådana kopplingar.

    Nåväl. Har en känsla av att jag inte har övertygat Dig, men å andra sidan kommer Du väl få svårt att övertyga mig. 😉

    Men jag hoppas att Du fortsätter att fundera över frågan. Hur vet Du egentligen att det verkligen har skett ett helande och att det inte bara handlar om att folk är snälla och vill vara tillmötesgående? Särskilt när det nu handlar om sådana små och inte direkt synbara förändringar som »jag helade någon som hade ont i foten«.

    Och liksom Klaus Seigel vill jag också veta mer om det där med att döda återuppstod. Jag är nämligen fortsatt nyfiken på hela den här grejen.

    Gilla

    1. Hej igen!

     Jag håller med om att anekdotiskt bevis och vittnesbörd har lägre värde än om en läkare tittat på det eller en studie har genomförts, men helt irrelevant är det inte. Sen var det jag bemötte ditt påstående att kristna inte ber för barn på sjukhus, så de exempel jag tog upp rörde när jag och vänner till mig bett för både barn och vuxna i både sjukhus och i vardagssituationer. Som sagt, det blir märkligt när du försöker anklaga oss för att vara inaktiva samtidigt som du erkänner att vi är aktiva.

     Vidare säger du att de helanden vi är med om bara är småsaker, fast helandena som förekommer i videon ovan handlar om cancer som försvinner, en ryggskada efter en helikopterolycka som blir totalt återställd, med mera. Visst, det är anekdotiskt, men ditt påstående att vi påstår att det bara handlar om folk som har lite ont i foten eller mår lite illa, stämmer inte.

     Vidare hänvisade jag dels till studien av Candy Gunther Brown, dels till ett omfattande material av World Christian’s Doctor’s Network. Katolska kyrkan är ju också bra på att kräva dokumentation från läkare och vetenskapsmän innan de kallar en företeelse för mirakel. Varje kanonisering måste ju innehålla två bekräftade mirakler, http://en.wikipedia.org/wiki/Canonization

     Och som sagt, det är ingen hemlighet att det äger rum mängder med tillfrisknanden som läkare inte kan förklara. Sen som jag säger i videon utgår naturalister från att det alltid finns en naturlig förklaring som vi inte kommit på än, medan kristna säger att Gud står bakom en del av de tillfrisknandena. Och det är här tron kommer in, för även påståendet att det är en naturlig förklaring som vi inte känner till är baserad på tro. Sekulära medicinska tidsskrifter förnekar knappast att det sker tillfrisknanden vi inte kan förklara, även om de som vi kan förklara och i synnerhet de vi just lärt oss förklara är mer relevanta eftersom det är de medicinska tidsskrifter är till för att sprida nyheter om.

     Killen som uppväcktes från de döda har jag skrivit om här https://helapingsten.wordpress.com/2013/06/17/jag-grat-nar-jag-lamnade-himlen/ Det är också anekdotiskt men jag mötte väldigt många som berättade om det. Reinhard Bonnke var med om något liknande, om vilket han gjorde en dokumentär när även läkare intervjuades, och de sa att mannen var död men kom tillbaka till livet på ett sätt de inte kunde förklara:

     Även Candy Gunther Brown berättar i sin bok Testing Prayer: Science and Healing (som jag verkligen kan rekommendera) om en pojke i Kongo vid namn Katshinyi Manikai som förklarades död men som kom tillbaka till livet efter att de bad för honom på ett helandemöte i Kinshasa. Jag har också skrivit om honom här https://helapingsten.wordpress.com/2011/07/22/forsonade-till-evigt-liv/

     Allt gott!

     Gilla

     1. Först angående att jag, enligt Dig, »anklagar« er (kristna) för att vara både aktiva och inaktiva samtidigt: Jag är skeptisk till att någon på den här planeten öht har förmågan att hela människor. Det är därför jag undrar varför, *om* ni nu är ute och helar personer, inte får uppmärksamhet för detta. Att gå runt på stan och göra handpåläggning på diverse personer, vars sjukdomsbild är oklar och vittnesmål är anekdotiska, röner – gissar jag – mindre uppmärksamhet än om ni går in på sjukhus och ser till att avdelning efter avdelning får ta del av Den Helige Ande. Någonstans, någon gång borde ju någon ha reagerat över att de kristnas besök ledde till ett plötsligt tillfrisknande. Och då inte bara sådant som är »osynligt« – som just dålig syn och ryggont – utan tvärtom väldigt synligt (som amputerade lemmar).

      Om detta inte uppmärksammas i exempelvis Dagens Medicin, så finns det minst två förklaringar till detta: Den ena är att DM (och andra) tystar ner saken, eftersom det strider mot deras världsuppfattning, konsekvenserna är för jobbiga att tänka på eller de av andra (kanske konspiratoriska) anledningar inte vill berätta om vad som hänt. Den andra är att dessa helanden helt enkelt inte förekommer. Åtminstone inte på sjukhus, som ändå har bättre koll på vilka som har vilken åkomma och hur deras tillstånd förändras.

      Att hänvisa till uppenbart partiska källor, som World Christian’s(!) Doctor’s Network, hjälper egentligen lika lite som att hänvisa till anekdotiska bevis. Vad jag anser om katolska kyrkan torde vara uppenbart… Jag menar: Det räcker alltså att två personer »mirakulöst« tillfrisknar och säger var för sig att de hade bett till en viss person, för att den personen ska bli helgonförklarad. Inte undra på att de har en lång lista med helgon.

      Sedan är det fler anekdotiska bevis som framförs i Ditt svar… Jag vet inte om Du lyssnade till P1 Dokumentärs inslag om »Den danska mirakelpastorn«, Jens Garnfeldt? Jag vet att Du har skrivit om honom tidigare, men P1-inslaget var väldigt intressant. Garnfeldt har ju påstått att han utför diverse mirakel, bland annat att han botar cancer och återuppväcker döda. Men när journalisten ville ha lite belägg för dessa påståenden, så blev det genast svårt…

      Jag är helt inne på journalistens linje: Okej, Du säger att Du har återuppväckt döda. Vem? När? Var? Finns det vittnen? Hur länge har personen varit död? Vad dog personen av?

      Detta är inga konstiga frågor, utan några som *alla* borde ställa – oavsett om man är troende eller ej. För hur vet man att man inte blir lurad? Du hade ju själv synpunkter på Garnfeldts »kapitalism«, men köpte tydligen hans påståenden rätt av med kommentaren »För mig är tecken och under inget konstigt«. Som om hans påståenden därmed är sanningsenliga, eftersom de stämmer med Din världsbild.

      Får man fråga om Du någonsin har ifrågasatt något övernaturligt påstående från en kristen? Ja, ursäkta om Du tycker frågan är dum, men det verkar som om Du försöker anpassa verkligheten efter tron i stället för tvärtom. När Du till och med nämner Benny Hinn i bloggen utan att säga något om hans rent ut sagt löjliga »förmåga« att få folk att falla till golvet, så undrar jag om Du köper vad som helst – om det bara kommer från rätt håll.

      Den där YT-videon var lite väl lång, men jag ska titta på den vid tillfälle.

      Eftersom Du ändå bryr Dig om vad som är sant eller ej, även om Du tycks ha andra beviskrav än vad jag har, så kanske vi ska fundera på hur vi ska kunna gå vidare. Vad sägs om att testa helandekrafter? Ett enkelt experiment, där vi samlar personer som har olika åkommer – allt från »ont i foten« till amputerade lemmar – och ser om Du och andra kan få Den Helige Ande att bota dessa. Under kontrollerade former, under inspelning, med medverkan av legitimerade läkare. Så får Du chansen att se mig tappa hakan och bli troende på studs. Inget dålig blogginlägg!

      Gilla

      1. Hej! Tack än en gång för ditt svar. Vill bara förvarna att det kan ta ett tag för mig att ge respons då jag just åkt till Storbritannien för att hänga med en kyrka här i två veckor, men jag återkommer om inte annat när jag är tillbaka i Sverige 🙂

       Guds frid

       Gilla

   2.  En speciell aspekt här är att stark tro och kritiskt sinnelag tränger ut varandra. Eller? Miraklet underlättas av att man överlämnar sig tillitsfullt och försvåras av att man förhåller sig distanserat kritisk. Det vore underbart om det fanns ett sätt att få till något slags möjlighet till ett både-och här. En tillitsfull förtröstan på att vissa märkliga saker faktiskt kan hända och att ens förtröstan och ens öppenhet är viktiga i detta, samtidigt som viss skepsis också kan få finnas.
    Men, suck, det går väl inte.
    Mirakler kanske kräver att man lägger ifrån sig hjärnan på en hylla utanför och sparkar gasen i botten så hårt det nånsin går.
    ALLA påståenden är sanna och den som prövar och reflekterar är en som förstör.
    Om vi ska pröva andarna, är det då bra att stänga av hjärnan? Men jag kan acceptera att man gör det temporärt, under själva bönen/helandet, men inte ”för jämnan”.

    Micael, du gör större nytta för Guds rike på en vecka än vad jag gör på ett år, och jag kan faktiskt förstå värdet av att du ofta just trampar gasen i botten, bekymmerslös om komplexitet och komplikationer och annat tråkigt. Var den du är, du är bra på det, men vi som säger emot behövs också. Historien vimlar av lidande som beror på avstängda hjärnor, okritiskt tänkande och karismatiska gasen-i-botten ledare.

    Gilla

    1. OBS! Det finns en massa lidande som beror på för mycket bromsande och misstänksamhet också.
     Och jag menade verkligen inte att du är en sådan farlig gasenibotten-typ. Du är en som jag faktiskt litar på vad gäller dina intentioner som är jättebra!

     Gilla

 2. Mirakler förekommer men ämnet är vanskligt på olika sätt.
  Att man i Sydafrika skulle ha sett döda uppstå, överskrider min förmåga att tro på. Menar man sådana personer där hjärtat stannat för 10 minuter sedan eller menar man personer som varit döda i åratal? Den förstnämnda gruppen – ok, men den sistnämnda…extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis som Carl Sagan brukade säga.

  Jag tror att berättelsen om Jesus och Lasarus var sann, men att man skulle ha lyckats med att lite då och då uppväcka verkligt avlidna, hjärndöda, personer känns too far out för lilla mig.

  F.ö. så finns det en del forskning inom parapsykologin, sk DMILS, som handlar om hur man psykiskt kan påverka sårläkning, funktioner hos vita blodkroppar och en del annat. DMILS är faktiskt en gren av parapsykologin som oftast visar resultat.
  Men sådant är tabu att tala om inom kristenheten. Tråkigt. Det finns en hel värld därute av filosofi, astronomi, psykologi, fysik, sociologi som mycket väl låter sig förenas med kristen tro, och som skulle befrukta och ibland stärka den men inom kristenheten drar man ner rullgardinerna och spärrar dörrarna och vill vara kvar på medeltiden. Synd.

  Gilla

 3. Placeboeffekten och kroppens egna läkningsförmåga är helt fantastisk. vid många tillstånd kan kroppens egna läkningsförmåga vara mer effektiv än läkemedel. Mycket av forskningen kring nya läkemedel går i dag ut på att aktivera kroppens egna läkningsförmåga.

  Ett annat känt fenomen är effekten av beröring. både fysik och psykisk. att doktorn tar sig tid och lyssnar på patienten kan många gånger ha större effekt än själva behandlingen eller förstärka effekten av den.

  Att ”mirakulösa” läkande sker är inget som är knutet till religiöst helande. Under slutet på 80-talet arbetade jag som undersköterska på både neurokirurgen och neurologen. Även där förekom det ”mirakulösa” läkanden. Detta utan att någon gud var inblandad. Det förkom att tumörer ”försvann”. Inte vanligt men jag minns att det förkom. Detta tillskrevs dock kroppens egna läkningsprocess. De medicinska ”helandena” var dock det vanliga.

  Sen funderar jag på varför det alltid måste vara någon som ber om helandet för att det ska ”fungera”. Kan inte gud agera på egen hand? Varför är det bara en del av de som helas som verkligen blir friska och inte alla? Kan inte gud själv se vilka som behöver hjälp och vilka som klarar sig själva?

  Börjar man fundera över det så inser man att det är mer tveksamheter kring det än vad det är mirakel.

  Tron kan förflytta berg heter det. Det stämmer. Dock behöver man inte plocka in gud för att det ska fungera.

  Gilla

  1. Att det inte blir 100 % helanden beror rimligen på att tillvaron inte är ”hel”. Guds genomslag är inte så fullständigt som det kommer att bli en gång.
   Placeboeffekter, märkliga psykosomatiska fenomen, tumörer som försvinner, experiment som talar för att intention eller bön kan påverka biologiska system – sådant förekommer, men att ge en född blind syn eller att ge Lasarus livet åter – där krävs mer.

   Gilla

   1. ”…men att ge en född blind syn eller att ge Lasarus livet åter – där krävs mer.”

    Helt klart krävs det mycket mer för något sådant. Därför måste man också förhålla sig mycket skeptisk till sådana händelser. Vi vet idag att vi har ”magiker” som utför de mest förbluffande trix. Men vi vet att det bara är bluff. (Även om vissa trix känns helt omöjliga att ens bluffa fram) Vi vet att det fanns magiker redan på Jesus tid.

    Men framförallt vet vi idag att evangelierna inte skrevs som något slags tidsdokument utan det är teologiska skrifter. Att Lasarus ska ha blivit uppväckt från det döda måste vi förhålla oss ytterst skeptiska till. Skulle det hänt på riktigt borde väl alla fyra evangelierna skriva om den händelsen?? Rätta mig om jag har fel, men jag kan bara se att Johannes har skrivit om det.

    Så om någon död har blivit väckt till livet eller en blind sedan födseln kan se igen kan vi utgå från att det helt enkelt inte är sant.

    Gilla

 4. Så tror inte jag. Om man nu öht tror på att det finns en Gud som skapade universum (ett mirakel om något) så klarar han nog Lasarus och den blinde också.

  Gilla

  1. så kan det naturligtvis vara. Grundfrågan är dock om det finns mirakel och helanden idag. Bevisbördan för det är mycket hög. Jens Garnfelt (?) påstår att han har väckt döda till liv. Andra påstår att dom tillfrisknat från alla möjliga saker.

   Bevisningen för detta är dock i allmänhet skral.
   Katolska kyrkan verkar ha ett system för att verifiera detta men man kan inte bevisa vad ett eventuellt läkande beror på. Når man har satt det på prov verkar det inte som om bevisen har hållit speciellt långt. Om vi ska tro på katolska kyrkans mirakel kan man dock fundera på varför inte alla blir katoliker.

   Men det är en helt annan fråga.

   Gilla

 5. Den västerländska naturvetenskapen ser inte att mirakler är inter-subjektiva. Även i tao har man den inställningen att människan bör vänta på naturen och handla i samklang med den och dess processer. Jesus sade om sitt botande av sjuka: Jag gör bara vad jag ser Fadern göra. Den starka gemenskapen hos dem som tror och älskar Gud – det gäller ibland hela folk och kulturer – gör att de som botar kan inkänna sig i en sjukdom och även påverka dess förlopp helande. De ”ser”.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s