Kyrkan är Guds egendomsfolk

Läran att Gud tycker att Israel fortfarande har rätt till Kanaans land även efter det nya förbundet, vilket ju medför att den nuvarande konflikten och ockupationen av de palestinska territorierna är välbehagliga för Gud och något kristna ska stödja, var fullständigt icke-existerande fram till för ett par hundra år sedan. Det fanns inte en kotte som tänke så. Om man ser till den tidigaste kyrkohistorien, vad de s.k. kyrkofäderna tyckte och tänkte, finns inte ett spår av s.k. kristen sionism. Och det är inte särskilt konstigt, de var ju inte dispensationalister. De var Bibeltroende.

Petrus applicerar orden ”ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar”, som i 2 Mos 19:5f. och Jes 43:20f. riktades till Israel, på kyrkan (1 Petr 2:9). Faktum är att Israel inte kallas för Guds egendomsfolk i NT, men kyrkan kallas för det (Tit 2:14). Kyrkan kallas i NT för ett heligt prästerskap (1 Petr 2:5), Guds tempel (1 Kor 3:16), ja, till och med ”de tolv stammarna i förskingringen” (Jak 1:1). Hebreerbrevet talar utförligt om att Jesus är den högste översteprästen som gick in i ett tabernakel inte gjort av människohand för att offra sitt eget blod, och därigenom tillhör vi ett nytt förbund där det inte behövs offertjänst och präster längre. Med Jesus har de spelat ut sin roll.

Och eftersom Jesus är judarnas Messias som sammanfattar allt i sig och som lagen och profeterna pekade fram emot blir de judar som inte tror på honom uttagna ur förbundsfolket medan de ickejudar som tror på honom tas in. Paulus beskriver detta som att judarna som inte tror är olivgrenar som tas bort från olivträdet och hedningarna som tror är vildoliver som ympas in i Rom 11. Har kyrkan ersatt Israel? Tja, kyrkan är Israel. I samma brev skriver Paulus:

”Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande.” (Rom 9:6-8).

Och ”Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.” (Rom 2:28-29)

Men betyder då detta att kristna är de som har rätt till Israels land och att vi ska inta det med ett nytt korståg? När den tidiga kyrkan började undervisa om det nya förbundet uppstod en del förvirring och vissa judekristna ville omskära sina ickejudiska kristna bröder. Men det sa Paulus skrapt nej till! Lagen gäller inte längre! Omskärelse, kosher, offertjänsten och sabbaten har fått sin fullbordan i Kristus och behövs inte längre, de är en ”Skugga av det som skulle komma” (Kol 2:17), men verkligheten är Kristus.

Hur kan sionister argumentera för att löfteslandet är undantaget denna princip, hur kan de argumentera för att även om vi inte behöver djuroffer längre så behöver judarna bo i Israel? Jo, förstår ni, det beror på dispensionalismen. Detta är en lära som instiftades på 1800-talet (innandess var den komplett ickeexisterande och fanns inte alls), spred sig snabbt bland evangelikaler ibörjan på 1900-talet tack vare Scofields bibelkommentarer och började minska i slutet av 1900-talet. Jag har mött väldigt få idag som är dispensionalister. Men bilärorna, bland annat cessationismen, läran att Andens gåvor upphörde med apostlarna, och den kristna sionismen, läran att Gud fortfarande har ett förbund med judarna angående var de ska bo, lever kvar.

Om man stöder kristen sionism utan att vara dispensionalist (vilket ofta kommer från att man lyssnat på en dispensionalist och anammat sionismen utan att förstå grundteologin) upptäcker man ganska snart att läran har väldigt bräcklig grund. För att försvara att Gud har två parallella förbund, ett med Israel och ett med kyrkan, efter att kyrkan bildades har jag hört dispensionalister peka på saker so att Gud utlovade Abraham att folket som skulle komma från honom skulle vara lika många som stjärnorna på himlen och som sandkornen på stranden, och dra slutsatsen att kyrkan är stjärnorna och Israel är sanden (!). Ett mer genomtänkt argument är att Guds förbund att Israel ska få Kanaans land, är evigt (se t.ex. 105:11). Men då blundar man för att även prästerskapet är evigt (2 Mos 29:9). Det centrala i det Jesus predikade var Guds Rike, Guds land, Han betonade om och om igen att om man trodde på Honom fick man inträde i Guds Rike, Himlen. Det himmelska landet är ”ett bättre land” som de heliga bekänner sig till (Hebr 11:14-16). Och vad heter dess huvudstad? Det nya Jerusalem! Himlen är fullbordan av Israels utlovade land, de kristna destination är det himmelska Sion som strålar av härlighet (Gal 4:26). Liksom den eviga prästtjänsten fullbordades i Jesu försoningsoffer, fullbordas det eviga landsförbundet i Kristus då tron på Honom är ingången till evigt liv. Paulus skriver:

Missförstå mig inte, kyrkan har många gånger gjort vedervärdiga saker mot det judiska folket, än idag finns utbredd antisemitism inte minst i de palestinska områdena och det är förfärligt och något jag vill arbeta emot. Men det är inte ett argument för att stödja obibliska läror. Och det som jag reagerar mest på är att så många kristna ägnar sig åt faktaförvanskning och propagerar för en extremt vinklad bild av verkligheten när man vägrar se konflikten mellan Israel och palestinierna objektivt. Förvanskning av sanning är en utbredd krigsstrategi, och det är avskyvärt att så många kristna engagerar sig i detta samtidigt som palestinier enligt alla andra utsätts för ett förfärligt förtryck.

Till sist, jag har inte på något sätt tagit upp alla argument i den här debatten, men jag vill hänvisa till denna länk för ett noggrant Bibelstudium om det utlovade landet, Israels roll med mera. Något säger mig att det kommer bli hård debatt i kommentarsfältet nedan. Innan den börjar vill jag bara säga att jag älskar er. 🙂

Dagen om huruvida Palestina blir egen stat: 1, 2, 3, 4.

111 kommentarer

 1. Du skriver att Israel är en ockupationsmatk. Från vem ockuperar Israel land?. Jag antar att du menar Västbanken. Enligt San Remo resolutionen från 1920 som är den enda jurdikt bindande resolutien så är det ingen ockupation. Utan Västbanken tillhör Israel. Jag tror du är lite fel ute när du säger att Israel är en ockupationsmakt. De kan väl knappast ockupera Palestina, Det vet du lika väl som jag att det aldrig funnits något land som heter så. Så frågan igen. Från vem ockuperar Israel land?

  Gilla

   1. Ska vi propagera för att Israel lämnar tillbaks Judéen och Samarien till Jordanien då (som ockuperade 1948-1967) och att Gaza återbördas till Egypten? Det spelar ingen roll vad FN säger om det inte stämmer med internationella bestämmelser och folkrätten

    Gilla

  1. Helt riktigt Magnus. Arab- och kommunistmakterna har ju genom åren fått till alla möjliga FN-resolutioner helt utan juridisk grund och ofta totalt osakliga.

   Gilla

   1. Arab och kommunistmakter!? Är inte två det samma sak? *Ironisk som bara den…*

    Och vad det gäller ockupation…så handlar det väl om att det fanns några som bodde där innan Israel blev en stat!? Och att det i så fall är dessa människor man ockuperar, inte någon annan stat.

    Hur kommer det sig att vad FN säger inte har någon betydelse…och på vilket sätt skiljer sig deras FN-resolutioner sig mot övriga resolutioner som tvingats fram av arab och kommunistmakternas motparter…(Jag måste medge att jag är ytters okunnig vad det gäller FN -resolutioner i stort…men att det tycks mig som att bägge sidor tenderar till att vara lika goda kålsupare…)

    Sista frågan hur kommer det sig att man över huvud taget instiftar ett opartisk organ som en auktoritet, i detta fall FN, för att sedan undergräva all dess auktoritet genom att utnyttja sin vetorätt för att stoppa sin motpart i världspolitiken( även i detta fall så verkar det för mig som att bägge sidor e lika bra eller dåliga…)? Eller är det så att vi ska verka för en opartisk sanning, men bara så länge den passar och stämmer överens med mitt eget tycke och smak?

    Sen tror jag ibland att (världs)politik borde ge vika…den viktigaste frågan är väl ändå inte gränsdragning, utan hur man kan få stopp på de hemskheter som bägge sidor utsätter varandra för….eller!?

    Gilla

     1. FN är inte opartiskt men där försöker man i varje fall lyssna på många olika röster istället för UN Watch som är en Israellobby.

      Gilla

      1. Man lyssnar på många olika röster, men inte UN Watch… Tycker det är avskyvärt hur man skäller ut UN Watch men låter alla mördardiktaturerna gå på hur de vill. Förolämpa, förneka och förakta, men en kritisk kommentar från UN Watch, det tål man inte. Samma maktfullkomlighet som i Europa-parlamentet där man vägrar lyssna till och föraktar de EU-kritiska rösterna

       Gilla

     2. Jag påstår inte att FN ÄR opartiskt…men tycker mig se att de var en av de ursprungliga tankarna bakom. Tyvärr så blir det ju viss problematik då man ger vissa länder vetorätt etc etc i en opartisk organisation.

      Vad det gäller UN-watch så håller jag med dig om att det är dåligt att de inte får säga sitt, det borde FN kunna tåla…speciellt om de låter andra problematiska ledare/länder tala fritt…

      …för precis som Micael säger så är ju de (UN-watch) i alla fall väldigt tydliga med var de står i just Israelfrågan.

      Gilla

 2. Micael: dör gör dig själv till en sk: ”Nyttig idiot” (se wikipedia) när du stödjer dig på diktaturkramarna i Fn…

  Dessutom försöker du göra Guds löften om INTET och det är mycket, mycket allvarligt!

  VÄND OM INNAN DU GÅR FÖRLORAD!

  Gilla

  1. Marcus2 Allvarligt, din kommentar om att Micael går förlorad om han inte delar din märkliga tolkning av skriften är ett lågvattenmärke. Gör bättring och be om förlåtelse,

   Gilla

  1. Hej igen, Magnus. Det är en intressant film men den utgör ett tydligt exempel på att vinkla verkligheten till den ena partens fördel – det är varken pga ignorans eller desinformation som FN, ICC och mängder med MR-organisationer kallar områdena för ockuperade. Här är andra åsikter om San Remo: http://www.resistingoccupation.com/2010/10/territories-occupied-what-san-remo.html http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/06/06/texts-twisted-to-%E2%80%98prove%E2%80%99-1967-borders-never-existed/

   Gilla

 3. Hej!

  Här kommer lite ofärdiga tankar.
  Jag tillhör väl skaran som har en sån där förbjuden mellanpostion i den här frågan. Jag håller definitivt med om att kyrkan är Guds folk, det är Kristus som konstituerat folket.
  http://antonkarldavid.blogg.se/2011/august/sondagens-predikan-forsamlingen-1.html#comment.

  Men, om vi betänker Rom 11:25-29, så verkar det finnas en inte så liten öppning för det judiska folket. För Gud tar inte tillbaka sina gåvor och kallelse.
  Utan att vara dispentionalist så skulle jag nog ändå vilja säga att många av de bibliska profetiorna, som handlar om att folket ska få leva tryggt i sitt land osv, inte enbart pekar mot församlingen utan även det judiska folket.
  Det får mig att tro, att det kanske är så att det ska finnas en stat för judarna.

  Det får mig däremot inte att tro att denna stat ska försvaras med vilka medel som helst, det ger inget frikort att begå övergrepp mot palestiner. Absolut inte. Bergspredikan är måttstocken även här.

  Som sagt ofärdigt.

  Frid vare med er.

  Gilla

  1. Hej Anton!

   Frågan är om en sådan mellanposition är möjlig, som sagt är den kristna sionismens grundfundament dispensionalism. Och det jag betonar ovan är att det inte finns någon Biblisk grund för att sära på löftet om Kanaans land och t.ex. syndoffren i templet och säga att det ena är en kallelse som Gud inte tar tillbaka enligt Rom 11: 25-29 medan det andra inte gäller längre.

   Frid!

   Gilla

   1. Jag tycker Paulus gör det mycket klart att man måste hålla isär kallelsen att vara Guds folk och kallelsen i Jesus Kristus. Romarbrevet 11 lyder i vers 1 ”Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2 Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt.” och sedan i vers 28 ”I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. 30 Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. 31 Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. 32 Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.

    Gilla

  2. Intressant Anton! Jag intar också en sorts mellanposition som kortfattat kan beskrivas så här i några punkter.
   1. Jag är inte dispensationalist
   2. Guds folk är de judar och hedningar som är födda på nytt och följer Jesus som Herre och messias (Jag tycker att Romarbrevet visar att det är så).
   3. Judarnas återvändande till landet i vår tid är en del av det profetiska skeendet och en förberedelse för deras slutliga erkännande av Jesus som messias (Rom 11 förstår jag på det sättet). Det judiska folket (i fysisk mening) har en plats i Guds plan (Rom 11:28 säger det bra).
   4. Man måste ställa höga moraliska krav på staten Israel (vilket även Mose lag gör) och bör inte försvara staten Israel när den handlar omoraliskt.
   5. Som kristen bör man arbeta för en rättfärdig fred som omfattar alla befolkningsgrupper som lever i Israel/Palestina.

   Nu glömde jag säkert något viktigt, men ungefär så tänker jag.

   Gilla

   1. Hesan Jonas! Jag håller som du säkert förstår med om fyra av punkterna. Det jag undrar är: varför läser man in förbundet om landet i Rom 11 men inte kosherreglerna eller djuroffren? När Rom 11 inte ens nämner landet, varför tolkar man talet om de eviga kallelserna som applicerande på landet när man exkluderar kallelsen till renhet från fläskkött eller prästkallelsen?

    Gilla

    1. Enligt Vlach så hade en del tongivande kyrkofäder också den mellanpositionen – de trodde alltså att judarna/Israel hade en viktig roll i den sista tiden (trots att de i övrigt var ersättningsteologer.)

     Gilla

        1. Tack, det vore intressant. Jag har aldrig hört något liknande och hittar ingenting på nätet som säger samma sak, så det vore intressant hur han argumenterar för att Israel har en viktig roll samtidigt som de var ersättningsteologer, och vad den viktiga rollen innebar.

         Gilla

   2. Jag håller helt med dina punkter Jonas, men jag kallar mig helhjärtad sionist. Vad anser du skiljer dig från sionismen och därmed skapar mellanpositionen? Intressant att mäta alla nyanser i denna färgskalan tycker jag 😉

    Gilla

 4. Micael jag läser just nu en intressant bok i ämnet ”has the church replaced Israel” av Vlach – en teolog som kommer fram till en annan slutsats. Frid David

  Gilla

  1. Det finns en hel del teologer som kommer fram till en annan slutsats, och deras gemensamma nämnare är att de lever efter år 1800. Du vet väl vad Alexander Venter skriver om det här? 😉

   Gilla

   1. Well jag antar samma som Wimber:) Själv har jag alltid betraktat judarna som Guds egendomsfolk och kommer fortsätta göra det.

    Gilla

 5. Men samtidigt är det ju så att kyrkofäderna som du hänvisar till är hellenister och inte judar. Och det skrev det de skrev under en tid av spänning mellan de förföljda kristna och judarna.

  Romarbrevet som förekommer flitigt i den här debatten är troligtivs skrivet 56-57 e.kr. Alttså innan Jerusalems fall. Alltså finns det ingen undervisning om landet Israel där, eftersom Jerusalems fall ägde rum 70 e.Kr. Vi vet helt enkelt inte om Paulus tyckte att landet ortfarande var givet av Gud till judarna, eftersom det var en icke-fråga när brevet skrevs. Paulus verkar dock inte tycka att det som är ”skuggan av Kristus” är helt oviktigt i Romarbrevet, inte nära nog lika viktigt som Kristus men han nämner ändå uppskattande: ”De är ju israeliterna som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen och gudstjänsten och löftena…” Rom 9:4.

  Det kan vara några saker att ta med i beräkningen.

  Gilla

  1. Hej igen! Jag hänvisar inte bara till kyrkofäderna utan till alla kristna som någonsin levat innan år 1800. Kyrkofäderna är extra intressanta eftersom de levde så nära inpå apostlarna men de utgör inget undantag från vad resten av kyrkan ansåg innan dispensiosionalismen kom på 1800-talet.

   På ett sätt håller jag med dig om att landet Israel inte behandlas i NT, på ett annat sätt inte. Det centrala för Paulus var att Lagens förund inte längre gällde, nu gäller nåden och därför bör judarna ta emot Messias som sin Frälsare och lämna tvång på omskärelse, kosherregler, sabbatsfirande och andra saker som hör till Lagen. Där ingår även förbundet om Kanaans land. Det är enkelt att se eftersom:

   1. Apostlarna var judar som uppmanades lämna Israels land, Jesus ände ut dem till jordens yttersta gräns, och Paulus som innandess varit en lagtroende jude flyttade från Israel som missionär. Att Guds vilja är att alla judar ska bo i Israel går emot missionsbefallningen.

   2. Landet omtalas mycket i NT i form av Guds Rike, det himmelska landet som de som följer Kristus ska få träda in i. Det jordiska Jerusalem fäster man ingen större vikt vid, Paulus jämför det till och med vid en sköka, det är det himmelska Jerusalem som nu övertagit Sions roll.

   3. På Jesu tid motsatte sig väldigt många av Israels folk den romerska ockupationsmakten eftersom de skulle ha kontroll över landet enligt det gammaltestamentliga förbundet. Att det inte längre gäller framgår klart och tydligt av att de kristna inte motsatte sig ockupationsmakten utan den kristna undervisningen var att underordna sig den. Hur ironiskt är det inte att kristna 2000 år senare motsätter sig FN och andra internationella organ när de första kristna aldrig motsatte sig att romarna nekade Israel rätten till ett eget, självständigt land?

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

   1. Poängen med min kommentar om kyrkofäderna är att alla kristna fram till 1800-talet (om du så vill) har blivit influerade av dem. Men man måste ha i åtanke att det de skrev, skrevs under tider av spänning mellan synagoga och kyrka.

    Förstår jag dig rätt att du menar att även judar måste överge allt som hör till det gamla förbundet? För då tror jag att du har fel. Hedningar ska visserligen inte gå in under lagen, och lagen gör ingen rättfärdig. Men som jag upplever det ger Bibeln sto frihet för de omskurna att vara omskurna och omskurna att vara omskurna. N. Alltså Kristus är den som skapar folket, det är han som är nyckeln. Men det betyder inte att allt tidigare är ett intet.

    Gilla

    1. Fast om man utgår från att Bibeln faktiskt lär att Gud vill att Israel ska inta Kanaans land ännu en gång är det häpnadsväckande att den läran, som då måste ha predikats av apostlarna, raderades fullständigt från nästkommande generations minne, och än mer besynnerligt att den Helige Ande aldrig påminde kyrkan om denna lära förrän efter 1800 år.

     Temat om lag och nåd är ju väldigt centralt i Paulus brev, och medan de omskurna kan få vara omskurna går Paulus starkt emot övertygelsen att man tror sig kunna få frälsning genom omskärelse, kosher och djuroffer. Judar som blir kristna måste inte fortsätta offra djur för att bli renade från synden.

     Gilla

 6. Min hållning i denna fråga är:

  1. Det finns bara ett förbund, och Guds folk är de som tror på Jesus Kristus, oavsett om man är jude eller grek.

  2. En kristen ska inte bli jude, och en jude behöver inte bli kristen. Men en jude behöver tro på Messias Jesus för att bli frälst.

  3. Det judiska folket är fortfarande Guds ögonsten, och Guds löften till det judiska folket, kring landet etc. står fortfarande kvar!

  4. Paulus är tydlig i Rom att Guds plan är att judarna skulle förkasta Messias, för att hedningarna skulle få del av honom, MEN han skriver också att när hedningarnas tid är förbi ska Herren på nytt ta sig an Israel och de spelar därför en viktig roll i den yttersta tiden.

  5. Att Israel blev en stat igen i mitten på 1900-talet är uppfyllelse av biblisk profetia och ett tidstecken.

  6. Kristna ska be för Israel och det judiska folket, och välsigna dem.

  7. Vi behöver inte se positivt på allt som den israeliska staten gör.

  8. Jag är inte dispensationalist.

  9. Jag är inte Sionist.

  10. Jag är inte höger politiskt.

  Gilla

  1. Om alla Guds löften till det judiska folket står kvar, måste de då följa Lagen för att bli frälsta, dvs. äta kosher, förrätta djuroffer mm?

   Gilla

   1. Det är en missuppfattning att Guds förbund med Israel handlade om Frälsning genom gärningar, och att det nya förbundet handlar om frälsning genom nåd.
    Lagen har aldrig haft syftet att frälsa.
    För övrigt så se punkt 2 ovan. Jag tror att en frälsande tro måste vara kopplad till Jesus som Messias och Herre.

    Gilla

    1. Det har jag faktiskt aldrig någonsin hört någon argumentera för. Jag tycker Bibeln är glasklar på den punkten.

     Rom 10:1 Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de skall bli frälsta. 2 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. 3 De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. 5 Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen: Den människa som håller lagen skall leva genom den.

     Gal 3:10 Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.* 11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.* 12 Men lagen säger inte ”av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem.* 13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.* 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

     Gilla

     1. Det är en vanlig hållning idag.
      NT Wright, James Dunn med flera erkända teologer som står för The New Perspective menar detta. Även andra teologer som inte stöder nya perspektivet fullt ut har kommit fram till samma sak.
      Lagen reglerade förbundet, men det fungerade aldrig som en väg till frälsning. Frälsning har i alla tider varit beroende på Guds nåd och tillräknas genom tro.
      Läser man Davids psalmer är det tydligt att han räknade med Guds nåd, han litade på Gud för sin frälsning. Han verkar inte ha trott på frälsning genom gärningar, även om han betonar ett heligt och rättfärdigt liv.
      Det Paulus tar upp och som du citerar ovan kan man då ha 2 olika förhållningssätt till: 1. judarna som trodde sig bli rättfärdiga genom Lagen hade missuppfattat Guds tanke med lagen. De hade övergett hjärtats tro på herren och börjat bygga sin egen väg till frälsning genom att hålla lagen.
      2. Lagen som Paulus talar om handlar om de nationella och ceremoniella stadgarna främst. Alltså problemet är inte att man tror sig bli frälst genom att göra gott, utan att man tror sig förtjäna frälsning bara för man är av judisk härkomst och följer traditionen.

      Gilla

      1. Det är en intressant tanke, och jag ska kolla upp det mer, men jag ser inte någon av de två punkter du tar upp som tillfredsställande just eftersom Paulus citerar orden ”Den som håller Lagen ska bli leva genom den”, vilket är ett citat från GT. Hur förhåller sig Wright och Dunn till det?

       Gilla

 7. ”Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid.” 1 Mos 13:15.

  För evig (עוֹלָם) tid, den versen fick mig att bli övertygad om att Guds löften gäller.

  Jämför 1 Mos 21:33 Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Sheba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.

  Den evige (עוֹלָם) Gudens namn.

  Om du tror att Gud är evig (עוֹלָם) så måste du tro att Abrahams barns rätt till landet är evig (עוֹלָם).

  Tänker också att det faktum att Guds löfte till det judiska folket fortfarande gäller och att han ännu håller sin hand över dem är en av de starkaste bilderna på Guds kärlek till mig. De var förföljda, hatade, slagna, bortvända från Gud, men det hindrade inte Gud från att fortsätta älska dem och hålla sina löften. För mig är Guds eviga fasthållande vid sitt folk en av de starkaste kärlekspredikningarna som bär mig.

  Välsignelse

  Gilla

  1. Adam, jag skriver om detta ovan, prästtjänsten är även den evig (עוֹלָם), se 2 Mos 29:9. Bibeln är tydlig med att Lagens löften fått sin fullbordan i Kristus, Han är den eviga Översteprästen, Han är Vägen till det förlovade landet – Himlen. Så tänkte alla kristna innan dispensionalismen kom på 1800-talet.

   Gilla

   1. Tycker inte riktigt du svarar, och tycker inte riktigt du har berört det i ditt inlägg. Gud säger att han ger landet till Abrahams barn för evig tid. När slutade det gälla? Hur länge är evigt? Menade Gud att de bara skulle få landet tills Messias kom och sen skulle han förskjuta och förskingra dem?

    Gilla

    1. Det löftet har fått sin fullbordan i Kristus i och med att de som följer Honom får tillträde till det himelska landet och det nya Jerusalem, precis som det eviga löftet att prästtjänsten skulle vara evig får sin fullbordan i Kristus genom att Han som Överstepräst förrättar ett försoningsoffer med sitt eget blod. Om Israel efter Jesu ankomst fortfarande ska bo i Israel innebär det med samma resonemang att de måste offra syndoffer och skuldoffer.

     Gilla

     1. Åhå, nu förstår jag ditt resonemang. Men jag håller inte med om det. Det var landet som Abraham såg när han stod på höjden som hans efterkommande skulle få.
      Med prästämbetet gör ju Jesus precis samma sak som de tidigare prästerna, bara det att han offrar sig själv vilket är det slutgiltiga och det enda fullkomliga offret. Jag kan dock inte se att landet Abraham såg skulle ersättas med ett annat land, av andlig karaktär. Jag tror att det var precis som det stod, det land han såg med sina ögon skulle hans efterkommande få för evig tid.

      Gilla

      1. Fast då kan man argumentera att prästämbetet som det såg ut då skulle gälla för evig tid. Ytterligare ett problem är att Bibeln säger att när den nya Himlen och jorden kommer – med det nya Jerusalem – så kommer den gamla jorden vara borta. Om vi verkligen menar att det är evigt – och som du skrev förut är det lika evigt som Gud själv – måste det vara samma land i Himlen som på jorden, och därför kan det inte bara vara det fysiska landet i Kanaan som är det utlovae landet utan något mer.

       Hebreerbrevet 11 talar om att det Abraham väntade på och hälsade på var det himmelska landet:

       9 I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. 10 Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. 11 Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. 12 Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.

       13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. 14 De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. 15 Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. 16 Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.

       Gilla

 8. Några frågor?
  Hur ser du på tusenårsriket? Vem styr detta och varifrån? Vilka bor i riket?
  Vilka skall fira lövhyddohögtiden? Hur tolkar du Sakarja 14:1-11&16-21.
  Har du verkligen läst romarbrevet 11? Hur tolkar du det?

  MVH/ Kristian

  Gilla

 9. Hej!
  Det här är ju en väldigt intressant fråga, och jag har inte för avsikt att här ta ställning till vilken position som är rätt. Dock måste jag påpeka att delar av ditt blogginlägg och vissa kommentarer helt enkelt är historiskt inkorrekta. Även om det är helt sant att många kristna sionister idag är dispensationalister, och att de hämtar stöd för sin sionism just ur detta lärosystem, så är det falskt att påstå att den kristna sionismen beror på dispensionalismen. Faktum är att den istället har sin upprinnelse bland puritanerna i 1600-talets England, dvs. 200 år innan Darby och dispensionalismen ens kommit på banan. Redan 1621 t.ex. så utgav Sir Henry Finch boken ”The Worlds Greatest Restoration” där han förkunnade att historien till sist skulle sluta med judarnas återkomst till landet vilket i sin tur skulle leda till Jesu återkomst till jorden.

  Mvh

  Gilla

  1. Hej Joel! Det är sant att tanken att judarna ska återvända till landet fanns så tidigt som på 1600-talet, men då hos väldigt få. Deras tankar kring detta skiljde sig också på fler punkter från dagens kristna sionism, som bygger väldigt mycket på ett dispensationalistiskt tänkande.

   Gilla

   1. vilken bullshit! Den vanliga västerländska mediabilden, ibland tycker jag att vår media känns lite som Bagdad Bob (killen som in i det sista hävdade på TV att det inte fanns några amerikaner i närheten av Bagdad). Man prånglar ut samma bild om och om igen tills folk tror att den är sann.

    Precis som det sägs i videon så är Palestina en västerländsk konstruktion som sedan delades i två västerländska konstruktioner, det som nu kom att kallas Palestina och det britterna kallade Transjordanien. Det har aldrig funnits någon palestinsk nation och heller aldrig någon palestinsk identitet, därför har man heller aldrig utropat någon stat trots flera erbjudanden.

    Av någon anledning verkar det som att judar och araber levde i fred i området tills de där dumma judarna utropade sin stat och tvingade de oskyldiga araberna att förklara krig mot dem i videon, men den bilden kan väl ingen historiekunnig ställa upp på. Det har alltid bott judar i området, vi vet till exemplet att för 150 år sedan var majoriteten av Jerusalems befolkning judisk. Från 1880-talet och framåt skedde dock en invandring i större skala från andra länder och vid andra världskrigets utbrott fanns åtminstone en halv miljon judar i området.

    Arabisk, rasistisk hets gjorde dock tillvaron problematisk. På många håll levde man i fred, men främst religiösa ledare hetsade till förföljelse av judar. Araberna som bodde i området hade det riktigt dåligt ställt pga osmanska rikets ovilja att göra något åt deras situation och judarna som flyttade in började utveckla jordbruk och fungerande samhällen. Avundsjukan pyrde och ledde bla till tragedier som massakern i Hebron 1929 där närmare 70 judar, flera barn mördades av en upphetsad mobb.

    Spänningen beror inte på israelisk ”ockupation” eller liknande. Våld och terrorism har alltid förekommit. Mest pga den hatiska formen av Islam som florerar i området.

    Om du tittar på gamla bestämmelser som t ex Balfour-deklarationen så är bosättningarna egentligen inte illegala. Men därom tvista de lärde, vad som gäller och inte. Bosättare har vapen, det är faktiskt ganska självklart, med tanke på hur mycket vapen som florerar bland upphetsade palestinska fanatiker. Du har väl sett bilderna? 3-4 åringar som håller automatvapen etc.

    Gaza är inget trångt koncentrationsläger där människor svälter, saknar vatten och allt ser ut som skit. Kolla själv upp hur där ser ut, finns massa palestinska fotografer som lägger ut sina bilder på nätet. Titta på det nyöppnade vattenlandet i ”flyktinglägret” Khan Yunis, enorm pool, vattenrutschbanor etc. (http://www.scribd.com/doc/57855941/Khan-Yunis-Water-Park)

    Eller titta på lyxhotellet al-Mathaf (http://www.almathaf.ps/hotel/)

    Titta på restaurangen/klubben Roots Club (http://www.rootsclub.ps/)

    Eller kanske splitternya Mövenpick hotel (http://aukina4israel1.multiply.com/photos/album/105/GAZA_Movenpick_hotel)

    I Gaza finns fullt fungerande fabriker för bla godis och juice. Man exporterar dessutom väldigt mycket blommor.

    Vi måste komma ifrån myten att Gazaremsan är ett enda stort koncentrationsläger i total misär, alla har det inte bra, verkligen inte. Men vad beror det på? På Israel som helt på eget bevåg drog sig ur Gaza och rev sina bosättningar, eller Gazas politiska styre (en terroristorganisation full av hat som avrättar alla som inte håller med dem, både judar och araber. Flera fatah-anhängare har misshandlats, torterats och dödats av det politiska styret i Gaza)?

    Vägspärrarna är faktiskt befogade eftersom det faktiskt förekommer att palestinska terrorister kallhjärtat placerar vapen i ambulanser som fraktar palestinska barn, vad ska man göra? Samma sak med stänglset (som på vissa håll är mur. 90% stängsel, 10% mur, tycker inte riktigt kartan i den här filmen visar det, konstigt). Förresten får ju tusentals palestinier gratis vård varje år på bl a Hadassah-sjukhusen i Jerusalem, om man inte kan betala sin sjukvård så skjuter stiftelsen till pengar nämligen. Massor av sjukbesök görs från Västbanken etc etc. Att Israel stänger ute palestinier och fullkomligen skiter i om de lever eller dör är också en vansinnigt falsk myt!

    En tvåstatslösning är i dagsläget definitivt ingen lösning för fred. Om en palestinsk (eller två? En på Gaza och en på Västbanken, de styrs ju idag av två helt olika administrationer) stat utropas med egen armé, egna gränser att hävda etc och vi vet att ledarna för staten har som målsättning att driva ut judarna i havet och gå i krig mot sitt grannland, är det verkligen en så smart idé?

    Jag vidhåller att enda lösningen i den här vansinnigt infekterade konflikten där hatet spätts på i över ett århundrade är Jesus Messias. Jag grät floder när jag såg klippet jag länkade till, så otroligt underbart! Inga politiska lösningar fungerar i dagsläget, vad landet behöver är att återfinna sin Gud och att alla kan sluta upp genom något gensamt, en frälsare som räddat dem från all synd och orenhet.

    Gilla

 10. Enligt en debattartikel i Dagen skulle bildandet av en palestinsk stat knappast leda till fred i Mellanöstern. Författaren, Bengt Andersson, hänvisar till en opinionsundersökning av Stanley Greenberg med påståendet av att undersökningen har utförts i samarbete med the Palestinian Center for Public Opinion, men detta är inte sant! Greenbergs underökning har utförts av The Israel Project survey!

  Från The Jewish Daily den 19 november 2010:

  En ny undersökning om den palestinska opinionen erbjuder en blandad kompott när det gäller att stödja fredsprocessen i Mellanöstern. Undersökningen, som utförts av The Israel Project survey, en pro-israelisk organisation baserad i Washington….

  Läs resten av artikeln på Novitas Catholicus:

  http://novitascatholicus.wordpress.com/2011/09/04/felaktigheter-logner-och-fortal-om-palestinier/

  Gilla

 11. Vi måste skilja mellan landet Israel och den enskilde juden. På samma sätt måste man skilja mellan Israels roll i historien och Israels handlande i en skilda situationer.

  Judar måste likt alla andra uppleva frälsning/pånyttfödelse.Nationen Israel har som Guds egendomsfolk kollektivt en speciell uppgift att förvalta Guds ord och att föda Frälsaren, Guds son. Utan Israel har vi inte haft varken bibeln eller Jesus Kristus,

  Det finns mängder av bibelställen som talar om Guds eviga förbund med Israel. Jag är inte avundsjuk på detta folk, de har fått lida oerhört pga hatet som djupast sett har sin grund i Satans hat mot Gud. Och nog är det märkligt att detta lilla folk precis som bibeln säger har blivit en lyftessten och att det är ett så duktigt folk som betytt så mycket, men ändå är så hatat? Man tror sig till och med ha Gud på sin sida när man hatar judarna…..

  Och visst är det märkligt att detta lilla folk efter 2 000 år kom tillbaka till sitt land precis som profeterna sagt?

  Dispensialismen har jag aldrig hört talas om fastän jag har växt upp i Pingst. Jag åberopar inte någon förkunnare, jag lyssnar, rmen jag läser själv bibeln och bildar en egen uppfattning enbart från vad som står i bibeln. Och så gör de flesta pingstvänner.

  I Upp.boken kan vi se att Kvinnan (Israel) födde ett barn (Jesus) och det barnet blev dödat av draken (djävulen) och for till Gud. Draken förföljde kvinnan (judarna) som flydde ut i öknen (världen). Draken vände sig då mot kvinnans andra barn (de kristna). Alltså både judarna och de kristna är Guds barn som förföljs av Guds fiende djävulen.

  Vi behöver visa judarna särskild kärlek för att vinna dem från Kristus pga deras roll för hela världen.

  Gilla

  1. Hej lelle! Vill bara poängtera att det är felaktigt att mena att Israels folk kommit tillbaka till landet, de som bor i Israel är en minoritet av världens judar och som du ser i videon ovan tar många djupt troende judr avstånd från staten Israel, så om man menar att Bibeln profeterar ännu en återkomst efter återkomsten från Babylon så kan det inte ha uppfyllts än eftersom alla judar inte är där.

   Gilla

   1. Den har inte uppfyllts än, helt riktigt. Hälften är där och hälften lever fortfarande i diasporan vilket är samma situation på Jesu tid. Och det är ju faktiskt lite häftigt att judarna nu lever i samma situation som förra gången han kom…

    Gilla

 12. Tyvärr är jag benägen att påstå att du har fel.
  Gud ändrar aldrig sitt löfte, och i tider av ökad antisionism är det mkt tveksamt om din artikel egentligen gagnar någon.
  Himmel och jord skall förgås, men mitt ord skall aldrig förgås, enl. 1917 års översättn.
  Gud ändrar sig inte. Judarna är och förblir Guuds egendomsfolk. Vi kristna räknas som ”Guds adoptivbarn” i form av del i ddet saanna olivträdet genom inympning, inget annat (även kallad Kristi brud).

  Gilla

  1. Det är ingen som menar att Gud brutit sitt löfte, Gud slöt förbund med judarna, de som inte trodde på Messias skars ut från förbundet, de hedningar som trodde på Messias ympades in. Så har vi del i de löften som uppfyllts i Kristus: vi är Guds egendomsfolk, ett heligt prästerskap vars hem är det Nya Jerusalem.

   Gilla

   1. Jag tror inte vi kommer längre här, jag tror inte att det förnyade förbundet ändrade löftena i det gamla. Prästtjänsten var en funktion, men landet var ett löfte till Abraham som skulle gälla för evig tid. En dag kommer där en ny jord och ett nytt Jerusalem men jag tror löftet kvarstår tills dess och inte att villkoren skrevs om när Jesus kom. Jag ser Israels tillkomst i modern tid och dess osannolika överlevnad som inget annat än ett Guds ingripande och under.

    När jag nu fått hålla min slutplädering så tror jag inte att vi kommer längre i den här diskussionen, men håll gärna en slutplädering du också 😉

    Välsignelse!

    Gilla

 13. Exo 32:13 Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat: Jag skall göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt era efterkommande. De skall få det till arvedel för evigt.”

  Gilla

 14. Sen vill jag bara påpeka att Israel är Guds land.

  Zec 9:16 Och HERREN, deras Gud, skall på den tiden giva dem seger, ty de äro ju det folk som han har till sin hjord. Ja, ädelstenar äro de i en krona, strålande över hans land.

  När man säger att de som är för sionism(att judarna skall ha rätt till sitt egna land) är obibliska så blir det löjligt. Det finns inget som talar om att Israel inte skulle vara Guds och judarnas land i Bibeln, tvärt om.

  Att Aron och hans söner skall ha rätt till prästämbetet för evigt ändrar ingenting, det är irrelevant i fråga om Israel och judarnas rätt till det landet.

  Gilla

 15. Råkade ramla in på den här sidan, och vill ställa till det lite för en del av er med några påpekanden:
  1. Skilj på Löftet till Abraham och Mose lag. Löftet, och Förbundet, gavs 430 år före Lagen, och är grunden för Israels rätt till Landet. Lagen betyder inget för rätten till Landet.
  2. Dispensationalismen (krångligt ord!) är inte från 1800-talet. Och handlar inte huvudsakligen om en kristen syn på Israel. Den blomstrade tvärtemot mest under Reformationen på 1500-talet, och huvudinnehållet var läran om den apstoliska tidens unika löften: Då skedde under, då förekom karismatiska gåvor, mm. Men med apostlarna dog allt detta ut. M a o allt sådant i efterapostolisk tid är förfalskning. Men sen kom då Darby, och byggde vidare på detta, och Scofield spred det som en och samma lära.
  3. Det nya Jerusalem är inte beläget på en annan planet. Enl. Uppenbarelseboken ”kommer det ned från himlen, som en brud somär smyckad för sin brudgum”. Kan vi tänka oss att det nya Jerusalem ska ligga på en annan plats än det gamla? Knappast.
  I övrigt vill jag bara säga: Tack för ett intressant tankeutbyte ovan, i en för en blogg ovanligt trevlig och respektfull ton! Fortsätt med den!

  Gilla

  1. Hej Göran! Några kommentarer till dina punkter:

   1. Det är en intressant distinktion eftersom de kristna enligt Paulus är löftets barn och Abrahams förbund gäller dem.

   2. Läran att det finns olika tidsåldrar med olika ”spelregler” för Guds folk har alltid funnits, alla tror att det är en skillnad på Gamla och Nya förbundet. Dispensationalismen som den ser ut idag härstammar dock från Darby och Scofield, och även om man anammade cessationismen från tidigare kristna fanns en del nytt också.

   Cessationismen kan man redan se hos Augustinus som formulerade den när han inte upplevde under. Därefter upplevde han under, och i hans verk Gudsstaden ägnar han flera sidor åt att beskriva sådana, exempelvis biskop Innocentius i Kartago som blev helad från en fistel i ändtarmen, Augustinus granne Hesperius som blev helad från en sjukdom orsakad av onda andar, Biskop Lucillus i Synitius som blev helad från en fistelbildning, mm.

   Katolska och ortodoxa kyrkan har aldrig officiellt trott på cessationism, istället har man en rik helgontradition med många dokumenterade under (för att ett under ska godkännas i katolska kyrkan måste det förklaras vara vetenskapligt oförklarligt av experter). Vid reformationen var protestanterna tvungna att förklara varför under var så sällsynt hos dem i kontrast till katolikerna, och då argumenterade man för att undren upphört med apostlarna trots att det inte står i Bibeln att de skulle göra det.

   Luther gjorde dock en Augustinus och började be för sjuka efter att han hade upplevt under, han uppmanade även de lutherska församlingarna att profetera, ”men inte om sdant som faller utanför trons ramar”. Detta fick dock inte så stort genomslag, utan cessationismen höll fast inom många protestantsiak församlingar till på 1900-talet då pingströrelsen, den karismatiska rörelsen och Vineyard har gjort att det idag är väldigt få i varje fall i Sverige som tror på cessationism.

   John Wimber har skrivit en bra bok som heter Övernaturlit, och där i appendix A har han gjort en genomgång av karismatikens historia. A.J. Gordons Tecken och under i nyare tider är också en bra bok som visar varför cessationismen är felaktig.

   3.Det Nya Jerusalem beskrivs i Bibeln som något som kommer ned från Himlen, precis som du skriver, den kallas även för den himmelska staden. Att den skulle ”landa” på det jordiska Jerusalem står ingenstans. Men oavsett om den gör det eller inte förändras ingenting av mitt resonemang som jag ser det. Det är den staden som är vårt mål, var den än ligger.

   Gilla

 16. Jag vill bara kommentera det sista (3,).

  Man gör det vanliga misstaget att göra bibelns andliga bilder till fysiska saker.

  Jerusalem är Guds rike som kommer ner från himlen (bokstavligt från Gud men andligt.)
  Det är byggt på Kristus och de tolv apostlarnas lära (portarna). Där är det ljust natt och dag. Som bekant är det inte så på jorden. Måtten är symboliska.

  Om man gör det till ett jordiskt rike eller jordisk stad, då får man inte heller ihop det med att de frälsta skall tillbringa evigheten i himlen, inte på jorden. Våra kroppar skall vara himmelska, som änglarna, säger Jesus.

  Och vi som tror skall betjäna jorden i den andliga världen, precis som änglarna. Vi skall för övrigt även döma änglar, säger Jesus.

  Så har i alla fall jag funnit det vara när jag läst bibeln och bett honom uppenbara meningen med denna uppenbarelse.

  Gilla

 17. Eller så gör man misstaget att låta fysiska företeelser tolkas som andliga bilder…. Båda sätten kan bli fel. Men hur säker är du på att de frälsta ska vara i himlen i evighet? Ger inte Bibeln mer stöd åt tanken att ”himlen har landat”, och att det himmelska ska fylla jorden?

  Gilla

 18. Det finns många bibelord som stöder det. Det blir lite upprepningar.

  1. Vårt mål är himlen (många bibelställen). Vi är bara pilgrimer på jorden.
  2. Vi skall ha likadana oförgängliga kroppar som änglarna, skall t o m döma änglar och dessutom leva i evighet. Bibeln säger att änglarna andar och hör till himlen, även om ”himlen landar på jorden ibland”. Paulus talar mycket om detta och tycker lärjungarna har svårt att förstå att det himmelska är något annat än det jordiska.
  3. Tror någon på allvar kanske att Jesus skall flytta från den himmelska härligheten för alltid och bosätta sig på jorden? Han som råder över universum och stjärnorna bor inte på en liten förgänglig jord utan i en himmelsk härlighet. Men han skall ändå råda på jorden, genom den andliga världens krafter och genom sitt Ord etc.
  4. Människan är trots allt förgänglig. Hon äter, förökar sig, blir gammal etc. Enligt bibeln skall människan då leva mycket längre. Men skulle Gud skapa om jorden med dess till något oförgängligt till en ickefysisk/himelsk jord? Knappast. Däremot skall jorden bli det den var tänkt från början. Guds härlighet, Guds ande skall vila över jorden, sedan djävulen är borta.

  Vi begriper inte allt och detta ämne är svårt, lika svårt som att förklara livet, döden och medvetandet. Men den som förkunnar att vi troende skall fortsätta leva på jorden får enorma problem att förklara bort alla bibeltexter som står om himlen …..

  Gilla

 19. En bra artikel.
  Jag står fullt bakom det som sägs här.
  Jag är övertygad att om att dagens Jerusalem symboliserar lagen (Gal 4:25-27).
  Dispensationalismen sprids mycket i Sverige i dag.
  Alla ni som tror att Israel är Guds land idag, ge mig en enda vers i från NT på det?
  En enda räcker.
  Därför att om Landet har betydelse i dag, då måste även templet det och om templet betyder något då måste offren återkomma och om offren återkommer vad är då mening med Kristus?

  Gilla

  1. Rom 11:29 säger om judarna ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.”
   Om Gud nu lovat Abrahams ättlingar det landet för evig tid och NT stryker under att Guds löften och kallelser till det judiska folket fortfarande gäller så får jag det till att 1+1=2=De är fortfarande garanterade landet och därför har Gud helt oförtjänt och av nåd därför att han älskar och de är hans ögonsten (Sak 2:8) gett dem landet åter och Jerusalem, Guds stad.

   Gilla

   1. Paulus förklarar i Gal 3:15-18 att Gud testamenterade arvet genom löftet till Abraham och hans Avkomma (obs singular) Kristus och inte genom lagen som gavs 430 år senare.

    vv26-29 Alla, oavsett etnisk tillhörighet, rang, eller kön, som tror på Kristus och är döpta till och iklädda Kristus, är Guds barn, Abrahams avkomlingar och arvingar enligt löftet.

    Abrahams hustrur är också något Paulus hänvisar till utifrån Lagen, för de som gillar att stå under Lagen, som ska visa på de olika förbunden. Gal 4:21-31 Då betecknar alltså Hagars barn Sinai barn. De är födda av naturlig ordning, i slaveri och arvlösa. Medan Saras barn de kristna som är födda av Anden, fria och ärver löftet.

    Gilla

 20. Josef… om vi efter eget tycke ska tolka Bibeln symboliskt, då kan vi nog hämta stöd ur den för de flesta läror.
  Och varför underkänner du Gamla Testamentet? Det gjorde varken Jesus eller Paulus: Rom 15:4, 1 Kor 10:1-12.
  Var finner du något stöd för att Guds löften till Abraham inte gäller? Jesus förutsatte tydligen att de gäller när han talade Matt 24, där han också genom att citera Daniel bekräftar de högaktuella profetiorna. Och Paulus citerar i Rom 9-12 GT mer än någon annanstans, och ställer frågan på sin spets i Rom 11:1-2.
  Det Israel som nu återsamlas till sitt land är ännu inte ett omvänt folk, och därför finns det ingen anledning att vara okritisk till deras handlande i vissa stycken.Men det finns ingen ursäkt för att förkasta dem.
  Du värjer dig för tanken på landet, därför att du kan inte tänka dig templet eller offren. Läs Hesekiel och Daniel, så ser du att båda finns på plats. Med templet har jag inga problem, men vad offren kommer att innebära är mera spännande…

  Gilla

 21. 1. Nåväl, judarna kanske får fortsätta med sina riter som ett minne, offren mm har ju en gång kommit till för att peka på det kommande sanna offret, Jesus, Guds lamm. Alltså, som HHN är en påminnelse om Jesu död, kan judarnas riter vara en påminnelse om Guds offer och trofasthet mot judarna. Dock förstår vi inte allt.

  2. Det nya Jerusalem är snarast motsatsen till Lagen, nämligen Anden. Ordet får liv genom Anden. Guds rike är inom oss genom Anden som bor oss. Vi får inte förringa Guds rike, det hör den himmelska världen, i vilken vi faktiskt redan nu som troende är insatta av nåd genom frälsningen.

  3, Som så ofta sagt: Sin kallelse ångrar aldrig Gud. Precis som vi som tror har olika uppgifter i Guds rike har judarna en speciell uppgift. Jag menar att det bl a är att förvalta Guds ord (profeternas och apostlarnas) och att föda Kristus. Det judiska folket är ett Guds vittne för övriga världen.

  Bibelord. Apg kapitel 25 och 26, Rom 11 m fl.

  Gilla

 22. Gal 3:7

  ”Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn”

  Löftet till Abraham gäller och det gäller dem som tror på Kristus.
  Dispensationalismen delar upp det i 2 förbund.
  Ett är Kyrkan det andra är Israel. (Jag ser det som samma dvs att Israel är alla judar och greker som är i Kristus. Dessa är Abrahams barn och är sanna judarna.)
  Denna villoläran kom genom Nelson Darby år 1833 och då trodde ingen på den läran.
  den blev populär för runt år 1948.

  Gilla

 23. Josef… Läs löftena till Abraham i 1 Mos 12:1-3 och 13:14-17. Det är tydligt och klart två löften: Ett att i Abraham ska alla släkten på jorden bli välsignade, ett annat att Abrahams avkomma ska bli välsignad och för evigt besitta det land Gud gav till Abraham. Sedan följer oss faktiskt dessa två löften genom hela Bibeln, och in i dagshändelserna i Mellanöstern. Att vi kan ha olika uppfattningar om hur enskilda delar av profetian ska tolkas är väl bara naturligt och stimulerande, men själva grunden står naturligtvis fast.

  Gilla

 24. Och detta är ännu en sak som gör mig tveksam till kristendomen; det blir så lätt internt tjafs mellan olika parter i teologiska frågor som denna, där Bibeln kan användas för att stödja vilken av sidorna som helst, och ingen definitivt ställt bortom alla tvivel kan visa vem som har rätt eller fel, utan osäkerheten kan vara för evigt (ungefär som tjafset mellan OLIKA religioner). Visserligen gäller det samma alla livssyner o religioner, men detta pekar kanske bara på att den innersta sanningen om livets mening är i princip ouppnåelig?

  Gilla

  1. Känns det bra att komma med omotiverade anklagelser? Må vara att Micael har fel (och isf ska väl en ”god kristen” tillrättavisa i kärlek, visa hur det ligger till egentligen, inte komma med dömande angrepp?), må vara att han har rätt, må vara att både han och du har fel, men anklagelser och personangrepp i en debatt tyder på argumentbrist.

   Gilla

 25. Tidningen DAGEN har numera helt tagits över av pros-Israelisk styrelse och ch.red.
  Uttrycker man sådana åsikter som du gjort där kan man riskera att bli blockerad från DAGEN. Detta har hänt över 30 personer som är kända författare, skribenter, präster, forskare och kyrkopolitiker.

  Alltfler tidningar och media tas över av denna lilla klick personer.
  Som ni kan se så dyker det sedan upp samma IP-nummer som användare vilka utför
  riktade propaganda-kampanjer och desinformation överallt.

  Samma IP-Nummer kopplade till personer som är kopplade till Israeliska Legationer samt ”info” avdelning i Danmark och Stockholm.

  Bonnier har dessutom satsat mångmiljoner på denna kampanj som sedan förra året skall eskalera mot vårt statskick och statschef (som är kristen och kyrkans försvarare i vårt land) vilket har bekräftats på ett möte i Bonniervillan nu i Höst där även journalister från konkurrerande statliga Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SvTV) blev specialinbjudna för en massa tissel tassel. Men mycket av samtalen spelades in och kommer enligt ”inspelaren” att vid lämpligt tillfälle att offentliggöras.

  Detta är precis som Murdoc-imperiet agerat i de alla avslöjade skandalerna.
  Deanne Raucher avslöjade och medgav ju i direktsändning uti SR P1. ”Studio Ett” att boken var bluff. Det fanns aldrig några äkta bilder på kungen. Samt att man blandade ihop olika händelser som inte hade ens med Sverige att göra. Hon tog avstånd från allt i boken och kunde inte redovisa varför hon hade agerat så här. Hon intervjuades på telefon från sitt gömställe i Tel Aviv dit hon tagit sig med den kriminelle Torpeden som hon sammanlevt länge med. Då deta avslöjade på Kyrkforum.se så köptes Kyrkforum upp av en judisk finansfamilj som genast lade ned hela Kyrkforum.se.

  Så går det till i Sverige…….

  Och varför ?
  I varje nummer av ett 10-tal månadsskrifter som säljs i handeln, som Histora, Historiska Nyheter, Populär Historia m.m. mfl. ALLTID innehåller MINST 1 jättereportage samt 5-10 notiser som alla handlar om Hitlers Elitregemente SS, Hitlers Vapenutveckling, Hitler, Hitler o Hitler. VARFÖR MARKNADSFÖR BONNIER HITLER och NationalSocialismen hela tiden ???

  VARFÖR ???

  Nog är det sjukt alltid !?

  Gilla

  1. Bla….blablalbla…blaaa…bla. Ja, visst är det hemskt när lite sanning om Israel och om nazismens fula tryne får komma fram i tidningar. Sen kommer det dessutom lite sanning, från en jude, i tidningen Dagen. Nej, så får det inte gå till.

   Nej, sanningen får inte komma fram, det är pro-israeliskt. Propaganda och lögner får gärna komma fram för det är anti-israeliskt(läs:judiskt), då är allt rätt. Halleluyah!

   Gilla

 26. Vilken var omfattningen av landområdet som Gud lovade Abraham ? (Fäderna)
  Gen 15:18 På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: ”Åt din säd skall jag giva detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat:
  Kommentar:
  Söder: Egyptens flod =Kardes Barnea i söder, i rak linje in mot Frat ( i.e Eufrat) Hes 48:28

  Norr Eze 48:1 Och dessa äro namnen på stammarna. Vid norra gränsen längs efter Hetlonsvägen, dit fram där vägen går till Hamat, vidare bort mot Hasar-Enan – med Damaskus’ område jämte Hamat i norr – där skall Dan hava en lott, så att hela sträckan från östra sidan till västra tillhör honom.
  Kommentar: I jämnhöjd med Damaskus i rak linje in mot Frat ( i.e Eufrat)

  Varför är inte landet upptaget som en del av de eviga förbundet
  Lägg märke till ordet förbund i flertal.
  Rom 9:4 De äro ju israeliter, dem tillhöra barnaskapet och härligheten och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löftena.
  De förbunden som gäller enbart Israel är:
  Abrhamitiska 1 mos 12:1-3
  De Mosaiska 2 Mos 20:1-26
  Davidiska 2 sam 7:4-17
  Palestinska 5 Mos 30 1-10

  Sedan har vi nya förbundet och det har Israel bara del i sedan de blivit födda på nytt i Kristus.

  Dessa förbund väver in i varandra och löper parallellt med varandra. När det talas om landet som en evig arvedel och som del av någon av dessa förbund, varför räknas det inte upp som en tillsammans med det som är eviga arvedelar för Israels folk?

  När ett folk (i.e nation) har utveclats i sitt inre liv, – språk. kultur, så behöver de ett landområde att utleva, förvalta detta arv på. Hänvisningen till ett sådant land fick Abraham av Gud. Aldrig ännu har de kunnat ta i besittning allt de landområde som de fick av Gud. De har hela tiden fått kämpa för det. Och de har varit mer eller mindre framgångsrika i perioder at bruka sig av hela landet. Perioder av synd och avfall har desimerat deras antal och inflytande. Gud tar bort sitt skydd då och tillåter fiender få inflytande så att deras utveckling avstannar för en tid.

  Med andra ord kan man säga att när ett folk blivit så talrikt och så omfattande i kultur och historia så att de för efterkommandes skull måste ha ett avgränsat landområde, då blir det ofta en fråga om att bilda en stat. Förutsättningen för detta är ett antal premisser som jag inte tar upp här men som gör deras nationella struktur påtaglig på ett sätt så att det är lättare för motståndare att få ett grepp, göra angrepp, ta land, hota, begära mm. Innan detta har skett är folkets formation mer flytande. Det ingår i statens natur att nationen som staten utgör skall kunna skyddas( miltärt) av sitt folk.
  Vad jag vill säga är att: Att Israel inte brukar sig av hela det landområde som Abraham blev tilldelad av Gud, och att deras gränser som stat, flyttas, styckas osv, behöver inte innebära att det är deras land och att det sträcker sig långt utanför det område de som stat har definerat.

  Jag menar också att anledningen till att dessa omrden inte nämns som heliga arv är att de är en gåva som inte tagits till fullo i besittning. Man kan jämföra detta med frälsningen. Ur Guds synpunkt är hela männskligheen frälst , helad och döpt i Helig Ande. Därför förutsättningen för det skedde när Jesus vann evig seger på Golgata över synd, sjukdom, död och djävul. Men hur många människor är det som tagit emot det? Jämförelsevis få. Har de som inte mottagit frälsning problem i livet. Ja . Och många föredrar detta framför frälsningen. Därför de vet inte i praktiken vad frälsning är för något( vårt ansvar)
  har frälsta problem i livet av ett depraverande slag , – Ja. varför? De vet inte hur man skall kämpa sig fram till seger eller har tröttnat och orkar inte. Alltså får de nöja sig med en mindre del av Guds välsignelser därför de går inte med all makt in och TAR det som Gud utlovat.
  Sår är det och med nationen Israel. De kämpar med synd och tillkortakommanden och får följaktligen inte njuta full seger för sitt nationella liv inom det landområde som Gud givit dem.

  Gilla

  1. Med samma logik måste Israel förrätta djuroffer, eftersom det ingår i det mosaiska förbundet? Jag trodde att inget offer behövdes efter Jesu försoningsoffer enligt Hebreerbrevet?

   Gilla

   1. Käre micael, judarna kommer säkert att göra det också , den dagen templet är återuppbyggt. Om man som Judarna inte accepterar Jesus Kristus som Messias, men ändå fortsätter att sätta landet, nationen och staten i ordning för den funktion som de ser som sin kallelse. Så kommer det att vara en nödvändighet för dem att uppbygga ett tempel med full offertjänst på nytt.

    Men jag menar naturligtvis, – och det förstår du säkert, – att djuroffer är fel för den som tror på Jesus Kristus. Inget offer återstår att göra sedan man kommit till tro på det enda perfekta offret för all världens synd. Jesus Kristus.

    Eftersom det inte kommer någon annan Messias än den som redan kommit , – Jesus Kristus ,- så får de vänta. Det tillsammans med det som redan nämnts kommer kanske att vara det som gör att de kommer att acceptera en falsk Messsias, – som i senare delen av sin maktutövning kommer att förfölja dem, – när de inte accepterar att han för att håna dem offrar griskött på deras altaren. Då inser de felsteget de gjort och de kommer genom den Heige Andes ljus i deras sinnen se Jesus som sin Messias och ta emot Honom och hela nationen kommer på kort tid att bli frälst. Och för sin tid bli den mest aggresiva evangelisations kraft som kyrkan skådat.De kommer att predika Jesus Kristus som Världens frälsare på rekord kort tid till ett vittnesbörd för alla världens nationer.
    Om jag säger så här kanske du förstår mig bättre: Förbunden, löftena, är något som är etablerat, eller ”fastspikat”.( Judarna behöver inte göra något mer för att Gud skall stå för det Han sagt) Landet, templet(offren) är i progress och beroende av Judiska folkets respons till Gud.( Judarna måste leva, kämpa intill en punkt där de inser att de kan inte bli Gud värdiga och inte i egen kraft kan få det Gud lovat. Allt är av Nåd och Guds kärlek, – på samma sätt som när en hedning kommer till tro på Jesus som sin frälsare) De kommer framför näsan att bli snuvade på den schikina Glory i Templet som de kämpat så för att få genom, – återkomsten, staten, och tempelbygget samt kampen för landområden.( Eftersom Gud inte sanktionerar med Schekina Glory i ett tempel som tagits i besittning av en falsk Messias som begär tillbedjan. Här gäller det hur varje individ svrar likaväl som nationen i sin helhet.

    Gilla

   2. Hej! Om du skiljer på Guds löften till Abraham, och Lagen som gavs på Sinai 430 år senare kanske du hittar tråden…

    Gilla

     1. Men läser du klart kapitel 3 så ser du att inte judarna är bortkastade från löftet utan att kristna är nu med i Abrahams säd. Du kan inte bara hoppa över det väsentliga.

      Gilla

      1. Hej igen! Låt mig göra ett Bibelstudium av Gal 3:

       5 Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? 6 Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.* 7 Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.

       De som håller sig till tron är alltså Abrahams barn!

       8 Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade.* 9 Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde.

       Hedningarna (ickejudarna) ska bli rättfärdiga genom tro, INTE genom laggärningar.

       10 Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.*

       Grundbulten i judendomen är att man blir rättfärdig genom laggärningar. Men det går inte för alla är syndare.

       11 Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.* 12 Men lagen säger inte ”av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem.*

       Tro, inte laggärningar!

       13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.* 14 Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.

       Vi friköptes av Kristus så att vi blev rättfärdiga inte genom laggärningar utan genom tro, då får vi Abrahams välsignelse!

       Lagen upphäver ej löftet
       15 Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg. 16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte: ”och åt dina avkomlingar”, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: och åt din avkomling* som är Kristus. 17 Vad jag menar är detta: ett testamente som Gud själv i förväg har gett laga kraft, kan inte upphävas av lagen som gavs fyrahundratrettio år senare,* så att löftet skulle sättas ur kraft. 18 Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte.

       Löftet gavs till Abraham och hans avkomma. Vem är avkomman? Kristus! Detta löftet är större än lagen (tohran), som judensomen bygger på.

       19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. 20 Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en.

       Löftet gällde Kristus, Lagen var ett tillägg som gällde tills Han kom.

       21 Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. 22 Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. 23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.

       Lagen kan inte ge ättfärdiggörelse utan endast tron på Kristus, lagen var vår övervakare tills Kristus kom, då har den spelat ut sin roll. Kristus gäller, inte lagen!!

       Abrahams barn är arvingar enligt löftet
       26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

       Vi – de kristna – är Abrahams arvingar, inte de som tror sig bli rättfärdiga genom laggärningar.

       Gilla

       1. Allvarligt talat, du hoppar över alla väsentliga punkter och jag vet inte om du gör det med mening eller av att du inte läser noga?

        ”åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte.”

        ”Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.”

        Det står klart och tydligt att vi är också med i löftet, inte att vi ersatt judarna. Det är typisk ersättningsteologi som du håller på med här. Man måste läsa noga. Sen är det så att gärningar och tro är lika viktiga i gamla testamentet.

        Guds löfte är oåterkallerligt! Alltså gäller den fortfarande till Judarna.

        Gilla

 27. Tänk att då en Israelisk militär får stå och hacka sönder axlarna på en fånge inför miljoner TV-tittare så är detta tydligen OKEY ! Det är lika vidrigt oavsett vem som gör det.
  Jomen tänk på förintelsen bla bla bla.

  Det har inte förekomit nån förintelse.
  I så fall skulle det inte finnas några judar kvar på jorden, dom skulle vara förintade !!!! Men däremot skedde ett ruskigt folkmord på judar, romer, och andra men de flesta som mördades var faktiskt kristna.
  De kontrollerade officiella siffrorna var 13.8 miljoner som mördades i 9 av de 44 värsta koncentrationsläger-systemen av de totalt 1237 olika lägren som fanns.
  13.8 miljoner mördade människor totalt.
  10.6 miljoner var kristna
  3.2 miljoner var judar
  Men Israel har erhållit skadestånd för 6 miljoner personer, däribland min farbror Gösta som var etnisk svensk, kristen, svensk medborgare, blond, mellanblå ögon och satt i Aschuwitz.
  Då farbror Göstas närmsta familj krävde skadestånd så fick dom meddelandet att detta redan utbetalats till en stiftelse i Israel. Vidrigt !!

  Detta fall samt många liknande togs upp av FN som skrattades ut av Israel och så bespottades vi med att då kalla oss för antisemiter.

  Tack för den spottloskan. Vår familj som hjälpte ett hundratal judar under kriget att fly från Tyskland !

  Usch !

  Gilla

 28. Ok … Göran och micael, ni menar att jag förbiser att löftena till Abram var uttalade på ett sådant sätt att de måste förstås på ett speciellt sätt , vilket texten i Gal 3:16 uttrycker. Och att det innebär att det land som utlovades var avsett för denna speciella säd vilken är Kristus. Och eftersom Kristus , -i denna värld,- i själva verket är Kristi Kropp, – församlingen, så är det församligen som skall förvalta och äga detta land. Den Helige Ande som lever i varje pånyttfödd Kristen heter ju också Kristi Ande.

  Ok vidare ../ men Kristi kropp består av både judar och kristna ( Ef 2:18-19 ; 2:20-22)( Och : här är icke längre jude eller grek…) och alltså skall pånyttfödda judar tillsammans med pånyttfödda kristna besitta detta land, men på ett speciellt sätt. Vi måste beakta det nya Jerusalem som kommer att vara deras nya gemensamma centra.

  Men det behöver ju inte nödvändigtvis innebära att det inte kan komma en kort period i Judiska nationens liv, före det, – då deras frenetiska sökande efter förverkligad identitet, – kommer att besitta landet som ett ”lagens folk”, med upprättad lag och offertjänst. Och när detta visar sig slå fel genom ett felaktigt val av en Messias , Det kan hända att de luras av att han erkänner deras suveränitet över landet och hjälper dem bygga templet. I 5 Mos 11:10 talar Han till dem om att landet som Han lovat fäderna skall Israels barns efterkommlingar. kommas i ånjutande av , till everdelig tid: Deu 11:21 på det att I och edra barn mån länge få bo i det land som HERREN med ed har lovat edra fäder att giva dem, lika länge som himmelen välver sig över jorden. Deu 11:22 Ty om I hållen alla dessa bud som jag giver eder och gören efter dem, så att I älsken HERREN, eder Gud, och alltid vandren på hans vägar och hållen eder till honom,
  Deu 11:23 då skall HERREN fördriva alla dessa folk för eder, och I skolen underlägga eder folk som äro större och mäktigare än I.
  Deu 11:24 Var ort eder fot beträder skall bliva eder. Från öknen till Libanon, ifrån floden – floden Frat – ända till Västra havet skall edert område sträcka sig.

  Deu 12:1 Dessa äro de stadgar och rätter som I skolen hålla och iakttaga i det land som HERREN, dina fäders Gud, har givit dig till besittning; så länge I leven på jorden skolen I hålla dem.

  Fråga:
  På vilket sätt omintetgörs löftena till Abraham av Lagen på Sinai 430 år senare? ( 5 Mos 10:11; 2 Mos 33:1)Gud talar ju till Mose om ändamålet med lag, uttåg som att nå landet som var utlovat till fäderna. Det som jag redan pekat på i Guds tal till Abraham.

  Är det så ni tänker eller ?
  Har jag fel så rätta mig.
  MVH

  Gilla

  1. Det jag menar är att löftet om Landet är uppfyllt i Kristus precis som prästkallelsen, som beskrivs som evigt i 2 Mos 29:9. I Honom är allt uppfyllt, det nya förbundet är förmer och bättre än det gamla förbundet. Ett utförligt BIbelstudium om vad löftet till Abraham innebär finns här: http://www.christianzionism.org/BibleSays/Sizer01.asp Här är en text om det tredje templet som du nämnde i din förra kommentar: http://www.christianzionism.org/BibleSays/Sizer06.pdf

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Direkt när jag öppnade den första länken kände jag obehag i min ande. Och mycket riktigt så efter bara några rader så skriver de att Ismaels säd skulle ha uppfyllt Guds löfte om egendomslandet. Redan här går de emot Bibeln och säger att Ismael skulle få del i landet, vilket är helt falsk undervisning. Låter som hämtat ur en dålig film med islamister i.

    En riktigt obehaglig sida du har hittat dina ”bevis” från.

    Gilla

    1. Jag kände då inget obehag i min ande. Och Abrahams ättlingar har utan tvekan bosatt sig från Egypten till Eufrat eftersom araberna härstammar från honom, det är ett faktum. Sen gavs samma löfte till Jakob också, men det går inte att förneka att Ismael ar Abrahams son.

     Gilla

     1. Visa mig vart det står i Bibeln att Ismael skulle få del i löfteslandet!
      Visa mig vart det står i Bibeln att Ismaels säd skulle ha uppfyllt Guds löfte om egendomslandet!
      Sen får du gärna visa mig ditt påstående att Ismael och Jakob fick samma löfte!

      Att Ismael är från Abrahams säd har inte med saken att göra. Konstigt nog känns det som du inte skojar när du skriver dessa obibliska saker.

      Gilla

 29. Käre micael
  Ang Tredje Templet , –
  The Coming Last Day’s Temple – Ready to Rebuild?
  I den länk som jag hänvisas till finns en tyngdpunkt på iden att Antiochus Epiphanes och det tempel som han tog tronsäte i och begärde Judarnas underkastelse, skulle vara den situation i historien som istället för återuppbyggandet av ett tredje tempel, skulle var det som Daniel avser i sina profetior i frågan. Men det har sedan dess profeterats av Apostlarna om en situation som jag anser bara kan passa in på vår tid, det är alltså årtusenden sedan det skedde som man pekar på som svaret på frågan om ett nytt tempel kommer att byggas eller inte.
  Svar :
  Antiochus Ephiphanes matchar inte bilden av den härskare , – AntiChrist, – som skall sitta på Tempel tronen och begära offer och tillbedjan, – även om så har skett I verkligheten en gång. ( 168 F.Kr)
  1) Han gjorde inte under och tecken som gav uppmärksamhet 2Th 2:9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under (Se också Ag 8:9)
  2) Märk: Exo 7:22 Men de egyptiska spåmännen gjorde detsamma genom sina hemliga konster. Så förblev Faraos hjärta förstockat, och han hörde icke på dem, såsom HERREN hade sagt.
  Märk: 2Ti 3:8 Och såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så stå dessa män emot sanningen; de äro människor som äro fördärvade i sitt sinne och icke hålla provet i fråga om tron.

  3) Han organiserade inte fältslag på det sätt Daniel beskriver.

  4) Han uttalade inte att Han var Gud kommen i köttet Vad vi vet i alla fall 2Th 2:4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

  5) Det finns ingen historisk källa som talar om denne härskares död som en anmärkningsvärd sådan, vilket den skulle vara enligt 2Tess 2
  2Th 2:8 Sedan skall ”den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse

  Dan 7:11 Medan jag nu såg härpå, skedde det att, för de stora ords skull som hornet talade – medan jag ännu såg härpå – djuret dödades och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp.

  OBS: Det finns bibliska beskrivningar där Gud griper in direkt och dödar människor för deras högmods skull

  6) Han var inte en person som samlade allsköns villolära runt sig : 2Th 2:10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

  7) Vi såg inte ett jätteavfall från Kristen tro i det sammanhanget. 2Th 2:11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 2Th 2:12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. ( Se och Joh 3:19-21)

  8) Vi har ingen historisk källa som talar om ett avfall från samhällsmedborgare i allmänhet som vill hellre följa orättfärdighet och laglöshet än sanning och rättfärdighet: 2Th 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

  9) Det tempel som avsågs i Daniels profetia fick inte det dagliga offret avbrutet den tid som uttalas: Dan 8:14 Då svarade han mig: ”Två tusen tre hundra aftnar och morgnar; därefter skall helgedomen komma till sin rätt igen.”

  Men idag har vi denna laglöshet och orättfärdighet.

  Men det har vi idag i en uppsjö av sådana företeelser i alla sammanhang. Politiken, affärsvärlden, instutitioner, enskilda individer, familjer, mm

  Vi har en så stor mängd av religioner och sekter att de fortsätter att florera behöver samlas av ett religiöst huvud.

  Vi har en så stor mängd organisationer (stora) som opererar genom våld utan att vara krigshärar, – så att denne härskare borde ha en våldsidentitet för att kunna samla dem.
  Vi har idag en så stor mängd av sekter och organisationer, – TV sänder detta på ett flagrant sätt ,- som öppet opererar med förväntan att under och tecken skall ske i deras verksamhet. En nutida världs ledare kan inte samla människor utan att ta hänsyn till detta.
  Vi har en ytlighet bland kristna som vid vilket lätt andligt väderomslag som helst, följer dess påtryckningar . Om detta fortgår kommer både Gud och hans profeter att låta dem få sin viljas väg
  ¨ Psa 81:11 (81:12) Men mitt folk ville ej höra min röst, och Israel var mig icke till viljes.
  Rom 1:21 Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
  Rom 1:22 När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar

  Därtill skall läggas: Det är inte något som har på annat sätt med den Kristnes eviga salighet att göra.

  Jag har aldrig sett det Tredje Templet som något annat än ett tidstecken. För jag ser Guds handlande med det Judiska folket ur många andra perspektiv

  Några andra funktioner för Judarna

  Dom bygger en nation som gavs uppgiften att visa världssamhället var Guds standard av rättfärdighet går, – genom Decalogen.
  Dom skapade en nation som en plattform för Kristus att födas in i och Kyrkan att födas och utvecklas från
  De lade grunden för en skriftställartradition som gav oss böcker vi kan kalla Guds Ord.
  De gav oss genom sitt nationella liv och profeters skrifter en bakgrund till NT och Kristi kommande och liv
  .
  Varför skulle då det Judiska folkets liv fortsätta och vara av betydelse, – det Tredje templet, -trots att deras för mänskligheten viktiga funktioner har förverkligats , till stora delar.

  Jag tror det Judiska folket har en stor betydelse för
  1) Slutevangelisationen av världen, – när de blivit omvända till Kristus
  2) Som en jordisk administratör av den tillbedjan av Kristus , – som residerar i det himmelska Jerusalem.
  3) Som en auktoritet bland jordens nationer och stater i en ny hushållning där Kristus öppet är världens Konung och härskare i det Kristi Rike som kommer att vara i tusen år. Och som etableras med Jerusalem som centralpunkt, – rent jordiskt sett ,- sedan han kommit tillbaka i för mänskliga ögon synbar gestalt.

  Det är sant att församlingen liknas vid ett Tempel :

  2Co 6:16 Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: ”Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.”
  2Co 6:17 Alltså: ”Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder
  2Co 6:18 och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.”

  Men den fungerar inte ekvivalent som ett tempel så som vi är vana att tänka på ett tempel, – och därför måste det uppfattas som en liknelse, tills vi ser det fungera så.
  Samma sak är det med liknelsen om en kropp. Ingen kropp är omedveten om var den har sina lemmar, eller brud, ingen brud känner inte sin blivande make,- eller…/

  Detta citat och uttalande nedan av Paulus är inte riktat till Judaisterna som förföljde honom och vurmade för att lagen skulle följas. Det är riktat till Romerska kristna och till kristna i vår tid.

  Rom 12:1 Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer – eder andliga tempeltjänst.
  Rom 12:2 Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

  Med största tydlighet vill jag naturligtvis framhålla att det finns en andlig tjänst för Kristna, – ja till och med en prästtjänst,.
  Men den tjänsten knyter an först till den andliga verkligheten. Vi har fått redskap att påverka en djupare verklighet än vad politiker och kommunansvariga samt andra makthavare har. Men vi har liksom de ett ansvar för vår omvärld, och där blir vi också ibland fumliga och hänvisas av samhället till speciella områden.

  Gud vill ta ansvar för allt och från ett religiöst perspektiv och det kommer att förverkligas i Kristi Rike där Judiska folket har ett stort ansvar och de behöver ett religiöst centrum för sin aktivitet, – Templet. Men då kommer alla djuroffer och rituella lagar att vara avskaffade. Tills de får upp ögonen och Hjärtana för Jesus Kristus, så kommer de att se det som nödvändigt med ett tempel med full tempeltjänst.
  Jag tror alltså inte på djuroffer som en slags hågkommst. Utan på verkliga offer av djurkroppar, när templet byggts upp. Men bara så länge de inte känner Jesus Kristus. ( Hebr 6:4-6) För judarna kommer det att vara religion ända tills den dag de ser Kristus som sitt slutliga offer. Men Templet kommer då att omvandlas till deras stora central helgedom, – deras verkliga byggnad för samvaro och undervisning. Och deras minnesmärke över deras långa kamp.

  Gilla

  1. Jag håller med om att Antiochus Epiphanes och antikrist inte är samma person, och att Bibelställena om antikrist inte stämmer in på Antiochus Epiphanes. Däremot uppfylldes Daniels profetior om templets förfall när Antiochus Epiphanes kom.

   Hebr 10 säger:

   1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. 2 Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. 3 Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. 4 Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. 5 När Kristus träder in i världen säger han därför:

   Offer och gåvor begärde du inte,
   men en kropp har du berett åt mig.*
   6 Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.
   7 Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja.
   I bokrullen är det skrivet om mig.

   8 Först säger han: ”Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. 9 Sedan säger han: ”Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

   11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. 14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:

   16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem
   efter denna tid säger Herren.

   Och sedan:

   Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan
   och skriva dem i deras sinnen,*
   17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.

   18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

   Lägg märke till sista versen, det behövs inte längre några syndoffer.

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

 30. Jag håller inte alls med om att det Jerusalem som kommer ner från himlen är en jordisk stad.

  Det är Guds rike som kommer ner från himlen, från Gud. Detta Jerusalem är byggt på Kristus och på apostlarnas lära.

  Gilla

 31. lelle… jag håller inte hellre med om det. Men jag menar att det finns en andlig verklighet, för våra ögon osynlig, – t ex änglar, mm, – som kan hantera den fysiska dimensionen. Så menar jag också att det himmelska Jerusalem har både en andlig, för fysiska ögot osynlig, men likväl en struktur som kan uppfattas som fysisk om Gud så tillåter.

  Guds Rike finns redan nu inom oss och bygger på Golgata offerdöd av Jesus Kristus och hans uppståndelse, samt DEn Helige Andes kommande till pånyttfödelse och kraft för den som vill leva i och med och tjäna Jesus Kristus.

  Detta är en eskalerande företeelse som utvecklas som en över jorden fram och åter böljande verklighet genom de väckelser som Gud sänder och de arbete som Guds församling utför. Detta leder både till en numerär utveckling och en rening av det folk som tillhör Honom.

  Jesus skall komma tillbaka och det som en uppenbarelse av Honom som Konungarnas Konung. Hans fasta punkt bland de sina blir detta andliga Jerusalem som Han har lovat att gå hem för att förbereda för oss (Joh 14:1-2). Under den kommande tiden skall Han regera världen tillsammans med de sina från den platsen.

  PÅ samma sätt som vi ser Den Helige Ande verka i en vckelse med Schekina Glory kommer änglar att fara mellan det himmelska och det jordiska templet och jordiska Jerusalem för att genom det pånyttfödda Judiska folket som administratörer och präster genomföra jesus regering i världen.

  Gilla

 32. Hur bortförklarar man Jeremia 31:31-40 ?

  ”Det nya förbundet
  31 Se, dagar skall komma, säger HERREN,
  då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,
  32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder
  den dag då jag tog dem vid handen
  och förde dem ut ur Egyptens land –
  det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre –
  säger HERREN.
  33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus,
  säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre
  och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud
  och de skall vara mitt folk.
  34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra,
  ingen sin broder och säga: ”Lär känna HERREN!”
  Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste,
  säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar
  och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.
  35 Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen
  och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång,
  han som rör upp havet så att dess böljor brusar,
  HERREN Sebaot är hans namn:
  36 Om denna ordning inte längre består inför mig,
  säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk
  inför mig för alltid.
  37 Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas
  och jordens grundvalar där nere kan utforskas,
  först då skall jag förkasta hela Israels släkte
  för allt vad de har gjort, säger HERREN.

  38 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då staden skall bli uppbyggd åt HERREN, från Hananeltornet till Hörnporten. 39 Och mätsnöret skall vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och skall sedan vändas mot Goa. 40 Hela dalen där man lagt lik och aska och alla fälten ner till Kidrondalen och till hörnet vid Hästporten österut skall vara helgade åt HERREN. Aldrig mer skall staden raseras eller förstöras.”

  ”Israels hus och med Juda hus”

  Sen läs vers 35-36 – 35 Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen
  och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång,
  han som rör upp havet så att dess böljor brusar,
  HERREN Sebaot är hans namn:
  36 Om denna ordning inte längre består inför mig,
  säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk
  inför mig för alltid.

  Lyser solen om dagen? Ja
  Månen och stjärnorna på natten? Ja

  Underordna er Gud och hans ord om ni vill vara i Hans gemenskap!

  Gilla

 33. Hej Micael. Intressant blogg-post, men dessvärre får jag säga att det är en extremt ytlig tolkning av Skriften.
  1. Jag försvarar inte Israels vapenmakt eller deras förtryck. Det gör inte Herren heller. Där är vi överens när det synen på Israel.
  2. Vad gör du med Bibelord som Ef. 2 (egentligen hela kapitlet), Dan 12 (hela kapitlet, som finns tydliga paralleller till Uppenbarelseboken), Sak 12, som tydligt visar framåt på en dag som ännu inte har inträffat. Mika 4:1-8 (Observera att det står (”I den yttersta tiden”). Har profetiorna uppfyllts? Nej. Bibeln lär att ALLA profetior ska få sin fullbordan.
  Jesu undervisning i Matt 24, visar på att vi ska studera Daniels bok. Där är det uppenbart att den trofaste Gud som vi tror på, står fast vid sitt ord och sina löften. Tydligt är att vägen är genom Jesus, och att Herren kommer föra dem till den insikten. Men Paulus lär i Ef 2 att vi görs till ett med juda-folket. Det blir svårt att propagera för en trofast Gud, om man stryker alla de löften som står kvar. Ex löftet som ges till israel och juda i Heb 8. Att de ska föras in i det nya förbundet.
  Läran om judarna är ingen marginell fråga, oavsett vad några kyrkofäder har sagt för längesen. Allt som är gammalt är inte sant….
  Läs gärna Apostlagärningarna 1:3-9. Observera lärjungarnas fråga och Jesu svar.
  Apg 28:20 – och sedan Romarbrevet 9-11.
  Micael, jag hoppas att du läser och brottas med texterna. Uttolkandets ängel i Daniel 12 talar om att orden är förseglade till ändens tid. Sök Herren och be om kunskap i detta enorma mysterium om en trofast Gud som kommer föra sin vilja helt och fullt igenom.
  Jag tror inte på att Israel ska vinna tillbaka sitt land genom våld eller genom politiska vägar. Allt ligger i Herrens händer. Kallelsen för det judiska folket är att vara ett prästfolk; att lära människor att skilja på det som är heligt och profant. Herren har inte övergett sitt folk, utan vill och kommer föra in dem i det förbund som vi redan fått kliva in i; nämligen frälsning genom Jesus Kristus, den utlovade Messias. Ingen annan väg finns att gå.
  Gud välsigne dig Micael.
  Nåd och frid
  //Martin

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s