Biståndsfarsen i Aktuellt fortsätter

Det är sällan jag sett en så tydlig partiskhet och en så dåligt underbyggd kritik i public service. Som sagt var Aktuellts reportage om svenskt bistånd till Afrika den 12 mars inte något annat än en rejäl sågning av denna som vilade på mycket vaga argument. Reportern Erika Bjerström och affärsmannen Ali Mufuruki bjöd på överdrifter, felaktigheter och motsägelser (nedanstående lista kan ni hoppa över om ni läste texten jag skrev igår):

 • En dålig jordbruksreform som leder till att stora delar av den zambiska skörden förstörs kopplas ihop med biståndet med argumentationen att staten kunde göra detta för att biståndet finansierade saker som skolgång och massvacciantioner, något som inte kan bevisas. Själva fenomenet, som kallas fungibilitet, har ingen ens kunnat bevisa existera när det gäller bistånd.
 • På grund av att Zambia är en av världens tio snabbast växande ekonomier (tillsammans med sex andra länder i Afrika söder om Sahara) undrar Bjerström ”varför vi ger så mycket pengar i bistånd till Zambia?” Svaret är att Zambia är ett av världens fattigaste länder med en medellivslängd på 49 år och en BNP per capita på 1 514 dollar. Bara för att ett land börjar få tillväxt betyder det inte att fattigdomen utrotas i ett trollslag, det kan ta decennier (som i Sverige).
 • Bjerström intervjuar Idani Lichilo, distriktschef på Zambias jordbruksverk, som säger att Zambia är “ett mycket rikt land” som kan klara sig väl utan bistånd. Bara någon minut tidigare i reportaget sa Lichilo att infrastrukturen och tillgången på lagerlokaler är så dålig att en fjärdedel av skörden ruttnar! Inkonsekvent?
 • Ali Mufuruki säger att han motsätter sig ”allt bistånd i alla former” för att biståndet går till ”onödiga lyxprylar”. Det finns exempel på dåliga biståndsprojekt, visst, men att allt bistånd går till onödiga lyxprylar är en skrattretande tanke. Se bara denna fantastiska lista från Forum Syd.
 • Mufuriki fortsätter med att beskriva när jordbrukare inte kan sälja sina produkter till ett bra pris ”för att myndigheterna tar emot livsmedel från givarländer vilket sänker priserna”. Men snälla nån, det är en ytterst liten minoritet av biståndsorgan som skänker mat. Sverige gör det absolut inte. Ändå används detta som argument för att motsätta sig allt bistånd ”i alla former”!
 • Min främsta kritik mot reportaget är dock att Aktuellt inte hade bjudit in någon som kan bemöta de absurda kraven på att allt bistånd till Zambia såväl som till hela Afrika ska upphöra, istället står nyhetsankaret och kommer med väldigt basala frågor till Mufuruki som ”Anser ni att vi borde upphöra vårt bistånd till Afrika?” och ”Vad är då alternativet?”

Reportern Erika Bjerström intervjuades även i Gomorron Sverige där hon upprepade många av argumenten ovan, det blev väldigt tydligt att hennes personliga (starkt biståndskritiska) åsikter tydligt format inslagen som sänds i Aktuellt. Återigen säger hon: ”Vad vi ville titta på är: Är det korrekt att fortsätta ge pengar till Zambia som ju hör till ett av världens tio snabbast växande ekonomier?” I slutet av intervjun säger hon dock ”Trots att Zambias ekonomi har vuxit så kraftigt så är andelen fattiga idag lika hög som för tio år sedan” som argument för att den zambiska staten misskött sitt uppdrag (”politikerna är inte intresserade av fördelningspolitik”).

Men vänta lite! Hur kan man använda Zambias höga tillväxt som argument för att sluta ge bistånd när tillväxten inte kommer de fattiga till del?

Vad vi bevittnar är en oerhörd snedvridning av fakta som syftar till att smutskasta svenskt bistånd, och detta i public service. De fakta som redovisas är noggrant utvalda för att argumentera mot svenskt bistånd till Zambia. Man tar upp att Zambia är ett av de mest korrupta länderna i världen för att argumentera för att svenskt bistånd missbrukas, och man tar upp att det har en av de högsta tillväxterna i världen för att argumentera för att svenskt bistånd inte behövs. Man tar inte upp att det är ett av de fattigaste länderna i världen, vilket innebär att bistånd behövs trots den påbörjade tillväxten, och när Bjerström väl nämner att tillväxten inte kommit de fattiga till del är det inte för att nyansera och säga att biståndet kan hjälpa till utan för att säga att staten inte sköter sitt jobb. Inte heller diskuteras att biståndet kan bekämpa korruption och att det kan vara en anledning till tillväxten. Man diskuterar det inte ett pip. Det är en fullständig snedvridning av fakta.

Igår kväll sändes ett nytt reportage, Zambia presenterades än en gång som ett av världens mest korrupta länder och så börjar Bjerström med att säga: ”Det fanns i Zambia exempel på ett verkligt lyckat svenskt biståndsprojekt” och presenterar ”kvinnorna i Citibombo-distriktet som fått hjälp att bilda en sparkassa där de både kan satsa pengar och låna av varandra för att komma igång med sitt företagande och de 40.000 jordbrukare som fick utbildning i företagsekonomi så att de i dag bland annat snabbt hittar de marknader som betalar bäst.”  Betoningen ligger på ett, vilket ger tittarna intrycket att det inte finns så många fler bra biståndsprojekt i Zambia. Men det finns det verkligen. Det finns flera bra biståndsorganisationer i Zambia som svenskt bistånd stöder, organisationer som motverkar korruption och ställer makthavare till svars. För två och ett halvt år sedan uppdagades en korruptionsskandal i Zambia som gjorde att själva biståndsministern ifrågasatte vårt bistånd dit (något Bjerström förstås tar upp i sitt reportage den 12 mars). Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia, skrev då:

Mitt svar på biståndsministerns fråga om hur korruption kan stoppas är ett fortsatt starkt stöd till folkrörelserna i de länder som får bistånd. Gunilla Carlsson tar upp det faktum att biståndsmedel som gått direkt till Zambias regering förskingrats.

Samtidigt berättar vår samarbetsorganisation i Zambia, Civil Society for Poverty Reduction, (CSPR) att de tillsammans med andra organisationer i landet sett till att skandalen inte sopats under mattan och att de skyldiga kommer att ställas till svars. CSPR:s uppdrag är att följa upp den politik som förs i Zambia och granska budgeten och genomförandet så att resurserna också når de allra fattigaste i landet.

I det här fallet krävde CSPR tillsammans med andra zambiska frivilligorganisationer att regeringen skulle utreda skandalen, vilket ledde till att ansvariga arresterades och kommer att ställas inför rätta. De såg också till att befolkningen i Zambia fick kännedom om skandalen och vilka konsekvenser det får för samhället när pengar försvinner från den offentliga verksamheten. Det i sin tur ledde till en ökad debatt och ökat folkligt engagemang.

Detta är ett exempel på att bistånd också är den del av lösningen på korruption i ett samhälle.

Zambia är ett av världens mest korrupta länder. Därför behövs svenskt bistånd. Zambia är en av de snabbast växande ekonomierna. Därmed fungerar svenskt bistånd. Detta är två perspektiv som lyser med sin frånvaro i Aktuellts ”granskning” av biståndet till Zambia. Anledningen är att denna granskning är partisk.

Nå, reportaget som sändes igår avslöjar att det lyckade projektet för kvinnor och jordbrukare lades ned för att Zambias regering ville avsluta det. Därefter går Bjerström över till att beskriva ett projekt som Sverige finansierar idag via Alliance for a Green Revolution in Africa som ger bönder konstgödsel och bekämpningsmedel som förgiftar vattendrag och orsakar cancer!

Flera gånger framställs de två exempel som presenteras i reportaget (entreprenörsutvecklingen och bekämpningsmedlen) som representativa för en större förändring i svenskt bistånd, i programmets inledning säger Claes Elfsberg ”Giftiga bekämpningsmedel till afrikanska bönder – det svenska biståndet har ändrat karaktär”. Tittarna får lätt intrycket att det sker en systematisk förändring i hela den svenska biståndsstrategin från bra till dåligt – något det inte finns belägg för. Om man kan visa på en större övergripande studie som visar på en sådan trend kan man uttrycka sig så, men det Aktuellt presenterar är två case studies utvalda av en reporter som har en tydlig, biståndskritisk agenda.

Det är jättesorgligt att det effektiva biståndsprojektet lades ned och att det cancerframkallande biståndsprojektet pågår, detta är ett tydligt exempel på att biståndet måste förbättras och effektiviseras, och det är mycket tacksamt att svensk media tar upp sådana här skandaler för att vi ska få ett effektivare bistånd som hjälper fattiga människor. Men så kommer Bjerström med följande kommentar:

Man skulle kunna tro att Sverige då lämnar Zambia eftersom den zambiska staten sagt nej till den framgångsrika svenska entreprenörsutbildningen. Men Zambia är enligt beslut ett av sveriges biståndsländer. Det gällde i stället att hitta nya projekt att satsa biståndsmiljonerna i.

Ursäkta?

Bjerström antyder alltså att den logiska reaktionen på att Zambia ville lägga ned ett (1) biståndsprojektet är att Sverige ska ”lämna” Zambia. Avsluta allt sorters bistånd vi bedriver för jordbruksutveckling, mot HIV/AIDS, för demokrati och jämställdhet – allt, och bara sticka. Bye bye. Ni lydde oss inte. En sådan kommentar är absurd.

Efter reportaget intevjuas biståndsminister Gunilla Carlsson (M) som ska bemöta kritiken trots att hon är rätt så biståndskritisk själv, och hon bjuder på en tragikomisk show när hon i ena stunden ivrigt försvarar att Sverige ska stödja cancerframkallande bekämpningsmedel för att i nästa stund hålla med om att det är viktigt att fråga sig om vi ska fortsätta ge bistånd till Zambia på grund av deras tillväxt (och återigen vill jag skrika: HALLÅ! DERAS MEDELLIVSLÄNGD ÄR 49 ÅR!!) Men har sköter sig ändå Aktuellt ganska bra, med skarpa frågor gentemot biståndsministern. Dock tycker jag det är obegripligt att de inte bjudit in Magnus Walan från Diakonia eller någon annan biståndsdebattör som tydligt representerar ett annat perspektiv än det Bjerström, Mufuruki och Carlsson bjuder på.

Uppdatering: Här bemöter Sida kritiken mot jordbruksprojektet.

6 kommentarer

 1. Logik?
  Zambia är ett av världens mest korrupta länder. Därmed behövs svenskt bistånd. Zambia är en av världens snabbast växande ekonomier. Därmed fungerar svenskt bistånd.

  I de här satserna ryms så många felslut att jag inte nästan vet var jag ska börja bena.

  1. I korrupta länder måste bidragsgivarna arbeta övergripande, på macronivå för att även råda bot på korruptionen. Biståndsorganisationerna blir då inte bara givare utan i slutänden mera av poliser, organisatörer och ledare i ett land vars tillgångar och befolkning de på intet sätt äger.
  2. Satsen att Zambia är ett av världens mest korrupta länder. Därmed behövs svenskt bistånd. (är den ett skämt?). För det första kan man fråga sig: Ska vi arbeta i korrupta länder? Och i så fall hur? En korrupt ledning har ofta smittat sin befolkning med misstänksamhet och brottslighet. För det andra: På vilken nivå ska vi arbeta, med vilka medel och för vilka mål? För det tredje: Graden av korruption kan knappast vara det avgörande för behovet av bistånd. Jag ser inget tydligt samband mellan att ökad korruption med nödvändighet skulle leda till ett ökat behov av bistånd. Slutligen för det fjärde: Vad är det som gör att just lilla Sveriges pengar skulle vara särskilt väl anpassade till korrupta regimer? Är svenskar mindre begåvade och därmed mera lättlurade? Eller är vi mera begåvade än andra människor på jorden så att vi kan stoppa korruption och se till att pengarna används rätt? Eller har det inte alls med oss människor att göra, bara med svenskheten? Andra människor kanske kan förvalta ”pundet/kronan” medan vi bara bistår med att skicka så mycket som möjligt till de mest korrupta?

  Och sedan ditt andra logiska skutt när det gäller tillväxten i Zambia. Det faktum att de är en av världens snabbast växande ekonomier tillskrivs alltså svenskt bistånd. Därmed fungerar svenskt bistånd. Jag skulle tro att en forskare skulle sätta tungan i halsen minst av den logiken. Många länder ger ju bistånd och att isolera just det svenska biståndet från andra bistånd och finna att vårt bistånd var den avgörande faktorn för tillväxt kräver avancerad forskning. Dessutom kan ju landet ha producerat egna idéer eller företag utan bistånd. Detta är ytterligare en faktor.

  Även om jag vet att du brinner för bistånd så tycker inte jag att du vinner något på överdrifter. Faktaunderlag och ett riktat intresse för något eller några länder kanske vore att föredra framför så grova spekulationer. Om #Aktuellt överdrev så behöver du inte överträffa dem.

  Gilla

  1. Hej Gun-Britt! Jag tror du missförstår mig, citatet är lite utanför sitt sammanhang. Det jag skriver är att Bjerström väljer ut vissa fakta för att föra en biståndskritisk agenda. Hon betonar att Zambia är korrupta för att argumentera för att bistånd inte fungerar och att Zambia har tillväxt för att argumentera för att bistånd inte behövs. Det jag visar är att samma fakta kan användas för att argumentera för precis det motsatta. Som jag visar ovan har svenskt bistånd via Diakonia motverkar korruption. Och det biståndsprojekt Bjerström gillade som nu är nedlagt höjde antagligen tillväxten. Dessa perspektiv förtigs dock i reportaget, eftersom det är partiskt.

   Gilla

 2. Jonas Lundström försökte kommentera men det gick inte fram av ngn märklig anledning. Här är vad han ville ha sagt:

  Intressant att du fortsätter granska biståndsfrågorna.

  Det går att anmäla program som är alltför opartiska till Granskningsnämnden, så sedan kan kritisera ett program. Det är vad jag förstår inte en domstol. http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Anmalan/

  Annars tycker jag i stort att det är bättre med bistånd än att pengarna går till lyxkonsumtion i väst, men samtidigt är jag tveksam till bistånd. Pengar är ett medel som är helt beroende av stat och kapital,dvs av makt och rikedom, för att fungera. Så när vi ger pengar till dom fattiga så understöder vi med ena handen, samtidigt som vi understöd ett orättfärdigt system med andra. Det vore bättre, tror jag, och dom rika kunde ge tillbaka den mark dom stulit från dom fattiga, och hjälpa människor att på sikt bli självförsörjande på mat, vatten och annat utan att vara beroende av det kapitalistiska industriella systemet.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s