E17 – vägen till egendomsgemenskap

Skärmavbild 2016-09-02 kl. 23.41.21

Bibeln berättar att den första, apostoliska församlingen i Jerusalem levde i egendomsgemenskap så att ingen behövde lida nöd:

Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. (Apg 2:44-45

Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt… Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. (Apg 4:32, 34-35)

Vi tror att detta sätt att vara lärjunge och bedriva församling behövs idag. För att effektivt bekämpa fattigdomen bland oss, för att stärka enhet och andligt liv, och för att visa världen ett helgat sätt att leva som inte utnyttjar jordens resurser eller exploaterad arbetskraft.

Inom Jerusalemprojektet har vi sedan pingsten 2016 en distanskommunitet vars syfte är att förbereda dess medlemmar för ett liv i egendomsgemenskap. Denna egendomsgemenskap med tillhörande kommunitet/er vill vi sätta igång med 2017. Vi drömmer om att kunna starta två kommuniteter samtidigt eller nära inpå varandra, en på landet och en inne i en ort. Vi tänker oss Uppland eller pendlingsavstånd till Uppsala.

Vi kallar denna vision för E17 – Egendomsgemenskap 2017. Och vi behöver hjälp i bön och i handling för att den ska bli verklighet. Vi ber för kommuniteter som är miljömässigt hållbara, där enkelhet och jämlikhet råder, där Andens gåvor har fritt spelrum, där evangelisation, bibelläsning och bön är naturligt, och där vi bär varandras bördor och hjälps åt att leva som kristna.

Om du är intresserad av att veta mer, stötta oss eller gå med, kontakta oss!

Regel för Jerusalemprojektets kommuniteter:

 1. Bekännelse till apostoliska och nicaeanska trosbekännelsen samt lausannedeklarationen
 2. Fullständig egendomsgemenskap genom ideell förening som har gemensamt bankkonto som eventuell lön till personkonton kan överföras kontinuerligt till.
 3. En jämlik vecko/månadspeng ges till alla kommunitetsmedlemmar regelbundet
 4. Motkultur till konsumtionismen: enkelhet och återanvändning praktiseras
 5. Fattiga och utsatta är kärnmedlemmar som behövs i alla kommuniteter
 6. Dagliga böner: bordsböner, tre Herrens bön, kvälls/morgonandakt
 7. Bibelläsning varje dag
 8. Alla hjälper till med evangelisation, vi står upp tydligt för Jesus
 9. Andens gåvor i funktion
 10. Generös gästfrihet och diakoni
 11. Långsiktigt hållbart, ekologiskt och socialt rättvist
 12. Kommuniteterna serverar vegansk kost med undantag för varor som skulle blivit matsvinn
 13. Kommuniteterna är självhushållande och egenodlande i största möjligaste mån
 14. Sparsamhet gällande elektronik och teknologi
 15. Ickevåld, konfliktlösning enligt Matteus 18
 16. Singelskap eller seriöst, hälsosamt och långsiktigt förhållande mellan man och kvinna
 17. Kvinnor och män är jämställda i Kristus: båda könen tar ansvar för hushållsarbetet och kan tjäna i ledarskap
 18. Regler för hur man går med och lämnar kommuniteten:
  1. Kortvariga gäster (en månad eller mindre) behöver inte betala för uppehälle
  2. Långvariga gäster (minst en månad upp till ett år) betalar för uppehälle om de kan, om de saknar inkomst är de villiga att ta emot hjälp från kommuniteten för att få inkomst. De som vill bli aspiranter ska först vara långvarig gäst, kommunitetsgrundare undantagna.
  3. Aspiranter (minst tre till högst fem år) följer regeln och ger all sin inkomst till egendomsgemenskapen, egendomsgemenskapen står för fortlöpande avbetalningar för skulder (om skulderna är övermäktiga för kommuniteten får man diskutera om personen i dåläget kan bli aspirant)
  4. Fullvärdiga kommunitetsmedlemmar följer regeln, vill leva i kommunitet för resten av livet och ger förutom inkomst alla tillgångar till egendomsgemenskapen  
  5. Ekonomisk standardsumma ges till dem som lämnar egendomsgemenskapen oberoende av vad de satt in
 19. Beslut om kommuniteten tas av aspiranter och kommunitetsmedlemmar med lyhördhet för långvariga gästers önskemål.
 20. Alla kommunitetsmedlemmar tillhör samma församling och är aktiva där, kommuniteten kan också vara en egen församling
 21. Ömsesidig uppmuntran till lärjungaskap, mentorskap praktiseras
 22. Alla stödjer kommuniteten finansiellt och/eller praktiskt, alla vill arbeta och hjälpa till i hushållsarbetet efter förmåga
 23. Missionellt planterande av nya kommuniteter
 24. Samarbete mellan kommuniteter i städer och på landet
 25. Denna regel fastslås innan kommuniteten startar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: