Varför kristna blir sionister

image

Min favoritförfattare Jack Deere skriver i Surprised by the Power of the Spirit om hur lätt många kristna bildar teologiska uppfattningar inte genom egna bibelstudier, utan utifrån vad deras pastorer/präster och bibellärare säger åt dem att tänka. Deere hade själv i många år trott på och undervisat om cessationism, läran att Andens gåvor upphörde med apostlarna, men i slutet av 80-talet blev han ”överraskad av Andens kraft” och fick ompröva detta rejält. Som lärare på en evangelikal högskola där han var professor i Gamla Testamentet började han sedan som karismatiker undersöka processerna som gjorde att nära alla som examinerades där hade blivit hängivna cessationister.

Deere berättar till exempel om hur han samtalade med en doktorand om vad han ansåg om Andens gåvor. Denne svarade att Bibeln lär att de mirakulösa gåvorna inte längre ges. När Deere bad honom utveckla sa han ”Bibeln lär att det fanns bara tre perioder när mirakler var vanliga: under Mose och Josua, under Elia och Elisa samt under Kristus och apostlarna. Nästa gång mirakler kommer vara vanliga är när antikrist regerar.” Deere frågade honom: ”Kom du fram till detta genom ett noggrant Bibelstudium?” ”Precis”, svarade doktoranden.

Detta var förstås inte sant. Han hade bara upprepat en teori skapad av Benjamin Breckenridge Warfield i början av 1900-talet som dispensitionalister spridit vidare i generationer. Deere bad doktoranden sakta men säkert rada upp mirakler som sker utanför ”de tre perioderna”: mirakler som Abraham, Josef, Gideon, Simson, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel med flera upplevt. Till slut började doktoranden inse att hans cessationism byggde på pastorers och professorers, inte Bibelns, undervisning.

Samma sak tror jag i mycket hög grad gäller s.k. kristen sionism. Påståendet att det judiska folket måste återvända till Israel för att Jesus ska kunna komma tillbaka finns aldrig uttryckt i Bibeln, ens parafraserat. De allra, allra flesta som tror på det gör så för att en kristen auktoritetsfigur sagt åt dem att tro på det.

Hur kan jag vara så säker på detta? Jo, de allra flesta kristna Israelvänner jag stött på delar inte bara bibeltolkning gällande uppfyllelsen av vissa gammaltestamentliga profetior, utan även en massa annat som man omöjligen kan komma fram till genom att bara studera Bibeln, som jag har skrivit om i några blogginlägg den senaste tiden:

1. De anser att synen på Israel är en oerhört viktig fråga som inte tillhör marginalen.
2. De är Israelpatrioter och förskönar konstant hur denna stat beter sig. 
3. De har en vinklad bild av konflikten mellan Israel och Palestina där de förra ses som offer och de senare som angripare.  

Detta visar att det inte är Bibeln utan undervisning någon annanstans ifrån som format Israelvännernas ideologi. De får ett helt åsiktspaket presenterat för sig och lär sig att detta är vad Bibeln lär och vad man ska tro för att göra Gud nöjd. Men förutom att de tre punkterna inte är en nödvändig konsekvens av läran om att det judiska folket fortfarande har gudomlig rätt till Israels land är även denna grundtanke väldigt lätt att punktera.

Så om jag var Jack Deere och intervjuade den indoktrinerade evangelikale doktoranden skulle jag be honom redogöra vad den kristna sionismen har för stöd i Bibeln. Genast skulle han hänvisa till hur Gud utlovar löfteslandet till Israel i Gamla Testamentet, han skulle poängtera att detta är ett evigt förbund och att Israel fortsätter att vara Guds förbundsfolk även efter att kyrkan tillkom.

”Så löftet om landet har inte blivit uppfyllt i Kristus till att gälla Himlen alltså. Har du något skriftligt stöd för det?” Här skulle han bli lite osäker men till slut hänvisa till Rom 11:29 som säger att Gud inte tar tillbaka sitt löfte och sin kallelse.

”Det är sant”, skulle jag säga, ”men Gal 3:16 säger ju att löftena är uppfyllda i Kristus och vers 29 att de gäller kyrkan.” Nu skulle doktorandens teologi börja knaka rejält men i ren desperation skulle han till slut utropa att löftet om landet faktiskt var evigt (1 Mos 13:15). Men då är det bara att visa på att prästjänsten också var ett evigt förbund (2 Mos 29:9), och att Hebreerbrevet lär att båda dessa har blivit uppfyllda i Kristus. Schack matt.

78 kommentarer

 1. Jag håller med dig om att sionism inte har skriftligt stöd.

  Men vad menar du med att ” löftet om landet har blivit uppfyllt i Kristus till att gälla Himlen”?( Jag citerade minus en negation – jag antar att det är din egen hållning.

  Vad är himlen, och hur har löftet om landet börjat handla om det istället?

  Gilla

  1. I see where you’re going 😉 Jag är dock inte så sugen på att debattera om den nya jorden är den här jorden och var himlen kommer vara geografiskt etc – jag har inte satt mig in i det utan tycker att det känns lite som debatten om pre-, post- och amillenialism. Men att löftet om landet gäller himlen numera stöder jag på bibelord som Hebreerbrevet 11:13-16:

   I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.

   …samt att Uppenbarelseboken talar om det Nya Jerusalem utan tempel men med stamfädernas namn ingraverade etc.

   Gud välsigne dig

   Gilla

 2. Guds frid Micael!
  Jag har sänt ditt inlägg till några duktiga bibellärare i förhoppning om att någon av dem ska svara dig. Själv tillhör jag inte den skaran tyvärr men kan ge några lekmanna ord.
  * Jesus Kristus föddes som jude i ett släktled som på flera sätt var fullständigt förberett.
  * Abraham fick kallelsen att gå ut och söka landet
  * Mose förde sitt folk ur fångenskap till detta Guds utlovade land
  * På många ställen finns judarnas bakgrund och framtidbeskriven, bl.a. i hebreerbrevet som du själv nämner. Judarna ska inympas sist av alla folkslag.
  * De är liksom Guds församling på denna jord, Guds utvalda och älskade folk, hans familj som han sparar till fullbordandet av skaran.
  * Sedan ska ALLT sammanfattas i KRISTUS.

  Detta var bara något lite om att kristna blir inte sionister. Vi ska välsigna Israel – det har vi Guds ord på – oavsett hur dagspolitiken ser ut.

  Jag hoppas att någon av dem jag frågat ska svara. Många av dem oerhört ett med Ordet.

  Guds välsignelse

  Gilla

  1. Med all respekt vill jag säga att det är bra att du skickat inlägget till ”några duktiga bibellärare” för många av dina påståenden saknar stöd i Ordet, de verkar vara något som du är van att höra men som inte är en sanning från vad bibeln lär.
   ”De är liksom Guds församling på denna jord, Guds utvalda och älskade folk, hans familj som han sparar till fullbordandet av skaran” vad då Guds församling på denna jord? Vad då Guds familj? Vill du veta vad Guds familj består av så läs Ef 2:11 och framåt
   12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14,15 Ty han är vår frid, HANS SOM GJORDE DE TVÅ TILL ETT OCH REV NER SKILJEMUREN. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle HAN i en enda kropp försona DE BÅDA med Gud GENOM KORSET, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17 HAN HAR KOMMIT OCH PREDIKAT FRID FÖR ER SOM VAR BORTA OCH FRID FRÅN DEM SOM VAR NÄRA 18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och TILLHÖR GUDS FAMILJ. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

   Måste skilja på vad man tycker själv och vad bibeln säger. Man får naturligtvis tycka som man vill men man kan inte bygga en lära på annat än vad bibeln säger. GUDS FAMILJ BESTÅR AV DE SOM ÄR I KRISTUS.

   ”Vi ska välsigna Israel – det har vi Guds ord på – oavsett hur dagspolitiken ser ut”
   Du får gärna förklara vad du bygger detta och vad du menar med att välsigna Israel? Det Ordet säger däremot är att vi t o m ska välsigna de som förbannar, och att vi ska älska våra fiender (Luk 6:27). Vad finns det för större välsignelse att ge någon än att visa vägen till Gud genom Jesus? En sann Israelvän borde därför prioritera att informera Israel (och hela värlen) att Messias faktiskt redan har kommit och har instiftat en nytt förbund för dem och för hela mänskligheten.

   Jag hoppas att dina bibellärare svarar snart.
   Frid till dig, syster!

   Gilla

   1. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från MEDBORJARSKAPET i ISRAEL och hade ingen del i FÖRBUNDEN med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. (Efesierbrevet 2:12-13)

    Om ni ersättningsteologer är ärliga mot Gud och er själva så MÅSTE ni se till helheten i Bibeln.

    Läs även Rom 11:17-18
    Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har BLIVIT INYMPADE bland DEM och fått del av det äkta olivträdets feta rot då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.

    Bibeln använder olivträdet som en bild på Israel (Läs Jer.11:16 “Ett grönt olivträd, vackert och med härliga frukter’, så kallade HERREN dig……….. och Hos.14:7 “Hans avkomlingar skall breda ut sig, han skall bli lik ett olivträd i fägring”…….)

    Den hedning som genom tron på Israels Messias föds på nytt av Herrens Ande huggs av från sitt hedniska sammanhang och ympas in i det äkta olivträdet. Han har fått en ny identitet, han är inte längre hedning utan har blivit inympad i Guds folk Israel.

    Men detta är ingenting nytt.
    Redan i gamla testamentet omtalas det nya förbundet.

    ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och dom skall vara mitt folk.”
    Jeremia 31:31-3

    ”Dom skall vara MITT FOLK” Detta gällde i det NYA förbundet enl.Gud

    Vad innebär det om ni har fel i er teologi?

    Gilla

    1. Det verkar så som att du medvetet har bestämt dig att hålla kvar din hållning trots att vi redan har gått igenom de texter som du ännu en gång hänvisar till, och trots att vi tydligt och klart bara genom att läsa vad som står i Ordet har visat att det nya förbundet har Jesus som medlare. Man är inte per automatik med i förbundet för att man är jude, man är i förbundet för att man tror på Jesus och det gäller jude som icke-jude.

     Det är märkligt att du hela tiden återkommer till ”Vad innebär det om ni har fel i er teologi?” Först och främst är det inte vår teologi, det är vad bibel säger. Jag läser GT i ljuset av NT och apostlarna gjorde likadant. De förklarade GT i ljuset av Jesus. Därför kan vi som jag redan nämnt tidigare läsa i Hebr 9 vad det nya förbundet i Jer 31 innebär. Sedan är det så att om jag har fel i min förståelse av Ordet är det inte hela världen, mitt hjärta vill bara följa Gud, inte en människolära. Dock hittills har jag inte hittat en enda anledning att tro något annat.

     Du skriver ”Den hedning som genom tron på Israels Messias föds på nytt av Herrens Ande huggs av från sitt hedniska sammanhang och ympas in i det äkta olivträdet. Han har fått en ny identitet, han är inte längre hedning utan har blivit inympad i Guds folk Israel.” Detta är nästan rätt förutom sista ordet. Romarbrevet berättar att både hedning och jude huggs av någonstans ifrån för att genom tron inympas i det äkta olivträdet. Har du missat det? Vi ympas inte in i Israelfolk. Vi blir det äkta, andliga Israel när vi tror på Messias. Det äkta andliga Israel består av krisustroende judar och icke-judar. Eller menar du att en hedning som tror på Israels Messias blir också jude i GTs mening? Ja, då måste vi tillbaka till gamla förbundet, bygga ett nytt tempel och börja offra igen! Då blir min fråga: Varför kom Messias då? Vad blir poängen med hans verk på korset ?

     Nej! Vi ska inte tillbaka till GTs skuggbilder när de uppfylls i Jesus. Snälla, läs hebrerbrevet igen, och galaterbrevet, och Efesierbrevet. Det Gud inte har sagt har han inte sagt, men det han har sagt det har sagt.

     Gal 3:19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. 20 Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en.

     Gal 3:21 Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. 22 Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. 23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.

     Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

     Tycker du fortfarande att det är jag som skapat en ny konstig teologi börjar jag väl undra om du överhuvudtaget läser bibeln. För här har vi det klart och tydligt.

     Jag kanske ska säga något om mig själv: Jag är uppvuxen i en kristen familj, har alltid haft israelvänner med israeldagar i kyrkan, har ofta hört att ”vi måste be för israel för det är Guds folk…det står att den som välsignar Israel blir välsignad av Gud och den som förbannar Israel blir förbannad av Gud…att Gud har en speciell plan för staten Israel…Israel har en mycket viktig profetisk plats särskilt i den sista tiden…” Men sedan började jag läsa bibeln och utforska ämnet. Många gånger är det så att det vi ”vet” blir ”sanningar” för oss och vi kan till och med påstå att Gud har sagt, det står i bibeln. Men när vi väl tar oss tid att läsa/studera vad som står så kommer vi fram till att endast Sanningen sätter oss fria.

     Önskar dig all Guds frid!

     Gilla

     1. Jag är helt överens med dig om att Jesus är den ENDA vägen till Gud (oavsett om man är Jude eller grek). Jag replikerar på din och Micaels inlägg, med era bibelord, och ger er bibelord som styrker Judarnas och Israels roll i änden tid. Men varken du eller Micael verkar bekväm att bemöta dessa bibelord.

      Vad syftar alla löften om Israel i GT, som dessutom idag går i uppfyllelse?
      Vilka är de 144000 i uppenbarelseboboken?

      Vilket Israel menas i nedanstående verser ur Rom11:25-27?
      Här skall HELA ISRAEL bli frälst när HEDNINGARNA i fullt antal har kommit in…..Vad menas med det?

       förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.* 27 Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.*

      Vad betyder dessa bibelord och ovanstående frågor för Micael och dig…

      Gilla

      1. Du missade att GT förutspådde (ja en profetia kan det väl enl. ersättningsteologerna inte vara) att judarna skulle ta flyget hem till sitt Israel(av egen kraft skapat land, enl. ersättningsteologerna).

       Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?
       (Jes 60:8)

       Eller att Judarna skulle skeppas tillbaka till Israel som de gjorde efter/under 2:a världskriget.

       Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. (Jes 60:9)

       Otroligt att Sakraja spådde för flera tusen år sedan att Jerusalem skulle vara i Världens blickfång….

       Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring…….
       Sakarja 12:2

       Detta bibelord kan väl enligt ersättningsteologerna inte gälla det fysiska Jerusalem eller vår frälsare Jesus.

       På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.
       Sakarja 12:9-10

       Är det inte konstigt att så mycket i bibeln måste bortförklaras för att få er idiologi att gå ihop?

       Gilla

       1. Hejsan FJ!

        Det verkar som du bara vill citera utvalda delar av Jes 60. I vers 18 beskrivs landet som Guds söner hämtas till så här:

        Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land
        eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser,
        utan du skall kalla dina murar
        för frälsning
        och dina portar för lovsång.

        Oavsett vad man tycker om konflikten kan man inte påstå att detta gäller staten Israel. Ännu tydligare blir det i vers 19:

        Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen,
        månen skall inte mer lysa dig
        med sitt sken.
        Herren skall vara ditt eviga ljus,
        din Gud skall vara din härlighet.

        Sist jag kollade lyste sol och måne på Israel. Däremot beskrivs Himlen på det här sättet i Upp 21-22. Jes 60 gäller alltså Himlen för Guds folk, kyrkan.

        Är det inte konstigt att så mycket i bibeln måste bortförklaras för att få er idiologi att gå ihop? 😉

        Gud välsigne dig!

        Gilla

        1. Sen om man fortsätter och läsa 20-22….
         20 Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta,
         ty HERREN skall vara ditt eviga ljus,
         och dina sorgedagar skall upphöra.
         21 Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga
         och för evigt besitta landet, som ett skott av min plantering,
         som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig.
         22 Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk.
         Jag, HERREN, skall med hast låta detta ske,
         när dess tid kommer.

         Vi får se när tiden är inne 🙂

         Gilla

         1. Ja, och det förändrar inte min poäng. Staten Israel har fortfarande sol och måne, är våldsamt och kommer inte bestå för evigt. Himlen däremot är evig.

          Gud välsigne dig!

          Gilla

          1. Jag känner en sådan ovillkorlig kärlek till Judarna och till dess rätt till den jordplätt Gud tillät dem att ta för många år sedan. Visst gör de snedsteg, visst är det så.. Men jag tycker det finns andra platser på jorden värda att lägga energi på där saker och ting är lite värre ur rättvise synpunkt. Sen tycker jag att väldigt många köper hela grejen att ” Israel är skurken ” alldeles för lätt. Det är liksom en blindhet som du säger att vissa sionister har då, fast det är anti-sionister. Du tillhör väl dem som kanske har ett mer nyanserat synsätt på konflikten, men samtidigt tycker jag att det genomsyras i dina skriverier att Israel är ”the big bad wolf”. Om man inte tror att Gud har en speciell plan för judarna så blir det nog lätt så, man går i linje med vad majoriteten tycker och vad media skriver. Man föds ju med information om att allting är Israels fel mer eller mindre vart man än vänder sig ( och MYCKET beror nog på i vilka kretsar man rör sig). Den videon jag länkade till dig med FN om du minns, hur kommunist stater + muslimska stater samarbetar för att sätta press mot deras politiska eller ideologiska fiender. Går den att motbevisa, dvs stämmer den inte i sådana fall , vart kan man läsa om det?

           http://www.youtube.com/watch?v=uhWgZu6tcZU – denna videon visar väl lite hur det fungerar.. Men man ser det man vill se. Jag har ingen lön av världen att välsigna Israel, däremot tror jag att min Gud ser att jag stöttar Hans folk.

           Ja, vi får ju som sagt se 🙂 En sak är säker, någon av oss kommer att ha gravt fel …

           Gilla

          2. Jag vet inte vad du har för ekologisk syn. Skillnaden där kan göra att vi har diamentralt olika åsikter.
           Jag tror att Jesus skall komma till jorden i fysisk person och stå på oljebolaget och döma världen. Sedan skall 1000 årsriket infall där Guds Jerusalem skall bli världens huvudstad. Denna ekologiska syn gör att skeendet i Israel är så oerhört intressant. Du måste väl hålla med, om man har en syn där Israel och Judarna är utvalda av Gud, så är det mycket som stämmer i bibeln?

           Du får gärna repliker på mina tidigare frågor.

           Gilla

 3. Men du verkar ha studerat bibeln till fullo, och kommit fram till att ALLA bibelns profetior om Israel inte gäller, eftersom du har studerat bibeln och inte läst någon bok om det?

  Då kanske du även har läst om att treenigheten inte heller finns?
  För det står det ingenting om i bibeln………..enligt vissa.

  Jes 27:6
  I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt

  Israel är VÄRLDENS tredje största fruktexportör……..

  Konstigt att Judarna själva, av egen kraft kan uppfylla profetia efter profetia om sitt ”påhittade” land.

  Men du har ju inte läst någon bok utan bara studerat bibeln……

  Tänk om Israel är givet av Gud till sitt egendomsfolk och du har fel……

  MVH
  Jan-Åke

  Gilla

 4. Det enskilt mest intressanta, även om jag inte kan säga att jag helt håller med någon sida eftersom jag inte satt mig in i frågan, är väl hur ett land/folk fortfarande kan vara Guds egendomsfolk när de flesta i israel förnekar Jesus och går evigt förlorade. Att ”kristna” judar på ett speciellt sätt skulle kunna vara Guds egendomsfolk kan jag eventuellt acceptera, efter vidare bibelstudium, med att dagens Israel skulle vara deras stat är inte sant på ens i fantasin.
  I Kristus
  Oscar Thörn

  Gilla

 5. Om Israel skulle sluta existera i morgon så skulle hela Bibeln vara en enda stor LÖGN.
  – Då skulle Gud ha brutit löftet till Jakobs/Israels ättlingar.
  – Då kan han också bryta löftet till oss Kristna.

  Om Israel slutar existera i morgon så dog Jesus i Onödan.
  – OCH det är detta SATAN vill bevisa idag.

  Har du ”förtjänat” Jesu försoning?
  – Det har inte heller Judarna.
  Gud sluter förbund enbart med sig själv. Hans förbundspart bryter alltid förbunden.
  – Men Guds förbund är ENSIDIGT – Han ingår förbund med sig själv!

  Därför Jesus kommer att upprätta Israel och förlåta dem deras överträdelser när de säger ”Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn”,
  – Han kommer också att upprätta den kristna församlingen och upprätta den.
  – Han kommer kommer också att upprätta dej som enskild kristen

  Men upprättelsen kommer att börja med Jesu egna bröder – på samma sätt som Josef var hård mot sina bröder som sålde honom till Egypten har Jesus förhärdat sig mot sina styvnackade bröder. Jesus kommer att personligen visa hålen av spikarna i sina händer åt sina bröder – precis som Josef gråtande visade att han var omskuren åt sina bröder när de inte trodde honom (enligt den judiska traditionen). Josef var klädd som en Faraon så hans egna bröder kände inte igen honom. Den kristna kyrkan har på samma sätt förklätt Jesus till oigenkännlighet för judarna och dödat i Jesu namn. Den ”kristna” kyrkan har gjort korset till en styggelse för judarna.

  LÄS Romarbrevet 11 tre gånger per dag i en vecka så inser du sanningen.
  – Läs på olika språk som du kan och med olika bibelöversättningar!
  – Skriv ner texten med egna ord
  – Fråga dej ”Vad betyder detta för mej, om detta är sant?”

  Peter

  Gilla

  1. ”Om Israel slutar existera i morgon så dog Jesus i Onödan.” Oj! Jag trodde inte att ni skulle dra den sionistiska teologin SÅ långt. Påminner mig om när Samuel skrev att Israelfrågan var ”frälsningsavgörande”. Har du reflekterat kring att din politiska försoningslära inte har något stöd i Skriften?

   Gud välsigne dig!

   Gilla

  1. Jag har läst Romarbrevet 11 flera gånger om och kan konstatera att det kapitlet inte nämner löfteslandet överhuvudtaget, och framför allt kopplas staten Israel inte ihop med Jesu försoningsverk.

   Gilla

 6. Du har tyvärr inte förstått vad du läst.

  LÄS Romarbrevet 11 tre gånger per dag i en vecka så inser du sanningen.
  – Läs på olika språk som du kan och med olika bibelöversättningar!
  – Skriv ner texten med egna ord
  – Fråga dej ”Vad betyder detta för mej, om detta är sant?”

  Gilla

 7. Nog för att jag har läst Rom 11 ett flertalet gånger, men efter dessa Israelförnekande kommentarer på denna blogg, så blev det oerhört påtagligt vad Gud menar med sitt heliga land och sitt egendoms folk.

  Micael, släpp din förnekelse, läs Rom 11 gång på gång och be vår store och alsmäktige Gud om ledning över texten.

  För tänk om du har fel………

  Frid
  Jan-Åke

  Gilla

  1. Verkar som en del tror på gud och andra på Gud.
   Gud har POLITISKA konsekvenser och han kommer att få dej att tappa hakan när han försonar och upprättar sitt folk Israel. Bara den del av kristenheten som inser att lag skall utgå från Jerusalem skall upprättas. Stor del av kristenheten kommer att gå under – inte enbart Katolska kyrkan.

   LÄS ROMARBREVET 11

   Peter

   Gilla

   1. Själv tror jag, som sekulariserad jude INTE på Jesus….

    Inte heller på Israel. Ni verkar tillbe Israel mer än er herre…

    Gilla

 8. Rom 11? Ja, det man inser när man läser det är bl.a att det finns ingen som helst hållbar teologi för staten Israel! Jag förstår inte att man kan läsa Nya testamentet och ändå hålla fast vid att Gud har två folk: judarna och kristna. Sionisterna läser Gamla testamentet som om Jesus aldrig kom till världen, som om Nya testament inte finns. Om judarna är Guds folk, ja då kom Jesus bara för hedningarna och inte för judarna!! Och då får man inte ihop det med att Han slöt ett nytt förbund med framförallt judarna, ett förbund som sedan skulle inkludera hela mänskligheten. Jag skulle kunna gå så långt och påstå att sionismen är en lära som förnekar Jesu verk och Guds plan med för mänskligheten. Jag ber därför att våra syskon i tro som håller fast vid sionismen ska komma till bättre insikt för många av dem älskar faktiskt Gud men har blivit vilseledda av denna lära.

  Gilla

   1. Hej!
    Jag har inte någonstans påstått att GT har slutat gälla. Men jag menar att löftet till Abraham gäller inte bara judar utan alla som tror på Kristus. 1Kor 1:20 säger att ALLA Guds löften har i Kristus fått sitt ja och amen.

    Gal 3:7-14 förklarar 1 Mo 12.3 så här: ”de som håller sig till tron, de är Abrahams barn…de som tror (alltså judar och hedningar som tror på Kristus) blir välsignade tillsammans med Abraham…vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden”

    1 Petr:18-19, 23; 2:9-10: (Petrus skiver ju till judar så här): ”ni är ett heligt folk, ett Guds eget folk…han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus!”
    Judarna hade ju lagen och profeterna och ändå levde de i mörkret! Men de som tror tas från mörkret till ljuset och tillhör nu Guds folk, ett konungsligt prästerskap. ”Ni som förut INTE VAR ETT FOLK är Nu Guds folk!”
    Man är inte Guds folk för att man har Abraham till fader, man blir Guds folk när man tror på Kristus. (Jämför även Joh. 8:37-41, 44). Du hänvisar som de flesta sionister till Rom 11 men just denna text är en av de tydligaste att tala MOT sionismen:
    vers 20 ”Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar GENOM TRON” ex.Vers 23: ”Men även de andra kommer att bli inympade,OM DE INTE BLIR KVAR I SIN OTRO. Gud har ju makt att ympa in dem igen”
    Det är vad Paulus säger när han skriver att det inte längre är skillnad mellan jude och grek, att Gud inte har förskjutit sitt folk som han tidigare har känt. Alltså även dem är kallade att ta ställning till att tillhöra det äkta olivträdet och detta görs endast GENOM TRO på Kristus, det gäller jude som icke jude. Judar har ingen särställning, och de är inte förkastade utan de är välkomna på lika villkor som hedningar.

    Kan man läsa Galaterbrevet och Hebreebrevet och fortfarande tycka att det är ok med sionismen? Svar Nej: läs Kap 3 och 4 i Galaterbrevet och kap 9 och 10 i Hebr.

    Gilla

    1. Du hänvisade till Rom 11:20 som handlar om att otron på Gud och förlitan på sig själv innebär att de blev bortbrutna från olivträdets stam.

     Fortsätt att läsa Rom 11:21
     “Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig”

     Läs återigen Rom 11:1
     “Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte………..”
     HELA kapitlet avvisar en sådan fråga.

     Problemet när vi läser bibeln idag är att vi måste läsa helheten för att förstå vissa teologier.
     Vissa människor för liknande diskussioner om Jesu Gudom, där ex.vis treenigheten förnekas då de hävdar att man inte direkt kan läsa ut att Jesus var Gud.

     När det gäller Israel och Judarnas roll i det eskatologiska (läran om ändens tid) skeende så var det en självklarhet för de som levde på NT.s tid.

     För att få en bättre förståelse så läs Rom 9 som handlar om Judarnas roll i GT och att Gud utväljer vem han vill.

     Rom 10 handlar om Judarnas roll på Jesu tid och att Judarna själv bär på ansvaret för sin förkastelse.
     OM Paulus hade stannat vid Rom 10 så kunde ersättningsteologernas teorier ha lite argument, men Paulus fortsätter att brottas med frågan.

     Rom 11 handlar om Judarnas roll i det eskatologiska skeendet och visar att Gud har en helhetsplan men sina löften till sitt folk/land.

     Läser ni bara bibeln där varje kapitel är fristående från varandra och dessutom inte har någon förankring till gamla testamentets tid så missar ni en Guldgruva som Gud vill att ni skall ta del av.

     Vi måste se till helheten och förstå vad Gud vill säga oss genom bibeln.

     Din alias är “Längtar efter sanning” men du propagerar hårt för din åsikt.

     Frid
     Jan-Åke

     Gilla

     1. Det verkar som att vi pratar förbi varandra. Jag kanske var otydlig: Jag hänvisade till Rom 11.20 för att visa att otro är problemet men att tro är lösningen. De hedningar som tror blir inympade och de israeliter som inte tror blir utympade, vilket gör att trädet består endast av ”grenar” som tror på Jesus. Och du hänvisade till versen efter, vad är din poäng?
      Jos 21:43-45, 2 Sam 8:3 och 1 Kung 4:21 visar att löftet om landet redan infriats. Det finns ingen anledning att tro att det moderna staten Israel med en judendom starkt influerad av både Talmud och kabalism är en uppföljelse av GTs löfte. Israel blev till genom FN och inte nödvändigtvist genom Guds finger. Hur kan sionister sätta ett likhetstecken mellan GTs israel och dagens Israel? Om dagens Israel är Guds folk då behöver de inte frälsningen och evangeliet? Men om de behöver frälsningen genom Jesus precis som oss andra hur kan de då vara Guds folk utan att gå via Jesus. Man kan alltså vara Guds folk och ändå gå förlorad?

      Du påstår att ”Rom 11 handlar om Judarnas roll i det eskatologiska skeendet och visar att Gud har en helhetsplan men sina löften till sitt folk/land”. Men ingenstans i denna kapitlet står det om löftetlandet. Så ditt påstående stämmer absolut inte.

      GTs löftetsland var en bild på det himmelska som väntar den som är i Kristus:
      Hebr 11:9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 TY HAN VÄNTADE PÅ STADEN MED DE FASTA GRUNDVALARNA, DEN SOM GUD HADE FORMAT OCH SKAPAT.

      Hebr 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. 14 De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. 15 Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. 16 Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.

      Predika Evangeliet och sluta med Israel-romantiken. Det sanna Israel är de judar och hedningar som tror på Kristus!

      Med uppriktig kärlek till Ordet!

      Gilla

     2. För de judar som levde på NT:s tid var det självklart att Jesus INTE var Messias….

      Den absoluta majoriteten av judarna då trodde INTE, med fog, att Jesus var Messias, så varför ska vi judar fösas till Israel, ett land som de flesta av oss inte ens gillar, pga ER teologi?

      (Jag är alltså jude själv).

      Gilla

 9. Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap.
  De skall bygga upp sina ödelagda städer
  och få bo i dem. De skall plantera vingårdar
  och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar
  och få äta deras frukt.
  Jag skall plantera dem i deras eget land.
  De skall inte mer ryckas upp ur det land
  som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud (Amos 9:14-15)

  De skall inte mer ryckas upp UR DET LAND SOM JAG HAR GIVET DEM……..
  Ni som förnekar att Israel är givet av Gud, förnekar även Guds löften i bibeln.
  Men ni Israelförnekare, förnekar även min Gud.

  Gilla

 10. Visst är det lite konstigt att kristna blundar för vad de läser i tidningarna och hör på Radio och TV. – Eller beror det bara på att de aldrig läser Bibeln?

  Sakaria 12

  Levande Bibeln (SVL)
  Herren ska förgöra sitt folks fiender

  12 Detta är Herrens ord till Israel, Herren, som gjort himmel och jord och gett människan hennes ande:

  2 Jag ska göra Jerusalem och Juda till en giftbägare för alla grannfolk som sänder sina arméer för att omringa dem.

  3 Jerusalem ska bli en tung sten, en börda för hela världen. Alla folk på jorden ska förena sig för att försöka lyfta den, men den kommer att krossa dem.

  Gilla

 11. Hur bortförklarar du Micael nedanstående verser och verserna i ovanstående inlägg.
  Om ni Israel förnekare är ärliga mot er själva och mot min Gud, så förneka inte skriften.

  Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster,
  och från väster skall jag samla dig.
  Jag skall säga till länderna i norr: ”Ge hit!”
  och till södern: ”Håll dem inte tillbaka!
  För hit mina söner fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände. (Jesaja 43:5-6)

  Vad beror det på att Judarna åter församla sig, till av Gud utlovade land?
  Jo för att det står i min bibel att hela världen skall vara emot dem, så också du Micael med övriga bibelförnekare.
  När hela världen går emot Judarna, så tvingas de att söka sig till varandra.
  När de inte är välkommet i något arabiskt land, och när tyskarna gasade ihjäl miljontals Judar, så finns det bara ett land kvar att fly till……..till av Gud utlovade Israel……

  Rom 11:1-2
  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte, vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel:

  Micael……..vad innebär det om du har fel?
  Följ Peters uppmaning….Läs Rom 11 gång på gång……

  Gilla

  1. ”Där skall ni gråta och skära tänder, när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Och människor skall komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike.” Luk 13:28-29

   Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Matt 8:10-11

   Jag tycker mig finna vissa likheter mellan dessa ord av Jesus och Jesaja 43 som du hänvisar till… Kan det vara så att Jesus anspelar på Jesajas ord? Menar du att även Jesu ord syftar på staten Israels återuprättande?

   Gilla

 12. Problemet med er Israel-bespottare är att ni inte tror på Jesu andra återkomst. Ni kommer att brytas bort från den oljerika roten om ni inte omvänder er från er ersättningsteologi. Kyrkan har ingalunda ersatt Israel utan har av nåd ympats in i den rika olivroten.

  Rom 11. 17-21:

  Olivträdet och dess grenar

  17 Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, 18 så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. 19 Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. 20 Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt; 21 ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna skall han inte heller skona dig.


  Islam är den ultimata ersättningsteologin, följt av Luthers enorma hat mot judarna som inspirerade Hitler. Det är konstigt att inte Pingst går fri från Luthers förbannelse.
  – Ångra er och gör bättring så att inte ni blir avhuggna från roten!

  Peter

  Gilla

  1. Hej Peter!

   Jag ser att du tycker att Israelfrågan är så viktig att den är frälsningsavgörande. Om Jesus och apostlarna mot förmodan var sionister måste de dock ha tyckt att frågan är väldigt marginell eftersom de aldrig undervisade om att judarna ska tillbaks till Israel innan Jesus kommer tillbaks, se https://helapingsten.wordpress.com/2012/11/26/israels-roll-en-marginell-teologisk-fraga/ Och hur ser du på att Rom 10:9 säger att alla som tror på Jesu uppståndelse och bekänner Honom som Herre är frälsta, oberoende av deras syn på Israel.

   Rom 11:17-21 är för övrigt ert argument FÖR ”ersättningsteologi”, inte emot. Gud har inte två förbundsfolk utan de judar som inte tog emot Messias är utympade yr folket och hedningar som tror är inympade. Löftena till Israel är uppfyllda i Kristus och gäller kyrkan.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Du tolkar du bort Guds löften och kallelse till Judarna/Israel.

    Vad innebär det om du har fel och Rom 11 handlar om att Israel och Judarna är Guds egendomsfolk och deras utlovade land?

    Frid
    Jan-Åke

    Gilla

    1. Du tolkar bort hela det judiska folkets historia och försöker tvinga oss in i en mall som passar din tro, vi avsäger oss det.

     Det finns en anledning till att man i vissa synagogor förbannar namnet Jesus….

     Gilla

   2. Micael , du saknar historisk överblick av Bibeln och klarar bara färdigt tuggad mat…

    Gud höll tillbaka sitt eget folk judarna, för att frälsningen skulle nå oss hedningar. Hedningarnas tid är snart förbi. Nu håller evangeliet på att återvända till Sion och Jesus återvänder snart som Judarnas KONUNG i makt och härlighet. Han är den ende som har rätt att döma världen eftersom han första gången kom och lät sig bli ett offerlamm. Nästa gång kommer han att regera från Davids tron Jerusalem med makt och myndighet.

    Löftena till Israel blev delvis uppfyllda 1948 men är ännu inte helt uppfyllda. Jesus har ännu inte kommit som Messias. Jesus skall upprätta sitt rike på JORDEN och regera från Jerusalem – inte bara i himlen.

    Jag frågar mej Michael om du är
    1. muslim (första gradens ersättningsteologi)
    2. lutheran (andra gradens ersättningsteologi)
    3. kommunist/socialist (tredje gradens ersättningsteologi)
    och hoppas att du, när du mognar, skall få upp ögonen för Guds frälsningsplan för världen.

    Frälst kan du nog vara genom din tro på Jesus, trots att du inte tro på hans återkomst. Det är bara synd om dej att du går miste om välsignelserna som kommer från Sion. Frågan är om du kommer att känna igen Messias, eller snarare – om han kommer att kännas vid dej.

    Snälla, läs Rom 11 tre gånger om dagen i en vecka så får vi se om inte den Helige Ande uppenbarar för dej vad som är på gång i världshistorien.

    Peter

    Gilla

  2. Please….. ”Messianerna” är en förolämpning mot judar överallt… I er kamp för att fåihop er teologi drar ni till med det ena efter det andra…

   Det spelar ingen roll om ni firar sabbat eller inte äter griskött, de flesta judar jag känner tycker ni är knasiga…. Ni tror att ni är bättre än era kristna kollegor, men sanningen är att ni bara är en simpel utbrytning ur den delen.

   Det fanns inte fog för att Jesus var Messias när han levde, det finns en orsak till att mitt judiska folk INTE trodde han var det…

   För att han inte var det. Det är sanningen.

   Gilla

   1. Att tro på Jesus är det med judiska man kan göra. Profeterna sade inte att alla skulle acceptera Jesus som Messias, de sade tvärtom:

    Jesaja 53:1-5

    1 Vem trodde vår predikan,
    för vem var HERRENS arm
    uppenbarad?
    2 Som en späd planta
    sköt han upp inför honom,
    som ett rotskott ur torr jord.
    Han hade varken skönhet
    eller majestät.
    När vi såg honom var hans
    utseende inte tilldragande.
    3 Han var föraktad och övergiven av människor,
    en smärtornas man
    och förtrogen med lidande,
    lik en som man skyler ansiktet för,
    så föraktad att vi räknade honom för intet.
    4 Men det var våra sjukdomar
    han bar,
    våra smärtor tog han på sig,
    medan vi höll honom
    för att vara hemsökt,
    slagen av Gud och pinad.
    5 Han var genomborrad
    för våra överträdelsers skull,
    slagen för våra missgärningars skull.
    Straffet var lagt på honom
    för att vi skulle få frid,
    och genom hans sår är vi helade.

    Jag vädjar till dig att inse din synd inför en helig Gud, vända om och tro på den Smorde, ende Frälsaren Jesus innan det är försent och du dör i dina synder.
    ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

    Gilla

 13. Rom 11.20 visar att otro är problemet men att tro är lösningen. De hedningar som tror blir inympade och de israeliter som inte tror blir utympade, vilket gör att trädet består endast av ”grenar” som tror på Jesus. Och du hänvisade till versen efter, vad är din poäng?
  Jos 21:43-45, 2 Sam 8:3 och 1 Kung 4:21 visar att löftet om landet redan infriats. Det finns ingen anledning att tro att det moderna staten Israel med en judendom starkt influerad av både Talmud och kabalism är en uppföljelse av GTs löfte. Israel blev till genom FN och inte nödvändigtvist genom Guds finger. Hur kan sionister sätta ett likhetstecken mellan GTs israel och dagens Israel? Om dagens Israel är Guds folk då behöver de inte frälsningen och evangeliet? Men om de behöver frälsningen genom Jesus precis som oss andra hur kan de då vara Guds folk utan att gå via Jesus. Man kan alltså vara Guds folk och ändå gå förlorad?

  Du påstår att ”Rom 11 handlar om Judarnas roll i det eskatologiska skeendet och visar att Gud har en helhetsplan men sina löften till sitt folk/land”. Men ingenstans i denna kapitlet står det om löftetlandet. Så ditt påstående stämmer absolut inte.

  GTs löftetsland var en bild på det himmelska som väntar den som är i Kristus:
  Hebr 11:9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 TY HAN VÄNTADE PÅ STADEN MED DE FASTA GRUNDVALARNA, DEN SOM GUD HADE FORMAT OCH SKAPAT.

  Hebr 11:13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. 14 De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. 15 Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. 16 Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.

  Predika Evangeliet och sluta med Israel-romantiken. Det sanna Israel är de judar och hedningar som tror på Kristus!

  Med uppriktig kärlek till Ordet!

  Gilla

  1. ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och dom skall vara mitt folk.”
   Jeremia 31:31-33

   ”Dom skall vara mitt folk” Detta gällde i det NYA förbundet enl.Gud

   Vad säger Jesus i Bergspredikan (Matt 5:17-19)
   Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket.

   Vilka var närvarande då?
   Bara judar……….sedan att de ÄNNU inte har tagit till sig det nya förbundet är en helt annan sak. Guds förbund gäller ändå judarna (israels barn).

   ”Sluta upp med Israel romantik” skriver du……..med 800 raketer bara i år, med hela världen emot dem, med hot om hela deras existens och upphörande av kandet Israel?

   Hur mycket av bibeln måste ni omtolka för att få ersättningsteologin att gå ihop.
   Längtar efter sanning?

   Frid
   Jan-Åke

   Gilla

   1. Jag omtolkar inte bibeln, låt Skrift förklara Skrift. Den texten du tar upp i Jer 31 är mycket intressant för det är just denna som används i Hebr 8 för att förklara det nya förbundet.
    Hebr 8:6 Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. 7 Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.

    Hebr 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

    Hebr 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna
    under det första förbundet.

    Du förstår, broder att ”de ska vara mitt folk” gäller visst i den nya förbundet som du så väl påpekar men absolut inte utanför Kristus. Det är Kristus som är medlare i det nya förbundet både för judar och för hedningar. Är detta en omtolkning? Det går i samma linje som Paulus bild om olivträd och inympningen av grenarna: Allt går via Jesus. Gud har bara ett folk, nämligen de som tror på Jesus Kristus , oavsett om man är jude eller hedning.

    Du skriver ”Guds förbund gäller ändå judarna”, det har jag inte protesterat emot, men vad du inte inser ännu det är att Guds förbund gäller de judar och de hedningar som ansluter sig till Kristus genom tron. Man är inte i förbund med Gud (det nya förbundet) bara för att man är jude utan man måste tro på Jesus. Detta är vad bibeln lär.

    Jesus har inte kommit för att upphäva lagen och profeterna, Han har kommit för att fullborda. Hebr 10:1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt

    Låt mig, broder avsluta med denna fantastiskt vackra text från Ef 2:11
    Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. 12 Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. 13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14,15 Ty han är vår frid, HANS SOM GJORDE DE TVÅ TILL ETT OCH REV NER SKILJEMUREN. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle HAN i en enda kropp försona DE BÅDA med Gud GENOM KORSET, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17 Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och TILLHÖR GUDS FAMILJ. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

    Gilla

     1. Vad beror det då på att så oerhört många profetior som GT tar upp, slår in när det gäller dagens Israel, om det är så att ersättningsteologin gäller?

      Gilla

      1. Hej Jan-Åke!

       Jag vet inte exakt vilka profetior du syftar på, men det beror väl på hur man tolkar profetiorna. När t.ex. Jeremia och Hesekiel profeterar om det nya förbundet så tar de upp judarnas återkomst till sitt land (”Dina barn skall vända hem till sitt land” [Jer 31:17] och ”Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land” [Hes 36:24]). Sedan går de över till att profetera om det nya förbundet. Men är inte detta ganska logiskt, eftersom de profeterar i samband med folkets exil och man brottas med att Guds närvaro/templet är borta? Kan det inte vara så att uppfyllandet av många profetior om landet uppfylldes när judarna återvände hem från fångenskapen och att fortsättningen uppfylls i det nya förbundet?

       Paulus hänvisar till Jeremia och Hesekiel i sitt andra brev till korinthierna (och tillämpar profetian till judarna på dem!) när han skriver att de kristna i Korinth är ett brev från Messias, utskrivet… med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod (2 Kor 3:3). Jag tycker mig se att den avgörande skillnaden mellan tolkningarna om landet m.m. hänger ihop med tolkningen av GT. Ska GT tolkas i ljuset av NT eller tvärtom? Det är ju intressant att Paulus i fortsättningen på 2 Kor 3 när han skriver om israeliternas förstockelse kallar GT (eller GT-texter) för ”det gamla förbundets skrifter”, och att den slöja som hindrar dem från att se inte lyfts bort, ”eftersom det är genom Messias den försvinner” (2 Kor 3:14). Kan inte detta kasta ljus över vilka texter som har tolkningsföreträde (även om Paulus inte hade något NT)?

       Gilla

 14. Jag är jude. Sekulariserad jude, inte direkt troende men håller sabbat osv av tradition. Jag tror alltså INTE att ”Jesus är herre”. Han uppfyller INTE kriterierna för den Messias vi är lovade, men det är en annan diskussion….

  Jag har en del släktingar i Israel, trotts det blir jag skrämd av vad en del skriver här….

  Det är uppenbart att de inte ser mig och mina släktingar som annat än redskap i väntan på Jesu återkomst…

  Jag varken vill eller längtar efter att fördriva araber av enda skälet att de är araber.

  Självförsvar är en sak, men det börjar likna övergrepp det som skett/sker nu.

  Att sedan dra in religiösa aspekter är sjukt. Min kusin är major i IDF, han är ateist. Han sa att ”Vem behöver gud när vi har Usa?” Så tänker många i Israel, hur får ni det tänkandet ihop med ”guds löften” osv. MÅNGA av de jag känner är TRÖTT på denna eviga konflikt och vill ha FRED, även om det innebär att fanatiska kristnas illusioner spricker….

  Jag och de flesta judar betackar oss för ”vänner” som vill fösa oss till Israel som en bricka i ett religiöst spel.

  Gilla

  1. Jag tycker det är bra att du som är jude bosatt i Sverige säger ifrån om dessa kristna som ser dig citat”mig och mina släktingar som annat än redskap i väntan på Jesu återkomst…” slut citat . Jag som kristen tillsammans med Micael Grenholm och en allt mer större skara kristna protesterar mot dessa kristna som motsätter sig en fred. läs
   Jag känner en olust och ilska över dessa kristna som säger sig älska judarna men i själva verket är de bara en bricka i deras eskatologiska spekultioner med sitt stöd så försvårar de en verklig fred. Ur
   http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2009/06/bosattningar-och-dollar.html

   Gilla

   1. Du kan hitta judar som förespråkar diverse perversa aktiviteter, likaså all annan sköns styggelse, lika så kan du hitta messianska Judar som har förstått bibeln med dess eskatologiska tolkning. Det visar bara att de är precis lika oss.

    Hur ser du på Upp 7:1-8 om de 144.000 som gäller Israels stammar.
    Ni ersättningsteologer måste omtolka mycket i Bibeln.
    Känns det inte jobbigt att gång på gång måste bortförklara något som står i bibeln?

    Vad innebär det om ni har fel i er tolkning?

    Gilla

 15. Nu spårar debatten ur här.
  Nasse kan visst vara sekulariserad jude, med den avataren…

  Jag lunchade med en ortodox jude i förra veckan och vi kom fram till att vår tro är nästan identiskt. Det enda som skiljer är frågan när Messias kommer – eller om han varit här tidigare.

  Visst anser jag att varje jude behöver inse att Jesus är den lidande Messias som Toran talar om att skall komma, och som skall återkomma som den dömande Messias. Men jag respekterar judars tro och övertygelse – våra andliga fäder.
  Det finns idag ca 20.000 Messianska judar i Israel. Det enda som skiljer dem mot ortodoxa judar är att de anser att Messias kommit som lidande gestalt i Yeshua och att han skall komma tillbaka som den dömande Messias om ortodoxa judar väntar på

  Jag respekterar däremot inte Nasse Otro.
  Många resonerar som Nasses kusin ”Vem behöver gud när vi har Usa?” – Mycket snart kommer inte Israel att ha USA längre. Då kommer hela Israel att söka sin Gud och då skall han låta sig finnas.

  Min ortodoxa vän var uppenbart bekymrad över antisemitismen i Sverige. Sverige har en mycket svår tid framför sig.

  Peter

  http://mellanosternidag.wordpress.com

  Gilla

 16. Du vet Michael. Jag blev blockad från en av dessa sionist bloggar när jag citerade Gal 4:25-27 och skrev att jag trodde att skökan i Uppenbarelseboken var landet Israel.
  Trotts att jag har mycket bibliskt stöd för min syn och att Gud gång på gång kallar Israel och Jerusalem för en sköka i GT. Så blev man blockad.
  Det visar hur stor grej dessa Sionister gör det hela till.
  Jag håller med Michael att de går alldeles för långt.

  ”Hör därför HERRENS ord, du sköka” – Hes 16:35.

  ”Detta är början av HERRENS ord genom Hosea. HERREN sade till honom: ”Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge HERREN.””- Hos 1:2

  ”Jag känner Efraim, och Israel är inte fördold för mig. Ty Efraim har nu blivit en sköka, Israel är orenad” – Hos 5:3

  Beskrivningen i Upp om skökan stämmer precis in på Israel innan det föll år 70..
  Skökan blev alltså dömd år 70 När Israel utrotades.

  Det nya Israel är de som är födda på nytt där finns både judar och greker med.
  Det är inget land i sig.
  ”Ty mitt rike är inte av den här världen” Sade Jesus själv.
  Hans rike är ingen land med gränser utan ett andligt rike som består både av judar och greker.
  Det här är ingen ersättningsteologi eller rasicsm eller judehat som jag kommer bli anklagad för av sionisterna på grunda av detta inlägg.

  Gilla

 17. Jag som jude undanber mig härmed allt ”stöd” från ”Israelvänner” som vill tvinga mig och andra judar till Israel. Israel är INTE mitt hemland, det är Sverige. Jag stödjer givetvis Israels rätt till självförsvar, men övergrepp stödjer jag inte.

  Tycker det är läskigt när kristna försöker tvinga in oss judar i en eskatologisk mall för att det passar deras tro!

  Sedan när fredsvänner i Israel arbetar för försoning och fred kallas de förädare och motståndare till ”planen”… USCH!

  SKÄMS!

  Gilla

 18. Du verkar vara irriterad……. 😉
  Jag vet inte om du har fått något mandat att förespråka alla Judar.
  Jag tror inte att det finns någon enda sann krisen som stödjer övergrepp varken i Israel eller i från Gaza.
  Vi skall givetvis stödja fred i Israel där rättvisa får råda.
  Du får jättegärna bo kvar i ditt land Sverige.

  Frid
  Gud välsigne så dig och ditt folk 🙂

  Gilla

 19. Hej Micael!

  Jag ställde tidigare några frågor om din eskatologiska syn samt hur du ser på att så många profetior om Israel går i uppfyllelse idag, om det inte vore för att Just Israel och Judarna har en speciell roll i ändens tid.

  Gilla

  1. De flesta profetiorna om landet Israels upprättande i de yttersta dagarna ser jag som fullbordade i Nehmja och Ezra bok. Där man fick tillbaka sitt land, man fick ett nytt tempel osv och 500 år senare fick man en frälsare Jesus Kristus.
   De yttersta dagarna i GT syftar på de dagarna för lagen och templet och offersystemen. Alltså det gamla för det gamla förbundet.
   Givetvis kan jag ha fel det är därför jag ber dig visa bibelord om löften om detta efter Ezra och Nehmjas tid.

   Gilla

   1. Det som är så fascinerande med att läsa bibeln är att det finns ett sånt djup i texterna.
    Var 25 vers i NT handlar om Jesu återkomst.
    Det vi läser om i GT är många gånger en spegelbild av vad som komma skall.
    Vissa profetior har dubbla bottnar andra inte.
    Här kommer några profetior som gäller nuvarande Israel.

    Jes 27:6I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt

    Israel är VÄRLDENS tredje största fruktexportör……..

    Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?(Jes 60:8).

    Gilla

    1. .Jag tror det syftar på den frukt som alla kristna skall bära.

     John Wesley säger om denna versen i sina kommentarer: ”Fruit – Their posterity shall seek habitations in other countries, and replenish them with people. But this seems to be understood of the spiritual seed of Jacob.”

     John Gill ”Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit; which may be understood of the fruits of grace and righteousness, which shall appear upon the people of God, in all parts of the world”

     Gilla

     1. Det är ju klart att ni ersättningsteologer tror det, för hur skall ni annars få er bibel att gå ihop….

      Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?(Jes 60:8).

      Gilla

      1. ersättningsteologi är fel ord 🙂
       Vi tror Israel = judar och greker som är pånyttfödda.

       ” Ty Israel är inte alla som kommer från Israel,” – Rom 9:6

       ”Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven.” – Rom 2:29

       osv osv finns mängder av versar.

       Gilla

       1. Det som skiljer oss åt är att jag tror att vi har blivit inympade i Guds förbund. Detta gör inte att vi ersätter Israel och Judarnas roll i änden tid.

        Hur blev det med Jes 60:8 …….

        Här är ett till bibelord om ändens tid.

        På den dagen skall han stå
        med sina fötter på Oljeberget,
        mitt emot Jerusalem, österut.
        Och Oljeberget skall delas
        mitt itu,
        från öster till väster,
        till en mycket stor dal
        genom att ena hälften av berget viker undan mot norr
        och andra hälften mot söder.
        Sak14:4

        Ärligt talat………………
        Ersättningsteologer måste ha det jobbigt att hela tiden måste formulera bibeln….

        Gilla

        1. Jag håller med. Bibeln säger INTE emot sig själv.

         28 I fråga om evangelium är DE ((judarna)) fiender för er skull, men i fråga om UTKORELSEN är de ÄLSKADE för fädernas skull.
         29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.
         (Rom 11:28-29 SFB)

         Gud har inte splittrad personlighet. Det handlar om utkorelsen och vilka är vi att förebrå Guds vilja och rådslut?

         Gilla

         1. Ni envisas med ordet ersättningsteolog.
          Varför gör ni det?

          Jes 60:8 säger inget om att Landet Israel skall återuppstå som Guds land i de sista tiderna.

          Sak 14:4 ja, Jesus skall komma och sätta sina fötter på det berget.

          Rom 11:28-29 Talar om att Gud inte har förtjutit judarna helt och hållet.
          Några versar tidigare i vers 5-7 eller något så talar Paulus om att det finns ett visst antal några få judar som är utvalda av nåd till frälsning och som är frälsta.
          Gud har inte förtjutit judarna utan det nya Israel är JUDAR + greker.
          Paulus talar om att det fanns 7000 på Elias tid och även i dag finns det ett litet antal som är Guds utvalda.

          Visst är de judar som är föddapånytt en del av Guds Israel men villkoret är ju pånyttfödelsen.

          Dock villkoret för att få del av Guds Israel är omvändelse och tro och här menar jag att sionisterna går över gränsen.
          Man försvarar allt våld som judar begår och tar parti för dem.
          Tror man inte så är man inte föddpånytt och Guds vrede vilar över de ännu precis som den gör över alla icke troende Svenskar.

          Gilla

        2. Hej Jan-Åke!

         Det är tråkigt att se att du inte läser vad vi skriver utan deklarerar att vi menar saker vi aldrig sagt. Det här är inte första gången du säger att vi inte tror att kyrkan är inympad i Israel men det gör vi visst, och jag har argumenterat för detta flera gånger. Det innebär ju att Gud inte har två förbundsfolk utan ett, och därmed uppfylls Guds löften till Israel i kyrkan. Denna bibliska sanning motsäger alltså din teologi, vilket du inte verkar vara villig att erkänna.

         Gud välsigne dig!

         Gilla

         1. Hej Micael!

          Jag ställde några frågor om din eskatologiska syn samt hur du ser på att så många profetior om Israel går i uppfyllelse idag, om det inte vore för att Just Israel och Judarna har en speciell roll i ändens tid.

          Du har skrivit flera artiklar mot Guds egendomsfolk och av Gud utlovade land Israel.

          Vad som sticker mycket i ögonen, men vad värre är att du anser att vi kristna som ser att Israel och Judarna har en speciell roll i ändens tid, anser du vara HJÄRNTVÄTTADE.
          Hur kan du som är så pass ung ta dig så stora ord och propagera mot Gud och dessutom anser DU att Gud har hjärtvättat oss (uppenbarligen har en av oss FEL).

          Än en gång frågar jag dig: Vad innebär det om det Israel och Judarna har en speciell roll i ändens tid, och att Gud har satt detta folk och land till att vara en stötesten för den övriga världen, för att demonstrera sin makt och härlighet innan Jesus kommer tillbaka.

          Gilla

         2. Hej Jan-Åke!

          Du har frågat mig flera gånger om min eskatologiska syn nu. Jag har inte orkat svåra som du märker eftersom det är en oerhört stor fråga och jag har mycket att göra nu inför jul. Om du är intresserad kan du använda sökfunktionen på sidan för att se vad jag skrivit tidigare om den sista tiden och Jesu återkomst.

          Låt mig bara kortfattat kommentera dina exempel på hur profetior om Israel uppfyllts. Eftersom kyrkan är Israel idag tror jag att de uppfylls på kyrkan. Appliceringen på staten Israel har stora brister. Du argumenterar för att Jesaja 60 gäller Israel men som jag redan påpekat står det där att landet inte har sol och måne. Du argumenterar för att staten Israel är det som fyller jorden med frukt genom att peka på att det är världens tredje största fruktexportör, men nästan all den frukten går till Europa. Det blir därför svårt att påvia att Israel ”fyller världen” med apelsiner och dadlar. Däremot som Bergsjöbloggen poängterar har kyrkan snart fyllt hela världen med den andliga frukten, evangeliet om Jesus Kristus.

          Gud välsigne dig!

          Gilla

 20. Ersättningsteologi är ett vedertaget begrepp för att ersätta Judarnas och israels roll med oss kristna och kyrkan (ordet kyrka finns inte ens i bibeln). Det ni gör är att förhäva er över de ÄKTA olivgrenarna (Rom 11:18).

  Jag tror att Gud har en speciell plan med Israel/Judarna, då speciellt i samband med Jesu återkomst.
  Däremot ”glorifierar” jag inte dem, för de är lika ”syndiga” som oss.

  Fundera ett slag på varför Jes 60:8 tar upp att Guds folk skall flyga tillbaka till sitt ”duvslag” om det inte vore för att Gud ville visa att så skulle bli fallet.

  Varför skall Jesus sätta sina fötter på oljeberget, om det inte vore något speciellt med detta berg?

  ”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och dom skall vara mitt folk.”
  Jeremia 31:31-3

  Denna profetia profeterades till Judarna och Gud lovade dem att de skulle vara “Guds folk”.

  Vad syftar alla löften om Israel i GT, som dessutom idag går i uppfyllelse?
  Vilka är de 144000 i uppenbarelseboken?
  12000 från varje Israelisk stam (varav de flesta Israeliska stammar idag bor i Israel).

  Vilket Israel menas i nedanstående verser ur Rom 11:25-27
  …..förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN. Och det är så hela Israel skall bli frälst…..

  Här görs det tydligen en skillnad mellan hedningar och Israel.
  Om den kristna kyrkan är “Israel”, vad är då förstockat?
  Ska kyrkan bli frälst när hedningarna i fullt antal har kommit in (här måste väl ändå Paulus ha snurrat till det……eller?)

  Att Judarna självmant kunde uppfylla nedanstående profetia, när Judarna skeppades tillbaka till Israel som de gjorde efter/under 2:a världskriget.
  Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. (Jes 60:9)

  Otroligt att enl. nedanstående vers så spådde Sakraja för flera tusen år sedan att Jerusalem skulle vara i Världens blickfång (för en profetia kan det väl inte vara?)….

  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring…….
  Jerusalem är väl den stad som är i världens blickfång, och ett problem som ingen kan lösa.
  Sakarja 12:2

  Ärligt talat………………………….
  Om ni är ärliga mot er själva och Gud, så måste ni väl tolka nedanstående profetia som om “Davids hus och Jerusalems invånare” skall inse vem Jesus är.
  Eftersom de skall “ser upp till mig som de har genomborrat” så måste de åsyfta vår tid (Än har inte Gud “utrotat alla hednafolk som kommer mot Jerusalem”).

  På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.
  Sakarja 12:9-10

  Förstår både du och Micael nu varför jag anser det så allvarligt att gå emot Gud och de folk han har ett speciellt förbund med (eller törs ni chansa på att ni har rätt?).

  Du skriver
  “Man försvarar allt våld som judar begår och tar parti för dem.“

  Bara i år har 1300 raketer skjutits in mot Israel.
  Tänk dig att bo i Småland och 1300 raketer, det ger ca 4 st/dag (ca. 12000 på 10 år) skjuts in på en relativt liten del av den södra änden där det är tätbefolkat med både palestinier och Judar.
  VILKET annat land skulle acceptera detta?
  Varför är Israel det ENDA land i världen som förvägras att skydda sin befolkning (ja……även palestinier i Israel vill de beskydda).

  De Israeliska medborgarna (palestinier liksom Judar) som bor i gränslandet till Gaza har endast 20 sekunder på sig att uppsöka skyddsrum då larmet går (dag som natt 24/7)
  Befinner sig världens snabbaste man sig mer än 200 meter ifrån ett skyddsrum, så skulle han inte hinna söka skydd om ett bomblarm går.

  94% av barnen i Ashdod lider av posttraumatisk stress p.g.a. (tack vare enl. Hamas) all raketbeskjutning.

  Varför avrättas araber som säljer land till en Jude?
  Varför oroar ni er inte mer för att palestinier avrättas utan rättegång, bara vid misstanke på att de har samarbetat med Israel?
  Sedan dras dessa avrättade (ibland innan de avrättas) bakom en motorcykel runt Gazas gator som ett avskräckande exempel.
  Detta om något är DJÄVULSKT!!!!!!!
  Men det kanske ni inte läser om, för det var ju Israel som var den onde.

  Gilla

  1. Hoppas detta blir läst och funderat över med en sanningssökande sinne av övriga postare.

   Själv undrar jag ofta hur man ser på Islam. Antingen ser man mellnösternproblemet ur ett mänskligt perspektiv och låter det vara så eller så tar vi och tittar på det ur bibliskt perspektiv,

   Islam = avgudadyrkan = gemenskap med onda andar = djävulskt inflytande.

   Gemenskapt för nästan alla muslimska länder = tydligt förakt emot Israel

   Slutsats = Onda andar / Satan gillar inte Israel

   Man kan ju fråga sig varför om de nu har spelat ut sin roll.

   Är det bara köttslig, slumpmässig intuition som råder eller finns det en andlig verklighet bakom det som händer i världen? Som kristen bibelläsare tycker jag svaret är självklart (det sistnämnda). Se på videon nedan så förstår ni vad jag menar..

   Gilla

  2. De 144.000 tror jag är de 144.000 som blev frälsta från de tolv stammarna.
   De tolv stammarna finns ju inte kvar heller så det kan omöjligt vara framtida om inte de tolv stammarna uppstår igen.

   ”förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst”

   Ja men om man läser sammanhangen innan så är det tydligt att Gud har förstockat och förhärdat en del judar (inte alla) han säger ”förstockelse har kommit över EN DEL av Israel ”
   och vad Pulus säger är att denna förstockelse kommer att fortsätta framtills alla hedningar som skall bringas in är frälsta.
   När alla hedningar och den delen judar som Gud har utvalt innan världens grund blev lagd har blivit frälsta. Då är verket klart och Hela Israel har blivit frälst.

   Paulus argumenter att Gud absolut har makten att ympa in alla judar i olivträdet igen och därmed kan ingen förhäva sig eller berömma sig av sin frälsning.

   .
   ¨
   John Wesley skriver ”And so all Israel shall be saved – Being convinced by the coming of the gentiles. But there will be a still larger harvest among the gentiles, when all Israel is come in. The deliverer shall come – Yea, the deliverer is come; but not the full fruit of his coming. Isa 59:20”

   Jag har historisk tolkning och samma synsätt vad alla de gamla väckesleförkunnarna hade.

   Gilla

 21. Vi fortsätter lite på hjärntvättar temat (det är faktiskt du som provocerar fram det 😉
  Du ber för fred och rättvisa, det är bra.

  Nu skall vi titta på lite rättvisa

  Visste du att Israel – utan motstycke i något annat krigförande land – fortsätter att till Gaza leverera mat, bränsle och medicin av humanitära skäl – varje dag? en dag för ett tag sedan skickade Israel 64 lastbilar med mat och 16 lastbilar med medicin till Gaza, medan 26 patienter överfördes till israeliska sjukhus.

  Detta händer varje dag – även när raketerna faller. Över 100 000 palestinier får sjukvård i israeliska sjukhus varje år, och riktigt många palestinier är läkare utbildade i Israel. (källa: Israels Defense Forces – http://www.idf.il/1283-17661-en/Dover.aspx)

  Har du läst eller hört att Israels försvar sänder radiomeddelanden via Hamas radiostationer innan de inleder en attack, skickar SMS och automatiska telefonmeddelanden och kastar ut flygblad till folket i Gaza för att varna invånarna att hålla sig borta från avfyringsramper och ammunitionslager för sin egen säkerhet? (källa: Israels Defense Forces – http://www.idf.il/1283-17615-EN/Dover.aspx -och- http://www.idf.il/1283-17660-en/Dover.aspx -och- http://www.idf.il/1283-17597-en/Dover.aspx )

  Visste du att sedan början av Israels Operation Pillar of Defence, som startade mot Hamas raketattacker, har man genomfört mer än 1.000 israeliska flyganfall? med antalet palestinska dödsfall ca. 60.

  När Israel försvarar sitt land så är antal förluster enormt litet när man beaktar det stora antalet flyganfall (FN:s/NATOS bombningar i Sarajevo hade en faktor 10-20 mot Israels dödsfall). Detta visar klart och tydligt att israelerna inte bara gör allt de kan för att undvika civila offer, utan också att de uppnår en betydande grad av precision vilket ingen annan armé kan uppnå.

  Varje civil förlust är naturligtvis fruktansvärt, och när barn dör, är det alltid tragiskt. Men fundera på detta: det mycket låga antalet israeliska förluster till följd av de tusentals raketer som regnade ner från Gaza till stor del beror på det faktum att Israel har försett sina invånare med bunkrar som sparar deras liv.

  I Gaza däremot utsätter Hamas ledarskap medvetet sina medborgare för attacker genom att upprätta avfyringsramper och raketarsenaler mitt ibland dem för att maximera antalet döda civila, män, kvinnor och barn. Det finns heller inga tvivel om att ett stort antal Gazabor kan ha dödats av sina egna raketer.

  Israels utmärkta försvarssystem rapporterar att inte mindre än 98 av de 703 raketer som avfyras mot Israel mellan onsdagen och i lördags i kriget slog ned i Gaza och drabbade den palestinska civilbefolkningen. Så frågan är – HUR MÅNGA av de cirka 60 döda palestinierna dödades av sina EGNA raketer? (källa: Ministry of Foreign Affairs – http://www.mfa.gov.il/MFA/About%20the%20Ministry/MFA%20Spokesman/2012/Strikes_Gaza_media_centers_18-Nov-2012.htm)

  Jag vill också ha fred och RÄTTVISA

  http://www.vaknasverige.se/2012/11/28/har-ar-de-riktiga-nyheterna-fran-gaza-och-israel/

  Vill passa på att tillönska dig en välsignat slut på året 🙂

  Gilla

  1. Hej Jan-Åke!

   För några veckor sedan skrev jag om det ironiska i att många kristna Israelvänner anklagar media för att vara vinklad i Mellanösternkonflikten samtidigt som en ständigt citerad källa är Israels försvarsmakt IDF. När man gör detta sprider man propaganda i ordets neutrala bemärkelse: en krigsmakts informations- och opinionsarbete som syftar till att vinna kriget. Se blogginlägget här https://helapingsten.wordpress.com/2012/11/19/kristna-israelvanner-sprider-krigspropaganda/ Jag är lite förvånad över att du ser det som IDF skriver som en objektiv sanning när det knappast är en hemlighet att de vill vinna en konflikt med alla medel.

   Det humanitära bistånd Israel ger till Gaxa räcker inte på långa vägar enligt UNOCHA, se https://helapingsten.wordpress.com/2012/11/05/nar-kristna-fornekar-det-humanitara-lidandet-i-gaza/ Att bara räkna lastbilar och patienter räcker inte, man måste se till helheten. Och helheten är att Gaza genomlider humanitära svårigheter til följd av blockaden och krigen.

   Human Rights Watch har avslöjat att IDF medvetet riktat in sig på civila bland annat i Gazakriget 2009, se http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0609web_0.pdf Självklart säger IDF själva att de aldrig tänkt skada någon civil, men de är inte så lite partiska i den här frågan. hamas beter sig fruktansvärt, det har jag aldrig förnekat eller blundat för. Men det är naivt och fruktansvärt vinklat att skylla allt dåligt i konflikten på Hamas och utmåla IDF som änglar, särskilt när källan för detta är IDF själva. När Israel syndade i gamla testamentet försökte inte profeterna skylla allt på filisteerna, istället fördömde de synden från alla parter.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Helt rätt.
    IDF har sin agenda, men det medför dessvärre inte att de behöver fara med osanning, vilket direkt skulle avslöjas av all granskande media.
    Jag har ingen speciell sympati för dem.

    Jag tror du måste ha missat alla mina inlägg, där jag skriver att Israelerna är precis lika syndiga som oss, och gått miste om Guds härlighet där bara nåden som kan rädda dem.

    Vi tar det från början…………..
    Jag med fl. är ÖVERTYGADE att Gud har en speciell plan med Israel och dess egendomsfolk.
    Gud visar i skriften att han skall använda sig av denna plan i ändens tid för att manifestera sin allmakt.

    Skriften säger att HELA VÄRLDEN skall vända sig emot Israel och Guds (speciella) egendomsfolk (vilket sker nu).
    Muslimernas skrifter, haditerna och koranen har en satanisk agenda mot just Judarna (varför? om det inte vore för just, för att Judarna är Guds egendomsfolk).
    Jag har studerat tillräckligt mycket i koranen och valda delar av haditerna för att se denna djävulska plan som riktar sig först mot “lördagsfolket”, sedan mot “söndagsfolket”.
    Om nu skriften säger att Judarna kommer att ansättas av hela världen, är det då en slump att det sker med Judarna nu?
    Varför är snart Judarna utrotade ur den arabiska världen (snart även i Sverige med början i Malmö).

    Att Hamas har detta synsätt förvånar mig inte eftersom de liksom jag är fundamentalister (tror på skriftens fundamentala grundstenar).
    Hamas leds av SATAN utför det SATAN vill och gör bara det som det står i deras heliga skrifter.
    Satan vill utplåna Israel, eftersom han vet att tiden är MYCKET kort och Hamas utför bara hans gärningar.

    Därför tror jag att det aldrig kommer att bli fred med Israel och dess arabiska grannländer (en falsk fred skall komma på 7 år som skall starta vedermödan, håll koll på den.)

    Om du läser i GT och ser vad Gud har för plan med Israel och Judarna, samt läser i skriften om vad som skall hända i samband med Jesu återkomst så skulle du också se hur fascinerande nutidshändelserna är, där Israel hamnar mer och mer i fokus.

    Som sagt, håll koll på en kommande (falsk) fred med Israel.
    Och du…….det kommande freden kommer att skrivas på 7-År.

    Dan 9:27
    “Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

    Gilla

 22. Oerhört talande med den desperation som man verkar upprepa ordet ersättningsteologi, det fantastiska med evangeliet att Herren i sin oändliga kärlek offrade sig själv för vår räddning är ju att det är en ”inkluderingsteoligi”.INTE någonstans i den heliga skrift påstås att judarna skulle vara ersatta, isåfall vore ju hela den första församlingen meningslös. Eller när man börjar trassla in sig i dubbla utgångar. Poängen är istället att frälsningens port är öppen för alla jude som grek.
  Skall man diskutera teologiska slagträn så är det mer relevant att fundera över liberalteologin som hävdar att Bibeln inte är komplett utan att förstår genom världsliga ideologier.
  Just den kristna sionismen brukar anges som den vanligaste grenen av liberalteologi inom de karismatiska kyrkorna, det finns inget som helst bibliskt stöd att upphöja den världsliga ideologin sionism, eller den världsliga staten Israel till något gudomligt.
  Bibeln leder fram till frälsningen och inte till ett stycke mark, eller någon speciell regerings politik. ”Jag är vägen sanningen och livet, Ingen kommer till Fadern utom genom mig” Joh 14:6

  Gilla

 23. Bra inlägg av Grenholm och bitvis intressant diskussion i kommentarerna. Jag har samma åsikt som NT och alla kristna fram till 1800-talet eller nåt – att kristenheten är det andliga Israel, o.s.v., men att det judiska folket mer eller mindre som helhet ska ta emot Jesus Kristus som Herre någon gång i framtiden. Kanske blir det en omvändelse under galgen, i ett kritiskt politisk läge… jag vet inte. Jag utesluter inte att världshändelser i Mellanöstern och annorstädes kan ha kopplingar till texter i Bibeln och förstås inte att Gud har någon typ av relation till historien i stort! Men Bibeln är definitivt tillräckligt otydlig på dessa punkter för att vi ska kunna vara profeter kring detta. Vi får använda vårt förnuft och hålla ögonen öppna och spana efter vad som är gott för Guds folk, Sveriges folk, och världens folk, ungefär i den ordningen…

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s