Respons på Aletheias ”allvarsord om Sverige”, del 1: Mångkultur

Guds multietniska, mångkulturella folk (Upp 7:9)
Guds multietniska, mångkulturella folk (Upp 7:9)

Aletheia är en av Sveriges största kristna bloggar, och nu efter valet har dess skribenter jobbat aktivt för att övertala kristna om att SD inte är så farliga utan att det kan vara logiskt för en kristen att stödja deras politik. Daniel Forslund har debatterat mot Stefan Swärd om detta i P1, och Andréas Glandberger som jag känner privat och är facebookkompis med har uttryckt detta tydligt på fejjan. Och det blir ställt utom allt rimligt tvivel när de publicerar en serie bloggposter vid namn ”Ett allvarsord om Sverige” i fyra delar, där den tredje delen radar upp massa argument för att kristna ska rösta på SD. Därtill innehåller bloggserien väldigt tveksamma bibeltolkningar och en otroligt fientlig beskrivning av muslimer.

Blogginläggen är inte skrivna av någon av Aletheias skribenter, utan en viss Daniel S. Enligt Glandberger har hans texter spridits via mail, och Aletheia har inte ens bett om lov att publicera texterna på sin vällästa blogg. Även om Glandberger poängterar att syftet är att väcka frågor och att han visst bryr sig om flyktingar, så är publicerandet av dessa radikala texter ändå ett tecken på att de sympatiserar med flera av idéerna Daniel uttrycker. Men de här idéerna hör inte hemma på någon kristen blogg överhuvudtaget i min mening, och jag ska förklara varför i tre blogginlägg.

Bloggseriens första del inleds med orden ”Sverige har i tusen år varit ett kristet land som välsignats med en enastående välfärd.” Att 800 av de åren inte kännetecknats av välfärd direkt och att det inte funnits religionsfrihet under minst 900 av de åren i det ”kristna Sverige”, nämns förstås inte. Daniel verkar ha en konstantinsk världsbild där det är bättre att staten och kyrkan går hand i hand än att folk är fria att antingen vara kristna, muslimer eller ateister. Han berättar att han vaknade för ett år sedan med ett (profetiskt?) varningsord till Sverige: ”Förberedelserna för antikrists maktövertagande sker nu med hast i Sverige genom införandet av ‘det mångkulturella samhället.’”

Den centrala tesen i första blogginlägget är alltså att antikrist tar över Sverige genom att införa det mångkulturella samhället, vilket måste stoppas (varför kristna därmed, enligt blogginlägg nummer tre, ska rösta på SD). Att vi lever i ett mångkulturellt samhälle är det få som förnekar, men frågan är hur i hela världen Daniel kopplar mångkultur till antikrist? Han citerar både bibelord och kyrkofäder om hur antikrist i den sista tiden ska göra falska under och ta över jorden innan Jesus kommer tillbaka och besegrar honom, men misslyckas med att koppla detta till mångkultur eftersom varken Skriften eller kyrkofäderna kopplade ihop antikrist och mångkultur. Inte heller kan han koppla detta till nationalstaten Sverige – om antikrist ska ta över världen så råder där redan mångkultur, och det verkar Daniel S inte argumentera emot eftersom hans intresse är monokultur i Sverige, inte att hela världen ska kännetecknas av en enda kultur.

Även om Daniel misslyckas med att visa att antikrist skulle vara mångkulturell har han andra monokulturella argument i sin arsenal. Det första är att Sverige ”i århundraden varit uppbyggt på ett kristet kulturarv utifrån Tio Guds Bud. Det mångkulturella samhället handlar framför allt om ett uppror mot detta kulturarv!” Återigen skymtar här ett konstantinskt perspektiv där staten och kyrka ska vara tätt sammankopplade, men för att en stat verkligen ska använda sitt våldsmonopol för att värna om tio Guds bud måste religionsfriheten avskaffas, eftersom det första budet handlar om att inga andra gudar får tillbes än JHWH (2 Mos 20:3). Och avskaffandet av religionsfrihet verkar inte vara ett så stort problem för Daniel, eftersom han beskriver de århundraden där alla tvingades vara kristna som en svensk guldålder. Men detta går skarpt emot hur fornkyrkans kristna, som Daniel behandlar som värdefulla auktoriteter, såg på kyrkan och staten – de flesta tidiga kristna var pacifister och vägrade delta i statens aktiviteter. Det konstantinska maktövertagandet var ett paradigmskifte som gick emot det den antenicaeanska kyrkan hade predikat.

Ett annat argument Daniel använder för monokultur är berättelsen om Babels torn i 1 Mos 11, där Gud hindrar den monolingvistiska mänskligheten från att bygga ett torn upp till himlen genom att få dem att prata många olika språk och sprida ut dem över jorden. Han hänvisar sedan till hur Paulus säger i Apg 17:26-27 att Gud skapat alla folk från en människa och utstakat gränser och tider för var de ska bo. I en liten fotnot kommenterar han pingstundret i Jerusalem (Apg 2:1-13) som ofta lyfts fram som Babel ”in reverse”, men säger kort att det inte kan användas som argument för mångkultur, eftersom de som mottog Anden alla var judar, med samma kultur.

Det här är sjukt dålig exeges, och det känns som Daniel på förhand kommit på idén om mångkultur som diaboliskt och sedan försöker hitta proof texts från Bibeln. Enligt honom signifierar språk kultur, så att alla människor i Babel talade samma språk är väl i så fall monokultur om något. Gud stoppar detta och skapar mångkultur istället! För Daniel är det viktigt att betona hur folkgrupper ska vara separerade från varandra, och bibelorden han använder är – förmodligen honom ovetandes – närmast exakt de som rasistiska kristna i exempelvis Sydafrika använt för att rättfärdiggöra apartheid. Daniels tolkning av Dan 2 är obehaglig – han utgår från att ”blandningen av människor” i Dan 2:43 syftar på ”folkslag” som beblandas, och detta ser han som något ont. Här är det inte längre prat om kultur – han vänder sig emot att folkslag, eller etniciteter, beblandas med varandra. Att Dan 2:43 enligt de flesta exegeter inte handlar om vår tid utan om Romarriket kommenterar han inte ens.

Likaså är Daniels avfärdande av Apg 2 väldigt billig – visst var de allra första kristna judar, men är det något Apostlagärningarna och epistlarna betonar så är det att hedningar är välkomna in i kyrkans gemenskap, ”här är ingen jude eller grek!” (Gal 3:28). Om man som Daniel ska använda språk som indikator på olika kulturer så framställs det som ett stort problem i Apg 6 att de grekisktalande judarna inte får något bistånd. Församlingen framställs som i allra högsta grad mångkulturell och färggrann i Upp 7:9: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk.” Det är en obekväm sanning som Daniel inte nämner.

Vidare yttrar sig Paulus i Apg 17 som invandrare i Grekland. Han var själv jude från Tarsus i mindre Asien, och stod bland människor av annan etnicitet, annat språk och annan tro, och predikade Evangeliet. Han argumenterar inte mot invandring – i så fall skulle han åkt tillbaka till Tarsus (eller kanske Israel) och uppmanat alla judar i diasporan att lämna Europa. Nationalister har tolkat hans tal om gränser som att utgöra några barriärer som inte får korsas, medan Paulus bara talar om hur det faktiskt ser ut – han lägger ju till tider som syftar på hur riken kommer och går, ena stunden har vi Romarriket, andra Ottomanska imperiet, tredje Grekland. Men poängen är att alla folkslag kommer från samma människa skapad av en enda Gud, som Paulus vittnar om i talets övriga verser som nationalister inte citerar lika ofta.

Mot slutet av sitt första blogginlägg hamnar Daniel i lite resonemang om kulturmarxism, hur Expo är vänsterextrema, hur mångkulturella samhällen kan bara stabiliseras av diktaturer om de inte ska hemfalla åt våld och sönderfall – idéer du snarare hittar på Avpixlat än i Bibeln, och han bemödar sig inte för att ge några källor till sina radikala påståenden. Några avslutande bibelord han hänvisar till är 2 Mos 22:21 och 12:49, som dels säger att vi inte ska förtrycka invandrare men att samma lag ska gälla både infödda och invandrare. Där är jag enig med honom, 2 Mos 19:33-34 är också värt att nämna där det står att vi ska älska invandraren som oss själva och behandla denne som en infödd. Men jag menar, vilket jag kommer gå in på djupare i del tre av min bloggserie, att SD om några går emot detta, genom att exempelvis inskränka religionsfriheten för muslimer (förbud mot moskéer, muslimsk klädkod mm) eller genom att förespråka olika lagstiftning för infödda och invandrare när det gäller brott (SD vill att invandrare lättare ska utvisas om de begår brott, vilket infödda förstås aldrig riskerar).

Till sist hänvisar Daniel till Upp 21:24-26 där det står att olika folkgrupper kommer träda in i Himlen och använder det som argument för sin tes, men det är ju snarare ett motargument. Precis som Upp 7:9 visar detta att Guds folk är i sanning mångkulturellt och består av många olika folk och traditioner. Jag tycker att Daniel fundamentalt misslyckas med att förklara varför mångkultur skulle vara antikristligt eller ens oönskvärt. ”Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.” (Kol 3:11)

65 kommentarer

 1. Micael, du är så van att tolka text att du vet att ”Sverige har i tusen år varit ett kristet land som välsignats med en enastående välfärd” inte får vridas till en annan betydelse: Sverige har i tusen år varit ett kristet land som i tusen år välsignats med en enastående välfärd”.

  ”…men för att en stat verkligen ska använda sitt våldsmonopol för att värna om tio Guds bud måste religionsfriheten avskaffas, eftersom det första budet handlar om att inga andra gudar får tillbes än JHWH (2 Mos 20:3).” Jag vet inte vad du menar med att staten måste ha våldsmonopol för värna…” Men religionsfriheten störs inte av att det hos i vart fall hos andra än Sverigedemokrater framhålls att vi alla har samma Gud. Ärkebiskopen har poängterat att vi inte ska genera muslimerna med att sätta Jesus före Muhammed.

  Jag är inte säker på, Mikael, att du har argumenterat emot den ordningen.

  Gilla

  1. Hej Hans!

   Antje Jackeléns uttalande kritiserade jag i självaste Kyrkans tidning: http://www.kyrkanstidning.se/debatt/varfor-jag-inte-haller-med-antje-jackelen Min kritik av Daniel S. ovan går bland annat ut på att han hellre verkar vilja seett Sverige utan religionsfrihet, eftersom han framställer det predemokratiska samhället som en guldålder och eftersom han anser att mångkultur förstör samhällets grund på tio Guds bud. Jag menar att det är konstantinsk syn som är oförenlig med religionsfrihet. Själv står jag för en anabaptistisk och fornkyrklig syn där det är kyrkan, inte staten, som ska främja tio Guds bud.

   Gud välsigne dig

   Gilla

   1. Micael,

    Jag är en i en växande skara som hyllar dina goda föresatser och åtskilligt av det du gör och åstadkommer. Men du glider på tonerna, som den entusiast du är, inte bara när du besjunger utan också när de dissar. Citaten är inte ”rena” utan värderingsmässigt styrda. Visst, det är en svår konst att raljera med direktcitat ur vetenskapliga ansatser.

    Min uppfattning är att det finns starkt skyddsvärda personer som avfärdas på alltför lösliga grunder. Nyligen sändes en person tillbaka till hemlandet trots mina släktingars och andras starka protester. Senare tvingades de höra att skyddslingen blivit avrättat strax efter återkomsten. Sådana händelser berör djupt och väcker tankar hur någon kan förhålla sig oberörd.

    (Men så finns det exempe, jag har dessvärre sett alltför mångal, på en annan typ av invandring. Landsmän i Sverige intygar att vissa personer har fast arbete. Visst, hos släktingen och som assistansföretagare med andra släktingar i kundkretsen. Vissa av de här killarna finns inte permanent i Sverige, men lyfter starta-eget-bidrag, assistansersättningar o s v. Det även myndighetspersoner som tror – eller måste tro – att det här förekommer i högst begränsad omfattning. Det har skändligen fel. Med rätt ingång får man höra hur det egentligen ligger till. Den skam som syns i de här sammanhangen kopplas inte till fuskare och bedragare utan till bedragna, blåögda svenskar.)

    Gilla

   2. Hej Micael!

    Du skrev att du ”står för en anabaptistisk och fornkyrklig syn där det är kyrkan, inte staten, som ska främja tio Guds bud.”

    Svar: Visst har du rätt, att den konstantinska varianten inte är bra som alternativ, d.v.s kyrka/stat. Nu är heller inte ”babels bygge något att föredra, där många gudar blandas med varandra, eftersom köttet kommer gå i krig i gudarnas namn.

    Är inte det bästa att låta oss acceptera Guds frälsningsplan. Vi är på väg in i en dom, där alla avgudar ska avklädas inför den ende sanne Guden. Jesus sa: ”mig är given all makt i himmelen och på jorden” och då spelar det ingen roll vad människor försöker bygga för imperium. Alla strider de mot Guds frälsningsplan. Planen kan bland annat läsas i Uppenbarelseboken. Vi ska inte ge det onda något mandat, utan vi ska tro Guds Ord att kaos ska råda innan Jesus kommer tillbaka.

    Frid
    lärjungen

    Gilla

 2. Hej Micael.
  Du försvarar den muslimska tron, förstår inte att du inte konverterar till den religionen?. Den tycks ligga dej varmt om hjärtat. Den kristna tron med de tio bud orden tycks inte vara så viktig för dej att följa. Och profetiska budskap misstror du och bortförklarar med olika teorier. Hur står det till med din kristna tro egentligen?. Ta en funderare över detta min vän.

  Gilla

  1. Hej Maria!

   Jag är inte jude, men jag vänder mig emot all form av antisemitism. Jag är inte rom, men vänder mig emot all form av antiziganism. Jag är inte muslim, men vänder mig emot all form av islamofobi. Jag kommer komma in på varför kristna inte ska vara islamofober i nästa blogginlägg imorgon. Tio Guds bud strävar jag definitivt efter att följa, men jag anser att det är min uppgift och inte statens – i så fall måste vi avskaffa religionsfriheten. 1 Tess 5:20-21 säger att vi ska inte förakta profetior men pröva allt, för att urskilja om det är en falsk profetia. Det jag gör ovan är att jag grundligt prövar Daniels varning om att antikrist tar över via mångkulturgenom att kolla om det har någon grund i Bibeln, och finner att det inte alls finns något stöd i Skriften att antikrist skulle ha med mångkultur att göra. Vi måste pröva andarna enligt 1 Joh 4:1, annars kan vilken kristen som helst säga vad som helst och alla kommer tro att det är från Gud.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Maria kan säkert svara för sig själv, men hon kanske inte direkt tänker på, att det är en himmelsvid skillnad mellan att vara islamofob och att vara för islam.

    I religionsfrihetens namn har vi full frihet att inte vara muslimer – till och med negativa till islam. Det är bara kyrkan som kan stoppa oss – och möjligen islamister.

    Gilla

 3. Och Micael kan definitivt svara för sig själv, men vad insinuerar du här egentligen? Med tanke på hur viktigt evangelisation är för Micael, så är det väl uppenbart att han vill att alla muslimer, ja alla människor, ska bli frälsta och erkänna Jesus som Herre och frälsare.

  Och har man religionsfrihet kan varken kyrkan eller några islamister tvinga dig till något, så jag begrep inte ditt avslutande stycke alls.

  Gilla

 4. Om de som bekämpar islamofobin gör det i ett försök att få muslimer frälsta, så är det synnerligen upplysande om de berättar det. Det är inte så de brukar åberopa religionsfriheten.

  Ingen kyrka eller islamister tvingar mig till någonting i den vägen, annat än indirekt. I vart fall inte islamister. Kyrkan litar jag inte på när det gäller islam.

  Gilla

  1. Nu är ju ”de som bekämpar islamofobin” en väldigt bred definition. Liksom förvisso även ”de som bekämpar antisemitism”. Men nu talade vi väl om Micael Grenholm, och om hans vilja att se människor frälsta kan det väl inte råda något tvivel. Visst kan kanske en del judar eller muslimer definiera antisemitism eller islamofobi på ett sådant sätt att det utesluter evangelisation, men det hindrar inte att det är rätt för kristna att motarbeta förtryck ovh diskriminering av sina medmänniskor.

   Och jag förstår inte heller vad du menar med att ”åberopa religionsfriheten” . Jag raljerar inte, jag förstår verkligen inte vad du menar.

   Men vi kan väl enas om att religionsfrihet är bra; det innebär ju att du fullständigt kan ignorera vad tex ärkebiskopen tycker om vare sig Islam ( eller barndop eller något annat). På den tiden kyrkan förfogad över statens tvångsmakt var det annorlunda.

   Gilla

   1. Det du konstaterar om ärkebiskopen gäller i lika grad Micael Grenholm och för för övrigt dig och mig. Förstår jag dig rätt innebär det att vi inte har något att debattera. Eller gäller det bara beträffande ärkebiskopen?

    Gilla

    1. Jo vi kan visst debattera. Men ingen av oss kan sätta den andre i fängelse för att han tror fel. Och debatterandes är frivilligt, även om jag tror det är bra. Vill du inte debattera med mig, så kan jag inte sätta dig i fängelse. Återigen, religionsfrihet är bra.

     Gilla

     1. Jo, men uppfattas inte ärkebiskopens inställning som värd att uppmärksamma har jag inte mycket annat heller att säga.

      Gilla

      1. Nu tror jag att vi har en kommunikationsklyfta. Jag har aldrig påstått att vad ärkebiskopen säger inte skulle vara värt att uppmärksamma. Men att du och jag i ett samhälle har frihet både att strunta i det eller predika emot.

       Om vi backar lite i diskussionen (till kommentaren av Maria.F), så förstår jag fortfarande inte vad du insinuerar om Micael Grenholm. Menar du att han egentligen är muslim som vill omvända kristna till islam? Eller att han förespråkar en blandreligion av kristendom och islam. Eller att han menar att kristna inte ska evangelisterna bland muslimer. Om det inte är detta du försöker insinuera om Micael, så undrar jag ärligt vad du försöker säga om honom.

       Gilla

       1. Jag har uppmärksammat dig tidigare på att du gör intolkningar, drar slutsatser av något jag inte sagt.

        ”Menar du att han egentligen är muslim som vill omvända kristna till islam?” Med sådana formuleringar är det alldeles för enkelt att – som du gör – prata om kommunikationsklyfta.

        Gilla

        1. Tolkningar gör vi alla, det är ofrånkomligt. Du läste tex nyss in att jag ansåg det ointressant att belysa vad ärkebiskopen ev skulle tycka i ett ämne. Jag gav tre möjliga alternativ, vari den kritik du riktat mot Micael skulle kunna innebära egentligen. Om dessa tre inte stämmer, så kan du väl ge ett korrekt alternativ.

         Gilla

         1. Vi gör alla tolkningar, men alla gör inte egna intolkningar. Du gör det så frekvent att varje svar jag ger följs av en variant av formuleringen ”du menar alltså”, och så följer en förvanskning in absurdum. Som min syn på Micaels förhållning till muslimer.

          Samma när det gäller ärkebiskopen. ”Du läste tex nyss in att jag ansåg det ointressant att belysa vad ärkebiskopen ev skulle tycka i ett ämne.” Ja, utifrån att du menar att jag ska ignorera vad ärkebiskopen säger med hänvisning till religionsfriheten.

          Gilla

          1. Ursäkta, men det är ju faktiskt du som gör intolkningar. Jag har aldrig uppmanat dig att ignorera något som ärkebiskopen sagt eller gjort. Jag har påpekat att det som är,bra med religionsfriheten är att du har rätt att ignorera det. Eller uttala dig mot. Och jag frågar,dig dessutom vad du menar, medan du tolkar in saker i det jag skrivit utan att ens kontrollera,om du förstått mig rätt. Så svara mig nu; vad är det du i te håller med Micael Grenholm om, för det antar jag att du inte gör. Om det inte är någon av de punkter du skrev ovan, vad är din kritik. Kan du inte uttala din kritik rakt och tydligt i stället för att komma med dunkla antydningar.

           Gilla

          2. Micael upprepar här att han vänder sig mot all form av islamofobi. Det gör alltså inte jag. Det finns former av den så kallade islamofobin som som jag ser som högst berättigade.

           En annan sak är att det är Micael själv som tillskriver meningsmotståndare uttrycker islamofobi. Säger man ”negativ inställning till vissa former av islam”, så blir betydelsen delvis en annan, men det är inte Micaels sätt att argumentera. Den gode Micael gör som den kreative tennisspelaren, över- och underskruvar beroende på matchbilden. Jag föredrar rena slag.

           Det framgår med all oönskvärd tydlighet i debatten att alltför många tolkar religionsfriheten som närmast en uppmaning till kristna att vara välvilligt inställda till islam. Annars kallas man islamofob. Hederligt?

           Gilla

 5. Shalom Micael. Det var en gedigen genomgång.

  Notera att jag inte är samma Daniel som skrivit serien. Ej heller den som publicerade den. Men som läsare av posterna så tycker jag något av det viktigaste som framkom (som du inte tar upp alls) var följande:

  Sverige som ett multikulturellt land är resultatet av en socialdemokratisk ideologi som tillkom långt innan världen stod ibrand och ser ut som den gör idag. Palme ville bryta ner Sverige som en kristen nation.

  Jag tror denna upptäckt bör finnas med i alla samtal kring invandringen i Sverige. För mig är en mer restriktiv invandringspolitik ingen hjärtefråga, utan rätten att diskutera den är det. Lite som det klassiska Voltaire-citatet – jag må hata dina åsikter, men gå i döden för din rätt att framföra dem.

  Som jag nämnde i radion är jag gift med en invandrare och arbetar med invandrare. Ser dem som en tillgång för Sverige och vi sparar rent egoistiskt som kristna flygbiljetter på att inte behöva gå ut i hela världen, när nu världen kommer till oss 🙂

  Mitt personliga problem med hela debatten är alla etiketter de politiskt och religiöst korrekta hela tiden sätter på dem som ställer några som helst frågor kring invandingspolitiken och inegrationsproblematiken.

  Jag tror inte vi har några problem med rasism och främlingsfientlighet i någon större utsträckning vare sig inom eller utanför kristenheten.

  Tror problemet ligger i att en växande skara inte litar på Migrationsverkets kontrollmekanismer. Allt för många signaler kommer från flera olika håll att en växande skara söker sig till Sverige av andra skäl än flykt från förtryckarregimer och våld.

  Den delen av invandring är hårt reglerad i de flesta länder utom Sverige utan att de för den skull bär några etiketter som främlingsfientliga.

  Har ännu inte träffat någon som skulle vilja stänga dörren i ansiktet på nödställda.

  Men som sagt, det finns en rad olika krafter och motiv bakom sista 30 årens generösa invandring. För att försöka närma sig i samtal bör man först läsa inledningen i första posten och vara medveten även om detta ondskefulla drag av Palme:

  Citat: ”På 1970-talet införde den då sittande socialistiska regeringen med Olof Palme i spetsen en ändring i Sveriges grundlag, till att Sverige i stället för att vara ett kristet land, ska vara ett mångkulturellt samhälle. Så här sa Olof Palme senare i DN 1985:

  “Naturligtvis är det mångkulturella samhället en revolution. Den är oundviklig. Men eftersom jag är reformist vill jag att denna revolution skall ske gradvis”.
  Under de senaste fyrtio åren har denna revolution genomförts gradvis utan nämnvärda protester, framför allt inte från kristet håll.

  Den 24 november, 2010 fick Sverige en ny grundlag vilken röstades igenom i Riksdagen med bred majoritet utan i princip någon debatt. Det enda parti som röstade mot den nya grundlagen var Sverigedemokraterna. Den nya grundlagen fastslår liksom tidigare att Sverige inte enbart bör uppmuntra mångkultur utan ska vara ett mångkulturellt land. Ett nytt tillägg till regeringsformen lyder emellertid: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla en egen kultur och samfundsliv ska främjas.” (Fetstil tillagt)

  Tidigare stod det att mångkulturen ”bör” främjas. Nu handlar det om något tvingande.”

  Mvh
  Daniel http://www.aletheia.se

  Gilla

  1. Det där med att vissa länder skulle vara ”kristna nationer”, det är väl för det första en rejäl förenkling. Är USA en protestantisk eller katolsk nation? Är det högst procent vinner eller vad? Sanningen är väl att vissa länder har flera religioner. Hur är det med Japan? Och vi själva är väl snarast ett sekulärt land!

   För det andra så har JonasQ formulerat sig väldigt bra i den senaste bloggsvansen till Stefan Swärd. Kristendomen är transnationell och av ett annat slag än nationerna. Religionsfrihet är att föredra framför att en stat med maktmedel ska styra in landets människor i den ena eller den andra fållan.

   Och menar du verkligen att Palme liksom konspiratoriskt gjorde Sverige till ett icke-kristet land? Det är att förstora upp honom något alldeles väldigt. Han snarare såg vad utvecklingen skulle leda till. Såvitt jag minns var han positiv till invandring men medveten om svårigheterna; ”inom vissa gränser med tanke på vad samhället klarar av”.

   Gilla

   1. Jag håller verkligen med, Klaus. JonasQs inlägg var både intellektuellt klarsynta och andligt starka. Om man får göra reklam för något som finns på en annan blogg, så skulle jag verkligen rekomendera läsning av de kommentarer Jonasq skrivit i trådarna under de olika inlägg Stefan Swärd skrivit i frågan.

    Gilla

   2. Klaus: Visst, det där med huruvida en nation är/kan vara kristen eller ej går givetvis att filosofera över och det blir då ett ämne i sig.

    Nu sköt jag skarpt mot just Palme, baserat på att han gick i frontlinjen v.g. att byta ut benämningen ”kristet land” till ”multikulturellt samhälle”.

    När man lägger ihop pusselbitarna v.g. svensk socialdemokrati så ger de en relativt tydlig bild av hur kristendomsfientlig de verkligen var. Trots enorma protester försvann kristendom som ämne i våra skolor. Så länge S var starka var de bland de främsta motståndarna till kristna skolor. Listan kan göras lång.

    Konspirationsteorier eller fakta? Var och en må avgöra själv.

    ”Han snarare såg vad utvecklingen skulle leda till. Såvitt jag minns var han positiv till invandring men medveten om svårigheterna; ”inom vissa gränser med tanke på vad samhället klarar av”.”

    Låt oss säga att du har rätt. Då kan och bör vi fortfarande diskutera om det var en hjälp inför mottagandet av miljontals invandrare att först bryta ner den egna traditionen och grundläggande värderingar för att sedan ta in människor som under inga omständigheter vill göra detsamma med sin egen trosgrund och värderingar?

    När S var som starkast bröts även all nationell stolthet ner till spillror. Nationaldagen var ju nyligen vi gjorde till helgdag. Innan dess något ”fult”.

    Detta har skapat ett identitetslöst och förvirrat samhälle som gör att det ser ut som det gör nu.

    JonasQ gillar jag på flera plan. Ska läsa vad han har att säga.

    Under tiden kolla gärna satiren någon skickade in till aletheia 🙂

    Vad har en hårdrockare, katolsk läkare, generalsekreterare och Aletheia gemensamt?
    http://aletheia.se/2014/10/01/vad-har-en-hardrockare-katolsk-lakare-generalsekreterare-och-aletheia-gemensamt/

    Var välsignad i allt!
    /Daniel

    Gilla

 6. Håller med dig om allt utom det om att invandrare vill SD utvisa men inte svenskar och att det är konstigt. Om en svensk medborgare begår ett brott vart skulle den ta vägen då? Man utvisar ju inte sina egna medborgare såklart.

  Gilla

 7. Hej Micael
  Förstår att du inte är jude, konvertera, var ett fel utryck av mej .
  Men det mångkulturella samhället kan leda till att den kristna synen, lagen om de tio budorden blir inaktuella. Skrivs om, nya lagar tillkommer som anpassas till alla olika religioner. Allt det kan med tiden bli att det kristna i samhället försvinner mer och mer. En fara för de kristna. Man vill så väl med mångkulturen, men det kan i slut ändan slå så fel. Läs i gamla testamentet hur Israels folk tog emot andra gudar, och tillbad dem, hur de varnades av profeterna att inte göra så. Men de lyssnade inte, viftade bort det. Och vad blev följden av det. De blev överfallna, krig. Guds frid.

  Gilla

  1. Maria F

   ”lagen om de tio budorden blir inaktuella. Skrivs om, nya lagar tillkommer som anpassas till alla olika religioner.”

   Kan du lite mer konkret peka på vilka lagar du är rädd skulle kunna skrivas om??

   Gilla

 8. Se till bibeln vad konserkvänserna blivit när ett land börjar tillbe främmande Gudar….

  På ett sätt har vi ju ingen religons frihet,,,islam har ju tagit över..

  Vet ni inte vad islam står för???
  Som det är nu skulle vi värkeligen inte ha någon religinsfrihet…

  Riv avgudatemplen i landet.
  Lär alla medborgare nationalsången.
  Återför kristendommen i skolan.

  Gilla

  1. Kristna arbetar hårt med hänvisning till just religionsfriheten för att en religion som är helt befriad från all religionsfrihet ska få fäste i landet.

   Till deras försvar vill jag framhålla, att de har ingen aning om vad de håller på med. De tror att den egna religionen ska hållas kort, eftersom vi lever i ett sekulärt samhälle. Samma sekularism som kalls främlingsfientlig när det är fråga om islam. Allt för många kristna behandlar religionsfriheten på samma sätt som Volvohandlaren som gör reklam för Scania med hänvisning till konkurrenslagstiftningen.

   Kom gärna med exempel på en tankevolt som slår den saltomortalen! Okej då, de 370 Undertecknarna är rätt viga, när de framhåller att det inte finns någon koppling mellan islam i Sverige och invandringen från muslimska länder.

   Nationsgränsen är inte den enda gräns som passerats i det här ämnet.

   Gilla

   1. Eh… jag känner nog ingen kristen som arbetar för att någon annan religion än kristendomen ska få fäste i landet. Däremot vet jag många, både kristna och andra, som arbetar hårt för att inte staten ska diskriminera religiösa grupper, detta med hänvisning till religionsfriheten. En viss skillnad.
    Du liknar detta vid att Volvo gör reklam för Scania, men det är betydligt mer analogt med att folk på Volvo säger ifrån om staten försöker begränsa specifikt Scaniaförsäljning med lagtvång.

    Jag tror att de flesta muslimer i Sverige är för åsiktsfrihet, men alldeles oavsett om det är fallet, så bör deras åsikter skyddas av åsiktsfriheten. Vill du stoppa islam? Strid då på den fria marknaden av idéer istället för att använda tyrannens verktyg i dina försök att kontrollera den allmänna opinionen! Då och endast då kommer jag att kunna ta dig på allvar. Gillar du inte den fria marknaden av idéer rekommenderar jag att flyttar till Nordkorea (men jag respekterar din rätt till egen åsikt nog för att inte utvisa dig dit, måste verka som ett väldigt märkligt sätt att hantera meningsmotståndare för dig).

    Gilla

    1. Om du blundar för de enorma satsningen på islam i Sverige som kristenheten gör sedan flera år så kommer du naturligtvis inte att se den utifrån vad jag säger.

     Gilla

      1. Du teoretiserar. När baptister finansierar imamutbildning, när Svenska kyrkan anställer muslimer för att undervisa kristna ungdomar om islam, när en pingstförsamling ”hjälper” 1000 regionalt verksamma muslimer genom att sälja sin kyrka till dem, så kan man vara lustig och säga att det hjälper inte islam. Det är bara ett sätt att visa att de som bekänner sig till islam har tätt att göra det.

       Till de demokratiska rättigheterna i västerländsk tappning har jag rätt till min tro. Den rätten förstärks inte av att min tro är antidemokratisk. Rätten innebär inte – till skillnad mot den övertygelse som smugit sig in i kristenheten – ett krav att evangelisera en konkurrerande tro där undergivenhet är samlingsnamnet för det saken gäller.

       När högsta chefen för den kristna kyrkan framhåller att kristna inte ska genera muslimer med att sätta Jesus före Profeten, så praktiserar hon ”friheten” som ett krav mot de kristna gentemot en annan religion.

       Gilla

       1. Sista stycket: Hon gjorde fel tycker jag, men det behövs inte att du vrider upp det hela flera snäpp, det hon sa var inte så mustigt som du återger det här.

        Gilla

        1. Jag har ett antal klipp av uttalanden av ärkebiskopen. Det mustigaste hon säger enligt mitt sätt att värdera är att v inte ska genera muslimerna med att sätta Jesus framför Muhammed. Jag har inget som helst behov av högre effekt än så genom att skruva upp ett redan alltför uppskruvat läge.

         Gilla

       2. Eh, nej jag teoretiserade inte, jag begärde konkreta exempel. Dvs. motsatsen.

        Kollade upp de exempel du nämnde. När det kommer till pingstkyrkan som sålde sin lokal till att bli Moské får jag säga att det är att ta i att säga att de hjälper Islam. Någon behövde sälja en lokal, och någon köpte den, typ så som transaktioner går till. Skulle jag sälja en lokal skulle jag inte bry mig om det var till en ensamstående tvåbarnsmamma, en baptistförsamling, en lokal SD-grupp eller till the Church of Satan.

        De andra exemplen kollade jag också upp, och får erkänna att de är lite komiska faktiskt. Skulle inte säga att det nödvändigtvis är fel att SvK anställer imamer, eller att Sjöviks folkhögskola tänker utbilda imamer (dock inte i islamsk teologi, utan i hur det svenska samhället fungerar, vad nu det innebär i praktiken), men jag får ge dig att det är ganska underligt. 😛 (eller tja, att svenska kyrkan anställer imamer är väl inte så förvånande, inte ens jag som ”hedning” tycker att det är en särskilt kristen organisation längre, utan snarare en lite mer allmän-”andlig” välgörenhetsorganisation.) Jag får ge dig att dessa exempel, eller egentligen bara det om sjöviks folkhögskola förresten, var lite intressant, men inte nödvändigtvis representativa för hur svenska kristna i allmänhet förhåller sig till Islam.

        Allt jag kan säga är dock att i de kristna kretsar där jag har vänner (vilka ändå är ganska breda) har jag nog hittills aldrig stött på någon som tycker att man ska ”kämpa för islam” eller hjälpa islam som religion i Sverige på traven på andra sätt, men jag har stött på betydligt fler både i den grupp som menar att man måste acceptera Islam i samhället på lika villkor som andra religioner, och i den som menar att man måste ”sätta stopp” för ”Islamiseringen”. Dessa grupper tycks även höras och synas betydligt mer i media tycker jag.

        ”Till de demokratiska rättigheterna i västerländsk tappning har jag rätt till min tro. Den rätten förstärks inte av att min tro är antidemokratisk. Rätten innebär inte – till skillnad mot den övertygelse som smugit sig in i kristenheten – ett krav att evangelisera en konkurrerande tro där undergivenhet är samlingsnamnet för det saken gäller.”

        Nej, rätten förstärks inte av att någons tro är antidemokratisk, den är oförändrad av ett sådant faktum. Och jag håller med dig om att ingen har någon skyldighet att predika andra människors tro. Men alla har rätt att tro det de vill och predika det de vill.

        Gilla

        1. ”När det kommer till pingstkyrkan som sålde sin lokal till att bli Moské får jag säga att det är att ta i att säga att de hjälper Islam. Någon behövde sälja en lokal, och någon köpte den, typ så som transaktioner går till. Skulle jag sälja en lokal skulle jag inte bry mig om det var till en ensamstående tvåbarnsmamma, en baptistförsamling, en lokal SD-grupp eller till the Church of Satan.”

         Om du googlar på Pingstkyrkan i Flen får du höra pastorn i den säljande församlingen säga i en TV-intervju, att Jesus skulle ha sålt till muslimerna. Vi ska vara hjälpsamma och snälla. Ordföranden i den nya Centrumkyrkan motiverar försäljningen i TV med att muslimerna behövde en annan lokal än sin källarlokal, så man ville hjälpa dem med den här lösningen.

         På min FB-sida idag (7/1) har jag en länkning där en tidigare pastor i pingstförsamlingen hjälper till i kyrkan med att se till att muslimerna får flytta in före tillrädesdagen…

         Jag inser att det inte är mycket till argument för en som skulle sälja till Church of Satan.

         Gilla

         1. ”Om du googlar på Pingstkyrkan i Flen får du höra pastorn i den säljande församlingen säga i en TV-intervju, att Jesus skulle ha sålt till muslimerna.”

          Eh… varför skulle han inte ha gjort det?
          Hmm…Kyrkan var redan till salu enligt vad jag kan hitta… gruppen muslimer i fråga letade som sagt efter en lokal… tänk vilket mysterium den här lokalförsäljningen är, kan verkligen inte få ihop det på annat sätt än att pingstkyrkan i Flen vill ha en Islamistisk stat. Yeah, you convinced me. Eller så var det bara så att församlingen bestämde sig för att inte bete sig som fittor genom att neka en grupp människor att köpa lokalen på grund av deras religion?

          ”På min FB-sida idag (7/1) har jag en länkning där en tidigare pastor i pingstförsamlingen hjälper till i kyrkan med att se till att muslimerna får flytta in före tillrädesdagen… ”

          Jag fick flytta in i min nuvarande lägenhet före tillträdelsedagen. Betyder det att förre snubben som bodde här hade någon agenda, eller speciell kärlek för mig och mina idéer? Nepp, men omständigheterna var sådana att detta skulle underlätta för mig nämnvärt, men inte påverka honom nämnvärt, så han accepterade. Varför? För att han inte ville vara dryg i onödan! Faktum är att jag och han även hade en överenskommelse om att jag för en smärre summa pengar skulle få ta över alla möbler i lägenheten, och när jag kom hit hade han lämnat kvar betydligt mer än jag betalat för. Oj vad han måste ha haft en agenda för att få mina åsikter att spridas i Göteborg? Eller så var han bara en hygglig snubbe.
          Ever crossed your mind att det kanske är detta som är fallet med moskén i Flen också? Jag tolkar nämligen deras hjälpsamhet (även i ljuset av deras citat) just som att de bara vill bete sig som anständiga människor beter sig mot varandra vid exempelvis lokalförsäljning.

          ”Jag inser att det inte är mycket till argument för en som skulle sälja till Church of Satan.”

          Yeah… ‘cause there’s a logical connection there… how exactly?

          Gilla

          1. Det är klart de kristna ska samarbeta med satan, att vegetarianerna ska finansiera köttproduktionen, att de gröna ska argumentera för en person i varje bil och att du ska prata konsekvenser.

           Gilla

         2. ”Det är klart de kristna ska samarbeta med satan, att vegetarianerna ska finansiera köttproduktionen, att de gröna ska argumentera för en person i varje bil och att du ska prata konsekvenser.”

          Nej, men vegetarianer kan bete sig anständigt mot köttätare, de gröna kan bete sig anständigt gentemot dem som kör bil själva och satan finns inte.

          Gilla

          1. Inom kristendomen är det annat. Där bjuder anständigheten att man krattar i manegen för konkurrentreligionen och accepterar ”det sekulära samhället” för den egna religionen. Du vet allt detta, men visst är det roligt att provocera.

           Gilla

          2. Det är skillnad mellan att vara en hygglig människa mot de andra som lever i samhället och att finansiera dem/stödja dem.

           (Om jag ska avslöja min egen misstanke gällande det som händer i Flen, så misstänker jag faktiskt att en agenda finns, men att det är mission, att ”nå ut till” den muslimska församlingen. Men det är en lika okvalificerad gissning som din egentligen, jag ska inte låtsas att jag vet hur de resonerar, kan lika gärna vara enbart gammal hederlig hygglighet, och egentligen är väl det troligare.)

           Gilla

          3. Nej, jag är alls inte enbart ute efter att provocera (även om jag får medge att det ibland är en avsiktlig biprodukt vid sidan av mitt egentliga syfte). Jag misstycker faktiskt på riktigt med vad du säger, jag tycker inte att församlingen i Flen krattar i manegen för konkurrentreligionen och endast accepterar det sekulära samhället för den egna religionen. Jag tycker att de accepterar det sekulära samhället för dem båda, och beter sig som anständiga människor gör när de har affärer med de andra.

           Gilla

          4. När jag talar om att kratta i manegen och att sänka sin egen religion så menar jag inte någon specifik ort eller församling. Jag talar om en växande andel av kristenheten.

           Kan jag inte övertyga om det orimliga i att kristna säljer sin kyrka till satan så avstår jag från vidare pedagogik när det gäller övriga försäljningar och relationer.

           Men ha det bra.

           Gilla

    2. Den fria marknaden av idéer?
     Den s.a.s intellektuella aspekten på åsikter och värderingar är bara en del av det hela. En stor del handlar om identitetsmarkörer och känslor av mycket varierande validitet, dessutom är vi väldigt olika varandra, vi ser det vi vill se etc. På kort sikt har jag den deprimerande tron att argument, hur ‘bra’ de än är, har en sorgligt begränsad effekt. På mycket lång sikt är jag däremot mer optimistisk och man måste trots allt kämpa vidare, inkl argumentation.

     Oerhört deppad efter dagens händelser i Paris tänker jag att jag avskyr och räds radikala islamister, men definitivt INTE muslimer av annat slag. För mig är det hård islamism och/eller synen på samhället (demokrati eller Teokrati) som är avgörande vad gäller vän eller fiende.

     Vad ska det öppna samhället då göra med sina fiender? Det gäller idag inte bara islamister utan även deras onda spegelbild  europeiska fascister. Ska man släppa in dem i ett spel vars regler de inte respekterar och bara väntar på att få kasta omkull? Ett spel som till stora delar handlar om att kompromissa, att inse att ens egen grupp inte kan styra oinskänkt. Något som teokratiskt lagda fanatiker eller besatta rasister inte går med på. De har ju RÄTT för bövelen! Varför skulle de någonsin kompromissa med lögnen?
     Man kan ju tillämpa liberal idealism på sådana också, och det kanske fungerar så länge demokratin har ett visst överläge, men när det överläget eroderas så kommer de kompromisslösa bara att höja roat på sina ögonbryn när du berättar om den fria marknaden för idéer.

     Därmed sagt är jag inte säker på vad man ska göra med de ondsinta och det hör väl till att vara anti-fanatiker; osäkerhet.

     I Tyskland  förbjöd man nazister under många år. Vad fick det för konsekvenser för samhället?

     Hur kommer Jesus in i det här? Ja, inte som en övermakt som  ångvältar sig fram och upprättar en kristen diktatur. Jag tror på senapsfröets princip, inifrån och underifrån. Så småningom en ‘regering’ i djup sanning men inte något som liknar Teokratiers våld och förtryck.

     Gilla

     1. Den fria marknaden av idéer – dvs. åsikts- och yttrandefriheten – är viktig av ett flertal anledningar;

      För det första kan man inte förbjuda bort eller med annat tvång göra sig av med idéer. De kommer finnas kvar oavsett, och radikaliseras, då man med dessa medel bara skapar martyrer och därmed ger fanatikerna vatten på sina kvarnar.
      Försöker man tysta någon blir det smärtsamt tydligt för allmänheten att du är rädd för vad denne har att säga – oavsett om åsikten är legitim eller inte så ser det ut som att man försöker mörklägga en sanning som inte får komma ut. Som Tyrion i Game of Thrones sade; ”When you tear out a man’s tounge, you’re not proving him a liar, you’re only telling the world that you fear what he might say”.
      Därför är det kontraproduktivt att försöka tysta sina meningsmotståndare – i mångas ögon är allt du gjort att legitimera deras åsikter.

      Om man, istället för att tysta dem man misstycker med väljer att bemöta dåliga idéer med bra idéer så framställs man i betydligt bättre ljus, och chansen att folk håller med en är betydligt större.
      Låt mig anknyta till terrorattentaten du nämner;
      först och främst (besides the actual point I’m going to make) vill jag börja med att säga att ett terrorattentat är inte ett inlägg i debatten på den fria åsiktsmarknaden, det är ett regelrätt brott mot dess lagar. Våld och hot om våld är oacceptabla brott och ska behandlas därefter. Idéer däremot är det inte. (våldsbrott bekämpas inte rationellt, utan helt enkelt med de medel som krävs för att stoppa dem – endast idéerna bakom kan bekämpas rationellt).
      Men nu till poängen – i ljuset av denna händelse, vilka tror du vinner mest sympatisörer? Den utsatta Satirtidningen, eller de terrorister som uppenbarligen ville tysta ner den? Satirtidningen som kämpar för sin sak på yttrandefrihetens villkor har antagligen fått en hel del sympati, medan de som vill tysta ner bara gjort sin sak en björntjänst. Jag tror att man inte vinner något på att bekämpa idéer med tvång snarare än idéer.

      Så vad ska det öppna samhället göra för att bekämpa sina fiender då? En sak ska det i allafall inte göra; sluta vara öppet. När staten diskriminerar vissa åsikter har det öppna samhället redan begått självmord, och kan inte längre bevaras ändå!

      Nå, du kommer in på att vissa vägrar kompromissa. Tråkigt för dem isåfall, för så länge demokratin gäller kan de vägra kompromissa precis så mycket de vill, de kommer ändå inte få sin vilja igenom. Men om deras åsikt blir majoritet då? Isåfall ville ju folk uppenbarligen ändå inte ha demokrati, så de får fan skylla sig själva. Demokratin kan nämligen endast existera så länge folket själva vill ha den, och därför är enda sättet att strida mot antidemokratiska åsikter just på lika villkor åsikternas spelplan.

      Jag tror dock inte att Sverige på långa vägar är i riskzonen för något sådant idag.

      Gilla

      1. Islamföreträdare behöver aldrig vara i majoritet för att få igenom krav som andra grupper behöver majoritet för. Våld är ett verksamt medel, har det visat sig. Och våldet bli inte bättre av att det hittar sina mål med stöd av en växande del av kristenheten.

       Gilla

          1. ”Just det, glömde att mänsklig natur förändrades vid millenieskiftet.”

           Sådan är din debatteknik. Perspektivet var 1900-talet och 15 mår på 2000-talet. Det får dig att formulera som citatet. Jag menar självfallet inte att enskild människas natur ändras ett vist år. Däremot får den uppförsbacke – kanske inte så mycket i Sverige – som förnekar att förändrade individsammansättningar innebär en förändring.

           Gilla

          2. Okej, men varför menar du att tvång och/eller våld är en bättre och mer acceptabel metod under det här århundradet än under det förra?

           Gilla

          3. Vad har förändrats sedan förra seklet såpass att viktiga förändringar inte längre kommer att genomdrivas icke-våldsligt?

           Gilla

      2. Jag håller med dig till sådär 40-50 %. Dystra jag tror att du övervärderar idéers och arguments betydelse.
       Ta dagens händelser i Paris; det du skriver kan stämma för vår ”kulturkrets” men med en annorlunda sådan med en annan typ av indoktrinering, andra berättelser, så kan händelserna läsas på ett helt annat sätt, som rättvis revansch och hämnd för att ha kränkts. Ungefär som med bin Ladens död som åtminstone i USA blev till ett nationellt firande, en idrottsfest.
       Jag tror inte att argument och idéer spelar mer än en viss roll i dessa sammanhang. Vilket dock inte betyder att man ska ge upp.

       Gilla

       1. Öppen debatt är nog inte det enda medlet för att påverka samhällsklimatet, nej, men det är det enda medel för förändring som jag menar är värdigt någon som kallar sig demokrat, och likaså tror jag att det är det mest effektiva medlet. Anledningen till att tyranner alltid varit rädda och velat censurera och bestraffa sina kritiker är att en enda satirisk kommentar kan så tvivel hos folket på att han är duglig. Aldrig så många vapen kan inte rädda en tyrann om de som håller i dem kan diskutera fritt och komma fram till att de inte vill ha honom kvar.
        Jag tror faktiskt ut att pennan är mäktigare än svärdet.

        (Sen som en parentes vill jag bara påpeka att en viss skillnad föreligger när det gäller Bin Ladin vs Paris-attentatet, och det är att han inte dödades för yttranden, kränkningar eller åsikter, utan för att han bedrev terrorverksamhet och orsakade verklig fysisk skada. Att han blev dödad var därmed inte en akt av nedtystning, utan en av terrorbekämpning. Hans död är därmed inte på alla sätt analog med attentatet mot satirtidningen i Paris.)

        Gilla

 9. Jag säger det igen: Du är en vlsignelse för kristenheten i Sverige idag! Jag följer dina blogginlägg och ropar Amen men blir också utmanad och tvingad emellanåt att se bjälken i mitt eget öga. Jag önskar att Gud ger dig all kraft att fortsätta för du har en viktig mycket viktig uppgift i Sverige idag Gud välsigne dig Mikael och vi är många många som lyssnar till dina predikningar!

  Gilla

   1. Min mamma heter Ruth Landh Tror du vet vem hon är 😉 Hon förstod att jag skulle bli välsignad av dina inlägg!

    Gilla

  1. En person jag känner väl berättar om en kvinna som deltar flitigt i bönegrupper som träffas i flera kyrkor både dagtid och kvällstid och ofta i någons hem. Det blir vanligtvis flera gånger i veckan. Den här kvinnan ber ofta om att Sverige måste skyddas från den allt synligare islamismen, ett ökat kvinnoförtryck, sharialagar och annat som inte har med demokrati att göra. Hon gör ingen hemlighet av att hon röstar med det parti som flaggar öppet med sin rädsla för islamismen.

   Det tragiska med den här kvinnan är att hon i stora delar av kristenheten mera betraktas som nazist än som en hängiven, ansvarsmedveten ”bönesjäl”.

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s