Bloggarkiv

Skulle du låta fattiga dö för att få bada i parfym?

pengar

Som svar till mitt blogginlägg om scenljus och rökmaskiner har prästen David Silverkors skrivit ett relativt långt inlägg om mitt problem med pengar. Jag är hejdlöst trött på att debattera rökmaskiner men David lyfter diskussionen till att handla om Bibelns syn på ekonomi generellt, vilket är ett av mina hjärteämnen och något jag just nu skriver en bok om. Så jag skulle vilja ge några kortfattade svar på hans kritik.

Skatt på jorden och hjärta i himlen?

David börjar med att argumentera för en lära jag kallar inställningsteologi, vars huvudtes är att det inte är ett problem i sig att ha mycket pengar, problemet är om man har en dålig inställning till dem och förlitar sig på pengarna istället för Gud. Som jag förklarar i videoklippet nedan finns det dock ett stort problem med denna lära – den går rakt emot Jesu undervisning i Bergspredikan. Inställningsteologin säger att det är möjligt att ha en skatt på jorden i form av rikedom och samtidigt ha sitt hjärta i Himlen, medan Jesus säger i Matt 6:19-21 att detta är omöjligt då vårt hjärta kommer vara där vår skatt är.

Därtill tar inställningsteologin ingen hänsyn till de fattigas perspektiv. David menar att Jesu uppmaning till den rike mannen att sälja allt han äger beror på att han ”såg den mannens svaghet och uppmanade honom att leva fattigt”. Men förutom att allt-säljande är ett kall till egendomsgemenskap snarare än fattigdom (Apg 2:44-45) så glömmer David att Jesu motivering faktiskt är att mannen ska ”ge till de fattiga”. Och de fattiga behöver hans pengar oavsett hur hans psykologiska inställning till pengar ser ut. Read the rest of this entry

Dags för kristen rikedomsbekämpning!

Mitt bidrag till Dagens kulturdebatt.

Jesus Army-kommunitet i Kettering, Storbritannien

Jesus Army-kommunitet i Kettering, Storbritannien

Sverige är ett av världens absolut rikaste länder i förhållande till sin storlek. Vi är så rika i Sverige att resten av världen aldrig kommer kunna bli så rika som vi – om alla levde som svenskar skulle det krävas 3,7 jordklot. De flesta svenskar ingår i den femtedel av jordens befolkning som konsumerar fyra femtedelar av jordens resurser. Vår rikedom förutsätter alltså andra människors fattigdom.

Jesus kallar rikedomen för ”bedräglig” och säger att den kväver lydnaden av Guds ord som tistlar (Matteusevangeliet 13:22). Paulus säger att vi ska nöja oss med mat och kläder och säger att de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror som störtar människor i fördärv och undergång (1 Timotheosbrevet 6:8–9). Jakob tar i ännu hårdare: ”Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna och era kläder för­täras av mal.” (Jakobsbrevet 5:1­–2) Även Jesus ropa­de verop över de rika, medan han prisade de fattiga saliga (Lukasevangeliet 6:20–24).

Ju mer pengar och prylar rika behåller för sig själva, desto mindre ger de per definition till de fattiga. Man kan ju inte spendera en hundralapp på smink samtidigt som man ger samma hundralapp till en biståndsorganisation. Aposteln Johan­nes skriver: ”Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” (1 Johannesbrevet 3:17). Johannes Döpa­ren förkunnade: ”Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt.”

Hur förhåller sig den rike kristne till Bibelns radikala undervisning om rikedomsbekämpning och ekonomisk utjämning? Många känner sig inte särskilt bekväma med den och försöker hitta teologiska bortförklaringar till varför de trots allt kan vara rika. Ett exempel på det är framgångsteologi, ”health and wealth”-förkunnelse, som säger att kristna inte bara kan utan bör vara rika till följd av en stark tro. Mitt intryck är dock att denna teologi är ovanligare i dag än på exempelvis 1980-talet, de flesta kristna håller numera med Paulus om att framgångsteologer ”har tappat bort sanningen när de menar att gudsfruktan ska ge vinst.” (1 Timotheosbrevet 6:5). Read the rest of this entry