Bloggarkiv

Språkunder, matunder och lidanden

Nytt avsnitt av Jesusfolket! Rickard Lundgren for som 18-åring till Albanien för att missionera och fick albanska nedladdat i huvudet av den Helige Ande. Han har sett matunder och helanden från blindhet och dövhet, men han har också själv gått igenom stora lidanden. Här berättar han om sin makalösa resa med Jesus.

Kolla in Rickards organisation Gå Ut Mission!

Ladda ner MP3-filen här.

Podcasten Jesusfolket hittar du här eller varhelst podcastar finns. Du kan även prenumerera på YouTube. Gilla gärna Jesusfolket på Facebook! Om du vill stötta podden, ge en gåva till Jerusalemprojektet.

Aktivist för Jesus

Prezi-presentationen

I lördags blev jag genom det kristna flyktingnätverket Dessa mina minsta inbjuden till att tala om att vara aktivist för Jesus på en ungdomshelg i Ansgarskyrkan, Lidingö. Nedan ser ni resultatet. 🙂 Jag berättade om hur allt började, varför jag blev aktivist helt enkelt, och sen fortsatte jag med olika erfarenheter jag har från Stadsmissionen, Diakonia, Kristna Freds, Rättvis elektronik, asylaktivism mm. Och så pratade jag naturligtvis om att aktivismen blir bäst om vi använder den Helige Andes gåvor. För att illustrera det sistnämnda berättade jag några vittnesbörd från Simon Ådahl, Michael Liliequist och Heidi Baker om när det fått se tecken och under som utbreder fred och rättvisa, vittnesbörd som jag klippt in i videoklippet så ni får höra dem själva berätta om det. Prezi-presentationen jag använde i föredraget finns här. Enjoy!

Brinnande kärlek till de sjuka och fattiga

Det jag skrev om Iris Ministries och väckelsen i Mozambique i inlägget När fyra portioner ris räckte till hundra barn baserade sig på Heidi och Rolland Bakers bok Always Enough, som jag läste ur för en vecka sedan på Mosaiks bönemöte för väckelse:

Surprise Sithole

Surprise Sithole

Surprise Sithole, en annan ledare för Iris Ministries, ger i sin bok Voice in the Night sin version av detta matunder (s. 145):

En vän till familjen Baker från den amerikanska ambassaden, Nelda Lawrence, kom med llite chili och ris till deras familj. Hon bad om ursäkt för att det inte fanns tillräckligt med mat till alla och sa ”Det finns bara för er och era två barn.”

Heidi skakade på huvudet. ”De är alla våra barn”, sa hon, ”och Herren kommer försörja.” Sedan uppmanade hon barnen att sätta sig ned, hon bad för maten och började dela ut åt dem. Alla åt tills de var helt mätta.

I  berättelsen om hur Jesus mättade 4000 män med sju bröd säger Jesus: ”Det gör mig ont om dessa människor. De har redan varit hos mig i tre dagar och har inget att äta. Jag vill inte låta dem gå iväg hungriga. De kan duka under på vägen.” (Matt 15:32). Vad skulle en ickekarismatiker gjort i den situationen? Försökt trösta dem och säga: ”Tyvärr är ni tvungna att hungra och duka under på vägen, för jag förmår ingenting göra”? Men Jesu barmhärtighet och medlidande gör att Han gör det omöjliga och mättar dem med sju bröd. Guds undergörande kraft kan mätta hunger där mänskliga resurser inte räcker till.

Read the rest of this entry

När fyra portioner ris räcker till hundra barn

Väckelse

Väckelsen

Vi är mitt inne i ett skede när hela nationen Mozambique förvandlas i grunden av Guds kraft. Det som den kristna organisationen Iris Ministries har satt igång där är historiskt stort, ändå känner väldigt få till denna väckelse. Det som skett är att över 5000 församlingar har planterats på bara ett decennium, tusentals människor – framför allt gatubarn – ha lyfts upp ur fattigdom och Herren bekräftar sitt Evangelium med mirakler så att blinda ser, döva hör, lama går och döda uppstår. I boken Always Enough beskriver Heidi och Rolland Baker, grundarna av Iris Ministries, hur det hela började.

Paret Baker hade tidigare arbetat som missionärer  i Asien och Storbritannien, Rollands farfar hade varit missionär i Kina och berättat många inspirerande berättelser om väckelsen där för sin sonson, och Heidi skriver i boken att hon alltid haft en hunger efter att vara tillsammans med Gud och med de fattiga. 1995 åkte de till Mozambique efter att ha hört om den stora nöden där efter inbördeskriget. Med hårt arbete lyckades de bygga upp en barnhemsverksamhet. De fann barn som bodde på soptippar, övergivna av sina familjer, fysiskt plågade av sjukdomar, psykiskt plågade av saker inge borde få se som de sett under konflikten. Read the rest of this entry

Varför vill vi hela tiden separera på karismatiken och aktivismen?

På något mystiskt sätt har vi skapat oss en illussion av att det råder en motsättning mellan Andens mirakulösa gåvor – såsom helande, profetia och gåvan att tala andra språk – och engagemang för fred, rättvisa och en bättre värld. Antingen sysslar man med det ena eller med det andra. Karismatiker diskuterar högljutt de senaste häpnadsväckande undren som Gud gör och hur mäktig Han är, medan de inte anstränger sig särskilt mycket för att göra sig av med sin rikedom och gå ut på gatorna för att förändra världen. Aktivister sätter sig in i vilka orättvisa strukturer som måste förändras och hur man effektivast kan hjälpa så många i nöd som möjligt, men de ber inte särskilt ofta och länge för att Gud ska räcka ut sin hand och göra under, bota de sjuka och multiplicera mat.

Naturligtvis finns många undantag från dessa generaliseringar – men de är alltför få! Och alltför ofta möts jag av åsikten att karismatik och aktivism är motsatser, så att om man delar min vision om att förena detta handlar det om att ha 50 % karismatik och 50 % aktivism, men inte överbetona det ena eller andra. Det stämmer dock inte. I Apg 2:43-44 står det: ”många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt.” I den första församlingen skedde inte ”några” under, samtidigt som ”vissa” hade ”somliga saker” gemensamt. Många under skedde och alla hade allt gemensamt, man förenade sund, brinnande karismatik med passionerat engagemang för fred och rättvisa. Så ska kyrkan se ut!

Read the rest of this entry

Förena tecken och under med fred och rättvisa

Efter att ha drivit den här bloggen i två och ett halvt år kan jag äntligen presentera en grundlig genomgång i youtubeform av vad som är mitt budskap: sund, brinnande karismatik måste förenas med passionerat engagemang för fred och rättvisa, Andens gåvor är inte en motsats till aktivism utan Gud vill att vi ska förena dessa. Nedan är argument varför. (Om ljudet inte synkas med bilden i klippet, dra den runda tidsmarkören tillbaka till början så löser det sig).

Enligt The Poverty and Justice Bible handlar över 2000 av Bibelns versar om fattigdom och rättvisa. Gud brinner för att de fattiga ska leva ett värdigt liv, Hans vision är att det ska bli ”lika för alla” (2 Kor 8:14) – och det innebär inte bara att de fattigas resurser måste öka, utan att de rikas resurser måste minska och delas med de fattiga. 5 Mos 15:9 säger att det är en synd att inte hjälpe den fattiga fast man kan. I apostlarnas kyrka stängde man inte sitt hjärta för de nödlidande, de rika var ett hjärta med de fattiga, och då utjämnade de klyftan mellan dem (Apg 4:32-35). Vi kan inte vara rika när en miljard människor lever i extrem fattigdom och när 16 000 barn dör av hunger varje dag.  Jakobsbrevet 5 säger att de fattigas rop har nått Herren Sebaots öron, ”så lyssna ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som kommer att komma över er.” (v. 1). Plötsligt inser man att alla människor är syndare, att ingen finns som gör det goda. Men Jesus har dött för alla våra synder, Han älskar oss och förlåter oss när vi vänder om från våra onda gärningar.

Han har också kallat oss till att skapa fred (Matt 5:9). Rom 12:17-21 säger: ”Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.” Vi ska alltså inte hämnas utan hålla fred med alla, Gud kommer döma syndaren, vår uppgift är att älska och betjäna våra fiender. Vi ska inte löna ont med ont utan besegra det onda med det goda. Det kommer leda till verklig fred.

Så många människor lider av att ont lönas med ont. Så många människor lider av krig. Det finns ett väldigt starkt samband mellan konflikt och fattigdom, och det de har gemensamt är att de orsakar lidande för människor. Vi är kallade till att lindra lidande.

När vi engagerar oss för en bättre värld riskerar att kämpa i egen styrka och kraft, och på grund av att alla människor är syndare (Rom 3:10-18) är den mänskliga vägen kantad av misslyckanden, olyckor, missmod och trötthet. Bibeln säger att med Guds kraft förmår vi mer än med egen kraft (Fil 4:13). Och det kan ske på mer dramatiska sätt än att vi får lite extra energi som av en osynlig vitaminkick. Vårt största problem när vi arbetar för fred och rättvisa är att vi tenderar att inte kunna göra det omöjliga. Det är detta som utgör gränsen för vår verksamhet för en bättre värld. Men Jesus sa: ”För Gud är allting möjligt.” (Mark 10:27). I vilken kontext sa Han det? Jo, Han sa det angående att de rika ska sälja allt och ge pengarna till de fattiga.

Read the rest of this entry

Guds Rike = betjänande Gudsgärningar, del 2

Läs del 1 här.

Tolka inte mitt tal om Gudsgärningar som att jag tycker att människors gärningar är irrelevanta, Gud har uppmanat oss att dela det vi äger med de fattiga (Luk 3:11, 12:33) och skapa fred (Matt 5:9, Rom 12:18). Min poäng med den här texten är att Gud älskar vårt engagemang för fred och rättvisa så mycket att Han själv vill hålla på med det. Gud är aktivist! Eftersom Andens nådegåvor och den kristna aktivismen vilar på samma grund – barmhärtighet, kärlek och betjäning – är det inte förvånande att de under som finns nedtecknade i Bibeln många gånger har till syfte att mätta de hungrande, rädda de förtryckta, bota de lidande och skapa frid i konflikter.

Uttåget från Egypten återkommer om och om igen som exempel på en storslagen Gudsgärning i psalmerna (t.ex. 44:2, 66:4-5. 95:8-11). Gud befriar de förtryckta på ett fullkomligt övernaturligt sätt. När Israels folk sedan vandrar i öknen får de bröd från Himlen, och eftersom brödet ruttnar för dem som roffar åt sig uppstår ekonomisk utjämning, något som Paulus anspelar på när han uppmanar korinthierna att ge till de fattiga: ”Så blir det lika för alla, som det står skrivet [i 2 Mos 16:18]: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.” (2 Kor 8:14-15).

Read the rest of this entry

Pannkaksmirakel

Sen i onsdags har jag varit på Pannkakskyrkan Union – ett tillfälle där drygt 50 pers från olika städer runt om i landet har samlats och snackat, bett, evangeliserat och bjudit folk på pannkakor. Historien om Pannkakskyrkan är häpnadsväckande. Det började som ett litet sommarprojekt som några unga kristna i Uppsala satte igång för att få ut kyrkan bland ungdomar. Själv kallade de det för ”Sommarkyrkan”, men alla kidsen som de mötte började genast kalla det för Pannkakskyrkan eftersom de bjöd på pannkakor. Fyra och ett halvt år senare finns det pannkakskyrkor i ca 15 städer, de är kända – och uppskattade – av säkert tiotusentals människor och de som har blivit helade efter förbön är kort och gott oräkneliga.

Jag publicerade en text av Samuel Lundström, en av Pannkakskyrkans ledare och grundare, här på bloggen för ett halvår sen som gav exempel på några av dessa helanden. Nu på Union fick vi höra vittnesbörd om ännu fler helanden, och dessutom om ett matunder à Matt 14. Här är några av vittnesbörden som de olika Pannkakskyrkorna delade på torsdagsmorgonen:

Read the rest of this entry