Bloggarkiv

Försoning

forsoning.jpeg

Idag vaknade jag till morgonandakten på P1. Prästen försökte förklara att vi behöver olika teologier om försoningen. Hon påpekade att varje synd verkligen inte behövde uppfattas som så allvarlig att Jesus måste dö på ett så fruktansvärt sätt, därför kunde man tänka sig olika behov av ”försoning” fast på olika nivåer.

Att Jesu död är fruktansvärd och djupt smärtsam att tänka på är verkligen samt. Samtidigt behöver vi betänka att det var faktiskt nödvändigt för vår frälsning att Jesus av kärlek till mänskligheten valde att lida i vårt ställe under Guds vrede. Paulus säger i 2 Kor 5:21 att Han blev ”gjord till ett med synden för vår skull”. Han bar vårt straff och befriade oss.

Vad säger då Bibeln, som är Guds Ord, om försoningen? Kortfattat:

  1. Vi människor är skapade av Gud till gudsgemenskap fullt ut. Adam och Evas syndafall skadade oss alla, utan undantag, så att vi därefter bär en skuld, skam och samvetsskada som inte kan läkas utan full försoning med den Levande, Treenige Guden (se Gen 1-3; Rom 1:18-32)
  2. Gud har uppenbarat vem Han är: Fader, Son och Helige Ande (se Matt 28:18-20; 2 Kor 13:13; Matt 3:13-17).  Read the rest of this entry

Jesus dog för oss

För några månader sedan träffade jag en man som hade haft ett väldigt äventyrligt och ofta rätt så stökigt liv, han var ett tag en av de bästa svenskarna inom boxning och ett annat tag satt han i fängelse för olika försyndelser. Han berättade att en gång när han befann sig i ett fängelse i USA och var ute på gården såg han plötsligt en syn av Golgata, platsen där Jesus korsfästes. Han såg med sina fysiska ögon hur romerska soldater torterade Jesus och spikade fast Honom.

Den här mannen var inte särskilt ickevåldslig av sig, han tänkte omedelbart gå fram och slå ner soldaterna, men innan han hann göra något såg Jesus på honom – och han blev oförmögen att röra sig. Jesu blick sa tydligt till honom: ”Hindra dem inte.” Sedan försvann synen. I flera år undrade den här mannen vad synen kunde betyda. Han hade med egna ögon sett sin egen Frälsare bli brutalt sönderslagen, och han fick inte hjälpa Honom.

Jesus sa i Joh 10:11, 17-18: ”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren… Jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja.” Jesus har – av egen fri vilja – gett sitt liv för oss, och sedan uppstått från de döda. Han har dött för vår skull för att vi skulle få dela Hans uppståndelse.

Read the rest of this entry