Den heliga eldens mirakel i Jerusalem

Idag är det den ortodoxa påskdagen. Följande fantastiska vittnesbörd kommer från den ortodoxa bloggen Gäst och främling av Mikael Fälthammar.

Den heliga elden.

”Det händer ofta att ikoner gråter när Himlen vill visa sin närhet till oss. Vi har också helgon till vilka Gud ger många andliga gåvor. Men inga av dessa mirakler har en så djupgående och symbolisk innebörd för oss som den heliga eldens mirakel. Det är nästan som ett sakrament. Elden gör Kristi uppståndelse så verklig för oss, som om han dog för bara några år sedan,”

– hans salighet patriark Diodorus I

Den heliga elden
Den heliga elden
Varje år vid samma tid, på samma sätt och på samma plats sker ett av de största Kristna miraklen inför världens ögon: den heliga eldens mirakel. På påskafton, den heliga lördagen, samlas troende från hela världen vid den heliga gravens kyrka i Jerusalem för att ta del av denna händelse. Vid denna tiden faller nämligen Guds eld från himlen och tänder mirakulöst patriarkens ljus och kyrkans alla lampor.

Så har skett sedan 300-talet, då gravkyrkan byggdes och Kristi grav upptäcktes. Inget annat mirakel sker med sådan regelbundenhet och vid så många tillfällen. Miraklet bevittnas av många genom historien: den ryske munken Daniel skriver om det år 1106-07. Han beskriver hur patriarken går ner i graven med två otända ljus. Väl nere i kyrkan böjer han knä och ber vid den sten Kristus låg vid sin död. Efter dessa böner kommer ett blått himmelskt ljus vid stenen. Det är den heliga elden som snart tänder oljelamporna i kyrkan och patriarkens ljus. När patriarkens ljus tänts träder han ur kyrkan och möts av jubel från de församlade utanför. Alla får snart del av den heliga elden.

Patriark Diodorus ger i en intervju sitt eget personliga vittnesbörd till miraklet: ”Det kan inte beskrivas med mänskliga ord. Ljuset stiger ur stenen som dimman ur en sjö – det ser nästan ut som om stenen är täckt av ett fuktigt moln, men det är ljus. Ljuset uppför sig olika varje år. Ibland täcker det bara stenen, men andra gånger lyser det upp hela gravkapellet så att folk som står utanför och tittar in ser att där är fullt av ljus. Elden bränns inte – jag har aldrig bränt mitt skägg under alla de sexton år jag varit patriark i Jerusalem och fått mottaga den heliga elden. Elden är av en annan sort än normal eld som brinner i en oljelampa. Vid en tidpunkt formar ljuset en slags pelare från vilken jag kan tända mina ljus.”

Skeptikerna har inte låtit vänta på sig, så klart. Några tror att patriarken har en tändare med sig in i kapellet (vilket är svårt för han går bara in dit i sin vita alba, som ett tecken på ödmjukhet), andra menar att en oljelampa redan brinner där inne, som han tänder sina ljus på. Problemet med kritiken är bara den att Israeliska myndigheter först går in i kapellet kl. 13 på påskafton, kollar så att där inte finns någon källa till eld, och sen sluter de dörrarna och förseglar dem med vax så att ingen går in där före patriarken. Andra vittnesbörd från den heliga elden är att det har hänt att ljus tänts spontant bland folkskaran som samlats utanför.

Niels Christian Hvidt skriver i sin bok Mirakler om hur ärkebiskop Ambrosius av Antiokia samlat ihop vittnesbörd från människor som med sin underskrift intygat att de varit med om hur deras ljus tändes utan synbar orsak i kyrkan. Ambroius själv var med om att efter ceremonin se med sina fysiska ögon ett kors av ljus ovanför kyrkan.

Jesus uppstod inte för att vara passiv. Jesus uppstod för att kunna visa sig för de som är villiga att se Honom. Glad påsk!

2 kommentarer

  1. Utdrag från min artikel om Katolska och ortodoxa mirakler (skriven år 2004 men uppdaterad med länkar efter detta):
    Ett högst märkligt under är ljusundret (det heliga ljuset) i Heliga gravens kyrka (Uppståndelsekyrkan) i Jerusalem som har spontanantänt släckta vaxljus och oljelampor i kyrkan varje påskafton sedan 800-talet. Kyrkan byggdes upp över Kristi grav år 335. Det här undret förmedlar en auktoritetstradition om att den Ortodoxa kyrkan är den enda sanna arvingen till Kristus och hans undervisning. De representanter som ska ta emot den heliga elden från den grekiskt ortodoxe patriarken som leder ceremonin ska enligt traditionen först ha kysst hans hand. Det är efter att man har läst bönerna som det stiger upp som ett moln eller dimma (ett blått ljus med skiftningar i rött) från den sten där man tror att Jesus låg. Ljuset kan sedan rotera runt som en virvelvind för att efter en stund samla sig till en ljuspelare som självantänder facklorna. Ljuset kan sedan också passera in i kyrkan, virvla runt och självantända även andras ljus. Det märkliga är också att ljuslågan inte är brännande de första 33 minuterna! (detta enligt Heliga gravens kyrkas officiella hemsidan. Detta kan jämföras med Moses brinnande busken som inte brann upp. Är detta Gud (och samma eldstungor som på den första pingstdagen) eller en demonisk ljuskälla? I den ockulta världen kallas fenomenet med självantändning för bland annat pyrokinesis och fortean fire. Eld används i många ockulta sammanhang.
    Läs vidare hela artikeln här: http://www.tidenstecken.se/hvidt.htm

    Gilla

  2. Jag har svårt att tro att de mirakel som sker i ortodoxa och katolska sammanhang är genuina. Den intressanta frågan är, predikar dessa kyrkor något bibliskt evangelium? Svaret är helt klart nej, den katolska kyrkan har ju genom Tridentum förkastat det bibliska evangeliet, och de mirakel som sker där är väldigt ofta förknippade med helgon- och Mariakult. Det tycks som om katolska mirakel leder människor bort från Kristus och hans fullbordade verk. Det mest sannolika torde vara att katolska mirakel är av demoniskt ursprung. Jag är inte lika bekant med ortodoxa mirakel, men många ortodoxa kyrkor är minst lika främmande för det bibliska evangeliet som den katolska (många ortodoxa förnekar ju t.ex. ställföreträdarläran), så det är inte speciellt långsökt att anta att även de ortodoxa miraklerna är demoniska.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s