Bloggarkiv

Varför måste kyrkobesökare gå om mellanstadiet livet ut?

Nytt avsnitt av Jesusfolket!Någon här som är pepp på att gå om mellanstadiet resten av livet tills du dör? Med all respekt är det vad de flesta kristna ägnar sig åt genom att om och om igen lyssna på predikningar på samma intellektuella nivå vecka in och vecka ut. Resultatet blir att få kyrkobesökare i Sverige verkligen lever ut Nya Testamentets livsstil. Vad beror detta på, och hur kan det förändras?

Ladda ner MP3-filen här.

Podcasten Jesusfolket hittar du här eller varhelst podcastar finns. Du kan även prenumerera på YouTube. Gilla gärna Jesusfolket på Facebook!

Varför kyrkan suger på undervisning 

teaching_preaching_church_teachers

Jag är ingen expert på pedagogik, men några saker har jag snappat upp från min egen utbildning samt från artiklar jag läst och Ted-talks jag hört på ämnet.

För det första får en klass inte vara för stor – när man överskrider 25 personer får man stora problem hos elevernas inlärning i och med att läraren inte kan ge dem tillräckligt med uppmärksamhet.

För det andra behöver lärare använda olika undervisningstekniker för att alla elever ska kunna ta till sig undervisningen: vissa lär sig primärt genom att lyssna, andra genom att se, skriva, kreativt uttrycka eller att i sin tur undervisa andra.

För det tredje behöver undervisningen förstås avancera progressivt så att eleverna lär sig nya saker allteftersom de blir äldre och inte står och stampar på samma ställe i decennier.

Med andra ord, god pedagogik är motsatsen till hur kyrkan bedriver undervisning.

John Wimber sa att kyrkan är en skola, ett sjukhus, en familj och en armé. Och medan vår brist på mirakelkraft gör oss till ineffektiva sjukhus, vår brist på gemenskap och daglig samvaro gör oss till dysfunktionella familjer och vår brist på evengelisation gör oss till svaga arméer, så har vi ändå varit noga med att sköta skolbiten ordentligt.

Predikan eller undervisningen står i centrum i svensk protestantisk mainstreamkristenhet, en duktig kristen som går i kyrkan varje söndag matas med minst 52 föreläsningar om Bibeln och Gud varje år, förutom det hon eller han tar till sig på konferenser och seminarier förstås (begrepp och fenomen hämtade från den akademiska världen). Read the rest of this entry

Varför kristna blir sionister

image

Min favoritförfattare Jack Deere skriver i Surprised by the Power of the Spirit om hur lätt många kristna bildar teologiska uppfattningar inte genom egna bibelstudier, utan utifrån vad deras pastorer/präster och bibellärare säger åt dem att tänka. Deere hade själv i många år trott på och undervisat om cessationism, läran att Andens gåvor upphörde med apostlarna, men i slutet av 80-talet blev han ”överraskad av Andens kraft” och fick ompröva detta rejält. Som lärare på en evangelikal högskola där han var professor i Gamla Testamentet började han sedan som karismatiker undersöka processerna som gjorde att nära alla som examinerades där hade blivit hängivna cessationister.

Deere berättar till exempel om hur han samtalade med en doktorand om vad han ansåg om Andens gåvor. Denne svarade att Bibeln lär att de mirakulösa gåvorna inte längre ges. När Deere bad honom utveckla sa han ”Bibeln lär att det fanns bara tre perioder när mirakler var vanliga: under Mose och Josua, under Elia och Elisa samt under Kristus och apostlarna. Nästa gång mirakler kommer vara vanliga är när antikrist regerar.” Deere frågade honom: ”Kom du fram till detta genom ett noggrant Bibelstudium?” ”Precis”, svarade doktoranden.

Detta var förstås inte sant. Han hade bara upprepat en teori skapad av Benjamin Breckenridge Warfield i början av 1900-talet som dispensitionalister spridit vidare i generationer. Deere bad doktoranden sakta men säkert rada upp mirakler som sker utanför ”de tre perioderna”: mirakler som Abraham, Josef, Gideon, Simson, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel med flera upplevt. Till slut började doktoranden inse att hans cessationism byggde på pastorers och professorers, inte Bibelns, undervisning.

Samma sak tror jag i mycket hög grad gäller s.k. kristen sionism. Påståendet att det judiska folket måste återvända till Israel för att Jesus ska kunna komma tillbaka finns aldrig uttryckt i Bibeln, ens parafraserat. De allra, allra flesta som tror på det gör så för att en kristen auktoritetsfigur sagt åt dem att tro på det.

Read the rest of this entry

Herrens tjänare Stefanus – del 2

Fortsättning från detta inlägg.

Apg 6:8 Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. 9 Då uppträdde några från den synagoga som kallades ”De frigivnas”, folk från Cyrene och Alexandria, Cilicien och Asien och började diskutera med Stefanus. 10 Men de kunde inte stå emot den vishet och den Ande som här talade. 11 Då intalade de några män att säga: ”Vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud”. 12 Och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och dessa överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför Stora rådet. 13 Sedan lät de falska vittnen träda fram som sade: ”Den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. 14 Vi har hört honom säga: Jesus från Nasaret skall bryta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss.” 15 Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans ansikte var som en ängels.

Direkt efter detta håller Stefanus ett tal som täcker nästan hela Apostlagärningarna kapitel 7 och som i runda drag sammanfattar Lagen, som svar på anklagelserna mot honom. Han visar att han inte är en fiende till Lagen utan tvärtom väl förtrogen med den, och avslutar talet med en briljant vändning där han istället säger att det är de som är fiender till Lagen eftersom de dödade Messiar, Lagens fullkomning.

Read the rest of this entry