Guds Rike = betjänande Gudsgärningar, del 2

Läs del 1 här.

Tolka inte mitt tal om Gudsgärningar som att jag tycker att människors gärningar är irrelevanta, Gud har uppmanat oss att dela det vi äger med de fattiga (Luk 3:11, 12:33) och skapa fred (Matt 5:9, Rom 12:18). Min poäng med den här texten är att Gud älskar vårt engagemang för fred och rättvisa så mycket att Han själv vill hålla på med det. Gud är aktivist! Eftersom Andens nådegåvor och den kristna aktivismen vilar på samma grund – barmhärtighet, kärlek och betjäning – är det inte förvånande att de under som finns nedtecknade i Bibeln många gånger har till syfte att mätta de hungrande, rädda de förtryckta, bota de lidande och skapa frid i konflikter.

Uttåget från Egypten återkommer om och om igen som exempel på en storslagen Gudsgärning i psalmerna (t.ex. 44:2, 66:4-5. 95:8-11). Gud befriar de förtryckta på ett fullkomligt övernaturligt sätt. När Israels folk sedan vandrar i öknen får de bröd från Himlen, och eftersom brödet ruttnar för dem som roffar åt sig uppstår ekonomisk utjämning, något som Paulus anspelar på när han uppmanar korinthierna att ge till de fattiga: ”Så blir det lika för alla, som det står skrivet [i 2 Mos 16:18]: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.” (2 Kor 8:14-15).

1 Kungaboken 17 berättar om när Gud sade åt Elia att gå till Sarefat och bo hos en mycket fattig änka där. Hon sa att hon gärna skulle vilja bjuda honom på mat men tyvärr hade hon bara lite mjöl och olja kvar som hon tänkte ge sig själv och sin son för att sedan svälta ihjäl. Då gav Elia henne en profetiskt ord om att mjölet och oljan inte skulle ta slut, och detta matunder gjorde att familjen överlevde. En tid därefter blev kvinnans son sjuk och dog, en katastrof för en ensamstående änka. Men när Elia bad för honom fick han liv igen. Även Jesus uppväckte en änkas ende son från de döda (Luk 7:11-17). Han botade också den blinde tiggaren Bartimeus (Mark 10:46-52), vilket innebar en befrielse inte bara från ett liv i mörker utan också ett liv i fattigdom, och Petrus och Johannes följde sin Mästares fotspår genom att i Jesu Namn bota en lam tiggare vid templet (Apg 3:1-10).

Lika enkelt som de kan bekämpa fattigdom kan Gudsgärningar sätta stopp för konflikter och förföljelse. Paulus var en fanatiker som ville utplåna församlingen genom att fängsla de kristna och se till att de blev avrättade (Gal 1:13). Om de kristna inte fick använda våld, hur skulle de då kunna stoppa Paulus? Jo, genom att låta Gud gripa in. När Paulus är på väg mot Damaskus för att förfölja de kristna där ser han ett starkt ljus och slås till marken, och en röst säger hans namn och frågar varför han förföljer Honom. Paulus frågar vem den talande är, varav rösten svarar: ”Jag är Jesus, den som du förföljer.” Jesus säger att han kommer att bli Hans vittne och därefter försvinner synen, i dubbel bemärkelse eftersom Paulus efter att ha hämtat sig från chocken upptäcker att han inte kan se! Kort därefter kommer en okänd man som vet vad Paulus heter, varifrån han kommer, var han bor och att Jesus har uppenbarat sig för honom, och när denne man (som är kristen och heter Ananias) lägger sina händer på Paulus ögon kan han se igen. (Apg 9:1-19). Paulus beslutar sig för att följa Jesus istället för förfölja, han uppfylls av den Helige Ande och han går från att vara en våldsam kristendomshatare till apostel, allt på grund av att Gud gjorde några under.

Med alla dessa Bibliska exempel – och det finns många fler – är det underligt att inte fler karismatiker engagerar sig för fred och rättvisa och använder de gåvor de har fått till att hjälpa fattiga, nödlidande och krigsdrabbade människor. Det beror kanske på att man inte ser nådegåvorna som betjänande verktyg utan som en underhållande show. Man söker de mest spektakulära nådegåvorna utan att uppmärksamma att tjänande, givande åt de fattiga samt utövande av barmhärtighet också är nådegåvor enligt Rom 12:7-8.

Det som ovanstående Bibelställen också visar är att kristna som engagerar sig för fred och rättvisa måste be om tecken och under för att få bättre resultat. Att be om kraft från höjden (Luk 24:49) innebär mer än att få lite extra energi som av en osynlig vitaminkick. Ef 3:20 säger att Gud ”förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss”, och det skrevs av en man som uppväckte döda. I en värld där en miljard människor lever i extrem fattigdom, där 16 000 barn dör av hunger varje dag och där en miljard barn bor i länder med konflikt behövs inte bara extra energi – det behövs mirakler. Kyrkan behöver fler som Stefanus, diakonen som insattes att hjälpa de fattiga och administrera urförsamlingens egendomsgemenskap på grund av att han var fylld av den Helige Ande och vishet, som gjorde stora tecken och under och som älskade sina fiender in i döden (Apg 6-7).

Avslutningsvis tänkte jag berätta om hur det kan gå till när fattiga betjänas av Gudsgärningar idag. Min gode vän och församlingsmedlem Michael Liliequist är en person som utför ett imponerande arbete för fred och rättvisa – han jobbar i Uppsala Stadsmission, han är ordförande i Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp och han verkar för ett nytt perspektiv där vi ser jordens resurser och dess rikedomar som gemensamma och delar dessa efter var och ens behov.

1992 var han på en kristen konferens i Stockholm där en person med en profetisk gåva pekade ut honom, sade vad han hette (något som han enligt Michael inte kunde veta) och började bland annat profetera att Gud skulle hela autistiska barn och ungdomar genom honom, Ungefär ett halvår senare reste Michael till Bangalore. När han besökte en evangelisk-luthersk kyrka där sa en pastor som han aldrig hade träffat ”Michael, vi har väntat på dig!” och förde honom till ett gäng mycket fattiga autistiska barn som hade blivit utslängda från sina familjer och bodde i en kåkstad runt kyrkan. Michael berättade för mig: ”Några blev helade, andra inte, men alla berördes av Guds kärlek.” ”Hur visste man att de blivit helade?” frågade jag. ”De började tala”, sade Michael.

Gud vill betjäna de fattiga genom oss. Hans Rike innebär att Han regerar i våra liv och visar sin makt och kärlek när vi i Hans kraft botar de sjuka och betjänar de fattiga. Låt oss nu be att vi ska fyllas av den Helige Ande så vi får kraft från höjden att sprida budskapet om Guds Rike. Amen.

En kommentar

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s