Kan en kristen vara rik? Del 1

Detta är del 1 i min bloggserie ”Kan en kristen vara rik?” Läs de andra inläggen i serien här.

Det talas en hel del om fattigdomsbekämpning. Stora organisationer basunerar ut att vi måste utrota fattigdomen genast. Häftiga spektakel och glimmande galor anordnas för att uppmärksamma världens ekonomiska problem. Politiker, pastorer och popstjärnor uppmanar till fattigdomsbekämpning. Detta är naturligtvis strålande.

Rikedomsbekämpning talas det däremot inte mycket om. Vi vill inte att folk ska vara fattiga, men vi vill samtidigt att folk (läs: vi själva) ska vara rika. Vi anser inte att fattigdomsbekämpning kräver rikedomsbekämpning, vi anser inte att folk måste ge upp sina resurser för att andra ska få ta del av dem.

Men i den värld vi lever i är det nödvändigt att de rika avstår det de inte behöver för att de fattiga ska få vad de behöver. Så länge några har monopol på alla resurser räcker det inte med att gräva i sanden efter resurser åt dem som svälter. Vi lever i en värld där resurserna är oerhört orättvist fördelade. 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av jordens resurser. Vi tillhör de lyckliga 20 procenten. Det är inte möjligt att fördela resurserna lika om vi envisas med att förbruka fyra gånger så mycket än vad som kan räknas som acceptabelt. Naturligtvis varierar förbrukningen mellan de olika länderna som innehar dessa 20 % av världens befolkning. Beräkningar visar att om alla levde som den genomsnittlige USA-medborgaren skulle det krävas drygt fem jordklot för att alla resurser skulle räcka till alla. Och om alla levde som den svenske medelsvensson skulle det krävas tre jordklot. Även om det inte är på amerikanernas konsumtionsnivå så är det ändå två jordklot för mycket. Vi lever helt enkelt tre gånger för bra här i Sverige. Och om vi på allvar vill att alla människor ska ha det lika bra, och att resurserna bör delas lika mellan alla, så bör vi konsumera tre gånger så lite och sälja två tredjedelar av det vi äger. Minst.

Gud är mycket väl medveten om världens ekonomiska problem. Jag antar att det är därför Bibeln talar minst lika mycket om rikedomsbekämpning som fattigdomsbekämpning. Gud vill att alla ska dela lika (2 Kor 8:13-15), Han säger att det är synd att ha överflöd på mat (Hes 16:49) och även om det finns kungar i GT som var rika hade Gud sagt att de inte fick vara det (5 Mos 17:17). Ett sant tecken på omvändelse är enligt Johannes Döparen att man praktiserar ekonomisk utjämning (Luk 3:11). Jesus ropar verop över de rika (Luk 6:24) och uppmanar dem att sälja allt de äger (Mark 10:21). Han säger till och med att man inte kan vara Hans lärjunge om man inte försakar allt man äger (Luk 14:33). De första kristna tolkade detta bokstavligt och sålde allt för att sedan leva i egendomsgemenskap (Apg 2 & 4). Nya Testamentets brev innehåller fler uppmaningar till de kristna att de inte kan vara rika än att de inte kan vara fattiga (1 Tim 6:3-10, Jak 5:1-6). Johannes säger att Guds kärlek inte kan förbli i någon som har materiellt överflöd samtidigt som han vet om folk som lider nöd (1 Joh 3:17). Jesus var fattig (2 Kor 9:8) och sade att Hans lärjungar inte ska samla skatter på jorden (Matt 6:19-21), dvs. rikedom (Luk 12:21).

Rika kristna försöker dölja vad Bibeln egentligen säger om pengar för att skydda sina egna ekonomiska intressen. Det är dags att kristna får reda på sanningen och börjar leva på det sätt som Gud uppmanar oss till i sitt Ord: i enkelhet, med bara det nödvändigaste, i gemenskap med andra. Jag ber till Gud att mitt datoranvändande ska ge frukt och att denna serie blogginlägg, ”Kan en kristen vara rik?”, ska få mina bröder och systrar att upptäcka hur Gud vill att de ska leva. Hur många fattiga tänker vi låta svälta ihjäl innan vi säljer all onödig lyx och lever på det sätt som Bibeln uppmanar oss till?

24 kommentarer

 1. Enkelhet är ett honnörsord för mig. ”Less is more” är en sanning som inte kan förnekas. (Luk 12:15) Som ”framgångsteolog” (enl dig) så kan jag inte hitta något här som inte predikas i Trosrörelsen men nu ska jag läsa vidare… 🙂

  Gilla

 2. Att jorden har begränsade resurser är ett problem, men jag tycker inte att det är ett argument emot att vara rik dvs att ha mycket pengar. Inget säger att man måste köpa prylar för pengarna. Man kan likaväl skänka pengar eller köpa tjänster.

  Att avstå från pengar för Guds rikes skulle tycker jag är bibliskt men inte att en kristen kan vara rik. Så som jag förstår det hade Jesus rika ”understödjare” och i brevet till filemon står det inga uppmaningar att han ska avstå sin rikedomar. (Han borde ju vara rik med tanke på att han hade råd med slavar)

  Gilla

  1. Läs detta.

   Nästan alla kristna levde i egendomsgemenskap i urkyrkan. Slavar vet jag dock inte om man såg som egendom (och i så fall ägde dem gemensamt), utan snarare som tjänare eller arbetare åt någon. En bra och lång artikel om varför NT till synes accepterar slaveri finns här.

   Gilla

   1. Min poäng var bara att om man det fanns kristna som hade råd att ha slavar/tjänare/arbetare så fanns det de som var rika.

    Gilla

     1. Mikal det är han eftersom Gud aldrig sviker sitt löfte, ” Giv och eder skall vara givet”, – och dessutom blir Gud aldrig någon något skyldig

      Gilla

    1. Samuel : Det behöver inte innebära att de vara rika i bemärkelsen samla på hög.Om detta säger Herren : Jas 5:1 Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder.
     Jas 5:2 Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal;
     Jas 5:3 edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött. I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna.
     Visst fanns det de som var rika, – men inte i ovanstående bemärkelse. Däremot hade de en ekonomi som tillät ett genomflöde som var stort och i detta ingick att ha tjänare för att det skulle fungera. Att de ”rike” för den skull skulle vara storkonsumenter för eget bruk, håller jag inte för troligt. Var de dock storkonsumenter av annat skäl så var det på grund av att de gav så mycket.

     Gilla

 3. Tack, tack, tack, Micael min Broder! Som du redan vet anser jag egentligen inte att man riktigt kan kallas syskon om man inte är villig att dela lika. Ibland kommer det över mig så starkt att jag bara vill ”fly” från min man o barn o barnbarn o gamla mor för att leva som jag lär. Kanske min man äntligen får se ett helhjärtat svenskt exempel på sann kristendom…och vill hänga på?

  Gilla

 4. Kan vi vara/bli rika som kristna? ordet kristen är en konstruktion som tillämpades på dem som följde de Apostlar som Jesus undervisats och som först kallades nasare’er. Som sådana var de Jesu lärjungar och följde Jesu undervisning och livs stil. Apostlarna hade fått sin livsstil av Jesus. Ingenstans i bibeln kan man se Apostlar leva och förorda annat sätt än att de levde direkt av vad de hade och hade de mer än det omedelbara så gav de det vidare till dem som var mindre bemedlade. Apostlarnas liv är de som bär det levande testamentet vidare från Jesus. Deras ord och liv är förkroppsligandet av Jesu förkunnelse. De som förordar rikedom för kristna lever för mycket i GT, där patriarkernas rikedom och dess principer att bygga upp dem hade avsikten att bygga en nation , – Israel som sedan skulle bli basen för jesu Liv, verk och byggandet av församlingen , där andra principer gäller. Apostlarna förkroppsligar dem. Apostlarna talar aldrig om pengar utan i samma text tala om att dela med sig och ge rikligt av det vi fått. har du mycket har du säkert glömt att ge, eller så har du gett så mycket så att det du gett kommit tillbaka till dig på det sätt som Jesus lovar att ” Giv och dig skall vara givet”. Men om du redan är inne i de stora ekonomiska gåvornas distribution, då skall du inte glömma att ge mer och att öka ditt givande , så att ingen saknar det de behöver. Var ledd av Gud i det du ger. Du skall inte ” vara” rik, – det är vi redan. Du skall vara en kanal för rikedomen.
  Berno Nilsson

  Gilla

  1. Vilken härlig vers! Jesus blev alltså fattig för att vi kristna ska vara rika! Och det går ju inte att bortförklara med att det inte handlar om pengar för hela kapitlet handlar ju just om monetära penningar, (vilka givetvis ska användas i Guds rikes tjänst eftersom hela våra liv, själar, tankar och vilja är överlåtna till Kristi tjänst.)

   ”Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.”
   (Källa: 2 kor 8:9 Folkbibeln
   http://www.folkbibeln.net/chapter/search?bok=2+Kor&kapitel=8 )

   Gilla

   1. Hej David! Jag blir lite orolig när du skriver att din tolkning av 2 Kor 8:9 om att alla kristna ska bli rika genom Jesu fattigdom är ”härlig”. 1 Tim 6:9 säger att ”de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.” Om man menar att man som kristen ska bli rik för att man är kristen och att detta är ”härligt”, vill man uppenbarligen bli rik. Men då drabbas man av massvid med oförnuftiga och skadliga begär. Skulle Gud utsätta alla sina lärjungar för sådant? Jesus sa ”Ve er, ni rika!” Skulle Han sedan fixa så att alla Hans efterföljare blir rika? Jak 5:1-6 säger:

    Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.

    Skulle Gud låta alla kristna bli rika enbart genom att de är kristna så att de utsätts för de hemskheter Jakob beskriver ovan? Naturligtvis inte. 2 Kor 8:9 har förstås en andlig innebörd.

    Din exeges är ganska tvivelaktig, Paulus använder begreppen rik och rikedom i symbolisk mening i 2 Kor 8:2, 9:12 och 9:15 – fler gånger än han använder begreppen i bokstavlig mening i samma kapitel. Syftet är förstås att dra paralleller mellan andlig givmildhet och materiell givmildhet. Begreppet nåd som han använder i 2 Kor 8:9 bekriver som du säkert vet Jesu försoningsverk, hur Han dog för vår synd för att försona oss med Fadern. Försoningens syfte var att ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv, inte att ge oss cash. Detta är uppenbart i och med att det finns massvis – miljontals – med kristna som är fattiga. Kolla bara i Afrika söder om Sahara. Försoningen gör att alla människor får syndernas förlåtelse, men inte att alla blir rika. Vi får andlig rikedom, inte materiell.

    Gud välsigne dig!

    Micael

    Gilla

    1. Ja, Satan har lurat oss kristna i århundraden att fattigdom är idealet och på så sätt gjort oss fullständigt grundlurade så att vi omöjligen kan hjälpa våra bröder som svälter ihjäl. Bibeln beskriver fattigdom som en förbannelse och vi ska inte vara under denna förbannelse för hur ska vi då kunna hindra att det svälter ihjäl miljoner barn varje år?

     Nej det är dags att vi reser på oss och tar kommandot – vi är ju Guds barn och som barn av Gud ska vi inte vara fattiga och besegrade utan regera med Gud. Kristus tog på sig fattigdomens förbannelse på korset precis som han tog på sig sjukdom och andlig död.

     Gilla

     1. Hej igen, David! Jag kan lugna dig med att jag inte mött en enda kristen i Sverige som har fattigdom som ett ideal, tvärtom är 95% rika medelsvenssons som argumenterar för att Luk 12:33 av någon anledning inte gäller dem. De har snarare ett rikedomsideal, de tycker att det är ”härligt” att vara rik trots varningarna i Luk 6, 1 Tim 6 och Jak 5.

      Folk är fattiga på grund av att andra är rika, det ligger liksom i begreppet rik att man har mer pengar än någon annan, men Bibeln uppmanar till ekonomisk utjämning, se Luk 3:11 och 2 Kor 8:14.

      Därför säger också Ords 30:8:

      Ge mig varken fattigdom
      eller rikedom,
      men låt mig få den mat
      jag behöver.

      Du vill helt klart inte ha fattigdom, men du vill ha rikedom i strid mot Skriftens ord, det måste du ångra dig från. Därtill undrar jag vad du har för skriftligt stöd till påståendet ”Kristus tog på sig fattigdomens förbannelse på korset”. Jag håller med om att fattigdom är något Jesus vill befria oss från, men man kan inte påstå saker som inte finns i Skriften. Inte en enda Bibelvers säger att Jesus tog världens fattigdom på sig på korset. Håll dig till Bibeln, så går det dig väl.

      Gud välsigne dig!
      Micael

      Gilla

       1. Nej, man kan inte säga så. Jag har bott i tredje världen där alla är fattiga. Även pingstvänner 🙂
        Folk som absolut hjälper de fattiga och kanske ger mer till Gud än dem flesta av oss svenskar gör.
        Man säger inte till dem att det är en förbannelse snarare tvärtom.
        Det fanns en karismatisk församling där som lärde ut att Gud vill att du skall bli miljonär och de drogs in i pyramid spel. Jag och vår församlings föreståndare inom Assembly of God predikade emot deras syn på skriften. Det slutade med att de blev arga på oss och menade att vi stod emot ”Gud välsignelse”.
        I dag finns den kyrkan inte kvar utan den pastorn där drog och gömde sig i en annan stad.
        Kristna bör leva enkelt och om de har något extra skall de dela med sig till dem fattiga.

        Jag gillar mycket A.W tozer han levde en väldigt enkel livsstil även George Whitefield gav bort alla sina pengar och köpa bara vad han behövde.
        Hudson Taylor åkte till Kina utan att ens tigga pengar eller berätta om sina behov. Han sov utomhus i bland eftersom han inte hade några pengar.
        George Muller startade fem barnhem bara genom att be in pengarna. Aldrig tog han ens upp någon kollekt.

        Paul Washer och hans missions organisation talar aldrig heller om sina behov utan de lever helt i tro utan att berätta för andra om sina behov.
        Jag tror det är en kristen livsstil.
        Köp vad du behöver men bara enkelt, ge lite åt de fattiga och lite åt mission om du har något över.

        Trosrörelsen har förstört mycket av vår kristna teologi.

        Gilla

 5. Ingen av de gudsmän du räknade upp kallar jag fattig de levde ju ett bra självvalt liv. Men det svälter ihjäl miljoner barn varje år – de är fattiga.

  Vi som är rika kommer att bli dömda då vi lever i överflöd då vi inte gör vårt yttersta för att rädda våra olycksbröder. Jag vet hur man placerar pengar för att få dem att växa och då är det min skyldighet att tjäna så mycket som möjligt för att kunna ge så mycket som möjligt och givetvis är det inte för att jag själv ska leva i egoistiskt lyx, sus och dus.

  Jag vill tjäna miljarder kronor därför att miljoner av mina små bröder dör av fattigdom – fattigdom är en fruktansvärd förbannelse.

  Gilla

 6. Så rika kristna skall sälja allt de har och bli fattiga? Detta är inte vad Bibeln säger. Den säger att kärleken till prngar är roten till allt ont. Lägg märke till att det är kärleken till pengar och inte användanet av pengarna. Om det inte finns rika kristna som är beredd att skänka sitt tionde eller mera till församlingar hur skall då församlingarna driva mission? Välsigna iställer alla rika kristna så att mission och evangelisation kan få framgång. Pengar växer inte träd utan måste förtjänas. Att som kristen leva i fattigdom är en förbannelse om det inte är så att man har en speciell kallelse att leva så. Jesus levde enkelt men han var inte fattig. Däremot utgav han sig själv för att vi skulle bli rika, det eviga livet

  Gilla

 7. Bra skrivet Alf! Dessutom var det kvinnor runtom Jesus som tjänade honom med sina ägodelar Mk 15:40,41.
  Rika uppmanas inte att göra sig av med allt utan: ”Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. 18 Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig”.

  Gilla

  1. Hej vänner! Jag har skrivit tolv blogginlägg om huruvida kristna ska vara rika, det här är bara del 1. Läs gärna resten på https://helapingsten.wordpress.com/kan-en-kristen-vara-rik/

   Några korta kommentarer på det ni skriver:

   ”Så rika kristna skall sälja allt de har och bli fattiga? Detta är inte vad Bibeln säger.” Jo, Luk 12:33, Apg 2:44.

   ” Den säger att kärleken till prngar är roten till allt ont. Lägg märke till att det är kärleken till pengar och inte användanet av pengarna.” Naturligtvis är inte användandet av pengar roten till allt ont, eftersom det då skulle vara ondskefullt att använda dem till fattigdomsbekämpning. Däremot har alla rika kärlek till pengar, annars skulle de inte ha några problem med att ge bort dem. Versarna innan säger Paulus att vi ska nöja oss med mat och kläder och inte vilja vara rika.

   ” Om det inte finns rika kristna som är beredd att skänka sitt tionde eller mera till församlingar hur skall då församlingarna driva mission? Välsigna iställer alla rika kristna så att mission och evangelisation kan få framgång.” Om de bara ger en tiondel blir det betydligt mindre mission än om de ger allt. NT uppmanar inte ens till tionde, däremot till egendomsgemenskap.

   ” Jesus levde enkelt men han var inte fattig.” Det håller jag med om, jag har inte sagt att vi ska vara fattiga. Det finns en mellnnivå mellan rik och fattig, se Ords 30:8 och 2 Kor 8:13-15.

   ” Dessutom var det kvinnor runtom Jesus som tjänade honom med sina ägodelar Mk 15:40,41.” Om dee behöll tron sålde de allt tillsammans med alla andra i Apg 2:44.

   ” Rika uppmanas inte att göra sig av med allt utan: ”Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. 18 Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig”. Det är inte det enda Paulus säger, några versar innan står det att vi ska nöja oss med mat och kläder och inte vilja vara rika. Varför skulle den generositet som uppmanas i vers 18 inte leda till att man gav så mycket som möjligt?

   Gud välsigne er!

   Gilla

   1. Du har en bild i huvudet att SÅ HÄR ska det vara och så anpassar du alla skriftställen till just den egna bilden. Så är det dock inte!

    ” Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina?” Apg 5

    Gilla

    1. Hej igen!

     Det är få ämnen jag studerat i Bibeln så mycket som rikedom och fattigdom. Jag har faktiskt skrivit en hel bok om det! Den är fortfarande opublicerad men de blogginlägg som du hittar på https://helapingsten.wordpress.com/kan-en-kristen-vara-rik/ baseras på denna.

     Något säger mig att du inte läst dem, men jag rekommenderar dig att göra det innan du anklagar mig för att vinkla bibelord efter eget tycke.

     I https://helapingsten.wordpress.com/2009/09/02/rik-del-5-allt-saljande-nagot-for-alla/ diskuterar jag bl.a. Apg 5. Många menar att Petrus uttalande till Ananias innebär att allt-säljandet var frivilligt och således något man kunde strunta i om man hade lust. Du säger inte detta rakt ut men jag antar att detta är orsaken till att du plötsligt refererar till Apg 5. Nå, bygger denna tolkning på en objektiv läsning eller läser man in saker som inte står där? Från blogginlägget där jag diskuterar detta:

     Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. (Apg 2:44-45)

     Vilka syftar ”de” på i vers 45? ”Alla troende” förstås! Som om inte detta vore nog beskriver Lukas Jerusalemförsamlingens ekonomi en gång till två kapitel senare:

     Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt… Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. (Apg 4:32, 34-35)

     I den första församlingen sålde alltså alla allt… Det man brukar peka på för att försvara ståndpunkten att det var något frivilligt som alla inte skulle göra är Apg 5:4 då Petrus säger till Ananias: ”Var inte egendomen din så länge du hade den kvar?Och när den var såld, var inte pengarna dina?” Men detta innebär inte att Petrus inte tyckte att Ananias skulle gett allt. Tvärtom, han är ju arg på honom för att han inte gett allt han fick för egendomen, att han försökte lura församlingen. Ananias hade själv makten över sina pengar, hela egendomen ägdes av honom och pengarna var under hans kontroll när den var såld, och när han valde att lura församlingen istället för att ge allt syndade han. Det Petrus vill säga är att Ananias hade ansvaret över sina pengar, han kunde ha valt att inte luras. Ordagrant står det inte ”Var inte egendomen din” och ”Var inte pengarna dina”, utan ”Var inte egendomen hos dig” och ”Var inte pengarna under din kontroll” i den grekiska grundtexten. Petrus säger inte att Ananias hade ”rätt” att äga privategendom, han förtydligar bara att Ananias kunde ha gett allt om han velat.

     I ett annat blogginlägg – https://helapingsten.wordpress.com/2012/01/24/sex-myter-om-egendomsgemenskap/ – skriver jag:

     Det är ett väldigt tryck bland rika kristna att egendomsgemenskap ska vara frivilligt. Det vill jag egentligen inte säga emot, för ekonomisk utjämning bygger på en kärlek till de fattiga som kommer inifrån, vi ska vara glada givare som inte delar allt med de fattiga för att vi måste utan för att vi är ett hjärta och en själ. Men det är inte samma sak som att säga att man kan behålla massa rikedom för sig själv utan att ha begått en synd. Egendomsgemenskap är lika frivilligt som det är frivilligt att vara kristen – vi ska inte tvinga någon till det, men om rika kristna struntar i det kommer ju många fattiga till skada. Men rika kristna argumenterar ofta för att det inte gör något om man håller sig utanför egendomsgemenskapen, man är lika god kristen ändå, se bara på Ananias i Apg 5. Petrus säger ”var inte egendomen din så länge du hade den, och när du hade sålt den, var inte pengarna dina?” Alltså kunde Ananias behållt det om han ville utan att det hade varit något problem, resonerar man. Hans synd bestod i att han låtsades ge allt när han inte gjorde det, men han kunde lika gärna ha behållt det.

     Detta argument är utbrett och sällan ifrågasatt trots att det är en tydlig övertolkning av vad Petrus säger. Naturligtvis ”gör det något” om man av någon anledning inte vill delta i egendomsgemenskapen, de fattiga och änkorna får mindre pengar att röra sig med. Petrus uttalande innehåller inget normativt över att Ananias ägde sin egendom och sina pengar – det är ett konstaterande. Att Ananias därmed kunde struntat i att dela sin egendom med de fattiga utan problem är något rika kristna lägger in i texten. Det Petrus säger kan lika gärna vara ett klargörande av att Ananias har full moralisk skuld av att inte ge hela summan eftersom han hade tillgång till hela summan. Grundtexten säger något i stil med ”Var det inte så att när [egendomen] var kvar var den kvar hos dig, och när den sålts var den under din kontroll [grek. exousia]?” Texten säger oss inte att Petrus tyckte att allt var guld och gröna skogar om Ananias struntade i de fattiga, en sådan tolkning är istället mycket osannolik eftersom att sälja allt och ge åt de fattiga är ett bud Jesus har gett oss och något som ”alla” (Apg 4:34) gjorde.

     Gud välsigne dig!

     Gilla

 8. Det framgår dåligt vad du i sammanhanget avser med ”resurser”. Är det pengar? Mat? Råvaror?
  Finns det enligt dig per definition begränsat med pengar, så att inte alla kan ha pengar nog så de klarar sig?

  Tjänarna som i liknelsen om talenterna (Matt 25) investerade och fick mer pengar – syndade de i liknelsen (oavsett vad symboliken betyder)?

  Gilla

 9. Enligt Paulus finns inget materiellt (= Guds skapelse) som är orent i sig. Det är sådant som kommer ur oss, som kan vara orent. Välkända exempel är girighet och besinningslöshet, särskilt i den förening vi ofta ser dem i.

  Med måttlighet i det mesta, ord, handling och särskilt vårt beteende, kan vi nog tillåta oss att vara måttligt rika. Kanske vi t.o.m. kan vara riktigt rika, om vi är det allihop.

  Skall man busa i livets skola, skall man vara många om det, och även dra med sig rektorns son. Då klarar man sig.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s