Vad ska man säga när man predikar Evangeliet?

Denna predikan höll jag i söndags:

Det ligger i hela mänsklighetens intresse att veta om det finns liv efter döden eller inte. För nästan alla människor kommer dö, och om liv efter döden inte skulle finnas skulle döden innebära omedelbar ickeexistens. Det skulle inte bli svart för man skulle inte ha ögon att se med, det skulle inte bli tyst för man skulle inte ha några öron att höra med. Inte nog med att man aldrig någonsin mer skulle kunna uppleva saker, man skulle inte ens minnas att man upplevt något. En hemsk tillvaro för de flesta av oss. Och även de som vill dö för att befrias från ett liv av lidande skulle trivas bättre i ett liv bortom graven som är utan lidande, än vad de gör i ickeexistensens mörka land.

Därför är det högst relevant för alla människor att veta om det finns liv efter döden. För vi vill veta, vi vill inte chansa och förlita oss på bristfälliga förhoppningar. Vi vill ha reda på om det verkligen finns en väg som leder till odödligheten och hur man går den vägen. Men är det verkligen möjligt att veta detta?

Jag har läst en riktigt intressant bok som heter Himlen finns på riktigt. Där berättar författaren Todd Burpo om hur han sommaren 2003 nästan förlorade sin fyraårige son Colton på grund av sjukdom. Men än mer dramatiskt blev situationen när detta lilla barn menade sig ha sett änglar, Jesus och Himlen under operationen. Nå, nära-döden-upplevelser ska man ta med en rejäl nypa salt, det är lätt att psykologiska illusioner drabbar en när man befinner sig under så stark press. Men Coltons fall var speciellt: han hade efter den här upplevelsen tillgång till information han inte hade innan. Han kunde beskriva Himlen Bibliskt exakt och tala om teologiska sanningar de inte nämnt på söndagsskolan. Han kunde beskriva vad hans föräldrar gjorde medan han låg medvetslös på operationsbordet. Och inte minst kunde han beskriva avlidna släktingar: han kunde peka ut sin gammelmorfar på ett fotografi, och han sa att han även mött sin syster som hans föräldrar förlorat i ett missfall, något de aldrig hade berättat för honom.

Coltons budskap var mycket enkelt, som fyraåringars budskap brukar vara: Himlen finns på riktigt! Han hade varit där, suttit i Jesu knä och hört Honom förklara att Han var tvungen att dö för att vi skulle få träffa Hans Pappa. Den gemenskapen är evig eftersom Jesu Pappa är evig, och utan Honom förgås vi. Att ha evigt liv är att ha fullständig gemenskap med Gud (Joh 17:3), Himlen är inte någon annanstans än i Hans omedelbara närvaro. Där finns ingen plats för synd eftersom Han är syndfri. Men Han älskar oss så mycket att Han sände sin syndfrie Son för att dö för vår synd (Joh 3:16). Han dog den död Han inte förtjänade för att vi skulle få det eviga liv vi inte förtjänar. Genom det kors där Han gjöt sitt blod för oss öppnades vägen för syndernas förlåtelse så att vi kan ta emot evigt liv. Därmed är döden inget att vara rädd för, Bibeln säger att Jesus ”genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.” (Hebr 2:14-15) Och Paulus skriver att ”syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 6:23)

Detta budskap måste vi sprida vidare så att fler tar emot syndernas förlåtelse och det eviga livets gåva. Vår församling Mosaik grundades just för detta syfte: att sprida Evangeliet till människor och se dem förvandlade av det. Men hur ska vi då göra detta? För ungefär ett halvår sedan höll jag en predikan om att Bibelns evangelisationsmodell är att sprida de glada nyheterna i ord, gärning och kraften av tecken och under. Idag ska jag tala om vad det egentligen är vi ska säga när vi predikar Evangeliet i ord. Det är trots allt det viktigaste, även om vi är hur snälla som helst och även om Anden gör hur stora under som helst kommer ingen vända om till Kristus förrän vi på något sätt kommunicerar vilken Gud som lagt sin kärlek i våra hjärtan och som gör så mäktiga gärningar bland oss.

Jag läste därför igenom hur apostlarna predikar Evangeliet i Apostlagärningarna, och jag blev förvånad. Jag upptäckte att de inte bara återgav trons grunder, om Jesu försoningsdöd för vår skull, Hans mirakulösa uppståndelse, om omvändelsen, frälsningen, syndernas förlåtelse och Himlen. Det är naturligtvis det väsentliga, utan det predikas inget Evangelium, men det var inte det enda de talade om.

Låt oss gå till Apg 13. Den före detta kristendomshataren Paulus befinner sig på sin första missionsresa och har kommit till Antiokia i Pisidien. Där besöker han en judisk Gudstjänst. Mitt i Gudstjänsten säger synagogföreståndaren att om någon har något av uppmuntran eller tröst att dela så får denne göra det, ordet är fritt. Ungefär som de Jesushistorier vi brukar dela i Mosaik om vad för bönesvar vi har fått. De historier man berättade i synagogan handlade dock sällan om Jesus, men nu var ju Paulus där så han reser sig och börjar tala. Dock börjar han inte omedelbart tala om Jesus. Istället börjar han återge Gamla Testamentet, från uttåget i Egypten till kung David.

Varför gör han detta? Jag menar, det är ju ändå en synagoga, borde de inte kunna detta redan? Och varför går han inte in direkt på att man blir frälst genom Jesus. Jo, evangelisation går inte bara ut på att informera om en ny tro utan också på att anknyta till det åhörarna redan tror på. Denna anknytning förekommer alltid när Evangeliet predikas i NT. När Paulus och de andra apostlarna predikar Evangeliet för judar citerade anknyter de alltid till hur Jesus uppfyller de Gammaltestamentliga profetiorna om Messias, när Paulus predikar Evangeliet för de grekiska filosoferna i Athen i Apg 17 citerar han inte Gamla Testamentet en enda gång, istället citerar han en grek och anknyter till hur de har ett altare ”åt en okänd Gud”. Paulus utropar ”Det är den Guden jag tjänar”, och så förklarar han att den Sanne Guden inte är av guld eller sten utan har skapat allt och regerar över allt.

Nå, här i Antiokia går Paulus från David över till huvudpersonen, Jesus Kristus: ”Av Davids efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som Frälsare för Israel.” (v. 23). Här gör han en trippel anknytning. Jesus är Davids efterkommande. Gud har fört fram Honom enligt sitt löfte i Gamla Testamentet. Och Jesus är en Frälsare för Israel, ”först juden, sedan greken” som Paulus sen kom att skriva i Romarbrevet.

”Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp, sade han: Det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på.” (vv. 24-25). När Paulus väl kommit in på Jesus börjar han tala om Johannes Döparen. Men han nämner inte att denne döpte Jesus. Det som är centralt för Paulus är att betona hur Johannes pekade på Jesus. Ännu en anknytning till vad som verkar ha varit en judisk kändis på den här tiden.

”Ni bröder, söner av Abrahams släkt, och ni andra som fruktar Gud, till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänt. Ty Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat.” (vv. 26-27). Paulus identifierar sig själv med sina åhörare – han är ju själv jude, och för in deras blickar på korset.

”Fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden, krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från träet och lade honom i en grav.” (vv. 28-29). Det här är Evangeliets kärna. Messias, den utvalde som skulle rädda oss, dödades på ett högst brutalt sätt. Men det var genom denna död han räddade oss, Han dog vår död så att vägen till det eviga livet öppnades upp. Och detta bevisades av Hans uppståndelse, Evangeliets andra kärnsats:

”Men Gud uppväckte honom från de döda, och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.” (vv. 30-31). Uppståndelsen är central i den kristna tron, Paulus säger i 1 Kor 15 att om Jesus inte har uppstått så är vår predikan tom och meningslös. Men lägg märke till att han här betonar att Jesu uppståndelse inte bara är en lära utan en erfarenhet. Apostlarna har sett Jesus och är nu hans vittnen för folket. Nu! De går omkring och berättar om hur de sett en död människa leva igen för människor.

Det här ännu en viktig ingridiens i evangelisationen: vittnesbördet. Att berätta om vad Jesus gjort i mitt liv. Även vittnesbördt är vanligt förekommande när apostlarna predikar Evangeliet. Man brukar resonera kring det faktum att Paulus omvändelse är nedtecknad i Apostlagärningarna inte mindre än tre gånger och förklara det med att Lukas som skrev boken ville betona hur centralt detta var för kristendomens historia. Och det ligger mycket i det. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det också beror på att Paulus gillade att berätta om sin omvändelse, för första gången Lukas skriver ned den beskriver han hur den gick till, de andra två gångerna återger han hur Paulus vittnade om hur han mötte Jesus, och hur han bakade in Evangeliet i detta. Det här gör han till exempel i Apg 26 när han håller sitt försvarstal inför den judiske kungen Agrippa efter att han har blivit anklagad för att förvränga den judiska religionen.

Jag vill inte tona ner Evangeliet. Det är det så många andra som gör. Evangeliet är det centrala och ska predikas rent och klart. Jag vill bara betona att den Bibliska evangelisationsmodellen är att rama in budskapet om Jesus och de dödas uppståndelse med anknytningar till vad åhörarna redan tror på och vet, samt vittnesbörd om vad Jesus har gjort i mitt liv. Och medan man predikar detta ska man leva ut Guds kärlek i handling och låta Honom göra under bland oss. Amen.

41 kommentarer

 1. Hej! Jag kände att jag kan inte vara tyst längre när jag såg ditt inlägg om boken ”Heaven is Real” by Todd Burpo. Har inte velat skriva något om en del av dina föregående poster av olika skäl. Men, nu snälla! Du verkar ju studera ordet en del, så det gör mig lite förvånad. Det räcker att läsa några få utdrag ur boken för att inse (om en kristen har någon kärlek till sanningen dvs, vilket jag tror att du har), att varningsflaggorna är uppe! Och de är röda! Kanske inte så väl synliga alltid. Denna bok skapar dock en hel del frågor? Både allmänt men först och främst ur en biblisk kontext! Om en som säger sig vara kristen och läser denna bok och inte ser varför, så är det extremt tragiskt. Jag är verkligen ledsen och oroad i min själ!

  MVH/ En stackars kristen som inte ens är värdig att servera på Jesu fest. Men hoppas!;)

  Gilla

  1. Hej Kristian! All profetia ska prövas mot Skriften, det är väldigt viktigt. Kan du ge exempel på röda varningsflaggor som du ser? Själv tycker jag att Todd gör en rätt bra jämförelse mellan Skriftens beskrivningar av Himlen och sin sons syn. Några saker som inte står i Bibeln beskrivs, som att Gabriel sitter på Guds vänstra sida, men bara för att det inte står i Bibeln säger det inte emot Bibeln – man ska dock vara försiktig med att göra en lära av det.

   Vad menar du att Coltons upplevelse var? En påhittad bluff eller en falsk profetia?

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

 2. Älskade Micael (eftersom jag nästintill är en tant i jämförelse med dig, född-69) så törs jag uttrycka min kärlek till dig nu och då säger jag så här:
  Ser din hängivna och uppriktiga tro. Tänk om fler kunde drivas av den så som du gör. Helt uppenbart vill du lära och leva som du tror.
  Och så kommer nu mitt ”men”:
  När du skriver om under där människor kommer i kontakt med döda osv. så tror jag att vi måste hålla oss ganska hårt i hattarna och sitta still i båten ett bra tag. För att vila från upplevelsen och låta tiden och Gud få oss att förstå vad som är det ena och det andra. Att få kontakt med döda och liknande påminner mer om det som spå/healingmänniskor i min omgivning sysslar med. Arbetar inom hälsobranschen så jag möter ganska mycket av detta. Många människor hamnar i en svår situation och tvingas uppsöka sjukhus efteråt. Av egen erfarenhet så kan jag se att, i synnerhet i samband med min omvändelse, så var min nya starka tro blandad med fantasier och påverkan från satan. Och det är klart, ju starkare vi tror desto större kraft lägger satan bakom att förvilla oss. Dummare än så är han ju inte, även om jag med tiden kan tycka att han blivit korkat förutsägbar.

  Älskade broder i Kristus, ta en paus från under och fortsätt med fokus på allt det andra goda som jag ser att Gud lagt i dig. Då skall även det andra som vi är oeniga om tillfalla oss på rätt sätt.

  Ulrika

  Ps. Älskar dig sa jag.

  Gilla

  1. Hej Ulrika! Som sagt, urskiljning är jätteviktigt, jag här flera i min närhet och i min församling som har erfarenhet av att sprida Evangeliet i nyandliga sammanhang och befria människor. Jag prövar det jag läser och söker Andens ledning. Att en erfarenhet alltid är ockult när man kommer i kontakt med döda är en vanlig tanke bland många kristna men den saknar Bibliskt stöd helt och hållet. Nå, många ockulta söker kontakt med de dödas andar med demoners hjälp och det är avskyvärt, ngt vi ska akta oss för. Men Jesus talade med Moses på härlighetens berg. Och Moses var död. Det innebär att det går att träffa insomnade heliga utan att använda det ockulta. Naturligtvis kan man hävda att Jesu erfarenhet var ett undantag från regeln, men då har man lämnat Bibeln och kommer med en egen idé. Finns inget i Bibeln som säger att vi inte kan ha en liknande upplevelse som den Jesus hade på förklaringsberget.

   Jag skriver om det som Herren leder mig i att skriva, så jag kan inte lova att jag ska skriva om det ena och inte det andra.

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

 3. Hej Micael! Vet inte var jag ska börja. Om du vill så skicka gärna din e-mail så får du en längre redovisning från mig när jag hinner, dessutom så fick jag en liknelse om en fotbollsmatch!;) efter att ha reflekterat över en del blogginlägg du har skrivit. Så den skickar jag gärna ckså. Kan nämna lite kort. Vad kan bl a vara bra att ha innan en kristen läser denna bok (Heaven is real/Todd Burpo).

  1. Sunt förnuft
  2. Basala psykologiska kunskaper
  3. Lite djupare bibelkunskap
  4. Kärlek till sanningen
  5. Andlig urskiljning

  Om du inte ser vad problemet är så är det inte så enkelt att bara skicka några blogginlägg här, utan jag behöver skicka ett mail som sagt. Ditt svar ger mig dock en liten förklaring på din bloggs inriktning. Så om du är intresserad av att ha en dialog om detta så har jag gärna det.

  En liten fråga till att börja med: Hur kan Coltons farfar vara i himlen, när varken uppryckandet eller domen har varit ännu?

  MVH/ Kristian

  Gilla

  1. Absolut, vi tar det via mail. Pga en tenta kommer jag dock först kunna svåra efter helgen.

   Micael.Grenholm(a)gmail.com

   Gud välsigne dig!

   Gilla

  2. Och en liten motfråga från min sida: Hur kunde Johannes se människor träda in i Himlen innan uppryckandet och domen skett? Och vad är det som säger att Coltons upplevelse skiljer sig från hans?

   Hörs via eposten!

   Gud välsigne dig.

   Gilla

 4. Micael och Kristian!
  Kan inte er kommunikation i saken komma oss övriga tillhanda via denna hemsida efteråt. Frågorna är så otroligt viktiga.
  Fotbollsmatch?
  Väntar givetvis tills er dialog är avslutad.
  Lycka till med tentan Micael!

  Gilla

 5. Bäste Micael! Jag tycker att du ska ta den kärleksfulla förmaningen från Ulrika på rätt sätt. Det finns en hel del kontroversiella inslag i din förkunnelse om helande. Även om du skriver det som du anser att Herren leder dig att skriva, så kan du såväl som jag ta fel. Därför är en ödmjuk självkännedom nödvändig. Denna självkännedom leder till att vi inser vår begränsning. Vi har inte svaret på allt det oförklarliga som sker, men vi ska alltid sträva efter att söka efter det.

  Gilla

  1. Hej Rolf! Naturligtvis menar jag inte att det jag skriver är felfritt, det jag menar är att jag fått ett tydligt kall från Herren att predika om att kyrkan måste uppväcka hela Pingsten, både karismatik och engagemang för fred och rättvisa. Du kan läsa om det under fliken Om bloggen ovan. Det jag också insett är att mirakler inte kan separeras från övriga saker i kristen tro utan det är ett grundfundament eftersom det handlar om vad Gud säger och gör. Nå, Ulrika ville att jag ska sluta skriva om under ett tag, gå över till halva pingsten och skära bort en viss dimension av kristen tro. Om anledningen till det var att det har blivit för mycket fokus på under och att jag behöver hitta Pingstens balans är det en sak, men anledningen är att hon misstänker att några av de under jag skriver om är utfärdade av demoner, och eftersom hon tycker att jag ska bli bättre på urskiljning vill hon att jag inte ska skriva om sådana saker tills jag fått det. Och jag förstår hennes smärta i att se en älskad broder uttrycka beundran för något som hon tror är demoniskt. Men jag kan lugna henne med att det inte är det, Bibeln säger att falska under tar fokus från Gud, bekräftar heresier och orsakar dålig frukt. De gör varken miraklena i Bethel eller Coltons syner.

   Gud välsigne dig!
   Micael

   Gilla

 6. Ok. Visst, skickar gärna lite information senare angående debatten om boken ”Heaven is real”. Bara en liten notis först: Jag håller nog inte med dig Micael när du säger att Coltons syner inte tar bort fokus från Gud. Jag tycker det är allvarligt, då de som är ansvariga för boken verkar ta lite för lätt på Guds ord och att kristna som tror på detta utan att pröva det är alldeles för naiva i bästa fall. Men som sagt jag skall göra en lite längre reflektion snart.
  När det gäller Bethel kan jag inte uttala mig om frukten ännu.

  Gilla

  1. Ingen specifik vers. Syftade på hela synen, att Johannes får se de 144000, domen det Nya Jersusalem etc innan det har skett. Jag förstår att du har problem med tidsaspekten i Himlen finns på riktigt. Jag tycker dock det framgår att tiden inte funkar på samma sätt i Himlen som på jorden, vilket gör Todd Burpo förbryllad. Men för Herren är tusen år som en dag, och Han kan uppenbara saker för männikor innan de skett, även när det gäller Himlen. Men vi tar det via mail. Gud välsigne dig!

   Gilla

 7. En liten undran, varför skulle man ha problem med att en pojke ser folk i ”himlen” innan uppryckande och domen? Jesus sa till rövaren på korset att redan idag skall du vara med mig i Paradiset och det var ju uppenbarligen innan vare sig uppryckande eller den sista domen.

  En av de absolut vanligaste förståelserna bland kristna teologer och vanligt folk med för den delen av vad som händer efter döden är ju att de som är kristna får spendera sin ”tid” tillsammans med Jesus i väntan på domen och deras kroppsliga uppståndelse. De förlorade går bort till dödsriket i väntan på uppståndelsen och dom. Uppståndelsen kommer, domen avkunnas, de förlorade fördöms och Guds rike bryter en gång för alla fram, en ny himmel och jord, dvs en ny skapelse väntar de troende där rättfärdighet råder och där det himmelska Jerusalem landar på den nya skapelsen.

  Om nu den här pojkens upplevelser är äkta så ser jag ingen anledning till att han inte kunnat fått uppleva himlen i den meningen att han fått vara på den ”plats” där Gud har sin tron och där de som har dött i Kristus inväntar den sista domen och uppståndelsen.

  Jag har inte läst boken så jag vet inte vad som står i den men vad exakt är det i den som skulle vara så obibliskt?

  Gilla

 8. Svar till Andreas. Det blir svårt att ha en diskussion om boken ”Heaven is for real” om du inte har läst den, det är nämligen en förutsättning. Så läs den gärna först, och då den engelska originalversionen. Jag håller på och gör en ganska omfattande reflektion på den, och ämnar att skicka med en länk att läsas för den som är intresserad.

  Bara för att belysa varför detta är viktigt. Du skriver: ”Jesus sa till rövaren på korset att redan idag skall du vara med mig i Paradiset och det var ju uppenbarligen innan vare sig uppryckande eller den sista domen”.

  Hur menar du här? Det står i skriften att Jesus var i dödsriket och predikade efter hans ”död” på korset! Och han uppstod på den tredje dagen och for upp till himmelen efter en tid med lärjungarna. Så var var rövaren på korset någonstans? Exakt som det står. I paradiset! Det är nämligen inte himmelen! För han var ju med Jesus. Det är min tolkning iaf. Jag tror problemet är att många kristna blandar i hop paradiset med himmelen. Eller menar du att Lazarus var i himmelen när han pratade med den rike personen som var i dödsriket? Jag utvecklar dessa reflektioner lite mer i länken som jag skickar.

  MVH/ Kristian

  Gilla

  1. Men vad är det som gör att du inte anser att Colton var i Paradiset men misstog det för Himlen? Är det ett felaktigt användande av ord som är orsaken till att du anser att detta inte är en genuin profetisk syn? Är det en anledning till att säga att de som menar att det är det inte söker sanningen och saknar förnuft, vilket faktiskt blir konsekvensen av det du skrivit ovan?

   Gilla

  2. Ja jag håller med dig om att många kristna blandar ihop himlen med paradiset i den meningen att man tänker sig att när kristna dör så når de slutstationen för vår frälsning, vilket jag menar att man inte gör. ”Slutstationen” för en frälst person är en uppståndelsen, att få en ny härlighetskropp och leva på den nya jorden. Jag kanske var lite otydlig i min post men det var anledningen till att jag skrev himlen inom citationstecken.

   Så jag menar inte att liknelsen att med Lasarus och den rike mannen handlar om den slutgiltiga himlen. Lasarus befann sig på platsen som om jag inte minnst fel i grundtexten kallas för ”abrahamns famn”, alltså den plats där de rättfärdiga inväntar uppståndelsen. I NT tycks det som att denna plats är en plats där Jesus är, för Paulus säger ju att vara borta från kroppen är att vara hos herren. Och i Uppenbarelseboken kan man läsa om de heliga som dött för sin tro på honom ropar till Gud om hämnd och frågar hur länge det ska dröja innnan Gud skipar rätt. Så av det du skriver så tror jag att våra åsikter är ganska lika.

   Men jag anser inte att något av det är utestluter att det är möjligt att människor har upplevelser där de så att säga ”besöker” paradiset, eller som man i folkmun då kallar det, ”himlen”. Den plats där Gud har sin tron just nu och där de heliga väntar på att Guds rike en gång för alla ska bryta fram i och med Jesus återkomst.

   Jag tänker ockå angående just den här boken att om det är en 4 åring som besökt himlen (strictly speaking paradiset) kanske man inte ska förvänta sig att beskrivning av platsen ska vara helt utan problem. Jag skulle tro att även en vuxen skulle ha svårt att helt förstå och förklara en sådan händelse och då så ännu mer när det handlar om ett litet barn.

   Gilla

 9. Hallå!
  Tack för ert gensvar!;)
  1. Andreas, läs gärna boken. Det är svårt att föra en bra diskussion om ”Heaven is for real” utan att du har läst den. Jag är snart klar med min reflektion och där ger jag min förklaring till varför jag tycker den är problematisk.

  Ok, det verkar som vi tycker lika när det gäller begreppen paradiset och himmelen. Men det jag tycker är märkligt är att det inte ges en lite tydligare undervisning i kyrkan om detta. Det är ju uppenbarligen så att Jesus inte steg upp till himmelen förrän efter han hade varit i dödsriket/paradiset och på jorden med lärjungarna i ca 40 dagar. Alltså verkar det vara två olika platser. Du skriver att Gud har sin tron i paradiset? Vad menar du? Har han den där eller i himmelen där Jesus är? Det får du gärna förtydliga?

  Gilla

  1. Ja, det hade onekligen varit bättre om jag läst boken om det nu var den som vi skulle diskutera. Den är dock inte så högt upp på min bokläsarlista just nu. För att verka lite speciell så håller jag på och harvar med Augustinus nu. 😉

   Jag mycket väl behöva att ändra min förståelse av vad Bibeln menar med Paradiset/Himlen, för jag har inte gjort några väldiga djupdykningar i detta ämne än.

   Men jag ska försöka förtydliga, och kanske har jag fel men jag tänker såhär: Ofta när man pratar om himlen så talar man om den som slutdestinationen för de troende. Att vara frälst är att komma till himlen när man dör. Men som jag förstår Bibeln så talar den om en ny himmel och jord som är slutstationen, och där ska vi leva tillsammans med Gud i evighet. Innan den nya himlen och jorden kommer så får de heliga som ”insomnat” vänta på Uppståndelsen och den Nya Jorden i Paradiset. Kanske har jag fel, men jag tror att paradiset är den plats där Gud ”är” just nu, där Jesus just nu sitter på Faderns högra sida och där de troende väntar på Gudsrikets hela frambrytande. Jag tror det därför att Paulus sa att vara borta från kroppen är att vara hos Herren, alltså att vara hos Jesus som vi ju vet sitter på Guds högra sida. Jag menar att himlen/paradiset är samma ställe bara olika ord men att folk när de använder ordet himlen oftast syftar på den nya jorden och Gudsriket i dess fullhet. Hoppas det blev tydligare.

   Men du menar alltså att paradiset är en helt ”egen plats”, ett slags vänteplats på Guds rikets slutgiltiga etablerande på den nya jorden? Jag menar inte min fråga som ett angrepp eller så vill bara förstå, kanske behöver jag ändra min ståndpunkt.

   Gilla

 10. Till Micael: Jag tycker väl att pastor Tudd Burpo som har skrivit boken borde väl ha lite bättre kännedom om begreppen paradiset och himmelen. Att de flesta kristna inte studerar ordet så noga och endast köper vad pastorerna säger tragiskt i sig, men att pastorer själva inte har bättre koll är ännu värre. Så du menar att det är ok att sprida en bok som säger att en person har varit i himmelen men som egentligen har varit i paradiset, men där det beskrivs som att personen har varit i den himmel som uppebarelseboken har beskrivit? Dessutom. Var? Någonstans står det i bibeln att du kan eller skall kontakta en död person och ha en dialog med denne och återvända med ett budskap? Du vet väl vad skriften säger om detta? Men, jag håller på med en längre reflektion som jag postar snart.
  Och svaret är JA. Det kanske låter tufft men jag anser att den som köper denna boks budskap utan pröva det som skrivs i den är: (Kanske bara passar på någon punkt hos vissa)

  1.Ointresserad av teologiska frågor
  2.Har inte förmågan att förstå vad problemet är eller varför det är viktigt.
  3. Har för lite urskiljning.
  4. Använder inte sitt sunda förnuft i tillräckligt hög grad.
  5. Är lite för naiv, anser att det här var gulligt och inte så farligt.
  6. Saknar en djupare bibelkunskap,
  7. Är mer intresserad av kvantitet en kvalité,
  8. Tror att han förstår mer än vad han gör.
  9.Har inte tid att pröva det för de anser att det finns viktigare saker osv.
  10. Saknar förmågan att läsa mellan raderna och förstå att detta kan få allvarliga konsekvenser.

  MEN! Samtidigt så kan de ha en god relation till Jesus! Vilken paradox!;)
  Det står att i den sista tiden så skall det även finnas en risk att fåren blir lurade.

  Jag skickar snart en länk till min reflektion, där jag inbjuder till en dialog.

  Tack Micael, för att jag får skriva på din blogg och att du tar dig tid!
  MVH/ Kristian

  Gilla

 11. Hej Andreas! Tack för ditt inlägg. Jaha, ok då börjar jag förstå hur du menar.
  Ja, det blir en lite, vad ska man säga, ”slarvig” diskussion ibland, när kyrkliga pratar om himmelen och menar paradiset, men samtidigt pratar som om de menar den nya himmelen och jorden efter domen. Jag tror att det beror på att många kristna inte har studerat vad som står i ordet ordentligt. Utan bara köpt något som de har hört från ex. predikostolen. Låt mig få ställa några frågor.

  1. Var tror du de rättfärdiga judarna hamnade efter sitt liv innan Jesu tid?
  Exempelvis Gideon, Josua, Aron, Nehemja?

  2. När Samuel uppväcks från de döda i Gamla Testamentet, och frågar varför han blir väckt? (Eller stört min ro) Var var han någonstans? Läs gärna hela 1 sam kap.28. Och hör vad han säger till Saul efter att han har blivit uppväckt? Vad syftar Samuel på här, han var ju inte i livet längre?

  3, Läs detta: Joh 11:11 Efter att ha sagt detta fortsatte han: ”Vår vän Lasaros sover, men jag går dit för att väcka honom.”

  11:24Marta svarade honom: ”Jag vet att han skall stå upp, vid uppståndelsen på den yttersta dagen.” (Hon syftar här på Lasaros)

  Joh 12:1 Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda.

  Joh 12:9Nu hade det blivit känt för den stora hopen av judarna att Jesus var där, och de kommo dit, icke allenast för hans skull, utan ock för att se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.

  Uppenbarligen så uppväcktes Lasaros från de döda, men Jesus säger att han sover? Vad menade han. Var var han? Korsfästelsen hade inte ägt rum ännu?

  4. Kan du nämna ett exempel på någon i Bibeln som har varit i paradiset (eller himmelen) och pratat med någon död och återvänt med något slags budskap? Saul var inte i en annan dimension, Paulus fick inte nämna något alls och Johannes hade en uppenbarelse. Vad säger ordet om att söka kontakt med de döda eller vad vi skall göra om någon utanför vår dimension kontaktar oss? Vad säger exempelvis Paulus? Inte ens om en ängel……….

  5. Om nu någon skulle vara i himmelen, där alla änglar är blandat med de döda, som boken ”Heaven is for real” säger bl a. Vad händer då det är dags för uppståndelsen. Åker de tillbaks till sin fysiska kropp som plötsligt står upp och hämtas upp i skyn? Sedan styr de ev. jorden med Jesus i tusen år, eller hamnar direkt vid domen, där deras namn läses upp i livets bok och sedan tillbaks till himmelen, där de sedan får återvända till den nya jorden?
  Dessutom står det i boken att människor har vingar i himmelen/paradiset just nu. Så hur ser uppståndelsekroppen ut senare för en person som nu är i himmelen/paradiset? Eller har de redan uppståndelsekroppen innan uppståndelsen har skett? Eller får de en ny kropp sedan?
  Som du märker så blir det så här förvirrande när någon har en ny efterbiblisk uppenbarelse!

  Jag ska skicka ut länken med reflektioner och ca 20-25 viktiga frågor på denna tråd.

  Försök gärna reflektera över dessa fem frågor till att börja med. Skall bli intressant att få ha en dialog runt dessa.

  Tack för att du tar dig tid.

  MVH/ Kristian

  Gilla

  1. Kristian, ditt grundproblem med Himlen finns på riktigt verkar vara tidsaspekten, vad som hände innan och efter. Jag ser Coltons syn som en syn av framtiden, precis som Johannes syn i Uppenbarelseboken. Gud står över tiden. Och är det något som är tydligt i Himlen finns på riktigt så är det att tiden är annorlunda.

   Gilla

 12. Micael, jag tror inte du förstår riktigt! Tidsaspekten är inte alls så viktig! Det finns jättemånga aspekter runt denna bok, och tiden är endast en! Det finns många fler! Jag skickar länken snart med min reflektion. Du får gärna svara på frågan jag ställde i mitt förra inlägg?
  Vad säger skriften om att tala med en redan avliden person och att återvända med ett budskap från denne?
  Att du tolkar Coltons berättelse som en syn på framtiden är du fri att göra, men det stämmer inte riktigt med bokens budskap. Där har Colton en dialog med sin avlidna morbror och sin ofödda syster! Är det ett framtidsbudskap, att han skall ha en dialog med dem? Knappast! Det var någonting som hände just då enligt boken. För de hade olika budskap med sig till Colton som han senare berättade.

  Gilla

 13. Jag tar och inväntar länken helt enkelt. Men först ett svar på din fråga. Bibelns förbud mot att söka råd hos de döda är alltid i relation till ockultism:

  Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 5 Mos. 18:9-11

  När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande? Jes. 8:19

  Det har skapats en ganska populär myt att all kontakt/kommunikation med de döda därmed alltid är ockult, men det stämmer ju inte eftersom Jesus i Mark 9 samtalade med Moses som var stendöd. Sökte Colton de dödas råd istället för Guds? Näpp, han fick se Himlen ofrivilligt och möta människor där. Det som gör kontakten med de döda ockult är inte om man får ett ”budskap” från dem eller inte utan om man söker kontakt med dem på ockulta sätt. Jesus var död men lever igen och ger budskap till massa personer.

  Gud välsigne dig!

  Micael

  Gilla

 14. Min fråga var om du kunde ge ett exempel på en människa! som har haft kontakt med en död person och återvänt med ett budskap i skriften? Att använda Jesus som exempel är inte jämförbart när det gäller denna fråga. Jämför gärna med Paulus, fick han nämna något? Nämnde Johannes något om en dialog med en speciell människa i sin syn?

  Jesus ger budskap ja. Men än en gång frågan gällde ju om Colton har varit i himmelen/paradiset? Du skriver att det är en myt att all kommunikation med de döda är ockult? Än en gång, ge ett exempel från skriften som inte inbegriper Jesus.

  MVH/
  Kristian

  Gilla

  1. Hej igen! Du ville ha ett exempel på en människa och jag gav dig ett exempel på en människa. Att Jesus upplever detta är ett väldigt tydligt bevis på att all kontakt med döda inte är ockult, eftersom Han i sin syndfrihet omöljligen skulle hålla på med det ockulta. Din utgångspunkt verkar vara att Jesu karismatiska erfarenheter inte kan upplevas av oss, Han ”gills inte”. Men är det verkligen det Bibeln säger? Jesus är vårt karismatiska föredöme, vi ska göra samma gärningar som Han och större, liksom Han gick på vattnet gick Petrus på vattnet, liksom Han uppväckte döda uppväckte Paulus döda, liksom Han hade kontakt med en död utan att vara ockult hade Johannes kontakt med en död utan att vara ockult.

   Uppenbarelseboken 6:9-11:

   När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: ”Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja, innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?” Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.

   Här återger alltså Johannes vad döda som han sett i sin syn säger.

   Men låt mig gissa att du kommer diskvalificera även detta exempel. Och då har vi hamnat i en situation när du i din iver att vara Biblisk gör undantag av det Bibeln säger. Men det är inte Bibliskt att säga att all kontakt med döda är ockult.

   Då är frågan vad Coltons upplevelse var. Och jag vill hänvisa till ett stort arbete om andlig urskiljning som jag har gjort: https://helapingsten.wordpress.com/2011/06/10/falska-andar-eller-den-helige-ande/ Falska profeter kännetecknas av att de bär falsk frukt, inte ärar Jesus och lär ut heresier. När vi bedömer om Colton haft en ockult upplevelse bör vi titta på om han är involverad i ockultism, om han lever ogudaktigt och om han lär ut irrläror. Trivialiteter såsom vem den döde som han ser talar till är på samma nivå som vilka vokaler han använder eller vilken hårfärg han har, och är inte intressanta.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 15. 1. Jag har inte sagt att all kontakt med de döda är ockult? Utan jag frågar dig om du kan ge ett exempel förutom Jesus som har talat med döda, han är faktiskt Gud och människa?
  Dessutom har jag för mig att han inte nämner vad han, Mose och Elia pratade om?
  Du nämner Johannes uppenbarelse. Denna syn är till för församlingens uppbyggelse och kunskap som jag ser det, annars skulle inte denna text kanoniseras. Att jämföra detta med Coltons påstådda syn och Todd Burpos bok är lite väl tycker jag. Var drar du gränsen för vad som är äkta? Joseph Smiths syn? Är det äkta? Det finns ju hur många berättelser som helst och syner, tror du på dem alla? Var drar du gränsen?

  2. Därför menar jag att det räcker inte att säga att Colton och Todd håller ej på med ockultism, alltså är deras syn och uppenbarelse riktig och skall inte prövas!? Det är vad du säger indirekt, förklara gärna! Falska profeter kännetecknas också av att de inte talar sanning (eller vrider på den) utan lögn! Så om du vill kalla det trivialiteter, är något du får stå för.
  MVH/

  Kristian

  Gilla

  1. Hej igen! Nu går vi nog om varandra, det blir lätt så när man snackar via internet. Du bad mig om Bibliskt exempel på enmänniska som haft kontakt med en död och återvänt med budskap, därför hänvisade jag till Johannes syn i Upp 6. Det var inte ett argument för att Coltons syn ska kanoniseras. Det var ett argument för att det finns en person i Bibeln som förmedlat ett budskap från en person som var död. Men som sagt, jag förmodade att du skulle säga att även det var ett undantag.

   Jag tar och väntar på din länk innan vi diskuterar vidare. Men nej, jag menar förstås inte att Coltons syn inte ska prövas, det skrev jag i min första kommentar här ovan. Min poäng var att det som skiljer ockult kontakt med de döda från det som inte är det inte är trivialiteter såsom om den döde talar direkt till en eller någon annan, eller om man berättar vad den döde sa eller inte. Det som gör ockult kontakt med döda är just att den är ockult. Se gärna min predikan om att pröva profetior när du har tid över:

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 16. Ok. Det blir lätt så att man talar förbi varandra, därför är det bra att vara lite övertydlig!;) Bara så jag får bena ut det lite, vad menar du med denna mening? ”Det var ett argument för att det finns en person i Bibeln som förmedlat ett budskap från en person som var död”
  Du syftar på Johannes här, men vem fick han ett budskap ifrån som var död i uppenbarelseboken? Hängde inte riktigt med här? Finns det ett ställe i uppenbarelseboken där Johannes får ett personligt budskap från en död människa? Det jag finner är att Johannes ser en syn med martyrernas själar som ropar till Gud i kap.6? Men inget exempel på ett personligt budskap? Förklara gärna.

  Gilla

  1. Hej igen. Det var precis detta jag syftade på när jag sa att urskiljning inte bygger på trivialiteter. Det blir absurt att säga att om man i en syn möter en död som talar med en och man därefter återger samtalet är det alltid överallt utan det minsta undantag fullständigt ockult och demoniskt. Om den döde däremot pratar med någon annan och man återger detta, då behöver det inte vara något problem för samma sak gjorde ju Johannes.

   Du har fortfarande inte förklarat varför Jesus inte gills. Han hade ju en personlig dialog med Moses, även om den inte finns ordagrant återgiven så vet vi att den handlade om Försoningen. Jag antar att om den hade varit ordagrant återgiven så hade det alltid överallt utan det minsta undantag varit fullständigt ockult och demoniskt?

   Eller ta Jesu återgivning av dialogen mellan den rike mannen och Abraham, båda döda personer. Jag antar att det är för att Jesus inte återger en dialog Han själv haft med dem som det inte är utan minsta undantag fullständigt ockult och demoniskt?

   Ledsen, jag kan inte se varför de som inte ställer upp på detta resonemang är mindre förnuftiga än de som gör det. För mig är detta på samma nivå som att säga att om en åsna talar är det ett gudomligt under men om en gris talar så är det demoniskt. Som jag säger i mitt arbete om urskiljning som jag länkade till ovan så står det ingenstans i Bibeln att vi kan upptäcka falska under genom att se på hur de skiljer sig från gudomliga under. Tvärtom, de falska undren värnar ofta de sanna. Nej, vi ser detta på frukten, förkunnelsen och om Jesus får äran. Inte trivialiteter.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 17. Du far vidare i tolkningar som jag inte har nämnt något om. Det enda jag har frågat dig om är om en människa har fått ett personligt budskap om sin situation i livet och får ett budskap av en annan person som inte är i livet? (Snälla, du tar upp Jesus som exempel men det är vi överens om. Men jag anser att det är annorlunda.) Så som jag ser det så kan du inte ge ett sådant exempel. Utan du jämför Jesu och Mose dialog med Colton och hans morfar så som jag förstår. Och så tar du upp ockultism och åsnan i GT som talar. Det handlar inte om det utan om boken ”Heaven is for real” talar sanning? Skickar vidare info idag.

  MVH/Kristian

  Gilla

 18. Jag har reflekterat lite över vad du har skrivit. Och jag har två frågor innan jag skickar min länk.

  1. Om du Micael Grenholm träffar din säg farfars farfar i en syn (eller att du tas upp i himmelen/paradiset och träffar honom). Och han berättar saker om ex. din farfars uppväxt och dessutom nämner han andra saker som du har undrat över och det ger dig en lättnad i tillvaron. Finns det ett sådant exempel i bibeln? (Du behöver inte utveckla någon teologi runt det) Svara gärna bara ja eller nej! Alltså människa till människa personligt! Om du dessutom predikar vad din farfars farfar sa i din församling Mosaik och dessutom något år senare släpper den som bok på Libris förlag för 50-100kr? Är det sunt tycker du?

  2. Du nämner att kristna skall göra samma under och tecken som Jesus. Visst, det är väl underbart. Men nämner han något om att vi skall tala med de döda? Säger han inte snarare att vi skall låta dem vila.

  Du kanske tycker det är trivialt, men jag är lite nyfiken på dina svar.

  MVH/
  Kristian

  Gilla

  1. Nej, ett sånt exempel finns inte i Bibeln, eftersom varken jag eller min farfars farfar finns i Bibeln. I en mening är det väldigt få saker vi upplever som är bibliska. Jag har till exempel ett par gånger sett människor son haft metall inopererat i kroppen som orsakat smärta och/eller förhindrat rörelse blivit helade. Sådana helanden finns dock inte i Bibeln. Ska jag då argumentera för att det är falska under? Helande från cancer, aids och malaria finns inte heller i Bibeln. Struntar Gud i att hela det då?

   Om en syn går emot Bibeln, då är den falsk, för Gud kan inte ljuga. Det är dock inte samma sak som att synen berättar något som är sant men inte finns i Bibeln, tex min farfars liv.

   Om jag i en syn får se min farfars farfar tala till Gud likt martyren i Upp 6 kan jag pusta ut och återge det utan att vara orolig för att något obibliskt sker. Men om han plötsligt vänder sig till mig och säger ”Hej Micael!” – då är det kört. Då är det en obiblisk syn. Eller?

   Mitt svar på din fråga är dock ja, det finns ett exempel i Bibeln, när Jesus möter Moses. Den har du dock diskvalificerat. Din utgångspunkt är att Jesu erfarenheter är irrelevanta för våra. Jag pekade på Joh 14:12 för att visa att så är det inte.För var står det att vi inte kan uppleva liknande saker som Jesus?

   Om Jesus inte gills finns det ingen kvar, för Johannes återgivning av det den döde så var inte ett ”peronligt samtal”, vilket Jesu samtal med Moses var. Som att säga ”visa mig var i Bibeln någon gick på vattnet som inte var Gud eller apostel”.

   Jag känner att jag skrivit för mycket redan, och du missförtår mig ganska ofta, men jag ska hålla mig kort:

   Det är obibliskt att säga att en dialog med en död person som man sedan återger aldrig är av Gud.

   För Jesus sa aldrig att vi inte kan samtala med döda, Han samtalde ju själv med en död. Det är i GT som det finns förbud mot att söka råd hos de döda, detta sätts i relation till ockult praxis. Men det finns tre fall där folk har kontakt med döda eller återger sån kontakt utan att det är ockult.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 19. Hej! Tyvärr verkar det inte som vi förstår varandra riktigt. Du vill gärna gå vidare och tolka in saker jag inte har sagt. Men jag skall försöka bena ut det lite.

  1. Jag menar inte att Jesu exempel där han talar med Mose är irrelevant. Utan min fråga är om Jesus uppmanar oss att tala med de redan döda? Nej, jag kan inte finna det. Han uppmanar oss till annat ja, bota de sjuka osv. men inte till det nämnda, utan tvärtom, låt de vila i frid.

  2. Det jag inte finner i bibeln om vi skall ta upp din farfars farfar om du ursäktar, är att han ger dig ett budskap om din situation som du inte kände till samt att han ger nya uppenbarelser om himmelen som församlingen eller bibeln inte har nämnt något om. En ny uppenbarelse skall väl prövas?

  Så i och med att du gör reklam för boken ”Heaven is for real” så tolkar jag att du står för det som den säger, då undrar jag hur du ställer dig till detta scenario:

  En person som är medlem i församlingen Mosaik går upp en gudstjänst och berättar att han har varit fysiskt i himmelen och har träffat Jesus och sin döde morbror och syster. Han har nu fått ny information som församlingen eller bibeln inte har nämnt något om. Han nämner att ängeln Gabriel sitter på en tron på vänster sida om Gud, att alla döda har vingar och någon slags gloria över huvudet, att Jesu häst är regnbågsfärgad, att de döda i himmelen har möjlighet att följa med i våra vardagshändelser, att Guds Ande är blå, att ofödda barn växer upp i himmelen, att det inte finns någon äldre än 30 år där osv……
  Dessutom har denne medlem fått personliga budskap från sina döda släktingar i himmelen till sig själv samt till medlemmens nu levande pappa.

  Detta tas emot med glädje i församlingen Mosaik, då de vet att denne medlem är kristen och inte håller på med ockultism. I och med att det inte står något uttryckligen om dessa saker i ordet så är det fullt möjligt att det kan vara så? Vilket vittnesbörd församlingen har fått. För i och med att han är kristen så talar han ju sanning?

  Att sedan medlemmen i församlingen har tryckt upp en bok som kostar runt 100kr eller har gjort en DVD med undervisningsmaterial vilket kan köpas för en rimlig peng är inget som noteras nämnvärt.

  Du får gärna tycka det är trivialiteter men detta är exakt vad du har gått med på när du Micael gör reklam för denna bok! Har du verkligen prövat det som sägs där?

  MVH/
  Kristian

  Gilla

  1. Hej igen! Jesus uppmanar oss inte att tala med de redan döda – jag uppmanar inte till bön till helgon som katolikerna direkt – men Han själv är ett exempel på att det går att tala med de döda om de visar sig för en.

   Allt ska prövas, amen, det har jag sagt hela tiden.

   Som sagt, att man i en syn ser något som inte tas upp i Bibeln men som inte går emot den är inte samma sak som att något är heretiskt och går emot Bibeln. Johannes fick se mycket i sin Uppenbarelse som dittills inte stått i Bibeln, GT. Det innebär dock naturligtvis inte att vi ska lägga till Bibelböcker. Jag skulle aldrig göra en teologisk poäng av att Gabriel sitter på Guds vänstra sida som Colton menar. Men det i sig säger inte emot Bibeln vad jag kan se. Hade det varit mer Bibliskt om Colton sa att någon annan satt på Guds vänstra sida? Eller förblindar Gud en om man ser Tronrummet i en syn så att man inte ser vem som sitter på Guds vänstra sida? Hade det varit mer Bibliskt om Colton sa att den Helige Ande är genomskinlig och att folk är 50 år i Himlen?

   Jag förstår din oro för att vi ska börja sprida konstigheter i kyrkan. Jag har inte sagt att det är uteslutet att kristna – inklusive Colton – ljuger. Jag har inte sagt att vi inte ska pröva profetior om de som delat dem inte är involverade i ockultism. Det är bara det att jag tycker denna bok klarat prövningen väldigt bra. Vi har debatterat rätt länge nu och jag tycker fortfarande inte att du kommit med något bra argument varför synen skulle vara obiblisk. Inget av det du listar går ju emot Bibeln, det är bara saker som Bibeln inte säger något om. Det är en väldigt stor skillnad.

   För kan du peka på ett enda ställe där BIbeln säger att profetior inte kan berätta annat än vad som redan står i Bibeln?

   Gud välsigne dig, tack för att du diskturerar detta, för även om vi har olika åsikter är urskiljning något som verkligen behövs.

   Micael

   Gilla

 20. Hej,

  En fråga till alla skeptiker: Är det verkligen så att Guds mysterium inte sträcker sig utanför bibeln? Ska man diskvalificera en Gudomlig upplevelse bara för att den inte stämmer överens till punkt och pricka med något som står i bibeln? Jämför man de synoptiska evangelierna finns det ställen där de beskriver samma händelse men på olika sätt och med olika ordalydelse. Båda två kan inte stämma till punkt och pricka med det som hände/sades. Vilken ska man diskvalificera? Och ska man då tänka att hela dennes evangelium är fel?

  Jag är inte alls någon teolog eller har haft några djupare bibelstudier. Men jag tycker att det finns så många trovärdiga saker i Coltons upplevelse att man inte kan döma ut att det faktiskt har hänt. Och jag tror att Gud verkar på en mängd olika sätt. Detta är en fantastisk berättelse som har påverkat och kommer att påverka många, och jag tror att den kan leda många icke-kristna till att komma till att tro på att Jesus är herre och att han har uppstått från det döda. Fler människor blir därmed frälsta. Boken är en fantastisk tröst som inte på något sätt går emot kärnan i det kristna budskapet. Självklart får man inte föra människor till tro genom att framföra lögner, men det tror jag inte att detta är.

  /Jenny

  Gilla

 21. Ok. Tack för att den tid du har tagit för detta ämne! Jag skickar med länken till min nystartade blogg där jag gör en längre reflektion på boken ”Heaven is for real”. Om det finns någon kristen som är intresserad att söka sanningen oavsett om det passar ens religiösa föreställningar så varsågod.
  Att bli kallad skeptiker för att man inte köper vad som helst i den ”kristna” sfären får jag acceptera, jag söker hellre sanningen. Jag känner verkligen stor sorg och frustration när jag läser att det finns kristna som tror på denna sorts litteratur, att då hävda att denna litteratur hjälper den goda sakens skull visar bara att det religiösa opiumet verkar snabbt.

  Ta hand om er och om någon någon gång skulle vilja tala om detta ämne eller ersättningsteologins faror, den nya ekumenikens och katolska kyrkans snaror så dyker jag gärna upp och tar en fika! Jag är bara en stackars pinsam person som inte ens är värd att servera på Jesu fest, men hoppas och tror på nåden!;)

  http://azaryahu.wordpress.com

  Frid!
  Kristian.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s