Varför kristna inte kan vara politiker

Jesus kallade dem till sig och sade: ”Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så skall det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Matt 20:25-28).

Som Guds folk enligt det Nya förbundet ska vi inte bete oss som folkens ledare, enligt Jesus. Vi ska inte använda ”makt över” människor. Vi ska tjäna dem. Den störste i Guds Rike är inte den som kuvar andra under sig utan som underkuvar sig och blir som en slav för andra. Kristus är herrarnas Herre och konungars Konung (Upp 19:16) men när Han kom till jorden betjänade Han människor. Han vägrade låta sig göras till kung (Joh 6:15). Han gjorde judarna väldigt besvikna när Han trotsade förväntningarna som fanns på Messias – att störta romarna och befria Guds utvalda land Israel – när Han kommer och predikar att Guds Rike inte är Israel! Om och om igen slår Han fast att Guds Rike, som Han ständigt återkommer till och som man med trygghet kan säga är det centrala temat i Hans förkunnelse, inte är ett världsligt, synligt Rike utan människans mål som Israel under det gamla förbundet endast var en blek skuggbild av (något som apostlarna sedan skrev mer om) – Luk 9:27, 17:20f. Joh 3:3, Kol 2:17, Hebr 8:5 m.fl. Dialogen mellan Kristus och Pilatus visar med extrem tydlighet att de är politiska ledare av vitt skilda slag:

Joh 18:33 Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: ”Är du judarnas konung?” 34 Jesus svarade: ”Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?” 35 Pilatus svarade: ”Jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?” 36 Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen.” 37 Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”

Men att Jesus betjänade andra och vägrade skaffa sig politisk makt, vad har det med oss att göra? Alla lärjungar ska väl inte leva identiskt som Jesus? Det första Bibelordet jag citerade visar att i detta fall ska vi det. Vi ska inte befinna oss i maktens korridorer inte bara av den simpla anledningen att Jesus inte råkade befinna sig där, utan för att Han aktivt vägrade befinna sig där. Politiker är inte ett yrke som bonde eller läkare – yrken som Jesus inte hade men skulle kunna ha haft – utan det är ett yrke som går emot Jesu livsföring, det går emot Hans betjänande av mänskligheten att styra över den med politisk makt. Och Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde (1 Joh 2:6).

Detta är kanske ett nytt resonemang för många som läser detta, men för att förstå varför Jesus vänder sig emot politisk makt måste vi inse att politisk makt är oavhängigt beroende av våld. Jag har skrivit många långa blogginlägg om varför en kristen inte kan använda våld här. Det förvirrande i den politiska debatten är att politiker ofta framställs ha samhällsförändrar-monopol, att om man vill förändra något i samhället är det till politikerna man ska vända sig. Det är inte sant. Samhällets förändras även av vilka varor vi konsumerar (konsumentmakt), vilken opinion vi sprider i tidningar, bloggar och predikstolar (ideologisk makt), vilka civila olydnader mäniskor tar till för att uppmärksamma förtryck (ickevåldsmakt) mm. Politiker använder sig av ideologisk och våldslig makt, det senare har politikerna monopol på. Jag vet inte om ni är förtrogna med den gängse definitionen av en stat som används inom statsvetenskapen: En organisation med våldsmonopol inom ett visst territoriellt område. Och även om man definierar staten annorlunda är det ett faktum att statens enda maktmedel är våld. Tar du bort polisen och militären har ingen något incitament för att lyssna ett skvatt på vad regeringen säger.

Det finns massvis med sätt att förändra samhället på, jag sysslar med flera olika, men en kristen pacifist kan inte engagera sig i statens samhällsförändrande som per definition går ut på att sätta upp regler för när, hur och var polis eller militär får tillgripa våld mot dig. Makt handlar om att få människor att ändra deras beteenden antingen genom att få dem att handla mot deras vilja eller genom att få dem att ändra sin vilja. Statligt våld går ut på det förra medan opinionsbildning går ut på det senare (mer om detta här).

För ännu mer vishet kring Biblisk politik, besök Kristen underjord. Här skriver jag om vad kristna ska rösta på.

Dagenartiklar om valet: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

39 kommentarer

 1. Micael, jag undrar om du har sett filmen Amazing Grace. Den handlar om William Wilberforce, en kristen man som satt i det brittiska parlamentet och gjorde en enastående insats för att stoppa den brittiska slavhandeln i början av 1800-talet. Det skulle vara intressant att höra vad du anser om den sortens politiska insatser av kristna. Här finns mer info: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wilberforce

  Gilla

  1. Jag tror inte att avskaffa slavhandeln genom att bestraffa slavhandlare med våld är ett kristet sätt att avskaffa den på, jag tror som jag skrev ovan att man kan förändra samhället på flera andra sätt. Förbudet mot slavhandeln via parlamentet var bara sista spiken i kistan efter att tusentals kristna i årtionden protesterat mot den grymma behandlingen av slavar.

   Det är stor skillna på att vilja driva igenom en reform (t.ex. avskaffande av slaveriet) och sättet man gör det på. Ändamålet helgar aldrig medlen. Politik likställs alltför ofta med samhällsförändring, och politikens baksida – våld och bestraffning av dem som för det staten inte vill – hamnar i skymundan. Ett exempel är när missionärerna under imperialismen spred Evangeliet med hjälp av kolonialism och exploatering. Evangeliet spreds med orättfärdiga medel.

   På samma sätt är det att avskaffa slaveri med våld, ändamålet helgar inte medlen, det finns andra sätt att avskaffa slaveriet på. Detta hänger otroligt mycket samman med pacifism – det är pacifism – som kristen vet jag att i Jesu efterföljd finns det alltid ett alternativ till våld. Vi kan hylla Wilberforces solidaritet med slavarna, men inte det faktum att han i praktiken säger åt polis och militär att tillgripa våld mot människor (slavhandlare).

   Gilla

   1. Nu hänger jag inte med. Tycker du inte att det var bra att det brittiska parlamentet förbjöd slaveriet? Är du en motståndare till att det finns lagar i samhället?

    Gilla

    1. Jag är inte emot det moraliska i att avskaffa slaveriets förtryck, men jag är emot våldslig bestraffning oavsett vad för brott förövaren begått. Med grund i Bibelord som Matt 7:1, Joh 8:11, Rom 2:1 anser jag att den kristna pacifismen inte bara innebär att Jesu efterföljare inte kan vara soldater utan även att de inte kan vara domare. Därmed är jag motståndare till lagar i kyrkan. Vad världen ägnar sig åt har jag inget att säga till om, Gud kan ha en plan med det (Rom 13). Men kyrkan ska avskaffa slaveriet på oblodigare sätt än statligt våld, vilket man också i väldigt hög grad ägnade sig åt i början av 1800-talet (även om många inte såg något problem med att kristna engagerade sig i staten och gjorde det också).

     Gilla

 2. Jag lyssnade på den här predikan igår! Kul 🙂
  Den heter ”Victorious Love”.

  Jag kan tillägga att Greg Boyd inte säger att kristna inte kan bli politiker om de känner sig kallade till det, utan snarare välsignar det (även om han inte låter dem predika i kyrkan).

  Kom ihåg att det ytterst sätt är du och jag som röstberättigade svenskar som, vare sig vi vill det eller inte, har makten i Sverige. Politiker är (i alla fall i teorin) tänkte att vara tjänare åt folket, förtroendevalda.

  Sen vet vi ju båda att det inte riktigt funkar så i praktiken. Men enligt ett sätt att resonera borde det ju då vara fel att rösta men rätt att bli politiker!

  😉

  Gilla

  1. Ja, Greg Boyd tar inte svängarna fullt ut men de tankar han uttrycker ovan används av kristna som inte vill bli politiker.

   Många tror att röster är ”rekommendationer”, man faktum är att politiker ses som representanter för dem som röstar. Således kan man se alla som röstar som politiker. Det rättfärdiggör dock inte politikeryrket lika lite som man kan rättfärdiggöra soldatens dödande med att generalen säger åt honom att döda. Jag kommer diskutera om kristna kan rösta imorgon.

   Gilla

   1. Nu är det ju många som är politiker utan att ha det som yrke. Jämställer du att vara politiker i kommunen eller landstinget med att vara soldat? Det tycker jag är att gå väl långt. Jag ser många politiska roller där man kan tjäna Gud och människor utan att använda dödligt våld. Jag anser att en lärjunge till Jesus kan vara anställd i kommun, landsting eller stat (som arbetare, tjänsteman eller beslutsfattare) så länga han inte kompromissar med Guds rikes ideal. Det är säkert svårt, men inte omöjligt. Daniel i GT är väl ett bra exempel på att det går. Jag håller med om att man alltid har ett personligt ansvar för sina handlingar och inte kan skylla på en order från en överordnad.

    Gilla

 3. Måste vara svårt om man som kristen vill leva i överlåtelse till gud och bli alltmer helgad (upp 22:11) att kombinera det med makthavare roll. Tänker på krig, dödsstraff polis våld och liknande.

  Men låter lite bli osagt med tanke på William Wilberforce 🙂

  Själv röstar jag inte tycker det är för mycket rävspel maktkamper och tyvärr lögner för min smak.

  Läste en intressant reflektion härförleden men sparade tyvärr inte artiklen. Här i sverige tycks röstning vara den ända legitima synen på att vara med och påverka för något bättre, men författaren berättade att i USA röstar bara 50 % men är aktiva i samhället på annat sätt. Slutsatsen i artiklen var att demokrati är summan av alla invånares handlingar,förenings verksamhet, privata handlingar osv

  Jag har röstat blankt hela livet och möter ofta oförstående människor eller nästan utskällning om att jag är ”soff potatis” m.m men jag misstänker att det är en väldigt ”politiserad” syn på livet. röstar man inte räknas man inte tycks parollen vara 🙂

  Gilla

 4. Det finns kristna politiker som ser det som en del i sin kallelse att just tjäna sina medmänniskor genom politiken, för att förändrar orättfärdiga lagar etc.

  Sen finns det kristna som inte är politiker men utövar makt på människor i sina församlingar, familjer mm och det tycker jag är lika lilla som maktutövande i maktens korridorer.

  Jag håller med om att det viktiga är vad vi gör i vår vardag, men det behöver ju inte utesluta ett partipolitiskt engagemang jag ser det snarare som att du kompletterar varandra.

  Politik är allt vad vi gör för att förändra samhället, alltså är det en politisk handling att köpa rättvisemärkt kaffe men även att inte göra det, båda sakerna påverkar samhället. På samma sätt är det att behandla sina medmänniskor med respekt eller att inte göra det.

  Väldigt lösa tankar
  Mattias

  Gilla

  1. Hej Mattias!

   Om man definierar politik som allt som förändrar samhället är det fortfarande stor skillnad på att köpa rättvisemärkt och att bestraffa människor med våld. Statlig makt är per definition våld, som jag skrev ovan. Som kristen pacifist kan jag därmed inte använda statlig makt. Det är en makt som i sin essens inte tjänar underifrån som Jesus gjorde utan härskar över andra och ”uppträder som herrar” som Jesus säger. Detta gör andra än politiker också, det har du rätt i, men en politiker kan inte avstå från våld annat än att lämna politikeryrket, eftersom statlig makt per definiton är våld.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

  1. En kristen kan inte vara politiker och hålla fast vid Jesu ickevåldslära, och därmed bör en kristen inte vara politiker.

   Gilla

  2. Jag ser kristna som är politiker, liksom kristna som ber ”till” helgon eller döper spädbarn, som mina andliga syskon, som dock inte riktigt förstått Guds sanning.

   Gilla

 5. Ok, nice. Jag misstänkte att det var så, ville bara ha ett förtydligande. Jag tänker nog också att man KAN vara politiker och kristen, men att man inte bör vara det, och att man inte heller kan vara det i förlängningen. Förr eller senare kommer man att släppa antingen efterföljelsen eller partipolitiken. Man kan inte tjäna både gud och mammon, både Messias och Kejsaren.

  Gilla

 6. Om det nu är statens våldsmonopol som är problemet genom polis och militär hur ser du då på att engagera sig politiskt i landsting och kommun, de utövar inget våld. Även om de kan kalla in polismakten för att t.ex. hämta en elev som uteblir från skolplikten? I kommun och landsting är inte heller politik ett yrke för de flesta utan något man gör på fritiden? Pengar är ett stort problem inom politiken, har själv sätt på nära håll hur en man gjorde avkall på sina ideal för en kommunalrådslön.

  Sen funderar jag även på demokratiforskaren Roland Dahls invändning att demokratiska samhälle rent empiriskt är de som har minst våld och det borde ju vara något eftersträvansvärt. Att man i ett anarkistiskt samhälle har svårt att skydda de svagaste och minoriteter.

  Gilla

  1. Egentligen är et inte svårare än att kristna inte ska använda våld. Att polisen måste hämta skolkande barn är inget lärare kan göra så mycket åt.

   Och återigen måste vi arbeta för samma mål som politiker i kyrkan. Jag tror bestämt att om kyrkan i den Helige Andes kraft arbetade effektivt skulle vi skydda minoriteter utan våld. Och som jag poängterar ovan håller jag med om att demokrati är det bästa styrelsesättet för en stat (något som Dahl bevisat med råge) men faktum kvarstår att det ä en stat, och att en sådan alltid utövar makt med våld. Kyrkan kan åstadkomma samma resultat utan våld. Skillnaden är att staten är rikare och större, så dess gärningar syns mer. Men för varje person som drar sig ur staten och inlemmas i kyrkan så får vi ett mer ickevåldsligt samhälle. Som skyddar minoriteter.

   Gilla

 7. micael:
  ”Med grund i Bibelord som Matt 7:1, Joh 8:11, Rom 2:1 anser jag att den kristna pacifismen inte bara innebär att Jesu efterföljare inte kan vara soldater utan även att de inte kan vara domare. Därmed är jag motståndare till lagar i kyrkan.”

  Inte lagar i kyrkan? Förklara…
  Jos 1:8
  Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den…

  ”Vad världen ägnar sig åt har jag inget att säga till om, Gud kan ha en plan med det (Rom 13).”

  Vad har du för plan för världen då? Att strunta i den?

  ”Men kyrkan ska avskaffa slaveriet på oblodigare sätt än statligt våld…”

  Kyrkan avskaffade inte slaveriet. Det var den brittiska regeringen som gjorde det – efter hårt arbete av William Wilberforce. Du verkar ha svårt med skillnaden mellan ”kyrkan” och personer som brukar besöka kyrkan – men som på vardagen för det mesta befinner sig på andra platser…
  Hur man än vänder och vrider på det – slaveriet avskaffades. Kanske hade det kunnat lösas mer fredligt om man hade väntat 100 år till. Men varför skall alla hundratusentals slavar behöva vänta så länge? De hade nog lidit nog – samt alla slavar som satte livet till i sitt lidande.

  Gilla

  1. Hej Patrik! Det var ett tag sen. Är allt bra med dig?

   ”Inte lagar i kyrkan? Förklara…
   Jos 1:8
   Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den…”

   Min kommentar var ett svar på Jonas fråga om jagär ”motståndare till att det finns lagar i samhället”. Mitt svar är att jag är motståndare till lagar i kyrkan. Med lag menar jag då de lagar som finns i samhället, som alltid åtföljs av våldsligt straff. I Israel bestraffades lagöverträdelser på flera olika sätt (2 Mos 21-22). Med Lagen (Tohran) kom domen, att bestraffa dem som bröt mot lagen.

   I det nya förbundet upphävs domen till förmån för nåden. Kristus tar det straff vi förtjänar för att ha brytit mot Lagen. Därför kan Paulus skriva: Rom 5:18 Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. 19 Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. 20 Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, 21 för att, liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre

   Genom att ha blivit friköpta från Lagen behöver vi inte följa kosherregler, omskärelse eller annat, vi behöver endast tro på Jesus. ”Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.” 2 Kor 3:6. Detta betyder dock inte att gärningar inte spelar roll. En livaktig tro på Jesus förutsätter goda gärningar i den Helige Andes kraft. Därför kan Paulus tala om en ”Kristi lag” (1 Kor 9:21, Gal 6:2). Denna lag bestraffas dock inte med stening eller piskrapp, utan om någon i frösamlingen syndar tar man till tillrättavisning och förmaning. Vägrar personen ångra sig kan man ta till församlingens enda egentliga maktmedel: uteslutning (Matt 18). Men lagar som innebär bestraffning med våld, som finns ute i samhället, ska kyrkan inte ägna sig åt. Därför kan kristna inte vara politiker.

   ”Kyrkan avskaffade inte slaveriet. Det var den brittiska regeringen som gjorde det – efter hårt arbete av William Wilberforce. Du verkar ha svårt med skillnaden mellan ”kyrkan” och personer som brukar besöka kyrkan – men som på vardagen för det mesta befinner sig på andra platser… Hur man än vänder och vrider på det – slaveriet avskaffades. Kanske hade det kunnat lösas mer fredligt om man hade väntat 100 år till. Men varför skall alla hundratusentals slavar behöva vänta så länge? De hade nog lidit nog – samt alla slavar som satte livet till i sitt lidande.”

   För det första arbetade kyrkan, främst väckelsekristendomen, så hårt och så länge att den legala reformen omöjligt hade kunnat komma då den kom utan deras ideella, ickevåldsliga arbete (kväkarna var ju de mest aktiva i den rörelsen). För det andra skrev jag inte att kyrkan avskaffade slaveriet utan att den ska göra det utan att använda våld. 100 år är nog en överdrift, men min poäng är att en kristen som lämnar politiken och arbetar samhällsförändrande på andra sätt inte förändrar samhället mindre effektivt. I nuläget är det fler som jobbar politiskt, därför har de politiska förändringarna större genomslagskraft. Men man kan inte anklaga oss för att orsaka slavars lidande.

   Det är här jag tror du missförstått mig, vilket kommentaren ”Vad har du för plan för världen då? Att strunta i den?” tyder på. Gud vet hur mycket jag vill förändra världen, jag håller på och säljer allt jag äger för att ge till de fattiga, jag lobbar aktivt såväl här som på bloggen Diakoniaaktivist som Rättvis elektronik för en bättre värld, jag deltar i kampanjer och namnlistor nästan dagligen, jag jobbar ideellt inom Stadsmissionen, Pannkakskyrkan (som förutom det evangeliserande, som i sig är enormt samhällsförändrande, gör mycket diakonalt för fulla ungdomar) och min församling där jag gång på gång påminner om vikten att komma ihåg de fattiga – jag har skrivit en hel bok om ämnet – jag deltar i Kristna Freds Uppsalagrupp, jag ber varje dag för de hungriga, törstiga, krigsdrabbade, förtryckta, sjuka, besatta och ofrälsta och för ett tiotal organisationer som sprider Guds Rike på olika sätt, jag är en av de aktivaste i Uppsalas Speakgrupp som består av kristna som verkar för fred och rättvisa, jag är aktionsansvarig och drivande i Uppsalas Diakoniaaktivistgrupp som ständigt jobbar för fred, ekonomisk rättvisa och bättre miljö, dessutom får jag nyhetsbrev från PMU, Forum Syd, Avaaz, Enough Project som alla ständigt, dag för dag, år ut och år in, lyckas arbeta för ett bättre samhälle utan att använda våld. Jag gör det många gånger dåligt, jag ber Gud om förlåtelse för att jag inte gör mer, men samtidigt skulle jag bagatellisera Hans stora nåd om jag inte erkänner att vad Han gjort med mig för att förändra samhället är enormt. För fem år sen satt jag bara och spelade TV-spel hela dagen. Nu har jag tack och lov till Gud sålt skräpet och gett engarna till Läkare utan gränser – just det, jag får nyhetsbrev från dem med – och har en penna från Diakonia som det står ”Made from recycled game consoles” på.

   Framför allt förändrar jag samhället positivt genom att inte delta i Babylons våldsaktiviteter utan bojkottar röstande. Varför skulle det vara effektivare än allt jag nämnt ovan? Tro mig, det är ingen hemlighet att en väldigt stor del av befolkningen i demokratiska länder röstar inte med tanke på det bästa samhället utan vad som gynnar dem själva. LO-medlemmar röstar på det ena, företagare på det andra. De struntar i världen, Patrik, de tänker på sig själva snarare än samhället (nu drar jag inte alla LO-medlemmar och företagare över en kam, utan dem som röstar enbart för att en viss politik gynnar dem själva) men jag gör inte det. Därför röstar jag inte.

   Gilla

   1. Jo, tack- det är helt kanon!

    ”Därför röstar jag inte.”

    Och ju fler kristna som inte röstar – desto snabbare avkristnas Sverige. Våra förtroendevalda är ju där för att rädda det som räddas kan. Har du inte märkt att en och en annan förändring skett i samhället de senaste 20åren – som ju direkt inte är av Gud (minst sagt)…

    Ditt svar om vad du gör för samhället var mer än nog – och Ja, jag missuppfattade dig nog. 😉

    ”Mitt svar är att jag är motståndare till lagar i kyrkan. Med lag menar jag då de lagar som finns i samhället, som alltid åtföljs av våldsligt straff. I Israel bestraffades lagöverträdelser på flera olika sätt (2 Mos 21-22). Med Lagen (Tohran) kom domen, att bestraffa dem som bröt mot lagen.”

    Menar du att vi kristna står utanför samhällets lagar? Hallå, de gäller tyvärr även i kyrkan… 😉

    ”Genom att ha blivit friköpta från Lagen behöver vi inte följa kosherregler, omskärelse eller annat, vi behöver endast tro på Jesus.”

    …och följa hans bud. Jag tror att du – precis som det judiska folket – missuppfattat vad lagen egentligen är. Innan syndafallet levde människan enligt lagen – även fast den inte ännu var given åt oss. Då behövde man inte ge den åt oss, då människan var precis så som Gud hade skapat henne. Lagen gavs till människan för att hon skulle förstå hur Guds natur är. Så som lagen är – så är Gud. Jesus följde lagen, därför att han kunde. Jesus är Gud.
    Försök att följa lagen, och du ser hur otroligt rutten du är. Lagen avslöjar din synd.
    Versen som du klistrade in påpekar detta:
    20 ”Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större…”
    Lagen avslöjar hur chanslös du är – och där kommer Jesus in i bilden! Sedan blir det nåd – och nåd i överflöd! Halleluja!

    Gilla

    1. Sverige avkristnas för att kyrkan suger på att missionera, inte för att kristna inte röstar. Vi kristna röstvägrare uppgår ju knappast till mer än ens en procent av befolkningen, så de senaste 20 årens sekularisering kan knappast skyllas på oss. Dessutom är kristna som röstar en del av sekulariseringen, eftersom sann kristendom innebär att man tar till korset, inte svärdet.

     Kyrkan drabbas av samhällets lagar, men deltar inte i att utforma dem, utan ervjuder nåd till syndare istället för straff. Herren Jesus själv korsfästes enligt samhällets lagar, men själv korsfäste Han ingen.

     Vi är helt överens när det gäller lagen, grejen var att när jag talade om ”lagar” med Jonas hade jag varken tohran eller Jesu bud i åtanke utan IPRED och RUT. Lagen gavs åt människan för att uppenbara hennes synd – den som inte följer Lagen förtjänar döden (Rom 6:23) eftersom den som håller buden ska leva genom dem (3 Mos 18:5). Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud (Rom 3:23). Men Gud blevmänniska i Kristus för att friköpa oss från Lagen, ta vårt straff på sig, dö för våra synder och på så sätt ge oss det Eviga Liv endast Han förtjänar genom att ta det straff som vi förtjänar. Nåd i överflöd, amen till det. 🙂

     Gilla

    2. ”Sverige avkristnas för att kyrkan suger på att missionera, inte för att kristna inte röstar.”

     Delvis har du rätt, men du glömmer en väldigt viktig detalj. Den svenska statskyrkan – du vet, den som är avskiljd från staten – styrs av regeringen. Vem är det som tillsätter en biskop? Kyrkan eller politiker?
     Det senaste kyrkovalet var det politiska frågor som avgjorde – inte vad Guds ord säger.

     Gilla

     1. Samtidigt finns det inomkyrkliga rörelser i Svenska kyrkan som oberoende av det kyrkliga etablissemanget lever och verkar. Vi bör jobba för att Svenska kyrkan befrias från staten en gång för alla, kyrka och stat går inte ihop, Guds Rike och världens riken är väsensskilda. Därför röstade jag på Frimodig kyrka i kyrkovalet.

      Gilla

    3. Du kanske har missat det Micael, men Svenska kyrkan är faktisk fri från staten numera, även om den inte är fri från politisk styrning. Det förvånar mig att du är medlem i Svenska kyrkan och röstar i kyrkovalet. Hur motiverar du det?

     Gilla

     1. Jag vet mycket väl att Svenska kyrkan inte är statskyrka, och det är jag övertygad om att Patrik vet också, men skilsmässan är inte total, vilket den absurda förekomsten av politiska partier i kyrkomötet visar. Det är ett uppenbart arv av ecklesiastikministern.

      Är det faktumet att jag är med i svenska kyrkan trots att jag är karismatisk anabaptist eller att jag röstar som förvånar dig? Naturligtvis är det inte röstsystemet jag, elof, Ebba och vi andra kristna som inte röstar är emot, utan att delta i statens våldsutövning. Kyrkomötet använder noll våld. Och när det gäller medlemsskapet har jag funderat på att gå ur, men det har dröjt av personliga skäl. Just nu är jag faktiskt med i tre kyrkor: Svenska kyrkan, Pingst och Mosaik. 🙂

      Gilla

 8. Hej Micael,
  Hur ser du på att Paulus utnyttjar sitt romerska medborgarskap vid ett par tillfällen (se Apg 16:37, Apg 21:39, Apg 22:25)? Då kompromissade han uppenbarligen med Jesus undervisning med ditt sätt att se på saken. Han utnyttjade rättigheter han fått genom födseln som naturligtvis fick sin makt från den romerska statens våldsutövning.

  Gilla

  1. Med all respekt, jag förstår inte hur det överhuvudtaget skulle medföra något till diskussionen. Paulus använder inte våld när han pålyser det faktum att han är romersk medborgare, tvärtom minskar han våldsutövning (mot sig själv). Skulle han ha ljugit om sitt medborgarskap? Ska vi kristna idag bränna upp våra pass? På vilket sätt bidrar det till minskat våldsutövande. Vi är fortfarande medborgare i landet vi bor i, och vi betalar skat, men vi använder inte våld, vilket staten gör.

   Gilla

   1. Jo men Paulus använder sin politiska makt genom att upplysa om sina medborgliga rättigheter. Han hade tex.förmodligen inte kunnat vädja till kejsaren om han inte var romerks medborgare. Han hade blivit sämre behandlad om han inte var romersk medborgare. Vi kan alltså använda våra svenska medborgarskap för att rösta utan problem. Hans makt som romersk medborgare vilar på den romerska militärmakten, alltså på våld.

    Gilla

    1. Nej, det går inte ihop alls. Han använde inte sitt medborgarskap till att använda våld, så varför skulle vi göra det? Att han undvek bli piskad eller kom inför förhör för kejsaren så att han slapp dödsstraff innebar inte att han stödde våld på något sätt. Att vi röstar in en politiker som stiftar lagar däremot är att använda våld.

     Gilla

    2. Att utnyttja lagar är rimligen i så fall också att använda våld. Så länge lagar inte används eller efterföljs så kan det knappast handla om våld. Hur kan stiftandet av lagar innebära våld men inte att nyttja dem? Det vore ungefär som att tillverkning av vapen är våld men inte att använda vapnen. I Apg 16:38 är det ganska uppenbart att det handlar om utövande av våld eller snarare om hotet om att använda våld då domarna blir rädda när de förstår att Paulus och Silas är romerska medborgare. Varför skulle de annars bli rädda? Nu tror jag inte heller att Paulus utövade våld, men jag tror inte heller att rösta innebär utövande av våld. Lika lite som utnyttjande eller stiftande av lagar innebär utnyttjande av våld.

     Gilla

     1. Det är en intressant fråga hur man ska ställa det faktum att vi är sanningens barn mot att vi inte ska använda våld. Ska vi undanhålla sanning eller till och med ljuga om resultatet blir att våld inte utövas? Oavsett vad man svarar på den frågan så är det ett faktum att Paulus inte utövar våld genom att säga att han är romersk medborgare till dem som har gisslat/ska gissla honom. Om han hade gått till en högre ställd officer som skulle kunna bestraffa gärningsmännen och berättat detta hade man kunnat tolka det som en våldshandling. Nu gjorde han inte det. Han varken stiftade eller utnyttjade en lags våldsliga konsekvenser. Poliser och politiker gör dock det.

      Gilla

 9. KD är Sveriges lataste parti!

  Svenska Dagbladet publicerade under valdagen en intressant artikel om de sju dödssynderna och de svenska partierna, tyvärr finns den inte på deras webbsida.

  Enligt den träffsäkra analysen ryms KD i dödsynden: Lättja! Eftersom KD lutar sig tillbaka och nöjer sig med att räkna till en, två, tre, fyra, fem procent, och att talet om verklighetens folk mest handlar om att politiken ska dra sig tillbaka från det offentliga livet.

  Den attityden passar bättre på folk som vill predika i en församling eller filosofiera för en tankesmedja. Men man missar att politik är handling och vilja att ta ledning för ett land!

  ”Den tolerante är en människa utan övertygelse”

  (G K Chesterton)

  Gilla

 10. KD är även den politiskt korrekta journalistkårens största favorit-slagpåse. Ex. ”KD är Sveriges lataste parti…”
  – när de har Mikael Oscarsson, som skriver flest motioner av samtliga ledamöter i riksdagen.

  Gilla

 11. Hej!
  Hurredu, jag tycker att en hel del av de du skriver är riktigt lustigt.

  Ponera några situationer här:

  Jag och min fru går på stan, en man försöker knivhugga min fru, jag tittar på och säger till min fru: Nja sorry, jag är en radikalt kristen pacifist så jag kan inte rädda dig.
  Är det kristet agerande? (Och javisst kan ju Gud kanske sända sin Ande och skrämma iväg knivhuggaren, (föressten, kanske syndade nu iochmed att jag sa knivhuggaren till mannen med kniv i handen, jag dömde ju honom)).

  Sen dedär med kosher, jo, sant är det att vi inte behöver det, men! Lyssna till vad de kommer överäns om i Jerusalem när de gäller behandlandet av nya kristna bröder som inte är judekristna:
  Apg 15:19 Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud 20utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod.

  Sen, jag vet att detta jag säger nu är från GT men Paulus refererar till det och liknande saker i nåt brev: När Herren använde Kyros, den persiske konungen för att ge hämnd för Israel på bla. annat babylon och andra makter, han skulle dessutom utvidga Kyros rike till typ hur stort som helst, för att Gud ville de och hade utvalt Kyros, en Icke-judisk perser. Dessutom skulle Kyros hjälpa till med att bygga upp Jerusalems murar.
  Paulus skriver också om att en kristen måste följa den överhet som är över en. Rom 13:1-2 Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig upp emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt och de som gör så drar domen över sig själva.
  Jesus sa också till Pilatus: Du skulle inte ha någon makt över mig, om du inte hade fått den ovanifrån (Joh 19:11)
  Och jag tror faktiskt inte Jesus syftar på Kejsaren… tyvärr……

  Sen så tyckte även Jesus att e va rätt att betala skatt till en förtryckarmakt, samtidigt som Petrus helt uppenbarligen fick problem när han Lydde Gud mer än människor.

  Hur mycket svart-vitt du än vill få det så är det inte så. Det finns många nyanser, väldigt många nyanser, jag vill inte påstå att Guds sanning är relativ, men Deus Semper Major: Gud är alltid större, när du vill sätta dina lärosatser, det du just nu tror är sanningen, (för du är väl ödmjuk nog att ändra uppfattning om du skulle bli motbevisad?) så sätter man Gud lite i en låda, Gud kan agera långt utöver vad vi tror är rätt och fel.

  Sen är jag helt övertygad om att om man ska vara en politiker eller annan person med stort inflytande såsom pastorer och andra ledare, eller exempelvis en bloggare vars blogg besöks av många människor så behöver man både ödmjukhet, mycket ödmjukhet, men ändå kunna vara skarp och stå upp för vad man tror, samtidigt att man måste verkligen se att allt är Guds, att den plats man fått inte är värd mer inför Gud än den som städar i kkyrkan, att man kan va tacksam för sin plats, men att Gud ger och tar som han vill, (vara ödmjuk i sin roll såsom Johannes döparen var när Jesus tjänst börjades och han fick backa undan) och verkligen vara lyssnande för vad Gud vill.

  Jag tror verkligen att man kan tjäna sitt land och tjäna Gud, varför? för jag tror att tjänar man Gud, då tjänar man sina medmänniskor, sitt land, jorden, för man vill ju landets, människornas bästa?
  Använda politik för att få makt är fel, men att gå in i politik för att man älskar sitt land och vill det bästa för medborgarna är att tjäna Gud. Det är min bestämda uppfattning 🙂 Men jag kanske ändrar mig än dag? 🙂 ha de bra Micael Gud välsigne dig!

  Gilla

  1. Guds frid, Tong. Jag ska besvara dina invändningar kortfattat.

   Läskig, okänd människa (av någon anledning alltid en man) försöker skada/döda oskyldig snäll släkting (av någon anledning alltid en kvinna) är ett utslitet argument mot pacifism, har besvarat det här.

   I apostlamötet i Jerusalem kom man pragmatiskt överens om några regler för hedningarna för att de kristna inte skulle stöta sig med judarna för mycket (Apg 15:21). Jesus förklarade all mat ren (Mark 7:15) och Paulus skriver att kristna kan äta all mat, inklusive sådant som ”orenats genom avgudadyrkan”, så länge man inte stöter sig med någon (Rom 14:14, 1 Kor 8:4-8).

   All överhet är av Gud, såväl Kyros som David som Hitler som Reinfeldt, och vi ska underordna oss all överhet, såväl Kyros som David som Hitler som Reinfeldt, be för all överhet, såväl Kyros som David som Hitler som Reinfeldt, betala skatt till all överhet, såväl Kyros som David som Hitler som Reinfeldt, men aldrig någonsin själva använda oss av överhetens svärd, för Kristi soldater ska inte använda våld.

   Det finns inget som helst Bibliskt stöd för att man ska älska sitt land. Vi ska älska alla människor lika mycket men inte länder.

   Ha det bra Tong, hoppas du förstår att mina korta svar inte är av brist på respekt utan tid. Och när det gäller ödmjukhet är vi överens, det är något jag behöver lära mig ännu mer. Säger jag att kristna ska vara politiker ljuger jag dock, på samma sätt som jag skulle ljuga om jag sa att de ska vara tjuvar. Gud välsigne dig!

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s