Gud är grön, del 1: ”Och Gud såg att det var gott”

Gud är grön logga

Varför ska kristna bry sig om miljön? Ekoteologin har vuxit de senaste åren men av många kristna, inte minst i den karismatiska och evangelikala rörelsen som jag är en del av, möts den av en hel del skepsis och ses som ett nytt och konstigt fenomen. Jag menar dock att värnande av Guds skapelse och att protestera mot exploatering, konsumtionshets och skadliga utsläpp är en kristen plikt och helt i linje med hur Guds bibliska folk såg på naturen och ekonomisk aktivitet. I min bloggserie Gud är grön så kommer jag skriva om detta i tio delar:

 1. ”Och Gud såg att det var gott”
 2. Bibelns jordbrukssamhälle vs västvärldens konsumtionssamhälle
 3. Miljöförstöringens konsekvenser
 4. Tillväxtideologi och konsumtionsdyrkan
 5. Måttfullhet och enkel livsstil
 6. Mat och kläder
 7. Transport och energi
 8. LUS-produkter
 9. Miljöaktivism
 10. En ny jord

Här kommer alltså del 1: ”Och Gud såg att det var gott”!

Gud sade: ”Jorden skall frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd, som efter sina slag bär frukt med frö i sig, skall växa upp på jorden.” Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott.

Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden under himlavalvet.” Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.

Gud sade: ”Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag.” Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.  (1 Mos 1:11-12, 20-21, 24-25)

Varför skapar Gud djuren och naturen? Bibelns berömda inledning ger ett kort och kärnfullt svar: de är goda. Jordens flora och fauna är sköna, har ett egenvärde och var således goda redan innan människan äntrade scenen. Dock fortsätter Första Mosebok med att beskriva människan som inte vilken skalbagge som helst, utan kronan på verket:

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!” Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda. Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda.” Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. (1 Mos 1:26-31)

Människan, man och kvinna, är skapad till Guds avbild och ska ”råda” över de andra djuren. Detta innebar dock inte i Eden att äta dem, eftersom både människor och djur var veganer där, köttätandet kom enligt Bibeln inte förrän på Noas tid (en bra exegetisk studie av vegetarianism i Bibeln, skriven av min vän Sunniva Rettinger, hittar ni här).

I ekoteologi och annan teologisk diskussion om hur kristna ska förhålla sig till miljön ställs ofta miljöns egenvärde, naturens ”goda”, i kontrast mot hur människan ska råda eller härska över naturen. Kristna som inte är särskilt engagerade för miljön kanske tonar ner det förra medan miljövänliga kristna tonar ned det senare. Något som är viktigt att komma ihåg dock är att det finns ingen som helst industriell betydelse i de tusenåriga hebreiska orden וְכִבְשֻׁ֑הָ och וּרְד֞וּ, ”lägga under” och ”råda” (1 Mos 1:28), av förklarliga skäl.

Människan är ofrånkomligen beroende av naturen runt omkring sig – vi behöver alla äta – och ett förbud mot att helt använda trä, bryta mineraler eller plocka svamp skulle förstås hålla oss kvar i extrem fattigdom. Det som har skett i synnerhet under de sista århundradena i och med den globaliserade, indistruella ekonomin är dock att vi spränger planetens gränser på ett sätt som förstör för kommande generationer.

Vi själva är en framtida generation. Om Adam och Eva eller Farao i Egypten hade värmt upp planeten eller fiskat sönder haven så hade vi lidit ganska mycket av det. Det är både irrationellt och omoraliskt att vi inte skulle visa omtanke om framtida generationer. Allt mänskligt liv förutsätter än så länge liv på den här planeten, en planet som Gud skapade god men som människan utsatt för väldigt många skadliga processer.

Att läsa ”lägg naturen under er” med dagens industriella glasögon blir alltså helt fel. I ett primitivt jordbruks- och jägarsamhälle är alternativet till att inte råda över naturen att naturen råder över en och förgör en. Men att människan förgör naturen istället är ju idiotiskt – om inte annat så av ren självbevarelsedrift. Som vi kommer komma in på i del 3 så skadas människor oerhört mycket av miljöförstöringar redan idag.

Innan dess kommer dock del 2, och då kommer jag gå in på fler saker vi behöver tänka på när det gäller skillnader mellan Bibelns jordbrukssamhälle och västvärldens industriella konsumtionssamhälle.

15 kommentarer

 1. Bibelns jordbrukssamhälle skulle vara förödande för dagens förutsättningar då det skulle ta alldeles för mycket odlingsmark i anspråk.

  Gilla

  1. Hej Hans!

   En tillbakavridning av klockan till ett jordbrukssamhälle är inget jag förespråkar – den industriella revolutionen har lyft miljarder ur fattigdom och skapat på många sätt ett bättre samhälle. Men det har gått för långt – vi lever redan idag på resurser från 1½ jordklot, se https://helapingsten.wordpress.com/2012/08/22/idag-tar-jordens-resurser-slut/ Om alla levde som svenskar skulle det krävas tre jordklot. Så vår nuvarande ekonomi är redan förödande för dagens förutsättningar. Vi producerar mat världen över som räcker till 12 miljarder människor, men vi slänger oerhörda summor – 50% av matbutikers mat hamnar i soporna.

   Därmed kan man inte säga ”jordbruksekonomi funkar inte” och bara tuta på som vanligt med business as usual. Det jag pekar på ovan är att man måste ha Bibelns jordbruksekonomi i åtanke när man läser dess texter – alltför ofta märker jag hur kristna tolkar in västerländsk industrialism in i Bibelns ord om rikedom, försörjning eller vad det nu kan vara, trots att vårt system funkar väldigt annorlunda och medför stora problem. Vi behöver hitta en hållbar utveckling som förenar fattigdomsbekämpning och ett gott liv med vård av naturen och en trygghet för framtida generationer.

   Gud välsigne dig

   Gilla

   1. Det optimala jordbruket.

    Det jordbrukssamhälle som vi har idag är förödande. Det bygger på effektivisering och konkurrens. Vad blir följden? Lantbrukarna effektiviserar driften optimalt där ex. ensidig ståsädesodling, mjölkproduktion, eller köttproduktion är det vanligaste.

    Ensidig ståsädesodling utan animalieproduktion gör att växtföljden blir dålig. Detta i sin tur medför att jordarna urarmas. För att få lika bra skörd nästa år behövs lite mera konstgödning, lite mera besprutningsmedel, för att hålla ogräs och skadeinsekter i balans.

    Om alla lantbrukare höll sig till den gamla modellen så skulle jordbruket kunna ge flera arbetstillfällen (mindre jordbruk). Vad jag vill komma till är en bra växtföljd och flera ben att stå. Hur når man det målet?

    Jordbruket ska bestå av lite åker, betesmarker, skog och producerande djur som ger gödsel tillbaka till markerna. Ett kretsloppssystem.

    Den producerande åkermarken ska ha en bra växtföljd. Ett exempel på en gammal bra modell är: Vall, Vall, Vall, havre, potatis/baljväxter, korn och träda (vila 1 år)

    Vall är i sig en typ av trädesbruk, då jorden inte urlakas lika mycket som vid ex. ståsädesodlingar.

    Intensivjordbruken som används idag producerar ett överskott som dumpas i utvecklingsländerna, som därmed hämmar sin inhemska produktion. Låga världsmarknaspriser, där dumpning förekommer gör att många jordbruk i afrika, står still i utvecklingen. Investeringarna är väldigt dyra.

    Sammanfattning: Jag förespråkar ett ekologiskt hållbart jordbruk med närproducerade produkter. När det blir svältområden på jorden ska vi naturligtvis bistå generöst med livsmedel, annars ska stöden till dessa områden ske med pengar och utrustning för att bygga upp hållbara jordbruk med bevattning i dessa utvecklingsländer.

    Intensivjordbruken är byggd på girighet och sossarna dödade många småjordbruk i sverige på 60-talet. Istället för att ha folk sysselsatta inom jordbrukssektorn, så går många arbetslösa idag. Tänk vad härligt det är att vara bonde och se hur Gud kan få växter, djur, klimat och människor att leva i harmoni i skapelsen. Så känner iallafall jag.

    Frid
    lärjungen

    Gilla

 2. Rom 15:13 Oh! May the God of green hope fill you up with joy, fill you up with peace, so that your believing lives, filled with the life-giving energy of the Holy Spirit, will brim over with hope! (The mess)

  Gilla

 3. Upp 11:18 Folken vredgades, och din vredes dag har kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.” [kap]

  Gilla

 4. Tack Micael, välskrivet som alltid. Ser fram emot att läsa kommande delar, och tack för att du länkade min uppsats!
  Frid / suri

  Gilla

 5. Att miljöaktivister kämpar för en renare miljö kan jag acceptera för de förstår inte, eller känner till, Bibelns profetior om världens undergång. Men när kristna ägnar sig åt att rädda det som Bibeln talar om skall förstöras genom miljökatastrofer blir jag frustrerad.

  Uppenbarelsebokens profetior om hur denna världen skall förstöras är uppenbara. Det skall ske genom att vattnen förgiftas, solen bränner människor, jordbävningar mm. Hungersnöd på ena platsen efter den andra, människorna kommer att vara villrådiga.

  Allt detta ser vi förverkligas idag, eller hur? Inte nog med det, Gud själv ligger bakom enligt Uppenbarelseboken!

  Ändå kämpar kristna för att rädda VÄRLDEN. Det är inte världen som skall räddas utan människorna i världen, men det sker inte genom att bekämpa Guds plan för världens undergång.

  Anledningen till detta är syndafallet och det kan ingen miljöaktivist göra något åt, inte ens troende.
  Jag är förvånad över denna okunnighet, men ändå inte, för det står i Uppenbarelseboken att människorna inte ångrade sina synder när allt detta händer (Upp.9: 20-21). Anledningen är att de inte förstår tidens tecken, de tror inte det är Guds dom, men att även kristna är så blinda förvånar mig.

  Kära vänner, våga läsa Uppenbarelseboken och inse var vi är i denna sena tid. Vi behöver inte värna om det som är dömt att förstöras, vi behöver värna om det som är värt att räddas, människorna.

  Det finns ett allvarligt bibelord, som också citerats ovan, som jag inte kan se annat än att det är felöversatt och det är Upp. 11:18b. ”… och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden.”

  I grundtexten står det ordagrant: ”och att fördärva dem som fördärvar som fördärvat jorden”. Alltså ett fördärvat till som tagits bort. Det borde rimligen översättas: och då du skall fördärva dem som fördärvar (de) som fördärvar jorden.

  Vi kan inte använda oss av ett bibelord som är så tveksamt översatt, för att mena att Gud skulle fördärva dem som gör det han profeterat om skall komma, och dessutom själv säger att han gör genom dessa.

  /Rolf

  Gilla

  1. Vi ska kort sagt inte visa vår djupa okunskap genom att motverka den ondska som är symptomatisk för Endens tid…

   För övrigt kan jag instämma i att vi faktiskt lever i de sista dagarna. Det har vi gjort sedan första århundradet efter Kristus, så varför skulle vi vara längre från Harmageddon idag?

   Gilla

  2. Hej Rolf!

   Det stämmer att Uppenbarelseboken tillsammans med andra bibelböcker talar om att miljöförstöring ska känneteckna de sista dagarna. Även förföljelse av kristna (Upp 6:9), krig (Matt 24:6) och hungersnöd (Matt 24:7) kännetecknar den sista tiden – vilket stämmer om man ser hur världen ser ut idag. Med din logik ska kristna alltså inte ska stoppa hungersnöd. Vi ska låta folk svälta. När människor dukar under i syriska flyktingläger eller dör i torkan på Afrikas horn, så ska vi inte ge dem mat och bistånd.

   För det är precis så du resonerar när du säger att vi inte ska värna om miljön. Idag dör fler av miljöförstöring än av alla sjukdomar – malaria, HIV/Aids, mm – tillsammans: http://www.omvarlden.se/varlden/Briefing/fler-dor-av-miljoforstoring-an-sjukdomar/ En rapport från DARA visar att 1000 barn dör av klimatförändringarna varje dag http://www.thedailybeast.com/articles/2012/09/27/climate-change-kills-400-000-a-year-new-report-reveals.html

   Men inte ska vi ”bekämpa Guds plan för världens undergång.” Eller?

   Varför sa då Jesus att när Han kommer tillbaka, så kommer Han ställa oss till svars för om vi mättat de hungriga (Matt 25)? Varför sa Han att vi ska vara barmhärtiga samariter, att vi ska ge åt den som ber oss, att vi ska sälja allt vi har att ge åt de fattiga?

   Men om det nu är så som du säger, att vi ska stödja Gud i kampen för att förstöra jorden och utbreda plågorna i Uppenbarelseboken snarare än att kämpa mot dem, varför börjar du inte med dig själv? Kan inte du svälta dig själv och din familj, åka till Nordkorea och predika Evangeliet tills ni blir förföljda och dör, eller äta miljöfarliga gifter och dö? Eller är det bara när andra dör som vårt kall är att förstöra jorden, medan du själv mår gott i Sverige och skiter i andra?

   Gilla

   1. Mikael. Matt 25 handlar ju om ändens tid. Specifikt talar fåren från getterna, om hur man behandlar Guds löftesfolk under den tid Bibeln undervisar som Jakobs nöd. Det är dessutom ett kollektivt dömande då det, i både King James och andra dominerande översättningar, handlar om nationer. Det är alltså ett kollektivt dömande och inte på individ nivå. Hela sammanhanget talar om Israel och den nöd de kommer gå igenom. Jag vet att du inte tror det, eftersom Israel i din mening inte spelar någon större roll. Därmed raderar du stora delar av GT´s profetior och Jesu undervisning om ändens tid. Men om du ska försvara detta med att hjälpa fattiga och hungrande kan du inte bara ta Matt 25 och helt plocka det från sin kontext. Det finns gott om andra argument att använda för att hjälpa de nödställda i den här världen.

    Gilla

   1. Micael,

    det här är rea grekiskan för mig, så tack för ditt värdefulla förtydligande.

    Det skulle vara intressant att få källhänvisning från Rolf. Kanske inte rena grekiskan.

    Gilla

 6. Skulle någon sluta hjälpa sin sjuka mamma eller handikappade son om domedagen var bestämd till nästa månad?

  Gilla

 7. Hej Micael!

  Det förvånar mig att du blev så upprörd över att jag antyder att jorden håller på att förstöras i enlighet med bibelns profetior att du inte såg vad jag skrev utan beskyller mig för saker jag aldrig skrivit.

  Jag skrev: ”… vi behöver värna om det som är värt att räddas, människorna.” Men du beskyller mig för att inte vilja hjälpa människor i hungersnöd, i flyktinläger och ge dem mat och bistånd mm. Jag är förvånad! Med ett sådant resonemang behöver vi inte dikutera, för det leder bara till ännu mer falska beskyllningar.

  Det är din inställning till att vi måste rädda jorden jag kritiserar. ”Sammanfattning: Jag förespråkar ett ekologiskt hållbart jordbruk med närproducerade produkter.” Det är gott och väl med ekologiskt jordbruk, det har jag inget emot, men det hjälper inte när Guds dom över välldens synd verkställs.

  Att som du gör blunda för det och tvärt emot, tillsammans med världens barn, kämpa föra att jorden skall bestå i stället för att varna människorna för att tiden är kort och att de måste omvända sig är för mig okunnigt.

  När det gäller Upp.11:18b har jag hämtat översättningen från Studiebibeln men jag noterar nu att det extra ”fördärvat” som finns där kanske bara är ett förtydligande, så jag kan ha fel och vill titta närmare på det.

  Ditt resonerande påminner mig om en historia. Det var tre personer som stod i skogen och grubblade på vad det var för spår som gick där. En sade att det är spår av en räv, en annan en hare och medan de stod och funderade kom tåget och körde över dem.

  Se upp för ”tåget” Micael!

  /Rolf

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s