Krig? Del 10: Soldaterna i NT

Detta är del 10 i min bloggserie ”Kan en kristen delta i krig?”. Läs de andra inläggen i bloggserien här.

Men soldaterna i Nya Testamentet då? Om det är fel för en kristen att vara soldat, borde ingen ha påpekat det för dem? Men nej, här går Jesus och apostlarna omkring och bejakar soldaternas dödande genom att inte kritisera deras jobb. Detta måste betyda att en kristen får vara soldat.

Det finns tre personer som man brukar peka på när man driver detta argument: Johannes Döparen, Jesus Kristus och Simon Petrus.

I Lukas 3 kommer soldater fram till Johannes och frågar vad de skall göra. Allt han svarar är: ”Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!” Alltså accepterar han deras jobb (även fast det är svårt att kriga utan att våldföra sig på någon). Jesus möter också en soldat (Matt 8:5-13) vars tjänare Han helar. Han ger soldaten inte alls någon kritik för hans yrke utan säger bara att han har stark tro, eftersom han trodde att Jesus hade kraft att hela utan att ens röra vid den sjuke. Alltså accepterar Jesus hans jobb. Petrus möter en officer, Kornelius, i Apg 10. Efter en syn predikar han Evangeliet till Kornelius och hans hem, och de blir alla frälsta och även andedöpta. Men Petrus nämner inget om Kornelius jobb, alltså accepterar han det.

För det första fanns inte polisyrket under antiken, utan soldater hade rollen som poliser, särskilt i fredstid (ett tydligt exempel på detta är när Paulus blir fängslad i Apg 21-28). Det soldaterna sysslade med var mycket mer än att kriga.

För det andra har alla dessa texter egentligen ett annat syfte än att förbjuda det militära yrket för kristna. Man upptäcker när man väl har fyllts med Helig Ande att man helt enkelt inte kan döda folk längre. Det militära yrket kommer att bli en självklar omöjlighet när man väl blivit kristen. Men dessa texter har helt andra budskap, främst genom att soldater är Nya Testamentets ”prototyp” för hedningar, liksom publikaner är prototypen för syndare (Luk 5:30; 18:11). Endast romerska medborgare fick vara soldater, och de judar som var det ville knappast stödja ockupationsmakten, av samma anledning som att vi inte ser så många irakier i USA:s armé. Detta gjorde att romerska armén bestod av ickejudar.

Sammanhanget för Johannes-texten är:

Folket frågade honom: ”Vad skall vi då göra?” Han svarade dem: ”Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat skall göra på samma sätt.” Det kom också publikaner för att bli döpta, och de frågade honom: ”Mästare, vad skall vi göra?” Han svarade dem: ”Kräv inte mer än vad som är fastställt.” Även soldater frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” Han svarade dem: ”Våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön!” (Luk 3:10-14)

Det finns ett tydligt mönster i det som Johannes predikar: ekonomisk utjämning. Med omvändelse kommer omdistribuering, om vi verkligen ångrar oss visar vi det genom kärlek till vår nästa. Och det är en handling som innefattar allt från ”vanligt” folk till syndare till hedningar. Naturligtvis är det inte allt man skall göra som nyomvänd, men en god början. Och det var nog detta Johannes’ undervisning kretsade kring. Om Lukas skulle skriva ner allt vad Johannes gjorde och sade skulle kapitel 3 bli väldigt långt, och fokus skulle tas från Jesus. Visst skulle det vara intressant att veta vad Johannes pysslade med där i öknen, men det får vänta till en annan gång. Vi kan fråga när vi träffar honom.

Budskapet i de två andra texterna är att Evangeliet ges även till dem som är hedningar, som soldaterna representerar.

När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: ”Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro.” (Matt 8:10)

Petrus sade till dem: ”Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren.” (Apg 10:28)

Att ingen kritiserar soldaternas yrke i texten betyder inte att de aldrig gjorde det, bara att det inte tillhör sammanhanget just där. Det texten handlar om är inte huruvida kristna kan vara soldater utan huruvida soldater kan vara kristna.

Jesus mötte romerska tullindrivare, publikaner, som Han kallar att följa Honom. Jesus kritiserar inte deras jobb, även fast det innebar stor korruption och girighet. Jesus mötte flera hedningar som måste ha dyrkat avgudar (det är ju själva definitionen av hedning enligt judiskt språkbruk). Ingenstans står det att de slutade dyrka avgudar efter att de blev kristna, alltså gjorde de inte det. Likaså slutade inte Simon seloten att planera revolution mot romarna, de omvända fariséerna slutade inte att kritisera Jesus och de prostituerade flickorna slutade inte med prostitution. Annars hade det ju stått det!

Att syndare blir födda på nytt av nåd in i ett liv där de följer Jesus tas upp i massa andra texter, och är en självklarhet. I den första kyrkan var kristendom och fiendekärlek inte två olika saker, blev du kristen fick du ta del av missionsbefallningen att ge liv till alla människor och därmed inte döda dem. Att bli kristen innebar inte bara att anamma en viss sorts tro utan en viss sorts liv, ett liv som inte är anpassat efter denna världen utan som leds av den Helige Ande, ett liv i fullkomlig kärlek som aldrig tar slut. Att bli kristen var att få ta del av detta liv och börja ge vidare det till andra, och en sådan livsstil utesluter vissa saker, exempelvis dödande. Jag har ofta hört att Bibeln, och särskilt Bergspredikan, är moralistisk och avgränsande och bara förbjuder en att göra saker. Men Bibeln visar på en alternativ livsstil som går ut på att ständigt älska Gud av hela ens hjärta och att älska sin nästa som sig själv… och då är det naturligt att hatande av Gud och nästan inte hör samman med den livsstilen. Så om soldaterna Johannes mötte blev kristna förstod de efter ett tag att dödande inte hör samman med livgivande.

7 kommentarer

 1. Hej. En liten tanke jag fick.

  Du skriver att soldaterna hade rollen som poliser. Polisyrket är väl dock inte heller pacifistiskt. Polisens roll är ju bland annat att förhindra förtryck och ondska i samhället genom att, om nödvändigt, använda våld. Kan en kristen då vara polis?

  Parallellen till att staten använder militära medel för att försöka hjälpa och rädda människor från en förtryckande makt på ”nationsnivå” tycker jag är tydlig. Ska man gällande brottslighet och förtryck på individnivå i samhället även där ”klaga och be till Herren om frälsning från det onda” (som du skriver om andra världskriget) och avskaffa polisen?
  Detta skull ju leda till anarki (förutsatt att Gud inte ingriper), precis som det gör på nationsnivå när man låter skurkstater härja fritt (om Gud inte ingriper). Eller kan Gud ingripa genom att låta människor bekämpa förtrycket och ondskan, som polis respektive soldat? Sen är ju även förtryckarna människor som är älskade av Gud, så att döda dem känns ju inte som det optimala alternativet. Jag vet inte…

  Har du eller någon en kommentar kan ni ju skriva det.

  Gud välsigne dig.

  Gilla

  1. Hejsan!

   Jag håller med dig om att polisyrket bygger på våld och därför tycker jag inte att kristna kan vara poliser heller. Vi ska utbreda fred och rättvisa genom fiendekärlek och kreativ konfliktlösning, inte våld. Om vi la ned lika mycket pengar, tid och resurser på ickevåldslig konflikthantering istället för på militären och polisen (som slukar enorma summor pengar) skulle vi göra en betydligt bättre investering.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Utan polis och militär så hade världen sett ganska mycket mörkare ut kan jag lova.
    Om du tar bort polisens befogenheter att använda sig utav våld så hade inte Sverige levt länge till kan jag garantera dig. Anarki, folkgrupper mot folkgrupper dödar varandra. Sen i mitten av detta är du och dina polare och försöker prata reson med dem.
    Det är inte Guds plan att göra jorden till något fredsrike där alla kan hålla hand och sjunga make love not war sånger. Däremot ska han krossa, Guds folks fiender, vilket är ganska våldsamt enligt mig..

    Gilla

    1. Hej Samuel! Utan polis och militär hade världen varit långt mindre våldsam. Om all polis och militär lades ned och alla deras miljontals vapen förstördes skulle folkgrupper inte ha några särskilt stora medel att döda varandra. Och varför skulle de göra det? Inbillar du dig att det enda som hindrar finländarna från att komma hit och bedriva folkmord är att vi har lite konstaplar som patrullerar på gatorna?

     ”Det är inte Guds plan att göra jorden till något fredsrike där alla kan hålla hand och sjunga make love not war sånger.” What? Har du läst Bibeln? Låt mig påminna dig om vad den säger om Messias ankomst:

     Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala fred till hednafolken. (Sak 9:9-10)

     Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fredsfurste. (Jes 9:4-6)

     Låt mig även påminna om att den tidiga kyrkan var pacifistisk, https://helapingsten.wordpress.com/2009/09/05/krig-del-3-kyrkofadernas-pacifism/ Se även min diskussion kring krigen i GT: https://helapingsten.wordpress.com/2009/10/05/krig-del-7-krigen-i-gt/

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. Varför tror du att det bara är militär och polis som brukar våld?? Du vet nog inte mycket om begreppet anarki. Du måste tro väldigt gott om människan om du tror att den inte skulle börja döda utan polis och militär. Om alla vapen förstördes idag så skulle nya tillverkas imorgon.

      Gud kommer förgöra sina fiender på den Herrens dagen ja. Jag talade om innan den yttersta dagen som är nu.

      Gud är inte pacifist, då han har jämnat städer med marken och människor dött pga synd. Sodom och Gomorra t ex.
      Och som vi alla vet så är Gud densamme då som nu! Att hävda att Gud är emot sig själv är att inte tro på sanningen.

      Sen saknar du en verklighetsförankring som heter duga. Låt oss säga att Sverige tar bort all sin militär, polis, vapen . Tro inte att resten av världen som är i den ondes våld kommer att följa samma exempel.

      Sen tycker jag att du bör be om ursäkt till de fina poliser som du kritiserar som våldsutövare, när de istället skyddar oss och gör ett mycket krävande arbete.
      Det är ganska kaxigt att säga att man inte kan vara kristen och polis på samma gång. Nu vet jag inte hur van du är vid våld i ditt personliga liv, det är ju ganska lätt att sitta och tycka saker. Verkligheten ser dock annorlunda ut.

      Utan polis i Sverige så hade det inta tagit lång tid innan varenda affär blivit länsad på sina varor, våldsmän härjar fritt, våldtäcksmän likaså, gängbildning , maktlystenhet, inbördeskrig.. och ingen militär kvar som kan komma och stoppa galenskapen.

      Sånt händer när beskyddet från polis/militär försvinner. Bara å se till historian och i de länder där det inte fungerar så bra idag. Eller du kanske tror att vi är bättre i väst och beter oss mer civiliserat?

      En av anledningarna att du kan vara dig själv vart du än befinner dig i Sverige är just för att vi har sådan säkerhet i vårat land. Vill någon slå dig så kommer polisen och griper denne. Det är väl fantastiskt?

      Ser du inte vad du står för? Om du hade bestämt så hade Sverige gått under på mindre än 1 vecka!!

      Sen vad bibeln säger om detta är ju uppenbart klart med. Det kommer bli kaos, det kommer bli nöd, en fred kommer ( falsk dock ) kanske den du kommer ty dig till?
      Sen brakar det loss och Herren kommer och dödar de som är emot Hans folk.

      Jag stödjer inte krig måste jag tillägga. Utan jag stödjer rättfärdigt våld kontra orättfärdigt våld. Jag beskyddar min fru med våld om så krävs, (tror även du skulle det när det verkligen gällde)

      Var i bibeln finns det belägg för att man ska stå och be till Gud när någon står och våldtar ens hustru framför en? Kommer Gud gripa in och lyfta bort mannen? Varför inträffar sådana saker knappt aldrig i sådana fall ? Jag tror att om man står och tittar på utan att göra något åt saken så är man lika ful som mannen som våldtar. Och det ser nog Gud med.

      Hade du levt i en mindre skyddad miljö hade du nog haft en helt annan uppfattning. Världen är i den ondes våld, oavsett om du vill eller ej.

      Gilla

     2. Hej!

      Låt mig bara få fråga en sak. Om du inte tycker att det borde finnas poliser, avstår du därmed att kontakta eller anmäla till polis om du själv eller dina närstående skulle drabbas av brottslighet såsom stöld, hot eller våld? Eller är under sådana omständigheter polisen bra att ha? Och om du trots allt skulle överväga att ha kontakt med polismyndigheten, är det isåfall vara lite dubbelmoraliskt? Att okristna är bra att ha för att göra det smutsiga jobbet man som pacifistisk kristen inte kan nedlåta sig till.

      Jag antar trots allt att du om du lever som du lär inte begagnar dig av polisens tjänster utan litar på att Gud alltid beskyddar dig i alla situationer. Men om, säg bra om, du ändå skulle drabbas av brott, som en gudomlig prövning om inte annat. Kan du verklkigen på allvar stillatigande acceptera allt du potentiellt kan utsättas för?

      Gilla

      1. Hej Kowalski! Jag älskar Jesus och Hans undervisning är vägledningen för mitt liv. I Lukas 6:29-30 säger Han:

       Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom också ta din livklädnad. Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka.

       Det är min skyldighet och glädje att följa detta som kristen. Naturligtvis kan jag inte garantera att jag inte faller, men min strävan är att följa Jesu bud och därför inte begära att polisen slår tillbaka på brottslingar eller kräva att de ska ta tillbaka det tjuvar tar från mig.

       I filmen Finger of God berättar sydafrikanen Francis hur han blev misshandlad och dödad av ett gäng ligister. Gud uppväckte honom från de döda, men hans kropp var fortfarande i misshandlat tillstånd. Polisen kom till honom och sa att de fångat mördarna. Men Francis sa ”Jag förlåter dem, släpp dem”. Omedelbart blev Francis helad och mördarna omvände sig.

       Gud välsigne dig!
       Micael

       Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s