Ska vi sluta använda ordet ”övernaturligt”?

Jag har nyss varit med på ett riktigt Holy Ghost Party på New Wines ledarkonferens och bevittnat många helanden och andedop, något ni kan läsa om på David Wellstams och min engelska blogg. Som karismatiker får jag allt oftare höra av andra kristna att jag bör sluta tala om ”det övernaturliga”, och istället, om jag nu nödvändigtvis ska tala om tecken och under, använda termer som ”mirakulöst” istället. Det är framför allt följande tre argument som används till stöd för detta, argument som jag inte tycker är särskilt starka:

Argument 1: Det används inte i Bibeln

Problemet med detta är förstås att ord som treenigheten, Bibeln och kyrka inte heller används i Bibeln, och jag har svårt att se någon kristen på allvar bara använda ord som förekommer i Bibeln. Liksom ordet treenighet har övernaturligt använts i hundratals år i kyrkan för att beskriva Guds natur, och det används flitigt utanför kyrkan idag för att beskriva mirakler, så för de flesta är ”övernaturligt” och ”mirakulöst” helt enkelt synonymer.

Argument 2: Gud är naturlig

Här menar man att talet om det övernaturliga lätt blir talet om det onaturliga, när Gud i själva verket handlar i de vardagliga och naturliga händelserna likaväl som i helanden och profetior, och för Honom är det ingen skillnad. Att göra mirakler är det naturligaste i världen för Honom, och således blir en distinktion mellan ”naturligt” och ”övernaturligt” onödigt.

Problemet är bara att detta fundamentalt bygger på en begreppsförvirring, eftersom naturlig både kan betyda självklar såväl som materiell. Naturligtvis är det naturligt för Gud att göra mirakler i betydelsen att det är enkelt, men då Han är oskapad är det samtidigt en handling som står över naturen och de naturliga processerna. Om vi argumenterar för att Gud är i naturen och att Hans handlingar är naturliga hamnar vi i panteism, läran att allt är Gud. Bibeln lär dock att Gud är oskapad och skiljd från skapelsen (Kol 1:15-17).

Argument 3: Det strider mot en kristen världsbild

Detta argument liknar det förra men bygger inte på en språklig miss på samma sätt. Här menar man att distinktionen mellan det naturliga och övernaturliga uttrycker en närmast gnostisk världsbild som är främmande för den kristna. Den judeokristna världsbilden anser att kropp och ande, fysiskt och andligt, hör ihop medan gnostikerna såg det materiella som mindre värt och gjorde en skarp skillnad mellan det skapade och det andliga. Talet om det övernaturliga är alltså snarare gnostisk än klassiskt kristen. Alternativt hävdar man att ordet har sitt ursprung i sekulär modernism där det övernaturliga skarpt särskiljs från det naturliga (något som dock faller på att redan medeltida teologer som Thomas av Aquino använde ordet övernaturligt i sina skrifter).

Visst är inkarnationstanken väldigt stark i Bibeln: Gud blir människa, Himmelriket tränger fram på jorden, Guds Ande bor i oss, det är i Gud vi lever och är till, och så vidare. Ett mirakel i sig innebär ett utbyte mellan det gudomliga och det världsliga. Men alla dessa interaktioner förutsätter en karaktärsskillnad mellan det himmelska och det jordiska. Bara för att Gud flitigt interagerar med naturen är Han inte en del av den. I själva verket är Han långt mycket mäktigare och vidare än någon naturlig process, till skillnad från naturen är Han evig och obegränsad, Han är naturens ursprung och dess upprätthållare. Med andra ord står Han över naturen, och är därmed övernaturlig.

9 kommentarer

 1. Det som är problemet är, kanske, att vi ofta gör en stark tudelning av den naturliga världen på ena sidan och den övernaturliga på andra sidan. Som om världen inte upprätthålls av Gud i varje sekund och skulle försvinna in i intet utan honom. Som om inte hela den naturliga ordningen skvallrar om Gud. Risken finns att man förskjuter Gud ut i en liten övernaturlig bubbla som blir Guds domän, och allt som kan förklaras ”naturligt” blir avsakraliserat.

  Gilla

  1. Din aspekt är den mest intressanta i denna fråga Anton – nämligen ifall det mesta som sker i naturen gör det genom naturlagar, och att Gud kan bryta mot naturlagarna genom att dela röda havet, eller låta en bedjande mans bil hoppa upp från diket upp på vägen vid en bilolycka, eller ifall allt som sker i naturen ständigt kräver Guds försyn, annars skulle planeter tilla ur sin bana, gravitationen försvinna och hjärtan sluta slå. Jag vet inte hur jag tänker i denna fråga. Båda perspektiven känns helt möjliga.

   Gilla

  1. Nice! Lycka till med uppsatsen! Jag kan rekommendera dig att kolla upp hur man ser på gåvorna i Vineyardrörelsen, läs gärna folk som John och Christy Wimber, Gary Best, Jack Deere, Alexander Venter mfl.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Jodå, Vineyard finns med på listan. Jag var på min första Wimberkonferens 1987 och gick till Vineyard under studieåren i Stockholm på 90-talet. Hälsa Hans från mig!

    Gilla

 2. korrekt resonerat om ordet övernaturlig. Naturlig är den process som följer naturlagarna, varpå naturvetare ofta har svårt att tänka sig någonting övernaturligt. övernaturlig och mirakulös skulle kunna användas synonymt. I ordet mirakulöst ligger en känsla av att det var otroligt, märkligt, ovanligt att en händelse skedde. Övernaturligt är lite mer sakligt konstaterande att det inte var en naturlig process som stod bakom händelsen.

  Gilla

 3. Kommentar i sakfrågan: Ett antal teologer och kristna filosofer som inte tror på ett ”stängt” universum, har funderat på detta. Naturlig/övernaturlig är en tankekategori från upplysning/det moderna projektet, men redan i biblisk tid fanns det en klar uppfattning mellan vad som sker normalt kontra vad som är extraordinärt. (Hur skulle annars Maria kunna protestera när ängeln sa att hon skulle bli gravid?)

  Det moderna projektet utmärks av vad Greg Boyd träffande kallat kronocentrism, en elitistisk attityd där ord som ”medeltiden” kan användas nedlåtande, utan motivation. Att inbilla sig att medeltida människor eller antikens hebréer skulle ha en uppfattat världen som styrd av nyckfulla andliga makter eller en nyckfull Gud, det är bara fördomsfullt.

  Tre ord som normalt används i NT för extraordinära gudsingripanden: ”under” (tera), tecken (semeion) och kraftgärning (dynamis). Inget av dessa används, när de fungerar som terminus technicus, för att beskriva exempelvis en känsla av att vara överväldigad vid en solnedgång eller för att beskriva Guds aktivitet inom de normalt skapelsegivna processerna. Att kalla detta övernaturligt är nog fungerande vardagsspråk, även om det kanske inte alltid fungerar i en akademisk filosofisk diskussion om Guds Andes verkningar och (meta-)fysik.

  Detta innebär inte att Bibeln lämnar dessa ordinära processer utom Guds närvaro. Någon sådan deism finns inte i Bibeln. Gud ger ”liv och anda åt allt” (1 Mos 6:3, 17; 7:15, 22; 4 Mos 16:22; 27:16; Job 12:10; 33:4; Psalt 104:29-30; Jes 32:15; Apg 17:25) och ”bär (presens) allt med kraften i sitt Ord” (Heb 1:3). Gud finns inte i de vetenskapliga luckorna!

  Men för oss som nu har n uppfattning om lagbundenhet i naturen som inkluderar matematisk determinism – och det finns inget varken i kvantmekaniken eller kaosteorin som kan förklara exempelvis ett helandeunder – för oss finns det naturligtvis vissa filosofiska frågor att ställa. Inte för att de påverkar vårt ställningstagande till om vi bör söka manifestera Guds rike i Andens kraft, utan det är en mer intellektuell bisak.

  Om Gud går vid sidan av naturlagarna, vilka gäller det i så fall? Termodynamikens regler om att allt går mot ökad entropi? Skapar Gud ur intet (ex nihil) en mängd elektromagnetiska fält på atomnivå, som tillsammans styr hur kroppens celler reagerar, exempelvis i form av celldelning eller så att virusceller dör? Eller förintas viruscellerna – ad nihil? Eller är det så att Gud har ett alldeles eget unikt sätt att spela på naturlagarna, som inte upphäver dem, men ändå skapar det extraordinära utfallet? C.S. Lewis i sin bok mirakler är mer inne på den linjen. John Polkinghorne, ledande kvantfysiker som sadlade om och blev teolog är också inne på det spåret.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s