Bön och mission i kombination

Jag är oerhört glad att få känna Christian Samuelsson, en brinnande evangelist och pastorskandidat som lyser av frimodighet och tro. Förutom att plugga till pastor är han aktiv i Malmö bönerum såväl som Street church, och denna kombination av bön och evangelisation utgjorde även grunden till hans kandidatuppsats Ora et labora, som jag fått privilegiet att publicera här på min blogg:

Ora et labora

Greve Zinzendorf, herrnhutismens grundare, predikar
Greve Zinzendorf, herrnhutismens grundare, predikar

Där undersöker han likheter och skillnader mellan 1700-talets böne- och missionsrörelse i Herrnhut, samt de moderna rörelserna 24/7 Bön och Ungdom med uppgift. Frågan är om de lyckas förena bön och mission på ett så holistiskt sätt som herrnhutarna. Enligt Christian är svaret ja:

Trots några frågor kring till exempel ett anti-intellektuellt drag och ensidig Jesus-fromhet, har jag konstaterat att herrnhutismen på 1700-talet levde en holistisk spiritualitet. De både bad och missionerade. Jag tycker mig även se att både 24/7 och UMU är rörelser som inte bara betonar bön eller bara betonar mission. Även om de i sina namn och utmärkande drag är en bönerörelse respektive en missionsrörelse skulle jag hävda att de istället är två nutida rörelser som söker efter ett holitistiskt liv. Det finns alltså goda skäl att hävda att 24/7 och UMU har inspirerats av herrnhut också i den mening att de fortsatt deras form av en holistisk spiritualitet.

Ora et labora, spiritualitet och handling, karismatik och aktivism – det är grejen! Vi behöver mer herrnhutsk anda i kyrkan idag!

2 kommentarer

 1. JOhn Wesley vart frälst när han träffade ett gäng hernhuttare.
  Då hade han just varit ute på missionsfältet och insett att han inte hade en san nlevande tro.
  Skummade lite igenom vissa delar av dokumentet om hernhuttarna,

  ”Zinzendorf nämnde vidare i sin teologi att Jesus är den egentlige skaparen som inte har något otalt med människor och hans uppgift är att försona dem med Gud. I och genom Jesu försoningsoffer var alla människor lösta från förbannelsen. Zinzendorf lyfte fram att alla människor oberoende av om de var goda eller onda, kunde inte omvändelsen ske på grund av den egna gärningen.”

  Det är lite luddigt formulerat kan uppfattas som att de var universialister. Och att Guds vrede inte ännu är kvar över syndarna.
  Eller så trodde man så?

  Gilla

 2. Bergöbloggen:

  Guds vrede var kvar över syndarna, absolut. Det var därför de ansåg att den största kärleksgärningen du kunde göra var att dela din tro på Jesus. Just för han var den enda vägen för att bli kvitt vreden. Därför betonades Jesu blod och hans sår, just för att betona hur stort Jesu offer var.

  Om det blir lite flummigt ibland är för att min största gåva är inte att uttrycka mig i text(Hade 8 korrekturläsare). Vi får helt enkelt ta en fika eller får jag predika om det 🙂

  Frid // Christian

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s