Herrens tjänare Stefanus – del 1

Det finns tre egenskaper hos Stefanus, en av de tidigaste kristna, som vi i viss mån bör ta efter, om än inte nödvändigtvis på samma sätt.

Apostlagärningarna 6:1 Vid den tiden då antalet lärjungar ökade, började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. 2 Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sade: ”Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. 3 Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. 4 Själva skall vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” 5 Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige Ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia. 6 Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem. 7 Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron.

När en församling kraftigt växer finns alltid risken att ledarna inte hinner hålla koll på allt, och i Jerusalem hade det olyckligt nog blivit så att de som var ansvariga för att dela ut överskottet av egendomsgemenskapen var rasister. I varje fall gillade de inte dem som pratade grekiska. För att råda bot på detta utser församlingen vad som kallas de sju första diakonerna. En diakon är ett ämbete inom flera kyrkor som dels innebär att man hjälper till i Gudstjänsten, dels att man tjänar de fattiga och utsatta. Diakonos är grekiska för tjänare.

Apostlarna låter andra sköta betjäningen av de fattiga inte för att de anser att den uppgiften är mindre värdig än att ägna sig åt bön och Guds Ord utan för att de inte har tjänandets gåva utan undervisningens och ledarskapets gåva (Romarbrevet 12:7-8). Kanske anser man att utdelande till änkor inte är lika andligt och kristet som att be och evangelisera, men Paulus skriver om Kristi kropp, dvs. kyrkan:

1 Korinthierbrevet 12:19 Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? 20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga.

Att tjäna de fattiga är en väldigt viktig uppgift kyrkan har, det är därför apostlarna insätter de sju diakonerna med bön och handpåläggning och är måna om att de ska vara ”uppfyllda av Ande och vishet”.

När man som kristen tjänar andra ska man vara ickediskriminerande. Det är ju därför dessa sju utses, för att de till skillnad från sina föregångare är villiga att ge bistånd till greker. Ickediskriminering är alltså den första egenskapen hos Stefanus som jag vill ta upp, och Bibeln säger flera gånger att vi inte ska diskriminera andra:

Galaterbrevet 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Kristna ska alltså inte diskriminera varandra på grund av etnicitet, status eller kön. Inte heller ska vi göra skillnad på folk när det gäller inkomst:

Jakobsbrevet 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: ”Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: ”Du kan stå där” eller: ”Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt?

Inte heller ska vi diskriminera någon på grund av religion. Paulus skriver ”Sträva… alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor” (1 Thess 5:15) och ”må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor” (1 Thess 3:12).

Det kanske inte är så jättekontroversiellt att säga att vi inte ska diskriminera människor utan behandla alla lika. Men vad ser vi? Kyrkan har om och om igen just utmärkt sig av att diskriminera människor av ena eller andra anledningen, man har nekat människor hjälp och stöd och inte älskat dem som sig själva, som Jesus uppmanat oss till. Än idag finns kristna, även i vårt land, som behandlar t.ex. muslimer och romer illa. Det finns folk som inte vill ge bistånd till Pakistan nu när det är översvämning där, för att man tycker att de borde sköta sig själva etc. De borde göra som Stefanus och ge bistånd till alla som behöver det.

(Detta är en del av en predikan jag höll i söndags, del 2 kommer snart)

2 kommentarer

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s