Ska alla kristna vara aktivister?

ska alla kristna

”Låt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” (Matt 5:16)

Bibeln uppmanar oss klart och tydligt att hjälpa de fattiga, skapa fred, vara gästfria, älska invandrare, och så vidare. Det är universella bud som ges till alla lärjungar. I Bergspredikan (Matt 5-7) säger Jesus att vi ska älska våra fiender, inte samla skatter på jorden, ge åt alla som ber oss och behandla andra som vi vill bli behandlade. Paulus säger i Romarbrevet 12 att vi ska älska varandra uppriktigt, hjälpa de heliga med vad de behöver, vara ivriga att visa gästfrihet, hålla fred med alla människor och besegra det onda med det goda. Allt detta riktas till alla kristna.

Samma sak gäller Jesu liknelse om den barmhärtige samariten (Luk 10) – alla ska hjälpa männikor i nöd. I Matt 25 säger Jesus att alla ska mätta de hungriga, klä de nakna, hjälpa hemlösa och vårda sjuka. Epistlarna uppmanar all kristna till enkel livsstil och att alla ska ge så mycket de kan till de fattiga och leva enkelt (1 Tim 6:8-10, 1 Joh 3:17).

Ändå möter jag ofta kristna som resonerar rking engagemang för fred och rättvisa: ”Ja, det är jättebra, men det är inte min kallelse”. Kanske syftar man på att tjänande, barmhärtighet och givande är gåvor enligt Rom 12:7-8, som bara ges till vissa.

Det betyder dock inte att andra kan strunta i det, även tro är en gåva enligt 1 Kor 12:9. Några har en kallelse att vara väldigt aktiva, och Gud kan peka ut särskilda områden där Han vill använda en, men alla har en kallelse att leva enkelt, hjälpa de fattiga, vara gästfria, skapa fred och välkomna främlingar.

I min predikan ovan, från EFS-kyrkan i Säffle, går jag igenom 5 områden där vi alla kan vara aktivister för Jesus:

1. Ekonomisk jämlikhet – nöj dig med det nödvändigaste och ge resten till de fattiga
2. Rättvis handel – finansiera inte barnarbete och miljöförstöring utan köp Fairtrade, ekologiskt och second hand
3. Miljövänlighet – trasha inte planeten utan ät vegetariskt, åk kollektivt och köp närodlat
4. Hjälpa hemlösa – öppna hemmen och kyrkorna så att folk får sova inomhus, skänk pengar och ge många kramar
5. Hjälpa flyktingar – göm papperslösa, älska invandrare som dig själv, stöd dem ekonomiskt

Det är en möjlighet och ett privilegium för oss att vara en välsignelse för människor som behöver det. Låt oss ta vara på den möjligheten.

PS: Kolla in Agenda imorgon, då ska jag vara med och argumentera för att ge pengar till människor som tigger. SVT 2 klockan 21:15.

37 kommentarer

 1. Matt 25 handlar inte alls om det. Alla människor är inte Jesu bröder… Det är en universialistisk tanke och rent obiblisk. Kontexten i Matt 24-25 pekar på en annan innebörd.

  Gilla

  1. Ja, så brukar rika och snåla bortförklara dessa övertydliga ord. Men det är en mycket främmande tolkning som varken stämmer med grundtexten eller hur kyrkan från sina första dagar lärt och uttolkat dessa ord. Din bortförklaring blev av begripliga skäl inte modern förrän under välfärdsåren och då förstås i den rika västvärlden.

   Gilla

   1. Känner vi varann Alma-Lena, eller är du bara fördomsfull? Berätta om grundtexten. Berätta vad den säger. Berätta sedan hur du får det till att ALLA är Jesu bröder? Hur får du ihop det med Jesu egen undervisning och Paulus, när han talar om att vi blir adopterade när vi tror på Jesus. Är vi redan innan Jesu bröder, så blir ju Paulus undervisning obegriplig. En sak har du rätt i: det är ingen vanlig tolkning, för stora delar av kyrkan i dåtid och nutid är ersättningsteologer. De gör Gud till en lögnare, de kränker förbundet och snickrar ihop en egen Jesus. Ungefär som du verkar göra. Men det är en Gud som saknar förankring i Bibeln. En fråga till: Hur vet du vad kyrkan undervisade om, eftersom du inte verkar läsa apostlarnas undervisning? Dessutom; tolkningen är INTE från rika och snåla. Den som hjälpte mig att se kontexten i Matt 24-25, var en person som VALDE fattigdom. Totalt utanför hela samhällssystemet. Han var och levde trovärdigt. Så det där är ren och skär lögn från din sida. Du ger förövrigt ett oseriöst intryck, när du väljer att svartmåla andra som inte tycker som du. Du bryr dig inte ens om att se till kontexten. Vilka är Jesu minsta bröder, utifrån kontexten i Matt 24-25?? Om du hade varit seriös, hade du ställt en fråga först om det inte verkade förnuftigt. Men jag antar att du inte är intresserad av en seriös dialog, utan väljer istället att svartmåla åsiktsmotståndare som du varken känner eller vill ens försöka förstå. Istället slänger du dig med fördomar och rena lögner. Men börja gärna med Matt 24-25. Innan dess att du på ett tydligt sätt kan visa på att alla människor är Jesu bröder, är jag inte intresserad av höra dina personliga åsikter om hurdan ”sådana som jag är.” Bespara dig mödan. Jag är medveten om att det är hårt tal, men har tröttnat på denna sortens debatt. Problemet är att folk verkar köpa alla märkliga argument, bara man plockar ett bibelord som kan med en riktigt skev tolkning bekräfta ett påstående. Jag har kontexten med mig. Du får visa grundtexten och kontexten och visa att du har rätt. Kom inte dragande med olika kyrkofäder. Många av dem var djupt antisemitiska…ska vi lyssna på dem där också? Ser fram emot spännande svar med mer av insikt än fördomar.

    Gilla

    1. Matteus evangelium riktar sig till judar, enligt vedertagen tolkningstradition, varför skulle just judar behöva få veta att de särskilt ska ta hand varandra? Det liknar inget Bibeln lär i övrigt, skrift ska tolka skrift. Jag är lika lite ersättningsteolog som Paulus, detta bibelord är fortfarande något som riktar sig till ”folken” inte bara judar, och det handlar inte bara om judar inget i smamanhanget säger detta. Jesus svarar själ på frågan om vem som är hans bröder i Matteus evangelium , det också kapitel 12 vers 46 ff: ”Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig.” Han svarade honom: ”Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.”

     Visst, du kan hävda att alla där var judar, det kanske var så, men efter Petrus syn och Paulus brev förstår vi att ”Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.” gäller just ALLA ”som gör min himmelske faders vilja”, inte bara judar

     Och att du sedan vill begränsa barmhärtigheten till kristna/judar håller Jesus inte med dig. Åter Matteus evangelium, samma som har domsorden om ”mina minsta”: ”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” Matt 5:43 ff

     Gilla

    2. Dessutom, om vi lämnar bibelstudiet för en stund: Din tolkning är superbekväm för dig och mig som lever nu i Sverige. Men om du inför domen står och var i jordelivet en laestadiansk same som dog under 1800-talet, då blir plötsligt din tolkning ofattbart grym. Skulle Gud inte bry sig om dem som levt på en plats där ingen jude finns att vara barmhärtig mot? Det låter som nordisk mytologis Valhall där bara krigare i strid kom till Valhall, för kvinnor, barn och dem som dog av annat skäl väntade Hels vite, väldigt ogeneröst.

     Majoriteten av människor som levt har inte ens haft chansen att vara goda mot judar och du menar att deras barmhärtighet mot hedningar är meningslös? Ditt resonemang håller inte heller på denna punkt för enligt Uppenbarelseboken kommer himlen att vara full av folk från alla jordens hörn.

     Gilla

     1. Hur vore det om du läste innantill. Matteus avsnitt ÄR riktat till alla folk/nationer. Men du kan fortfarande inte visa att alla är Jesu bröder. Vem har sagt att jag inte är för att visa barmhärtighet? Men man kan inte tolka om bibelord för det. Finns gott om utmanande bibelord som talar om att visa barmhärtighet motsvarande fattiga, de svaga. Men detta ord hör inte dit. Talet syftar på Jakobs nöd och hur NATIONER ställer sig till det folket som benämns som Jakob /Israel under den svåraste tid de går till mötes. Jämför dig inte med paulus. Din exegetik visar att den nöden som han hade jför sina judiska bröder inte finns hos dig. Du vägrar kontext. Du kan inte ta Matt 5 som referens till Matt 24-25. Vet du vad Bibeln säger om Jakobs nöd? Om den sista stora sållningen och skingring av det judiska kollektivet? Om inte; rekommenderar dig att läsa på. För Guds skull. Om du brydde dig om att läsa på, skulle du se att det är er tolkning som är bekväm. Priset är oerhört högt för de som visar barmhärtighet i det sammanhanget.

      Gilla

     2. Rättfärdiggörelse är genom tro. Amos 9 m fl talar om en sållning ut över alla nationer. Hur kan du jämföra med nordisk mytologi?! Vem är du egentligen? Du skulle visa grundtexten och visa att alla är Jesu bröder. Det har du fortfarande inte gjort. Utmaningen gäller ALLA nationer. Mottagarna i detta sammanhang som har med ändens tid att göra, är ett specifikt folk som är Jesu minsta bröder. Läs Ef 2 om den rivna skiljemuren. Om vår samhörighet med det folket. Du vrider bibelord och ålägger mig åsikter jag inte har. Vi ska visa barmhärtighet mot människor, men man bör inte använda bibelord som betyder något annat, för att argumentera för barmhärtighet mot alla människor. Om du inte förstår det, är det meningslöst att diskutera.

      Gilla

      1. Håller helt med om sistnämnda, du vägrar läsa som det står. Jag läser koinägrekiska, no problems, din tolkning är ändå en bekväm och modern omtolkning av en tydlig text som aldrig, inte ens i den första kyrkan, tolkats annorlunda.

       Matteus evangelium är främst skrivet för judar men naturligtvis också till alla. Har aldrig menat annat, förlåt att jag var otydlig, trodde du var bekant med det.

       Matt. 25 riktar sig till folken, alltså är det kört för det samiska folket åtminstone dem som dog före typ 1945. Dessutom är vi så många som inte tillhör något ”folk” i biblisk mening, så betydelsen måste vara annan än att olika nationer (som är en modern företeelse det med) ska dömas i klump. Rättfärdiggörelsen av tron är jag väl medveten om, kunde Luthers lilla katekes utantill redan när jag var tio år. Ditt resonemng är sannerligen inte kompatibelt med den.

       Men Matteus 25 handlar om att barmhärtigheten ska prövas i Guds domstol. Paulus säger sedan att vi blir frälsta genom tron, men vissa räddas ”som genom eld” och tron, om den är sund, leder helt naturligt till att vi vill helgas och bli fullkomliga som Gud är fullkomlig.

       Att vi inte kan frälsas genom egna gärningar är pga att vi på egen hand inte kan bli fullkomllga, vi har en grundskada som protesterar mot allt gott verk i oss, vi måste ha del av helig Ande för att börja likna Gud och få del av Jesus i våra liv. Nåden är vår enda chans inför Guds domstol, men det som prövas där är inte teologi utan barmhärtighet.

       Där kollas inte heller eventuell etnicitet om man nu skulle tillhöra någon ”nation”. Det som står om Guds dom är tydligt riktat mot dem som har möjlighet att utföra goda gärningar och de som valde motsatsen, passivitet eller grymhet, döms till ett straff. (även där domen nämns i Psaltaren och hos profeterna eller i andra delar av NT är det samma sak även om Matt 25 är tydligast rent pedagogiskt).

       I Uppenbarelseboken öppnas också livets bok där de som mottagit nåden står uppskrivna, så tror vi Lutheraner. men jag tycker också andra kyrkor har en poäng i att Bibeln talar om en dom där barmhärtigheten prövas, men den som står i Livets bok kan ha byggt med halm eller ädelstenar och blir räddade i vilket fall, men med olika bagage med in i den nya himlen och jorden.

       Gilla

       1. Du förstår inte. Texten är skriven i ett sammanhang som kallas Jakobs nöd. Den fanns inte på samernas tid före 1948. Jesus talar om tidens slut. Kom inte sen dragandes med att du kan din grekiska och katekes. Det hör inte hit. Vet du att de tidiga kyrkofäderna var djupt antisemitiska? Var den apostlaledda församlingen vi kan läsa om också antisemitisk? Luther var inte upphovsmannen till begreppet rättfärdiggörelse genom tro så katekes imponerar inte. Inte på mig iallafall. Du har fortfarande inte besvarat vilka de minsta bröderna är. Observera som jag sagt tidigare: vi är inte befriade från att visa barmhärtighet mot alla, men Matt 25 talar inte om det. Ang vad kyrkan sagt tidigare: inget hållbart argument. Allt som är tradition och gammalt är inte sant. Läs Daniel kap 12 om det som är förseglat till ändens tid. Du får gärna visa dina grekiska kunskaper. Räcker inte att prata om dem. Du skulle visa grundtexten och vilka de minsta bröderna är. Väntar fortfarande på att du visar det. En sak till: jag vet mycket väl att Matt är skrivet främst till judarna. Behöver inte raljera.

        Gilla

       2. Berätta vad som är bekvämt med tolkningen förresten? Som sagt: vi ska visa barmhärtighet mot alla, men vad är bekvämt med Jakobs nöd? Mer nyfiken. Jag tror det kommer bli oerhört svårt. Särskilt när man riskerar sitt eget liv. Tycker din tolkning är den bekväma. Hälsa på fängslade, sjuka, ge kläder m.m. Låter som ett uppdrag Bill Gates löser utan Guds hjälp. Jakobs nöd är en annan situation.

        Gilla

        1. Okej, vänta du på att vara barmhärtig till ”Jakobs nöd”. Jag gör som jag gör fram till dess också. Här kommer vi inte längre du lyssnar inte på mig och du tycker att jag inte lyssnar på dig eftersom jag inte håller med. Jag försöker inte imponera på någon men du har tydligen det som anledning att skriva så du bedömer mig på dina egna bevekelsegrunder. Men detta är inget ”battle” för mig fast det är det för dig. ”Impa” vidare på egen hand.

         Gilla

         1. Imponera? För att jag ifrågasätter din tolkning av en text? För att du inte lyckas övertyga med vare sig grekiskan, att berätta vilka Jesu minsta bröder är? För att jag anser att du borde skämmas genom att använda en retorik där du buntar ihop mig med Jehovas vittnen och dispensationalister? Lycka till.

          Gilla

  2. Visst kan man hårddra betydelsen av ”jesus brödrar” bara att gälla frälsta kyrk medlemmar, men det är tämligen meningslöst. Bibeln talar i många fall i allmänna ordalag hur rika och våldsverkare ligger på lur mot fattiga,änkan,den faderslöse. exempel job 24 eller jakobsbrevet står det att dom rika kommer att vissna det står inte att det specefikt handlar om kyrko miljöer, gud handlar i sin godhet som en bror och vän och tar sig ann änkans sak i allmänhet, liksom samariten. Matteus 14:14..säger bla om jesus: han ömkade sig över dem och botade deras sjuka.
   innan han visste vilken respons hans undervisning skulle få

   Gilla

   1. Nu är ju inte, för att återigen upprepa, dessa minsta en hänvisning till kristna, utan till Jesu minsta bröder till härkomst. För att förtydliga: judarna. Jakobs nöd handlar inte om västerländska kristna, utan profeterna talar om ett speciellt folk. Att visa barmhärtighet mot människor gäller för alla troende, men Matt 25 syftar inte på alla. Menar du att uttrycket ”dessa mina minsta bröder ” egentligen är ett uttryck som saknar betydelse?

    Gilla

    1. ok du vill ha en klar avgränsning mellan Jesu brödrar och den broderlighet som jesus visar mot förtryckta och fattiga för att orden betyder något. annars betyder det universialistisk tanke, ja inte blev jag klokare av detta ska jag säga dej.

     Gilla

     1. Kan du visa att alla är Jesu bröder? Paulus menar att vi blir ”adopterade” i Kristus. Är det svårt att förstå? Men samtidigt förväntar jag mig inte att ni ska förstå. Har man, som en hel del av er har här, en strikt västerländsk syn på Bibelns Jesus, så går det inte att begripa det, för det kräver att man ser att vi är inympade, skiljemuren är riven och vi hör samman med det judiska folket. Inte för att allt de gör är fantastiskt, utan för att vår Gud har utvalt dem, och Han tar inte tillbaka sina gåvor eller kallelse. I och med detta betyder det att visa måste försöka förstå sammanhanget och även förstå profeternas syn på ändens tid. Där föregår alltings upprättande av en stor nöd för det judiska folket. Därav kallelsen i Matt 25. Men detta behöver förstås utifrån hur centralt begreppet ”Herrens Dag” är i Skriften. Men som sagt: jag förväntar mig inte att ni förstår, lika lite som jag förstår ert sätt att bedriva exegetik och använda Bibelordet.

      Gilla

      1. För min del är ”jesus minsta” inte speciellt kontroversiellt exempelvis vill jag minnas jag sett bilder från 1800-talet där trashankar,barn och sjuka kallas jesus små , har sett någon bibel sprängd här på nätet som försöker strama upp och menar att bibeln bruk av brödrar enbart rör det kristna brödraskapet,

       Sen finns det så klart mindre kyrkor som omger sig med special läror vissa menar att det är tvång att man håller sabbat på helgen (exempelvis) som försvårar samtalen eller som din tolkning att detta enbart handlar om judar som gör att man kliar sig i huvudet , det finns få gemensamma referens punkter kvar då att utgå gemensamt från.så att man förstår varandra.

       Gilla

       1. Du har rätt Lars, den tolkning Martin gjort till sin tillhör hela det dispensionalistiska systemet som fött fram kristen sionism, uppryckande före vedermödan/Left Behind-hysteri, Jehovas vittnen och Sjundedagsadventister. Somt är gott och somt är neutralt i dessa tolkningar men grunden är skev och de blir ofta otroligt intoleranta, som du vet så väl.

        Gilla

        1. Alma-lena. Istället för att fråga lägger du åsikter i mun på andra. Är inte dispensationalist. Tror precis som Paulus i Ef 2, att Gud skapar av oss en människa. Vi slipper inte vedermödan. 2 Tess är tydlig med det. Däremot verkar du, trots att du har mage att jämföra dig med Paulus syn,ersättningsteolog. Du påstår annat men struntar fullständigt i profeterna och Jesu och Paulus egna undervisning. Du har fortfarande inte kommit med bevis för grundtexten och vilka Jesus syftar på. Lars hänvisar till målningar på 1800-talet som något slags bevis.. (!) Det du och dina vapendragare gör är att slå dövörat till,svarar inte på frågor och hittar på åsikter om sin meningsmotståndare istället för att försöka ha en seriös diskussion. Lögner hör inte hemma i debatten. Härmed är jag färdig med diskussion med dig. Jag önskar dig och Lars, Guds välsignelse.

         Gilla

        2. En sista sak: vem är intolerant här? Hur är det med flisan och bjälken? Jag ifrågasätter det du inte kommer med bevis för och blir stämplad tillsammans med Jehovas vittnen, en dispensationalist och intolerant m.m, m.m. Du borde skämmas. Du står på ena sidan och försvarar Birro men vid nästa tillfälle baktalar och svartmålar en annan. Det hade kunnat bli en god diskussion, tror jag, men nu nöjer jag mig med att avsluta så ärligt bollen din och du är fri att fortsätta sprida lögner och åsikter om någon du inte känner.

         Gilla

       2. Försvårar samtalen? Du hänvisar till 1800-tals målningar. Judarnas roll försvaras av Spurgeon, Jc Ryle bl a.

        Gilla

        1. du förstår inte vad jag menar Martin , jag talar inte om att övetrumfa människor med vass teologi eller tvinga dej att tycka som jag för att jag tycker jag har rätt. jag talar om ortopraxi och hur orden ”jesus brödrar” används nu och har använts i våran kultur.

         ta som exempel:

         https://efterkristus.wordpress.com/2011/09/16/felciterade-och-missforstadda-bibelord-del-5-%E2%80%93-vad-ni-har-gjort-mot-dessa-en-av-mina-minsta-det-har-ni-gjort-mot-mig/

         sÅ menar dessa kristna i länken att orden jesus brödrar har missanvänts, för att man ska kunna göra ett sådant allmänt påstående , måste det användas allmänt av människor och jag delar deras uppfattning att det finns sånger , bilder,texter och uttalanden av människor i vårt land om dom värnlösa och fattiga som hänvisar på olika sätt till jesus minsta brödrar, men jag delar inte deras slutsats att man måste rå tolka bibeln att brödrar enbart är medlemmar i kyrkan, tycker bara det är onödigt ordvrängeri när skriften trots allt visar att gud är i mot despoter och tänker hjälpa änkan och den faderslöse. gud gjör sig till far eller vän för dom som inte har någon hjälpare oavsett om dom tillhör kyrkan eller ej .

         så långt hur jag ser det…

         Men sen kan jag förstå som du skrev igår att du har annan syn än vanlig väst kristendom men mycket av det du skriver är obegripligt för mig ”jakobs nöd” och mycket annat är för mig obegripligt som vanlig mainstream kristen eller att jesus brödrar är judar osv, som gör det meningslöst att resonera när man har totalt olika synsätt,

         Gilla

         1. Hej. Tack för trevligt svar. Kändes respektfullt och jag uppskattar det sättet att argumentera på. Jag är ”vanlig” också. Lars, anledningen till att jag ifrågasätter den vanliga tolkningen är att jag sett hur bibeln används på ett sätt som gör den osammanhängande. Läs Jer 31 om löftena till Israel. Om man börjar läsa profeterna och har mycket de talar om det som är Herrens dag och den som måste ske innan, så blir texterna helt plötsligt begripliga. Jag är inte alls emot att visa barmhärtighet mot andra. Hade en enkel tes när jag började argumentera här: vad säger Matt 25? Sen får man åsikter påklistrade på sig som jag inte har. Jag är övertygad att Gud inte övergett Israel (se Jer 31). Jakobs nöd kan du läsa om i bl a Matt 24, Jer 30. Paulus talar om att bara en rest av folket ska överleva. Allt detta föregår Jesu återkomst, när Han skall ställa sina fötter på oljeberget och den rest som finns kvar skall se upp på Honom som de genomborrat (Sakarja 12:10f; 14:4) Det här är ingen avart. Det står, svart på vitt. Men många verkar inte vilja förstå. Man struntar i att läsa och verkar inte bry sig om detta som har med Israel, församlingen och ändens tid. Allt gott till dig Lars.

          Gilla

         2. Om man alltså förstår vad som Bibeln säger om ändens tid och den fasansfulla förföljelse som återigen kommer ske mot det judiska folket, så blir Matt 25 begripligt. Församlingen har en fantastisk uppgift i den tiden att visa barmhärtighet mot ett folk som vänt Gud ryggen. Genom att visa barmhärtighet visar vi på Kristus. Han ÄR den Messias som utlovades genom profeterna. Det är bara det att de inte sett det än. Men en dag, säger Herren, kommer de att sekulär och förstå. Slänger in Psalm 102 också ; vilka är tjänarna? Psalmen skrivs för framtida generationer och den stämmer bra överens med vad Bibeln säger om Jakobs nöd.

          Gilla

          1. Se och förstå ska det stå. Har storlek 11:30 på handskar = stora händer, och skriver på smartphone. Blir fel rätt ofta, men hoppas du förstår ändå.

           Gilla

          2. Förstår dig Martin , är inte så jätte mycket fördjupad i frågan runt israel , men har läst rom 11 och tycker det klart tyder på att gud inte är klar med israel utan det finns en fortsättning, även om det är så att allt som israels regering gör inte är så lysande.

           Ska vara internet fri nu ett tag så tänkte mest säga det så folk inte tror man är snorkig och inte svarar på tilltal 🙂 tack för samtalet Martin.

           Gilla

         3. Du är så klok Lars, den gängse tolkningen bygger ju på hela Bibeln och då speciellt Fil. 2 där Jesus sägs totalt identifiera sig med de lägsta i samhället trots sin jämlikhet med Gud. Hela Bibeln är totalt konsekvent i sitt perspektiv underifrån samhället, precis som söndagens texter nu talar om konungen som kommer ridande på en arbetsåsninnans föl.

          Det står inget i Paulus brev om att Jesus tar avstånd från dem som inte är födda av judiska mödrar eller konverterat till den religionen. Att begränsa antalet ”Kristi minsta” till en liten grupp människor är skönt för samvetet för då behöver man ju bara bry sig om tiggaren framför Willys om hon kan visa upp ett certifikat på sin mammas börd. Annars ses det som valfritt hur vi beter oss mot de fattiga.

          Vi som tror att Jesus kan möta oss vilken dag som helst i vem som helst, precis som Pappa Panov i Tolstojs klassiker (EFS-förlagets version Pappa Panovs stora dag är en favorit hos mig och barnen) är nog egentligen lyckligare. Det är så underbart att få träffa Jesus överallt.

          Gilla

          1. Rekommenderar att du börjar läsa hela bibeln, utan dina västerländska glasögon. Du kommer bli förvånad. Men du får fortsätta hävda din egen bibeltrohet. Du kan fortfarande inte ge svar på två enkla frågor. Visar på nåt sätt hur snäv din syn är.särskilt när du vägrar se kontext. Det finns gott om bibelord där Bibeln talar om att visa barmhärtighet mot medmänniskor. Om du bygger hela barmhärtighetstanken på etta bibelord, så är du verkligen vilse. Detta bibelord talar om en speciell tid. Ser du inte det? Sen vad som står i barnböcker (!), väger inte speciellt tungt när det gäller argumentation.

           Gilla

 2. Mattias, vad har du för exegetiska argument för att Matt 25 specifikt handlar enbart om judarna.

  Gilla

  1. Hej. Martin är det. Exegetiska argument. Ja, för det första har jag svårt att se att Jesus skulle kalla ALLA fattiga, sjuka, fängslade etc, sina bröder. Vet inte vad man har för exegetiska argument för att hävda det. Det de flesta här verkar missa är att Jesus talar om ändens tid. Om ett lidande för det judiska folket i en kommande tid. Samma talar Jeremia, Amos, Ps 102, Jeremia..
   .M fl. Men de flesta verkar tro att Gud är färdig med det folk han ursprungligen kallade. Då förstår jag att det blir svårt att se. Jag tror inte att så är fallet.

   Gilla

 3. Hur är det nu en SD människa sade att Jesus bara hjälpte fattiga israeler inte hedningar eller samariter
  Vill ha ett svar vad är sanningen

  Gilla

  1. Hej. Tror definitivt att Jesus hjälpte vanliga hedningar. Romerska officeren t ex. SD:aren som du hänvisar till har jag inte hört om, men hävdar med bestämdhet att det är galet. Men Jesus började ju med sitt folk, judarna, men Matt 28:18-20, pekar på att ALLA skall få chansen att bli lärjungar till Honom.

   Gilla

  2. What Martin said, därtill föder ju Jesus massa hedningar i Matt 15:32-38, Han betjänar en samarisk kvinna i Joh 4, etc. Möjligtvis tänker SD:aren på den kanaaneiska kvinnan i Matt 15:21-28, men hon fick ju också hjälp och den vanligaste tolkningen är att Jesus prövade hennes tro snarare än att Han skulle vara rasist. Därtill gick Hans undervisning ut på att älska även fiender och behandla alla som man själv vill bli behandlad, varför lärjungarna i Apg betjänar alla människor oavsett ursprung.

   Guds välsignelse!

   Gilla

 4. Frågan är om bibeln gör skillnad på broder och fattig.

  Du Micael likställer ju broder med fattig, vilket jag tror är fel.

  Bb

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s