#metoo i Bibeln

pexels-photo-622135

Vad har Bibeln att säga om sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och de #metoo-berättelser som avslöjats den senaste tiden? Och hur kan Bibelns berättelser hjälpa oss att förstå maktmissbruk och hur det hör samman med sexuella övergrepp?

Den senaste tiden har människor med makt avslöjats eftersom de har missbrukat sin makt och utnyttjat människor sexuellt. Många tror att sexuella trakasserier och övergrepp framför allt handlar om sex och begär. Även om det ligger något i det har övergrepp, trakasserier och våldtäkt framför allt att göra med makt och hur människor med makt utnyttjar andras utsatthet. Ibland handlar makt om fysisk styrka men ofta handlar det om en social position som ger status. Det kan handla om makt över andras karriärer och arbetsliv. Ibland handlar det om en äldre som utnyttjar sin makt över den som är yngre, oerfaren eller godtrogen.

Alltför länge har våra kyrkor varit tysta om trakasserier och övergrepp. Vi har talat om hur vi bygger sunda relationer och hur sexuell trohet är en väg att förhindra sådana erfarenheter som lyfts fram under hashtaggen #metoo, men vi har inte tagit upp den maktdynamik som ofta möjliggör övergrepp och trakasserier.

Bibeln har ett förvånansvärt stort material som är relevant i #metoo-sammanhanget. Vi ska gå igenom på tre berättelser från Gamla testamentet och se hur de kan tala till oss idag.

Josef och Potifars hustru
En vanlig tolkning av berättelsen om Josef och Potifars hustru från 1 Mosebok 39 är att den handlar om att fly sexuell synd och frestelser. Tillämpningen blir då att vi ska vara medvetna om frestelser och vara redo att fly när vi möter dem, vilket visserligen är sant. Men det finns en annan vinkel på berättelsen. Kan det vara så att Potifars hustru missbrukar sin makt när hon försöker inleda en sexuell relation med sin tjänare?

Josef är slav hos Potifar och är därför i underläge när det kommer till makt. När han avvisar sin husbondes hustrus närmanden, riskerar han att förlora sin sin ställning i hushållet. Han riskerar både fängelse och sitt eget liv, men går ändå inte med på hennes övertalningsförsök. Som hämnd anklagar Potifars hustru Josef för övergrepp och skriver om historien med sig själv som offer och Josef som förövare. Josef hamnar därmed i fängelse. Till slut återupprättar Gud Josef och ger honom en maktposition där han kan hjälpa sitt eget folk att överleva missväxt och svält. Vi lär oss att den sortens ledare som Gud söker är någon som förstår hur maktmissbruk fungerar och därmed själva kan leda på ett rättfärdigt sätt.

Även om sex spelar roll, handlar sexuella trakasserier, våldtäkt och övergrepp framför allt om makt och om hur den svagare parten utnyttjas. Potifars hustru hade makten att skylla på Josef, skriva om historien och bli trodd. Hon hade makten att ta ifrån honom hans frihet och få honom slängd i fängelse. Berättelsen visar oss att även pojkar och män kan utsättas för övergrepp när de är i en underordnad position.

David och Batseba
Otaliga gånger har jag hört berättelsen från 2 Samuelsbok 11 berättas som om att den handlar om att Batsheba är en fresterska och David ett offer för hennes frestelser. Men Batseba gjorde inget annat än vad som föreskrivs i Mose lag för att rena sig. Som kung hade David makt att placera hennes make Uria i frontlinjen av en strid och därmed försäkra sig om hans död. Berättelsen om David och Batseba handlar även den om maktmissbruk och hur kungen använder sin makt, inte bara för att få det han vill ha utan också för att dölja det genom Urias död. När vi läser denna berättelse på rätt sätt, ser vi hur Bibeln faktiskt avslöjar hur människor med makt exploaterar andra. Det är inte en lektion i hur vi ska undvika att bli frestade på det sexuella området, utan en lektion i maktmissbruk. Människor med makt har möjlighet att ta vad de vill ha, utan att behöva ta hänsyn till konsekvenserna, och sedan mörka det. Men Gud söker efter rättvisa och David konfronteras av profeten Natan som avslöjar hans maktmissbruk.

Amnon och Tamar
Direkt efter berättelsen om David följer en annan berättelse som kopplas till den om David och Batseba. Även den handlar om maktmissbruk och all den apati, ilska och de komplikationer som följer därpå.

Amnon låtsas vara sjuk och lurar sin far att sända hans halvsyster till honom. När hon tar in mat till Amnon slänger han ut tjänarna, stänger dörren och våldtar henne. När han har utnyttjat henne tar han avstånd från henne. Han gillrar en fälla för sin halvsyster och ser till att det inte finns några vittnen till det som sker. Det är ord mot ord och ingen tror på hennes version. Märkligt nog gör ingen någonting och Amnon möter inga konsekvenser för sitt handlande. Amnons och Tamars far, kung David, är häpnandsväckande tyst. Kan det vara så att Davids tystnad är rotad i hans egen berättelse – att hans skam över sitt eget utnyttjande av en kvinna håller honom tyst? Eller är han tyst eftersom han själv lurades att vara en del av Amnons onda plan? Tamars bror Absolom hjälper henne och tar in henne i sitt hus, då hon enligt den omgivande kulturen är ovärdig att gifta sig efter våldtäkten. Senare försöker Absalom omkullkasta riket och därigenom hämnas våldtäkten på sin syster.

Vad kan vi då lära oss av detta? I alla dessa berättelser, utnyttjar de med makt en mera sårbar part. Detta är Bibelns #metoo-berättelser. Och tänk om vi, när vi läser dem från en annan vinkel än den gängse, blir mer medvetna om maktens dynamiker och hur det relaterar till sexuella övergrepp och trakasserier? Kanske har vi dessa berättelser i Bibeln för att konfrontera och avslöja hur makt fungerar i att utnyttja andra människor?

Dessa berättelser är på intet sätt annorlunda än de vi läser om i media. En nyhetsankare som låser dörren för att inte bli avbruten. En producent som lurar människor med drömmar om skådespeleri att ligga med honom. Vi läser om kvinnor som har förlorat jobbet då de avvisar sexuella närmanden. Detta förekommer även bland politiker, skådespelare och till och med pastorer. Makt korrumperar när människor ser det som sin rättighet att utnyttja andra. Låter vi Bibelns livsförvandlande berättelser belysa även vår egen tids övergrepp och synd? Och kommer vi söka att leva efter Guds vilja i stället?

Många av oss har #metoo-berättelser, jag själv inkluderad. Även om min egen berättelse inte är lika allvarlig som andras, har den fått konsekvenser. Under en bönestund delade jag min brottning med alla respektlösa män i mitt liv. Jag undrade vilken slags Gud som kunde gå med på den respektlöshet jag mött i kristna sammanhang. Den stunden upplevde jag ett helande och Guds närvaro, och hur Gud har en sådan respekt för mig. Denna erfarenhet var helande för mig och hjälpte mig att se Gud på ett nytt sätt.

Och här finns det en princip att följa för var och en av oss. Respekt är en kärlekshandling som vi deltar i när vi ser var och en som värdefull och Guds avbild. Guds skapelse är värd att visa respekt.

Avslutningsvis, kan det vara så att Gud är verksam i världen och visar hur maktmissbruk skadar hans skapelse? I bönemöten är fokus ofta på den som blivit utsatt för övergrepp och hur offer behöver förlåta, men sällan erbjuds helande eller omvändelse för förövare. Varför? Vi talar sällan om hur makt korrumperar våra relationer och maktens roll i olika former av övergrepp. Kan det vara så att vi, liksom David, gör misstaget att bli delaktiga i förtryck genom vår passivitet, tystnad och brist på engagemang för de utsatta? Jag tror inte att jag någonsin hört en predikan om detta. Kanske är det dags för oss som kyrka att tala om detta, eftersom Gud talar om dessa teman i Bibeln.

Gud vill dra vår uppmärksamhet till hur hans skapelse behöver fortsatt upprättelse. Låt oss som Kristi kropp vara uppmärksamma och växa för att bli mer lika den Gud som skapat oss.

Detta är en varsamt reviderad version av texten Biblical #metoo-stories, av rev. Faith Totushek, ursprungligen publicerad på PCPJ. Revidering och översättning från engelskan av Emma Andersson

38 kommentarer

 1. 5 mos 20:14
  Men kvinnorna och barnen, djuren och allt annat i staden, allt byte som finns där, får du behålla

  1 Kor 11:9
  och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen.

  1 Kor 14:34
  skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger.

  Ef 5:22
  Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren.
  Och lik­som kyr­kan un­der­ord­nar sig Kristus, så skall också kvin­nor­na i allt un­der­ord­na sig si­na män.

  Gilla

     1. Jösses! Ok vi tar det pedagogiskt.
      1. Håller du med om att sexuella övergrepp och trakasserier har ett samband med kvinnosyn?
      2. Håller du med om att dessa bibelcitat representerar en kvinnosyn?
      3. Håller du med om att den kvinnosynen är djupt föraktfull?
      4. Håller du med om att kvinnoförakt och sexuella övergrepp är det som #metoo rörelsen bekämpar?
      Om du svarar nej på någon av dom frågorna så blir det bekymmersamt, men glad i hågen utgår jag från att du svara ja och då borde verkligen sambandet med texten vara mer än uppenbart för dig.

      Gilla

      1. Hej Anders!

       Nu förstår jag lite mer vad du är ute efter. Ett tips för framtida samtal är att inte bara slänga in en massa citat utan att kommentera dem. Blogginlägget ovan visar att det finns bibelberättelser som är relevanta för att belysa frågor om makt och de strukturer och missbruk av makt som leder till förtryck, varpå jag valde att översätta det. Min tro och övertygelse är att evangeliet är till befrielse för människor. När verser tas ur sitt historiska sammanhang, som i din kommentar ovan, leder de ofta till förtryck. Jag är glad för Totusheks text ovan som visar att det finns andra sätt att läsa Bibeln. Om du är intresserad av att samtala om texten i en respektfull ton så är du välkommen, i annat fall avslutar vi det här samtalet här.

       Allt gott,
       Emma

       Gilla

       1. Verserna är inte på något sätt mer tagna ur sitt historiska sammanhang än det du själv väljer att cherrypicka ur Bibeln och dom belyser definitivt ”frågor om makt och de strukturer och missbruk av makt som leder till förtryck”
        Om du alls är intresserad av vad Bibeln förmedlar i sådana frågor så kan du inte smita
        undan detta och om du nu verkligen vill diskutera i en respektfull ton så bör du nog tala om för oss hur du ställer dig till dom. Allt annat är grundläggande ohederligt.

        Jag hävdar att Bibelns makalösa motsägelser i alla moraliska frågor, från massmord till kvinnoförakt gör att ni som bekänner er till denna bok inte kan ha en konsekvent civiliserad moralsyn. Du behöver förklara om och i så fall hur du kan ha det.
        Tar du avstånd från dessa bibelverser eller bekänner du dig till både dom och en kvinnosyn som är diametralt motsatt?

        Gilla

        1. Om någon plockar russin ur bibelkakan så ärd et väl åndå du. Har du öht läst de texter som refereras ovan? De är sannerligen inga smakliga russin utan riktigt vidriga skildringar av maktmissbruk och våld. Skribenten vänder sig mot hur dessa texter använts på ett kvinnohatiskt sätt tidigare och visar på en annan och mycket mer rimlig läsning.

         Du verkar inte ha läst hela Bibeln för de finns så mycket värre texter än de du plockade här. Men ”summan av ditt prd är sanning” och centrum i Bibeln är Jeus Krustus och evangelierna. Läs dem och återkom sedan. Alla samtal här blir helt meningslösa annars.

         Gillad av 1 person

         1. Nu gör du ett stort misstag här Alma-Lena. Du helt enkelt struntar i att Bibeln ger stöd för totalt motsägande moralsyn. Både folkmord och fredlighet och både det djupaste tänkbara kvinnoförakt och kärlek till alla människor.
          Hela min poäng är att man inte kan ha en sådan skrift som grund för sin moral. Antingen står man för en civiliserad moral eller också inte!
          Bibeln gör det omöjligt att skilja på rätt och fel och kan man inte reda ut sin relation till dom motsägelserna så blir verkligen samtalen meningslösa.
          Tar ni avstånd från Bibelns kvinnoförakt och uppmaningar till folkmord eller ej?

          Gilla

          1. Anders, jag tror att vi har nått vägs ände här. Givetvis är det ingen av oss skribenter som står för folkmord eller kvinnoförakt, och om du läste oss med en viss välvillighet så skulle det framgå. Vi håller Bibeln högt men det gör inte vår moral ”ociviliserad”. Alla bibeltexter är inte enkla. Kanske är det en idé för ett framtida blogginlägg att skriva över sådana texter som du lyfter fram, men inget som får plats i en bloggkommentar till ett inlägg som detta, som behandlar andra texter. Jag avslutar min del av vårt samtal här.

           Allt gott!
           Emma

           Gilla

  1. Vad är meningen med att klippa ut en del texter? Du behöver knappt svara! Men frågan utgör ett påpekande att det står så mycket mer i Bibeln än så och budskapet är en balans om allt det som står skrivet och inte enskilda texter i sig själva.
   Skärpning! Att göra så är att likställa med manipulering och lögnaktig användning av texten för att anklaga och förtala, om man inte har större vishet, enligt mitt omdöme av sådana inlägg. Grunden till inlägget är inte ärlig och god sökande efter sanningen och förståelse utan fördomsfulla och såraktiga upplevelser och anfall mot något som inte tagit ansats mot dig, eller har jag fel?

   Gilla

   1. Meningen med att klippa ut texter är att hela Bibeln är lite jobbig att läsa varje gång man refererar till den.
    Att bibelcitat är likställt med lögn, manipulering och förtal var nytt för mig, men det var väl din stora vishet och ditt överlägsna omdöme som fick dig att skriva det och då måste det ju vara sant, eller hur?

    Grunden till ditt eget inlägg verkar definitivt inte vara något sökande efter sanning Manuel. Jag förstår att ni religiösa har stora problem med dessa barbariska texter, men då ni verkar oförmögna att ta avstånd från dom så får ni nog leva med att också bli kritiserade.
    Grunden till mitt inlägg var ju faktiskt ”att det står så mycket mer i Bibeln” än vad artikeln vill kännas vid och att era patetiska försök att inte låtsas om detta är oseriöst och oärligt.
    Både ditt inlägg och flera andra visar med all önskvärd tydlighet att Bibeln har fördärvat er moraluppfattning. Kan man inte ta konsekvent avstånd från uttalat kvinnoförakt och t.om. massmord bara för att det står i Bibeln så har man ingen aning om vad som är rätt eller fel.

    Gilla

 2. Maktmissbruk i kyrkan behöver inte handla om sexuella övergrepp.

  Övergrepp har ett vidare spektra som jag vet är väldigt förekommande i kyrkan.

  Ett exempel är när ledare hindrar någon medlem att göra det Gud kallat honom/henne till och där argumentet är att vederbörande inte är mogen nog.
  Vi vet ju utifrån Jer 1, att Jeremia ansåg sig själv vara för ung, eller inte mogen profetkallet, men Gud ansåg inte det.

  Att bli hindrad att gå i sin kallelse av ledarskapet är både kränkande och ett övergrepp, även att inte bli bekräftad är kränkande, men denna form av övergrepp talas det inget om och ledarna menar ju att de gör rätt.

  Jag säger som Moses, släpp Guds folk så att de kan göra Guds tjänst!

  Bb

  Gillad av 1 person

 3. Tack för den Emma

  Jag tänker även på Gal 5:19-21,som beskriver köttets gärningar, beroende på bibel översättning talas det bla om maktkamper,kotteri,sekterism , som skapar Hierarkier och över/underordning på ett osunt sätt, därför är jag inte förvånad att metoo och förtryck mot kvinnor och män utspelar sig ofta i osunda makt miljöer. Galaterna sätter andens frukter i motsats :

  Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

  och jesus sa ju:- Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.

  Tycker man att man måste sex utnytja andra människor härska kontrollera och trycka ner , är det något fel , människor i min omgivning brukar säga lite skämtsamt att det nog beror sig på ”asfalterad sandlåda” (under uppväxten) ska man komma till rätta med sånt mörker inombords rekomenderar jag mäster jesus ord:- tvätta insidan ren så blir även utsidan ren Matt. 23:26

  Gillad av 1 person

 4. #metoo och alla dess bihang är väl regisserade MSM-kampanjer för att dels dölja de verkliga övergreppen på kvinnor och barn, dels för att så hat och misstro ända in i kärnfamiljens mest privata sfär. Därför är det så sorgligt att så många, som kallar sig kristna, nappar på betet.

  Tänk efter, ni som säger att ni följer Jesus!

  Gilla

  1. Hej Thomas!

   Jag har tidigare, på kristen grund, jobbat med kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. För mig är det viktigt att ”kärnfamiljens mest privata sfär” också granskas eftersom det är där flest kvinnor utsätts för våld. Därför är jag också tacksam för #metoo, eftersom att det gör att människor vågar dela vad de varit med om, och jag tror inte att det är någonting man behöver vara rädd för. Jag tror att Jesus vill hela och upprätta människor och att ett led i det är att folk faktiskt vågar dela sina erfarenheter.

   Allt gott,
   Emma

   Gillad av 1 person

   1. Emma,
    Uppskattningar har gjort att runt sjuttiofem tusen kvinnor och barn våldtas varje år i sverje inklusive ofattbara gruppvåldtäkter, även våldtäkter på små barn ner till tre år, där polisen säger att de har för mycket att göra för att ens höra offren, även om gärningsmännen är kända! Så Emma, är det dessa stackars människospillror som får upprättelse genom #metoo, eller är det som är kommersiellt gångbart som synas?

    Och, var i Bibeln hittar du att Guds lagar ska upprätthållas genom skvaller och lösa anklagelser? I två eller tre vittnes närvaro ska var sak avgöras, inte av pöbeln utan av de som är satta att döma. Så bör varje rättstat också fungera, oavsett om förövaren är i nära relation eller helt okänd.

    Som sagt det är sorgligt att se hur de kristna faller för detta simpla lockbete.

    Gilla

    1. Alltså Thomas det här är något av det dummaste jag läst. Vem som helst får använda hashtagen #metoo, min egen fru har gjort det. Är hon del av en kommersiell konspiration? Vem som helst kan använda sociala medier och använda #metoo. Det är helt sanslöst att tro att det bara är det som är kommersiellt gångbart som får synas – VEM SOM HELST KAN SKRIVA. Du behöver inte något certifikat för att använda en hashtag, skriv bara!

     Gilla

     1. Ja, Micael, säg det åt den förståndshandikappade, till tolvåringen, eller till det treåriga barnet, eller till missbrukaren, eller till den gråtande förtvivlade sönderbrutna. Vem för deras talan, Micael?!

      Gilla

     2. Dessutom, Micael!

      Att runt sjuttiofem tusen blir våldtagna varje år bara i sverje, är det, det dummaste du läst?

      Eller är det att Gud inte uppmanar till skvaller, lösa anklagelser eller pöbelns domstol, är det, det dummaste du läst?

      Gilla

      1. Det dummaste jag har läst är att ”#metoo och alla dess bihang är väl regisserade MSM-kampanjer för att dels dölja de verkliga övergreppen på kvinnor och barn, dels för att så hat och misstro ända in i kärnfamiljens mest privata sfär.”

       Hur kan något vara ”väl regisserat” när vem som helst, VEM SOM HELST som har tillgång till Internet kan skriva något och tagga #metoo? Visst, treåringar kan inte göra det, men hur i hela världen gör det min fru och andra kvinnor har upplevt och som de synliggör genom #metoo till något falskt? Till något välregisserat för att dölja verkliga övergrepp? Inser du hur bisarrt det är?

       Gillad av 1 person

       1. Kul att kunna hålla med dig någon gång emellanåt Micael. Det var verkligen otroligt dumt skrivet. #metoo är snarare något av det viktigaste som hänt i vårt land på väldigt länge och förhoppningsvis kan det få bestående konsekvenser.
        Sarahs artikel om #metoo den 18 oktober var däremot jättebra skrivet.

        Gillad av 2 personer

       2. Precis just det, Micael! Vem som helst kan skriva dessa inlägg! Så vem skriver och i vilket syfte? Sedan är det lätt för de svagsinta att nappa på betet.

        Och som kristen, hur lämpligt är det att hänga ut andra människor för allmän bespottning? Har det begåtts en brottslig handling, så ska det hanteras av berörda myndigheter och inte av gatans pöbel. Hur lätt är det inte att med halvsanningar och falska anklagelser förstöra en annan människas liv genom dessa metoder? Det borde du själv förstå Micael.

        Men, när skapade man landsomfattande kampanjer för de verkligt utsatta i samhället, de som inte själva orkar eller kan göra sin röst hörda? Vilka bryr sig om de, inte de som kallar sig kristna iaf?!

        Gilla

        1. Thomas, min fru och massa andra kvinnor skriver för att uppmärksamma hur utbrett och förfärligt det är med sexuella trakasserier och övergrepp. Här kan du bland annat läsa om vilka fruktansvärda saker kvinnor inom räddningstjänsten har upplevt: https://metooraddning.jimdo.com/v%C3%A5ra-vittnesm%C3%A5l/

         Några exempel:

         ”Det går knappt att återge alla gånger jag blivit tafsad på eller kallad för saker ”på skämt” eller på fyllan. Vid graviditet kommentarer som ”vilka bröstet du har fått… Shit” på fester rena tafsningar och kommentarer, en del väldigt grova. Två arbetsledare har betett sig på detta vis och massor med kollegor.”

         ”Arbetar med utbildning av brandmän och vid en personalfest stod en kamera på bordet för att fota hela festen. Dessa bilder lades sedan i en dropbox så alla kunde hämta hem de som de ville behålla. När jag kolla på dem var hälften av fotona bilder av min urringning – enbart.”

         ”Vid fler än ett tillfälle har jag av en och samma räddningsledare fått klappar i rumpan, blivit kallad ”lilla hjärtat”, fått snoppbilder skickade till mig, fått förslag om sex och blivit hotad. Jag har lika många gånger sagt ifrån, läxat upp och blivit förbannad då jag inte är den som håller käften.”

         Dina försök att utmåla det faktum att kvinnorna nu vågar berätta om sånt här som något dåligt är helt patetiska. Om du vill ha en annan vinkel på #metoo – SÄTT IGÅNG OCH SKRIV! Du behöver inte ringa metoo-högkvarteret och be om ett metoo-tillstånd – FÖR DET FINNS INTE. Det är gratis och enkelt att använda en hashtag om du inte har märkt det.

         Jag håller med dig om att det är ett problem att flera män blivit stämplade som brottslingar utan att en rättsprocess har hållt. Det betyder inte att #metoo har en centralorganisation med en minutiöst planerad kampanj – VEM SOM HELST KAN ANVÄNDA HASHTAGEN. Både de som missbrukar den och de som använder den rätt. Alla vittnesbörd från räddningstjänsten ovan är anonyma och låter gärningsmännen vara anonyma.

         ”Men, när skapade man landsomfattande kampanjer för de verkligt utsatta i samhället, de som inte själva orkar eller kan göra sin röst hörda?” Öh, Stadsmissionerna arrangerar årliga julkampanjer, Frälsningsarmén håller grytan kokande, Läkare utan gränser, Unicef, Diakonia, Läkarmissionen, Hoppets stjärna och hundratals andra organisationer anordnar kampanjer för utsatta. Jag har varit med och arrangerat EFKs julkampanj för förföljda kristna som samlade ihop åtminstone en kvarts miljon kronor i jul.

         Om du tycker att en kampanj saknas – STARTA DEN. Det är GRATIS att använda en hashtag. Sluta anklaga min fru och andra kvinnor för att vara med i en ond konspiration.

         Gillad av 1 person

         1. Antagligen skördar #metoo ett och annat oskyldigt manligt offer. Det kan vara mycket obehagligt för dom drabbade, men utan att ha någon statistik så vågar jag säga att dom oskyldigt drabbade kvinnliga offren, som inte ens har vågat berätta sin historia än är oerhört många fler.
          #metoo handlar i första hand inte om enskilda personer, utan om att bekämpa en hel patriarkalisk kulturyttring och där handlar det faktiskt om att välja sida. I den här debatten har både Micael och Thomas gjort just det.

          Gillad av 1 person

          1. Ja, Anders, det var precis vad Pol Pot hade som slogan i Kambodja och vi vet ju var det slutade!

           Gilla

          2. Pol Pot!! Tack för den du och det var ju såklart den mest naturliga jämförelsen.
           Anser du att alla som stöder #metoo är att jämföra med Pol Pot?

           Gilla

         2. Micael, Guds Rike är inte julkampanjer, för vem bryr sig om den fattige några veckor senare?

          Nej, frukten av Guds Rike är kärlek, kärlek till vår Skapare, kärlek till bröder och systrar, kärlek till de som går förlorade.

          På vilket vis tror du att dessa hatkampanjer sprider Guds kärlek?

          Gilla

  2. Hur i alla världen döljs övergrepp av att de avslöjas? Skulel jag göra en lika konspiratorisk tolkning som du gör skulel jag säga att herr Thomas känner sig träffad. Ta då itu med det och släng inte invektiv mot andra.

   Gilla

   1. Alma-Lena, dina anklagelser bara bevisar vad jag skrivit, dvs att #metoo är skapat för att så hat och misstro mellan män och kvinnor. För mig är dock varje anklagelse, spott och spe, en seger:
    ”Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.” (Matt. 10:38-39)

    Gilla

    1. Hej Thomas!

     Vad menar du med detta som du skrev ovan? Alltså i sammanhanget #metoo:
     ”För mig är dock varje anklagelse, spott och spe, en seger”.
     Tycker inte att det går att följa hur du tänker i dina inlägg.

     Vänligen,
     Annie Svensson

     Gilla

     1. Annie,
      De kristna måste räkna med att bli bespottade för sin tro, men vår belöning blir given med samma mått:
      ”Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” (Matt 5:11-12)

      Gilla

 5. Jag har gillat artikeln för visst kan det vara så. #Metoo handlar framförallt annat om människans största behov, saknaden av att få det tillfredsställd det i barndomen/uppfostran, och syndens olika former man kan hamna i pga bristen och sökandet av att tillfredsställa det grundläggande behov: Agape kärlek, som är Guds egen personlighet, och det föräldrar behöver utöva över barnet. Så klart blir den i föräldrarollen bristfällig och inte fullkomlig. Men det räcker ändå mer en nog om man kan fokusera på att ge barnen Agape kärlek, som medför, innehåller, tillfredsställer, och automatisk omedvetet om inte annat, lär ut att respektera andra och göra sig respekerad på alla områden i livet. Det innebär att man vet sig VARA ÄLSKAD TILL KROPP, SJÄL OCH ANDE. Det genom föräldrarnas naturliga och oskildiga kroppsnärhet och beröring, likt sund hantering av nakenhet, och intimitet mellan barn och så föräldrar sinsemellan utan för det visa öppet eller avslöja alla detaljer som försiggår mellan föräldrarna. Respektfull bemötande och ansvarsfördelning som innebär de olika naturliga roller inom familjen, släkten och vänskapskretsen. Att uppleva och experimentera den andliga dimensionen, med allt det otroligt viktiga det innebär, då familjen lever även i en öppen och sund relation till Treenigheten i praktiken dagligen. Utan den kan man klara sig ändå rätt bra om föräldrarna har varit noga och duktiga i sin förmyndare och kärleksgivande roll. Det betyder inte att jag underskattar den stora vikten av relationen till den Treenige Gud som är grunden och förebild till föräldrarnas ämbete och komplicerat roll y en sådant samhälle vi lever i och med den stora påverkan vi är utsatta för från alla håll och kanter.
  Den som har fått växa inbäddad i Agape (osjälvisk) kärlek håller inte på som vuxen människa med felaktiga maktutspel, törstandedriven och tröstandesökande fysisk kärlek och beröring och aceptans från andra runt om.
  Människan som har fått Agape (osjälvisk) kärlek som barn är grundvaccinerad mot alla ”sjukdomar” som finns och driver orsakat att #Metoo har blivit till. Vaccinerat betyder eller innebär att kunna identifiera och hantera problem utan att ”gå under” eller insjukna och smitta illa andra, typ.
  Så som vanligt behöver vi gå till roten av problemet och inte fastna i mellannivåer som är symptom, allvarliga sådana, som pekar och kräver djupare undersökningar och mer omfattande åtgärder, så att inte vi drabbas ändå av andra symtom relaterade till samma grundproblem.

  Gilla

 6. Slutreplik

  Om både män och kvinnor följt Guds moraliska lagar så skulle #metoo och alla dess bihang aldrig behövts uppstå från allra första början. Så är det inte där som de kristna ska lägga sitt krut på, istället för att följa de ogudaktiga i deras hatkampanjer? Bibeln är mycket detaljerad när det gäller relationerna mellan man och kvinna, så varför inte undervisa om det?

  Istället så hänger sig nu många kristna åt detaljerade beskrivningar av omoraliskt beteende, inte bara bland de ogudaktiga, utan även bland de kristna. Var i Guds Ord finner de att det är Guds vilja? Tvärtom så följer de med i dessa omoraliska strömmar och skapar egna #metoo, med egna detaljerade beskrivningar av händelser som aldrig borde fått äga rum!

  Idag har många kristna mycket att erkänna inför Jesus. Man får bara hoppas på att de gör det på den här sidan av gräset, för att få behålla några av de belöningar som var avsedda för dem.

  Gilla

  1. Så om jag förstår dig rätt menar du att det är emot Guds vilja att berätta om att man blir våldtagen eller sexuellt trakasserad? Jag tror snarare att det är mot Guds vilja att du kommenterar sådana här dumheter.

   Gillad av 1 person

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s