Jonas Gardell har väldigt vänstervriden teologi

När det gäller teologi och Bibelsyn brukar man dela upp kristna i olika block som har olika, ofta motsatta, åsikter. Man har lånat begreppen på blocken från politiken, man talar om liberal och konservativ Bibelsyn, om vänster- och högerteologi, vilket kan skapa förvirring – i evangelikala sammanhang pratar man ofta om att konservativ Bibelsyn är bra medan liberalteologi är dåligt, och när det blandas ihop med politiken förväntar man sig att kristna ska rösta blått. När jag pratar om vänster- och högerteologi nedan handlar det dock inte alls om politik, jag anser liksom de första pingstvännerna att kristna varken ska rösta rött eller blått.

För övrigt kallar man teologi som inte är så Biblisk för konservativ, bara för att förvirra det ytterligare: många som betecknar sig som konservativa Bibeltroende kristna trots att de både är rika och för krig, trots att den teologi som Bibeln och den första kyrkan predikade är att man som kristen varken kan vara rik eller delta i krig. Så även om jag när jag ska dissa Gardells teologi ser mig själv som konservativ innebär det inte att jag är det politiskt utan teologiskt – och då i meningen att jag har samma Bibelsyn som de första kristna, det är de jag anser det värt att lyssna på när man tolkar Bibeln.

Så, med det klarlagt kommer vi till saken. Jonas Gardell är känd för sina böcker om Gud och om Jesus. Nu ska han göra TV också, verkar det som. Jag har upplevt det som att hans böcker, och därmed teologi, fått stort genomslag i det här landet och många ickekristna ser det han säger som det vetenskapen säger om Bibeln och Jesus – trots den massiva kritik som hans teorier har fått.

Gardell anser att Bibeln inte är Guds Ord, det är till och med få textställen i den som kommer från Gud. Den är skriven långt efter de händelser de skriver om och är därmed inte så tillförlitliga. När man läser ”Om Jesus” skriver Gardell om och om igen att det och det skrev evangelisten för att han hade den och den teologin och det och det har evangelisten antagligen hämtat från någon annan legend etc. Det är ett ganska radikalt påstående att de som skrev Bibeln var sådana mytomaner att de utan att blinka förfalskade historien om och om igen. Men Gardell anser att det är så det är, och på så sätt är historierna om jungfrufödseln, Jesu under, korsfästelsen och uppståndelsen efterkonstruktioner som redigerats kraftigt – om de ens har inträffat. Gardell har en väldigt negativ syn på kyrkan, det var inte något som fortsatte i Jesu fotspår utan som genast blev en massiv instutition som ändrade, lade till och klippte bort så att den sanne, ”historiske Jesus”, blev dold av skruvade teologiska idéer.

Gardells syn på Jesus och Bibeln är helt främmande om man ser på kyrkans teologiska historia – däremot finns det många extrema sekulära Bibelkritiker som håller med honom. Och det är väl därför ingen överaskning att det är mest sekulära som köper Gardells böcker. Men även kyrkor bjuder in Jonas för att han ska berätta om sina böcker. Den här teologin kan man dock inte stå för som kristen – dels för att den har så dåligt vetenskapligt stöd (liberalteologin har som sagt fått väldigt mycket kritik), dels för att om nu jungfrufödseln, miraklerna, hela Israels historia mm var ett påhitt – borde ingen annan under Andens ledning kommit på det under de 1900 år som föregick vårt sekel?

Uppdatering: Jonas Gardells TV-program kommer heta ”Åh, herregud” men inspelningar i Rom stoppas av Vatikanen, vilket gör att Jonas protesterar och lägger in ett särskilt program om vatikanens beslut om att utestänga honom, kallat ”Den exkluderande Jesus”. Att Jesus exkluderar är dock ingen nyhet, Gardell har själv citerat Honom när Han säger att man inte kan vara rik som kristen. Exkluderande kan tyckas, samtidigt är en sådan exkludering nödvändig för att kyrkan ska behålla sin Jesuslikhet.

19 kommentarer

 1. Gardell har sin egen religion, anpassad till hans egen livssituation, och tillräckligt vid för att inte störa. Med en anpassad Gud som gillar allt Gardell tar sig för. Mer märkligt är att Svenska Kyrkan tagit till sig Gardell med ”hull och hår”. På samma sätt som man gjort med teologen JS Spong. Två personer som förkastar mycket av det som man bekänner i varje gudstjänst när trosbekännelsen läses. Kan man kalla det hyckleri att fortsätta läsa texter som man inte tror på?

  Gilla

  1. Har också funderat på hur de som inte håller med trosbekännelsen kan stå och rabbla den gudstjänst efter gudstjänst…

   Gilla

 2. Kyrkans trosbekännelse är en kroppshandling, d v s det är kyrkan som kropp som bekänner, om just en person inte kan hålla med om allt just idag (taskig mage eller dyl) är alltså inte så viktigt. Det är inte så konstigt. Det konstiga är att personer som gör ett nummer av att de inte tror på vissa artiklar i trosbekännelsen av ledande personer i kyrkan uppskattas och upphöjs medan de som menar sig tro på allt förlöjligas och kallas dumma. Men inte heller detta är särskilt konstigt. Ogräs och vete växer tillsammans och först på domens dag blir skörden rensad. Dessutom lovas vi förföljelse för att vi följer Jesus. Krigslinjen går mitt i Kyrkan (rätt ofta mitt i oss själva), det är bara det man måste inse för att förstå. Det blir en helt annan kyrkosyn än om man kastar ut dem som inte tror eller har levt omoraliskt. Svenska Kyrkan kastar som bekant inte ut någon. Sedan tycker jag absolut att regeln om att man som präst måste bekänna sig till sv K tro och lära borde tillämpas hårdare så att ”trosbekännelseförnekare” bland prästerna avkragades! Tyvärr skulle det bli rätt tomt.

  Gilla

 3. Jag kan bara ödmjukt säga att Gardells bok om Jesus gjorde min tro så oerhört mycket starkare. Han är den som verkligen velat och vågat visa att Jesus blev MÄNNISKA. Inte nån bokmärkesänglalik varelse, utan fullt ut människa.
  Nåd vare med er och FRID. och FRÖJD.

  Gilla

 4. Quowadis: Precis vad jag tänkte säga. Jonas Gardell har en egen religion som han själv skapat till en Gud han själv skapat.

  Gilla

 5. Jag förstår dina känslor för Gardells bok, och jag delar en del av kritiken. Dock;

  -Jag tycker att du kraftigt förenklar Gardells teologi. Dels finns det en medveten provokativ udd i det han skriver, och du bortser från det han säger som jag antar att även du uppfattar som positiv teologi. När jag läste boken så förvånades jag tex över att han uppfattar uppståndelsen som så pass central, och att han väjer för att beskriva den enbart som en metafor.

  -Dessutom bortser du från att dom allra flesta forskare idag, även en hel del evangelikaler, instämmer i mycket av det som sägs i boken gällande texternas tillkomsthistoria mm. Man kan definitivt vara historisk-kritisk forskare och ändå ha en relativt konservativ teologi (som NT Wright som jag antar att du gillar).

  -Dessutom tycker jag att du inte borde försvara kyrkan så lättvindigt som du tycks göra här. Din egen teologi antyder ju det ”kyrkans fall” som dom radikal-reformatoriska rörelserna har bejakt. Själv tycker jag att kyrkan efter 3-400-talet snarast är en institution i opposition mot Jesus än tvärtom. Våld, rikedom, ingen församlingsfostran, barndop, ämbete istället för karismatik osv. Och om man har det synsättet så kan ett sådant fall knappast ha kommit helt plötsligt, det måste ha funnits frön till detta redan långt tidigare.

  Gilla

  1. Jo, jag vet att det är en förenkling, men i det stora hela är Gardells teologi långt ifrån min.

   Naturligtvis anser jag att kyrkan har fallit, men det skedde absolut inte direkt efter att Jesus for upp till Himlen. De första 200 åren var kyrkans lära och praxis intakt till det Jesus predikade. Gardell beskriver det som att den institutionella statskyrkan fanns redan under första århundradet.

   Gilla

   1. Jag håller med om att han läser in mycket av den senare kyrkan väldigt tidigt i texterna, men jag misstänker att du också gör det. Det är lätt att glömma att dogmer och praktiker såsom ”Bibeln är Guds ord”, en utvecklad treenighetslära, biskopens roll som högsta höns, en liturgi skiljd från vardagsliv (eucharisti skiljd från apage) mm är produkter av (den institutionella) kyrkan, snarare än av den tidiga Jesus-rörelsen. En del av dessa saker finns det dock tendenser till redan typ 100 år efter Jesus död. Jag tror att den tidiga Jesus-rörelsen var rätt så spretig, och jag tycker det är viktigt att göra en viss distinktion mellan Jesus liv och undervisning och apostlarna, även om jag inte tycker att dom står i opposition till varandra. Här tycker jag inte Gardell heller är helt uppdaterad, han spelar tex ut Paulus mot Jesus ibland på ett sätt som många forskare skulle ifrågasätta, då man numer i allmänhet uppfattar Paulus som tydligare rotad i den judiska kulturen än man tidigare trott.

    Generellt tycker jag man är mer trogen skrifterna om man ger utrymme för mångfalden i texterna. Det är en möjlighet och inte ett hot. Läser man tex 1 Kor så får man inget intryck av att Paulus tror att allt han säger är inspirerat av Gud, tvärtom förutsätter han församlingens prövning av hans undervisning.

    Gilla

    1. Det är ju ingen hemlighet att vi har olika syn på Bibeln, treenigheten, ledarskap i församlingen osv, det har vi debatterat förut. Och då är det inte så konstigt att vi anser olika om när kyrkan föll. Men tack för samtalet.

     Gilla

 6. Anders!

  Jag vill bara ödmjukt fråga hur din tro kunde stärkas av Gardells bok? Jag är inte sarkastisk, jag vill verkligen förstå. Jag håller med om att man måste förbi bokmärkesänglar, men varför då inte läsa en utmärkt bok som ”Den Jesus jag adrig känt” av Philip Yancey? Yancey tror på Bibeln. Om Bibeln inte är tillförlitlig, hur kan vi då välja från smörgåsbordet och påstå att just uppståndelsen inträffat? Om vi inte vet om det som står är sant, hur kan det då vara någon mening alls att tro? Har Gud gett oss en tillvaro utan manual, där vi får prova oss fram? Hur kan vi då någonsin veta vad som är sant? Hur kan något vara objektivt rätt eller fel? Då blir allt meningslöst. Kanske är allt meningslöst, men varför då intressera sig för en snubbe som levde för 2000 år sen, och som ingen ändå vet vad han sa eller gjorde? Varför gå i kyrkan? För gemenkapen? Då kan vi väl lika gärna gå på krogen?

  (P.S. Det finns gott om stöd för att evangelierna är tidiga ögonvittnesskildringar, men sådan forskning är inte på modet just nu.)

  Gilla

 7. Ok. Vill bara understryka att jag tror att kyrkan ”föll” på 300-talet, i samband med och efter Konstantin. Jag ser alltså Jesus-rörelsen innan detta som genuin, men jag tror inte fallet kom som en blixt från klar himmel, det fanns avgörande obalanser innan fallet.

  Uppskattar ditt skrivande. Stå på dig. Fred!

  Gilla

 8. Jag har inte läst någonting av vad Gardell skrivit. Vi hade tänkt bjuda in honom till den församling jag tillhör, för att höra mer vad han har att säga. Tyvärr var han för dyr för oss.
  Gardell har visst uttryckt det så att Jesus var analfabet och saknade tänder. Han ville väl med sin beskrivning få oss att inse att just dennes fulhet fullt ut motsvarade härligheten i Kristus.
  Jag ska inte polemisera mot varje människas, även Gardells, Jesusbild. Men rent historiskt måste det vara någonting skevt. Jesus var son till en rabbi och vi kan vara säker på att han kunde läsa. Han saknade knappast tänder – raffinerat socker fanns inte på Jesu tid. Honung fanns säkert, men hur mycket man åt av detta kan diskuteras. De skelett man funnit från denna tid och äldre visar inte upp några anomalier.
  Sen till det som diskuterats så mycket. Jesus har aldrig nämnt någonting om homosexualitet sägs det. Men så vitt jag vet citerar han profeterna i ämnet. Men mycket viktigare måste vara den judiska kulturens bann. Jesus var jude och levde i en judisk miljö. Homosexualitet var helt säkert en ickefråga. Varje jude skulle uppfylla sin bestämmelse och sätta många barn till världen. Homosexualitet måste helt enkelt setts som en anomali och därför var den inte synlig.

  Gilla

  1. Var Josef rabbi? Var har du källor till det?

   (Jag tror inte på att Jesus var analfabet (Luk 4:17) men det där med att Josef var rabbi lät underligt. Han var ju snickare!)

   Gilla

 9. Betydet det att din teologi är högervriden? Eller inte vriden alls? Jag tycker de flesta som debattera mot Gardell är väldigt uppskruvade. Och jag frågar mig: om man nu vet hur allting är, har hela sanningen. Varför lyssnar ingen? Lite kontemplation inåt kanske vore på sin plats. Det blir lite som små barn som inte får som dom vill utan lägger sig på golvet och skriker. Och skriker.
  På Jesu tid hade säkert nån blivit stenad. Frågan är bara vem…

  Gilla

  1. Som jag skrev ovan är jag inte konservativ politiskt, men teologiskt. Jag bekänner mig till kyrkans traditionella syn på Bibelns auktoritet och sanning och Jesu unikhet och gudomlighet.

   Det är väldigt många som lyssnar på sanningen. Kyrkor som bekänner sig till de traditionella lärorna som Jonas Gardell går emot är de som växer snabbast. Egentligen är det bara en minoritet som reagerar när man säger sig veta sanningen. De flesta vill ha klara, raka svar. Sen är det många som påstår sig ha sanningen men som inte har det, men jag vill påstå att Gud har uppenbarat om än inte hela, totala sanningen (1 Kor 13:12) så ändå en så pass stor del av den för mig tillsammans med miljoner av mina syskon att jag utan tvekan kan säga att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa och tog straffet för våra synder och hjälper oss leva ett liv i goda gärningar för Hans Rikes utbredning.

   Gilla

 10. Jag blev upplyst av Gardells bok just eftersom den inte gav klara, raka svar. Uppriktigt sagt blir jag bara trött när person efter person försöker hamra in att just han eller hon har rätt. Ofta används uttryck som ”det är ju självklart” ”det förstår väl alla” och, toppen av alla citat ”det står i bibeln”.

  Jag är begåvad nog för att inte vilja ha raka, enkla svar. Jag tror att Gud är så oerhört mycket mer komplex än vad någon av oss någonsin kan förstå. Att tro att Gud skulle bli förtörnad över Jonas Gardell är rent ut sagt tramsigt. Jag tror att Gud just nu ägnar sig mycket mer åt svälten, krigen, barnmisshandeln och flyktingbarn.

  Att utmana teologer är inte att utmana Gud.

  Gilla

  1. Jag hoppas du förstår av mina andra inlägg på den här bloggen att jag inte är fiende till fokus på svält, krig, barnmisshandel och flyktingbarn. Men jag är också mån om människors andliga liv, och Gardells teorier kan föra många sökare vilse och ställa till det för massor med människors relation till Gud. Folk som har bra relation till Gud tenderar att bli än mer ivriga för människor som utsätts för katastrofer och misär.

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s