Jesus står inte för ockupationen av Palestina

Jag debatterar hejvilt nuförtiden. Den här publicerades idag i Världen idag.

image
Josef, Maria och muren

Svar på Alf Lindgrens debattartikel ”Varför får inte Israel stöd av kyrkor?” publicerat den åttonde mars.

Jag blir upprörd och ledsen av att se hur Alf Lindgren klart och tydligt förespråkar krig och ockupation i det heliga landet. Vanligtvis brukar företrädare för kristen sionism förneka att Israel ockuperar palestiniernas land, och de förskönar kriget och förtrycket som pågår. Lindgren däremot skriver rakt ut att Israels politik innebär krig och ockupation, vilket stämmer förstås, men desto värre är det att han sedan försvarar den!

Oavsett vad vi anser om judarnas roll i det nya förbundet så är vi som kristna kallade till att skapa fred (Matt 5:9) och krossa orättfärdiga bojor (Jes 58:6). Lindgren skriver att ”Kyrkornas världsråd, Vatikanen och Nationella kyrkornas råd stöder fredskonferenser som är i total opposition mot Bibeln”, något han kallar antisemitiskt. Han ondgör sig över att den anglikanske pastorn Stephen Sizer ”uppmanar Israel att lämna ockuperade områden”. Nej till fredskonferenser och ja till ockupation alltså. Man kan undra om Lindgren någon gång läst Bergspredikan.

Lindgren verkar för det första anse att ändamålet helgar medlen och för det andra att vi kan och ska påverka profetiska skeenden. Båda dessa antaganden bör ifrågasättas. De flesta konfliktanalytiker är överens om att en tvåstatslösning är den bästa vägen för fred i det heliga landet. En enstatslösning där israeler och palestinier bor gemensamt är tyvärr inte realistiskt idag på grund av att dessa grupper har så starka nationella identiteter. Men det motsäger inte att det kan bli så i framtiden, när konflikten förhoppningsvis lugnat ned sig.

Lindgren vill dock att Israel ska ha hela landet NU! Därför motsätter han sig tvåstatslösningen och stöder ockupation. Men om nu Gud vill att judarna ska bosätta sitt land igen innan Jesus kommer tillbaka, då kommer det ju ske oavsett vad vi gör. Hur kan Lindgren vara så övertygad om att Gud inte tänkt sig att det först skapas fred genom en tvåstatslösning och därefter när israeler och palestinier blivit vänner en enstatslösning?

När Jesus verkade på jorden trodde många i Israel att Han skulle befria dem från romarna med våld och skapa en självständig israelisk stat. Istället predikade Han att de skulle älska romarna, vända andra kinden till och ta sina kors och följa Honom. Jesus står inte för ockupation och förtryck utan för fred och kärlek. Låt oss välja Hans väg.

Micael Grenholm
Student i freds- och utvecklingsstudier

85 kommentarer

 1. Israel ockuperar inte Palestina. Det är deras land efter löftet som Gud gett dem. Hur gränserna sen ska justeras, ja då får vi utgå efter vad som står i Gamla Testamentet ang. löftet. Jag tror Israels landsgränser kommer bli större.

  Kul att debatera detta ämne. Jag tror inte det spelar så stor roll i vad vi tycker, för det blir nog som Gud vill ändå. Huvudsaken vi inte arbetar mot Guds vilja. Jesus står inte för ockupation, nej det tror inte jag heller ,,, Israel ockuperar inte sitt land,,, de har fått det enligt löftet. Det är deras land från begynnelsen och större ska det bli. Krig är inte så farligt, bara Gud är med på rätt sida och stödjer. Det är bara att läsa Gamla Testamentet. Herren är tuff mot de ogudaktiga.

  Frid
  lärjungen

  Gilla

  1. Hej broder! Det märks att du inte sett konsekvenserna av bosättningspolitiken eller kriget på nära håll. Jag har en fråga till dig: om Gud fortfarande vill att judarna ska bo i Israel, varför står det inte i Nya Testamentet?

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Micael, landlöftena till Abraham går inte att separera från de andra löftena. ”Säden” är både fysisk och andlig och abrahamförbundet är villkorslöst till skillnad mot sinaiförbundet. Sen kan man ha olika åsikter när det gäller den aktuella situationen och den moderna sekulära staten Israel. Gud har ett finger med i spelet även om allt inte är gudomligt. Till slut kommer Guds plan med förbundsfolket att lyckas och alla löften till Abraham kommer att uppfyllas. Det är din räddning att Gud håller sina löften till Israels folk, även om du inte förstår det. 🙂

    Jeshua dementerar eller motsäger inte lärjungarna när de frågar om tiden nu är inne för riket åt Israel, Apg 1:6. Frågan var i högsta grad berättigad eftersom de just fått en 40 dagars undervisning om Guds rike, Apg 1:3. Det är den uppståndne Jeshua som säger att det inte är deras sak att veta tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt, underförstått, fastställt när det gäller upprättandet av riket åt Israel. Jeshua verkar inte känna till ”tider och stunder” trots att han ingår i samma Gudom som Fadern, enligt ditt synsätt. Apg 1:6 har ofta missförståtts som att lärjungarna helt missförstått det hela. Det är nog troligare att dagens teologer missat en del genom den felprogrammering som ersättningsteologin skapat. Lärjungarna hade en färsk 40-dagars undervisning i ämnet i fråga att relatera till, så deras fråga var helt i linje med den undervisning de fått. Det de inte kände till var att de skulle utrustas så att även
    hedningarna skulle få del av Israels frälsning. Låt oss glädja oss över det! 🙂

    Gilla

   2. God dag eller Guds dag Micael: Jag börjar med ett kort svar på din fråga ifall Gud fortfarande vill att judarna ska bo i Israel, varför står det inte i Nya Testamentet?

    Kort svarssammanfattning som kan utvecklas hur mycket som helst:
    I Gamla Testamentet handlar Gud med Israels barn. Vi hedningar är helt uteslutna från Guds medborgarskap där. Gud utlovar dock ett barnaskap för många folk genom det han utlovade till Abraham och hans säd. Alla människor som tror på Kristus. Den möjligheten blev oss hedningar given efter att Messias kom ner första gången. Det glada budskapet att frälsningen tillhör inte bara judarna utan hedningarna också. Det här var ju något nytt för oss hedningar.

    Vi kan se en skillnad här dels Gud som handlar med Israel som hans egendomsfolk efter löftet i Gamla Testamentet och Gud som ger hedningarna möjlighet till frälsning också. Den är jude som är det till invärtes mått.

    Har Gud då förskjutit sitt egendomsfolk då? Nej absolut inte. Gud har ju gett dem löftet om Messias. Första gången Messias kom så var det hans vilja att evangelium skulle gå över till hednaförsamlingen. Han kom till de sina med de togo icke emot honom. Löftet att Messias skall komma en andra gång och då kommer Israel ta emot honom skall inte blandas ihop med hans andra tillkommelse med hednaförsamlingen. Det är inte samma sak. Hedningarnas tid måste först ta slut, den sista av hednabörd som tar emot Jesus, sen slår dörren igen för oss. Därefter handlar Herren Gud bara med Israel, på samma sätt som Gud handlade bara med Israels folk som nation i Gamla testamentet.
    Micael, vad hade hedningarna för Gud i Gamla Testamentet. Nej Gud har ett egendomsfolk som skall tjäna honom. Vi hedningar som tar emot kristus skall regera med Kristus. Vi skall döma värden med Kristus när domens tid kommer medans Israel skall vara hans egendomsfolk som skall tjäna honom.

    Tusenårsriket är ett riktigt rike som kommer äga rum. Det är inte bara ett andligt rike som en del tror. Vi i hednaförsamlingen kommer regera med Kristus i tusenårsriket på jorden och Israel kommer vara hans egendomsfolk som skall tjäna honom. Mellan perioden då den sista hedningen kommer in till frälsning (alla som uppstår i Kristus och skall uppryckas Herren till mötes, brölloppet i himmelen) Satan kastas ner på jorden, Vi är då i himmelen och han som har anklagat Gud hela tiden är nedkastad på jorden. I tre och ett halvt år blir den perioden. Israel kommer få två huvudvittnen enl. Uppenbarelseboken. Dessa kommer predika sanningen för Israels barn. 144 000 från Israels 12 stammar kommer då ta emot evangelium om Kristus Jesus. Alla hedningar som då finns kvar kommer gå emot Israel till doms. Herren kommer slå ner hedningarna fullständigt.

    Vi ser en början på detta redan nu hur Kyrkor, politiker, folk och folkslag börjar ta mer och mer avstånd till Israel. Israel har dock fått ett löfte om ett fysiskt rike i tusenårsriket. Där kommer Messias vara deras Herre och vi som tidigare tagit emot Herren genom tro (Jesu blod) skall regera med honom i tusenårsriket. Vi hedningar är inte de 12 stammarna som utgör de 144 000 utvalda.

    Sammanfattning: Det som händer för Israel, sker fysiskt och det som händer för hedningarna sker andligt. Kristi blod finns under Gamla Testamentet och Nya Testamentet. Fysiskt och andligt.

    Det som utlovades i Gamla Testamentet till Israels folk (inte hedningarna) kommer att ske och har delvis skett. ”Ifrån fikonträdet (fysiska Israel), mån i här hämta en liknelse. När dessa kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten i, att sommaren är nära. Liksom när i sen allt detta, då kunnen i och veta , att han är nära och står för dörren (hednaförsamlingen- han är utanför ock vill komma in, kan knackar på dörren, men de kristna är ljumma, Herren utspyr dem ur sin mun, evangelium går över till Israel, hans egendomsfolk nu) Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker.

    Israel tillkom som stat 1948. Dessa som fick uppleva detta kommer få se Messias andra tillkommelse. I allafall en del som är kvar sedan 1948.

    Profetsiorna från gamla och nya Testamentet får jag återkomma med.

    Guds frid
    lärjungen

    Gilla

   3. Micael,här kommer svaret som du ville ha på din fråga. (Frågan löd så här)

    ” Jag har en fråga till dig: om Gud fortfarande vill att judarna ska bo i Israel, varför står det inte i Nya Testamentet?”

    Svar: Israel är Guds egendomsfolk enligt Gamla Testamentet. I det gamla förbundet lovade Herren dem löfteslandet (Israel, med dess gränser som finns omnämnda) Sen har vi övriga folkslag som benämns hedningar. Det finns två frälsningsplaner för dessa två grupper där tron på Herren Jesus Kristus som frälsare är den gemensamma nämnaren.
    Många kristna tror att det bara är ett andligt Israel som ger frälsning dvs. hedningar och judar måste in under samma församlingstak. Det är helt fel.

    Israel som folk och nation har ett löfte från Gud som vi hedningar inte kan påverka. Vi får inte gå emot Guds plan för Israel.

    I Nya Testamentet finns bevis för denna skillnad. Vi kan läsa hela Rom. 1:1-36, men jag gör ett utdrag av verser därifrån.

    Rom.11:1
    ”Så frågar jag nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det! Jag är ju själv en israelit, av Abrahams säd och av Benjamins stam. Gud har icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit känt av honom.”

    Kap. 11:5
    ”Likaså finnes ock, i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av en utkorelse som har skett av nåd.” (Israels barn, ej hedningarna)

    Kap.11:11
    ”Så frågar jag nu: Var det då för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva skola ”uppväckas till avund”.”

    Kap. 11:18
    ” så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig.” (Vi hedningar som kommit till tro ska inte förhäva oss)

    Kap. 11:24-28 (beskrivning över kommande frälsningsrådslut för Israel)
    ” Ty om du har blivit borthuggen från ditt av naturen vilda olivträd och mot naturen inympats i ett ädelt olivträd, huru mycket snarare skola då icke dessa kunna inympas i sitt eget äkta olivträd, det som de efter naturen tillhöra!

    Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:

    ”Från Sion skall förlossaren komma,
    han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.
    Och när jag borttager deras synder,
    då skall detta vara det förbund, som jag gör med dem.”
    Se vi nu på evangelium, så äro de hans ovänner, för eder skull; men se vi på utkorelsen, så äro de hans älskade, för fädernas skull.”

    Kap. 11:32
    ”Ty Gud har givit dem alla till pris åt ohörsamhet, för att sedan förbarma sig över dem alla.”

    Sammanfattning: Är nu Israel Guds egendomsfolk så har han gett dem löftet om både landet och Messias. Vi är på väg in mot tusenårsriket.

    Guds frid Micael
    lärjungen

    Gilla

   4. Svenskar kan inte ockupera Sverige. Lika lite kan judarna ockupera Judéen eller Samarien! Det är deras egen födelsevagga. Varför ska alla andras folk kamp för sitt eget land kallas för en frihetskamp medan judarnas kamp för sitt land kallas för ockupation?? Det är inte logiskt. Det är anti semitiskt.

    Araberna har redan 22 länder och ett av dem är ett palestinskt arabiskt land som heter Jordanien. Det räcker. Judarna behöver sitt eget land.

    ”Ty se, i de dagarna
    och på den tiden,
    när jag gör slut på
    Judas och Jerusalems fångenskap,

    skall jag samla alla hednafolk
    och föra dem ner till Josafats dal.
    Där skall jag hålla dom över dem
    för mitt folks, min arvedel Israels, skull,
    som de har förskingrat bland hednafolken.
    De har delat mitt land.” (Joel 3:1-2)

    Gilla

 2. Hej Micael: Först så vill jag säga att jag är lite imponerad av dig. Jag har kollat på video och läst det mesta du skrivit. Jätte bra, fortsätt så.

  Jag spetsade till formuleringen lite där. Kanske för att få uppmärksamhet. Nej jag har inte full koll på konsekvenserna av bosättningen och av kriget inne i det Heliga landet. Palestinerna har det svårt och man bör nog tänka sig att det kunde vara sina egna barn som drabbades. Allt krig och elände är tragiskt. Jag brukar tänka på Abraham enl. 1 Mos. 18:23-33, där han frågar Herren om han inte kunde skona Sodom, om 50 rättfärdiga fanns i staden osv. Vilken kärlek Abraham visar till människor som han kände och inte kände igen. Ja Jesu kärlek måste brinna i våra hjärtan för ALLA medmänniskor, både rättfärdiga och orättfärdiga.

  Vi tänker lika som Abraham, helt klart, men om synden är så stor så Gud vill göra ett slut på den så måste vi lita på Herrens rådslut. Det känns inte rätt när människor får lida. Kan inte Gud låta oss vakna upp i tusenårsriket på ängång.

  Du frågade: om Gud fortfarande vill att judarna ska bo i Israel, varför står det inte i Nya Testamentet?
  Svar: Jag återkommer med svar på den frågan, den är inte helt enkel. (Jag tror att jag kommer hänvisa till profestior från Gamla testamentet, varför inte Nya testamentet då, jo det bör finnas hänvisningar där också.)

  Jag kanske får upp ögonen på något nytt som du vill visa mig Micael.

  Guds frid
  lärjungen

  Gilla

 3. Hej!
  Saken är komplicerad. Därför är den inte löst fortfarande. Kanske aldrig. De flesta israeler tror jag är emot tvåstatslösning och de borde väl veta vad de pratar om? Vi kan ju också se att Gaza och länderna runt omkring attackerar och att Israel försvarar sig. Kan ju bero på det. Jag menar, skulle Israels fiender lägga ner sina vapen skulle det vara fred direkt. Israel har gett land för fred förut och det har inte blivit fred. Om de ger dem ännu mer så blir det väldigt svårt att försvara Israel. Jag vet inte lösningen men skulle ju önska att teroriststämplade organisationer med svärd på flaggan och ”våld” i namnet inte satt vid makten.
  Jag tänker att landet Israel och Israels barn hör ihop. Palestinier är i själva verket jordanier hörde jag nånstans. Problemet är att arabländerna vägrar ta emot sina egna i sina länder. De gör inte som israel som släpper in alla judar i israel oavsett vart man bott tidigare. Då skulle problemet också vara löst. Tänker att judarna kan väl få ett litet land (Småland) själva. De levde 2000 år bland andra och de blev mestadels illa behandlade. Nu har man byggt upp ett försvar för att slippa det. Varför kan man inte bara låta dem vara? Känns som på gamla testamentets tid då folk runt Israel attackerade Israel och man fick försvara det hela tiden. Kung David fixade fred ganska länge. Alla judar väntar på messias, Davids sons befrielse. Kommer väl snart.
  Det är så många som är emot Israel, speciellt i Sverige, så jag tycker synd om dem. Det är synd om dem i Gaza med. Men Israel hjälper dem mycket. Sänder mat m.m. in dit. Sen är det inte som ett flyktingläger där heller. De har köpcentrum och Hotell m.m.
  Kyrkan har inte varit en ängel mot judarna under de senaste 2000 åren. Det vet vi från historien. Så man blir inte förvånad om de inte stöder judarna nu heller. Dessa fredskonferenser verkar vara baserade på en fred som inte har Israels stöd och tänker mig att de inte tar med Israels krav för fred. Partisk så att säga. Det är vad jag antar. För att få fred måste båda parter enas om förslagen.

  Finns mer att säga och finns de som är mer insatta än jag i frågan. Olycklig och svårlöst situation. Apropå judar i Israel i NT. Alla på de 24 tronerna i Nya Jerusalem är judar. Men det kankse inte räknas?

  Kommentera gärna om ni håller med om något eller inte håller med om saker i min text

  Gilla

  1. Hejsan!

   Majoriteten av israelerna stöder en tvåstatslösning: http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Poll-Majority-of-Israelis-prefer-two-state-solution Som sagt är det svårt att se hur en enstatslösning skulle vara realistisk i nuläget, och att förespråka etnisk rensning som du gör är bara brutalt. För det första vill palestinierna inte flytta till Jordanien, vissa är beredda att ta upp vapen för att stanna. För det andra skulle tvångsförflyttningar av människor beroende på deras nationalitet vara ett typexempel på modern apartheid och rasism. Vet du för övrigt att 20% av Israels medborgare redan är araber? Ska de också ut om judarna ska ha landet ”för sig själva”?

   När det gäller den humanitära situationen i Gaza och Israels oförmåga att lindra den skrev jag ett inlägg om det för några månader sedan: https://helapingsten.wordpress.com/2012/11/05/nar-kristna-fornekar-det-humanitara-lidandet-i-gaza/

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Hallå! Jag är inte för etnisk rensning. Jag menar bara att situationen skulle se annorlunda ut om arabländrs gränser var öppna mot palestinierna. Jag menar inte att man skule tvinga någon. Hur vet du att de inte vill flytta till Jordanien eller Egypten eller andra arabiska länder om de fick? Faktum är att arabgrannarna inte släpper in dem.

    Nej jag tycker inte de 20% araber som bor i Israel ska visas ut. De är ju sådana som inte lämnade Israel 1948 när alla araber uppmanades till det för att araberna skulle driva judarna ut i Medelhavet. Respekt till dom. Och respekt till Israel som inte är rasistiskt eftersom de har 20% araber och andra grupper som får rösta. Arabländer är inte lika toleranta mot judar, eller kvinnor för den delen.

    Alla fredaktivister är inte så fredliga…

    Länge leve Israel

    Gilla

  1. Palesinierna är de gamla filisteerna. Dessa har inget löfte om landet Israel. (lite fakta om palesinierna)
   Filistéer var ett forntida folk i Palestina. Det anses att filistéerna var ett av sjöfolken som vid slutet av bronsåldern bosatte sig utmed Palestinas västkust från Gaza och norrut. Deras forntida namn, peleset, är ursprunget till namnet Palestina. P och F uttalas på samma sätt i hebreiskan. Vidare ansågs filistéerna av israeliterna vara ett småborgerligt folk, vilket har givit ”filistéer” sin negativa innebörd. Ordet filister betyder bracka och kommer eventuellt av filisté.
   I Gamla Testamentet berättas att de under försök att expandera sitt område stötte de på israelitiska stammar, tills Saul och slutligen David besegrade dem. Filistéernas förnämsta gudar var Beelzebub, Astarte och Dagon.

   Alla som välsignar Israel skall bli välsignad av Herren vår Gud, ja så står det faktiskt i Bibeln.
   lärjungen

   Gilla

 4. HERRREN GAV ÅR 1948, LÖFTESLANDET TILL ISRAELS BARN. Hela bibeln är uppfylld med profetsior ang. detta löfte.

  Alla som tror Herrens profetsior, fröjda er över detta bibelställe, Hes.11:14-20

  ”Och HERRENS ord kom till mig; han sade: ”Du människobarn, dina bröder, ja, dina bröder dina nära fränder och hela Israels hus, alla de till vilka Jerusalems invånare säga: ’Hållen eder borta från HERREN; det är åt oss som landet har blivit givet till besittning’ — om dem skall du alltså säga: Så säger Herren, HERREN: Ja, väl har jag fört dem långt bort ibland folken och förstrött dem i länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder dit de hava kommit; men därför skall du nu säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall församla eder ifrån folkslagen och hämta eder tillhopa från de länder dit I haven blivit förströdda, och skall giva eder Israels land. Och när de hava kommit dit, skola de skaffa bort därifrån alla de skändliga och styggeliga avgudar som nu finnas där. Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst; jag skall taga bort stenhjärtat ur deras kropp och giva dem ett hjärta av kött, så att de vandra efter mina stadgar och hålla mina rätter och göra efter dem, och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.”

  Palestinierna med stöd av många kyrkor och samfund samt politiker uppfyller denna profetia idag enl. detta ” ’Hållen eder borta från HERREN; det är åt oss (Palestinierna) som landet har blivit givet till besittning”

  Alla krafter som motarbetar Israel kommer att komma under den stora domen lite längre fram.

  Herren säger här ” Ja, väl har jag fört dem långt bort ibland folken och förstrött dem i länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder dit de hava kommit; men därför skall du nu säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall församla eder ifrån folkslagen och hämta eder tillhopa från de länder dit I haven blivit förströdda, och skall giva eder Israels land.” DETTA SKEDDE 1948. Gud har givit dem deras land efter löftet.

  Välsignat vare ISRAEL
  lärjungen

  Gilla

 5. Detta fallerhelt då dagrns Israel mest består av ättlingar, inte till Abraham utan till omvända judiska konvertiter, dk. khazarer. Ca 800 år efkr lät en khazarisk kung omsköra sig och bli jude. Större dkrn av hans folk gjorde detsamma, Detta var flera miljoner. Dessa var INTE judar som någonsin varit släkt med Abraham.

  Ungefär 85% av de boende i Israel antas vara direkta ättlingar till detta folk och INTE till Abraham…..

  Gilla

  1. Hellsander, tror du inte på Uppenbarelseboken då Kap. 7 där Israels barn kommer fram som Guds tjänare då? Många av dem är i Israels land just nu. Det är klart vi måste tro Guds profetsior.

   Upp.7: 3-8
   ”och sade: ”Gören icke jorden eller havet eller träden någon skada, förrän vi hava tecknat vår Guds tjänare med insegel på deras pannor.” Och jag fick höra antalet av dem som voro tecknade med insegel, ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns stammar;

   av Juda stam tolv tusen tecknade,
   av Rubens stam tolv tusen,
   av Gads stam tolv tusen,
   av Asers stam tolv tusen,
   av Neftalims stam tolv tusen,
   av Manasses’ stam tolv tusen,
   av Simeons stam tolv tusen,
   av Levi stam tolv tusen,
   av Isaskars stam tolv tusen,
   av Sabulons stam tolv tusen,
   av Josefs stam tolv tusen,
   av Benjamins stam tolv tusen tecknade.

   Frid
   lärjungen

   Gilla

  2. Det absolut ingen som helst seriös vetenskaplig forskning som stöder denna lögn som du framför.

   Gilla

  3. Min kommentar nedan hamnade fel. Det absolut ingen som helst seriös vetenskaplig forskning som stöder denna lögn som Hellsander framför att judarna idag är avkomlingar till konverterade khazarer. Fanatiska anti sionister tar till vilka nesliga metoder som helst för att gå emot Israel. Detta är ett synnerligen lågt, ovetenskapligt och obibliskt argument. Bibeln säger tvärtemot:
   ”Hör HERRENS ord, ni hednafolk,
   och förkunna det i kustländerna i fjärran.
   Säg: Han som skingrade Israel
   skall också samla det
   och bevara det som en herde bevarar sin hjord.” (Jer 31:10

   Gilla

  1. Ska vi kristna stötta Israel för att montera ner Klippmosken som står på tempelberget?

   Jag tycker att vi behöver ge vårt stöd till Israels folk för att skynda på processen med nedmonteringen av denna skändliga byggnaden. Herren har genom löftet givit dem löfteslandet tillbaka och förväntar sig att folket städar upp efter alla avgudar. I Hesekiel står kap.11:18 ”Och när de hava kommit dit, skola de skaffa bort därifrån alla de skändliga och styggeliga avgudar, som nu finnas där.”

   Om nu Herren har hållit sitt ord ang, löfteslandet så önskar han att folket ska montera ned, först och främst mosken på tempelberget. Herren väntar att Israels folk ska göra det här nu.

   Vi kristna måste stötta dem med detta.

   lärjungen

   Gilla

 6. Dumheter. Om Gud vill att den rivs kan Han göra det på ett övernaturligt sätt…

  Vilken liten tro du har lärjunge ;.)

  Dessutom är Israel ett av världens mest sekulariserade länder, många, många israeler trir inte ens på Gud…. Hur kan du då säga att detta är ”Guds Israel”?

  Gilla

  1. Hellsander: Därför att profetsians Gud säger det. Det är bara i bibeln som profetsiorna går i uppfyllelse till 100%. I koranen och övriga sk. heliga skrifter faller profetsiorna som lögner. De går inte i uppfyllelse.
   Jag tror bara Guds ord, det står ju att ”Och när de hava kommit dit, skola de skaffa bort därifrån alla de skändliga och styggeliga avgudar”
   Obs! skola de skaffa bort,,,,,,inte Gud på något övernaturligt sätt som du säger.

   Det kan ju kanske bli så att någon person tar ett flygplan med en massa hemma tillverkade bomber och flyger rakt in i klippmosken, vem vet. Kan man flyga in i skyskrapor så,,,,

   Klippmosken är en styggelse för Israelsfolk och även för de sanna kristna. När klippmosken är undanröjd så kommer Messias.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. Sverige är ett av världens syndigaste nästen. SODOM och GOMORRA

    Alla svartklädda präster och predikanter, ser ni inte att människor är på väg rakt ner i avgrunden. Vart finns kärleken till våra medmänniskor när ni inte VÅGAR predika sanningen.

    Rom.1:25-27 ”De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.”

    Judasbrev vers7 ”Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld.”

    Finns där några predikanter i Sverige som kan ge rätt mat till människorna i vår tid. Som vågar vara ett salt. (Det här är Sveriges klippmoske som behöver monteras ner)

    Guds frid
    lärjungen

    Gilla

  2. Araberna har grävt så mycket under klippmosken så att ihåligheten under klippmosken har samma volym som materialet i klippmosken.
   Israelerna låter inte araberna fritt få tillträde till tempelberget då risken för ett haveri är så överhängande att tyngden av folkmassan ev. skulle kunna utlösa en kollaps av marken under klippmosken.

   Håller med dig om att Gud kan sköta det övernaturligt.
   Det räcker med en jordbävning på gissningsvis 4,5 eller högre på richerskalan, så faller hela klippmosken ner i hålet.

   Den som gräver en grop åt andra………..;-)

   Gilla

  3. Jag kan tänka mig att högst 10% i Sverige idag är aktiva kristna. Jämför detta med Israel där över 60% räknar sig som troende på Israels Gud. Varje morgon ber närmare 1.5 millioner judar till Gud i de 150 000 synagogrna som finns i Israel! Det är ungefär 25% av hela befolkningen. Det har aldrig i historien funnits så många judar som studerar Toran som det gör idag.

   Gilla

 7. OM UTPLÅNANDET AV ISRAEL

  HAMAS har i sina stadgar tydligt angett att Israel ska utplånas. PLO har också inskrivet i sina stadgar att dess målsättning är att utplåna staten Israel.

  – Osloavtalet från 1993 innebar att PLO lovade att ändra stadgarna om att utplåna Israel. Inga ändringar gjordes. . .

  – Oslo II några år senare upprepade löftet. Inga ändringar gjordes. . .

  – När Arafat senare också fick Hebron upprepades löftet. Inga ändringar gjordes. . .

  PLO:s målsättning är således – enligt nu gällande Stadgar – att utplåna Israel. Löftena om ändringar i Stadgarnas text blev aldrig av.

  Varför försöker alla donatorer i väst dölja detta faktum, eller låtsa som om stadgarna inte finns?

  Lägger Israels fiender ned sina vapen, blir det fred.
  Lägger Israel ned sina vapen, slutar de att existera

  Gilla

  1. Fingal mycket intressant skrivet av dig.

   Den polistiska, ekonomiska och religiösa makten kommer styra Israel mot dess stup. Alla länder kommer gå emot Israel. Varför, därför att skriftens ord säger det. Det är bara att läsa alla profetsior. Judas Iskariot hade fått sin uppgift att fylla enl. skriften, samma gäller alla länder som skall gå emot Guds Israel. De kommer dock inte strida mot Israel, utan det blir direkt mot Herren.

   Den religiösa makten, ja Påven kommer gå i spetsen, den stora skökan som det står om i Uppenbarelseboken, samt skökans döttrar, ja det är alla möjliga kyrkor och samfund som tillber de tre gudarna (3 tillbedjelseobjekt). Dessa kommer stötta Islam (palestinierna) och de gör de ju redan idag. Det är ordet FRED och RÄTTVISA som de kommer trycka på.

   Den politiska och ekonomiska makten blir tungviktarna med bla. USA som vänder ryggen till Israel. Ordet blir återigen FRED och RÄTTVISA.

   Varför kommer det att funka att lura hela männskligheten med dessa ord FRED och RÄTTVISA. Jo djävulen har byggt upp sitt himmelrike på jorden och är rädd för de profetsior som står att ”himmel och jord skall förgås men mina ord skall aldrig förgås” säger Jesus. Den här världsordningen på jorden är bara full med svek och synd och det visste Gud från början.

   Djävulen vill ha denna världsordning kvar till varje pris som helst. Kan han bara ordna med fred på jorden mellan alla riken så har han vunnit mycket. Kan han sen gå ut och säga att vi måste rädda naturen från alla miljögifter osv. så kan jorden fortsätta att existera. Ja med Påven i spetsen så kommer människorna att falla för det här. Alla nationer kommer köpa det här konceptet. Alla utom ISRAEL som inte litar på grannländerna. det gäller ju deras existens. Samtidigt kommer något att inträffa i Israel som gör att uppmärksamheten dras ännu mera till Israel. Uppenbarelseboken kap.11

   Hur kan alla nationer lyckas vända sig mot Israel i framtiden. Jo kunde Adolf Hitler med inspiration av satan lura en hel befolkning (Tyskland) så kommer satan kunna lura alla nationer mot Israel också. Anledningen till det är att de kristna i västvärden vände sig bort mot sanningen, när de hade den och tog emot lögnens makt istället. De har korsfäst Jesus kristus en gång till i vår tid och de vet inte av det. Detta hände för ungefär 50 år sedan. Därefter släcktes den sista lågan som fanns inne i Pingstväckelsen.

   Guds frid Fingal

   lärjungen

   Israel behöver inte vara rädda, för Gud står på deras sida hela tiden, men den stora domen (innan tusenårsriket) kommer att förgöra de som angriper Israel tillslut. Syndens näste kommer få ett slut.

   Gilla

   1. Hjälp! Det här var något av det konstigaste jag sett dig skriva lärjunge. Satan kommer alltså arbeta hårt för att utbreda fred, rättvisa och miljö, och de enda som vågar stå emot denna terror (och alltså stå för krig, orättvisa och miljöförstöring?) är Israel?

    Jag tycker du har lämnar Bibeln ganska rejält för att istället te dig till egna märkliga teorier. Kan du nämna ett enda Bibelord som ens antyder att djävulen skulle stå för fred, rättvisa och/eller miljö? Nej. Inte heller kunde du ge ett enda exempel på när Nya Testamentet säger att judarna ska tillbaka till deras land innan Jesus kommer tillbaka. Det beror på att löftet om landet i NT uppfylls i Kristus till att gälla alla människor och till att gälla Himlen. Detta står tydligt i Hebr 11. Alla löften till Israel är uppfyllda i Jesus, Gal 3:16.

    Gud välsigne dig!

    Gilla

    1. Micael min vän: Vi kan alla tro olika. Vi får säga,,,var och en blir salig på sin tro.

     Ja i stora drag tror jag ungefär som jag skrev tidigare. Det kan finnas detaljer som måste in i mellan, som har betydelse.

     Micael, jag känner inte dig personligen, men ser dig som en mycket intelligent och säkerligen vänlig människa. Jag känner igen smarta personer. Jag har själv tre döttrar som i praktiken har MVG i alla ämnen. Min yngsta dotter ska söka in på någon typ av freds och bistånds linje som visst ska finnas i Uppsala.

     En motfråga till dig Micael eftersom vi har olika uppfattning i en del andra frågor. Hur ser världsslutet ut för din del? Vem är Skökan? Vem är Vilddjuret? Vem är den falska profeten?

     Den andra motfrågan är: Bibeln har redan i Gamla Testamentet förutsagt en helt ny världsordning. Detta profeterade också Jesus om. Himmel och jord skall förgås,,,osv. Hur tror du att synden får sitt slut på jorden? Du måste väl inse att alla rättfärdiga inför Gud hatar den här världsordningen eftersom Gud ännu inte är Konung här på jorden. Det är ju den onde som är kung på jorden just nu.

     Ska vi exakt gå in på enl. skriften vad Jesus sa ang. denna världsordning, så sa han inget om att han skulle sända frid eller fred eller något avbrytande av krig. Nej ELD på jorden där människor blir splittrade, barn går mot sina föräldrar osv. Detta skriftens ord vållar söndring eftersom det strider så mot KÖTTET. Inte sända frid kan du läsa i Matt.10:34-36.

     Att alla ska gå emot Israel i den sista tiden, ja det tror jag. Jag utgår efter Gamla Testamentet. Man kan tycka att saker som sker på jorden är orättvisa (det tycker jag med) men Gud vill göra ett slut på synden, en gång för alla. Lammet har ju övervunnit detta en gång för alla. Detta kommer manifisteras inte bara på ett andligt sätt, utan även fysiskt sätt med ett slut för jordens folk. De som är rättfärdiga kommer fortsätta vara rättfärdiga och de som är orättfärdiga kommer fortsätta vara orättfärdiga. Den som inte har sitt namn skrivet från början i Livets Bok, kan aldrig ta emot frälsningen. Det här ska man inte ta emot personligt utan Gud känner sina barn, han visste från början vilka som ville underkasta sig sanningen. Micael, hur hemskt saker och ting tar sig, men gå aldrig emot Guds plan. Många krig utkämpades i Gamla Testamentet. När jag läste om dessa första gången så tyckte jag att Gud var en grymm Gud. Enklast att förstå är att Gud hatar SYND och vad är SYND i Guds ögon sett. Jo det är att inte tro på honom.

     Var rädd om dig
     lärjungen

     Gilla

    2. Micael, direkt svar på dina följande frågor:

     ”Satan kommer alltså arbeta hårt för att utbreda fred, rättvisa och miljö, och de enda som vågar stå emot denna terror (och alltså stå för krig, orättvisa och miljöförstöring?) är Israel?”

     Svar: Han kommer som en ULV i fårakläder (ljusets ängel). Israel vill ha fred, rättvisa och inga miljöförstöringar men som jag tidigare skrev, DE LITAR INTE PÅ SINA GRANNAR.

     Din nästa fråga:
     ”Kan du nämna ett enda Bibelord som ens antyder att djävulen skulle stå för fred, rättvisa och/eller miljö?”

     Svar: Han står inte för dessa egenskaper men han kommer som en ULV i fårakläder och lurar människorna att han gör det. Han vill ha kvar den här världsordningen.

     Nästa fråga:
     ”Inte heller kunde du ge ett enda exempel på när Nya Testamentet säger att judarna ska tillbaka till deras land innan Jesus kommer tillbaka.”

     Svar: Det har både jag och andra redan svarat på tidigare. Vi tror helt enkelt olika.

     Hur kan de kristna lita på en makt ISLAM och allt vad dessa människor säger, när de har en annan Gud än de kristnas?

     Världen är rädd att Israels Gud ska komma till dem, dels genom löfteslandet samt Messias som deras konung. Detta skulle då medföra att Allah, den Treenige Guden samt alla andra Gudar inte har skapat himmel och jord. Israel kommer aldrig att tillbe tre objekt, tre personer.

     Frid
     lärjungen

     Gilla

    3. Du tar fel käre vän. Lukas skriver tydligt:
     ”Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.” (Luk 21:24)

     Där har du svart på vitt att du har fel! Jesus säger att judarna kommer tillbaka till sin egen stad. Så länge judarna inte regerar över Jerusalem är den är det en ockuperad, nedtrampad stad. Inte tvärtom som du säger och kämpar för!

     Sakarja skriver att hela världen kommer att tåga mot Jerusalem och Juda inte Palestina. Varför tror du att Armageddon ligger i Israel?

     Du har tagit väldigt miste på vem Jesus är. Dina teologiska kompisar säger rakt ut att han är en palestinier. Paulus skrev tvärtom:

     ”Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar.” (2 Tim 2:8)

     ” evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt.” (Rom 1:3)

     David var jude. Och Jesus säger själv: ”Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.” (Upp 22:16)

     Johannes skriver: ”Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat.” (Upp 5:5)

     Jesus är lejonet av JUDA stam. Han är ingen landsförrädare. ”Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta löftena till fäderna.” (Rom 15:8)

     Gilla

     1. Hej Lars!

      Jag har funderat på om det är någon vits med att bemöta dina argument eftersom jag misstänker att det blir som att tala med en vägg. Men jag försöker ändå.

      Luk 21:24 är ett bra exempel på hur kristna sionister läser in saker som inte står där. Jesus säger aldrig någonstans att det judiska folket ska återvända till Israel innan Hans återkomst. Inte ens i Luk 21. Han säger bara att hedningarna ska trampa på Jerusalem innan deras tid är förbi. Det kan likagärna vara när Han kommer tillbaka. Verserna direkt efter talar ju om just det, hur tecken visar sig i Himlen och hur Han kommer på ett moln i makt och härlighet. Det judiska folket nämns inte. Läs inte in saker som inte står.

      Sen att jag och mina kompisar skulle förneka att Jesus är jude är bara dumheter. Naturligtvis är Han det, Israels Messias, Frälsaren som profeterna vittnade om. Frälsningen kom först till juden, sedan till greken. Vi står i evig tacksamhetsskuld till judarna för detta.

      Men det finns två saker NT säger som jag tror inte har sjunkit in i dig. För det första att de judar som inte tagit emot Messias tyvärr inte tillhör förbundsfolket längre, Matt 21:43, Rom 11:20. Det är tro på Jesus som frälser, och därför är det endast kristna och Messiastroende som kommer till Himlen. För det andra är det just Himlen som är det egentliga löfteslandet, Hebr 11. Löftet om landet är evigt men har ändrat karaktär. NT säger aldrig att judarna måste tillbaka till landet innan Jesu återkomst. Det är en dispensionalistisk myt. Löfteslandet är Himlen, inte Kanaan.

      Gud välsigne dig!

      Gilla

      1. Hej Micael!

       Jag förstår om du tvekar till dialog om du inte har bättre argument eller mer att sätta emot.

       En sak tycks vi i alla fall vara överens om och det är att judarna enligt Luk 21:24 tydligen ska tillbaka igen till Jerusalem eller hur? Detta läser vi båda in i texten om jag har förstått dig rätt.

       Matt 23:37-39 visar att detta kommer att ske före Jesu återkomst. Detta stämmer också överens med Bibelns sammanlagda budskap i frågan.

       Du kan inte läsa Bibeln som om den består av två helt olika motstridiga böcker GT och NT. GT var den enda Bibel som apostlarna predikade från. Du kan inte få en rätt förståelse av NT om du inte först utgår från att GT fortfarande är Guds evigt förblivande ord som gäller. Det var så apostlarna predikade evangeliet, se t ex Apg 17:11. Min tolkning är i linje med HELA Skrften utan motsägelser. Det är så vi måste läsa Bibeln för att få en rätt förståelse av den.

       Din syn på Löfteslandet och himlen strider också med de tidiga kyrkofädernas förkunnelse. Jag hinner inte gå in på det nu men gör det gärna vid tillfälle för att visa att du har fel i det du skriver ovan.

       Jag har också förklarat i tidigare inlägg att det judiska folket inte kommer att kunna få sitt utlovade Land utan Messias. Så lägg inte ord i min mun som jag inte säger. Jag tror dessutom inte på någon dispensionalistisk teologi. Jag är överens med dig om att den inte är biblisk.

       Ha det så gott!

       Lars

       Gilla

       1. Hej Lars!

        Nej, min poäng är just att det inte står att judarna ska återta hela Jerusalem i Luk 21:24. Det står att hedningarnas tid ska komma till ända, men det kan ju lika gärna ske när Jesus kommer tillbaka, oavsett vem som ”kontrollerar” eller bor i östra Jerusalem. Matt 23:37-39 säger hellet ingenting om vem som kontrollerar Jerusalem eller vem som bor vart. Jag tycker det blir väldigt tydligt att sionismen inte vilar på särskilt stabil exegetisk grund. Och du kan heller inte referera till kyrkofäderna, för de var definitivt inte sionister. Se http://holyspiritactivism.wordpress.com/2013/09/03/the-promised-land-part-2-the-men-in-black-theory/

        Gud välsigne dig!

        Gilla

      2. Hej igen Micael!

       Ett par saker till. Du skriver: ”Sen att jag och mina kompisar skulle förneka att Jesus är jude är bara dumheter.”

       Vill bara tillägga för tydlighetens skull att han inte heller är någon landsförrädare som du påstår. Han kom för att frälsa SITT folk från deras synder, Matt 1:21, och att BEKRÄFTA löftena till fäderna, Rom 15:8, inte ta dem ifrån dem och ge dem till ett annat folk. Löftet om Landet är ett av de allra viktigaste löftena. Tar du det ifrån dem så är du en landsförrädare och inte deras utlovade Messias som profeterna utlovat.

       Du skriver också: ”Men det finns två saker NT säger som jag tror inte har sjunkit in i dig. För det första att de judar som inte tagit emot Messias tyvärr inte tillhör förbundsfolket längre, Matt 21:43, Rom 11:20.”

       Nej tack och lov har detta inte detta ersättningsteologiska gift sjunkit in i mig Micael och jag önskar att du kunde bli av med det. Du får inte uttolka Matt 21:43 antisemitiskt som att detta gäller judarna. Det står nämligen tydligt förklarat i texten två verser senare vilka det handlar om. ”Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var OM DEM han talade.” (Matt 21:45) De förstod detta. Du borde göra det också. Om du sedan menar att Rom 11:20 ska tolkas på ditt antisemitiska sätt så faller hela Paulus resonemang i Rom 11 platt till marken. Paulus motsäger tydligt ditt påstående: ”I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull.” (v. 28) Judarna är fortfarande Guds utkorade egendomsfolk vare sig de tagit emot Jesus eller ej. Paulus gör detta väldigt klart i Rom 11.

       Jag önskar att du kunde bli av med dina antijudiska glasögon som stjäl Guds löften från det folk han utvalt för evig tid. ”De är israeliter, DE HAR barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och LÖFTENA.” (Rom 9:4)

       Gud älskar sitt folk. De bör vi också göra och då kan vi inte ta löftena från dem.

       Välsignelser!

       Gilla

       1. Hej igen!

        Jesus kom för att frälsa Israels synder ja, men också hela världens. Han uppfyller löftena och bjuder även ickejudar in i deras uppfyllelse. Och de som inte tar emot Honom hamnar tyvärr utanför folket, för hur kan man tillhöra Guds folk om man inte tar emot Guds Son?

        Matt 21:43 är ett bra exempel på det. Du skriver ”Du får inte uttolka Matt 21:43 antisemitiskt som att detta gäller judarna. Det står nämligen tydligt förklarat i texten två verser senare vilka det handlar om. ”Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var OM DEM han talade.” (Matt 21:45)” Jag har inte påstått att det gäller alla judar. Men att Jesus säger att översteprästerna och fariseerna, som var judar, fråntas Riket för att detta istället ska ges åt andra visar att i det Nya förbundet är det tro på Jesus som definierar Guds egendomsfolk.

        Samma sak gäller i Romarbrevet 9. ”Har” i presens står inte i den grekiska grundtexten, om man ska vara petig. Och än viktigare så säger Paulus i de kommande verserna:

        6 Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7 och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. 8 Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande.

        Ser du? Detta stämmer väl överens med det Paulus säger redan i kapitel 2:

        Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. (vv 28-29)

        Löftena gäller alltså oss, och får sin uppfyllelse när vi får gå in i det Nya Jerusalem i det Himmelska löfteslandet. Därför talar Nya Testamentet aldrig om att judarna ska tillbaka till Kanaans land, varken i Romarbrevet, Uppenbarelseboken eller någon annanstans.

        Gud välsigne dig!

        Gilla

        1. Hej Micael!

         Du skriver här ovan: ”Jag har inte påstått att det gäller alla judar. Men att Jesus säger att översteprästerna och fariseerna, som var judar, fråntas Riket för att detta istället ska ges åt andra visar att i det Nya förbundet är det tro på Jesus som definierar Guds egendomsfolk.”

         Svaret är både ja och nej. Du ser den ena sidan men inte den andra. Din teologi fråntar judarna deras status som Guds utvalda folk. Det gör INTE apostlarna. De avbrutna grenarna är fortfarande heliga. ”Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga.” (Rom 11:16) ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.” (v. 29) En gång utkorad och utvald – alltid utkorad och utvald. Din teologi förnekar detta. Judarna är enligt din teologi idag ett folk som vilket annat folk som helst. Det är inte längre någon skillnad. Detta är en hädisk förkunnelse som skymfar Guds trofasthet och helighet.

         Avslutningsvis vill jag säga att din och Sizers kritik av kristen sionism ligger minst fyrtio år efter i tiden. Jag tror inte på dispensionalism. Jag tror inte på två förbundsfolk. Det finns bara ett äkta olivträd. Om du tar några år på dig att först sätta dig in i vad jag står för och tror på så kan vi sedan ta upp diskussionen igen. Jag har gott om undervisning i detta ämne som du kan skaffa från min hemsida http://www.jerusalemsmurar.se

         Jag backar upp traditionell kristen sionism i deras helhjärtade stöd för staten Israel. Men det finns mycket i deras teologi som jag inte stöder. Du och Sizer har skjutit in er på den teologin och jag ger er rätt i mycket av det ni säger. Men era otäcka slutsatser angående konflikten i Mellanöstern där ni indirekt backar upp planerna på ett nytt folkmord på Guds egendomsfolk tar jag helt avstånd från. Det är en fruktansvärd teologi.

         Denna bloog vill stå för fred och rättvisa. Men i din strävan har du, säkert omdvetet och av okunnighet, förenat dig med Islams kusliga agenda i planerna på en ny Förintelse. Jag vädjar till dig att tänka om. Sverige behöver inte denna förödande teologi som hjälpte Hitler till makten och som genom kyrkans historia åstadkommit så mycket lidande för Guds egendomsfolk. Du är helt tyst inför min information tidigare här på bloggen angående Abbas klart uttalade rasism och planer på etnisk utrensning. Stanna upp och tänk efter vilka kompisar du och Sizer krupit i säng med! Detta är inte fred och rättvisa! Palestiniernas föregångare Hajj Amin el-Hussini som Abbas hyllar som palestiniernas nationalhjälte, var den man som övertalade Hitler att sätta igång mördandet av alla judar i Europa. Men idag säger palestinierna: ”Varför ska vi behöva lida för Hitlers Förintelse? Skicka judarna tillbaka till Europa!” Och världen sväljer deras lögner. 80% av alla palestinier på Västbanken och i Gaza stöder enligt färska undersökningar Israels utplåning genom jihad. Tror du att de lugnar ner sig när de fått hälften av judarnas utlovade hemland? Allvarligt talat, tror du verkligen det eftersom du stöder denna lösning?

         Du nämner någonstans här på bloggen att judarna inte behöver hela Jerusalem. Bibliskt finns det bara ett enda Jerusalem och det är det som många idag kallar för Östra Jerusalem och som palestinierna kräver som sin huvudstad. Det finns inget annat Jerusalem i Guds ögon. Finns det någon rättvisa i detta? Jerusalem är judarnas heligaste plats på jorden. Förra gången som araberna tog över Östra Jerusalem drev de ut varenda jude och förvandlade synagogorna till pissoarer utan att det ”rättvisa” världssamfundet sa ett pip. Ingen jude fick tillträde till varken Västra Muren eller Tempelplatsen. Och då handlade det om moderata araber jämfört med dagens Hamas och PLO terrorister. Tror du det skulle bli bättre i din tvåstatslösning som du propagerar för?

         Gilla

         1. Mycket bra och sant uttryckt! Tack Lars Enarson

          Jag tänker också på Rom 11:11-12: ”Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal* vara det?”

          När ”hedningarna” resonerar som vår vän Micael gör, så ser de inte det offer som Gud gör för att vi ”hedningar” skall få del av Israels frälsning. Israel måste ”falla” för att frälsningen skulle komma hedningarna till del, men Israel snubblade inte för att bli liggande för alltid.
          Micael ser som du säger den ena delen, att all Guds frälsning kanaliseras genom Jeshua, men inte att Gud (genom Paulus) samtidigt säger att hans kallelse är oåterkallelig. Israel är därför fortfarande förbundsfolket, men bara kvarlevan av Israel har (just nu) uppnått det som var förbundets mål, det nya förbundets verklighet genom en ny födelse av Anden. Men Rom 11:15 visar att upptagandet (i det nya förbundet) kommer att bli som de dödas uppståndelse. Vad detta innebär i detalj vet ingen, men det visar att Guds förbund med sitt folk står kvar även om de flesta var olydiga.

          Frälsningen är från judarna, sa Jeshua. Detta har inte Gud ändrat på och Jeshua representerar som Gud son Israels folk. ”Ut ur Egypten kallade jag min son”, säger Skriften. Detta appliceras både på Israel som folk och på Israels Smorde.
          Det är alltså genom Israels förbund som Guds frälsning kanaliseras genom Jeshua. Den Evige är en Gud som håller alla förbund, därför haltar Micaels teologi och bär tydliga spår av den ersättningsteologi som växte fram inte långt efter det att apostlarna dödats.
          Men alla bör värderas och dömas utifrån den måttstock som fanns vid det aktuella tillfället. Efter år 135 då Jerusalem blev totalt förstört och judarna blev förbjudna att bo där, så såg det förvisso ut som om allt var slut. Då kan man se det som att hedningarnas tider började på allvar och allt såg ut som om judarna var för evigt förkastade och alla löften övergått till kristendomen (Kyrkan). Jag kanske också skulle fallit för detta om jag levt då, men idag finns det inga ursäkter längre. Kyrkan blev inte det 1000-årsrike som Augustinus trodde, men det judiska folket finns kvar till många kristnas förtret.
          Gud välsigne dig Micael till att korrigera dig till Guds hela plan med Israel!

          Gilla

 8. ”Hej Micael, du skrev att Guds eviga löften till Judarna om rätten till sitt land inte står skrivet i Nya Testamentet.
  Här är ett axplock från nya Testamentet där löftena skrivna i GT till Guds egendomsfolk ännu gäller.
  Gud är ingen lögnare, för vore han en lögnare, skulle sanningen vara förlorad; Rom 15:8 Jag menar: Kristus blev de omskurnas tjänare för att visa att Gud är sannfärdig och bekräfta de löften som getts åt fäderna,
  Joh 4:22 Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna.
  Apg 1:11-12 ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”
  Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 
  Och i Gt står det bl.a //Sak 14:4 Den dagen skall han stå med fötterna på Olivberget, som ligger invid Jerusalem, på östra sidan. Och Olivberget skall rämna mitt itu från öster till väster i en väldig dal; ena halvan av berget viker åt norr och andra halvan åt söder.
  Apg 3:19-21 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början. 
  Klara referenser till löftena nedskrivna i Gamla Testamentet
  Jer 30:2-3 Så säger Herren, Israels Gud: Skriv ner i en bokrulle allt vad jag har talat till dig. Ty det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall vända ödet för mitt folk, Israel och Juda, säger Herren. Jag skall föra dem tillbaka till det land jag gav åt deras fäder, och det skall bli deras egendom.

  Gilla

  1. Hej Jörgen!

   Som du märker säger Nya Testamentet aldrig att landet enbart tillhör judarna eller att de ska bosätta sig där innan Jesus kommer tillbaka. Du kan inte ge ett enda exempel på detta utan tar till andra Bibelord som inte nämner landet. Sionismens enda räddning är att peka på verser som Rom 11:27 som säger att löftena till Israel fortfarande gäller. Man blundar dock för att löftena ändrat karaktär. NT:s två undervisningar om landet finns i Matt 5 och Hebr 11. Där står det att de ödmjuka (från alla etniciteter) ärver det samt att det inte är ett land på jorden utan i Himlen. Löftena till Israel gäller, men det är inte längre Kanaans land utan Himlen de ärver om de tar emot Messias. Alla löften uppfylls i Kristus, Gal 3:16.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Micael, du resonerar okunnigt. NT skrevs inte för att ersätta de ord som Gud gett till Israels betrodda ledare och profeter. Alla Guds löften finns i GT (även de som handlar om Messias) och dessa löften kommer att uppfyllas. Det är vårt hopp som hedningar eftersom vi får del av Israels löften och inte tvärt om. Jesus kommer aldrig tillbaka till en palestinsk stat som vill förgöra judar.

    I det långa perspektivet kommer det att bli ett upprättat Israel med ett messianskt styre där alla stammarna finns representerade, men dit är det långt. Du tror förmodligen på Israels profet Jesaja som säger:

    ”Det är för lite för dig, då du är min tjänare,
    att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel.
    Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken,
    för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.” Jes 49:6

    Messias uppgift att upprätta Jakobs stammar är alltså en självklarhet. Det nya och fantastiska var att Messias skulle bli till ett ljus för hednafolken. Det tragiska är att ljuset till hedningarna används till att förneka Messias basala uppgift. Hedningarna (kyrkan) har (generellt) gjort det som Paulus varnade för, att förhäva sig över de äkta grenarna.

    Jag uppfattar dig som en ärlig kristen som vill följa i Jesu fotspår och arbeta för fred. Det är bra, men du behöver ha hela bilden klar. Fred kan inte skapas varken genom en stark israelisk armé eller genom palestinsk terror. Men den faktiska situationen gör att skulle Israel lägga sig platt för Hamas med flera, så vore slakten av 6 miljoner judar påbörjad igen. Skulle däremot de arabiska nationerna inkl Hamas och Fatah lägga ned alla vapen så skulle det bli fred. Det är det oerhört stora skillnaden som du inte tycks se.
    Mvh

    Gilla

    1. SÅ: Du har alldeles rätt.”NT skrevs inte för att ersätta de ord som Gud gett till Israels betrodda ledare och profeter.”

     Judarna tror ju GT. Löftena finns ju där om Messias. Nya Testamentet och Gamla Testamentet är ETT.

     Micael: du vill gärna ta bort GT eller försöka sudda ut en del. Jesus ville aldrig det.

     Frid
     lärjungen

     Gilla

   2. Nya förbundet (NT) skriver inte över det gammla förbundet (GT). Nya förbundet bekräftar bara det gammla förbundet som pekar mot ett nytt förbund.

    I GT så tas det upp på ett otaliga ställen att Judarna skall få tillbaka sitt, av Gud utlovade land. Det finns inget ställe i NT som visar att förbundet mellan Judarna och Gud har upphört
    Läs Rom11 så ser du tydligt att Judarna är Guds egendoms folk.

    ENDAST ersättningsteologerna förnekar Rom 11. Det intressanta är att teologistuderande ersättningsteologerna säger själv att Rom 11 inte passar in i deras synsätt, de hoppar helt enkelt över detta kapitel, lika som HBT liberala prästerna hoppar över Paulus förkunnelse om homosexualiteten i bibeln.

    Jag har tidigare också efterlyst ditt eskatologiska synsätt, men bara fått ”sök på forumet”.

    Att satan kan ordna fred kan te sig paradoxalt, men går det i hans linje med att leda folk till fördärvet, så gör han det.
    Uppenbarelseboken är mycket en parallell till Daniels bok.

    Dan 9:27
    Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer.

    Gud har visat på ett antal stälen att Judarna skall försingras, desimeras, föraktas, komma tillbaka (i flygplan) odla upp marken bli till välsignelse för hela jorden. Allt detta för att Gud skall demonstrera sin allmakt med detta trolösa folk innan Jesus kommer tillbaka.

    Att inte se Guds plan med Judarna och landet Israel måste vara som att läsa bibeln i 2D
    istället för att se bibeln i 3D

    Gilla

    1. Fingal: Kan bara hålla med och säga AMEN.

     Satan vill lura människorna in i FRED. Vilken fred då?. Jo att vi ska älska detta syndens näste. Guds söner och döttrar väntar på rättfärdighetens rike, där ingen synd finns. Ju fortare det blir slut på den här världsordningen, desto bättre.

     Guds frid Fingal
     lärjunen

     Gilla

     1. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.
      1 Thess 5:3

      Gilla

      1. Samuel alldeles rätt. FRED och RÄTTVISA kommer satan basunera ut nu.

       Vilka kommer göra detta då? Jo antikrist som kommer med ett antikristligt organiserat system med falsk religion.

       2 Kor.11:14-15
       ” Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.”

       Satan vet att hans tid är kort och han vill med alla medel ha kvar denna världsordning som han skapat på jorden. (krig, mord, sjukdomar, onaturligt sexuellt levene mm.)

       Se själv mina bröder och systrar vilka är det som så gårna vill ha denna världsordning kvar, skapa fred, rena jorden från gifter mm.

       Vi vill ju också detta men Messias måste komma först. Det är han som ska ordna detta åt oss och inte Antikrist.

       Det här läste jag i Aftonbladet idag, ” I ett tal som Barack Obama höll i Jerusalem skärpte han tonen mot både Israel och palestinierna och att de står vid ett vägskäl och gör bäst i att välja freden.

       OBS! Ett vägval, säger Obama (del av den politiska och ekonomiska makten).

       Till TT meddelar nya påven följande.” En fattig kyrka för de fattiga” är idealet för påven Franciskus. Han bekräftade i dag, när han mötte massmedier, att han valt sitt påvenamn eftersom den helige Franciskus ställde de fattiga och freden i centrum.

       Påven med den religiösa makten, ANTIKRIST 666, Den tredubbla krona som varje påve kröns med, har den latinska inskriptionen ”Vicarius Filii Dei”, vilket betyder Guds Sons Vikarie! Talvärdet för denna titel på latin är 666. Antikrist betyder faktiskt ”istället för Kristus.

       Alla krafter som jobbar med denna världsordnings världsfred tillhör Satan.

       Vi kommer ta emot denna världsfred när Messias kommer och inte Antikrist, för den är FALSK. (Falsk Fred, VARNA ALLA I ISRAEL FÖR DETTA) hmm…jag tror att de känner till det redan.

       Guds frid med er och hela ISRAEL
       lärjungen som är inympad.

       Gilla

       1. Ship to Gaza styrs av kapten Lusifer. Hur dum får man vara när det står följande på deras hemsida:
        ”Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten.”

        Partipolitisk och religiöst oberoende ideel förening är den inte. De arbetar för Antikrist som vill uppnå en tillfällig fred och rättvisa. Man försöker lura Israels folk att detta skepp är ett barmhärtigt skepp.

        Nej det är ett Vänstervridet ogudaktigt skepp som helt står på Palestiniernas sida och är emot Israel. Dessa motarbetar Israels syn på att Messias ska komma till deras land.

        Messias kommer ska fred och rättvisa i Mellanöstern och det vet Israels folk. Palestinierna har ju en annan Gud som hejsas på av västvärldens kyrkor och samfund.

        Israels Gud sätter sig inte ner och förhandlar om FRED tillsammans med Allah och Baal.

        En bättre lösning vore ”Ship to Tel Aviv” så kunde världen visa sitt bistånd till Palestinierna tillsammans med Israel. Israel är det land som i Guds mening hjälper de utsatta palestinierna mest av alla.

        Guds frid
        lärjungen

        Gilla

 9. Nu citerar du iof från just gamla testamentet på slutet.,,

  ”Nu finns det inte längre jude eller grek, alla är ni ett i Kristus”.

  vilka är judar idag? Det är t om osäkertom de judar som lever i Israel nu ens har förfäder som ens bott där en gång i tiden.

  Dessutom bor det betydligt fler judar i Usa än i Israel….

  Gilla

 10. Fingal: När Israeliska soldater dödar småbarn via krypskyttar: hur kan du tro stt Gud stödjer det?????

  Israel har kanske världens bästa arme…. Som en Israelisk officer sa:”Vem behöver Gud när vi har Usa och vår arme?”.

  Så tanken att Gud skyddar dem extra är absurb, deras motståndare är så otroligt efter dem teknologiskt så de har ingen chans.

  Det finns t om kristna som tror att det räcker att vara jude för att bli frälst, vilket Jesus dementerar. Tror de inte på honom går de förlorade.

  Centrum i historien är ett kors, inte en nation.

  Gilla

  1. RÖR INTE ISRAEL OCH DESS FOLK.

   ONSKANS ANDEKRAFTER SOM TÅGAR MOT ISRAEL

   Den polistiska, ekonomiska och religiösa makten kommer styra Israel mot dess stup. Alla länder kommer gå emot Israel. Varför, därför att skriftens ord säger det. Det är bara att läsa alla profetsior. Judas Iskariot hade fått sin uppgift att fylla enl. skriften, samma gäller alla länder som skall gå emot Guds Israel. De kommer dock inte strida mot Israel, utan det blir direkt mot Herren.

   Den religiösa makten, ja Påven kommer gå i spetsen, den stora skökan som det står om i Uppenbarelseboken, samt skökans döttrar, ja det är alla möjliga kyrkor och samfund som tillber de tre gudarna (3 tillbedjelseobjekt). Dessa kommer stötta Islam (palestinierna) och de gör de ju redan idag. Det är ordet FRED och RÄTTVISA som de kommer trycka på.

   Den politiska och ekonomiska makten blir tungviktarna med bla. USA som vänder ryggen till Israel. Ordet blir återigen FRED och RÄTTVISA.

   Varför kommer det att funka att lura hela männskligheten med dessa ord FRED och RÄTTVISA. Jo djävulen har byggt upp sitt himmelrike på jorden och är rädd för de profetsior som står att ”himmel och jord skall förgås men mina ord skall aldrig förgås” säger Jesus. Den här världsordningen på jorden är bara full med svek och synd och det visste Gud från början.

   Djävulen vill ha denna världsordning kvar till varje pris som helst. Hans täckmantel kommer vara en ULV i fårakläder (Ljusets ängel). Kan han bara ordna med fred på jorden mellan alla riken så har han vunnit mycket. Kan han sen gå ut och säga att vi måste rädda naturen från alla miljögifter osv. så kan jorden fortsätta att existera. Ja med Påven i spetsen så kommer människorna att falla för det här. Alla nationer kommer köpa det här konceptet. Alla utom ISRAEL som inte litar på grannländerna. det gäller ju deras existens. Samtidigt kommer något att inträffa i Israel som gör att uppmärksamheten dras ännu mera till Israel. Uppenbarelseboken kap.11

   Hur kan alla nationer lyckas vända sig mot Israel i framtiden. Jo kunde Adolf Hitler med inspiration av satan lura en hel befolkning (Tyskland) så kommer satan kunna lura alla nationer mot Israel också. Anledningen till det är att de kristna i västvärden vände sig bort mot sanningen, när de hade den och tog emot lögnens makt istället. De har korsfäst Jesus kristus en gång till i vår tid och de vet inte av det. Detta hände för ungefär 50 år sedan. Därefter släcktes den sista lågan som fanns inne i Pingstväckelsen.

   Israel behöver inte vara rädda, för Gud står på deras sida hela tiden, men den stora domen (innan tusenårsriket) kommer att förgöra de som angriper Israel tillslut. Syndens näste kommer få ett slut.

   Lärjungen

   Gilla

  2. När har barn dödats av Israeliska krypskyttar?
   Skrev jag att Gud stödde det? håll dig till fakta.
   Om så är fallet är det ett tragiskt misstag antingen av Israeliska armén eller ett illdåd av en enskild soldat.

   Skillnade mellan Israeliska armén och Hamas är att Hamas gör allt för att döda små barn. Hamas gör allt för att döda gravida kvinnor. Hamas gör allt för att döda skolflickor/pojkar/farmödrar och familjefäder.

   Hamas främsta mål är att mörda HELA den Judiska befolkningen i Israel, samma agenda har PLO.
   På detta KRÄVER omvärlden att Israel skall skriva fredsavtal med dessa grupperingar, utan att de skall ta bort förintelsen från deras stadgar.

   Israel skickar 150 lastbilar med förnödenheter till Gaza varje vecka, Hamas skickar 3 raketer VARJE dag till israel som Tack.

   Vem är trångsynt/blind?

   Gilla

   1. Det Hellsander skrev om judiska krypskyttar som dödade palestinska barn, härstammar förmodligen från en händelse för flera år sedan då man spred ut bilden på en förtvivlad palestinsk far hållande ett dött eller skadat barn i famnen med texten som sa att judarna dödat hans barn. Detta utreddes senare och det visade sig att det omöjligen kunde ha kommit från israeliskt håll utan var förmodligen en förlupen kula från de egna.

    Likaså kavlades det ut en bild på en israelisk polis som höjer sin batong mot en mörkhårig ung pojke ihopkrupen på marken. Texten löd i stil med: Israelisk polis attackerar ung palestinsk pojke på tempelplatsen.

    När en judisk pappa i USA såg bilden kände han igen sin son som var i Israel på besök. Det visade sig att den unge USA-juden hade blivit attackerad av palestinska män och den israeliska polisen kom för att rädda den judiske pojken från att bli misshandlad. Tittar man närmare på bilden så syns det i bakgrunden en reklamskylt för ett bensinbolag. När öppnade man en bensinmack på tempelberget. 🙂

    Så tillverkas bevis för israels ”terror”.

    Gilla

 11. Israel behöver inte vara rädda, de har världens bästa arme!

  Många, många judar i Israel tror inte ens gud…. majoriteten av judar bor inte ens i Israel utan i Usa…

  Din teologi faller bit för bit….

  Dessutom är förmodligen de judar som bor i Israel inte ens ättlingar till de som bode dör på gt:s tid…..

  Dessutom r du ”lärjunge” så märklig…. bara Israel, ingentin om Jesus!

  Jesus är Herre, Jesus är Kung, Jesus är Gud!

  Gilla

  1. Hellsander, israels folk, eller det judiska folket som de kallas efter babyloniska fångenskapen, är inte en ras och har inte bara med etniskhet att göra. Att vara jude har både med etnisitet och religion att göra. Israels folk är Guds förbundsfolk och det är omskärelseförbundet med Abraham som ligger till grund för att vara jude.
   Det har alltid anslutit sig ickejudar till detta folk, både före och efter Jesu födelse. Vem som helst kan bli jude om han konverterar enligt den sed som finns, men det är inte nödvändigt för den andliga ställningen och inget jag rekommenderar. Vi pånyttfödda hedningar har fått del i Israels förbund och dess löfte, men det gör oss inte till judar.
   Det har alltid hos kyrkan funnits en önskan att sudda ut gränsen mellan jude och ickejude, men det skall finnas kvar fysiskt. Andligt finns inte denna gräns, men det är bara ”i Messias” som jude och hedning är ett. Detta brukar ofta förbigås och Paulus ord citeras utan att tänka på att det är ”i Kristus” som denna enhet finns.

   Gud kommer att lyckas med sitt förbundsfolk till slut till välsignelse för hela jorden. Så låt oss inte missförstå Herrens plan genom att tro att det fysiska Israels folk har fullgjort sin uppgift genom att ”producera” Jesus. Det är förutsättningen för den kommande välsignelsen, men inte slutet eller det enda.
   Var välsignad!

   Ps/ Det finns också enkelspåriga och romantiska israelförespråkare som inte ser det problematiska med den nuvarande sekulära staten. Jag tror att Gud har sitt finger med i allt detta och att upprättandet av den nuvarande staten Israel är ett led i något mycket större i framtiden. /Ds

   Gilla

  2. Hellsander: Tusenårsriket är ett fysiskt rike, där all makt på jorden skall utgå ifrån Jerusalem. Guds egendomsfolk Israel kommer träda fram där tillsammans med Messias. Att det är ett jordiskt rike vi talar om bekräftar profeten Jesaja kap.65, du kan läsa hela kapitlet så förstår du.

   Jes. 65:9-10
   ” Jag skall låta en avkomma utgå från Jakob,
   från Juda en arvinge till mina berg;
   ty mina utkorade skola besitta landet,
   och mina tjänare skola bo däri.
   Saron skall bliva en betesmark för får
   och Akors dal en lägerplats för fäkreatur,
   och de skola givas åt mitt folk, när det söker mig.”

   Jes.65: 20
   ”Där skola icke mer finnas barn som leva
   allenast några dagar,
   ej heller gamla män, som icke fylla
   sina dagars mått;
   nej, den som dör ung skall dö
   först vid hundra års ålder,
   och först vid hundra års ålder skall syndaren
   drabbas av förbannelsen.”

   (Det här är ju inte ett tusenårsrike i himlen, utan det är ju på jorden)

   Jes. 65:24-25
   ”Och det skall ske, att förrän de ropa,
   skall jag svara,
   och medan de ännu tala,
   skall jag höra.
   Då skola vargar gå i bet
   tillsammans med lamm,
   och lejon skola äta halm
   likasom oxar,
   och stoft skall vara ormens föda.
   Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra,
   vad ont och fördärvligt är,
   säger HERREN.”

   DET HÄR ÄR TUSENÅRSRIKET och det är ett fysiskt rike på jorden.

   Israel är Guds egendomsfolk och vi hedningar är inympade i det äkta olivträdet.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

  1. SÅ: jag håller med dig. Jag tror helt enkelt att många har blivit inlurad av Påven. I ett bibelstudium av Olof Amkoff hittade jag följande som bekräftar människors tro på en världsfred.

   ”(För den som tvivlar på detta med påven som religionsminister i en världsregering, rekommenderas boken ”The Keys of this Blood” av jesuitprofessor Malachi Martin.) Enligt Martin arbetar dagens påve och hela kurian med ett enda mål i sikte: en världsregering med påven i spetsen! Professor Martin var intervjuad i det tyska radioprogrammet Stimme der Hoffnung, där sa han bl.a: ”Påven ser sig som det ledande ljuset i utformningen av en världsomfattande struktur av en religiös och moralisk enhet. Ett system med världsstyre kommer att utvecklas. Det kommer att ta en ny form vars konturer för närvarande är otydliga. Utvecklingen är på gång. Rörelsen går fort fram mitt framför näsan på oss. I hela projektet skulle påven på kort sikt vara religionsminister. På lång sikt planerar han att bli mycket mer än så. Han vill bli patriark. Han tror att han är utsedd (av Gud) till att leda en ny världsordning och grunda ett system med globalt styre, ett religiöst-politiskt system.

   I tidningenTempus återgav påvens motivation till det religionsblandade fredsbönemötet (27/10 1986) : ”Vi är säkra på att vi behöver bönen om världen till sist ska bli en plats med verklig och varaktig fred.” Ett sådant uttalande är ren villfarelse! Bibeln säger ju tvärtom på många ställen, att det aldrig kommer att bli varaktig fred på denna jord. Inte förrän Jesus återkommen från himmelen skapar en ny jord, dvs hans messianska 1000-årsrike, kommer det att bli ”verklig och varaktig fred”.

   PÅVEN JOBBAR MED EN VÄRLDSFRED PÅ JORDEN. Han är antikrist och vill ha denna världsordning kvar. Påven ser inte Israel som något löftesland från Gud. Påven vill ju själv vara Gud, han är ju Kristi ställföreträdare och har makt att förändra spelreglerna i Guds Ord.

   Jag tror helt enkelt att Micael Grenholm är en aning Katolik eller litar iallafall rätt mycket på Påven. Helt klart är att de går mot Guds planer. Fred blir det när 1000 års riket kommer.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. Ja, Olof Amkoffs ord instämmer jag i.

    All vägar leder till Rom, brukar man säga. Nu tror jag inte att det är så, det finns en smal väg som leder till Yerushalayim och det messianska riket, men visst finns det flera vägar till Rom och till en enad kyrka som tillsammans böjer sig för ungkarlen i Rom.
    De som inte attraheras av ikoner och rökelse (typ Bjärka Säby) kan komma att dras dit genom en falsk karismatik. Osunda mirakelförkunnare typ Benny Hinn har i allmänhet besökt påven och fått hans välsignelse. Ikonmeditatörer och holy rollers kommer förmodligen att mötas i Rom. Treenighetsläran och eukaristin (transsubstantiationsläran) är de två läror som kommer att skapa enhet. Framtiden kommer att visa om jag har rätt eller fel.
    Mvh

    Gilla

    1. SÅ: Exakt rätt. Vilka kyrkor och samfund i Sverige kan vi hänföra till detta bibelställe då (katolska kyrkan har ju sina problem,småpojkar, att de inte fattar vilken ande det är som driver dem till dessa synder)

     ”Rom.1:25-27 ”De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt; sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.”

     Att tjäna det skapade, Andens gåvor före Skaparen ( Herren har förklarat i vår tid, mitt under pingstväckelsen, att den Treenige Guden är en falsk Gud). Dessa Andens gåvor är ju bara till för människornas svaghet. I evigheten behöver vi inte profetsians gåva eller tungotal osv. Gud låter en villfarelse drabba dem… Herre, Herre haven vi icke profeterat i ditt namn (Herren Jesu namn) och drivit ut ONDA ANDRAR, till och med detta.

     JAG KÄNNER ER ICKE KOMMER HERREN SÄGA

     Du har så rätt SÅ. Jag kan bara hålla med.

     Guds frid
     lärjungen

     Gilla

 12. Signaturen SÅ tillhör Messianska rörelse, han tror inte på treenigheten, tror inte Jesus är Gud.

  Kan vara bra att veta när man debaterar med honom.

  Gilla

  1. Hellsander, du har SÅ rätt, men inte heller Jesus trodde på treenigheten, Mark 12:28-34. Men du kanske anser att den skriftlärde och Jesus var överens om treenigheten?
   Mvh

   Gilla

  2. Treenigheten är en falsk lära. Läran om treenigheten skapade den Katolska kyrkan. Martin Luther som kom med den tidens ljus var helt på det klara med att Påven var antikrist. När läran om treenigheten fastslogs så togs också dopet i Herren Jesu Krist namn bort också. man började döpa i Faders, Sonens och den helige Andes namn. Det är ju inget namn utan titlar på vad man är. Ex. Jag är en far, jag är också en son osv. SATAN visste att om han kunde han ta bort dop och böner som avslutade s i ”Herren Jesu Kristi namn AMEN” så försvann LÖFTET och KRAFTEN från Gud. DETTA är det näst största satans tricket genom tiderna. Det största tricket han gjorde var när han lurade Adam ocg Eva.

   Satan har dock förlorat då Jesus dog på korset. Han har inte så lång tid kvar. VI HAR AVSLÖJAT HONOM IGEN GENOM HERRENS UPPENBARELSE.

   Guds frid
   lärjungen

   Gilla

   1. lärjungen, dina kunskaper i kyrkohistorien är något bristfälliga. Det var den segrande falangen på kyrkomötet i Nicea (Athanasius) som representerade minoriteten av de kristna människorna vid den tiden, som senare skapade treenighetsläran. Den blev inte klart formulerad förrän kanske på 600-talet och man vet inte säkert vilka som formulerade den.

    När det gäller Matt 28:19 så har alla (nuvarande existerande) grekiska manuskript lydelsen ”i Faderns, Sonens och den helige Andens namn”. Den store kyrkohistorikern Eusebius som levde på 300-talet skrev många brev där han citerade Matt 28:19. Det finns 17 citat av Eusebius av denna text där han inte citerar med den formulering den har idag. 17 gånger skriver han ”gör alla nationer till lärjungar i mitt namn”. 5 gånger använder han Textus receptus, den som vi har i våra biblar idag. Frågan som teologen Randall Duane Hughes ställer är om dessa 5 är tillräckliga bevis eller om de 17 citaten som saknar ”Fader, Son och Ande” är den ursprungliga läsningen.
    http://www.godglorified.com/eusebius.htm

    Det som styrker teorin att texten ursprungligen säger ”gör alla nationer till lärjungar i mitt namn”, är att alla exempel på dop i NT är dop i Herren Jesu namn. Att bli döpt i Jesu namn ger inget som helst kredit för att Jesus är Gud. Man döps för att följa en Herre och Mästare (rabbi). Vi är Jesu lärjungar, inte Guds lärjungar.
    Mvh

    Gilla

    1. SÅ: Du har rätt i kyrkohistorien för det var ca 30 år sen jag studerade det. Det var väl nikolaitiernas lära som lurades in i den tidiga församlingen.

     Alldeles rätt som du säger ” Det var den segrande falangen på kyrkomötet i Nicea (Athanasius) som representerade minoriteten av de kristna människorna vid den tiden, som senare skapade treenighetsläran. Det blev helt klart en treenighetslära av detta sen. Jag kollade igenom mina gamla handlingar och ser det nu.

     ”Man döps för att följa en Herre och Mästare (rabbi). Vi är Jesu lärjungar,” AMEN (Löftet som var ställt efter detta dop, SANNINGENS ANDE, Guds Ande skulle delges, gjorde att när de ändrade dopet från namnet till titlarna så blev deras lärosystem med århundradenas gång mörkare och mörkare. ANTIKRIST RAKT IGENOM. Påven med Katolska kyrkan. Satan kommer kastas ner från himmelen och inkarneras i Påven.

     SÅ: Det är bara de som har sanningens Ande som ser vem antikrist är och du gör väl det också, om jag förstår rätt?

     SÅ det här kan inte sluta på något annat sätt än att vi kommer träffas i himmelen. (LER)

     Guds frid
     lärjungen

     Gilla

 13. Politisk korrekthet definierar inte sanningen
  Svar på Micael Grenholm debatt­artikel ”Jesus står inte för ockupation” publicerat den 18 mars.

  Det är märkligt att en student i freds-och utvecklingstudier inte kan läsa innantill. Vem har förespråkat krig och ockupation? Det måste komma från en person som förespråkar ett debattklimat, där sanning definieras utifrån vad som är politiskt korrekt, oberoende av fakta och logik.
  Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll, och den som intresserar sig för Israel-Palestinakonflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. Av utrymmesskäl kan jag inte gå in på hela bakgrunden, men där kan man läsa de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken.

  Internationell lag erkänner giltigheten av en ockupation, när det har skett i försvarssyfte, för att betvinga en angripare, eller så länge som ett hot från en angripare existerar. Detta hot lever Israel varje dag med genom självmordsbombare och raketanfall.
  Israel passar dock inte in på definitionen av en ockupant, eftersom Israels närvaro och lagliga rätt har stöd av internationell rätt. Detta bekräftades av NF 1922. Deklarationen slog också fast att judiska bosättningar i Palestina skulle främjas av mandatmakten Storbritannien. När Storbritannien under tryck från araberna styckade av detta område och medverkade till att en palestinsk stat upprättades (Jordanien), fick judarna klara sig på de återstående 20 procenten av Palestinamandatet.

  Rätten för judar att bosätta sig har aldrig blivit begränsad på dessa 20 procenten, utan FN har som NF:s efterträdare bekräftat giltigheten av mandatet. Delningsplanen (FN-resolution 181) har ingen som helst juridisk giltighet, eftersom Säkerhetsrådet inte ratificerade den på grund av den arabiska attacken 1948. Detta vet många internationella experter, eftersom det inte handlar om ett ockuperat land som tillhör en annan stat.
  I dag motsäger och ignorerar FN, EU, internationella domstolar tidigare avtal och lagar som bekräftar Israels rättigheter. Så även Michael Grenholm, lärjunge till Stephen Sizer som angriper kristna Israelvänner. Med hjälp av bojkott av israeliska varor och politiska påtryckningar vill man ersätta en palestinsk stat på bekostad av en judisk, något som på sikt kan bidra till en ny förintelse av judar. Jag trodde kristna hade lärt något av historien, men tydligen inte pastor Sizer och hans lärjunge Grenholm.

  Ja, jag motsätter mig en tvåstatslösning av många skäl. Kriterier för att en stat ska godkännas är att en regering är demokratisk och står för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, kontroll över sitt territorium och har goda relationer med andra stater (Israel). En palestinsk stat uppfyller knappast dessa kriterier eftersom Hamas och PLO ligger i fejd med varandra, och den blivande palestinska staten vill kasta ut en halv miljon judar från Västbanken (Juderein).

  Därför när du skriver att vi kristna är kallade till att skapa fred gör du tvärtom genom att gå emot Guds plan med Israel och ställer dig på fiendens sida. Du bortser helt från förbundstanken, trots att hela Bibeln är fylld av dessa profetior, och att Jesus bekräftade dem genom att citera profeterna. ”På dina murar Jerusalem har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som skall ropa till Herren, ge er ingen ro, förrän han åter har byggt upp Jerusalem och låter det bli ett ämne till lovsång på jorden”. (Jesaja 6:26-7)
  När Grenholm kan stämma in i denna uppmaning, behöver han inte längre bli ledsen och upprörd utan en glad kristen som förstår Guds plan med sitt folk.

  Alf Lindgren
  tidigare gymnasielärare och missionär i Bangladesh och Indien

  Gilla

 14. Alf Lindgren: Du är en mycket klok man som ser helheten, från Bibeln till verkligheten, samt att du har vördnad för Guds plan för sitt folk. Jag blir så glad när jag läser det du skrivit och ser fram mot att hjälpa och vägleda andra människor som inte accepterar Guds viljas plan med Israel.

  Ske Guds vilja, vi måste komma in under hela Guds plan, vad han vill med oss och alla andra.

  Guds välsignelse broder
  lärjungen

  Gilla

 15. Tack för de fina orden. Jag tror det är viktigt att kristna får ljus över Guds plan med Israel. Denna blogg har inte detta klart för sig. Synd på en så ung broder som Michael att han inte förstår Bibelns budskap. Tyvärr är han påverkad av Diakonia som ställer sig på fel sida om Guds plan. Gud välsigne dig också

  Gilla

  1. Tack för svaret Alf, jag har skickat in en respons som kommer publiceras nu till veckan. Jag har för övrigt alltid motsatt mig krig och ockupation även innan jag kom i kontakt med Diakonia, eftersom Jesus står för fred och rättvisa. Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Micael, fred och rättvisa kan inte skapas utan blodspillan eller våld. Du har en mycket selektiv bild av bibelns budskap. Bibelns beskrivning av Jesus har även denna sida, den du inte tycks vilja förstå.

    ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ”Guds Ord”. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”” Upp 19:11-16

    Bibelns Messias har två olika uppgifter. Han kommer först som Guds lidande tjänare (Jes 53). Inom judendomen kallas det Mashiach ben Yosef. Det som Upp.boken beskriver är Mashiach ben David! Bägge dessa behövs för att det skall bli shalom.

    Micael, du har zoomat, sätt på vidvinkelobjektivet. 🙂
    Ha en välsignad påsk!

    Gilla

 16. Jag läste Jeremia 31:35-37 och funderade på hur en bibeltroende människa bortförklarar denna vers.

  35 Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen
  och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång,
  han som rör upp havet så att dess böljor brusar,
  HERREN Sebaot är hans namn:
  36 Om denna ordning inte längre består inför mig,
  säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk
  inför mig för alltid.
  37 Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas
  och jordens grundvalar där nere kan utforskas,
  först då skall jag förkasta hela Israels släkte
  för allt vad de har gjort, säger HERREN.

  Här beskriver Jeremia att TROTS allt de gjort så kommer Israels folk vara Guds folk

  Det kanske trots allt inte är Israel som ockuperar Palestina utan Gud själv (enligt ditt sätt att se på saken).

  Den som förbannar (talar nedsättande) Israel skall bli förbannad, och den som välsignar Israel skall bli välsignad.

  Tänk om du har fel?
  Eller har månen och stjärnorna slutat att lysa om natten eller solen om dagen?

  Gilla

  1. Hej Fingal: Välsignat bibelställe som du plockade fram.

   Det går faktiskt att bevisa i Guds Ord att Israel är löfteslandet samt att de är Guds egendomfolk efter löftet. Alla som tror på bibeln och låter Gud öppna upp boken kan inte missa det. Man kan börja med en enkel fråga för de som tvivlar, ifall de tror på ett kommande tusenårsrike på jorden, eller? Sonens rike.

   Alla välsignelser till Israels folk
   lärjungen

   Gilla

 17. Vad är detta för villsefaret svamlande ?

  Jesus är Guds Ord !.

  Jesaja, 54 Kapitlet

  Det övergivna Sions återupprättelse och
  tillkommande härlighet.

  1. Jubla, du ofruktsamma,
  du som icke har fött barn;
  brist ut i jubel och ropa av fröjd,
  du som icke har blivit moder.
  Ty den ensamma skall hava många barn,
  flera än den som har man, säger HERREN.
  2. Vidga ut platsen för ditt tjäll,
  låt spänna ut tältet, under vilket du bor,
  och spar icke;
  förläng dina tältstreck
  och gör dina tältpluggar fastare.
  3. Ty du skall utbreda dig både åt höger och vänster,
  och dina avkomlingar skola taga hedningarnas länder i besittning
  och åter befolka ödelagda städer.
  4. Frukta icke, ty du skall ej komma på skam;
  blygs icke, ty du skall ej varda utskämd.
  Nej, du skall få förgäta din ungdoms skam,
  och ditt änkestånds smälek skall du icke mer komma ihåg.
  5. Ty den som har skapat dig är din man,
  han vilkens namn är HERREN Sebaot;
  och Israels Helige är din förlossare,.
  han som kallas hela jordens Gud.

  Arne Strand

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s