Vad har du i dina händer #2

I förra inlägg så skrev jag hur vi ser på våra ungdomar i församlingar, men nu vill ja verkligen gräva ännu djupare i vad en helighet och vad är det som påverkar församligen.

Ungdomar är i en utväkling där dem går igenom olika livs punkter, och då måste vi utrusta dom med unskap och trygghet i församling och utanför församling. Som alla har säkert gått igenom så finns alltid bland ungdomar någom så kallas för grupptryck. Grupptrycket gör att ungdomar utvecklar mycket både positiva och negativa beroende och beteende. Och det kan vara ett stort utmaning för församlingen. Men just för att frigöra ungdomar från grupptrycket måste vi investera väldigt mycket resurcer i deras liv.

I alla församlingar finns äldre erfarna personer som kan vara till lärdom för ungdomar, men som sitter hemma och inte har något som helst tjänst del i församling pga deras ålder. Varför använder inte församlingen utav deras livshistorier för att bygga ungdomars liv?

När vi ser i Daniel bocken så ser vi hur en ungdom som är insprierad av en stark mentor kan stå emot provningar.
”Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning för var dag av sin egen mat och av det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i tre år för att de därefter skulle tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hananja, Misael och Asarja av Juda stam. Men förste hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hananja Sadrak, Misael Mesak och Asarja Abed-Nego. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig.” Daniel 1:5-8

Det ordet jag vill ha är just sista versen ` Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack, och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig´ Att det var angeläget för Daniel att hålla sig ren. Det som håll honom ren var just han viste sin identitet. Hitorien om Daniel vittnar vem han växte upp med och vilka inspiration han hade med sig innan han trädde fram i den bocken. Många tror att ungdomar har tillräckligt med bra kunskap och uppfostran hemma men varför inte kärkan tar sin ansvar i Ungdomarnas livsväg.

Det som berörs ungdomar är det som berörs även församlingens liv. Jag nämnde i min förra inlägg att ungdomar har förmoga att inspriera och nå till visa människor grupper. Det blir svårt för ungdomar om vi inte ge dom de utrustningar de behöver. Många gånger är vi duktiga på att lyssna på vad dom säger men vi måste lära oss att höra på vad dom inte säger också för det är viktig del av ledarskap.

Men vad är det som är stora provningar i ungdomarnas liv? Bibeln utmana oss att fly ifrån två saker.

1. Avgudadyrkan
Därför, mina älskade, fly avgudadyrkan! 1 kor 10:14

Bibeln utmanar oss att inte avgudadyrka andra saker som kan ungdomar dras till. Det kan vara intresase, status och andra saker som drar ungdomar från tro. Gud har till ock med skrivit att avgudadyrka är något han ogillar och som vi måste akta oss ifrån. Församlingens ansvar i det är just att hjälpa ungdomarna påtraven med ständigt undervisning och aktiviteter som kan loka ungdomar till kyrkan. Det som fick Daniel att inte leva som de andra att renhet var en angelägen för honom var just vem han tog tig med var väldigt avgörande för honom. När man studerar Daniels liv så han växte upp med en kung som han lärde sig ifrån och tog inspiration ifrån. Fram till 2013 så var friidrott en stor del av mitt liv som jag satsade väldigt hårt. Jag kom ihåg att det var ingen från mina ledare som frågade vad jag håll på, varför jag inte var i kyrkan ofta som jag gjorde innan… osv utan jag drog ifrån kyrkan till festandet och annat. Jag tränade i snytt 17 pass i veckan. Nu när jag ser på den tiden så var ju friidrott och vänner min avgudar. Finns det något vi kan göra, Vet vi varför ungdomar frar ifrån kyrkan? Ungdomar älskar tempo, som jag brukar med stolthet nämner just ungdomsrörelse, varför dog den ut i slutet av 1800-talet? historien bekräftar just det var för församlingen ville kvar i den gamla rutiner men ungdomar vill förnyas och förtsätta. att hålla sig i den gammla gör att man tappar det redan påbörjat och börjat vissa resultat. om vi inte kan förnya och komma med nya saker kommer vi alltid ha bakgång inte framgång i våran församlings arbete och tillväxt.

2. Otukt
Fly sexuell omoral! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp. 1 kor 6:18
Det andra som Gud vill vi ska springa ifrån är otukt, i Bibel har benämnt ungäfar 90 gånger bara i nya testamentet. och det är ett bevis på hur just otukt är en seriöst ämne i vår tro. Vet vi hur mycket kunskap om sex bland våra ungdomar. Ungdomarna har bra koll på det dom har fått lära sig i skolan. Men hur mycket sanning ligger bakom det som lärs ut i skolor och andra platser?

Som många känner till så nu förtiden kärlek och sex är två olika saker i vår samhälle, men vad säger bibel kring det sex och kärlek. Är det verkligen två olika saker eller är det samma sak?
Först och främst vill förtydliga att bibel är inte en bok som prata om just hur sexlivet är utan bibeln är en bok som ger vägledning i vårt liv och just sex är en viktig del i vårt liv som Gud vill att vi ska njuta den gåvan på rätt sätt, det är just därför bibel prata tydligt om just sex.

Är verkligen synd att ha sex utanför äktenskap, svaret är JA det är synd, och det just som kallas för otukt. Att ha sex innan äktenskapet är att säga ja med kroppen och nej med själen.
Hur ser ungdomarnas syn på sex och samlevnad, våra inställning och hur vi pratar om det gör att helighet och renhet en angeläget för ungdomarna. (Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack… Dan 1:8 ) I dagens samhälle äktenskap är inte den första som förekommer utan det är sambolivet som är oerhört populär.
Nu ska jag försöka säga några ord om varför Sambo liv är synd och vad säger bibeln om det, för att lägga en grund till mina kommande punkter kring sex och helighet.

Han (Jesus) sade: ”Gå och hämta din man och kom hit!” Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant.” (Joh 4:16-18.)
Kanske vi intre se något special förutom den vanliga förklaring om att uppenbarade sig för henne, men det finns annat djupt förklaring kring äktenskap och renhet . Jesus avslöjade han henne några få ord, att hon inte lever gift utan bor sambo. Hon hade varit gift med fem män tidigare, men den hon nu levde tillsammans var hon inte gift med och därmed var han inte hennes man. Vi ser här att Jesus inte jämställde sambo med äktenskap. Äktenskap och sambo är två skilda saker. Det är alltså inte samma sak. Att då mena att ”ja, du förstår, vi bor sambo men egentligen är vi som gifta” är alltså fel.

Förbumd är något som Gud sätter högst värde, när man lever i orenhet dvs sambo förhållande då har man inte ingått något som helst förbund, i sin del så har inte din livstil inte godkänd hos Gud. Vilka förbund ingår man när man äkta sig mellan man och kvinnan? Bibeln talar om just förbund ( blodsförbund ) ca 250 gånger. och det är ett bevis hur bibeln ser på förbundet. Men i nu läget så har ci som lever i västvärlden förlorat mycket av förståelsen av vad ett blodsförbund är, men de som levde på bibelns tid var väl medvetna om vad det innebar. Och detta leder till att vi försöker komma med egna idiologi och förklaringar för att kringå det som är rätta. Att leva i sambo livet är inte säkrare för både oss som familj och troende även för samhället. Ett förbund enligt Guds mening är delad i tre delar, dvs när man ingår ett äktenskaps förbund då ingår inte bara ett förbund utan tre förbund som tillhör till ett Förbund. Men vad är ett förbund och vad kan vi hitta i bibeln om just förbund mellan Guds oss människor. Gud handlar med människor genom att ingå förbund med dem. Vi hör talas om flera förbund. Gud ingick t.ex. förbund med Noa, med Abraham och med David. Det största och viktigaste förbundet i Gamla testamentet (GT) är dock det förbund med Israels folk som Gud slöt genom Mose: det gamla förbundet. Detta har i Nya testamentet (NT) ersatts av ett fullkomligt, slutgiltigt och evigt förbund genom Guds egen Son, Jesus Kristus: det nya förbundet. Men vilka förbund ingår man som två man och kvinnan

1. Edsförbund är ett verbal förbund, Det sker mellan de två som vill gifta sig då första steget i viksel är just verbal förbund dvs Edsförbund.

2. Matförbund är just att äta samma mat ett symbolik handling som utrycker till varandra att vi har ett förbund.

3. Blodsförbund är det som ske genom att säga nu är förbundet är fullbordat. Här är den starkaste att vara en även i blodet.

Slutligen vill jag säga några punkter som avslutning för den här två dels blogg inläg…

1. Sex är en fin gåva som kan leda till välsignelse men används detta på ett fel sätt kan vara till förbanelse i våran liv.

All gåvor vi får från Gud har sin egen funktion, lika så sex också har en viktig funtion. Men allt har sin tid och just den gåvan (sex) har sin tid och Gud har lägt den i en öktensps ramen. När man använder på ett fel sätt då sätter personen i en fördömelse av fienden. Vad är förbanelse? Att vara under förbannelse innebär att man är i syndens välde och är bortvänd och skild från Gud. Man förtröstar på människor och på egen kraft i stället för att lita till Gud. Just därför Gud vill att du ska vara helig inför honom. Det finns många anledningar varför man ska vara helig.

2. Vi måste vara öppna för ungdomar att lyssna på det dom inte säger…
Från vad jag har sett och andras erfarenhet så finns många som går med mycket tunga historier och skamm bland våra ungdomar som inte vågar öppna sig dels finns räddsla som säger ´ om jag berättar det som hänt till andra, då kommer ingen tro eller acceptera mig` det är en av många anledning varför ungdomarna inte vill våga öppna sig. Vi måste komma nära ungdomar så mycket soom möjligt. Inte att vara som andra så kallade ledare säger` jag talar och du lyssna´utan ´ Du ( ungdom ) talar och vi ( ledare ) lyssnar ´ för talar du så lyssnar du ej tillräckligt på vad ungdomar har att säga. När vi läser hur Paulos och Timoteos arbetade så var inte bara Paulos som talade och lede ung Timoteos utan, även Timoteos hade viktiga saker som Paulos lärde sig från.

3. Församlingen är stadigt grund och sköld i den ungdoms livsgång
Ibland väntar vi på att ungdomarna ska komma till oss och att ungdomarna ska förändra sig när vi och våra sätt inte än bättre än ungdomarnas beteende. Förändring kommer inte utifrån utan det händer inifrån. Men för att komma förändring inifrån måste vi ge dom undervisning och annat nyttigt undervisning som forma och stärker ungdomarnas övertygelse och tro. Som tidigare sa, ungdomarna är församlings framansikte.

Slutligen så vill jag sammafatta hela serien…

Ungdomarna är mer än 40% av vår församlings medlemar och just ungdomar är vår framtid. Församling som inte har ungdomar är som en bonde utan säd., församling utan ungdomar har ostadigt framtid, just därför så är jätte viktig att ha församling som har hjärta för ungdomar. Som har ungdomarna i cenrum kan gå långt. Ungdomarna behöver bli sedda för att växa och bli kvar i tro, eftersom det finns mycket som drar dom ifrån församlingsliv. Att ge mer utrymme till ungdomar i församling gör att församling för framgång när det gäller nya frälsta människor framför allt ungdomar. Framgång är inte att församlings tionde intäkter ökar utan framgång i en församling är när människor blir frälsta, fått sina liv förvandlade. Eftersom församling handlar om människor och just så som en bolags framfåg mätts av hur intäckter är liksom mätts en församlings framgång genom hur folk blir förvandlad och förnyade.
Vi vill ha väckelse men hur många vill att väckelse komma genom oss? att vilja och uppleva väckelse är underbart men det kräver mycket bön och vilja. `Och jag hörde Herren tala, och han sade: »Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?» Och jag sade: »Se, här är jag, sänd mig.» Jes 6:8´Vi bär namnet Kristen men vi är inte bereda att ta konskvensen. Att vara kristen är att bli utsänd.
Tack För du tagit din tid läst min blogg inlägg.

Kategorier:

2 kommentarer

 1. Det finns vad jag har läst två beskrivningar av äktenskap i Bibeln. Det ena är Adam och Eva som välsignas av Gud själv och det andra är Bröllop som varar i 7 dagar (Genesis 29:28). I båda fallen nämns ett kött (Genesis 2:24) som definition på att de är gifta.

  Adam och Eva blir efter att de välsignats av Gud inte blyga tillsammans när de är nakna (Genesis 2:25). De blir också tillsagda att fortplanta sig och de definieras som ett kött. Kanske kan man se just denna nakna oblyghet som ett tecken på att en man och en kvinna är ett kött och lever i en relation välsignad av Gud. Kanske kan man säga att ett par som blygas inför varandra när de är nakna inte har Guds välsignelse i sin relation och inte är ett kött.

  Ett kött med synden tror jag att man blir om man har sex med en prostituerad (1 Corinthians 6:16).

  Gilla

  1. ”Kanske kan man säga att ett par som blygas inför varandra när de är nakna inte har Guds välsignelse i sin relation och inte är ett kött.”

   Alternativ hypotes: de är uppvuxna i en kontext där nakenhet mellan två personer som är sexuellt upphetsade av varandra är tabubelagt fram tills det över en natt förväntas vara det mest naturliga någonsin.

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s